U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

Izdavaoci - Vesti za jul 2021 godine

30.07.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Autotehna a.d. , Topola
30.07.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Polet IGK a.d. , Novi Bečej
30.07.2021.Odluka o raspodeli dela neraspoređene dobiti za 2020. godinu - JAA - autorska agencija za Srbiju a.d. , Beograd
30.07.2021.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - JAA - autorska agencija za Srbiju a.d. , Beograd
29.07.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa Odlukama - Štamparija Borba a.d. , Beograd
29.07.2021.Obaveštenje izdavaoca o promenama u značajnom učešću - Autotehna a.d. , Topola
29.07.2021.Otkazana Vanredna Skupština akcionara - Dinara a.d. , Beograd
28.07.2021.Kvartalni izveštaj za drugi kvartal 2021. godine - NIS a.d., Novi Sad
28.07.2021.Poslovanje NIS-a u prvih 6 meseci 2021. godine - NIS a.d., Novi Sad
27.07.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd
27.07.2021.Odložena Skupština akcionara - Dimničar a.d. , Beograd
27.07.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
27.07.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Planum GP a.d. , Beograd
27.07.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Planum GP a.d. , Beograd
27.07.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Planum GP a.d. , Beograd
26.07.2021.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Vino župa a.d. , Aleksandrovac
26.07.2021.Najava dostave i objave Kvartalnog izveštaja za drugi kvartal 2021. godine - NIS a.d., Novi Sad
23.07.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Omoljica a.d. , Omoljica
23.07.2021.Obaveštenje o isplati dividende - Informatika a.d. , Beograd
22.07.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Sremput a.d. , Ruma
22.07.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Homolje a.d. , Žagubica
22.07.2021.Odluka o raspodeli dobiti za 2020. godinu - Homolje a.d. , Žagubica
22.07.2021.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Homolje a.d. , Žagubica
22.07.2021.Rešenje o uključenju nove emisije akcija na MTP Belex - Štamparija Borba a.d. , Beograd - SBRB
22.07.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - ZGOP a.d. , Novi Sad
22.07.2021.Izveštaj o preuzimanju akcija - PP Miletić a.d. , Sombor
22.07.2021.Obaveštenje o nameri isplate dividende - Impol Seval a.d. , Sevojno
22.07.2021.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
21.07.2021.Sazivanje ponovljene redovne Skupštine akcionara - Min Div a.d. , Svrljig
21.07.2021.Odložena Skupština akcionara - Min Div a.d. , Svrljig
21.07.2021.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - Fadap a.d. , Vrdnik
21.07.2021.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - Imos a.d. , Šid
21.07.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - SU - marketi a.d. , Subotica
21.07.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - SU - marketi a.d. , Subotica
21.07.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - SU - marketi a.d. , Subotica
21.07.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - SU - marketi a.d. , Subotica
21.07.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja sa pratecim odlukama za 2020. godinu - Beozaštita a.d. , Beograd
20.07.2021.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd
19.07.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Min Div a.d. , Svrljig
19.07.2021.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2020. godinu - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
19.07.2021.Odluka o usvajanju konsolidovanog godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Progres a.d. , Beograd
19.07.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Progres a.d. , Beograd
19.07.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Progres a.d. , Beograd
19.07.2021.Odluka o usvajanju revizorskog izveštaja za 2020. godinu - Progres a.d. , Beograd
19.07.2021.Tehnička ispravka - Odluka o raspodeli dobiti - VD Dunav a.d. , Bačka Palanka
16.07.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Rudo a.d. , Beograd
16.07.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Putnik a.d. , Novi Sad
16.07.2021.Ostale informacije - Fintel energija a.d. , Beograd - FINT
15.07.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica
15.07.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
15.07.2021.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica
15.07.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Impol Seval a.d. , Sevojno
15.07.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
14.07.2021.Otkazana Skupština akcionara 30.06.2021. godine - Štamparija Borba a.d. , Beograd
14.07.2021.Ostale informacije - Vojvodina a.d. , Sombor
14.07.2021.Neodržana Skupština akcionara - PP Miletić a.d. , Sombor
14.07.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
14.07.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Trayal Korporacija a.d. , Kruševac
13.07.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Ribnjak Sutjeska a.d. , Sutjeska
13.07.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ribnjak Sutjeska a.d. , Sutjeska
13.07.2021.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
12.07.2021.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam a.d. , Vranje
12.07.2021.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Imos a.d. , Šid
12.07.2021.Ponuda za preuzimanje akcija - Imos a.d. , Šid
12.07.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Invest - Import a.d. , Beograd
12.07.2021.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Fadap a.d. , Vrdnik
12.07.2021.Ponuda za preuzimanje akcija - Fadap a.d. , Vrdnik
12.07.2021.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2020. godinu sa odlukama - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
12.07.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu sa odlukama - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
12.07.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Ribnjak Sutjeska a.d. , Sutjeska
12.07.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Ribnjak Sutjeska a.d. , Sutjeska
12.07.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - VIK a.d., Vršac
12.07.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - VIK a.d., Vršac
12.07.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - VIK a.d., Vršac
09.07.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica
09.07.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica
09.07.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Pobeda Zara a.d. , Petrovaradin
09.07.2021.Izmena skraćenog teksta ponude za preuzimanje akcija - PP Miletić a.d. , Sombor
09.07.2021.Izmena ponude za preuzimanje akcija - PP Miletić a.d. , Sombor
09.07.2021.Odluka o usvajanju izveštaja revizora za 2020. godinu - ZGOP a.d. , Novi Sad
09.07.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - ZGOP a.d. , Novi Sad
09.07.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - ZGOP a.d. , Novi Sad
09.07.2021.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
09.07.2021.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
09.07.2021.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
09.07.2021.Tehnička ispravka Obaveštenja o nameri preuzimanja - PP Borac ad Šurjan
09.07.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Polet IGK a.d. , Novi Bečej
08.07.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama 2020/2021 - Dedinje a.d. , Beograd
08.07.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Dedinje a.d. , Beograd
08.07.2021.Odluka o pokriću gubitka za 2020. godinu - Dedinje a.d. , Beograd
08.07.2021.Izveštaj sa održane redovne sednice Skupštine akcionara - Dedinje a.d. , Beograd
08.07.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Uniprom a.d. , Novi Pazar
08.07.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Uniprom a.d. , Novi Pazar
08.07.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Uniprom a.d. , Novi Pazar
08.07.2021.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - JAA - autorska agencija za Srbiju a.d. , Beograd
08.07.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Centroslavija a.d., Novi Sad
08.07.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Centroslavija a.d., Novi Sad
08.07.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Centroslavija a.d., Novi Sad
08.07.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - ALTA banka a.d. , Beograd
08.07.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Intereuropa - logističke usluge a.d. , Dobanovci
08.07.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Intereuropa - logističke usluge a.d. , Dobanovci
08.07.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Intereuropa - logističke usluge a.d. , Dobanovci
07.07.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica
07.07.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Srbija Tis a.d. , Zaječar
07.07.2021.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Potisje precizni liv ad Ada
07.07.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Ikarbus a.d. , Beograd
06.07.2021.Održana CLXV pisana sednica Odbora direktora - NIS a.d., Novi Sad
06.07.2021.Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora - Tigar a.d. , Pirot
06.07.2021.Odluka o izboru revizora - Tigar a.d. , Pirot
06.07.2021.Odluka o usvajanju konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2020. godinu - Tigar a.d. , Pirot
06.07.2021.Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2020. godinu - Tigar a.d. , Pirot
06.07.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama 2020/2021 - IO Beograd a.d. , Beograd
06.07.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Simpo a.d. , Vranje
06.07.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Univerzal a.d. , Kanjiža
06.07.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Planum GP a.d. , Beograd
06.07.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Fabrika hleba i mleka a.d. , Surdulica - FHMS
06.07.2021.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Fabrika hleba i mleka a.d. , Surdulica
05.07.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama 2020/2021 - PTK Panonija a.d. , Panonija
05.07.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Inex - bakar a.d. , Majdanpek
05.07.2021.Odluka o raspodeli dobiti za 2020. godinu - Inex - bakar a.d. , Majdanpek
05.07.2021.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Inex - bakar a.d. , Majdanpek
05.07.2021.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - IO Beograd a.d. , Beograd
05.07.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama 2020/2021 - PP Pobeda a.d. , Pobeda
02.07.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kolut a.d. , Kolut
02.07.2021.Odluka o raspodeli dobiti za 2020. godinu - Ratar a.d. , Pančevo
02.07.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Ratar a.d. , Pančevo
02.07.2021.Odluka o pokriću gubitka - GP Izgradnja a.d. , Valjevo
02.07.2021.Izmena skraćenog teksta ponude za preuzimanje akcija - PP Miletić a.d. , Sombor
02.07.2021.Izmena ponude za preuzimanje akcija - PP Miletić a.d. , Sombor
02.07.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja
02.07.2021.Odluka o pokriću gubitka za 2020. godinu - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja
02.07.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja
02.07.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
02.07.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
02.07.2021.Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2020. godinu - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
02.07.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
02.07.2021.Odluka o raspodeli dobiti za 2020. godinu - Zavod za sudska veštačenja a.d. , Novi Sad
02.07.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Zavod za sudska veštačenja a.d. , Novi Sad
02.07.2021.Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja - Zavod za sudska veštačenja a.d. , Novi Sad
02.07.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zavod za sudska veštačenja a.d. , Novi Sad
02.07.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Jugoslovenski fond za žita a.d. , Beograd
02.07.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugoslovenski fond za žita a.d. , Beograd
02.07.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Jugoslovenski fond za žita a.d. , Beograd
02.07.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Ukus a.d. , Pećinci
02.07.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Venac a.d. , Pećinci
02.07.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Lepenski vir a.d. , Pećinci
02.07.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Sava a.d. , Pećinci
02.07.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Veterinarska stanica a.d., Kikinda
02.07.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Vital a.d. , Vrbas
02.07.2021.Odluka o raspodeli dobiti za 2020. godinu - Vital a.d. , Vrbas
02.07.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vital a.d. , Vrbas
02.07.2021.Odluka o pokriću gubitka za 2020. godinu - Prosveta a.d. , Beograd
02.07.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Prosveta a.d. , Beograd
02.07.2021.Izveštaj sa održane redovne sednice Skupštine akcionara - Prosveta a.d. , Beograd
02.07.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Rade Končar a.d. , Beograd
02.07.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Rade Končar a.d. , Beograd
02.07.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rade Končar a.d. , Beograd
02.07.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ratko Mitrović a.d. , Novi Sad
02.07.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica
02.07.2021.Neodržana Skupština akcionara - PP Miletić a.d. , Sombor
02.07.2021.Odluka o raspodeli dobiti za 2020. godinu - PTK Panonija a.d. , Panonija
02.07.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - PTK Panonija a.d. , Panonija
02.07.2021.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - PTK Panonija a.d. , Panonija
02.07.2021.Odluka o raspodeli dobiti za 2020. godinu - PP Pobeda a.d. , Pobeda
02.07.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - PP Pobeda a.d. , Pobeda
02.07.2021.Izvestaj o sticanju sopstvenih akcija - Metalac Home Market a.d. , Novi Sad
02.07.2021.Odložena Skupština akcionara - Fadap a.d. , Vrdnik
02.07.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020.godinu - GP Izgradnja a.d. , Valjevo
02.07.2021.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - GP Izgradnja a.d. , Valjevo
02.07.2021.Odluka o usvajanju revizorskog izveštaja za konsolidovane izveštaje za 2020. godinu - Yumco a.d. , Vranje
02.07.2021.Odluka o usvajanju konsolidovanog godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Yumco a.d. , Vranje
02.07.2021.Odluka o usvajanju izveštaja revizora za 2020. godinu - Yumco ad Vranje
02.07.2021.Odluka o usvajanju fin.izveštaja, izveštaja o poslovanju i pokriću gubitka za 2020. godinu - Yumco a.d. , Vranje
02.07.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
02.07.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - ALTA banka a.d. , Beograd
02.07.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Agroexport a.d. , Beograd
02.07.2021.Zapisnik sa održane Skupštine akcionara - Agroexport a.d. , Beograd
02.07.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Ruma fabrika kože a.d. , Ruma
02.07.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ruma fabrika kože a.d. , Ruma
01.07.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
01.07.2021.Odluka o raspodeli dobiti za 2020. godinu - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
01.07.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
01.07.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Dimničar a.d. , Beograd
01.07.2021.Odluka o izmenama Statuta - Lukoil Srbija a.d. , Beograd
01.07.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Lukoil Srbija a.d. , Beograd
01.07.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Lukoil Srbija a.d. , Beograd
01.07.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Lukoil Srbija a.d. , Beograd
01.07.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Miroč a.d. , Kladovo
01.07.2021.Odluka o pokriću gubitka za 2020. godinu - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
01.07.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
01.07.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Inex-Uzor a.d., Negotin
01.07.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Interservis a.d. , Futog
01.07.2021.Odluka o usvajanju konsolidovanog godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Luka Beograd a.d. , Beograd
01.07.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg fin.izveštaja za 2020. godinu - Luka Beograd a.d. , Beograd
01.07.2021.Odluka o pokriću gubitka za 2020. godinu - Luka Beograd a.d. , Beograd
01.07.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Luka Beograd a.d. , Beograd
01.07.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
01.07.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Planum GP a.d. , Beograd
01.07.2021.Odložena Skupština akcionara - Planum GP a.d. , Beograd
01.07.2021.Obaveštenje o prinudnom otkupu akcija - Duvanska industrija a.d. , Bujanovac
01.07.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Interservis a.d. , Futog
01.07.2021.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - PP Pobeda a.d. , Pobeda
01.07.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg fin.izveštaja za 2020. godinu - Interservis a.d. , Futog
01.07.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - korigovan - PP Pobeda a.d. , Pobeda
01.07.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - korigovan - PTK Panonija a.d. , Panonija
01.07.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tekstil a.d. , Leskovac
01.07.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Čokolend a.d. , Paraćin
01.07.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Čokolend a.d. , Paraćin
01.07.2021.Obaveštenje o nameri preuzimanja - ALTA banka a.d. , Beograd
01.07.2021.Odluka o raspodeli dobiti i pokriću gubitka za 2020.godinu - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
01.07.2021.Odluka o usvajanju Godišnjeg finansijskog izveštaja za 2020.godinu - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
01.07.2021.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
01.07.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama 2020/2021 - Đokić NTK a.d. , Knjaževac
01.07.2021.Odluka o pokriću gubitka za 2020. godinu - Granit Peščar a.d. , Ljig
01.07.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Granit Peščar a.d. , Ljig
01.07.2021.Sazivanje Skupštine akcionara ponovljen poziv - Granit Peščar a.d. , Ljig
01.07.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Omoljica a.d. , Omoljica
01.07.2021.Zapisnik sa održane Skupštine akcionara - Čokolend a.d. , Paraćin

Arhiva vesti

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost888,04
Promena-11,83
% -1,31%
22.09.2023. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,1990
USD/RSD109,9737
Izvor NBS, 22.09.2023.
Tržišna kapitalizacija - 22.09.2023.
424.931.540.484 RSD
3.625.726.674 EUR
Vesti sa Berze
05.09.2023.
BELEXsentiment za septembar 2023. godine
01.09.2023.
BELEX Monthly Report - August 2023. - 01.09.2023.
31.08.2023.
IVAN LEPOSAVIĆ - Novi izvršni direktor Beogradske berze
Poslednje vesti
22.09.2023.
Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Metalac Home Market a.d. , Novi Sad
22.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Dedinje a.d. , Beograd
22.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Termovent SC Livnica čelika a.d. , Bačka Topola
22.09.2023.
Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Proel a.d. , Beograd - PRSPO
22.09.2023.
Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Zmaj a.d. , Zemun - ZMAJ