U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

Izdavaoci - Vesti za oktobar 2013 godine

31.10.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Bezdan poljoprivredno preduzeće a.d. , Bezdan
31.10.2013.Najava dostavljanja kvartalnog izveštaja za III kvartal 2013. godine 5.11.2013. godine - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
31.10.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Partizan MMIP a.d. , Beograd
31.10.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Agrovojvodina komercservis a.d. , Novi Sad
31.10.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Livnica a.d. , Kikinda
31.10.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Livex a.d. , Pančevo
31.10.2013.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Alba a.d. , Novi Sad
30.10.2013.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Jedinstvo Sevojno a.d. , Sevojno - JESV
30.10.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Arhitektura i urbanizam a.d. , Beograd
30.10.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PKB Korporacija a.d. u restrukturiranju, Beograd
30.10.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Sokoprevoz a.d. , Sokobanja
30.10.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
29.10.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Rubin a.d. , Kruševac
29.10.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Sokoprevoz a.d. , Sokobanja
28.10.2013.Otkazana Skupština akcionara - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
28.10.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Srednji Banat a.d., Sečanj
28.10.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Srednji Banat a.d., Sečanj
28.10.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tipoplastika a.d. , Gornji Milanovac
28.10.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Putnik a.d. , Novi Sad
28.10.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Jugoprevoz a.d., Velika Plana
28.10.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
28.10.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ribnjak Sutjeska a.d. , Zrenjanin
28.10.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Ribnjak Sutjeska a.d. , Zrenjanin
28.10.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Citadel Investments a.d., Beograd
25.10.2013.Predlog Statuta - FKL a.d. , Temerin
25.10.2013.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Morava a.d. , Požarevac - MOPOM
25.10.2013.Izveštaj o preuzimanju akcija - Žitobanat a.d. , Vršac
25.10.2013.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - Zenit a.d. , Vršac
25.10.2013.Obaveštenje izdavaoca - Obezbeđenje Comerc a.d. , Beograd
25.10.2013.Obaveštenje o značajnom učešću - Interšped a.d. , Subotica
25.10.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Neoplanta a.d. , Novi Sad
24.10.2013.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - smanjenje - Kolut a.d. , Kolut
24.10.2013.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Kosmaj mermer a.d. , Mladenovac - KSMRM
24.10.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Rade Končar a.d. , Beograd
24.10.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
24.10.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - KBM banka a.d. , Kragujevac
24.10.2013.Obaveštenje o značajnom učešću - Interšped a.d. , Subotica
24.10.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Poslovni objekti a.d. , Beograd
23.10.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tamnavaput a.d. , Ub
23.10.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Veterinarska stanica Sremska Mitrovica a.d. , Sremska Mitrovica
23.10.2013.Otkazana Skupština akcionara - Srbijaput a.d. , Beograd
23.10.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Takovo osiguranje a.d. , Kragujevac
23.10.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - FKL a.d. , Temerin
23.10.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Tabak a.d. , Niš
22.10.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Jedinstvo a.d. , Kikinda
22.10.2013.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - povećanje - Novosadska fabrika kabela a.d., Novi Sad
22.10.2013.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - smanjenje - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
22.10.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Higijena a.d. , Novi Sad
22.10.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Ečka a.d. , Lukino Selo
21.10.2013.Dopunjen konsolidovani godišnji izveštaj za 2012. godinu - Jedinstvo Sevojno a.d. , Sevojno - JESV
21.10.2013.Dopunjen konsolidovani polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Jedinstvo Sevojno a.d. , Sevojno - JESV
21.10.2013.Dopunjen Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Jedinstvo Sevojno a.d. , Sevojno - JESV
21.10.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - pomeranje datuma - Tigar a.d. , Pirot
21.10.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Srpska fabrika stakla a.d. , Paraćin
21.10.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Ciglana a.d. , Titel
21.10.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Glas Podrinja a.d. , Šabac
21.10.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam a.d. , Vranje - ALFA
21.10.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
21.10.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
21.10.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Ečka a.d. , Lukino Selo
21.10.2013.Ponuda za preuzimanje akcija - Tisa a.d. , Senta
21.10.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Unior Components a.d. , Kragujevac
21.10.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Woksal a.d. , Užice
18.10.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dimničar a.d. , Beograd
18.10.2013.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Lasta a.d. , Beograd
18.10.2013.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Lasta a.d. , Beograd
18.10.2013.Izmene u Nadzornom odboru Društva - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
18.10.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Takovo osiguranje a.d. , Kragujevac
18.10.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Agrovojvodina komercservis a.d. , Novi Sad
18.10.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Timočka televizija i radio a.d. , Zaječar
18.10.2013.Godišnji izveštaj za 2011. godinu - Timočka televizija i radio a.d. , Zaječar
18.10.2013.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - David Pajić Daka a.d., Beograd
18.10.2013.Dopunjen Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Jugoprevoz a.d., Velika Plana
18.10.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - UTP Morava a.d. , Čačak
18.10.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
18.10.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
18.10.2013.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Dunav banka a.d., Beograd
18.10.2013.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Arhitektura i urbanizam a.d. , Beograd
17.10.2013.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Zmaj a.d. , Zemun
17.10.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Sava Kovačević a.d. , Vrbas
17.10.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Sava Kovačević a.d. , Vrbas
17.10.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Soja protein a.d. , Bečej - SJPT
17.10.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Simpo a.d. , Vranje
17.10.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Autotransport u restrukturiranju a.d. , Kraljevo
17.10.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Sandžaktrans putnički saobraćaj a.d. , Novi Pazar
17.10.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Sandžaktrans a.d., Novi Pazar
16.10.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Tigar a.d. , Pirot
16.10.2013.Ispravka Obaveštenja o prinudnom otkupu akcija - Zlatica a.d. , Lazarevo
16.10.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Megalit Šumnik a.d. , Raška
16.10.2013.Odložena Skupština akcionara - Megalit Šumnik a.d. , Raška
16.10.2013.Otkazana Skupština akcionara - FKL a.d. , Temerin
16.10.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hotel Moskva a.d. , Beograd
16.10.2013.Izveštaj o preuzimanju akcija - UTP Morava a.d. , Čačak
16.10.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
16.10.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam a.d. , Vranje - ALFA
16.10.2013.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Kačarevo a.d., Kačarevo
16.10.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Arhitektura i urbanizam a.d. , Beograd
15.10.2013.Korigovani Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Tigar a.d. , Pirot
15.10.2013.Ponuda za preuzimanje akcija - Zenit a.d. , Vršac
15.10.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Auto kuća Voždovac a.d. , Beograd
15.10.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Auto kuća Voždovac a.d. , Beograd
15.10.2013.Obaveštenje o prinudnom otkupu akcija - Zlatica a.d. , Lazarevo
15.10.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Standard Novi Sad a.d. , Novi Sad
15.10.2013.Obaveštenje akcionarima o isplati međudividende - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
15.10.2013.Odluka Nadzornog odbora o isplati međudividende - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
15.10.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Progres a.d. , Mladenovac
15.10.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Sava Kovačević a.d. , Vrbas
15.10.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Fabrika ulja u restrukturiranju a.d. , Kruševac
14.10.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - IGM Ruma a.d. , Ruma
14.10.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Glas Podrinja a.d. , Šabac
14.10.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Erozija a.d., Valjevo
14.10.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zlatica a.d. , Lazarevo
14.10.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd - DNREM
14.10.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Bambi a.d. , Požarevac
14.10.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
14.10.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
14.10.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
14.10.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Podunavlje a.d. , Bačka Palanka
14.10.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Dijamant agrar a.d. , Zrenjanin
14.10.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Sava Kovačević a.d. , Vrbas
11.10.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Dijamant agrar a.d. , Zrenjanin
11.10.2013.Poslovna vest - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
11.10.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Terravita a.d. , Ratkovo
11.10.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Granexport a.d. , Pančevo
11.10.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Ikaterm a.d. , Beograd
11.10.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Livex a.d. , Pančevo
11.10.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Novosadska fabrika kabela a.d., Novi Sad
11.10.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam a.d. , Vranje - ALFA
10.10.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ciglana a.d. , Titel
10.10.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Ciglana a.d. , Titel
10.10.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Palanački kiseljak a.d. , Smederevska Palanka
10.10.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vesti a.d., Užice
10.10.2013.Obaveštenje o značajnom učešću - Jugoprevoz a.d., Velika Plana
10.10.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - FAP a.d. , Priboj
09.10.2013.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - C market a.d. , Beograd
09.10.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Podunavlje a.d. , Beočin
09.10.2013.Mišljenje u vezi sa Ponudom za preuzimanje akcija - Žitobanat a.d. , Vršac
09.10.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Centroistok a.d. , Bor
09.10.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Saobraćaj a.d. , Odžaci
09.10.2013.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Kelebija a.d. , Kelebija
09.10.2013.Izveštaj sa održane vanredne skupštine akcionara - Betonjerka - u restrukturiranju a.d. , Aleksinac
09.10.2013.Ponuda za prodaju (otuđenje) sopstvenih akcija - TP Zvezda a.d. , Beograd
09.10.2013.Izveštaj sa održane vanredne skupštine akcionara - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
09.10.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
09.10.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
09.10.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
09.10.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
09.10.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Agrovojvodina komercservis a.d. , Novi Sad
09.10.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Agrovojvodina komercservis a.d. , Novi Sad
09.10.2013.Ponuda za preuzimanje akcija - David Pajić Daka a.d., Beograd
09.10.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam a.d. , Vranje - ALFA
09.10.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam a.d. , Vranje - ALFA
09.10.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam a.d. , Vranje - ALFA
09.10.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam a.d. , Vranje - ALFA
09.10.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam a.d. , Vranje - ALFA
09.10.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Zdravlje a.d. , Leskovac
08.10.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - PKB Korporacija a.d. u restrukturiranju, Beograd
08.10.2013.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Voćar a.d. , Svilajnac
08.10.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Fabrika stočne hrane Jabuka a.d. , Pančevo
08.10.2013.Obaveštenje nesaglasnim akcionarima - Lipa a.d. , Novi Pazar
07.10.2013.Dopuna poziva za vanrednu Skupštinu akcionara - Soja protein a.d. , Bečej - SJPT
07.10.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Bezdan poljoprivredno preduzeće a.d. , Bezdan
07.10.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
07.10.2013.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Glas Podrinja a.d. , Šabac
07.10.2013.Izmena i dopuna Sazivanja Skupštine Skupštine akcionara - Glas Podrinja a.d. , Šabac
07.10.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Glas Podrinja a.d. , Šabac
07.10.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Dijamant agrar a.d. , Zrenjanin
07.10.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Dijamant agrar a.d. , Zrenjanin
07.10.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
07.10.2013.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
07.10.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
04.10.2013.Obaveštenje o prodaji sopstvenih akcija - Jubmes banka a.d. , Beograd
04.10.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Industrija precizne mehanike a.d. , Beograd
04.10.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Morava a.d. , Jagodina
04.10.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Grot a.d. , Vranje
04.10.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
04.10.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Vodogradnja a.d. , Zaječar
04.10.2013.Obaveštenje o značajnom učešću - Sava a.d. , Šabac
04.10.2013.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - UTP Morava a.d. , Čačak
04.10.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vogel & Noot AgroSrb a.d. , Novi Bečej
04.10.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Palanački kiseljak a.d. , Smederevska Palanka
04.10.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
04.10.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Valjaonica bakra Sevojno a.d. , Sevojno
04.10.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Srbijaput a.d. , Beograd
03.10.2013.Uključenje na Open Market - Sloga a.d. , Perlez - SLPZE
03.10.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Poslovni objekti a.d. , Beograd
03.10.2013.Obaveštenje o ponudi za sticanje sopstvenih akcija - Morava a.d. , Požarevac - MOPOM
02.10.2013.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Ravnica a.d. , Bajmok
02.10.2013.Izveštaj o preuzimanju akcija - Bezdan poljoprivredno preduzeće a.d. , Bezdan
02.10.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Jugohemija a.d. , Beograd
02.10.2013.Obaveštenje o značajnom učešću - Tisa a.d. , Senta
02.10.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Centroprom a.d. , Beograd
02.10.2013.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Hotel Moskva a.d. , Beograd
02.10.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
02.10.2013.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
01.10.2013.Izmena dnevnog reda sazivanja Skupštine akcionara - Lučić Prigrevica a.d. , Novi Sad
01.10.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Keramika a.d. , Mladenovac
01.10.2013.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Zenit a.d. , Vršac
01.10.2013.Ponuda za preuzimanje akcija - Žitobanat a.d. , Vršac
01.10.2013.Dopunjen godišnji izveštaj za 2012. godinu - Prvi maj Čačak a.d. , Čačak
01.10.2013.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Imlek a.d. , Beograd - IMLK
01.10.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Higlo hladnjača a.d., Horgoš

Arhiva vesti

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost886,03
Promena-13,84
% -1,54%
22.09.2023. 13:48:28Detaljnije
EUR/RSD117,1990
USD/RSD109,9737
Izvor NBS, 22.09.2023.
Tržišna kapitalizacija - 21.09.2023.
426.880.770.986 RSD
3.642.103.650 EUR
Vesti sa Berze
05.09.2023.
BELEXsentiment za septembar 2023. godine
01.09.2023.
BELEX Monthly Report - August 2023. - 01.09.2023.
31.08.2023.
IVAN LEPOSAVIĆ - Novi izvršni direktor Beogradske berze
Poslednje vesti
22.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Autoventil a.d. , Užice
22.09.2023.
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
21.09.2023.
Obaveštenje o nameri preuzimanja - Metalac Proleter Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
21.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Potisje precizni liv a.d. , Ada
21.09.2023.
Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2023. godinu - Invest - Import a.d. , Beograd