U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

Izdavaoci - Vesti za septembar 2014 godine

30.09.2014.Ispravka sazivanja Skupštine akcionara - Trgovina 22 a.d. , Kragujevac
30.09.2014.Sazivanje odložene Skupštine akcionara - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
30.09.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hotel Prag a.d. , Beograd
30.09.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
30.09.2014.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Soja protein a.d. , Bečej - SJPT
30.09.2014.Ispravka izveštaja sa održane Skupštine akcionara - Panonija a.d. , Pančevo
30.09.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Jadran a.d., Nova Gajdobra
30.09.2014.Ponuda za preuzimanje akcija - Progres a.d. , Mladenovac
30.09.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd - KMBN
29.09.2014.Ponuda za preuzimanje akcija - Dunavprevoz a.d. , Bačka Palanka
29.09.2014.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Tekstil a.d. , Leskovac
29.09.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Higlo hladnjača a.d., Horgoš
29.09.2014.dluka o isplati dividende - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd - AERO
29.09.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Alas - Rakovac a.d. , Ledinci
29.09.2014.Obaveštenje o značajnom učešću - Dimničar a.d. , Beograd
29.09.2014.Obaveštenje o značajnom učešću - Dimničar a.d. , Beograd
29.09.2014.Obaveštenje o značajnom učešću - Dimničar a.d. , Beograd
29.09.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Woksal a.d. , Užice
29.09.2014.Obaveštenje o promeni vrednosti akcija i osnovnog kapitala - Potisje precizni liv a.d. , Ada
29.09.2014.Obaveštenje o značajnom učešću - Neoplanta a.d. , Novi Sad
29.09.2014.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Ečka a.d. , Lukino Selo
29.09.2014.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Sava Kovačević a.d. , Vrbas
29.09.2014.Obaveštenje o značajnom učešću - Lepenski vir a.d. , Pećinci
29.09.2014.Konsolidovani Godišnji izveštaj za 2013, godinu - Jugoinspekt a.d. , Beograd
29.09.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Erste bank a.d. , Novi Sad - NSBN01
26.09.2014.Predlog Statuta - Dimničar a.d. , Beograd
26.09.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Dimničar a.d. , Beograd
26.09.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - BMK & Zanatprodukt a.d. , Stara Pazova
26.09.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Industrija nameštaja Bajmok a.d. , Bajmok
26.09.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Trayal Korporacija u restrukturiranju a.d. , Kruševac
26.09.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Srpska banka a.d. , Beograd
26.09.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Niš ekspres a.d., Niš
26.09.2014.Dopunjen godišnji izveštaj za 2013. godinu - Tabak a.d. , Niš
26.09.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Bačka a.d. u restrukturiranju, Sivac
25.09.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - IRC NIC a.d. , Užice
25.09.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Žitobanat a.d. , Vršac
25.09.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Trgovina 22 a.d. , Kragujevac
25.09.2014.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Sava Kovačević a.d. , Vrbas
25.09.2014.Ponuda za preuzimanje akcija - Zobnatica a.d. , Bačka Topola
25.09.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugoinspekt a.d. , Beograd
25.09.2014.Konsolidovani Godišnji izveštaj za 2013. godinu - Majevica holding u restrukturiranju a.d. , Bačka Palanka
25.09.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Bioprotein a.d. , Beograd
25.09.2014.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Jedinstvo - metalogradnja a.d. , Sevojno
25.09.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd
25.09.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Grupa Zastava Vozila u restrukturiranju a.d. , Kragujevac
24.09.2014.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Povećanje - Simpo a.d. , Vranje
24.09.2014.Ponuda za preuzimanje akcija - Angropromet Prehrana a.d. , Požarevac
24.09.2014.Obaveštenje o značajnom učešću - Ravnište a.d. , Kruševac
24.09.2014.Obaveštenje o značajnom učešću - Ravnište a.d. , Kruševac
24.09.2014.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Inex Loris a.d. , Beograd
24.09.2014.Ponuda za preuzimanje akcija - Nissal a.d. , Niš
24.09.2014.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Planinka a.d. , Kuršumlija
24.09.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Agrovet a.d. , Melenci
24.09.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Bioprotein a.d. , Beograd
24.09.2014.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Sava Kovačević a.d. , Vrbas
23.09.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Veterinarska stanica Koceljeva a.d. , Koceljeva
23.09.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Veterinarska stanica Koceljeva a.d. , Koceljeva
23.09.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vodoprivredno preduzeće a.d. , Ćuprija
23.09.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Panonija a.d. , Pančevo
23.09.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Krušik precizni liv a.d. , Mionica
23.09.2014.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Sava Kovačević a.d. , Vrbas
22.09.2014.Obaveštenje o nameri preuzimanja - PD Zaječar a.d. , Zaječar
22.09.2014.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Ključ a.d. , Kladovo
22.09.2014.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Povećanje - Ravnaja u restrukturiranju a.d., Mali Zvornik
22.09.2014.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Sava Kovačević a.d. , Vrbas
22.09.2014.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Ečka a.d. , Lukino Selo
22.09.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Jelen do a.d. , Jelen Do
19.09.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - PKB Korporacija a.d. u restrukturiranju, Beograd
19.09.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Autotransport u restrukturiranju a.d. , Kraljevo
19.09.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - ZGOP a.d. , Novi Sad
19.09.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tržnica a.d. , Subotica
19.09.2014.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Rumaplast a.d. , Ruma
19.09.2014.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Sava Kovačević a.d. , Vrbas
19.09.2014.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Sava Kovačević a.d. , Vrbas
18.09.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Autovojvodina a.d. , Novi Sad
18.09.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Sreten Gudurić a.d. , Užice
18.09.2014.Godišnji izveštaj za 2013. - Inex Loris a.d. , Beograd
18.09.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
18.09.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Bioprotein a.d. , Beograd
18.09.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Fap Famos a.d., Beograd
18.09.2014.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Sava Kovačević a.d. , Vrbas
18.09.2014.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Sava Kovačević a.d. , Vrbas
17.09.2014.Odložena Skupština akcionara i ponovno sazivanje - Jugoelektro a.d. , Beograd
17.09.2014.Godišnji izveštaj za 2013. - Hidrogradnja a.d. , Vršac
17.09.2014.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Sloga a.d. , Užice
16.09.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Delta Ring a.d., Beograd
16.09.2014.Sazivanje Vanredne skupštine akcionara - Imlek a.d. , Beograd - IMLK
16.09.2014.Rešenje o uključenju akcija na MTP Belex - Marfin bank a.d. , Beograd
15.09.2014.Promena u rukovodstvu Kompanije - Soja protein a.d. , Bečej - SJPT
15.09.2014.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Agrovršac a.d., Vršac
15.09.2014.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
15.09.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Hotel Narvik a.d. , Kikinda
15.09.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Niskogradnja a.d. , Smederevo
15.09.2014.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Zlatarplast a.d. , Nova Varoš
15.09.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Societe Generale Banka Srbija a.d. , Beograd
15.09.2014.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Zobnatica a.d. , Bačka Topola
15.09.2014.Obaveštenje o nameri preuzimanja - UTP Srbija a.d. , Kraljevo
12.09.2014.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Univerzal a.d. , Kanjiža
12.09.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Iritel a.d. , Beograd
12.09.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Duvanska industrija a.d. , Bujanovac
12.09.2014.Rešenje o smanjenju broja akcija uključenih na MTP Belex - Agrovojvodina komercservis a.d. , Novi Sad
12.09.2014.Rešenje o promeni broja akcija - Niška mlekara a.d. , Niš
12.09.2014.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Dijamant a.d. , Zrenjanin
12.09.2014.Godišnji izveštaj za 2013. - Majevica holding u restrukturiranju a.d. , Bačka Palanka
12.09.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Majevica holding u restrukturiranju a.d. , Bačka Palanka
12.09.2014.Obaveštenje o značajnom učešću - FKL a.d. , Temerin
12.09.2014.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Sloga a.d. , Zrenjanin
12.09.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Mlava a.d., Vučak
12.09.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Proleter Bečej a.d. , Bečej
12.09.2014.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Autoventil a.d. , Užice
11.09.2014.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Dijamant a.d. , Zrenjanin
11.09.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Optika a.d. , Beograd
11.09.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Min Vagonka a.d. , Niš
11.09.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd - DNREM
11.09.2014.Polugodišnji izveštaj za 2014. godinu - Simpo a.d. , Vranje
11.09.2014.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2014. godinu - Simpo a.d. , Vranje
11.09.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - FAP a.d. , Priboj
11.09.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Morava prom a.d. , Lapovo - MRVPL
11.09.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - KBM banka a.d. , Kragujevac
11.09.2014.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Povećanje - Planinka a.d. , Kuršumlija
10.09.2014.Obaveštenje o sticanju akcija - Angropromet Prehrana a.d. , Požarevac
10.09.2014.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Angropromet Prehrana a.d. , Požarevac
10.09.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Srbija turist a.d. , Niš
10.09.2014.Polugodišnji izveštaj za 2014. godinu - Nikodije Stojanović Tatko a.d. , Prokuplje
10.09.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Imlek a.d. , Beograd - IMLK
10.09.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
10.09.2014.Godišnji izveštaj za 2013. godinu - Jedinstvo a.d. , Vlajkovac
10.09.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Veterinarski zavod Zemun a.d. , Zemun
10.09.2014.Izveštaj o preuzimanju akcija - Sebastijan limarija Jedinstvo a.d. , Bačka Palanka
10.09.2014.Izveštaj o preuzimanju akcija - FKL a.d. , Temerin
09.09.2014.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Povećanje - Napredak a.d. , Pirot
09.09.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zmaj a.d. , Zemun
09.09.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - NIP Kompanija Novosti a.d. , Beograd
09.09.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - NIP Kompanija Novosti a.d. , Beograd
09.09.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Jubmes banka a.d. , Beograd
09.09.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Galeb FSU a.d. , Beograd
09.09.2014.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Dijamant a.d. , Zrenjanin
09.09.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Simpo a.d. , Vranje
09.09.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
09.09.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Jugošped a.d. , Beograd
09.09.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Putnik a.d. , Novi Sad
09.09.2014.Obaveštenje o promenjenom broju i vrednosti akcija - Agrovojvodina komercservis a.d. , Novi Sad
09.09.2014.Polugodišnji izveštaj za 2014. godinu - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
08.09.2014.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Smanjenje - Izoprogres a.d. , Beograd
08.09.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica
08.09.2014.Objavljen izveštaj sa sednice Odbora direktora održane 5.9.2014.godine - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
08.09.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Zmaj a.d. , Zemun
08.09.2014.Obaveštenje o ponudi za otkup sopstvenih akcija - Nikodije Stojanović Tatko a.d. , Prokuplje
08.09.2014.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Nikodije Stojanović Tatko a.d. , Prokuplje
08.09.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Mlekara a.d. , Subotica
08.09.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Tržnica a.d. , Subotica
08.09.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Erozija a.d., Valjevo
08.09.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Livnica a.d. , Kikinda
08.09.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - PKB Korporacija a.d. u restrukturiranju, Beograd
08.09.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Bambi a.d. , Požarevac
05.09.2014.Poslovna vest - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
05.09.2014.Polugodišnji izveštaj za 2014. godinu - Poljoprivreda Novo Selo a.d. , Orom
05.09.2014.Dopuna konsolidovanog polugodišnjeg izveštaja za prvo polugodište 2014.godine - Imlek a.d. , Beograd - IMLK
05.09.2014.Korigovan polugodišnji izveštaj za 2014. godinu - Mlekara a.d. , Subotica
05.09.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Industrijske nekretnine a.d., Beograd
05.09.2014.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Tekstil a.d. , Leskovac
05.09.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd - DNREM
05.09.2014.Polugodišnji izveštaj za 2014. godinu - SU - marketi a.d. , Subotica
05.09.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Fabrika bakarnih cevi a.d. , Majdanpek
05.09.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Hotel Prag a.d. , Beograd
05.09.2014.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Smanjenje - Podunavlje a.d. , Bačka Palanka
04.09.2014.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Povećanje - Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd
04.09.2014.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Dunavprevoz a.d. , Bačka Palanka
04.09.2014.Dopuna dnevnog reda Skupštine akcionara - Delta Ring a.d., Beograd
04.09.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Niš ekspres a.d., Niš
04.09.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Trayal Korporacija u restrukturiranju a.d. , Kruševac
04.09.2014.Izveštaj o preuzimanju akcija - Žitopek a.d. , Niš
04.09.2014.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Proel a.d. , Požarevac - PRSPO
04.09.2014.Polugodišnji izveštaj za 2014. godinu - Elektrotehna a.d. , Niš
04.09.2014.Izveštaj o preuzimanju akcija - Jugošped a.d. , Beograd
03.09.2014.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Povećanje - Min Div a.d. , Svrljig
03.09.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Over Atlantic Holding a.d., Beograd
03.09.2014.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2014. godinu - Progres u restrukturiranju a.d. , Beograd
02.09.2014.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2014. godinu - Neoplanta a.d. , Novi Sad
02.09.2014.Polugodišnji izveštaj za 2014. godinu - Neoplanta a.d. , Novi Sad
02.09.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Imlek a.d. , Beograd - IMLK
02.09.2014.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Povećanje - Srpska banka a.d. , Beograd
02.09.2014.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Povećanje - Čačanska banka a.d. , Čačak
02.09.2014.Polugodišnji izveštaj za 2014. godinu - Energomontaža a.d. , Beograd
02.09.2014.Polugodišnji izveštaj za 2014. godinu - Žitopek a.d. , Niš
02.09.2014.Obaveštenje o ponudi za sticanje sopstvenih akcija - Revnost a.d. , Novi Sad
02.09.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Jugoinspekt a.d. , Beograd
02.09.2014.Odluka o poništenju sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala - Izoprogres a.d. , Beograd
02.09.2014.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2014. godinu - Valjaonica bakra Sevojno a.d. , Sevojno
02.09.2014.Polugodišnji izveštaj za 2014. godinu - Valjaonica bakra Sevojno a.d. , Sevojno
02.09.2014.Polugodišnji izveštaj za 2014. godinu - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
02.09.2014.Polugodišnji izveštaj za 2014. godinu - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
02.09.2014.Polugodišnji izveštaj za 2014. godinu - Autoprevoz a.d. , Čačak
02.09.2014.Polugodišnji izveštaj za 2014. godinu - Betonjerka a.d. , Čačak
02.09.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mlekara a.d. , Subotica
02.09.2014.Polugodišnji izveštaj za 2014. godinu - Topola univerzal a.d. , Bačka Topola
02.09.2014.Polugodišnji izveštaj za 2014. godinu - Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd
02.09.2014.Polugodišnji izveštaj za 2014. godinu - Inex Budućnost a.d. , Požega
02.09.2014.Polugodišnji izveštaj za 2014. godinu - FPM Agromehanika a.d. , Boljevac
01.09.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Plastika a.d. , Nova Varoš
01.09.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Veterinarski zavod Zemun a.d. , Zemun
01.09.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Krušik Akumulatori a.d. , Valjevo
01.09.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Napredak a.d. , Velika Plana
01.09.2014.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2014. godinu - Lasta a.d. , Beograd
01.09.2014.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2014. godinu - Tigar a.d. , Pirot
01.09.2014.Polugodišnji izveštaj za 2014. godinu - Tigar a.d. , Pirot
01.09.2014.Polugodišnji izveštaj za 2014. godinu - BIP u restrukturiranju a.d. , Beograd
01.09.2014.Polugodišnji izveštaj za 2014. godinu - Lasta a.d. , Beograd
01.09.2014.Polugodišnji izveštaj za 2014. godinu - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
01.09.2014.Polugodišnji izveštaj za 2014. godinu - Radijator a.d. , Zrenjanin
01.09.2014.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2014. godinu - Galeb GTE a.d. , Beograd
01.09.2014.Polugodišnji izveštaj za 2014. godinu - Galeb GTE a.d. , Beograd
01.09.2014.Polugodišnji izveštaj za 2014. godinu - Goša montaža a.d. , Velika Plana - GMON
01.09.2014.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2014. godinu - Goša montaža a.d. , Velika Plana - GMON
01.09.2014.Polugodišnji izveštaj za 2014. godinu - Jugoprevoz a.d., Velika Plana
01.09.2014.Polugodišnji izveštaj za 2014. godinu - Dijamant a.d. , Zemun
01.09.2014.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2014. godinu - Dijamant a.d. , Zrenjanin
01.09.2014.Polugodišnji izveštaj za 2014. godinu - Zlatarplast a.d. , Nova Varoš
01.09.2014.Polugodišnji izveštaj za 2014. - Soja protein a.d. , Bečej - SJPT

Arhiva vesti

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost986,68
Promena1,84
% 0,19%
21.06.2024. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,0612
USD/RSD109,1887
Izvor NBS, 21.06.2024.
Tržišna kapitalizacija - 21.06.2024.
447.215.609.667 RSD
3.820.357.297 EUR
Vesti sa Berze
12.06.2024.
MREL obveznice Raiffeisen banke uključene na Open Market segment Regulisanog tržišta Beogradske berze a. d. Beograd
04.06.2024.
BELEXsentiment za jun 2024. godine
03.06.2024.
BELEX Monthly Report - May 2024.- 03.06.2024.
Poslednje vesti
21.06.2024.
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
21.06.2024.
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
21.06.2024.
Odluka o raspodeli dobiti - Panonija a.d. , Pančevo
21.06.2024.
Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2023.- Panonija a.d. , Pančevo
21.06.2024.
Odluka o pokriću gubitka - Prosveta a.d. , Beograd