U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

Izdavaoci - Vesti za novembar 2019 godine

29.11.2019.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Bora Kečić ATP a.d. , Obrenovac
29.11.2019.Ponuda za preuzimanje akcija - Bora Kečić ATP a.d. , Obrenovac
29.11.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Vatrosprem a.d. , Beograd
29.11.2019.Poziv za vanrednu Skupštinu akcionara - Niš ekspres a.d., Niš
29.11.2019.Obaveštenje o sazivanju Skupštine akcionara - Niš ekspres a.d., Niš
29.11.2019.Odluka o isplati međudividende za 2019. godinu - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
29.11.2019.Odluka o isplati dividende - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
29.11.2019.Odluka Skupštine o raspodeli dobiti - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
29.11.2019.Korigovani Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Avala a.d. , Požarevac
29.11.2019.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Jugoelektro a.d. , Beograd
29.11.2019.Dopuna dnevnog reda vanredne sednice Skupštine akcionara - Geomašina a.d. , Beograd
29.11.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Goša montaža a.d. , Beograd
29.11.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Pekarska industrija a.d. , Pančevo
28.11.2019.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Ravnište a.d. , Kruševac
28.11.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Goša montaža a.d. , Beograd
28.11.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Goša montaža a.d. , Beograd
28.11.2019.Obaveštenje izdavaoca o značajnom učešću - Komercijalna banka a.d. , Beograd
28.11.2019.Obaveštenje izdavaoca o značajnom učešću - Komercijalna banka a.d. , Beograd
28.11.2019.Obaveštenje Izdavaoca o značajnom učešću - Komercijalna banka a.d. , Beograd
28.11.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Goša montaža a.d. , Beograd
28.11.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Goša montaža a.d. , Beograd
28.11.2019.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Kompresor a.d. , Beograd
28.11.2019.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Goša montaža a.d. , Beograd
27.11.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Grupa Univerexport - Trgopromet a.d. , Subotica
27.11.2019.Predlog Odluke o izmenama i dopunama Statuta - Komercijalna banka a.d. , Beograd
27.11.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Komercijalna banka a.d. , Beograd
27.11.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Komercijalna banka a.d. , Beograd
27.11.2019.Poziv za vanrednu sednicu Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd
27.11.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Srbijaput a.d. , Beograd
25.11.2019.Rešenje o smanjenju broju akcija uključenih na MTP Belex - Jugodrvo holding a.d. , Beograd - JUGD
25.11.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Beogradmontaža a.d. , Beograd
25.11.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hempro a.d. , Beograd
25.11.2019.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Rudo a.d. , Beograd
22.11.2019.Zapisnik sa održane Skupštine akcionara - Minel Koncern a.d. , Beograd
22.11.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Minel Koncern a.d. , Beograd
22.11.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Borići a.d. , Sjenica
22.11.2019.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - PD Erozija ad Valjevo
22.11.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Tigar a.d. , Pirot
22.11.2019.Poziv za vanrednu sednicu Skupštine akcionara - Tigar a.d. , Pirot
21.11.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Veterinarski centar a.d., Kraljevo
21.11.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Veterinarski centar a.d., Kraljevo
19.11.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Veterinarski centar a.d., Kraljevo
19.11.2019.Otkazana Skupština akcionara - Jadar a.d. , Loznica
19.11.2019.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Poslovni objekti a.d. , Beograd
19.11.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - VD Dunav a.d. , Bačka Palanka
19.11.2019.Obaveštenje izdavaoca o ažuriranju informatora i rezultatima poslovanja za prvih 9 meseci tekuće godine - Goša montaža a.d. , Beograd
18.11.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Veterinarski centar a.d., Kraljevo
18.11.2019.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Erozija a.d., Valjevo
18.11.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Minel Rastavljači a.d. , Novi Pazar
18.11.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Agroindustrija a.d. , Novi Sad
18.11.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Agroindustrija a.d. , Novi Sad
18.11.2019.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2018. godinu - Granit Peščar a.d. , Ljig
18.11.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Granit Peščar a.d. , Ljig
15.11.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Ukras a.d. , Novi Pazar
15.11.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Intereuropa - logističke usluge a.d. , Dobanovci
15.11.2019.Obaveštenje akcionarima - Kačarevo a.d., Kačarevo
15.11.2019.Predlog Odluke o promeni pravne forme - Kačarevo a.d., Kačarevo
15.11.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kompresor a.d. , Beograd
15.11.2019.Odluka o povlačenju akcija sa MTP tržišta Beogradske berze - Kačarevo a.d., Kačarevo
15.11.2019.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Kačarevo a.d., Kačarevo
15.11.2019.Kvartalni izveštaj za III kvartal 2019. godine - Jedinstvo a.d. , Sevojno
15.11.2019.Obaveštenje izdavaoca o značajnom učešću - VD Dunav a.d. , Bačka Palanka
15.11.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - VD Dunav a.d. , Bačka Palanka
15.11.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Trayal Korporacija u restrukturiranju a.d. , Kruševac
15.11.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
15.11.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
15.11.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
15.11.2019.Kvartalni izveštaj za III kvartal 2019. godine - Erste bank a.d. , Novi Sad
15.11.2019.Kvartalni izveštaj za III kvartal 2019. godine - Komercijalna banka a.d. , Beograd
15.11.2019.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Vojvodinaput Bačkaput a.d. , Novi Sad
14.11.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Kadinjača a.d. , Bajina Bašta
14.11.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Intereuropa - logističke usluge a.d. , Dobanovci
14.11.2019.Predlog odluke o izmenama i dopunama Statuta - Elektroizgradnja a.d. , Bajina Bašta
14.11.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Elektroizgradnja a.d. , Bajina Bašta
14.11.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Geomašina a.d. , Beograd
14.11.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Geomašina a.d. , Beograd
14.11.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
14.11.2019.Obaveštenje o prinudnom otkupu akcija - Excelsior a.d. , Beograd
14.11.2019.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Intereuropa - logističke usluge a.d. , Dobanovci
14.11.2019.Kvartalni izveštaj za III kvartal 2019. godine - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
14.11.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
14.11.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Auto kuća Zemun a.d., Zemun
13.11.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Avala a.d. , Požarevac
13.11.2019.Odluka o usvajanju korigovanog godišnjeg finansijskog izveštaja - Avala a.d. , Požarevac
13.11.2019.Kvartalni izveštaj za III kvartal 2019. godine - Fintel energija a.d. , Beograd
13.11.2019.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Avala a.d. , Požarevac
13.11.2019.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Centroistok a.d. , Bor
13.11.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Goša montaža a.d. , Beograd
13.11.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
13.11.2019.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
12.11.2019.Odluka o izmenama i dopunama Statuta - Dunav a.d., Smederevo
12.11.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav a.d., Smederevo
12.11.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
12.11.2019.Sazivanje vanredne sednice Skupštine akcionara - Niskogradnja a.d. , Smederevo
12.11.2019.Najava dostavljanja i objave Kvartalnog izveštaja za III kvartal 2019. godine - Komercijalna banka a.d. , Beograd
12.11.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sjaj u tami a.d. , Beograd
12.11.2019.Najava dostavljanja kvartalnog izveštaja za III kvartal 2019.g. - MPP Jedinstvo ad Sevojno
12.11.2019.Najava dostavljanja i objave Kvartalnog izveštaja za III kvartal 2019. godine - Erste bank a.d. , Novi Sad
12.11.2019.Ostale informacije - Obaveštenje o prinudnom otkupu akcija - Televizija Leskovac a.d., Leskovac
08.11.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
08.11.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - ZGOP a.d. , Novi Sad
08.11.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
08.11.2019.Statut - Predlog izmena i dopuna Statuta - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
08.11.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
08.11.2019.Kvartalni izveštaj za treći kvartal 2019. godine - NIS a.d., Novi Sad
08.11.2019.Periodični sažeti konsolidovani finansijski izveštaji za prvih 9 meseci 2019. godine - NIS a.d., Novi Sad
08.11.2019.Periodični sažeti finansijski izveštaji za prvih 9 meseci 2019. godine - NIS a.d., Novi Sad
08.11.2019.Rezultati poslovanja NIS grupe u prvih 9 meseci 2019. godine - NIS a.d., Novi Sad
08.11.2019.Najava dostavljanja i objave Kvartalnog izveštaja za III kvartal 2019. godine - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
08.11.2019.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Dunav a.d., Smederevo
08.11.2019.Kvartalni izveštaj za III kvartal 2019. godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
08.11.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Minel Rastavljači a.d. , Novi Pazar
07.11.2019.Rešenje o smanjenju broju akcija uključenih na MTP Belex - Bečejska Pekara a.d. , Bečej - PMLI
07.11.2019.Obaveštenje izdavaoca o prijemu o-zu obrasca - Minel Rastavljači a.d. , Novi Pazar
07.11.2019.Najava dostavljanja i objave Kvartalnog izveštaja za III kvartal 2019. godine - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
07.11.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Niš ekspres a.d., Niš
07.11.2019.Najava dostavljanja i objave Kvartalnog izveštaja za III kvartal 2019. godine - Fintel energija a.d. , Beograd
07.11.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Minel Rastavljači a.d. , Novi Pazar
07.11.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Dedinje a.d. , Beograd
06.11.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Nama a.d. , Beograd
05.11.2019.Najava dostave i objave Kvartalnog izveštaja za treći kvartal 2019. godine - NIS a.d., Novi Sad
05.11.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Grupa Univerexport - Trgopromet a.d. , Subotica
05.11.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
05.11.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Erste bank a.d. , Novi Sad
05.11.2019.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja za III kvartal 2019. godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
05.11.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
05.11.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - VD Dunav a.d. , Bačka Palanka
04.11.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Excelsior a.d. , Beograd
04.11.2019.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Valjaonica bakra Sevojno a.d. , Sevojno
01.11.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Jadar a.d. , Loznica
01.11.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
01.11.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Bečejska Pekara a.d. , Bečej
01.11.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Bečejska Pekara a.d. , Bečej
01.11.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Telefonkabl a.d. , Beograd
01.11.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Hempro a.d. , Beograd

Arhiva vesti

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost886,03
Promena-13,84
% -1,54%
22.09.2023. 13:48:28Detaljnije
EUR/RSD117,1990
USD/RSD109,9737
Izvor NBS, 22.09.2023.
Tržišna kapitalizacija - 21.09.2023.
426.880.770.986 RSD
3.642.103.650 EUR
Vesti sa Berze
05.09.2023.
BELEXsentiment za septembar 2023. godine
01.09.2023.
BELEX Monthly Report - August 2023. - 01.09.2023.
31.08.2023.
IVAN LEPOSAVIĆ - Novi izvršni direktor Beogradske berze
Poslednje vesti
22.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Autoventil a.d. , Užice
22.09.2023.
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
21.09.2023.
Obaveštenje o nameri preuzimanja - Metalac Proleter Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
21.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Potisje precizni liv a.d. , Ada
21.09.2023.
Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2023. godinu - Invest - Import a.d. , Beograd