U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

Izdavaoci - Vesti za mart 2016 godine

31.03.2016.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Energoprojekt garant a.d. , Beograd
31.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Pekara a.d. , Bela Crkva
31.03.2016.Sazivanje Redovne Skupštine akcionara - Bačka - Bačka Palanka a.d. , Bačka Palanka
31.03.2016.Ponuda za preuzimanje akcija - TE - TO a.d. , Senta
31.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Izvor a.d. , Paraćin
31.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Industrija nameštaja Bajmok a.d. , Bajmok
31.03.2016.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - IM Rakovica a.d., Beograd
31.03.2016.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Pančevac a.d. , Pančevo
30.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Grupa Univerexport - Trgopromet a.d. , Subotica
30.03.2016.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO16136
30.03.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Livnica Ljig a.d. , Beograd
30.03.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Livnica Ljig a.d. , Beograd
30.03.2016.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Kompresor a.d. , Beograd
30.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Orahovo a.d. , Novo Orahovo
30.03.2016.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara sa odlukama - Jadran a.d. , Beograd
30.03.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ming kovačnica a.d. , Niš
30.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd
30.03.2016.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Livnica Ljig a.d. , Beograd
30.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
30.03.2016. Prinudni otkup akcija - Jadran a.d. , Beograd
29.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd
29.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
29.03.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Hotel Golubački grad a.d. , Golubac
29.03.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Univerzal a.d. , Kanjiža
29.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Inles Komerc a.d. , Novi Sad
29.03.2016.Upitnik o praksi korporativnog upravljanja - AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd
29.03.2016.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - AIK banka a.d. , Beograd
29.03.2016.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Elektroporcelan a.d. , Aranđelovac
29.03.2016.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Pionir PP Srbobran a.d. , Srbobran
29.03.2016.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Putnik a.d. , Beograd
29.03.2016.Otkazana Skupština akcionara - Hipol u restrukturiranju a.d. , Odžaci
29.03.2016.Najava dostavljanja informatora o izdavaocu - Jedinstvo a.d. , Sevojno
28.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Energoprojekt garant a.d. , Beograd
28.03.2016.Ugovoren novi posao u Srbiji - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
28.03.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ind.skroba Jabuka ad Pančevo
28.03.2016.Najava dostavljanja ažuriranog informatora - NIS a.d. Novi Sad
28.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Luka Dunav a.d. , Pančevo
28.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Centroistok a.d. , Bor
28.03.2016.Najava objavljivanja informatora - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
28.03.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Stoteks a.d. , Novi Sad
28.03.2016.Najava dostavljanja informatora o izdavaocu - Alfa plam a.d. , Vranje
28.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Kadinjača a.d. , Bajina Bašta
25.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - ZIF Fima SEE Activist a.d. , Beograd
25.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Sigurnost - As a.d. , Beograd
25.03.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Hempro a.d. , Beograd
25.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Vig vodovod i grejanje a.d. , Novi Sad
25.03.2016.Obaveštenje o nameri preuzimanja - 7. Juli a.d. , Sirig
25.03.2016.Jedinstveni prospekt za uključenje akcija na Open market - Energomontaža a.d. , Beograd - EGMN
25.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Građevinar a.d. , Debeljača
25.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Iritel a.d. , Beograd
25.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Polet a.d. , Hrtkovci
25.03.2016.Rešene o uključenju nove emisije akcija na Open Market - Energomontaža a.d. , Beograd
25.03.2016.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Nissal a.d. , Niš
24.03.2016.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO16135
24.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Vagar a.d. , Novi Sad
24.03.2016.Obaveštenje Emitenta o značajnom učešću - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
24.03.2016.Izmene i dopune Statuta - Dunav Re a.d. , Beograd
24.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Globos osiguranje a.d. , Beograd
24.03.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - AIK banka a.d. , Beograd
24.03.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Vodoprivreda a.d. , Požarevac
24.03.2016.Odluka o promeni poslovnog imena - Alas holding a.d. , Beograd
24.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - PP Feketić a.d. , Sombor
24.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Informatika a.d. , Beograd
24.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Podunavlje a.d. , Beočin
24.03.2016.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Banatski Despotovac a.d. , Banatski Despotovac
23.03.2016.Odluka o sticanju sopstvenih akcija - ZIF Fima SEE Activist a.d. , Beograd
23.03.2016.Odluka o smanjenju osnovnog kapitala i poništaju sopstvenih akcija - ZIF Fima SEE Activist a.d. , Beograd
23.03.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - ZIF Fima SEE Activist a.d. , Beograd
23.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Peščara a.d. , Subotica
23.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Oreovica a.d. , Oreovica
23.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - PP Miletić a.d. , Sombor
23.03.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd
23.03.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - ZIF Fima SEE Activist a.d. , Beograd
23.03.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Montinvest a.d. , Beograd
23.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Be - Be a.d. , Bajina Bašta
23.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Termovent SC Livnica čelika a.d. , Bačka Topola
23.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodina a.d. , Sombor
23.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Unior Components a.d. , Kragujevac
23.03.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Marfin bank a.d. , Beograd
23.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Chemos a.d. , Palić
22.03.2016.Predlog o izmeni i dopuni Statuta - Radijator a.d. , Beograd
22.03.2016.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Petar Drapšin a.d. , Mladenovac
22.03.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - NIP Zrenjanin a.d., Zrenjanin
22.03.2016.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Radijator a.d. , Beograd
22.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Termika a.d. , Beograd
22.03.2016.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
22.03.2016.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Sinter a.d. , Užice
22.03.2016.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Izvor a.d. , Paraćin
21.03.2016.Najava dostavljanja informatora o izdavaocu - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
21.03.2016.Najava dostavljanja ažuriranog informatora - Sojaprotein a.d. Bečej
21.03.2016.Sazivanje Redovne Skupštine akcionara - Revnost a.d. , Novi Sad
21.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Planinka a.d. , Kuršumlija
21.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara, dnevni red - Enikon a.d. , Loznica
21.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Enikon a.d. , Loznica
21.03.2016.Obaveštenje u vezi sa sticanjem sopstvenih akcija od nesaglasnih akcionara - Banat fabrika ulja a.d. , Nova Crnja
21.03.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Veterinarska stanica Šabac a.d. , Šabac
21.03.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Gradnja a.d. , Beograd
21.03.2016.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Autotransport a.d. , Beograd
21.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Intereuropa - logističke usluge a.d. , Dobanovci
18.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Zlatarplast a.d. , Nova Varoš
18.03.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Stoteks a.d. , Novi Sad
18.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Naras group a.d. , Surdulica
18.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Interšped a.d. , Subotica
18.03.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Alas holding a.d. , Beograd
18.03.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Alas holding a.d. , Beograd
18.03.2016.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Alas holding a.d. , Beograd
18.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Minel Koncern a.d. , Beograd
18.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Varnost Fitep a.d. , Zemun
18.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Poslovni objekti a.d. , Beograd
17.03.2016.Mišljenje u vezi ponude za preuzimanje akcija - Ruske Slovo a.d. , Ruski Krstur
17.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Recreatours a.d. , Kraljevo
17.03.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - NIS a.d., Novi Sad
17.03.2016.Ugovoren novi posao u Srbiji - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
17.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Recreatours a.d. , Kraljevo
16.03.2016.Obaveštenje o nameri preuzimanja - TE - TO a.d. , Senta
16.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Kosmaj mermer a.d. , Mladenovac
16.03.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - HUP Balkan a.d. , Leskovac
16.03.2016.Novi dnevni red zakazane XXXV vanredne sednice skupštine akcionara izdavaoca - AIK banka a.d. , Beograd
16.03.2016.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Ravnica a.d. , Bajmok
16.03.2016.Ostale informacije - Sloboda a.d. , Zrenjanin
16.03.2016.Osnivački akt - Sloboda a.d. , Zrenjanin
16.03.2016.Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd
15.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Sloboda a.d. , Zrenjanin
15.03.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - ZIF Fima SEE Activist a.d. , Beograd
15.03.2016.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Zlatica a.d. , Lazarevo
15.03.2016.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Bezdan poljoprivredno preduzeće a.d. , Bezdan
15.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Nova Budućnost a.d. , Žarkovac
15.03.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Izvor a.d. , Paraćin
15.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Polet IGK a.d. , Novi Bečej
15.03.2016.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija Sloga a.d. , Zrenjanin
14.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Ming kovačnica a.d. , Niš
14.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - IM Rakovica a.d., Beograd
14.03.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - ZIF Fima SEE Activist a.d. , Beograd
14.03.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
14.03.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - TP Dunav a.d., Vučak
14.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Rubin a.d. , Kruševac
14.03.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - TP Dunav a.d., Vučak
14.03.2016.Izveštaj sa održane vanredne sednice Skupštine akcionara - Mostprojekt a.d. , Beograd
14.03.2016.Izmena najave dostavljanja ažuriranog informatora - Komercijalna banka a.d. , Beograd
11.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd
11.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Hipol u restrukturiranju a.d. , Odžaci
11.03.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - KBM banka a.d. , Kragujevac
11.03.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
11.03.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
11.03.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
11.03.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
11.03.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
11.03.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
11.03.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
11.03.2016.Najava dostavljanja ažuriranog informatora - Komercijalna banka a.d. , Beograd
11.03.2016.Sazivanje Vanredne Skupštine akcionara - Ečka a.d. , Lukino Selo
10.03.2016.Skraćeni tekst ponude - Ruske Slovo a.d. , Ruski Krstur
10.03.2016.Ponuda za preuzimanje akcija - Ruske Slovo a.d. , Ruski Krstur
10.03.2016.Obaveštenje izdavaoca o značajnom učešću - Rubin a.d. , Kruševac
10.03.2016.Obaveštenje izdavaoca o značajnom učešću - Rubin a.d. , Kruševac
10.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Višnjica dućani a.d. , Beograd
10.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Izoprogres a.d. , Beograd
10.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Inex - bakar a.d. , Majdanpek
10.03.2016.Odložena Skupština akcionara - Montinvest a.d. , Beograd
10.03.2016.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Univerzal a.d. , Kanjiža
10.03.2016.Izveštaj o preuzimanju akcija - AIK banka a.d. , Beograd
10.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodinaput Pančevo a.d. , Pančevo
09.03.2016.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Kompresor a.d. , Beograd
09.03.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
09.03.2016.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Ogrev a.d. , Zrenjanin
08.03.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Rubin a.d. , Kruševac
08.03.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
08.03.2016.Predlog Statuta - Energoprojekt garant a.d. , Beograd
08.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Energoprojekt garant a.d. , Beograd
07.03.2016.Uključenje na Open Market - Halkbank a.d. , Beograd - CCNBPF
07.03.2016.Prospekt za uključenje preferencijalnih akcija na Open Market - Halkbank a.d. , Beograd - CCNBPF
07.03.2016.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - PIK Pešter a.d. , Sjenica
07.03.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
07.03.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
07.03.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
07.03.2016.Predlog odluke o izmeni statuta - Tržnica a.d. , Subotica
07.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Tržnica a.d. , Subotica
07.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Proleter a.d. , Arilje
07.03.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Rubin a.d. , Kruševac
07.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Putnik a.d. , Beograd
07.03.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
04.03.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Banini a.d. , Kikinda
04.03.2016.Konsolidovani finansijski izveštaj za 2015. godinu - NIS a.d., Novi Sad
04.03.2016.Finansijski izveštaj za 2015. godinu - NIS a.d., Novi Sad
04.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - AIK banka a.d. , Beograd
04.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Omoljica u restrukturiranju a.d. , Omoljica
04.03.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Kadinjača a.d. , Bajina Bašta
04.03.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Kadinjača a.d. , Bajina Bašta
04.03.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Kadinjača a.d. , Bajina Bašta
04.03.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Gradnja a.d. , Beograd
03.03.2016.Izveštaj sa održane Vanredne Skupštine akcionara - Alas holding a.d. , Beograd
03.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Montinvest a.d. , Beograd
03.03.2016.Najava dostavljanja informatora - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
03.03.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Inex - bakar a.d. , Majdanpek
02.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
02.03.2016.Izveštaj o preuzimanju akcija - Jadran a.d. , Beograd
02.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - ZIF Fima SEE Activist a.d. , Beograd
02.03.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Banatski Despotovac a.d. , Banatski Despotovac
02.03.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
02.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Jadran a.d. , Beograd
02.03.2016.Izveštaj sa održane Vanredne Skupštine akcionara - Banat fabrika ulja a.d. , Nova Crnja
02.03.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Gradnja a.d. , Beograd
01.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd
01.03.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Stoteks a.d. , Novi Sad

Arhiva vesti

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost1.002,07
Promena2,18
% 0,22%
12.06.2024. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,0672
USD/RSD109,0011
Izvor NBS, 12.06.2024.
Tržišna kapitalizacija - 12.06.2024.
454.877.361.843 RSD
3.885.608.965 EUR
Vesti sa Berze
12.06.2024.
MREL obveznice Raiffeisen banke uključene na Open Market segment Regulisanog tržišta Beogradske berze a. d. Beograd
04.06.2024.
BELEXsentiment za jun 2024. godine
03.06.2024.
BELEX Monthly Report - May 2024.- 03.06.2024.
Poslednje vesti
12.06.2024.
Prospekt dugoročnih obveznica I emisije - Raiffeisen banka a.d. Beograd, Beograd - RFBN01
12.06.2024.
Odluka o uključenju dužničkih hartija od vrednosti na Open Market - Raiffeisen banka a.d. Beograd, Beograd - RFBN01
12.06.2024.
Obaveštenje o značajnom učešću - Srbija Tis a.d. , Zaječar
12.06.2024.
Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Woksal a.d. , Užice
12.06.2024.
Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Đuro Salaj a.d. , Beograd