U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

Izdavaoci - Vesti za mart 2016 godine

31.03.2016.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Energoprojekt garant a.d. , Beograd
31.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Pekara a.d. , Bela Crkva
31.03.2016.Sazivanje Redovne Skupštine akcionara - Bačka - Bačka Palanka a.d. , Bačka Palanka
31.03.2016.Ponuda za preuzimanje akcija - TE - TO a.d. , Senta
31.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Izvor a.d. , Paraćin
31.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Industrija nameštaja Bajmok a.d. , Bajmok
31.03.2016.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - IM Rakovica a.d., Beograd
31.03.2016.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Pančevac a.d. , Pančevo
30.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Grupa Univerexport - Trgopromet a.d. , Subotica
30.03.2016.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO16136
30.03.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Livnica Ljig a.d. , Beograd
30.03.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Livnica Ljig a.d. , Beograd
30.03.2016.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Kompresor a.d. , Beograd
30.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Orahovo a.d. , Novo Orahovo
30.03.2016.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara sa odlukama - Jadran a.d. , Beograd
30.03.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ming kovačnica a.d. , Niš
30.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd
30.03.2016.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Livnica Ljig a.d. , Beograd
30.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
30.03.2016. Prinudni otkup akcija - Jadran a.d. , Beograd
29.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd
29.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
29.03.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Hotel Golubački grad a.d. , Golubac
29.03.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Univerzal a.d. , Kanjiža
29.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Inles Komerc a.d. , Novi Sad
29.03.2016.Upitnik o praksi korporativnog upravljanja - AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd
29.03.2016.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - AIK banka a.d. , Beograd
29.03.2016.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Elektroporcelan a.d. , Aranđelovac
29.03.2016.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Pionir PP Srbobran a.d. , Srbobran
29.03.2016.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Putnik a.d. , Beograd
29.03.2016.Otkazana Skupština akcionara - Hipol u restrukturiranju a.d. , Odžaci
29.03.2016.Najava dostavljanja informatora o izdavaocu - Jedinstvo a.d. , Sevojno
28.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Energoprojekt garant a.d. , Beograd
28.03.2016.Ugovoren novi posao u Srbiji - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
28.03.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ind.skroba Jabuka ad Pančevo
28.03.2016.Najava dostavljanja ažuriranog informatora - NIS a.d. Novi Sad
28.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Luka Dunav a.d. , Pančevo
28.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Centroistok a.d. , Bor
28.03.2016.Najava objavljivanja informatora - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
28.03.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Stoteks a.d. , Novi Sad
28.03.2016.Najava dostavljanja informatora o izdavaocu - Alfa plam a.d. , Vranje
28.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Kadinjača a.d. , Bajina Bašta
25.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - ZIF Fima SEE Activist a.d. , Beograd
25.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Sigurnost - As a.d. , Beograd
25.03.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Hempro a.d. , Beograd
25.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Vig vodovod i grejanje a.d. , Novi Sad
25.03.2016.Obaveštenje o nameri preuzimanja - 7. Juli a.d. , Sirig
25.03.2016.Jedinstveni prospekt za uključenje akcija na Open market - Energomontaža a.d. , Beograd - EGMN
25.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Građevinar a.d. , Debeljača
25.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Iritel a.d. , Beograd
25.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Polet a.d. , Hrtkovci
25.03.2016.Rešene o uključenju nove emisije akcija na Open Market - Energomontaža a.d. , Beograd
25.03.2016.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Nissal a.d. , Niš
24.03.2016.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO16135
24.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Vagar a.d. , Novi Sad
24.03.2016.Obaveštenje Emitenta o značajnom učešću - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
24.03.2016.Izmene i dopune Statuta - Dunav Re a.d. , Beograd
24.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Globos osiguranje a.d. , Beograd
24.03.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - AIK banka a.d. , Beograd
24.03.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Vodoprivreda a.d. , Požarevac
24.03.2016.Odluka o promeni poslovnog imena - Alas holding a.d. , Beograd
24.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - PP Feketić a.d. , Sombor
24.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Informatika a.d. , Beograd
24.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Podunavlje a.d. , Beočin
24.03.2016.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Banatski Despotovac a.d. , Banatski Despotovac
23.03.2016.Odluka o sticanju sopstvenih akcija - ZIF Fima SEE Activist a.d. , Beograd
23.03.2016.Odluka o smanjenju osnovnog kapitala i poništaju sopstvenih akcija - ZIF Fima SEE Activist a.d. , Beograd
23.03.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - ZIF Fima SEE Activist a.d. , Beograd
23.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Peščara a.d. , Subotica
23.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Oreovica a.d. , Oreovica
23.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - PP Miletić a.d. , Sombor
23.03.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd
23.03.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - ZIF Fima SEE Activist a.d. , Beograd
23.03.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Montinvest a.d. , Beograd
23.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Be - Be a.d. , Bajina Bašta
23.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Termovent SC Livnica čelika a.d. , Bačka Topola
23.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodina a.d. , Sombor
23.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Unior Components a.d. , Kragujevac
23.03.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Marfin bank a.d. , Beograd
23.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Chemos a.d. , Palić
22.03.2016.Predlog o izmeni i dopuni Statuta - Radijator a.d. , Beograd
22.03.2016.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Petar Drapšin a.d. , Mladenovac
22.03.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - NIP Zrenjanin a.d., Zrenjanin
22.03.2016.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Radijator a.d. , Beograd
22.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Termika a.d. , Beograd
22.03.2016.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
22.03.2016.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Sinter a.d. , Užice
22.03.2016.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Izvor a.d. , Paraćin
21.03.2016.Najava dostavljanja informatora o izdavaocu - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
21.03.2016.Najava dostavljanja ažuriranog informatora - Sojaprotein a.d. Bečej
21.03.2016.Sazivanje Redovne Skupštine akcionara - Revnost a.d. , Novi Sad
21.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Planinka a.d. , Kuršumlija
21.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara, dnevni red - Enikon a.d. , Loznica
21.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Enikon a.d. , Loznica
21.03.2016.Obaveštenje u vezi sa sticanjem sopstvenih akcija od nesaglasnih akcionara - Banat fabrika ulja a.d. , Nova Crnja
21.03.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Veterinarska stanica Šabac a.d. , Šabac
21.03.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Gradnja a.d. , Beograd
21.03.2016.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Autotransport a.d. , Beograd
21.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Intereuropa - logističke usluge a.d. , Dobanovci
18.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Zlatarplast a.d. , Nova Varoš
18.03.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Stoteks a.d. , Novi Sad
18.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Naras group a.d. , Surdulica
18.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Interšped a.d. , Subotica
18.03.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Alas holding a.d. , Beograd
18.03.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Alas holding a.d. , Beograd
18.03.2016.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Alas holding a.d. , Beograd
18.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Minel Koncern a.d. , Beograd
18.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Varnost Fitep a.d. , Zemun
18.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Poslovni objekti a.d. , Beograd
17.03.2016.Mišljenje u vezi ponude za preuzimanje akcija - Ruske Slovo a.d. , Ruski Krstur
17.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Recreatours a.d. , Kraljevo
17.03.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - NIS a.d., Novi Sad
17.03.2016.Ugovoren novi posao u Srbiji - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
17.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Recreatours a.d. , Kraljevo
16.03.2016.Obaveštenje o nameri preuzimanja - TE - TO a.d. , Senta
16.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Kosmaj mermer a.d. , Mladenovac
16.03.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - HUP Balkan a.d. , Leskovac
16.03.2016.Novi dnevni red zakazane XXXV vanredne sednice skupštine akcionara izdavaoca - AIK banka a.d. , Beograd
16.03.2016.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Ravnica a.d. , Bajmok
16.03.2016.Ostale informacije - Sloboda a.d. , Zrenjanin
16.03.2016.Osnivački akt - Sloboda a.d. , Zrenjanin
16.03.2016.Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd
15.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Sloboda a.d. , Zrenjanin
15.03.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - ZIF Fima SEE Activist a.d. , Beograd
15.03.2016.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Zlatica a.d. , Lazarevo
15.03.2016.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Bezdan poljoprivredno preduzeće a.d. , Bezdan
15.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Nova Budućnost a.d. , Žarkovac
15.03.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Izvor a.d. , Paraćin
15.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Polet IGK a.d. , Novi Bečej
15.03.2016.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija Sloga a.d. , Zrenjanin
14.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Ming kovačnica a.d. , Niš
14.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - IM Rakovica a.d., Beograd
14.03.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - ZIF Fima SEE Activist a.d. , Beograd
14.03.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
14.03.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - TP Dunav a.d., Vučak
14.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Rubin a.d. , Kruševac
14.03.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - TP Dunav a.d., Vučak
14.03.2016.Izveštaj sa održane vanredne sednice Skupštine akcionara - Mostprojekt a.d. , Beograd
14.03.2016.Izmena najave dostavljanja ažuriranog informatora - Komercijalna banka a.d. , Beograd
11.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd
11.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Hipol u restrukturiranju a.d. , Odžaci
11.03.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - KBM banka a.d. , Kragujevac
11.03.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
11.03.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
11.03.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
11.03.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
11.03.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
11.03.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
11.03.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
11.03.2016.Najava dostavljanja ažuriranog informatora - Komercijalna banka a.d. , Beograd
11.03.2016.Sazivanje Vanredne Skupštine akcionara - Ečka a.d. , Lukino Selo
10.03.2016.Skraćeni tekst ponude - Ruske Slovo a.d. , Ruski Krstur
10.03.2016.Ponuda za preuzimanje akcija - Ruske Slovo a.d. , Ruski Krstur
10.03.2016.Obaveštenje izdavaoca o značajnom učešću - Rubin a.d. , Kruševac
10.03.2016.Obaveštenje izdavaoca o značajnom učešću - Rubin a.d. , Kruševac
10.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Višnjica dućani a.d. , Beograd
10.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Izoprogres a.d. , Beograd
10.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Inex - bakar a.d. , Majdanpek
10.03.2016.Odložena Skupština akcionara - Montinvest a.d. , Beograd
10.03.2016.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Univerzal a.d. , Kanjiža
10.03.2016.Izveštaj o preuzimanju akcija - AIK banka a.d. , Beograd
10.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodinaput Pančevo a.d. , Pančevo
09.03.2016.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Kompresor a.d. , Beograd
09.03.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
09.03.2016.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Ogrev a.d. , Zrenjanin
08.03.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Rubin a.d. , Kruševac
08.03.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
08.03.2016.Predlog Statuta - Energoprojekt garant a.d. , Beograd
08.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Energoprojekt garant a.d. , Beograd
07.03.2016.Uključenje na Open Market - Halkbank a.d. , Beograd - CCNBPF
07.03.2016.Prospekt za uključenje preferencijalnih akcija na Open Market - Halkbank a.d. , Beograd - CCNBPF
07.03.2016.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - PIK Pešter a.d. , Sjenica
07.03.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
07.03.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
07.03.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
07.03.2016.Predlog odluke o izmeni statuta - Tržnica a.d. , Subotica
07.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Tržnica a.d. , Subotica
07.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Proleter a.d. , Arilje
07.03.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Rubin a.d. , Kruševac
07.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Putnik a.d. , Beograd
07.03.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
04.03.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Banini a.d. , Kikinda
04.03.2016.Konsolidovani finansijski izveštaj za 2015. godinu - NIS a.d., Novi Sad
04.03.2016.Finansijski izveštaj za 2015. godinu - NIS a.d., Novi Sad
04.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - AIK banka a.d. , Beograd
04.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Omoljica u restrukturiranju a.d. , Omoljica
04.03.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Kadinjača a.d. , Bajina Bašta
04.03.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Kadinjača a.d. , Bajina Bašta
04.03.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Kadinjača a.d. , Bajina Bašta
04.03.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Gradnja a.d. , Beograd
03.03.2016.Izveštaj sa održane Vanredne Skupštine akcionara - Alas holding a.d. , Beograd
03.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Montinvest a.d. , Beograd
03.03.2016.Najava dostavljanja informatora - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
03.03.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Inex - bakar a.d. , Majdanpek
02.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
02.03.2016.Izveštaj o preuzimanju akcija - Jadran a.d. , Beograd
02.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - ZIF Fima SEE Activist a.d. , Beograd
02.03.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Banatski Despotovac a.d. , Banatski Despotovac
02.03.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
02.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Jadran a.d. , Beograd
02.03.2016.Izveštaj sa održane Vanredne Skupštine akcionara - Banat fabrika ulja a.d. , Nova Crnja
02.03.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Gradnja a.d. , Beograd
01.03.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd
01.03.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Stoteks a.d. , Novi Sad

Arhiva vesti

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost886,03
Promena-13,84
% -1,54%
22.09.2023. 12:18:56Detaljnije
EUR/RSD117,1990
USD/RSD109,9737
Izvor NBS, 22.09.2023.
Tržišna kapitalizacija - 21.09.2023.
426.880.770.986 RSD
3.642.103.650 EUR
Vesti sa Berze
05.09.2023.
BELEXsentiment za septembar 2023. godine
01.09.2023.
BELEX Monthly Report - August 2023. - 01.09.2023.
31.08.2023.
IVAN LEPOSAVIĆ - Novi izvršni direktor Beogradske berze
Poslednje vesti
22.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Autoventil a.d. , Užice
22.09.2023.
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
21.09.2023.
Obaveštenje o nameri preuzimanja - Metalac Proleter Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
21.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Potisje precizni liv a.d. , Ada
21.09.2023.
Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2023. godinu - Invest - Import a.d. , Beograd