U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

Izdavaoci - Vesti za novembar 2017 godine

30.11.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Zmaj a.d. , Smederevo
30.11.2017.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jadar a.d. , Loznica
30.11.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - TP Dunav a.d., Vučak
30.11.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Ravnica a.d. , Bajmok
30.11.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Zlatica a.d. , Lazarevo
30.11.2017.Izveštaj o preuzimanju akcija - Ribnjak Sutjeska a.d. , Sutjeska
30.11.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
30.11.2017.Obaveštenje o isplati dividende - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
30.11.2017.Obaveštenje o isplati dividende - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
29.11.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hajdučica a.d. , Hajdučica
29.11.2017.Ugovoren novi posao u Srbiji - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
29.11.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dijamant a.d. , Zrenjanin
28.11.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Takovo a.d. , Gornji Milanovac
28.11.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Niš ekspres a.d., Niš
28.11.2017.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Budućnost a.d. , Bačka Palanka
28.11.2017.Poziv za ponovljenu redovnu sednicu Skupštine akcionara - Stig GP a.d. , Požarevac
28.11.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Minel Koncern a.d. , Beograd
28.11.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Centroprom a.d. , Beograd
28.11.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Vodoprivreda a.d. , Požarevac
27.11.2017.Kvartalni izveštaj za III kvartal 2017. godine - Evropska banka za obnovu i razvoj, London - EBRD01
27.11.2017.Održana XCVIII pisana sednica odbora direktora - NIS a.d., Novi Sad
27.11.2017.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - PD Zaječar a.d. , Zaječar
27.11.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Varnost Fitep a.d. , Zemun
27.11.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vodoprivreda a.d. , Požarevac
24.11.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Milan Blagojević intertrans a.d. , Lučani
23.11.2017.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO17168
23.11.2017.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO17167
23.11.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - TSM Property a.d., Sremska Mitrovica
23.11.2017.Ostale informacije - FAP a.d. , Priboj
23.11.2017.Izveštaj o stečenim sopstvenim akcijama - Vodoprivredno preduzeće a.d. , Ćuprija
23.11.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - AIK banka a.d. , Beograd
23.11.2017.Izveštaj o otuđenju sopstvenih akcija - Jadran a.d., Nova Gajdobra
23.11.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Rudnik Kovin u restrukturiranju a.d. , Kovin
22.11.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kozara a.d. , Banatsko Veliko Selo
22.11.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
22.11.2017.Odluka o raspodeli dobiti - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
22.11.2017.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
22.11.2017.Odluka o isplati dividende - Iritel a.d. Beograd
22.11.2017.Izveštaj o prodaji (otuđenju) sopstvenih akcija - Bačka a.d., Sivac
22.11.2017.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jadar a.d. , Loznica
21.11.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
20.11.2017.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - BB Trade a.d. , Žitište
20.11.2017.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2016. godinu - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
20.11.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
20.11.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - STUP Vršac a.d. , Vršac
20.11.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Polet IGK a.d. , Novi Bečej
20.11.2017.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Imtel Komunikacije a.d. , Beograd
17.11.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Dopunjen dnevni red vanredne skupštine akcionara - Dijamant a.d. , Zrenjanin
17.11.2017.Odluka Nadzornog odbora o sazivanju I vanredne sednice Skupštine akcionara - Fasil a.d. , Arilje
17.11.2017.Sazivanje I vanredne sednice Skupštine akcionara - Fasil a.d. , Arilje
17.11.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pupin Telecom a.d. , Beograd
17.11.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
16.11.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Lučić Prigrevica a.d. , Novi Sad
16.11.2017.Odluka o raspodeli medjudividende - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
16.11.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Novosadska fabrika kabela a.d., Novi Sad
16.11.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
15.11.2017.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Futurum a.d. , Beograd
15.11.2017.Ostale informacije - Korporativna vest vezana za Kvartalni izveštaj - Sojaprotein a.d. , Bečej
15.11.2017.Kvartalni izveštaj za III kvartal 2017. godine - Sojaprotein a.d. , Bečej
15.11.2017.Ostale informacije - Milan Blagojević intertrans a.d. , Lučani
15.11.2017.Kvartalni izveštaj za III kvartal 2017. godine - Jedinstvo a.d. , Sevojno
15.11.2017.Ostale informacije - Rafinerija Nafte a.d. , Beograd
15.11.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rafinerija Nafte a.d. , Beograd
15.11.2017.Kvartalni izveštaj za III kvartal 2017. godine - Tigar a.d. , Pirot
15.11.2017.Kvartalni izveštaj za III kvartal 2017. godine - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
15.11.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Obnova a.d. , Beograd
15.11.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - STUP Vršac a.d. , Vršac
15.11.2017.Kvartalni izveštaj za III kvartal 2017. godine - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
14.11.2017.Rešenje o smanjenju broja akcija uključenih na MTP Belex - STUP Vršac a.d. , Vršac
14.11.2017.Rešenje o smanjenju broja akcija uključenih na MTP Belex - Tekstil a.d. , Leskovac
14.11.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Duvan a.d. , Subotica
14.11.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Grafopromet a.d. , Čačak
14.11.2017.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
14.11.2017.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
14.11.2017.Kvartalni izveštaj za III kvartal 2017. godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
14.11.2017.Mišljenje odbora direktora - Ribnjak Sutjeska a.d. , Sutjeska
14.11.2017.Kvartalni izveštaj za III kvartal 2017. godine - Komercijalna banka AD Beograd
14.11.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Beogradmontaža a.d. , Beograd
13.11.2017.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Izolir a.d. , Zrenjanin
13.11.2017.Statut - Minel Koncern a.d. , Beograd
13.11.2017.Ostale informacije - Minel Koncern a.d. , Beograd
13.11.2017.Ostale informacije - Minel Koncern a.d. , Beograd
13.11.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Minel Koncern a.d. , Beograd
10.11.2017.Ostale informacije - Obaveštenje akcionarima o isplati dividende - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
10.11.2017.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja za III kvartal 2017. godine - Sojaprotein a.d. , Bečej
10.11.2017.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jadar a.d. , Loznica
10.11.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - STUP Vršac a.d. , Vršac
10.11.2017.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja za III kvartal 2017. godine - Jedinstvo a.d. , Sevojno
09.11.2017.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja za treći kvartal 2017. godine - Komercijalna banka a.d. Beograd
09.11.2017.Najava dostavljanja kvartalnog izveštaja za III kvartal 2017.godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
09.11.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Napredak a.d. , Stara Pazova
09.11.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Podunavlje a.d. , Čelarevo
09.11.2017.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Hercegovina a.d. , Ravni Topolovac
09.11.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Halkbank a.d. , Beograd
09.11.2017.Ostale informacije - Odluka o postupku i načinu isplate dividendi za 2016. godinu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
09.11.2017.Najava dostavljanja kvartalnog izveštaja za III kvartal 2017. godine - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
09.11.2017.Najava dostavljanja kvartalnog izvestaja za treći kvartal 2017. godine - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
08.11.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Pobeda a.d. , Ljig
08.11.2017.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2016. godinu - Granit Peščar a.d. , Ljig
08.11.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Granit Peščar a.d. , Ljig
08.11.2017.Obaveštenje o zaključku Komisije za hartije od vrednosti o odbacivanju zahteva za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje akcija - Kopaonik a.d. , Beograd
08.11.2017.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - STUP Vršac a.d. , Vršac
07.11.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Zmaj a.d. , Smederevo
06.11.2017.Ponuda za preuzimanje akcija - Ribnjak Sutjeska a.d. , Sutjeska
06.11.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Dijamant a.d. , Zrenjanin
06.11.2017.Ponuda za preuzimanje akcija - Ribnjak Sutjeska a.d. , Sutjeska
06.11.2017.Ponuda za otkup akcija svim zakonitim vlasnicima običnih akcija - Vodoprivredno preduzeće a.d. , Ćuprija
06.11.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Hajdučica a.d. , Hajdučica
06.11.2017.NIS objavljuje konsolidovane rezultate poslovanja za devet meseci 2017. godine - NIS a.d., Novi Sad
06.11.2017.Kvartalni izveštaj za III kvartal 2017. godine - NIS a.d., Novi Sad
06.11.2017.Izvestaj o sticanju sopstvenih akcija - Kompresor a.d. , Beograd
06.11.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Niš ekspres a.d., Niš
03.11.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Zmaj a.d. , Smederevo
03.11.2017.Izveštaj o otuđenju sopstvenih akcija - Takovo a.d. , Gornji Milanovac
02.11.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Takovo a.d. , Gornji Milanovac
02.11.2017.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Lipa a.d. , Novi Pazar
02.11.2017.Izveštaj o preuzimanju akcija - Vodoprivreda a.d. , Požarevac
02.11.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Centroprom a.d. , Beograd
02.11.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Varnost Fitep a.d. , Zemun
02.11.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Srpska fabrika za reciklažu a.d. , Grejač
01.11.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Pupin Telecom a.d. , Beograd
01.11.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pupin Telecom a.d. , Beograd
01.11.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Vodoprivreda a.d. , Požarevac
01.11.2017.Obaveštenje u vezi sa otkupom akcija od nesaglasnih akcionara - Banat fabrika ulja a.d. , Nova Crnja
01.11.2017.Najava dostave i objave Kvartalnog izveštaja za treći kvartal 2017. godine - NIS a.d., Novi Sad
01.11.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - TP Dunav a.d., Vučak
01.11.2017.Otkazana Skupština akcionara - Centroprom a.d. , Beograd

Arhiva vesti

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost895,43
Promena-1,81
% -0,20%
04.10.2023. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,2141
USD/RSD111,9203
Izvor NBS, 04.10.2023.
Tržišna kapitalizacija - 04.10.2023.
428.585.438.681 RSD
3.656.432.449 EUR
Vesti sa Berze
02.10.2023.
BELEXsentiment za oktobar 2023. godine
02.10.2023.
BELEX Monthly Report - September 2023. - 02.10.2023.
25.09.2023.
Statut Beogradske berze
Poslednje vesti
04.10.2023.
Odluka o uključenju nove emisije akcija na Open Market - Krušik plastika a.d. , Osečina - KRPL
04.10.2023.
Odluka o smanjenju broja akcija uključenih na Open Market - NBB Nekretnine a.d., Beograd - BNBR
03.10.2023.
Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Ruma fabrika kože a.d. u stečaju, Ruma - RUMA
03.10.2023.
Obaveštenje o značajnom učešću - NBB Nekretnine a.d., Beograd
03.10.2023.
Obaveštenje o značajnom učešću - NBB Nekretnine a.d., Beograd