U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

Izdavaoci - Vesti za septembar 2010 godine

30.09.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - PD Zaječar a.d. , Zaječar
30.09.2010.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2009. godinu - Poslovni sistem Stankom a.d. , Beograd
30.09.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009. godinu - Poslovni sistem Stankom a.d. , Beograd
30.09.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Poslovni sistem Stankom a.d. , Beograd
30.09.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Messer Tehnogas a.d. , Beograd - TGAS
30.09.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dnevnik Poljoprivrednik a.d. - u restrukturiranju, Novi Sad
30.09.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Dnevnik Poljoprivrednik a.d. - u restrukturiranju, Novi Sad
30.09.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009. godinu - Ibar a.d. , Raška
30.09.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Imlek a.d. , Beograd - IMLK
29.09.2010.Obaveštenje o nastupu okolnosti koje bi mogle bitnije uticati na poslovanje - Alfa plam a.d. , Vranje - ALFA
29.09.2010.Sazivanje treće vanredne Skupštine akcionara - Adriacoop a.d. , Beograd
29.09.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Jabuka TP a.d. , Beograd
29.09.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Srbija turist a.d. , Niš
29.09.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Novosadska fabrika kabela a.d., Novi Sad
29.09.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Hotel Moskva a.d. , Beograd
29.09.2010.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2009. godinu - Put a.d. , Zaječar
29.09.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009. godinu - Put a.d. , Zaječar
29.09.2010.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - Tehnička knjiga a.d. , Beograd
28.09.2010.Sazivanje VII redovne Skupštine akcionara - Madera a.d. , Beograd
28.09.2010.Obaveštenje o prinudnoj prodaji akcija - Srbijateks a.d. , Beograd
28.09.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dijamant a.d. , Zrenjanin
28.09.2010.Odluka o sticanju sopstvenih akcija na organizovanom tržištu - Agroseme a.d. , Kikinda
28.09.2010.Sazivanje odložene godišnje Skupštine akcionara - Teretni transport Bor a.d. , Bor
28.09.2010.Sazivanje VI vanredne Skupštine akcionara - Credy banka a.d. , Kragujevac
28.09.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Javna skladišta a.d. , Subotica
28.09.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Minel Elvo a.d. , Beograd
28.09.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - Fluid Utva a.d. , Pančevo
28.09.2010.Ponuda za otkup sopstvenih akcija - Staro sajmište a.d. , Beograd
28.09.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Staro sajmište a.d. , Beograd
27.09.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Hladnjača Apatin a.d. , Apatin
27.09.2010.Odluka Upravnog odbora o utvrđivanju liste akcionara i dana sastava vanredne Skupštine akcionara - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
27.09.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
27.09.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Panonka a.d. , Sombor
27.09.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Grot a.d. , Vranje
27.09.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Menta a.d. , Padej
27.09.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Brodogradilište Begej a.d., Zrenjanin
27.09.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Termika a.d. , Zrenjanin
27.09.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009. godinu - Stari grad a.d. , Čačak
24.09.2010.Odluka Upravnog odbora o isplati dividende - Agrounija a.d. , Inđija
24.09.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Mlin Kanjiža a.d., Kanjiža
24.09.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009. godinu - Prostor a.d., Ada
24.09.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Podunavlje a.d. , Bačka Palanka
24.09.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - Grmeč a.d. , Krajišnik
24.09.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009. godinu - Poljoprivreda Novo Selo a.d. , Orom
24.09.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Polet a.d. , Novi Pazar
24.09.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Duvanska industrija a.d. , Bujanovac
23.09.2010.Sazivanje XXVI vanredne sednice Skupštine akcionara - AIK banka a.d. , Niš - AIKB
23.09.2010.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2009. godinu - Agroseme a.d. , Kikinda
23.09.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009. godinu - Agroseme a.d. , Kikinda
23.09.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Dijamant a.d. , Zrenjanin
23.09.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Knjaz Miloš a.d. , Aranđelovac
23.09.2010.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2009. godinu - Minel Fad a.d. , Beograd
23.09.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Be - Be a.d. , Bajina Bašta
23.09.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hotel Moskva a.d. , Beograd
23.09.2010.Izveštaj sa održane 20. vanredne sednice Skupštine akcionara - Marfin bank a.d. , Beograd
22.09.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009. godinu - Dunav Grupa Agregati a.d., Novi Sad
22.09.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Bačka fabrika šećera a.d. , Vrbas
22.09.2010.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2009. godinu - Vojvodinaput Zrenjanin a.d. , Zrenjanin
22.09.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009. godinu - Vojvodinaput Zrenjanin a.d. , Zrenjanin
22.09.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Projmetal a.d. , Beograd
22.09.2010.Izdavanje običnih akcija VIII emisije bez javne ponude radi pretvaranja neraspoređene dobiti u osnovni kapital - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
22.09.2010.Izdavanje običnih akcija bez javne ponude - Jedinstvo - metalogradnja a.d. , Sevojno
22.09.2010.Sazivanje III vanredne Skupštine akcionara - ZIF Fima SEE Activist a.d. , Beograd
22.09.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Politika a.d. , Beograd
22.09.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Gradina a.d. , Užice
22.09.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Gradina a.d. , Užice
22.09.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009. godinu - Cer a.d. , Čačak
22.09.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Ogrev a.d. , Zrenjanin
21.09.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
21.09.2010.Sazivanje XXXIII vanredne sednice Skupštine akcionara - Agrobanka a.d. , Beograd - AGBN
21.09.2010.Stavljanje van snage Odluke sa 29.sednice Upravnog odbora od 12.08.2010.godine , vezano za sazivanje XXXV vanredne sednice Skupštine akcionara - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
21.09.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Granit Peščar a.d. , Ljig
21.09.2010.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2009. godinu - Ribnjak Sutjeska a.d. , Zrenjanin
21.09.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Pobeda a.d. , Ljig
21.09.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009. godinu - Inex Sokolica a.d., Prijepolje
21.09.2010.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2009. godinu - Inex Sokolica a.d., Prijepolje
21.09.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Inex Sokolica a.d., Prijepolje
21.09.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Valjevo put a.d. , Valjevo
21.09.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009. godinu - Veterinarska stanica a.d., Kikinda
21.09.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Adria a.d. , Beograd
21.09.2010.Ponuda za preuzimanje akcija - Tehnička knjiga a.d. , Beograd
21.09.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Sab Monet a.d. , Beograd
21.09.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Azma a.d. , Kragujevac
21.09.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ribnjak Sutjeska a.d. , Zrenjanin
20.09.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - Industrija precizne mehanike a.d. , Beograd
20.09.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Svrljig a.d. , Svrljig
20.09.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009. godinu - Pobeda a.d. , Aranđelovac
20.09.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Lokve a.d. , Lokve
20.09.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Novosadska fabrika kabela a.d., Novi Sad
20.09.2010.Mišljenje Upravnog odbora o ponudi za preuzimanje akcija - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
20.09.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Žitopek a.d. , Niš
20.09.2010. Odluka Skupštine akcionara o otuđenju sopstvenih akcija - Moravica a.d. , Stara Moravica
20.09.2010.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Moravica a.d. , Stara Moravica
17.09.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Pionir PP Srbobran a.d. , Srbobran
17.09.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Višnjica dućani a.d. , Beograd
17.09.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pobeda a.d. , Aranđelovac
17.09.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009. godinu - Bambi Banat a.d. , Beograd
17.09.2010.Izveštaj o preuzimanju akcija - Srbijateks a.d. , Beograd
17.09.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - Agroseme a.d. , Kikinda
17.09.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009. godinu - Mehanizacija Čačak a.d. , Čačak
17.09.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009. godinu - Čačak film a.d. , Čačak
17.09.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Čačak film a.d. , Čačak
16.09.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - Jugoinspekt a.d. , Beograd
16.09.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
16.09.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Triglav Kopaonik osiguranje a.d. , Beograd
16.09.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Nama a.d. , Šabac
16.09.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodina reklam a.d. , Novi Sad
15.09.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Trgopromet a.d. , Prokuplje
15.09.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009. godinu - Morava prom a.d. , Lapovo
15.09.2010.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2009. godinu - Morava prom a.d. , Lapovo
15.09.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009. godinu - Tržnica a.d. , Subotica
15.09.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - Panonka a.d. , Sombor
15.09.2010.Odluka Upravnog odbora o sazivanju Skupštine akcionara - Gradnja a.d. , Beograd
15.09.2010.Sazivanje XXXVIII vanredne Skupštine akcionara - Hypo Alpe - Adria Bank a.d. , Beograd
14.09.2010.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Sandžaktrans a.d., Novi Pazar
14.09.2010.Izveštaj o bitnom događaju - Privredna banka a.d. , Beograd
14.09.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - Valjevo put a.d. , Valjevo
14.09.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - Staro sajmište a.d. , Beograd
14.09.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Terratrade Brodoremont a.d. , Bački Monoštor
14.09.2010.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2009. godinu - Terratrade Brodoremont a.d. , Bački Monoštor
14.09.2010.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Autoprevoz a.d. , Čačak
14.09.2010.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Sandžaktrans putnički saobraćaj a.d. , Novi Pazar
14.09.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kosovsko Metohijska banka a.d., Zvečan
13.09.2010.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2009. godinu - Veterinarska stanica a.d., Kikinda
13.09.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Centroprojekt arhitektura inst. i konst. a.d. , Beograd
13.09.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Luxol a.d. , Zrenjanin
13.09.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Univerzal banka a.d. , Beograd - UNBN
10.09.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009. godinu - Putevi a.d. , Čačak
10.09.2010.Ugovoren novi posao u Rusiji vredan 5 miliona evra - Energoprojekt Visokogradnja a.d. , Beograd
10.09.2010. Energoprojekt rangiran među 200 najvećih projektantsko - konsultantskih izvođačkih internacionalnih kompanija
10.09.2010.Ugovoren novi posao u Rusiji vredan 5 miliona evra - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
10.09.2010.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - PD Vojvodina a.d. , Novo Miloševo
10.09.2010.Odluka Upravnog odbora o utvrđivanju dana dividende - Đuro Strugar a.d. , Kula
10.09.2010.Odluka Upravnog odbora o utvrđivanju dana dividende - Labudnjača a.d. , Vajska
10.09.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Imlek a.d. , Beograd
10.09.2010.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2009. godinu - Kamenko Gagrčin a.d. , Sombor
10.09.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009. godinu - Kamenko Gagrčin a.d. , Sombor
10.09.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - Rudo a.d. , Beograd
10.09.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju izveštaja za 2009. godinu - Sanitarija a.d. , Novi Sad
10.09.2010.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2009. godinu - Integral - inženjering a.d. , Subotica
10.09.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - PIK Bečej - Poljoprivreda a.d. , Bečej
09.09.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Fabrika stočne hrane a.d. , Velika Plana
09.09.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009. godinu - Hoteli Tara a.d. , Bajina Bašta
09.09.2010.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
09.09.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009. godinu - Heba a.d., Bujanovac
09.09.2010.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2009. godinu - Mladost a.d. , Aleksandrovac
09.09.2010.Izveštaj sa održane vanredne (osnivačke) Skupštine akcionara - Savremeni dom a.d. , Kruševac
09.09.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - IMT Agromehanika a.d. , Boljevac
09.09.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - Beoplan a.d. , Beograd
08.09.2010.Obaveštenje o sprovedenoj statusnoj promeni pripajanja Privredne banke a.d. Pančevo i zameni akcija po osnovu statusne promene pripajanja - Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd
08.09.2010.Obaveštenje o prinudnoj prodaji akcija - Donji Srem a.d. , Pećinci
08.09.2010.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2009. godinu - Rudnap a.d. , Beograd
08.09.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009. godinu - Jugoprevoz a.d., Velika Plana
08.09.2010.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2009. godinu - Veterinarska stanica Sremska Mitrovica a.d. , Sremska Mitrovica
08.09.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009. godinu - Veterinarska stanica Sremska Mitrovica a.d. , Sremska Mitrovica
08.09.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009. godinu - Usluga a.d. , Bačka Topola
08.09.2010.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2009. godinu - Usluga a.d. , Bačka Topola
08.09.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Usluga a.d. , Bačka Topola
08.09.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Magistrala a.d. , Beograd
07.09.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zlatna Kosa a.d. , Vršac
07.09.2010.Obaveštenje o prinudnoj prodaji akcija - Mlintest a.d. , Šid
07.09.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zastava promet a.d. , Sombor
07.09.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ribarsko gazdinstvo a.d. , Beograd
07.09.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009. godinu - Radio Sombor a.d., Sombor
07.09.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009. godinu - Borac a.d. , Šurjan
07.09.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009. godinu - Dunav a.d. , Apatin
07.09.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Grot a.d. , Vranje
07.09.2010.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Tehnoservis a.d. , Beograd
06.09.2010.Ugovoren novi posao u Srbiji vredan milion evra - Energoprojekt Visokogradnja a.d. , Beograd
06.09.2010.Ugovoren novi posao u Srbiji vredan milion evra - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
06.09.2010.Izvod iz konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2009. godinu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
06.09.2010.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2009. godinu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
06.09.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009. godinu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
06.09.2010.Izveštaj sa godišnje sednice Skuštine akcionara održane po nalogu suda - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
06.09.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009. godinu - Hidrogradnja i erozija a.d. , Požarevac
06.09.2010.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2009. godinu - Hidrogradnja i erozija a.d. , Požarevac
06.09.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009. godinu - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
06.09.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009. godinu - Nišauto holding a.d. , Niš
06.09.2010.Izveštaj o preuzimanju akcija - Donji Srem a.d. , Pećinci
06.09.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - Poslovni sistem Stankom a.d. , Beograd
06.09.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009. godinu - Žitopek a.d. , Niš
06.09.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009. godinu - Goša FSO a.d. , Simićevo
06.09.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Bigz grafičko društvo a.d. , Beograd
06.09.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Centar za puteve Vojvodine a.d. , Novi Sad
03.09.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009. godinu - Beogradska pekarska industrija a.d. , Beograd
03.09.2010.Izveštaj o preuzimanju akcija - Beograd film a.d. , Beograd
03.09.2010.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2009. godinu - Geosonda - Mašinski centar a.d. , Beograd
03.09.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Geosonda - Mašinski centar a.d. , Beograd
03.09.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009. godinu - Geosonda - Mašinski centar a.d. , Beograd
03.09.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Goša montaža a.d. , Velika Plana
03.09.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sab Monet a.d. , Beograd
03.09.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009. godinu - Dimničar a.d., Novi Sad
03.09.2010.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2009. godinu - Reč naroda a.d. , Požarevac
03.09.2010.Ponuda za sticanje sopstvenih akcuja - Elan a.d. , Izbište
03.09.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Jugozapadna Bačka a.d. , Bač
02.09.2010.Sazivanje 14. vanredne Skupštine akcionara - Triglav Kopaonik osiguranje a.d. , Beograd
02.09.2010.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2009. godinu - Nikolinci a.d. , Nikolinci
02.09.2010.Godišnji izveštaj o poslobanju za 2009. godinu - Nikolinci a.d. , Nikolinci
02.09.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zaštita na radu i z.ž.s. a.d. , Beograd
02.09.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - Zaštita na radu i z.ž.s. a.d. , Beograd
02.09.2010.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2009. godinu - Zaštita na radu i z.ž.s. a.d. , Beograd
02.09.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009. godinu - Zaštita na radu i z.ž.s. a.d. , Beograd
02.09.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010.godine - Zaštita na radu i z.ž.s. a.d. , Beograd
02.09.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009. godinu - Dunav film a.d., Beograd
02.09.2010.Izveštaj o preuzimanju akcija - Mlintest a.d. , Šid
02.09.2010.Sazivanje 20. vanredne Skupštine akcionara - Marfin bank a.d. , Beograd
02.09.2010.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Srbijateks a.d. , Beograd
02.09.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009. godinu - Hidrosanitas a.d., Beograd
02.09.2010.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2009. godinu - Fagrem a.d. , Donji Adrovac
02.09.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009. godinu - Fagrem a.d. , Donji Adrovac
02.09.2010.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2009. godinu - ABS Minel inženjering a.d. , Beograd
02.09.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009. godinu - Integral betonirci a.d. , Subotica
02.09.2010.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2009. godinu - Integral betonirci a.d. , Subotica
02.09.2010.Šestomesečni finansijski izveštaj za period januar - jun 2010.godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
02.09.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009. godinu - Velefarm a.d. , Beograd
02.09.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugolek a.d. , Beograd
02.09.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Minel Elvo a.d. , Beograd
02.09.2010.Saopštenje Upravnog odbora - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
01.09.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009. godinu - Varnost Fitep a.d. , Zemun
01.09.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine - Varnost Fitep a.d. , Zemun
01.09.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009. godinu- Žitobanat a.d. , Vršac
01.09.2010.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2009. godinu - Žitobanat a.d. , Vršac
01.09.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009. godinu - GZP Dom a.d., Beograd
01.09.2010.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2009. godinu - GZP Dom a.d., Beograd
01.09.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Varnost Fitep a.d. , Zemun
01.09.2010.Godisnji izvestaj o poslovanju za 2009. godinu - Zastava promet a.d. , Beograd
01.09.2010.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2009. godinu - Dunav Grupa Agregati a.d., Novi Sad
01.09.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Elan a.d. , Izbište
01.09.2010.Saopštenje Upravnog odbora - Tigar a.d. , Pirot
01.09.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009. godinu - Napredak a.d. , Apatin
01.09.2010.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2009. godinu - Nedić agrar a.d. , Bočar
01.09.2010.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Nedić agrar a.d. , Bočar
01.09.2010.Sazivanje vanredne skupštine akcionara - Globos osiguranje a.d. , Beograd
01.09.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009. godinu - Hempro a.d. , Beograd
01.09.2010.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009. godinu - Toma Kostić a.d. , Leskovac
01.09.2010.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mlekara Šabac a.d. , Šabac
01.09.2010.Izvod iz konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2009. godinu - Bambi Banat a.d. , Beograd
01.09.2010.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2009. godinu - Bambi Banat a.d. , Beograd

Arhiva vesti

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost886,03
Promena-13,84
% -1,54%
22.09.2023. 12:18:56Detaljnije
EUR/RSD117,1990
USD/RSD109,9737
Izvor NBS, 22.09.2023.
Tržišna kapitalizacija - 21.09.2023.
426.880.770.986 RSD
3.642.103.650 EUR
Vesti sa Berze
05.09.2023.
BELEXsentiment za septembar 2023. godine
01.09.2023.
BELEX Monthly Report - August 2023. - 01.09.2023.
31.08.2023.
IVAN LEPOSAVIĆ - Novi izvršni direktor Beogradske berze
Poslednje vesti
22.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Autoventil a.d. , Užice
22.09.2023.
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
21.09.2023.
Obaveštenje o nameri preuzimanja - Metalac Proleter Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
21.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Potisje precizni liv a.d. , Ada
21.09.2023.
Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2023. godinu - Invest - Import a.d. , Beograd