Sticanje članstva

Na Beogradskoj berzi mogu trgovati investiciona društva (brokersko dilerska društva ili ovlašćene banke) članovi Berze. Članstvo na Berzi regulisano je Zakonom o tržištu kapitala , Pravilima poslovanja Berze, kao i drugim aktima Berze.

Član Berze može biti pravno lice - investiciono društvo (brokersko dilersko društvo ili ovlašćena banka), koje ispunjava uslove utvrđene članovima 147. - 151. Zakona o tržištu kapitala i podzakonskim aktima za obavljanje delatnosti investicionog društva i Pravilima poslovanja Berze.

Broj članova Berze nije ograničen.

Član Berze može preko ovlašćenog brokera obavljati samo poslove kupoprodaje tržišnog materijala za koje je dobio dozvolu za rad, odnosno, saglasnost nadležnog organa i rešenje Upravnog odbora Berze.

Vrednost665,49
Promena-2,83
% -0,42%
29.01.2015. 11:08:36Detaljnije
EUR/RSD123,5774
USD/RSD109,5544
Izvor NBS, 29.01.2015.
Tržišna kapitalizacija - 28.01.2015.
805.462.604.951 RSD
6.526.577.937 EUR
Vesti sa Berze
05.01.2015.
BELEXsentiment za januar 2015. godine
15.12.2014.
Kvartalno prilagođavanje indeksa BELEX15
02.12.2014.
Berzanski kalendar za 2015. godinu
Poslednje vesti
29.01.2015.
Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Čokolend a.d. , Paraćin
29.01.2015.
Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Bačka a.d., Sivac
29.01.2015.
Izveštaj o preuzimanju akcija - Betonjerka a.d. , Čačak
29.01.2015.
Obaveštenje o promenama u značajnom učešću - Radijator a.d. , Zrenjanin
29.01.2015.
Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - IMT a.d. , Beograd