U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

Izdavaoci - Vesti za decembar 2013 godine

31.12.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Gradina a.d. , Užice
31.12.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Timočka televizija i radio a.d. , Zaječar
31.12.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Industrijske nekretnine a.d., Beograd
31.12.2013.Obaveštenje o prinudnom otkupu akcija - Zenit a.d. , Vršac
31.12.2013.Konsolidovan Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Dopunjen - Agro a.d. , Dobanovci
31.12.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Dopunjen - Agro a.d. , Dobanovci
31.12.2013.Obaveštenje o značajnom učešću - Diva trade a.d., Valjevo
31.12.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Bambi a.d. , Požarevac
31.12.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Elektroporcelan a.d. , Aranđelovac
31.12.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Autotransport u restrukturiranju a.d. , Kraljevo
31.12.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Tisa a.d. , Senta
31.12.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Termika a.d. , Beograd
31.12.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Stari Grad UP a.d. , Beograd
31.12.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pupin Telecom a.d. , Beograd
30.12.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Bag a.d. , Bačko Gradište
30.12.2013.Obaveštenje o značajnom učešću - Diva trade a.d., Valjevo
30.12.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Srpska banka a.d. , Beograd
30.12.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sokoprevoz a.d. , Sokobanja
30.12.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Betonjerka a.d. , Vladičin Han
30.12.2013.Statut - Župa a.d. , Kruševac
30.12.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Župa a.d. , Kruševac
27.12.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zaštita na radu i z.ž.s. a.d. , Beograd
27.12.2013.Odluka Nadzornog odbora o poboljšanju cene u otkupu sopstvenih akcija - Planinka a.d. , Kuršumlija
27.12.2013.Javni poziv sa izmenjenom ponudom za otkup akcija - Planinka a.d. , Kuršumlija
27.12.2013.Poslovna vest - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
27.12.2013.Poslovna vest - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
27.12.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Industrija precizne mehanike a.d. , Beograd
27.12.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam a.d. , Vranje - ALFA
26.12.2013.Jedinstveni prospekt za uključenje akcija na MTP - Kopex min a.d. , Niš - KMIN
26.12.2013.Uključenje na MTP - Kopex min a.d. , Niš - KMIN
26.12.2013.Odlaganje Dana dividende - Iritel a.d. , Beograd
26.12.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Planinka a.d. , Kuršumlija
26.12.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Rotor a.d. , Zemun - RTORZ
26.12.2013.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Neostar a.d. , Novi Sad
26.12.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Planum GP a.d. , Beograd
25.12.2013.Izveštaj o preuzimanju akcija - Panonka a.d. , Sombor
25.12.2013.Izveštaj o preuzimanju akcija - Kontaktor a.d. , Beograd
25.12.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Kontaktor a.d. , Beograd
25.12.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - MIN Lokomotiva a.d., Niš
25.12.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Banatski Despotovac a.d. , Banatski Despotovac
25.12.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Pro galvano mikrometal a.d. , Beograd
25.12.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Valjaonica bakra Sevojno a.d. , Sevojno
24.12.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zenit a.d. , Vršac
24.12.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ogrev a.d. , Zrenjanin
24.12.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zmaj a.d. , Zemun
24.12.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Srpska banka a.d. , Beograd
24.12.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Societe Generale Banka Srbija a.d. , Beograd - SGBN01
24.12.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tigar a.d. , Pirot
23.12.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Termika a.d. , Zrenjanin
23.12.2013.Predlog izmene Statuta - Trgovina 22 a.d. , Kragujevac
23.12.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Trgovina 22 a.d. , Kragujevac
23.12.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Veterinarska stanica a.d., Novi Sad
23.12.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
23.12.2013.Obaveštenje o ponudi za sticanje sopstvenih akcija - Izoprogres a.d. , Beograd
23.12.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Plana Market a.d., Velika Plana
23.12.2013.Obaveštenje o ponudi za sticanje sopstvenih akcija - Podunavlje a.d. , Bačka Palanka
23.12.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Nissa a.d., Niš
20.12.2013.Odluka o izmeni mesta održavanja vanredne Skupštine akcionara - Pupin Telecom a.d. , Beograd
20.12.2013.Mišljenje Uprave o ponudi za preuzimanje akcija - Tekstil a.d., Sremska Mitrovica
20.12.2013.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
20.12.2013.Mišljenje odbora direktora u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - FPM Agromehanika a.d. , Boljevac
20.12.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - KBM banka a.d. , Kragujevac
20.12.2013.Odluka o islati dividende - Izoprogres a.d. , Beograd
20.12.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Alba a.d. , Novi Sad
20.12.2013.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - Budućnost a.d. , Bačka Palanka
19.12.2013.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - smanjenje - Nama a.d. , Šabac
19.12.2013.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Senta - promet a.d. , Senta
19.12.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Centroprom a.d. , Beograd
19.12.2013.Utvrđen dan dividende za 2013.godinu - Jedinstvo Sevojno a.d. , Sevojno - JESV
19.12.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Venac a.d. , Ruma
19.12.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Veterinarska stanica a.d., Kikinda
19.12.2013.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Veterinarska stanica a.d., Kikinda
19.12.2013.Izmena datuma Sazivanja Skupštine akcionara - Univerzal banka a.d. , Beograd
19.12.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam a.d. , Vranje - ALFA
19.12.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam a.d. , Vranje - ALFA
19.12.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd - KMBN
19.12.2013.Dopuna dnevnog reda sazivanja Skupštine akcionara - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
19.12.2013.Obaveštenje o poništenju sopstvenih akcija - Nama a.d. , Šabac
19.12.2013.Obaveštenje o značajnom učešću - Zvezda - Helios hemijska industrija a.d. , Gornji Milanovac
19.12.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Podunavlje a.d. , Bačka Palanka
19.12.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
19.12.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Južna Morava u restrukturiranju a.d. , Niš
19.12.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Superprotein a.d. , Zrenjanin
18.12.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Optika a.d. , Beograd
18.12.2013.Obaveštenje o završenoj ponudi za prodaju sopstvenih akcija - Dijamant agrar a.d. , Zrenjanin - DJAGZ
18.12.2013.Obaveštenje o značajnom učešću - Dijamant agrar a.d. , Zrenjanin - DJAGZ
18.12.2013.Obaveštenje o značajnom učešću - Dijamant agrar a.d. , Zrenjanin - DJAGZ
17.12.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Soja protein a.d. , Bečej - SJPT
17.12.2013.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Trayal Korporacija a.d. , Kruševac
17.12.2013.Odluka o ispravci poziva i izmenjenom dnevnom redu za Skupštinu akcionara - Trayal Korporacija a.d. , Kruševac
17.12.2013.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Dijamant agrar a.d. , Zrenjanin
17.12.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Saobraćaj i transport a.d. , Zrenjanin
16.12.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Continental a.d. , Novi Sad
16.12.2013.Javni poziv i ponuda za otkup akcija - Planinka a.d. , Kuršumlija
16.12.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Žitobanat a.d. , Vršac
16.12.2013.Obaveštenje o isplati dividende za 2012. godinu - Goša montaža a.d. , Velika Plana - GMON
13.12.2013.Obaveštenje akcionarima o isplati dividende za 2012. godinu - Termika a.d. , Beograd
13.12.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Termika a.d. , Beograd
13.12.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Labudovo okno a.d., Bela Crkva
13.12.2013.Odložena Skupština akcionara - Bečejska Pekara a.d. , Bečej
13.12.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - PKB Korporacija a.d. u restrukturiranju, Beograd
13.12.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ečka a.d. , Lukino Selo
13.12.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Timočka televizija i radio a.d. , Zaječar
13.12.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - UTP Srbija a.d. , Kraljevo
13.12.2013.Izveštaj sa održane sednice Odbora direktora - Đerdap usluge a.d. , Kladovo
12.12.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Grupa Zastava Vozila u restrukturiranju a.d. , Kragujevac
12.12.2013.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Neoplanta a.d. , Novi Sad
11.12.2013.Objavljen Izveštaj sa sednice Odbora direktora - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
11.12.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rade Končar a.d. , Beograd
11.12.2013.Obaveštenje o isplati dividende - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
11.12.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Ravnica a.d. , Bajmok
11.12.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Granexport a.d. , Pančevo
11.12.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Stari Grad UP a.d. , Beograd
11.12.2013.Ponuda za preuzimanje akcija - FPM Agromehanika a.d. , Boljevac
11.12.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Podunavlje a.d. , Bačka Palanka
11.12.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Pupin Telecom a.d. , Beograd
11.12.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - TP Dunav a.d., Vučak
10.12.2013.Predlog izmena Statuta - Trivit Pek a.d. , Vrbas
10.12.2013.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - Panonka a.d. , Sombor
10.12.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Trivit Pek a.d. , Vrbas
10.12.2013.Korigovani Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Goša FSO a.d. , Simićevo
10.12.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Takovo osiguranje a.d. , Kragujevac - TKOSM
10.12.2013.Obaveštenje manjinskim akcionarima - Fabrika mernih transformatora a.d. , Zaječar
10.12.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Banovo Brdo a.d., Beograd
09.12.2013.Ponuda za preuzimanje akcija - Tekstil a.d., Sremska Mitrovica
09.12.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Bag a.d. , Bačko Gradište
09.12.2013.Izveštaj o preuzimanju akcija - Ravnica a.d. , Bajmok
09.12.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Energoprojekt Niskogradnja a.d. , Beograd
09.12.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Reč naroda a.d. , Požarevac
09.12.2013.Ponuda za preuzimanje akcija - Budućnost a.d. , Bačka Palanka
09.12.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - KBM banka a.d. , Kragujevac
09.12.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Imlek a.d. , Beograd - IMLK
09.12.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
09.12.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Kolut a.d. , Kolut
09.12.2013.Izveštaj o preuzimanju akcija - Alba a.d. , Novi Sad
09.12.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodinaput a.d. , Subotica
09.12.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
09.12.2013.Dopuna Dnevnog reda Skupštine - Igma a.d. , Uljma
09.12.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Superprotein a.d. , Zrenjanin
06.12.2013.Obaveštenje o prinudnom otkupu akcija izdavaoca Energoprojekt Niskogradnja - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
06.12.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Soja protein a.d. , Bečej - SJPT
06.12.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Centroprom a.d. , Beograd
06.12.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
06.12.2013.Obaveštenje o prinudnom otkupu akcija - Bigz grafičko društvo a.d. , Beograd
06.12.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
06.12.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
06.12.2013.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
06.12.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Bambi a.d. , Požarevac
05.12.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Prokupac a.d. , Beograd
05.12.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Veterinarska stanica Sremska Mitrovica a.d. , Sremska Mitrovica
05.12.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dijamant a.d. , Zrenjanin
05.12.2013.Statut - FKL a.d. , Temerin
05.12.2013.Odluka o prinudnom otkupu akcija - Fabrika mernih transformatora a.d. , Zaječar
05.12.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Fabrika mernih transformatora a.d. , Zaječar
05.12.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Podunavlje a.d. , Bačka Palanka
05.12.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Podunavlje a.d. , Bačka Palanka
05.12.2013.Obaveštenje o značajnom učešću - Duvan a.d. , Subotica
04.12.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Unior Components a.d. , Kragujevac
04.12.2013.Obaveštenje o isplati dividende - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
04.12.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Arhitektura i urbanizam a.d. , Beograd
04.12.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Ravnaja u restrukturiranju a.d., Mali Zvornik
04.12.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zaštita na radu i z.ž.s. a.d. , Beograd
04.12.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Univerzal banka a.d. , Beograd
04.12.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Igma a.d. , Uljma
04.12.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - PZP Požarevac a.d. , Požarevac
03.12.2013.Uključenje na Open Market - Zvezda - Helios hemijska industrija a.d. , Gornji Milanovac - ZVHE
03.12.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vesti a.d., Užice
03.12.2013.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Univerzal a.d. , Kanjiža
03.12.2013.Ponuda za preuzimanje akcija - Panonka a.d. , Sombor
03.12.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Societe Generale Banka Srbija a.d. , Beograd - SGBN01
03.12.2013.Predlog Statuta - Sokoprevoz a.d. , Sokobanja
03.12.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd
03.12.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - FKL a.d. , Temerin
03.12.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Marfin bank a.d. , Beograd
03.12.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Hipol u restrukturiranju a.d. , Odžaci
03.12.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Prvi Partizan Alfaplast a.d. , Užice
03.12.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Zenit a.d. , Vršac
03.12.2013.Predlog Statuta - Planum GP a.d. , Beograd
03.12.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Planum GP a.d. , Beograd
03.12.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Užice
03.12.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - KBM banka a.d. , Kragujevac
02.12.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Bigz grafičko društvo a.d. , Beograd
02.12.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Zaštita na radu i z.ž.s. a.d. , Beograd

Arhiva vesti

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost986,68
Promena1,84
% 0,19%
21.06.2024. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,0612
USD/RSD109,1887
Izvor NBS, 21.06.2024.
Tržišna kapitalizacija - 21.06.2024.
447.215.609.667 RSD
3.820.357.297 EUR
Vesti sa Berze
12.06.2024.
MREL obveznice Raiffeisen banke uključene na Open Market segment Regulisanog tržišta Beogradske berze a. d. Beograd
04.06.2024.
BELEXsentiment za jun 2024. godine
03.06.2024.
BELEX Monthly Report - May 2024.- 03.06.2024.
Poslednje vesti
21.06.2024.
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
21.06.2024.
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
21.06.2024.
Odluka o raspodeli dobiti - Panonija a.d. , Pančevo
21.06.2024.
Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2023.- Panonija a.d. , Pančevo
21.06.2024.
Odluka o pokriću gubitka - Prosveta a.d. , Beograd