U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

Izdavaoci - Vesti za 2023. godinu

29.12.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
28.12.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Pekara 1. maj a.d. , Vršac
28.12.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Vino župa a.d. , Aleksandrovac
28.12.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodina a.d., Novi Sad
28.12.2023.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija od nesaglasnih akcionara - konacno - BAS a.d. , Beograd
28.12.2023.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - BAS a.d. , Beograd
26.12.2023.Korigovani polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Bačka a.d., Sivac
26.12.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tržnica a.d. , Subotica
25.12.2023.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Standard a.d. , Leskovac
25.12.2023.Odluka Nadzornog odbora o isplati dividende - Iritel a.d. , Beograd
25.12.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Putnik a.d. , Novi Sad
22.12.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Zlatar a.d. , Nova Varoš
22.12.2023. Odluka odbora direktora o zakazivanju vanredne sednice Skupštine - Žitopek a.d. , Niš
22.12.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Irmovo a.d. , Kisač
22.12.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Žitopek a.d. , Niš
22.12.2023.Obaveštenje javnog društva o značajnom učešću - Metalac Proleter Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
22.12.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Metalac Proleter Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
21.12.2023.Usvojen biznis plan NIS-a za 2024. godinu - NIS a.d., Novi Sad
21.12.2023.Izveštaj o preuzimanju akcija - Metalac Proleter Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
21.12.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Pekarska industrija a.d. , Pančevo
20.12.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Bigz Publishing a.d. , Beograd
19.12.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Žitopek a.d. , Niš
19.12.2023.Otkazana Skupština akcionara - Žitopek a.d. , Niš
15.12.2023.Korigovani Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Bačka a.d., Sivac
15.12.2023.Rešenje privrednog suda - Irmovo a.d. , Kisač
13.12.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Tigar a.d. , Pirot
13.12.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Galeb Metaloplastika a.d. , Šabac
13.12.2023.Obaveštenje o održanoj Skupštini akcionara - Kopaonik a.d. , Beograd
13.12.2023.Odluka o smanjenju broja akcija uključenih na Open Market - Tekstil a.d. , Leskovac - TKLE
13.12.2023.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Neostar a.d. , Novi Sad
12.12.2023.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Tekstil a.d. , Leskovac
12.12.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Bačka a.d., Sivac
11.12.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Feroks a.d. , Niš
11.12.2023.Odluka o uključenju nove emisije akcija na Open Market - Taratrans a.d. , Bajina Bašta - TRTN
08.12.2023.Odluka o povlačenju akcija sa organizovanog tržišta - Standard a.d. , Leskovac
07.12.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Tigar a.d. , Pirot
07.12.2023.Ispravka Odluke o isplati dividende - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
07.12.2023.Obaveštenje o nameri isplate dividende - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
06.12.2023.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
05.12.2023.Odložena Skupština akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
05.12.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Pekarska industrija a.d. , Pančevo
01.12.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Tržnica a.d. , Subotica
01.12.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dedinje a.d. , Beograd
01.12.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Standard a.d. , Leskovac
01.12.2023.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Duvan a.d. , Ljubovija
30.11.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Metalotehna Trade a.d. , Beograd
30.11.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Severtrans a.d. , Sombor
30.11.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Žitopek a.d. , Niš
30.11.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Dimničar a.d. , Beograd
29.11.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Transport Voždovac a.d. , Beograd
24.11.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodina a.d., Novi Sad
24.11.2023.Skraćeni tekst Ponuda za preuzimanje akcija - Metalac Proleter Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
24.11.2023.Ponuda za preuzimanje akcija - Metalac Proleter Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
24.11.2023.Izveštaj sa održane Vanredne Skupštine akcionara - Dinara a.d. , Beograd
22.11.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Bačka a.d., Sivac
21.11.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Bigz Publishing a.d. , Beograd
20.11.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Kopaonik a.d. , Beograd
20.11.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Dinara Servis a.d. , Beograd
20.11.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Galeb Metaloplastika a.d. , Šabac
20.11.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Galeb Metaloplastika a.d. , Šabac
17.11.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Feroks a.d. , Niš
17.11.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Utva silosi a.d. , Kovin
14.11.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
14.11.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Žitopek a.d. , Niš
14.11.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
14.11.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
10.11.2023.Odluka o isplati dividende - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
09.11.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Žitopek a.d. , Niš
09.11.2023.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jedinstvo a.d. , Sevojno
09.11.2023.Izmenjena ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Neostar a.d. , Novi Sad
08.11.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Dedinje a.d. , Beograd
07.11.2023.Odluka o smanjenju broja akcija uključenih na Open Market - Goč a.d. , Trstenik - GOCT
07.11.2023.Odluka o izmenama Statuta - Severtrans a.d. , Sombor
07.11.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Severtrans a.d. , Sombor
06.11.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Transport Voždovac a.d. , Beograd
06.11.2023.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Goč a.d. , Trstenik
02.11.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodina a.d., Novi Sad
01.11.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Standard a.d. , Leskovac
31.10.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tigar a.d. , Pirot
31.10.2023.Kvartalni izveštaj za III kvartal 2023. godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
30.10.2023.Poslovanje NIS grupe u devet meseci 2023. godine - NIS a.d., Novi Sad
30.10.2023.Kvartalni izveštaj za III kvartal 2023. godine - NIS a.d., Novi Sad
30.10.2023.Kvartalni izveštaj za III kvartal 2023. godine - Jedinstvo a.d. , Sevojno
27.10.2023.Godišnji korigovani izveštaj za 2022. godinu - Putevi a.d. , Užice
27.10.2023.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Kopaonik a.d. , Beograd
27.10.2023.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Kopaonik a.d. , Beograd
27.10.2023.Kvartalni izveštaj za III kvartal 2023. godine - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
27.10.2023.Kvartalni izveštaj za III kvartal 2023. godine - Fintel energija a.d. , Beograd
27.10.2023.Sazivanje Vanredne Skupštine akcionara - Dinara a.d. , Beograd
26.10.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dinara Servis a.d. , Beograd
26.10.2023.Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSO23208
25.10.2023.Najava dostave i objave Kvartalnog izveštaja za treći kvartal 2023. godine - NIS a.d., Novi Sad
25.10.2023.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja za III kvartal 2023. godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
25.10.2023.Najava dostavljanja kvartalnog izveštaja za III kvartal 2023. godine - Jedinstvo a.d. , Sevojno
24.10.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Žitopek a.d. , Niš
24.10.2023.Najava dostavljanja kvartalnog izveštaja za III kvartal 2023.godine - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
24.10.2023.Najava dostavljanja i objave Kvartalnog izveštaja za III kvartal 2023. godine - Fintel energija a.d. , Beograd
24.10.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Žitopek a.d. , Niš
23.10.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Jedinstvo a.d. , Sevojno
23.10.2023.Odluka o smanjenju broja akcija uključenih na Prime Listing regulisanog tržišta - Jedinstvo a.d. , Sevojno - JESV
20.10.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Sistem FTO 011 a.d. , Beograd
20.10.2023.Zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara - Hidrograđevinar a.d. , Sremska Mitrovica
20.10.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hidrograđevinar a.d. , Sremska Mitrovica
19.10.2023.Obaveštenje o isplati dividende - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
19.10.2023.Otkazana Skupština akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
19.10.2023.Odluka o izmenama i dopunama Statuta - Utva silosi a.d. , Kovin
19.10.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Utva silosi a.d. , Kovin
16.10.2023.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
16.10.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Jedinstvo a.d. , Sevojno
16.10.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Jedinstvo a.d. , Sevojno
16.10.2023.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Jedinstvo a.d. , Sevojno
12.10.2023.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Neostar a.d. , Novi Sad
11.10.2023.Obaveštenje o prinudnom otkupu akcija - Centroslavija a.d., Novi Sad
10.10.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - BAS a.d. , Beograd
10.10.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugoinspekt a.d. , Beograd
09.10.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Tigar a.d. , Pirot
09.10.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
09.10.2023.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jedinstvo a.d. , Sevojno
06.10.2023.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2023. godinu - Progres a.d. , Beograd
06.10.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Vodoprivreda a.d. , Smederevska Palanka
06.10.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Vodoprivreda a.d. , Smederevska Palanka
06.10.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Zlatarplast a.d. , Nova Varoš
06.10.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Proleter a.d. , Ivanjica
04.10.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Farmacoop a.d. , Kać
04.10.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Duga a.d. , Beograd
04.10.2023.Odluka o uključenju nove emisije akcija na Open Market - Krušik plastika a.d. , Osečina - KRPL
04.10.2023.Odluka o smanjenju broja akcija uključenih na Open Market - NBB Nekretnine a.d., Beograd - BNBR
03.10.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - NBB Nekretnine a.d., Beograd
03.10.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - NBB Nekretnine a.d., Beograd
03.10.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Hemijska industrija a.d. , Vranje
03.10.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Inex-Uzor a.d., Negotin
03.10.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Miroč a.d. , Kladovo
03.10.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Miroč a.d. , Kladovo
03.10.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Progres a.d. , Beograd
03.10.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Putevi a.d. , Užice
03.10.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Luka Senta a.d. , Senta
03.10.2023.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Kopaonik a.d. , Beograd
03.10.2023.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Kopaonik a.d. , Beograd
03.10.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
02.10.2023.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - NBB Nekretnine a.d., Beograd
02.10.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Dinara Servis a.d. , Beograd
02.10.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Raketa a.d. , Sevojno
02.10.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - PP Pobeda a.d. , Pobeda
02.10.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - PTK Panonija a.d. , Panonija
02.10.2023.Odluka o raspodeli dobiti - Omoljica a.d. , Omoljica
02.10.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Omoljica a.d. , Omoljica
02.10.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Omoljica a.d. , Omoljica
02.10.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Sjaj u tami a.d. , Beograd
02.10.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Fero konstrukcije a.d. , Vranje
02.10.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Imtel Komunikacije a.d. , Beograd
02.10.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Tržnica a.d. , Subotica
02.10.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Inex Budućnost a.d. , Požega
02.10.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Štamparija Borba a.d. , Beograd
02.10.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Farmacoop a.d. , Kać
02.10.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Politika a.d. , Beograd
02.10.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica
02.10.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Rapid a.d. , Beograd
02.10.2023.Otkazana Skupština akcionara - Dinara Servis a.d. , Beograd
02.10.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - RTC Šabac a.d., Šabac
02.10.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Ciglana a.d. , Titel
02.10.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Lučić Prigrevica a.d. , Novi Sad
02.10.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Tekstil a.d. , Leskovac
02.10.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Autotransport a.d. , Beograd
02.10.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Dunav Re a.d. , Beograd
02.10.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
02.10.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
02.10.2023.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2023. godinu - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
02.10.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
02.10.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Palisad a.d. , Zlatibor
02.10.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Vojvodina a.d., Novi Sad
29.09.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
29.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Metalac Proleter Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
29.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Inex - bakar a.d. , Majdanpek
29.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Beozaštita a.d. , Beograd
29.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Fasil a.d. , Arilje
29.09.2023.Ostale povremene informacije - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
29.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Neostar a.d. , Novi Sad
29.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
29.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Srbija Tis a.d. , Zaječar
29.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - BAS a.d. , Beograd
29.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Metalac Home Market a.d. , Novi Sad
29.09.2023.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2023. godinu - Lasta a.d. , Beograd
29.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Lasta a.d. , Beograd
29.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Chemos a.d. , Palić
29.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Zlatibor gradnja a.d. , Beograd
29.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Woksal a.d. , Užice
29.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - VIK a.d., Vršac
29.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Nova Peščara a.d. , Deliblato
29.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Bačka a.d., Sivac
29.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Podunavlje a.d. , Bačka Palanka
29.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Min Div a.d. , Svrljig
29.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Homolje a.d. , Žagubica
28.09.2023.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2023. godinu - Jedinstvo a.d. , Sevojno
28.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Šljunkara a.d. , Bela Crkva
28.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Ratar a.d. , Pančevo
28.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Woksal a.d. , Užice
28.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Dinara a.d. , Beograd
28.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Reč naroda a.d. , Požarevac
28.09.2023.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2023. godinu - Revnost a.d. , Novi Sad
28.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Revnost a.d. , Novi Sad
28.09.2023.Odložena Skupština akcionara - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
28.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Rade Končar a.d. , Beograd
28.09.2023.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2023. godinu - Informatika a.d. , Beograd
28.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Informatika a.d. , Beograd
28.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Be - Be a.d. , Bajina Bašta
28.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Hemofluid a.d., Kruševac
28.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Philip Morris Operations a.d. , Niš
28.09.2023.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2023. godinu - Impol Seval a.d. , Sevojno
28.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Impol Seval a.d. , Sevojno
28.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - NBB Nekretnine a.d., Beograd
28.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Fabrika hleba i mleka a.d. , Surdulica
28.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Magistrala a.d. , Beograd
28.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - JAA - autorska agencija za Srbiju a.d. , Beograd
28.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Interservis a.d. , Futog
28.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Irmovo a.d. , Kisač
28.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Dinara Gradnja a.d. , Beograd
28.09.2023.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2023. godinu - Tigar a.d. , Pirot
28.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Dinara Servis a.d. , Beograd
28.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Tigar a.d. , Pirot
28.09.2023.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2023. godinu - Hajdučica a.d. , Hajdučica
28.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Hajdučica a.d. , Hajdučica
28.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Venac a.d. , Pećinci
28.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
28.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Goč a.d. , Trstenik
27.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Sloga a.d. , Kać
27.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Graditelj a.d. , Beograd
27.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Planum GP a.d. , Beograd
27.09.2023.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2023. godinu - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
27.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
27.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
27.09.2023.Godišnji korigovani izveštaj za 2022. godinu - Min Div a.d. , Svrljig
27.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Đuro Salaj a.d. , Beograd
27.09.2023.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Budućnost a.d., Preševo
27.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Transport Voždovac a.d. , Beograd
27.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Veterinarska stanica a.d., Kikinda
27.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Budućnost a.d., Preševo
27.09.2023.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2023. godinu - Utva silosi a.d. , Kovin
26.09.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd
26.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Utva silosi a.d. , Kovin
26.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Metaloplastika a.d. , Čajetina
26.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Omoljica a.d. , Omoljica
26.09.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Centroslavija a.d., Novi Sad
26.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Srbijatransport a.d. , Beograd
26.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Tehnoradionica a.d. , Zrenjanin
26.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Putevi a.d. , Požega
26.09.2023.Odluka o smanjenju broja akcija uključenih na Open Market - Metalac Home Market a.d. , Novi Sad - AGMT
25.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Poslovni objekti a.d. , Beograd
25.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Takovo transport a.d. , Beograd
25.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Panonija a.d. , Pančevo
25.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Kosmaj mermer a.d. , Mladenovac
25.09.2023.Najava dostavljanja konsolidovanog polugodišnjeg izveštaja za 2023. godinu - Jedinstvo a.d. , Sevojno
25.09.2023.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija od nesaglasnih akcionara - Savatransport a.d. , Beograd
25.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
25.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Insa a.d. , Zemun
22.09.2023.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Metalac Home Market a.d. , Novi Sad
22.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Dedinje a.d. , Beograd
22.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Termovent SC Livnica čelika a.d. , Bačka Topola
22.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Autoventil a.d. , Užice
22.09.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
21.09.2023.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Metalac Proleter Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
21.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Potisje precizni liv a.d. , Ada
21.09.2023.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2023. godinu - Invest - Import a.d. , Beograd
21.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Invest - Import a.d. , Beograd
20.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Termika-Beograd a.d. , Beograd
20.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Bag a.d. , Bačko Gradište
20.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Kopaonik a.d. , Beograd
20.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Institut za tržišna istraživanja a.d. , Beograd
20.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Srbijaput a.d. , Beograd
20.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Univerzal a.d. , Kanjiža
20.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Trayal Korporacija a.d. , Kruševac
20.09.2023.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2023. godinu - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
20.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
20.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Putnik a.d. , Novi Sad
20.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Krušik plastika a.d. , Osečina
20.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Severtrans a.d. , Sombor
19.09.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ćele kula a.d. , Niš
19.09.2023.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Kopaonik a.d. , Beograd
19.09.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
19.09.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
19.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Trivit Pek a.d. , Vrbas
19.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Rudnik Kovin a.d. , Kovin,
19.09.2023.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2023. godinu - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
19.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
19.09.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Beozaštita a.d. , Beograd
19.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Ming kovačnica a.d. , Niš
19.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Rudnik Kovin a.d. , Kovin
19.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Tabak a.d. , Niš
19.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Rudo a.d. , Beograd
18.09.2023.Otkazana Skupština akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
18.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Swisslion Miloduh a.d. , Kragujevac
18.09.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Jugoinspekt a.d. , Beograd
18.09.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Venac a.d. , Pećinci
18.09.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Venac a.d. , Pećinci
15.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Bečejska Pekara a.d. , Bečej
14.09.2023.Izveštaj sa održane vanredne sednice Skupštine akcionara - Krušik plastika a.d. , Osečina
14.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Dimničar a.d. , Beograd
14.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Sloga a.d. , Užice
14.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Severni Banat a.d. , Kikinda
13.09.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - BAS a.d. , Beograd
13.09.2023.Izveštaj sa održane pete vanredne Skupštine akcionara - Zmaj a.d. , Zemun
12.09.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Bačka a.d., Sivac
11.09.2023.Ostale usvojene odluke - Goša FSO a.d. , Kragujevac
11.09.2023.Odluka o usvajanju izveštaja revizora za poslovnu 2021. i 2022. godinu - Goša FSO a.d. , Kragujevac
11.09.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2021. i 2022. godinu - Goša FSO a.d. , Kragujevac
11.09.2023.Odluka o pokriću gubitka iz poslovne 2021. i 2022. godine - Goša FSO a.d. , Kragujevac
11.09.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Goša FSO a.d. , Kragujevac
11.09.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - ALTA banka a.d. , Beograd
11.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Mladost a.d. , Aleksandrovac
11.09.2023.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Inex Velepromet a.d. , Vučak
11.09.2023.Kodeks korporativnog upravljanja - Mladost a.d. , Aleksandrovac
11.09.2023.Rešenje privrednog suda u Novom Sadu br. 8.P.74/2023 od 7.7.2023. godine - Irmovo a.d. , Kisač
11.09.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
11.09.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Miroč a.d. , Kladovo
07.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Tehnohemija a.d. , Sremska Mitrovica
07.09.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd
06.09.2023.Obaveštenje o insajderskoj informaciji - Philip Morris Operations a.d. , Niš
06.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Standard a.d. , Leskovac
05.09.2023.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Elektro industrijska servisna mreža a.d. , Beograd
05.09.2023.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija od nesaglasnih akcionara - Geosonda - Fundiranje a.d. , Beograd
05.09.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
05.09.2023.Rešenje privrednog suda u Subotici posl. br. 4.P.634/2023 - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
05.09.2023.Odluka o smanjenju broja akcija uključenih na Open Market - Elektro industrijska servisna mreža a.d. , Beograd - EISV
05.09.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Dinara Servis a.d. , Beograd
05.09.2023.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2023. godinu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
05.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
05.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Taratrans a.d. , Bajina Bašta
04.09.2023.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija od nesaglasnih akcionara - BAS a.d. , Beograd
04.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Jadran a.d., Nova Gajdobra
04.09.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Omoljica a.d. , Omoljica
04.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja
01.09.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Centroslavija a.d., Novi Sad
01.09.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Jedinstvo - metalogradnja a.d. , Sevojno
31.08.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Bigz Publishing a.d. , Beograd
31.08.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
30.08.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
30.08.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
29.08.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Metalotehna Trade a.d. , Beograd
28.08.2023.Izveštaj o preuzimanju akcija - Centroslavija a.d., Novi Sad
28.08.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Iritel a.d. , Beograd
28.08.2023.Odložena Skupština akcionara - Min Div a.d. , Svrljig
28.08.2023.Odložena Skupština akcionara - Min Div a.d. , Svrljig
28.08.2023.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2023. godinu - Centroprom a.d. , Beograd
28.08.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Centroprom a.d. , Beograd
28.08.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
24.08.2023.Sazivanje vanredne sednice Skupštine akcionara - Krušik plastika a.d. , Osečina
23.08.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Nedeljne novine a.d. , Bačka Palanka
23.08.2023.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Bačka a.d., Sivac
23.08.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Dunav Grocka a.d. , Grocka
23.08.2023.Obaveštenje o isplati dividende za 2022. godinu - NIS a.d., Novi Sad
22.08.2023.Obaveštenje o isplati dividende - Impol Seval a.d. , Sevojno
22.08.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Galeb GTE a.d. , Beograd
22.08.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Galeb FSU a.d. , Beograd
22.08.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Centroslavija a.d., Novi Sad
21.08.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Ćele kula a.d. , Niš
21.08.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - ALTA banka a.d. , Beograd
21.08.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - ALTA banka a.d. , Beograd
21.08.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Svetlost a.d. , Beograd
18.08.2023.Ostale informacije - Obaveštenje izdavaoca o prijemu O-ZU obrasca - Feroks a.d. , Niš
17.08.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Feroks a.d. , Niš
17.08.2023.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2023. godinu - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
17.08.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Zmaj a.d. , Zemun
17.08.2023.OBAVEŠTENJE I ODLUKA O SAZIVANJU PETE VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA - Zmaj a.d. , Zemun
17.08.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - NIP Zrenjanin a.d., Zrenjanin
16.08.2023.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2022. godinu - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
16.08.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - BB Trade a.d. , Žitište
15.08.2023.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Autoventil a.d. , Užice
14.08.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Proel a.d. , Beograd
14.08.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Prosveta a.d. , Beograd
14.08.2023.Obaveštenje o nameri isplate dividende za 2022. godinu - NIS a.d., Novi Sad
14.08.2023.Najava dostavljanja konsolidovanog polugodišnjeg izveštaja za 2023. godinu - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
14.08.2023.Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Đokić NTK a.d. , Knjaževac
11.08.2023.Odluka o danu isplate dividende - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
11.08.2023.Konsolidovani polugodišnji izveštaj - Fintel energija a.d. , Beograd
11.08.2023.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Dinara a.d. , Beograd
11.08.2023.Obaveštenje o smanjenju osnovnog kapitala - Simpo a.d. , Vranje
10.08.2023.Obaveštenje o nameri isplate dividende - Impol Seval a.d. , Sevojno
08.08.2023.Najava dostavljanja polugodišnjeg konsolidovanog izveštaja - Fintel energija a.d. , Beograd
08.08.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Metalotehna Trade a.d. , Beograd
04.08.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Budućnost a.d., Preševo
03.08.2023.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Taratrans a.d. , Bajina Bašta
03.08.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Bačka a.d., Sivac
03.08.2023.Obaveštenje akcionarima o prinudnom otkupu - Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd
03.08.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Proel a.d. , Beograd
02.08.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Dimničar a.d. , Beograd
01.08.2023.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Goša FSO a.d. , Kragujevac
01.08.2023.Kvartalni izveštaj za II kvartal 2023. godine - tehnička korekcija - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
31.07.2023.Kvartalni izveštaj za II kvartal 2023. godine - Jedinstvo a.d. , Sevojno
31.07.2023.Kvartalni izveštaj za II kvartal 2023. godine - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
31.07.2023.Kvartalni izveštaj za drugi kvartal 2023. godine - NIS a.d., Novi Sad
31.07.2023.Finansijski izveštaj za II kvartal 2023. - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
31.07.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Min Div a.d. , Svrljig
31.07.2023.Otkazana Skupština akcionara - Min Div a.d. , Svrljig
28.07.2023.Kvartalni izveštaj za II kvartal 2023. godine - Fintel energija a.d. , Beograd
28.07.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Prosveta a.d. , Beograd
28.07.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Prosveta a.d. , Beograd
27.07.2023.Rezultati NIS grupe u prvom polugodištu 2023. godine - NIS a.d., Novi Sad
26.07.2023.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Autoventil a.d. , Užice
26.07.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Autoventil a.d. , Užice
26.07.2023.Najava dostavljanja kvartalnog izveštaja za II kvartal 2023.godine - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
26.07.2023.Najava dostavljanja kvartalnog izveštaja za II kvartal 2023. godine - Jedinstvo a.d. , Sevojno
26.07.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - BB Trade a.d. , Žitište
26.07.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
26.07.2023.Najava dostavljanja kvartalnog izveštaja za II kvartal 2023. godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
25.07.2023.Najava dostave i objave Kvartalnog izveštaja za drugi kvartal 2023. godine - NIS a.d., Novi Sad
25.07.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd
25.07.2023.Najava dostavljanja i objave Kvartalnog izveštaja za II kvartal 2023. godine - Fintel energija a.d. , Beograd
25.07.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Galeb FSU a.d. , Beograd
25.07.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Galeb GTE a.d. , Beograd
24.07.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Taratrans a.d. , Bajina Bašta
24.07.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Taratrans a.d. , Bajina Bašta
24.07.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Taratrans a.d. , Bajina Bašta
24.07.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Taratrans a.d. , Bajina Bašta
24.07.2023.Izveštaj o plaćanjima autoritetima vlasti - Rudnik Kovin a.d. , Kovin
24.07.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Šljunkara a.d. , Bela Crkva
24.07.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Šljunkara a.d. , Bela Crkva
24.07.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Šljunkara a.d. , Bela Crkva
24.07.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Šljunkara a.d. , Bela Crkva
19.07.2023.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - BAS a.d. , Beograd
19.07.2023.Izveštaj sa održanevanredne sednice Skupštine akcionara - Osnova projekt a.d. , Beograd
19.07.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Sloga a.d. , Kać
19.07.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
19.07.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
19.07.2023.Mišljenje uprave u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - Centroslavija a.d., Novi Sad
19.07.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Sloga a.d. , Kać
19.07.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Sloga a.d. , Kać
19.07.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Sloga a.d. , Kać
19.07.2023.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Sloga a.d. , Kać
18.07.2023.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Trivit mlin a.d. , Vrbas
18.07.2023.Odluka o raspodeli dobiti za 2022. godinu - Impol Seval a.d. , Sevojno
18.07.2023.Izveštaj o preuzimanju akcija - Transport Voždovac a.d. , Beograd
18.07.2023.Izveštaj o preuzimanju akcija - Ming kovačnica a.d. , Niš
18.07.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Dimničar a.d. , Beograd
17.07.2023.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Kopaonik a.d. , Beograd
17.07.2023.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Kopaonik a.d. , Beograd
17.07.2023.Odluka o povlačenju akcija sa organizovanog tržišta - Savatransport a.d. , Beograd
14.07.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Inex-Uzor a.d., Negotin
14.07.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Homolje a.d. , Žagubica
14.07.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - izmenjen - Irmovo a.d. , Kisač
14.07.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Proel a.d. , Beograd
13.07.2023.Sazivanje Vanredne Skupštine akcionara - Dinara a.d. , Beograd
13.07.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Savatransport a.d. , Beograd
12.07.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Budućnost a.d., Preševo
10.07.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Usluga a.d. , Bačka Topola
10.07.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Kolut a.d. , Kolut
10.07.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Veterinarska stanica Koceljeva a.d. , Koceljeva
10.07.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022 - Veterinarska stanica Koceljeva a.d. , Koceljeva
10.07.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Veterinarska stanica Koceljeva a.d. , Koceljeva
10.07.2023.Ponuda za preuzimanje akcija skraćeni tekst - Centroslavija a.d., Novi Sad
10.07.2023.Ponuda za preuzimanje akcija osnovni tekst - Centroslavija a.d., Novi Sad
10.07.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Vino župa a.d. , Aleksandrovac
07.07.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Inex - bakar a.d. , Majdanpek
07.07.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Homolje a.d. , Žagubica
07.07.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Homolje a.d. , Žagubica
07.07.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Inex - bakar a.d. , Majdanpek
07.07.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Inex - bakar a.d. , Majdanpek
06.07.2023.Odluka o raspodeli dobiti za 2022. godinu - Zlatarplast a.d. , Nova Varoš
06.07.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Zlatarplast a.d. , Nova Varoš
06.07.2023.Odluka o raspodeli dobiti za 2022. godinu - Srbijatransport a.d. , Beograd
06.07.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Srbijatransport a.d. , Beograd
06.07.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Srbijatransport a.d. , Beograd
06.07.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Bigz Publishing a.d. , Beograd
06.07.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Bigz Publishing a.d. , Beograd
06.07.2023.Odluka o izboru revizora za 2023. godinu - JAA - autorska agencija za Srbiju a.d. , Beograd
06.07.2023.Odluka o usvajanju izveštaja o poslovanju za 2022. godinu - JAA - autorska agencija za Srbiju a.d. , Beograd
06.07.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2022. godinu - JAA - autorska agencija za Srbiju a.d. , Beograd
06.07.2023.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - JAA - autorska agencija za Srbiju a.d. , Beograd
06.07.2023.Obaveštenje o postupku i načinu isplate dividende - Termika-Beograd a.d. , Beograd
06.07.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Autotransport a.d. , Beograd
05.07.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Putevi a.d. , Užice
05.07.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Lučić Prigrevica a.d. , Novi Sad
04.07.2023.Odluka o usvajanju Konsolidovanog godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Centroprom a.d. , Beograd
04.07.2023.Odluka o usvajanju Konsolidovanog godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Centroprom a.d. , Beograd
04.07.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Centroprom a.d. , Beograd
04.07.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Centroprom a.d. , Beograd
04.07.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Centroprom a.d. , Beograd
04.07.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Centroprom a.d. , Beograd
04.07.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ribarsko gazdinstvo a.d. , Beograd
04.07.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Planum GP a.d. , Beograd
04.07.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Planum GP a.d. , Beograd
04.07.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Planum GP a.d. , Beograd
04.07.2023.Odluka o raspodeli dobiti za 2022.godinu - Zmaj a.d. , Zemun
04.07.2023.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2022.godinu sa Izveštajem revizora - Zmaj a.d. , Zemun
04.07.2023.Izveštaj sa održane Redovne Skupštine akcionara - Zmaj a.d. , Zemun
04.07.2023.Odluka o povlačenju akcija sa organizovanog tržišta - Geosonda - Fundiranje a.d. , Beograd
04.07.2023.Odluka o razrešenju i imenovanju članova NO - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
04.07.2023.Odluka o usvajanju Izveštaja o naknadama članova NO - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
04.07.2023.Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Nadzornog odbora - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
04.07.2023.Odluka o raspodeli dobiti za 2022. godinu - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
04.07.2023.Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju za 2022. godinu - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
04.07.2023.Odluka o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora koji se odnosi na GFI za 2022. godinu - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
04.07.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2022. godinu - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
04.07.2023.Izveštaj sa održane redovne sednice Skupštine akcionara - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
03.07.2023.Godišnji dokument o objavljenim informacijama 2022/2023 - Đokić NTK a.d. , Knjaževac
03.07.2023.Odluka o usvajanju Konsolidovanog godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
03.07.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
03.07.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
03.07.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
03.07.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja
03.07.2023.Odluka o pokriću gubitka za 2022. godinu - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja
03.07.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja
03.07.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Goč a.d. , Trstenik
03.07.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Goč a.d. , Trstenik
03.07.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Goč a.d. , Trstenik
03.07.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Goč a.d. , Trstenik
03.07.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Fasma a.d. , Beograd
03.07.2023.Odluka o raspodeli dobiti za 2022. godinu - Fasma a.d. , Beograd
03.07.2023.Izveštaj sa održane redovne sednice Skupštine akcionara - Fasma a.d. , Beograd
03.07.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Fabrika hleba i mleka a.d. , Surdulica
03.07.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Ratar a.d. , Pančevo
03.07.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Ratar a.d. , Pančevo
03.07.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ratar a.d. , Pančevo
03.07.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ratko Mitrović a.d. Beograd
03.07.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Tehnohemija a.d. , Sremska Mitrovica
03.07.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Tehnohemija a.d. , Sremska Mitrovica
03.07.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tehnohemija a.d. , Sremska Mitrovica
03.07.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Vodoprivreda a.d. , Smederevska Palanka
03.07.2023.Održana XV redovna sednica Skupštine akcionara - NIS a.d., Novi Sad
03.07.2023.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - NIS a.d., Novi Sad
03.07.2023.Odluka o raspodeli dobiti za 2022. godinu - NIS a.d., Novi Sad
03.07.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Duga a.d. , Beograd
03.07.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Duga a.d. , Beograd
30.06.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
30.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti za 2022. godinu - Proleter a.d. , Ivanjica
30.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Proleter a.d. , Ivanjica
30.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Proleter a.d. , Ivanjica
30.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Srbijaput a.d. , Beograd
30.06.2023.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - SU - marketi a.d. , Bačka Topola
30.06.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - SU - marketi a.d. , Bačka Topola
30.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - BB Trade a.d. , Žitište
30.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti - BB Trade a.d. , Žitište
30.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - BB Trade a.d. , Žitište
30.06.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Inex - bakar a.d. , Majdanpek
30.06.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Homolje a.d. , Žagubica
30.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Revnost a.d. , Novi Sad
30.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Inex Velepromet a.d. , Vučak
30.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Inex Velepromet a.d. , Vučak
30.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Inex Velepromet a.d. , Vučak
30.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Inex Velepromet a.d. , Vučak
30.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - PP Pobeda a.d. , Pobeda
30.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - PP Pobeda a.d. , Pobeda
30.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PP Pobeda a.d. , Pobeda
30.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - PTK Panonija a.d. , Panonija
30.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - PTK Panonija a.d. , Panonija
30.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PTK Panonija a.d. , Panonija
30.06.2023.Misljenje u vezi ponude za preuzimanje akcija - Transport Voždovac a.d. , Beograd
30.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
30.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
30.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
30.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - ALTA banka a.d. , Beograd
30.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Metalotehna Trade a.d. , Beograd
30.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Metalotehna Trade a.d. , Beograd
30.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Metalotehna Trade a.d. , Beograd
30.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Bag a.d. , Bačko Gradište
30.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Trivit Pek a.d. , Vrbas
30.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
30.06.2023.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara sa odlukama - Bačka a.d., Sivac
30.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Sjaj u tami a.d. , Beograd
30.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Sjaj u tami a.d. , Beograd
30.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sjaj u tami a.d. , Beograd
30.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Fintel energija a.d. , Beograd
30.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Fintel energija a.d. , Beograd
30.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Fintel energija a.d. , Beograd
30.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Termika-Beograd a.d. , Beograd
30.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Termika-Beograd a.d. , Beograd
30.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Termika-Beograd a.d. , Beograd
30.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Politika a.d. , Beograd
30.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Politika a.d. , Beograd
30.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Tehnohemija a.d. , Beograd
30.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Tehnohemija a.d. , Beograd
30.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Veterinarska stanica a.d., Kikinda
30.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Ćele kula a.d. , Niš
30.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti - Đokić NTK a.d. , Knjaževac
30.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Đokić NTK a.d. , Knjaževac
30.06.2023.Izveštaj sa održane redovne sednice Skupštine akcionara - Đokić NTK a.d. , Knjaževac
30.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Tehnopromet a.d. , Beograd
30.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Tehnopromet a.d. , Beograd
30.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tehnopromet a.d. , Beograd
29.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tržnica a.d. , Subotica
29.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Potisje precizni liv a.d. , Ada
29.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Bečejska Pekara a.d. , Bečej
29.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Rapid a.d. , Beograd
29.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti - Rapid a.d. , Beograd
29.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rapid a.d. , Beograd
29.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
29.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
29.06.2023.Mišljenje sindikalne organizacije o ponudi za preuzimanje - Ming kovačnica a.d. , Niš
29.06.2023.Mišljenje uprave društva o ponudi za preuzimaje- Ming kovačnica a.d. , Niš
29.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Žitopek a.d. , Niš
29.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Trivit mlin a.d. , Vrbas
29.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti - Ming kovačnica a.d. , Niš
29.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Ming kovačnica a.d. , Niš
29.06.2023.Tehnička ispravka Odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja - Philip Morris Operations a.d. , Niš
29.06.2023.Tehnička ispravka izveštaja sa održane Skupštine akcionara - Philip Morris Operations a.d. , Niš
29.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ming kovačnica a.d. , Niš
29.06.2023.Odluke sa održane Skupštine akcionara - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
29.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tehnohemija a.d. , Beograd
28.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Albus a.d. , Novi Sad
28.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Albus a.d. , Novi Sad
28.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Albus a.d. , Novi Sad
28.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Albus a.d. , Novi Sad
28.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Albus a.d. , Novi Sad
28.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Albus a.d. , Novi Sad
28.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rudnik Kovin a.d. , Kovin
28.06.2023.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Vagar a.d. , Futog
28.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Osnova projekt a.d. , Beograd
28.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti za 2022. godinu - Osnova projekt a.d. , Beograd
28.06.2023.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Osnova projekt a.d. , Beograd
28.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Sremput a.d. , Ruma
28.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Sremput a.d. , Ruma
28.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Prosveta a.d. , Beograd
28.06.2023.Odluka o pokriću gubitka za 2022. godinu - Prosveta a.d. , Beograd
28.06.2023.Izjava direktira o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Autotehna a.d. , Topola
28.06.2023.Odluka o smanjenju kapitala radi pokrića gubitka - Simpo a.d. , Vranje
28.06.2023.Odluka o usvajanju konsolidovanog godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Simpo a.d. , Vranje
28.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Simpo a.d. , Vranje
28.06.2023.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
28.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
28.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti za 2022. godinu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
28.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg konsolidovanog izveštaja za 2022. godinu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
28.06.2023.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2022. godinu (izmenjen) - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
28.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
28.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg konsolidovanog izveštaja za 2022. godinu - Lasta a.d. , Beograd
28.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Lasta a.d. , Beograd
28.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Lasta a.d. , Beograd
28.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Jedinstvo a.d. , Sevojno
28.06.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Vino župa a.d. , Aleksandrovac
28.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Veterinarska stanica Šabac a.d. , Šabac
28.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti za 2022. godinu - Veterinarska stanica Šabac a.d. , Šabac
28.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Veterinarska stanica Šabac a.d. , Šabac
28.06.2023.Obaveštenje o isplati dividende za 2022.godinu - Philip Morris Operations a.d. , Niš
28.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Philip Morris Operations a.d. , Niš
28.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti za 2022.godinu - Philip Morris Operations a.d. , Niš
28.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Philip Morris Operations a.d. , Niš
27.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Autotehna a.d. , Topola
27.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Zlatibor gradnja a.d. , Beograd
27.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ćele kula a.d. , Niš
27.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Dunav Grocka a.d. , Grocka
27.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav Grocka a.d. , Grocka
27.06.2023.Ostale informacije - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
27.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Swisslion Miloduh a.d. , Kragujevac
27.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Swisslion Miloduh a.d. , Kragujevac
27.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Swisslion Miloduh a.d. , Kragujevac
27.06.2023.Odluka o smanjenju broja akcija uključenih na Open Market - SU - marketi a.d. , Bačka Topola - SMRK
27.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Rudo a.d. , Beograd
27.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti za 2022. godinu - Rudo a.d. , Beograd
27.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rudo a.d. , Beograd
27.06.2023.Izjava direktora - Omoljica a.d. , Omoljica
27.06.2023.Izveštaj sa neodržane redovne sednice Skupština akcionara - Omoljica a.d. , Omoljica
27.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Imtel Komunikacije a.d. , Beograd
27.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti za 2022. godinu - Imtel Komunikacije a.d. , Beograd
27.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zlatarplast a.d. , Nova Varoš
27.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
27.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
27.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
27.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
27.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Vino Kalem a.d. , Velika Drenova
27.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Jedinstvo - metalogradnja a.d. , Sevojno
27.06.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd
27.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Vojvodina a.d. , Sombor
27.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti za 2022. godinu - Vojvodina a.d. , Sombor
27.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodina a.d. , Sombor
27.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - PP Feketić a.d. , Sombor
27.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti za 2022. godinu - PP Feketić a.d. , Sombor
27.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PP Feketić a.d. , Sombor
27.06.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - SU - marketi a.d. , Bačka Topola
27.06.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - SU - marketi a.d. , Bačka Topola
27.06.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - SU - marketi a.d. , Bačka Topola
27.06.2023.Sazivanje vanredene Skupštine akcionara - Osnova projekt a.d. , Beograd
27.06.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodina a.d. , Sombor
27.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Krušik plastika a.d. , Osečina
27.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti za 2022. godinu - Krušik plastika a.d. , Osečina
27.06.2023.Izveštaj sa održane redovne sednice Skupštine akcionara - Krušik plastika a.d. , Osečina
27.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
26.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sremput a.d. , Ruma
26.06.2023.Odluka o usvajanju konsolidovanog godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Utva silosi a.d. , Kovin
26.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Utva silosi a.d. , Kovin
26.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Utva silosi a.d. , Kovin
26.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Utva silosi a.d. , Kovin
26.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Severni Banat a.d. , Kikinda
26.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Mlava a.d., Vučak
26.06.2023.Odluka o pokriću gubitka za 2022. godinu - Severni Banat a.d. , Kikinda
26.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Mlava a.d., Vučak
26.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Severni Banat a.d. , Kikinda
26.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Mlava a.d., Vučak
26.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mlava a.d., Vučak
26.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
26.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
26.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
26.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
26.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
26.06.2023.Statut - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
26.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Graditelj a.d. , Beograd
26.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Graditelj a.d. , Beograd
26.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Graditelj a.d. , Beograd
26.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
26.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Interservis a.d. , Futog
26.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Raketa a.d. , Sevojno
26.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godine - Hemijska industrija a.d. , Vranje
26.06.2023.Odluka o usvajanju izveštaja revizora za 2022. godinu - Hemijska industrija a.d. , Vranje
26.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja sa izveštajem o poslovanju za 2022. godinu - Hemijska industrija a.d. , Vranje
26.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hemijska industrija a.d. , Vranje
26.06.2023.Izveštaj sa održane redovne sednice Skupštine akcionara - Prosveta a.d. , Beograd
26.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
26.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Panonija a.d. , Pančevo
26.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti za 2022. godinu - Panonija a.d. , Pančevo
26.06.2023.Izveštaj sa održane redovne sednice Skupštine akcionara - Panonija a.d. , Pančevo
26.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Galeb Metaloplastika a.d. , Šabac
26.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Vojvodina a.d., Novi Sad
26.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Vojvodina a.d., Novi Sad
26.06.2023.Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2022. godinu - Vojvodina a.d., Novi Sad
26.06.2023.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Vojvodina a.d., Novi Sad
26.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Geosonda - Fundiranje a.d. , Beograd
26.06.2023.Odluka o povlačenju akcija sa organizovanog tržišta - Ribnjak Sutjeska a.d. , Sutjeska
26.06.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - dopuna dnevnog reda - Omoljica a.d. , Omoljica
26.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Luka Senta a.d. , Senta
26.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Luka Senta a.d. , Senta
26.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Imtel Komunikacije a.d. , Beograd
23.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti za 2022. godinu - Geosonda - Fundiranje a.d. , Beograd
23.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Geosonda - Fundiranje a.d. , Beograd
23.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Geosonda - Fundiranje a.d. , Beograd
23.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zimpa a.d. , Ub
23.06.2023.Odluka o usvajanju konsolidovanih finansijskih izvestaja za 2022.god. - Tigar a.d. , Pirot
23.06.2023.Odluka o usvajanju finansijskih izvestaja za 2022.god. - Tigar a.d. , Pirot
23.06.2023.odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Vojvodina a.d., Novi Sad
23.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Vojvodina a.d., Novi Sad
23.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Vojvodina a.d., Novi Sad
23.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodina a.d., Novi Sad
23.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tigar a.d. , Pirot
23.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Kopaonik a.d. , Beograd
23.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Kopaonik a.d. , Beograd
23.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kopaonik a.d. , Beograd
23.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Čokolend a.d. , Paraćin
23.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Čokolend a.d. , Paraćin
23.06.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd
23.06.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd
23.06.2023.Izveštaj o preuzimanju akcija - Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd
23.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - RTC Šabac a.d., Šabac
23.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - RTC Šabac a.d., Šabac
23.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - RTC Šabac a.d., Šabac
23.06.2023.Zapisnik sa održane skupštine - Čokolend a.d. , Paraćin
23.06.2023.Obaveštenje pravnog lica o značajnom učešću - Dimničar a.d. , Beograd
23.06.2023.Obaveštenje pravnog lica o značajnom učešću - Dimničar a.d. , Beograd
23.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Srbija Tis a.d. , Zaječar
23.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Srbija Tis a.d. , Zaječar
23.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Srbija Tis a.d. , Zaječar
23.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
23.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
23.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
23.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Tabak a.d. , Niš
23.06.2023.Odluka o usvajanju izveštaja revizora za 2022. godinu - Tabak a.d. , Niš
23.06.2023.Odluka o usvajanju izveštaja o poslovanju za 2022. godinu - Tabak a.d. , Niš
23.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2022. godinu - Tabak a.d. , Niš
23.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tabak a.d. , Niš
23.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Hemofluid a.d., Kruševac
23.06.2023.Odluka o usvajanju redovnih finansijskih izveštaja društva za 2022. godinu - Hemofluid a.d., Kruševac
23.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju društva za 2022. godinu - Hemofluid a.d., Kruševac
23.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja javnog društva za 2022. godinu - Hemofluid a.d., Kruševac
23.06.2023.Obaveštenje o održanoj Skupštine akcionara - Hemofluid a.d., Kruševac
23.06.2023.Odluka o usvajanju konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2022. godinu - Trayal Korporacija ad Kruševac
23.06.2023.Odluka o usvajanju izveštaja revizije (konsolidovani) za 2022. godinu - Trayal Korporacija ad Kruševac
23.06.2023.Odluka o usvajanju izveštaja revizije za 2022. godinu - Trayal Korporacija ad Kruševac
22.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Trayal Korporacija a.d. , Kruševac
22.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Trayal Korporacija a.d. , Kruševac
22.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Trayal Korporacija a.d. , Kruševac
22.06.2023.Odluka o smanjenju broja akcija uključenih na Open Market - Proel a.d. , Beograd - PRSPO
22.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Tekstil a.d. , Leskovac
22.06.2023.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Ming kovačnica a.d. , Niš
22.06.2023.Ponuda za preuzimanje akcija - Ming kovačnica a.d. , Niš
22.06.2023.Ponuda za preuzimanje akcija - Transport Voždovac a.d. , Beograd
22.06.2023.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Transport Voždovac a.d. , Beograd
22.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
22.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Tekstil a.d. , Leskovac
22.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Tekstil a.d. , Leskovac
22.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tekstil a.d. , Leskovac
22.06.2023.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Be - Be a.d. , Bajina Bašta
22.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Impol Seval a.d. , Sevojno
22.06.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Veterinarska stanica Koceljeva a.d. , Koceljeva
22.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Luka Senta a.d. , Senta
22.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Ikarbus a.d. , Beograd
22.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Ikarbus a.d. , Beograd
22.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ikarbus a.d. , Beograd
22.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Rade Končar a.d. , Beograd
22.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rade Končar a.d. , Beograd
22.06.2023.Odluka o usvajanju konsolid. godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
22.06.2023.Obaveštenje fizičkog lica o značajnom učešću - Dimničar a.d. , Beograd
22.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
22.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
22.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tehnoradionica a.d. , Zrenjanin
22.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Tehnoradionica a.d. , Zrenjanin
22.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Tehnoradionica a.d. , Zrenjanin
22.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kosmaj mermer a.d. , Mladenovac
22.06.2023.Odluka o usvajanju izveštaja o naknadama - Kosmaj mermer a.d. , Mladenovac
22.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Kosmaj mermer a.d. , Mladenovac
22.06.2023.Odluka o pokriću gubitka za 2022. godinu - Kosmaj mermer a.d. , Mladenovac
21.06.2023.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Đuro Salaj a.d. , Beograd
21.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sigma a.d. , Beograd
21.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - BAS a.d. , Beograd
21.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - BAS a.d. , Beograd
21.06.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Trivit mlin a.d. , Vrbas
21.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Proel a.d. , Beograd
21.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Proel a.d. , Beograd
21.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Megal a.d. , Bujanovac
21.06.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Ribarsko gazdinstvo a.d. , Beograd
21.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - NIP Zrenjanin a.d., Zrenjanin
21.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - NIP Zrenjanin a.d., Zrenjanin
21.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - NIP Zrenjanin a.d., Zrenjanin
21.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Galeb GTE a.d. , Beograd
20.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti za 2022. godinu - Fasil a.d. , Arilje
20.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Fasil a.d. , Arilje
20.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Fasil a.d. , Arilje
20.06.2023.Odluka o pokriću gubitka - Invest - Import a.d. , Beograd
20.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja (konsolidovani) - Invest - Import a.d. , Beograd
20.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Invest - Import a.d. , Beograd
20.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Be - Be a.d. , Bajina Bašta
20.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Be - Be a.d. , Bajina Bašta
20.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Invest - Import a.d. , Beograd
20.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Galeb FSU a.d. , Beograd
20.06.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Poziv za ponovljenu sednicu skupštine - Ming kovačnica a.d. , Niš
19.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica
19.06.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Autoventil a.d. , Užice
19.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Magistrala a.d. , Beograd
19.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Magistrala a.d. , Beograd
19.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Magistrala a.d. , Beograd
16.06.2023.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Somborske novine a.d. , Sombor
16.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Užice
16.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Putnik a.d. , Novi Sad
16.06.2023.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Zlatibor gradnja a.d. , Beograd
16.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Elkok a.d. , Kosjerić
16.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Elkok a.d. , Kosjerić
16.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Elkok a.d. , Kosjerić
16.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Ciglana a.d. , Titel
16.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Termovent SC Livnica čelika a.d. , Bačka Topola
15.06.2023.Odluka o pokriću gubitka za 2022. godinu - Sloga a.d. , Kać
15.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Sloga a.d. , Kać
15.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Jugoinspekt a.d. , Beograd
15.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Jugoinspekt a.d. , Beograd
15.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugoinspekt a.d. , Beograd
15.06.2023.Odluka o pokriću gubitka za 2022. godinu - Farmacoop a.d. , Kać
15.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Farmacoop a.d. , Kać
15.06.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Jugoinspekt a.d. , Beograd
15.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Kać
15.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Farmacoop a.d. , Kać
14.06.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Sloga a.d. , Kać
14.06.2023.Sazivanje redovne sednice Skupštine akcionara - Min Div a.d. , Svrljig
14.06.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Fabrika hleba i mleka a.d. , Surdulica
13.06.2023.Izvestaj o sticanju sopstvenih akcija - Kopaonik a.d. , Beograd
13.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Stoteks a.d. , Novi Sad
13.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti za 2022. godinu - Neostar a.d. , Novi Sad
13.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Neostar a.d. , Novi Sad
13.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Neostar a.d. , Novi Sad
13.06.2023.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Centroslavija a.d., Novi Sad
13.06.2023.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Dinara a.d. , Beograd
13.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Severtrans a.d. , Sombor
13.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2022. godinu - Severtrans a.d. , Sombor
13.06.2023.Odluka o usvajanju izveštaja revizora za 2022. godinu - Severtrans a.d. , Sombor
13.06.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Ribarsko gazdinstvo a.d. , Beograd
13.06.2023.Odluka o usvajanju redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja - Severtrans a.d. , Sombor
12.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Severtrans a.d. , Sombor
12.06.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Vodoprivreda a.d. , Smederevska Palanka
12.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
12.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti za 2022. godinu - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
12.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
12.06.2023.Izveštaj o preuzimanju akcija - Metalotehna Trade a.d. , Beograd
12.06.2023.Odluka o usvajanju revizorskog izveštaja za 2022. godinu - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
12.06.2023.Obaveštenje akcionarima o isplati dividende za 2022. godinu - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
12.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti za 2022. godinu - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
12.06.2023.Odluka o usvajanju izveštaja o poslovanju i finansijskog izveštaja za 2022. godinu - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
12.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
09.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Đuro Salaj a.d. , Beograd
09.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Đuro Salaj a.d. , Beograd
09.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Đuro Salaj a.d. , Beograd
09.06.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Sloga a.d. , Kać
09.06.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - ALTA banka a.d. , Beograd
09.06.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - BAS a.d. , Beograd
08.06.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
08.06.2023.Sazivanje Skupštine akcionara (Dopuna dnevnog reda) - Lasta a.d. , Beograd
08.06.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Savatransport a.d. , Beograd
07.06.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Sloga a.d. , Kać
07.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ćele kula a.d. , Niš
07.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Jadran a.d., Nova Gajdobra
07.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Nova Peščara a.d. , Deliblato
07.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Nova Peščara a.d. , Deliblato
07.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Dedinje a.d. , Beograd
07.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Dedinje a.d. , Beograd
07.06.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Sremput a.d. , Ruma
07.06.2023.MUO - Mišljenje Uprave o ponudi za preuzimanje akcija - Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd
07.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti za 2022.godinu - Iritel a.d. , Beograd
07.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Iritel a.d. , Beograd
07.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Iritel a.d. , Beograd
06.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dedinje a.d. , Beograd
06.06.2023.Odložena Skupština akcionara - Srbijatransport a.d. , Beograd
06.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Institut za tržišna istraživanja a.d. , Beograd
06.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Institut za tržišna istraživanja a.d. , Beograd
06.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Institut za tržišna istraživanja a.d. , Beograd
06.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Institut za tržišna istraživanja a.d. , Beograd
06.06.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Budućnost a.d., Preševo
06.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Budućnost a.d., Preševo
06.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Budućnost a.d., Preševo
06.06.2023.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Ming kovačnica a.d. , Niš
05.06.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Inex - bakar a.d. , Majdanpek
05.06.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Taratrans a.d. , Bajina Bašta
05.06.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Tržnica a.d. , Subotica
05.06.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Dinara a.d. , Beograd
05.06.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Proleter a.d. , Ivanjica
05.06.2023.Izveštaj o preuzimanju akcija - ALTA banka a.d. , Beograd
02.06.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Vino župa a.d. , Aleksandrovac
02.06.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Kolut a.d. , Kolut
02.06.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Ratko Mitrović a.d. , Beograd
02.06.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Pekarska industrija a.d. , Pančevo
02.06.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Albus a.d. , Novi Sad
02.06.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
02.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Transport Voždovac a.d. , Beograd
01.06.2023.Poslovna vest - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
01.06.2023.Odluka o smanjenju osnovnog kapitala - NBB Nekretnine a.d., Beograd
01.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - NBB Nekretnine a.d., Beograd
01.06.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg revizorskog izveštaja za 2022. godinu - NBB Nekretnine a.d., Beograd
01.06.2023.Odluka o pokriću gubitka - NBB Nekretnine a.d., Beograd
01.06.2023.Odluka o izmeni Statuta - NBB Nekretnine a.d., Beograd
01.06.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - NBB Nekretnine a.d., Beograd
01.06.2023.Sazivanje vanredne sednice Skupštine akcionara - Vagar a.d. , Futog
01.06.2023.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2022. godinu - Progres a.d. , Beograd
01.06.2023.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Woksal a.d. , Užice
31.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - BB Trade a.d. , Žitište
31.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Revnost a.d. , Novi Sad
31.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Politika a.d. , Beograd
31.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Ratar a.d. , Pančevo
31.05.2023.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Albus a.d. , Novi Sad
31.05.2023.Predlog izmena Statuta - Imtel Komunikacije a.d. , Beograd
31.05.2023.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2022. godinu - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
31.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Hidrograđevinar a.d. , Sremska Mitrovica
31.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Hidrograđevinar a.d. , Sremska Mitrovica
31.05.2023.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd
31.05.2023.Ponuda za preuzimanje akcija - Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd
30.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - tehnička korekcija - Termika-Beograd a.d. , Beograd
30.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Proleter a.d. , Ivanjica
30.05.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Univerzal a.d. , Kanjiža
30.05.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Univerzal a.d. , Kanjiža
30.05.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Univerzal a.d. , Kanjiža
30.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Termika-Beograd a.d. , Beograd
30.05.2023.Predlog odluke o izmeni i dopuni Statuta - Potisje precizni liv a.d. , Ada
30.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Potisje precizni liv a.d. , Ada
30.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Bag a.d. , Bačko Gradište
30.05.2023.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
30.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
30.05.2023.Obaveštenje i Odluka Odbora direktora o sazivanju Redovne Skuopštine akcionara - Zmaj a.d. , Zemun
30.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Zmaj a.d. , Zemun
30.05.2023.Poziv za XV redovnu sednicu Skupštine akcionara - NIS a.d., Novi Sad
30.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja
30.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Planum GP a.d. , Beograd
30.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Lučić Prigrevica a.d. , Novi Sad
29.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Duga a.d. , Beograd
29.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Fasma a.d. , Beograd
29.05.2023.Izveštaj sa održane četvrte vanredne Skupštine akcionara - Zmaj a.d. , Zemun
29.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Žitopek a.d. , Niš
29.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Goč a.d. , Trstenik
29.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Bačka a.d., Sivac
29.05.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Woksal a.d. , Užice
29.05.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Woksal a.d. , Užice
29.05.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Woksal a.d. , Užice
29.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Inex Velepromet a.d. , Vučak
29.05.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Autoventil a.d. , Užice
29.05.2023.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Kopaonik a.d. , Beograd
29.05.2023.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Kopaonik a.d. , Beograd
29.05.2023.Odluka o raspodeli dobiti za 2022. godinu - Centroslavija a.d., Novi Sad
29.05.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Centroslavija a.d., Novi Sad
29.05.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Centroslavija a.d., Novi Sad
29.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Palisad a.d. , Zlatibor
29.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Vino Kalem a.d. , Velika Drenova
29.05.2023.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Vino Kalem a.d. , Velika Drenova
29.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Metalotehna Trade a.d. , Beograd
29.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
29.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Fintel energija a.d. , Beograd
29.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Fintel energija a.d. , Beograd
29.05.2023.Odluka o raspodeli dobiti za 2022. godinu - Autoventil a.d. , Užice
29.05.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Autoventil a.d. , Užice
29.05.2023.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Autoventil a.d. , Užice
29.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Rapid a.d. , Apatin
26.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
26.05.2023.Odbor direktora NIS-а utvrdio predlog odluke o isplati dividendi - NIS a.d., Novi Sad
26.05.2023.Obaveštenje o odluci Odbora direktora o sazivu XV redovne sednice Skupštine akcionara - NIS a.d., Novi Sad
26.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
26.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - PP Pobeda a.d. , Pobeda
26.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - PTK Panonija a.d. , Panonija
26.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Somborske novine a.d. , Sombor
26.05.2023.Odložena Skupština akcionara - Somborske novine a.d. , Sombor
26.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
26.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Bečejska Pekara a.d. , Bečej
26.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Elektrodizalica a.d. , Beograd
25.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Putevi a.d. , Požega
25.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Sremput a.d. , Ruma
25.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Trivit Pek a.d. , Vrbas
25.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - SU - marketi a.d. , Subotica
25.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
25.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Tehnohemija a.d. , Beograd
25.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Bigz Publishing a.d. , Beograd
25.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Mlava a.d., Vučak
25.05.2023.Mišljenje uprave društva o ponudi za preuzimanje akcija Metalotehna Trade a.d. , Beograd
25.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Veterinarska stanica Šabac a.d. , Šabac
25.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Lasta a.d. , Beograd
25.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodina a.d. , Sombor
25.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - PP Feketić a.d. , Sombor
25.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Beogradmontaža a.d. , Beograd
25.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd
24.05.2023.Ostale informacije - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
24.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
24.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Severni Banat a.d. , Kikinda
24.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Krušik plastika a.d. , Osečina
24.05.2023.Najava konsolidovanog godišnjeg izveštaja - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
24.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Putevi a.d. , Užice
24.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Đokić NTK a.d. , Knjaževac
24.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
24.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Elektro industrijska servisna mreža a.d. , Beograd
24.05.2023.Odluka o raspodeli dobiti za 2022. godinu - Metalac Proleter Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
24.05.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Metalac Proleter Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
24.05.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Metalac Proleter Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
24.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Panonija a.d. , Pančevo
24.05.2023.Poziv za redovnu sednicu Skupštine akcionara - Hemofluid a.d., Kruševac
24.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Rudnik Kovin a.d. , Kovin
24.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Jedinstvo a.d. , Sevojno
24.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Rudo a.d. , Beograd
24.05.2023.Statut - Rudo a.d. , Beograd - predlog izmena
24.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Rudo a.d. , Beograd - Odluka
23.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - ALTA banka a.d. , Beograd
23.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Zlatarplast a.d. , Nova Varoš
23.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Raketa a.d. , Sevojno
23.05.2023.Skraćeni tekst izmenjene ponude za preuzimanje akcija - ALTA banka a.d. , Beograd
23.05.2023.Izmena ponude za preuzimanje akcija - ALTA banka a.d. , Beograd
23.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Srbijatransport a.d. , Beograd
23.05.2023.Ostale informacije - Predlog izmena Statuta Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
23.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
23.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Jedinstvo - metalogradnja a.d. , Sevojno
23.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - RTC Šabac a.d., Šabac
23.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Ribnjak Sutjeska a.d. , Sutjeska
23.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Albus a.d. , Novi Sad
22.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Imtel Komunikacije a.d. , Beograd
22.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Sjaj u tami a.d. , Beograd
22.05.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
22.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Autotehna a.d. , Topola
22.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
22.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
19.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Tekstil a.d. , Leskovac
19.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Kopaonik a.d. , Beograd
19.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - BAS a.d. , Beograd
19.05.2023.Predlog izmene statuta - Utva silosi a.d. , Kovin
19.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Utva silosi a.d. , Kovin
19.05.2023.Obaveštenje javnog društva o značajnim učešćima - Woksal a.d. , Užice
19.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Simpo a.d. , Vranje
19.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Srbija Tis a.d. , Zaječar
19.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Trayal Korporacija a.d. , Kruševac
19.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Be - Be a.d. , Bajina Bašta
19.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Metaloplastika a.d. , Čajetina
19.05.2023.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
19.05.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Dinara Servis a.d. , Beograd
19.05.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Dinara Servis a.d. , Beograd
19.05.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dinara Servis a.d. , Beograd
19.05.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Dinara Gradnja a.d. , Beograd
19.05.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Dinara Gradnja a.d. , Beograd
19.05.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dinara Gradnja a.d. , Beograd
19.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Tehnohemija a.d. , Sremska Mitrovica
18.05.2023.Obaveštenje pravnog lica o značajnom učešću - Woksal a.d. , Užice
18.05.2023.Obaveštenje fizičkog lica o značajnom učešću - Woksal a.d. , Užice
18.05.2023.Odluka o raspodeli dobiti za 2022. godinu - Metalac Home Market a.d. , Novi Sad
18.05.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2022. godinu - Metalac Home Market a.d. , Novi Sad
18.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav Grocka a.d. , Grocka
18.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Proel a.d. , Beograd
18.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Tabak a.d. , Niš
18.05.2023.Otkazana Skupština akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
18.05.2023.Podrška NIS-a projektima Vlade Republike Srbije u oblasti obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite - NIS a.d., Novi Sad
18.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Rade Končar a.d. , Beograd
18.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Graditelj a.d. , Beograd
18.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Tehnoradionica a.d. , Zrenjanin
17.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Interservis a.d. , Futog
17.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Interservis a.d. , Futog
17.05.2023.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Metalotehna Trade a.d. , Beograd
17.05.2023.Ponuda za preuzimanje akcija - Metalotehna Trade a.d. , Beograd
17.05.2023.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Vagar a.d. , Futog
17.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Srbijaput a.d. , Beograd
17.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Prosveta a.d. , Beograd
17.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodina a.d., Novi Sad
17.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - NIP Zrenjanin a.d., Zrenjanin
17.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
17.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Tigar a.d. , Pirot
17.05.2023.Predlog Odluke o izmenama i dopunama Statuta - Geosonda - Fundiranje a.d. , Beograd
17.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Galeb FSU a.d. , Beograd
17.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Galeb GTE a.d. , Beograd
17.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Zimpa a.d. , Ub
17.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Galeb Metaloplastika a.d. , Šabac
17.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Invest - Import a.d. , Beograd
16.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Kosmaj mermer a.d. , Mladenovac
16.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Swisslion Miloduh a.d. , Kragujevac
16.05.2023.Skraćeni tekst izmenjene ponude za preuzimanje akcija - ALTA banka a.d. , Beograd
16.05.2023.Izmena ponude za preuzimanje akcija - ALTA banka a.d. , Beograd
16.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Sigma a.d. , Beograd
16.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Ciglana a.d. , Titel
16.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Inex-Uzor a.d., Negotin
16.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Magistrala a.d. , Beograd
15.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Impol Seval a.d. , Sevojno
15.05.2023.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2022. godinu - Jedinstvo a.d. , Sevojno
15.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Geosonda - Fundiranje a.d. , Beograd
15.05.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
15.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Autotransport a.d. , Beograd
12.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Veterinarska stanica a.d., Kikinda
12.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica
12.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Ming kovačnica a.d. , Niš
12.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Putnik a.d. , Novi Sad
12.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Elkok a.d. , Kosjerić
12.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica
12.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Kać
12.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Farmacoop a.d. , Kać
12.05.2023.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Krušik plastika a.d. , Osečina
12.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Podunavlje a.d. , Bačka Palanka
11.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Neostar a.d. , Novi Sad
11.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Ikarbus a.d. , Beograd
11.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Luka Senta a.d. , Senta
10.05.2023.Najava dostavljanja Godišnjeg konsolidovanog izveštaja za 2022. godinu - Jedinstvo a.d. , Sevojno
10.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Hemijska industrija a.d. , Vranje
10.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Megal a.d. , Bujanovac
10.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Žitopek a.d. , Niš
10.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Raketa a.d. , Sevojno
10.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
10.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Luka Senta a.d. , Senta
10.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Elektro industrijska servisna mreža a.d. , Beograd
10.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Metalotehna Trade a.d. , Beograd
10.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Insa a.d. , Zemun
10.05.2023.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Zlatibor gradnja a.d. , Beograd
10.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
10.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Termovent SC Livnica čelika a.d. , Bačka Topola
10.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Trayal Korporacija a.d. , Kruševac
09.05.2023.Odluka o izmenama Statuta - Severtrans a.d. , Sombor
09.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Severtrans a.d. , Sombor
09.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Užice
09.05.2023.Izmena ponude za preuzimanje akcija-skraćeni tekst - ALTA banka a.d. , Beograd
09.05.2023.Izmena ponude za preuzimanje akcija - ALTA banka a.d. , Beograd
09.05.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd
09.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Omoljica a.d. , Omoljica
09.05.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd
09.05.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd
09.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Fasil a.d. , Arilje
09.05.2023.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2022. godinu - Progres a.d. , Beograd
09.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022.godinu - Metalac Home Market a.d. , Novi Sad
09.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Putevi a.d. , Užice
09.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Lučić Prigrevica a.d. , Novi Sad
09.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
08.05.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd
08.05.2023.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd
08.05.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Autoprevoz Janjušević a.d. , Priboj
08.05.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Autoprevoz Janjušević a.d. , Priboj
08.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Stoteks a.d. , Novi Sad
08.05.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Autoprevoz Janjušević a.d. , Priboj
08.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Jadran a.d., Nova Gajdobra
08.05.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Grza turist a.d. , Paraćin
08.05.2023.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Svetlost a.d. , Beograd
08.05.2023.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
08.05.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Dimničar a.d. , Beograd
08.05.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Dimničar a.d. , Beograd
08.05.2023.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2022. godinu - Utva silosi a.d. , Kovin
08.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Utva silosi a.d. , Kovin
08.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Progres a.d. , Beograd
08.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Rade Končar a.d. , Beograd
08.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - RTC Šabac a.d., Šabac
08.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Zlatibor gradnja a.d. , Beograd
08.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Štamparija Borba a.d. , Beograd
08.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Fasil a.d. , Arilje
08.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Đuro Salaj a.d. , Beograd
08.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Duga a.d. , Beograd
08.05.2023.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2022. godinu - Hajdučica a.d. , Hajdučica
08.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Severtrans a.d. , Sombor
08.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Bačka a.d., Sivac
08.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
08.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Centroprom a.d. , Beograd
08.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - VIK a.d., Vršac
08.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica
08.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Metalotehna Trade a.d. , Beograd
08.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Stoteks a.d. , Novi Sad
08.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Ćele kula a.d. , Niš
08.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Savremena administracija a.d. , Beograd
08.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - 7. Juli Majke Jevrosime 47-49 a.d. , Beograd
08.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Putevi a.d. , Požega
08.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Sloga a.d. , Kać
08.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Lasta a.d. , Beograd
08.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Hemijska industrija a.d. , Vranje
08.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
08.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Elektrodizalica a.d. , Beograd
08.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Planum GP a.d. Beograd
08.05.2023.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2022. godinu - Zmaj a.d. , Zemun
08.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Zmaj a.d. , Zemun
08.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Palisad a.d. , Zlatibor
08.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica
08.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Srbija Tis a.d. , Zaječar
08.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Trivit Pek a.d. , Vrbas
08.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Bag a.d. , Bačko Gradište
08.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - JAA - autorska agencija za Srbiju a.d. , Beograd
08.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Centroslavija a.d., Novi Sad
08.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Interservis a.d. , Futog
08.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Mlava a.d., Vučak
08.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Inex Velepromet a.d. , Vučak
08.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Tržnica a.d. , Subotica
08.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Budućnost a.d., Preševo
05.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Zlatarplast a.d. , Nova Varoš
05.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Rapid a.d. , Apatin
05.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Cer a.d. u stečaju, Čačak
05.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Univerzal a.d. , Kanjiža
05.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Đuro Salaj a.d. , Beograd
05.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Srbija Tis a.d. , Zaječar
05.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - PP Pobeda a.d. , Pobeda
05.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Farmacoop a.d. , Kać
05.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - PTK Panonija a.d. , Panonija
05.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Min Div a.d. , Svrljig
05.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Beozaštita a.d. , Beograd
05.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Osnova projekt a.d. , Beograd
05.05.2023.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2022. godinu - Simpo a.d. , Vranje
05.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Zlatar a.d. , Nova Varoš
05.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Ćele kula a.d. , Niš
05.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Simpo a.d. , Vranje
05.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Goč a.d. , Trstenik
05.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Veterinarska stanica Šabac a.d. , Šabac
05.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Veterinarska stanica Koceljeva a.d. , Koceljeva
05.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Autotransport a.d. , Beograd
05.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Vino Kalem a.d. , Velika Drenova
05.05.2023.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2022. godinu - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
05.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
05.05.2023.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2022. godinu - Centroprom a.d. , Beograd
05.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Nova Peščara a.d. , Deliblato
05.05.2023.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Nova Peščara a.d. , Deliblato
05.05.2023.Sazivanje Redovne Skupštine akcionara - Dinara a.d. , Beograd
05.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Galeb FSU a.d. , Beograd
05.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Galeb GTE a.d. , Beograd
05.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Sigma a.d. , Beograd
05.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Miroč a.d. , Kladovo
05.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Galeb Metaloplastika a.d. , Šabac - 2022.godina
05.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Centroprom a.d. , Beograd
05.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Zimpa a.d. , Ub - 2022. godina
05.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Kosmaj mermer a.d. , Mladenovac
05.05.2023.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2022. godinu- Insa a.d. , Zemun
05.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Tehnoradionica a.d. , Zrenjanin
05.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022 godinu - Insa a.d. , Zemun
05.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022 godinu - Kosmaj mermer a.d. , Mladenovac
05.05.2023.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2022. godinu - Invest - Import a.d. , Beograd
05.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Invest - Import a.d. , Beograd
05.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
05.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Bigz Publishing a.d. , Beograd
05.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - BB Trade a.d. , Žitište
05.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Tehnička ispravka - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - PP Feketić a.d. , Sombor
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Proel a.d. , Beograd
04.05.2023.Poziv za Četvrtu vanrednu Skupštinu akcionara - Zmaj a.d. , Zemun
04.05.2023.Obaveštenje i Odluka Odbora direktora o sazivanju Četvrte vanredne Skupštine akcionara - Zmaj a.d. , Zemun
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Rapid a.d. , Beograd
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Vojvodina a.d. , Sombor
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Politika a.d. , Beograd
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Ikarbus a.d. , Beograd
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022 godinu - Omoljica a.d. , Omoljica
04.05.2023.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2022. godinu - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Bečejska Pekara a.d. , Bečej
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Savatransport a.d. , Beograd
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Metalac Proleter Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Sremput a.d. , Ruma
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Podvis term a.d. , Knjaževac
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Ribnjak Sutjeska a.d. , Sutjeska
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Krušik plastika a.d. , Osečina
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
04.05.2023.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2022. godinu - Lasta a.d. , Beograd
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Geosonda - Fundiranje a.d. , Beograd
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Transport Voždovac a.d. , Beograd
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022.godinu - Dunav Re a.d. , Beograd
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022.godinu - Magistrala a.d. , Beograd
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Hemofluid a.d., Kruševac
04.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Iritel a.d. , Beograd
04.05.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Veterinarski centar a.d., Kraljevo
04.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Institut za tržišna istraživanja a.d. , Beograd
04.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Institut za tržišna istraživanja a.d. , Beograd
04.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Centroprom a.d. , Beograd
04.05.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Veterinarski centar a.d., Kraljevo
04.05.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dimničar a.d. , Beograd
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - NBB Nekretnine a.d., Beograd
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Grupa Univerexport Bačka a.d. , Bačka Palanka
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Ciglana a.d. , Titel
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Jedinstvo - metalogradnja a.d. , Sevojno
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Dunav Grocka a.d. , Grocka
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022.godinu - konsolidovani - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022.godinu - Trivit mlin a.d. , Vrbas
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Albus a.d. , Novi Sad
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022.godinu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Chemos a.d. , Palić
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Srbijatransport a.d. , Beograd
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022.godinu - Graditelj a.d. , Beograd
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Svetlost a.d. , Beograd
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Woksal a.d. , Užice
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Autoprevoz Janjušević a.d. , Priboj
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godine - Homolje a.d. , Žagubica
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Potisje precizni liv a.d. , Ada
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Šljunkara a.d. , Bela Crkva
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Jadran a.d., Nova Gajdobra
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022.godinu - SU - marketi a.d. , Subotica
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Panonija a.d. , Pančevo
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Autoprevoz Janjušević a.d. , Priboj
04.05.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Svetlost a.d. , Beograd
04.05.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Svetlost a.d. , Beograd
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Tehnopromet a.d. , Beograd
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022.godinu - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022.godinu - Tehnohemija a.d. , Beograd
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Inex - bakar a.d. , Majdanpek
04.05.2023.Odluka o raspodeli dobiti - Apos a.d. , Apatin
04.05.2023.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2022. godinu - Impol Seval a.d. , Sevojno
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Impol Seval a.d. , Sevojno
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Inex Budućnost a.d. , Požega
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022.godinu - Fabrika hleba i mleka a.d. , Surdulica
04.05.2023.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2022. godinu - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Neostar a.d. , Novi Sad
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - BAS a.d. , Beograd
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Apos a.d. , Apatin
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Swisslion Miloduh a.d. , Kragujevac
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Kopaonik a.d. , Beograd
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Fasma a.d. , Beograd
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Fero konstrukcije a.d. , Vranje
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Sjaj u tami a.d. , Beograd
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Vojvodina a.d., Novi Sad
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Prosveta a.d. , Beograd
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Veterinarska stanica a.d., Kikinda
04.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
03.05.2023.Kvartalni izveštaj za I kvartal 2023. godine - NIS a.d., Novi Sad
03.05.2023.Kvartalni izveštaj za I kvartal 2023. godine - Jedinstvo a.d. , Sevojno
03.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Jedinstvo a.d. , Sevojno
03.05.2023.Kvartalni izveštaj za I kvartal 2023. godine - Fintel energija a.d. , Beograd
03.05.2023.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2022. godinu - Fintel energija a.d. , Beograd
03.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Fintel energija a.d. , Beograd
03.05.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
03.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
03.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
03.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
03.05.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Miroč a.d. , Kladovo
03.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Podunavlje a.d. , Bačka Palanka
03.05.2023.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara sa odlukama - Hajdučica a.d. , Hajdučica
03.05.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd
03.05.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Transport Voždovac a.d. , Beograd
03.05.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Imtel Komunikacije a.d. , Beograd
28.04.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Usluga a.d. , Bačka Topola
28.04.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd
28.04.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
28.04.2023.Izmena ponude za preuzimanje akcija skraćeni tekst - ALTA banka a.d. , Beograd
28.04.2023.Izmena ponude za preuzimanje akcija - ALTA banka a.d. , Beograd
28.04.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Woksal a.d. , Užice
28.04.2023.Kvartalni izveštaj za I kvartal 2023. godine - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
28.04.2023.Kvartalni izveštaj za I kvartal 2023. godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
28.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
28.04.2023.Napomena uz Godišnji izveštaj u skladu sa članom 73. Zakona o tržištu kapitala - NIS a.d., Novi Sad
28.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - NIS a.d., Novi Sad
28.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Tekstil a.d. , Leskovac
28.04.2023.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2022. godinu - Tigar a.d. , Pirot
28.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Tigar a.d. , Pirot
28.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Ratar a.d. , Pančevo
28.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Nova Peščara a.d. , Deliblato
28.04.2023.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2022. godinu - Revnost a.d. , Novi Sad
28.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Revnost a.d. , Novi Sad
28.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Sistem FTO 011 a.d. , Beograd
28.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Irmovo a.d. , Kisač
27.04.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Philip Morris Operations a.d. , Niš
27.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja
27.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Megal a.d. , Bujanovac
27.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Megal a.d. , Bujanovac
27.04.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - ALTA banka a.d. , Beograd
27.04.2023.Sazivanje odložene Skupštine akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
27.04.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Rapid a.d. , Beograd
27.04.2023.Rezultati poslovanja NIS grupe u prvom tromesečju 2023. godine - NIS a.d., Novi Sad
27.04.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Svetlost a.d. , Beograd
27.04.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Svetlost a.d. , Beograd
27.04.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Tržnica a.d. , Subotica
27.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Elkok a.d. , Kosjerić
27.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
27.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Reč naroda a.d. , Požarevac
27.04.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Centroslavija a.d., Novi Sad
27.04.2023.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Tigar a.d. , Pirot
27.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Takovo transport a.d. , Beograd
27.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
26.04.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Chemos a.d. , Palić
26.04.2023.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Rudnik Kovin a.d. , Kovin
26.04.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - NBB Nekretnine a.d., Beograd
26.04.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - NBB Nekretnine a.d., Beograd
26.04.2023.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Megal a.d. , Bujanovac
26.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Đokić NTK a.d. , Knjaževac
26.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Jugoinspekt a.d. , Beograd
26.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Budućnost a.d., Preševo
26.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Institut za tržišna istraživanja a.d. , Beograd
26.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Vagar a.d. , Futog
26.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Srbijaput a.d. , Beograd
26.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Putnik a.d. , Novi Sad
26.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Ming kovačnica a.d. , Niš
26.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Dedinje a.d. , Beograd
26.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
26.04.2023.Najava dostavljanja kvartalnog izveštaja za I kvartal 2023. godine - Jedinstvo a.d. , Sevojno
26.04.2023.Najava dostavljanja godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Jedinstvo a.d. , Sevojno
25.04.2023.Najava dostavljanja kvartalnog izveštaja za I kvartal 2023. godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
25.04.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Vodoprivreda a.d. , Smederevska Palanka
25.04.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vagar a.d. , Futog
25.04.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Vagar a.d. , Futog
25.04.2023.Najava dostavljanja kvartalnog izveštaja za I kvartal 2023.godine - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
25.04.2023.Najava dostave i objave Kvartalnog izveštaja za prvi kvartal 2023. godine - NIS a.d., Novi Sad
25.04.2023.Najava dostave i objave Godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - NIS a.d., Novi Sad
25.04.2023.Najava dostavljanja Informatora o izdavaocu - NIS a.d., Novi Sad
25.04.2023.Najava dostavljanja Godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
25.04.2023.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Tehnohemija a.d. , Sremska Mitrovica
25.04.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Irmovo a.d. , Kisač
25.04.2023.Najava dostavljanja i objave Kvartalnog izveštaja za I kvartal 2023. godine - Fintel energija a.d. , Beograd
25.04.2023.Najava dostavljanja Godišnjeg izveštaj za 2022. godinu - Fintel energija a.d. , Beograd
25.04.2023.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Mlava a.d., Vučak
25.04.2023.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Dunav Grocka a.d. , Grocka
25.04.2023.Sazivanj redovne sednice Skupštine akcionara - Dedinje a.d. , Beograd
25.04.2023.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Inex Velepromet a.d. , Vučak
25.04.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Univerzal a.d. , Kanjiža
25.04.2023.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Mladost a.d. , Aleksandrovac
25.04.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sremput a.d. , Ruma
25.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Dinara Servis a.d. , Beograd
25.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Dinara Gradnja a.d. , Beograd
25.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Sloga a.d. , Užice
25.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Tehnohemija a.d. , Sremska Mitrovica
25.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Tabak a.d. , Niš
25.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Rudo a.d. , Beograd
24.04.2023.Najava dostavljanja informatora o izdavaocu - Fintel energija a.d. , Beograd
24.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Mladost a.d. , Aleksandrovac
24.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Termika-Beograd a.d. , Beograd
24.04.2023.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Jadran a.d., Nova Gajdobra
24.04.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mladost a.d. , Aleksandrovac
24.04.2023.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2022. godinu - Informatika a.d. , Beograd
24.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Informatika a.d. , Beograd
24.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Metaloplastika a.d. , Čajetina
24.04.2023.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2022. godinu - Dimničar a.d. , Beograd
24.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Dimničar a.d. , Beograd
24.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Autoventil a.d. , Užice
24.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Severni Banat a.d. , Kikinda
21.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Venac a.d. , Pećinci
21.04.2023.Skraćeni tekst izmene ponude za preuzimanje akcija - ALTA banka a.d. , Beograd
21.04.2023.Izmena ponude za preuzimanje akcija - ALTA banka a.d. , Beograd
21.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Rudnik Kovin a.d. , Kovin
21.04.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Grupa Univerexport Bačka a.d. , Bačka Palanka
21.04.2023.Najava dostavljanja Informatora o izdavaocu - Jedinstvo a.d. , Sevojno
21.04.2023.Obaveštenje o isplati dividende - Informatika a.d. , Beograd
21.04.2023.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Venac a.d. , Pećinci
21.04.2023.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Iritel a.d. , Beograd
21.04.2023.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Poslovni objekti a.d. , Beograd
20.04.2023.Najava dostavljanja Godišnjeg izveštaja za 2022.godinu - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
20.04.2023.Najava dostavljanja Informatora o izdavaocu - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
20.04.2023.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Kopaonik a.d. , Beograd
20.04.2023.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Kopaonik a.d. , Beograd
20.04.2023.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Kopaonik a.d. , Beograd
20.04.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
20.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Poslovni objekti a.d. , Beograd
20.04.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Poslovni objekti a.d. , Beograd
20.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Iritel a.d. , Beograd
19.04.2023.Odluka o usvajanju konsolidovanog godišnjeg revizorskog izveštaja za 2022. godinu - Informatika a.d. , Beograd
19.04.2023.Odluka o usvajanju konsolidovanog godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Informatika a.d. , Beograd
19.04.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Informatika a.d. , Beograd
19.04.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg revizorskog izveštaja za 2022. godinu - Informatika a.d. , Beograd
19.04.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Informatika a.d. , Beograd
19.04.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Informatika a.d. , Beograd
19.04.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Alfa plam a.d. , Vranje
19.04.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Fintel energija a.d. , Beograd
18.04.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Dinara Gradnja a.d. , Beograd
18.04.2023.Otkazana Skupština akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
18.04.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Dinara Servis a.d. , Beograd
13.04.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Apos a.d. , Apatin
13.04.2023.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - NBB Nekretnine a.d., Beograd
13.04.2023.Sazivanje Skupštine akcionara (izmena) - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
13.04.2023.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - NBB Nekretnine a.d., Beograd
13.04.2023.Mišljenje Izvršnog odbora u vezi sa ponudom za preuzimanje - ALTA banka a.d. , Beograd
13.04.2023.Mišljenje Uprave u vezi sa ponudom za preuzimanje - ALTA banka a.d. , Beograd
13.04.2023.Sazivanje ponovljene Skupštine akcionara - Grza turist a.d. , Paraćin
12.04.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - BAS a.d. , Beograd
12.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Be - Be a.d. , Bajina Bašta
12.04.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Bačka a.d., Sivac
12.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Vojvodina a.d., Srbobran
12.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Termovent SC Livnica čelika a.d. , Bačka Topola
12.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Standard a.d. , Leskovac
11.04.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Transport Voždovac a.d. , Beograd
11.04.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Transport Voždovac a.d. , Beograd
11.04.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Transport Voždovac a.d. , Beograd
11.04.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Beopan a.d. , Pančevo
11.04.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Nedeljne novine a.d. , Bačka Palanka
11.04.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Transport Voždovac a.d. , Beograd
11.04.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Transport Voždovac a.d. , Beograd
11.04.2023.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Transport Voždovac a.d. , Beograd
11.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Hajdučica a.d. , Hajdučica
10.04.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Ribnjak Sutjeska a.d. , Sutjeska
10.04.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Hajdučica a.d. , Hajdučica
10.04.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
10.04.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - ALTA banka a.d. , Beograd
07.04.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Prosveta a.d. , Beograd
07.04.2023.Najava dostavljanja informatora o izdavaocu - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
07.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Philip Morris Operations a.d. , Niš
06.04.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Metalac Home Market a.d. , Novi Sad
06.04.2023.Odložena Skupština akcionara - Metalac Home Market a.d. , Novi Sad
06.04.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodina a.d., Srbobran
06.04.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodina a.d., Srbobran
05.04.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ribnjak Sutjeska a.d. , Sutjeska
05.04.2023.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Unioninvest Inženjering i projektovanje a.d. , Beograd
05.04.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
04.04.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Chemos a.d. , Palić
04.04.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Metalac Proleter Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
04.04.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - BB Trade a.d. , Žitište
04.04.2023.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - ALTA banka a.d. , Beograd
04.04.2023.Ponuda za preuzimanje akcija - ALTA banka a.d. , Beograd
04.04.2023.Odložena Skupština akcionara - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
03.04.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Hajdučica a.d. , Hajdučica
03.04.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Metalotehna Trade a.d. , Beograd
03.04.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Auto kuća Leskovac a.d. , Leskovac
03.04.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Autoprevoz Janjušević a.d. , Priboj
31.03.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
31.03.2023.Izmena poziva za skupštinu akcionara - Sremput a.d. , Ruma
31.03.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Elektro industrijska servisna mreža a.d. , Beograd
30.03.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Miroč a.d. , Kladovo
30.03.2023.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Metalotehna Trade a.d. , Beograd
30.03.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Nedeljne novine a.d. , Bačka Palanka
30.03.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - NIP Zrenjanin a.d., Zrenjanin
30.03.2023.Izveštaj sa održane Vanredne Skupštine akcionara - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
30.03.2023.Izveštaj sa održane Vanredne Skupštine akcionara - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
30.03.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd
29.03.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - VIK a.d., Vršac
29.03.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Venac a.d. , Pećinci
29.03.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Centroslavija a.d., Novi Sad
29.03.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Taratrans a.d. , Bajina Bašta
28.03.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Centroslavija a.d., Novi Sad
28.03.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - ALTA banka a.d. , Beograd
28.03.2023.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Trayal Korporacija a.d. , Kruševac
28.03.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
28.03.2023.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Kopaonik a.d. , Beograd
28.03.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Sremput a.d. , Ruma
27.03.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Grza turist a.d. , Paraćin
27.03.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Chemos a.d. , Palić
27.03.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Standard a.d. , Leskovac
27.03.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Tržnica a.d. , Subotica
27.03.2023.Obaveštenje o prinudnom otkupu akcija - Vojvodina a.d. , Sombor
27.03.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Dimničar a.d. , Beograd
27.03.2023.Obaveštenje o odluci o sazivanju Skupštine akcionara - Fintel energija a.d. , Beograd
27.03.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Fintel energija a.d. , Beograd
27.03.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Svetlost a.d. , Beograd
27.03.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Metalac Home Market a.d. , Novi Sad
24.03.2023.Izveštaj o preuzimanju akcija - Centroslavija a.d., Novi Sad
24.03.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dedinje a.d. , Beograd
23.03.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
23.03.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
23.03.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
23.03.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Dimničar a.d. , Beograd
23.03.2023.Izveštaj o preuzimanju akcija - Vodoprivreda a.d. , Smederevska Palanka
23.03.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd
22.03.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Irmovo a.d. , Kisač
22.03.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Alfa plam a.d. , Vranje
21.03.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Luka Beograd a.d. , Beograd
21.03.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Usluga a.d. , Bačka Topola
21.03.2023.Neodržana Skupština akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
21.03.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodina a.d. , Sombor
17.03.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
17.03.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Grupa Univerexport Bačka a.d. , Bačka Palanka
17.03.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
17.03.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Poslovni objekti a.d. , Beograd
17.03.2023.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Kopaonik a.d. , Beograd
16.03.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica
16.03.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Reč naroda a.d. , Požarevac
15.03.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jadran a.d., Nova Gajdobra
15.03.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - 7. Juli Majke Jevrosime 47-49 a.d. , Beograd
14.03.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Takovo transport a.d. , Beograd
14.03.2023.Obaveštenje o ponudi za prodaju sopstvenih akcija - Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd
14.03.2023.Sazivanje vanredne sednice Skupštine akcionara - Prosveta a.d. , Beograd
13.03.2023.Obaveštenje o ponudi za prodaju sopstvenih akcija - NBB Nekretnine a.d., Beograd
13.03.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Informatika a.d. , Beograd
13.03.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Informatika a.d. , Beograd
13.03.2023.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Bačka a.d., Sivac
13.03.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica
13.03.2023.Obaveštenje o nameri preuzimanja - ALTA banka a.d. , Beograd
13.03.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Ribnjak Sutjeska a.d. , Sutjeska
13.03.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Mladost a.d. , Aleksandrovac
10.03.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Mladost a.d. , Aleksandrovac
10.03.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - BB Trade a.d. , Žitište
10.03.2023.Odluka o smanjenju broja akcija uključenih na Open Market - Osnova projekt a.d. , Beograd
10.03.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Luka Beograd a.d. , Beograd
09.03.2023.Obaveštenje o prinudnom otkupu akcija - PP Feketić a.d. , Sombor
09.03.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Proel a.d. , Beograd
09.03.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Krušik plastika a.d. , Osečina
08.03.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - BAS a.d. , Beograd
07.03.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - NIP Zrenjanin a.d., Zrenjanin
07.03.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - NIP Zrenjanin a.d., Zrenjanin
07.03.2023.Odložena Skupština akcionara - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
06.03.2023.Odluka o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta - Unioninvest Inženjering i projektovanje a.d. , Beograd
06.03.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Unioninvest Inženjering i projektovanje a.d. , Beograd
06.03.2023.Obaveštenje o promenama u značajnom učešću - Osnova projekt a.d. , Beograd
06.03.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - BAS a.d. , Beograd
03.03.2023.Sazivanje vanredne skupštine akcionara - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
03.03.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Dinara Servis a.d. , Beograd
03.03.2023.Obaveštenje izdavaoca o značajnom učešću - Osnova projekt a.d. , Beograd
03.03.2023.Obaveštenje o promenama u značajnom učešću - Osnova projekt a.d. , Beograd
03.03.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Dinara Servis a.d. , Beograd
02.03.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - VIK a.d., Vršac
02.03.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Dinara a.d. , Beograd
02.03.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Dinara Servis a.d. , Beograd
01.03.2023.Odložena Skupština akcionara - Luka Beograd a.d. , Beograd
01.03.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - SU - marketi a.d. , Subotica
28.02.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Dedinje a.d. , Beograd
28.02.2023.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Severtrans a.d. , Sombor
27.02.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodina a.d. , Sombor
27.02.2023.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Vodoprivreda a.d. , Smederevska Palanka
27.02.2023.Ponuda za preuzimanje akcija - Vodoprivreda a.d. , Smederevska Palanka
27.02.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Hajdučica a.d. , Hajdučica
27.02.2023.Izveštaj o preuzimanju akcija - BB Trade a.d. , Žitište
27.02.2023.Obaveštenje javnog društva o značajnom učešću - JAA - autorska agencija za Srbiju a.d. , Beograd
27.02.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
27.02.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
24.02.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - JAA - autorska agencija za Srbiju a.d. , Beograd
24.02.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - JAA - autorska agencija za Srbiju a.d. , Beograd
23.02.2023.Poslovanje NIS-a u 2022. godini - NIS a.d., Novi Sad
23.02.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - JAA - autorska agencija za Srbiju a.d. , Beograd
23.02.2023.Konsolidovani finansijski izveštaji za 2022. godinu i izveštaj nezavisnog revizora - NIS a.d., Novi Sad
23.02.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Venac a.d. , Pećinci
22.02.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - ALTA banka a.d. , Beograd
22.02.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PP Feketić a.d. , Sombor
20.02.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tehnopromet a.d. , Beograd
20.02.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tehnobran a.d. , Beograd
20.02.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Standard a.d. , Leskovac
14.02.2023.Mišljenje uprave u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - Centroslavija a.d., Novi Sad
14.02.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Jadran a.d., Nova Gajdobra
13.02.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica
13.02.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Proel a.d. , Beograd
10.02.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
10.02.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Luka Beograd a.d. , Beograd
09.02.2023.Obaveštenje o neodržanoj Skupštini akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
09.02.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Krušik plastika a.d. , Osečina
09.02.2023.Mišljenje Uprave u vezi sa ponudom za preuzimanje - BB Trade a.d. , Žitište
09.02.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica
09.02.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Unioninvest Inženjering i projektovanje a.d. , Beograd
08.02.2023.Odluka o povlačenju sa regulisanog tržišta - VD Dunav a.d. , Bačka Palanka
08.02.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - VD Dunav a.d. , Bačka Palanka
08.02.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - 7. Juli Majke Jevrosime 47-49 a.d. , Beograd
07.02.2023.Odluka o danu isplate dividende - Zlatarplast a.d. , Nova Varoš
06.02.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - SU - marketi a.d. , Subotica
03.02.2023.Ponuda za preuzimanje akcija skraćeni tekst - Centroslavija a.d., Novi Sad
03.02.2023.Ponuda za preuzimanje akcija osnovni tekst - Centroslavija a.d., Novi Sad
03.02.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
03.02.2023.Obaveštenje o prinudnom otkupu - Potisje precizni liv a.d. , Ada
03.02.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica
02.02.2023.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - BB Trade a.d. , Žitište
02.02.2023.Ponuda za preuzimanje akcija - BB Trade a.d. , Žitište
01.02.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - PP Feketić a.d. , Sombor
01.02.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica
01.02.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - ALTA banka a.d. , Beograd
31.01.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica
30.01.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica
26.01.2023.Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES10B2033
26.01.2023.Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12B2035
26.01.2023.Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12B2034
26.01.2023.Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12B2033
26.01.2023.Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12B2032
26.01.2023.Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12B2031
26.01.2023.Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta- Republika Srbija, Beograd - RSRES12B2030
26.01.2023.Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12B2029
26.01.2023.Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12B2028
26.01.2023.Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12B2027
26.01.2023.Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12B2026
26.01.2023.Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12B2025
26.01.2023.Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12B2024
26.01.2023.Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES10B2032
26.01.2023.Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES10B2031
26.01.2023.Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES10B2030
26.01.2023.Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES10B2029
26.01.2023.Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES10B2028
26.01.2023.Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES10B2027
26.01.2023.Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES10B2026
26.01.2023.Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES10B2025
26.01.2023.Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES10B2024
26.01.2023.Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES05B2028
26.01.2023.Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES05B2027
26.01.2023.Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES05B2026
26.01.2023.Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES05B2025
26.01.2023.Izveštaj sa održane vanredne sednice Skupštine akcionara - IO Beograd a.d. , Beograd
26.01.2023.Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES05B2024
26.01.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica
26.01.2023.Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSO22206
26.01.2023.Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSO22207
25.01.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodina a.d., Novi Sad
25.01.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodina a.d., Novi Sad
25.01.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Alfa plam a.d. , Vranje
24.01.2023.Održana CXCV pisana sednica Odbora direktora - NIS a.d., Novi Sad
24.01.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Potisje precizni liv a.d. , Ada
23.01.2023.Tehnička ispravka - Predlog odluke o povlačenju sa regulisanog tržišta - VD Dunav a.d. , Bačka Palanka
23.01.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Nova Peščara a.d. , Deliblato
23.01.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
20.01.2023.Tehnička ispravka - Predlog odluke o povlačenju sa regulisanog tržišta - VD Dunav a.d. , Bačka Palanka
19.01.2023.Tehnička ispravka - Predlog odluke o povlačenju sa regulisanog tržišta - VD Dunav a.d. , Bačka Palanka
19.01.2023.Izveštaj o preuzimanju akcija - ALTA banka a.d. , Beograd
19.01.2023.Obaveštenje Društva o značajnom učešću SH - Veterinarski centar a.d., Kraljevo
18.01.2023.Obaveštenje SH o značajnom učešću - Veterinarski centar a.d., Kraljevo
18.01.2023.Obaveštenje Društva o primljenom O-ZU VG- Veterinarski centar a.d., Kraljevo
18.01.2023.Obaveštenje VG o značajnom učešću - Veterinarski centar a.d., Kraljevo
17.01.2023.Izveštaj o preuzimanju akcija - PP Feketić a.d. , Sombor
17.01.2023.Predlog odluke o povlačenju sa regulisanog tržišta - VD Dunav a.d. , Bačka Palanka
17.01.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - VD Dunav a.d. , Bačka Palanka
17.01.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Tehnopromet a.d. , Beograd
17.01.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Tehnobran a.d. , Beograd
11.01.2023.Izveštaj o preuzimanju akcija - Severni Banat a.d. , Kikinda
09.01.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Goša montaža a.d. , Beograd
09.01.2023.Izmena ponude za preuzimanje akcija-skraceni tekst - ALTA banka a.d. , Beograd
09.01.2023.Izmena ponude za preuzimanje akcija - ALTA banka a.d. , Beograd
09.01.2023.Odluka o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP-a - Granit Peščar a.d. , Ljig
05.01.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pinki a.d. , Zemun
04.01.2023.Mišljenje sindikalne organizacije u vezi sa ponudom za preuzimanje - PP Feketić a.d. , Sombor
04.01.2023.Mišljenje Uprave u vezi sa ponudom za preuzimanje - PP Feketić a.d. , Sombor

Arhiva vesti

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost977,43
Promena-12,74
% -1,29%
20.05.2024. 12:34:23Detaljnije
EUR/RSD117,1131
USD/RSD107,6110
Izvor NBS, 20.05.2024.
Tržišna kapitalizacija - 17.05.2024.
450.098.771.305 RSD
3.843.548.707 EUR
Vesti sa Berze
09.05.2024.
BELEXsentiment za maj 2024. godine
07.05.2024.
BELEX Monthly Report - April 2024. - 07.05.2024.
04.04.2024.
BELEXsentiment za april 2024. godine
Poslednje vesti
20.05.2024.
Sazivanje Skupštine akcionara - Zimpa a.d. , Ub
20.05.2024.
Sazivanje Skupštine akcionara - Sigma a.d. , Beograd
20.05.2024.
Sazivanje Skupštine akcionara - Impol Seval a.d. , Sevojno
20.05.2024.
Sazivanje Skupštine akcionara - Severtrans a.d. , Sombor
20.05.2024.
Sazivanje Skupštine akcionara - Galeb GTE a.d. , Beograd