U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

Izdavaoci - Vesti za oktobar 2012 godine

31.10.2012.Obaveštenje o novom ukupnom broju akcija - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica - VZAS
31.10.2012.Sazivanje vanredne sednice Skupštine akcionara - Zlatibor a.d. , Zlatibor
31.10.2012.Obaveštenje o značajnom učešću - Polet a.d. , Novi Pazar
31.10.2012.Obaveštenje o značajnom učešću - Polet a.d. , Novi Pazar
31.10.2012.Obaveštenje o značajnom učešću - Polet a.d. , Novi Pazar
31.10.2012.Obaveštenje o značajnom učešću - Polet a.d. , Novi Pazar
31.10.2012.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Mladost Subotica a.d. , Subotica
31.10.2012.Sazivanje vanredne sednice Skupštine akcionara - Fluid Utva a.d. , Pančevo
30.10.2012.Rešenje o uključenju nove emisije akcija na Open Market - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica - VZAS
30.10.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd - KMBN
30.10.2012.Obaveštenje o promenama informacija sadržanih u objavljenom jedinstvenom prospektu - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica - VZAS
30.10.2012.Obaveštenje o promenama u značajnom učešću - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica - VZAS
30.10.2012.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jubmes banka a.d. , Beograd - JMBN
30.10.2012.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Autovojvodina a.d. , Novi Sad
30.10.2012.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Bambi Banat a.d. , Beograd
30.10.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Progres a.d. , Mladenovac
30.10.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
30.10.2012.Ponuda za preuzimanje akcija - GIP Građevinar a.d. , Bačka Palanka
30.10.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - NIP Kompanija Novosti a.d. , Beograd
30.10.2012.Obaveštenje akcionarima banke o preuzimanju dela imovine i dela obaveza Nove Agrobanke a.d. Beograd - Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd
30.10.2012.Obaveštenje deponentima o preuzimanju dela imovine i dela obaveza Nove Agrobanke a.d. Beograd - Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd
29.10.2012.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja za III kvartal 2012. godine - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
29.10.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Astoria a.d., Beograd
29.10.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Novi Dom a.d. , Beograd
29.10.2012.Izveštaj o ishodu javne ponude - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica - VZAS
29.10.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Medela a.d. , Vrbas
29.10.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vital a.d. , Vrbas
29.10.2012.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam a.d. , Vranje - ALFA
29.10.2012.Jedinstveni prospekt za javnu ponudu akcija i uključenje akcija na Open Market - tržišni segment Open Market akcije - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica - VZAS
26.10.2012.Izveštaj sa održane vanredne sednice Skupštine akcionara - Rudnap Group a.d. , Beograd
26.10.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd
26.10.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Nova Peščara a.d. , Deliblato
26.10.2012.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Agrovršac a.d., Vršac
26.10.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Nissa a.d., Niš
26.10.2012.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Nissa a.d., Niš
26.10.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Autoprevozturist a.d. , Čačak
26.10.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Inex Budućnost a.d. , Požega
26.10.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Prvi maj Čačak a.d. , Čačak
26.10.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Betonjerka a.d. , Čačak
26.10.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Svetlost a.d. , Beograd
26.10.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pro galvano mikrometal a.d. , Beograd
25.10.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Luka Dunav a.d. , Pančevo
25.10.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Izoprogres a.d. , Beograd
25.10.2012.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Vez i rublje a.d. , Novi Sad
25.10.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Razvojna banka Vojvodine a.d. , Novi Sad
25.10.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Razvojna banka Vojvodine a.d. , Novi Sad
24.10.2012.Dopuna Polugodišnjeg izveštaja za prvo polugodište 2012. godine - Jedinstvo Sevojno a.d. , Sevojno - JESV
24.10.2012.Dopuna Konsolidovang izveštaja za prvo polugodište 2012. godine - Jedinstvo Sevojno a.d. , Sevojno - JESV
24.10.2012.Obaveštenje o prinudnom otkupu akcija - Zlatibor a.d. , Zlatibor
24.10.2012.Mišljenje UO u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - Napred Razvoj a.d., Beograd
24.10.2012.Mišljenje UO u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - Napred GP a.d. , Beograd
24.10.2012.Obaveštenje o poništavanju sopstvenih akcija - Kontaktor a.d. , Beograd
24.10.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Dijamant a.d. , Zrenjanin
24.10.2012.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Niva a.d. , Novi Sad
24.10.2012.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Elektro industrijska servisna mreža a.d. , Beograd
24.10.2012.Statut - Veterinarski zavod Zemun a.d. , Zemun
24.10.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Veterinarski zavod Zemun a.d. , Zemun
24.10.2012.Statut - Autoprevoz Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
24.10.2012.Osnivački akt - Autoprevoz Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
24.10.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Autoprevoz Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
23.10.2012.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Hotel Moskva a.d. , Beograd
23.10.2012.Sklopljen novi posao u Srbiji - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
23.10.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Centrotextil a.d. , Beograd
23.10.2012.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Autoprevoz Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
23.10.2012.Obaveštenje o značajnom učešću - Novosadska fabrika kabela a.d., Novi Sad - NOVK
22.10.2012.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Guča a.d. , Guča
22.10.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hotel Moskva a.d. , Beograd
22.10.2012.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Župa a.d. , Kruševac - ZUPA
22.10.2012.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam a.d. , Vranje - ALFA
19.10.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Zaštita na radu i z.ž.s. a.d. , Beograd
19.10.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pobeda holding a.d. , Petrovaradin
19.10.2012.Obaveštenje akcionarima o prinudnom otkupu akcija - Pobeda holding a.d. , Petrovaradin
19.10.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - TP Dunav a.d., Vučak
19.10.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Kopaonik a.d. , Beograd
19.10.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Panonka a.d. , Sombor
19.10.2012.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Vino župa a.d. , Aleksandrovac
19.10.2012.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Poljopromet a.d. , Ruma
19.10.2012.Obaveštenje o značajnom učešću - Transport - logistika a.d. , Beograd
19.10.2012.Obaveštenje o značajnom učešću - Transport - logistika a.d. , Beograd
19.10.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Transport - logistika a.d. , Beograd
19.10.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Fabrika hartije a.d., Beograd
19.10.2012.Statut - Gradnja a.d. , Beograd
19.10.2012.Osnivački akt - Gradnja a.d. , Beograd
19.10.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Gradnja a.d. , Beograd
19.10.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Bor a.d. , Bor
19.10.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Stari Tamiš a.d. , Pančevo
19.10.2012.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Kačarevo a.d., Kačarevo
19.10.2012.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Lipa a.d. , Novi Pazar
18.10.2012.Ugovoren novi posao u Rusiji - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
18.10.2012.Ugovoren novi posao u Peruu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
18.10.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Zvezda - Helios hemijska industrija a.d. , Gornji Milanovac
18.10.2012.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Izoprogres a.d. , Beograd
18.10.2012.Obaveštenje o nameri preuzimanja akcija - Uljaricakoop a.d. , Beograd
18.10.2012.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
18.10.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Srednji Banat a.d., Sečanj
18.10.2012.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Budućnost a.d. , Preševo
17.10.2012.Izveštaj o preuzimanju akcija - Transport - logistika a.d. , Beograd
17.10.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Centroproizvod a.d. , Beograd
17.10.2012.Obaveštenje o neodržavanju Skupštine akcionara - Budućnost Novi Sad a.d. , Novi Sad
17.10.2012.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Morava a.d. , Požarevac
17.10.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - FKL a.d. , Temerin
17.10.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Grupa Zastava Vozila u restrukturiranju a.d. , Kragujevac
16.10.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Maglić a.d. , Maglić
15.10.2012.Objavljen dopunjen polugodišnji konsolidovani finansijski izveštaj za prvo polugodište 2012.godine - Komercijalna banka a.d. , Beograd - KMBN
15.10.2012.Obaveštenje o načinu ostvarivanja prava nesaglasnih akcionara - Soko Nada Štark a.d. , Beograd
15.10.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Soko Nada Štark a.d. , Beograd
15.10.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Marfin bank a.d. , Beograd
15.10.2012.Obaveštenje o značajnom učešću - Jugoprevoz a.d., Velika Plana
15.10.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Akotex a.d. , Ada
15.10.2012.Obaveštenje o sticanju akcija sa pravom glasa - Agrovršac a.d., Vršac
15.10.2012.Ponuda za otkup 5.000 komada sopstvenih akcija - Imlek a.d. , Beograd - IMLK
15.10.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Topola univerzal a.d. , Bačka Topola
15.10.2012.Ponuda za preuzimanje akcija - Napred GP a.d. , Beograd
15.10.2012.Ponuda za preuzimanje akcija - Napred Razvoj a.d., Beograd
15.10.2012.Sazivanje odložene Skupštine akcionara - Medifarm a.d. , Beograd
15.10.2012.Sazivanje odložene Skupštine akcionara - Tehnoservis a.d. , Beograd
15.10.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Budućnost Novi Sad a.d. , Novi Sad
12.10.2012.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
12.10.2012.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Trivit Pek a.d. , Vrbas
12.10.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Trivit Pek a.d. , Vrbas
12.10.2012.Izveštaj sa XL vanredne sednice Skupštine akcionara - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
12.10.2012.Statut - Savremena a.d. , Beograd
12.10.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Savremena a.d. , Beograd
12.10.2012.Javni poziv i ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Trgopromet a.d. , Subotica
12.10.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - PKB Korporacija a.d. u restrukturiranju, Beograd
12.10.2012.Obaveštenje o značajnom učešću - GIP Građevinar a.d. , Bačka Palanka
12.10.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Ečka a.d. , Lukino Selo
12.10.2012.Obaveštenje o značajnom učešću - Interšped a.d. , Subotica
11.10.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Asv Drina a.d. , Bajina Bašta
11.10.2012.Obaveštenje o značajnom učešću - Bor a.d. , Bor
11.10.2012.Obaveštenje o značajnom učešću - Avala TUP a.d. , Beograd
11.10.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vogel & Noot AgroSrb a.d. , Novi Bečej
11.10.2012.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Vesti a.d., Užice
10.10.2012.Izveštaj o preuzimanju akcija - Jugoprevoz a.d., Velika Plana
10.10.2012.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Galeb Metaloplastika a.d. , Šabac
10.10.2012.Konsolidovan polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Mlekara a.d. , Subotica
10.10.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Mlekara a.d. , Subotica
10.10.2012.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Industrijske nekretnine a.d., Beograd
10.10.2012.Javni poziv i ponuda za otkup akcija - Industrijske nekretnine a.d., Beograd
09.10.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rudnap Group - Minel kotlogradnja a.d. , Beograd
09.10.2012.Odluka Odbora direktora društva - Philip Morris Operations a.d. , Niš
09.10.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Asv Drina a.d. , Bajina Bašta
09.10.2012.Obaveštenje o nameri preuzimanja akcija - Agrovršac a.d., Vršac
09.10.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Stoteks a.d. , Beograd
09.10.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Topola a.d. , Bačka Topola
09.10.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Srbija a.d. , Kragujevac
08.10.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Grot a.d. , Vranje
08.10.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Terravita a.d. , Novi Sad
08.10.2012.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Jadar a.d. , Loznica
08.10.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Soko Nada Štark a.d. , Beograd
08.10.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav banka a.d., Zvečan
08.10.2012.Obaveštenje o značajnom učešću - Uljaricakoop a.d. , Beograd
08.10.2012.Polugodišnji izveštaj - Radijator a.d. , Zrenjanin
08.10.2012.Izveštaj o ishodu javne ponude - GIP Građevinar a.d. , Bačka Palanka
08.10.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
05.10.2012.Nacrt Ugovora o pripajanju - Soko Nada Štark a.d. , Beograd
05.10.2012.Godišnji izveštaj o objavljenim informacijama - Galeb GTE a.d. , Beograd
05.10.2012.Godišnji izveštaj o objavljenim informacijama - Galeb FSU a.d. , Beograd
05.10.2012.Godišnji izveštaj za 2011. godinu - Trivit Pek a.d. , Vrbas
05.10.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hotel Narvik a.d. , Kikinda
05.10.2012.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Bambi Banat a.d. , Beograd
05.10.2012.Konsolidovani godišnji izveštaj za 2011. godinu - Jugoinspekt a.d. , Beograd
05.10.2012.Obaveštenje o značajnom učešću - BB Minaqua a.d. , Novi Sad
05.10.2012.Godišnji izveštaj o objavljenim informacijama - Taratrans a.d. , Bajina Bašta
05.10.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Župa a.d. , Kruševac
05.10.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kopex Min Mont a.d., Niš
05.10.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kopex min liv a.d. , Niš
04.10.2012.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Veterinarska stanica Koceljeva a.d. , Koceljeva
04.10.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Bigz grafičko društvo a.d. , Beograd
04.10.2012.Statut - IRC NIC a.d. , Užice
04.10.2012.Osnivački akt - IRC NIC a.d. , Užice
04.10.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - IRC NIC a.d. , Užice
04.10.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kačarevo a.d., Kačarevo
04.10.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - BAS a.d. , Beograd
04.10.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Vital a.d. , Vrbas
04.10.2012.Obaveštenje o značajnom učešću - BB Minaqua a.d. , Novi Sad
04.10.2012.Obaveštenje o značajnom učešću - GIP Građevinar a.d. , Bačka Palanka
04.10.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Betonjerka a.d. , Vladičin Han
04.10.2012.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Sigma a.d. , Subotica
04.10.2012.Obaveštenje o nameri preuzimanja akcija - GIP Građevinar a.d. , Bačka Palanka
04.10.2012.Izveštaj o sticanju sosptvenih akcija - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
04.10.2012.Obaveštenje o promenjenom broju akcija sa pravom glasa - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
04.10.2012.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
04.10.2012.Obaveštenje o promenjenom broju akcija sa pravom glasa - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
03.10.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Monitor a.d. , Beograd
03.10.2012.Poslovna vest - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
03.10.2012.Izveštaj o preuzimanju akcija - Stoteks a.d. , Beograd
03.10.2012.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Aleksa Šantić u restrukturiranju a.d., Aleksa Šantić
03.10.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Autoprevoz Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
03.10.2012.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Jadar a.d. , Loznica
03.10.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Amb grafika a.d. , Novi Sad
03.10.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
03.10.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Pro galvano mikrometal a.d. , Beograd
03.10.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - ZGOP a.d. , Novi Sad
02.10.2012.Poziv za XL vanrednu sednicu Skupštine akcionara - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
02.10.2012.Poslovna vest - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
02.10.2012.Statut - Termika a.d. , Beograd
02.10.2012.Osnivački akt - Termika a.d. , Beograd
02.10.2012.Izmena Statuta - Jugoinspekt a.d. , Beograd
02.10.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugoinspekt a.d. , Beograd
02.10.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Credy banka a.d. , Kragujevac
02.10.2012.Izveštaj o preuzimanju akcija - Bor a.d. , Bor
01.10.2012.Poslovna vest - Ugovoren novi posao u Rusiji vredan 43,8 miliona dolara - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
01.10.2012.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - Transport - logistika a.d. , Beograd
01.10.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugohemija a.d. , Beograd
01.10.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Srpska fabrika stakla a.d. , Paraćin
01.10.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Agrovršac a.d., Vršac
01.10.2012.Obaveštenje o značajnom učešću - Fluid Utva a.d. , Pančevo
01.10.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Naša škola a.d. , Obrenovac

Arhiva vesti

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost1.002,07
Promena2,18
% 0,22%
12.06.2024. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,0672
USD/RSD109,0011
Izvor NBS, 12.06.2024.
Tržišna kapitalizacija - 12.06.2024.
454.877.361.843 RSD
3.885.608.965 EUR
Vesti sa Berze
12.06.2024.
MREL obveznice Raiffeisen banke uključene na Open Market segment Regulisanog tržišta Beogradske berze a. d. Beograd
04.06.2024.
BELEXsentiment za jun 2024. godine
03.06.2024.
BELEX Monthly Report - May 2024.- 03.06.2024.
Poslednje vesti
12.06.2024.
Prospekt dugoročnih obveznica I emisije - Raiffeisen banka a.d. Beograd, Beograd - RFBN01
12.06.2024.
Odluka o uključenju dužničkih hartija od vrednosti na Open Market - Raiffeisen banka a.d. Beograd, Beograd - RFBN01
12.06.2024.
Obaveštenje o značajnom učešću - Srbija Tis a.d. , Zaječar
12.06.2024.
Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Woksal a.d. , Užice
12.06.2024.
Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Đuro Salaj a.d. , Beograd