U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

Izdavaoci - Vesti za mart 2014 godine

31.03.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Trgovina 22 a.d. , Kragujevac
31.03.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - PP Feketić a.d. , Sombor
31.03.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
31.03.2014.Ispravka Sazivanja Skupštine akcionara - Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd
31.03.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd - DNREM
31.03.2014.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Banatski Despotovac a.d. , Banatski Despotovac
31.03.2014.Izveštaj sa sednice Odbora direktora - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
31.03.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Orahovo a.d. , Novo Orahovo
31.03.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Sanad a.d. , Sanad
31.03.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodinaput a.d. , Subotica
31.03.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Unior Components a.d. , Kragujevac
31.03.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Trgopromet a.d. , Subotica - TRGOM
31.03.2014.Obaveštenje o nameri preuzimanja - ŽGP GP Beograd a.d. , Beograd
31.03.2014.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Lipa a.d. , Novi Pazar
28.03.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Sigurnost - As a.d. , Beograd
28.03.2014.Najava dostavljanja inoviranog informatora 31.3.2014.godine - Alfa plam a.d. , Vranje - ALFA
28.03.2014.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Povećanje - Jugoinspekt a.d. , Beograd - JIBG
28.03.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Energoprojekt garant a.d. , Beograd
28.03.2014.Ponuda za preuzimanje akcija - Sloboda a.d. , Zrenjanin
28.03.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Želvoz a.d. , Smederevo
28.03.2014.Najava dostavljanja inoviranog informatora 31.3.2014.godine - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
28.03.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Žitobanat a.d. , Vršac
28.03.2014.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Projektomontaža a.d. , Beograd
28.03.2014.Odluka o prinudnom otkupu akcija - Pionir a.d. , Leskovac
28.03.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Enikon a.d. , Loznica
28.03.2014.Najava dostavljanja inoviranog informatora 31.3.2014.godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac - MTLC
27.03.2014.Predlog Statuta - Agrovršac a.d., Vršac
27.03.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Agrovršac a.d., Vršac
27.03.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Rapid a.d. , Beograd
27.03.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
27.03.2014.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - SP Laboratorija a.d., Bečej
27.03.2014.Obaveštenje o značajnom učešću - Montinvest a.d. , Beograd
27.03.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Societe Generale Banka Srbija a.d. , Beograd - SGBN01
27.03.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Insa a.d. , Zemun
27.03.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Rotor a.d. , Zemun - RTORZ
27.03.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd
27.03.2014.Sazivanje ponovljene Skupštine akcionara - Graničar u restrukturiranju a.d. , Gakovo
27.03.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Imlek a.d. , Beograd - IMLK
27.03.2014.Najava dostavljanja inoviranog informatora 31.3.2014.godine - Soja protein a.d. , Bečej - SJPT
26.03.2014.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Industrijske nekretnine a.d., Beograd
26.03.2014.Ponuda za preuzimanje akcija - Diva trade a.d., Valjevo
26.03.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Autoprevoz Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
26.03.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Morava a.d. , Žabari
26.03.2014.Neodržana Skupština i ponovo sazivanje Skupštine akcionara - Autosaobraćaj a.d. , Kragujevac
26.03.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PKB Korporacija a.d. u restrukturiranju, Beograd
25.03.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Panonka a.d. , Sombor
25.03.2014.Najava dostavljanja ažuriranog informatora 27.3.2014.godine - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd - AERO
25.03.2014.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam a.d. , Vranje - ALFA
25.03.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Tipoplastika a.d. , Gornji Milanovac
25.03.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Sigurnost - Vračar a.d. , Beograd
25.03.2014.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Globos osiguranje a.d. , Beograd
25.03.2014.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Ečka a.d. , Lukino Selo
25.03.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pionir a.d. , Leskovac
24.03.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Imos a.d. , Šid
24.03.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Ukus a.d. , Inđija
24.03.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - IGM Ruma a.d. , Ruma
24.03.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Venac a.d. , Ruma
24.03.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Lepenski vir a.d. , Donji Milanovac
24.03.2014.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jadar a.d. , Loznica
24.03.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Sava a.d. , Šabac
24.03.2014.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Bones Nacional a.d. , Beograd
24.03.2014.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Uniprom a.d. , Novi Pazar
24.03.2014.Predlog Osnivačkog akta - Zaštita na radu i z.ž.s. a.d. , Beograd
24.03.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Erste bank a.d. , Novi Sad - NSBN01
24.03.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Zaštita na radu i z.ž.s. a.d. , Beograd
24.03.2014.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - Lipa a.d. , Sombor
24.03.2014.Promena u Nadzornom odboru kompanije - Soja protein a.d. , Bečej - SJPT
24.03.2014.Obaveštenje o značajnom učešću - Gasalarm a.d. , Beograd - GSALB
24.03.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Tipoplastika a.d. , Gornji Milanovac
24.03.2014.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Ečka a.d. , Lukino Selo
24.03.2014.Predlog Statuta - Sinter a.d. , Užice - SINTU
24.03.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Sinter a.d. , Užice - SINTU
21.03.2014.Obaveštenje o značajnom učešću - Montinvest a.d. , Beograd
21.03.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Jubmes banka a.d. , Beograd
21.03.2014.Javni poziv i ponuda za otkup sopstvenih akcija - Planinka a.d. , Kuršumlija
21.03.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugoprevoz a.d., Velika Plana
21.03.2014.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Ečka a.d. , Lukino Selo
21.03.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodinaput Bačkaput a.d. , Novi Sad
20.03.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodina a.d., Novi Sad - VJDN
20.03.2014.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Elektrotehna a.d. , Niš
20.03.2014.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Timočka televizija i radio a.d. , Zaječar
20.03.2014.Obaveštenje o značajnom učešću - Takovo osiguranje a.d. , Kragujevac
20.03.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Metaloprerada a.d. , Užice
19.03.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Panonka a.d. , Sombor
19.03.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Varnost Fitep a.d. , Zemun
19.03.2014.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Metalac a.d. , Gornji Milanovac - MTLC
19.03.2014.Poslovna vest - Sklopljen novi posao u Gani - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
19.03.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Građevinar a.d. , Debeljača
19.03.2014.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Povećanje - Srpska fabrika stakla a.d. , Paraćin
19.03.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Poslovni objekti a.d. , Beograd
18.03.2014.Izveštaj o preuzimanju akcija - Arhitektura i urbanizam a.d. , Beograd
18.03.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Terravita a.d. , Ratkovo
18.03.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Agrovet a.d. , Melenci
18.03.2014.Najava dostavljanja ažuriranog Informatora 21.3.2014. godine - Komercijalna banka a.d. , Beograd - KMBN
18.03.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Tisa a.d. , Senta
17.03.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd - KMBN
17.03.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Graničar a.d. , Konak
17.03.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Graditelj a.d. , Beograd
17.03.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Impol Seval a.d. , Sevojno
17.03.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Tigar a.d. , Pirot
17.03.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Minel Koncern a.d. , Beograd
17.03.2014.Ponuda za preuzimanje akcija - Lipa a.d. , Sombor
17.03.2014.Obaveštenje o značajnom učešću - Jugoprevoz a.d., Velika Plana
17.03.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Globos osiguranje a.d. , Beograd
17.03.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Neostar a.d. , Novi Sad
17.03.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Proleter a.d. , Arilje
17.03.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Izolir a.d. , Zrenjanin
17.03.2014.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
14.03.2014.Obaveštenje o značajnom učešću - Montinvest a.d. , Beograd
14.03.2014.Predlog Statuta - Radijator a.d. , Zrenjanin
14.03.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Radijator a.d. , Zrenjanin
14.03.2014.Odložena Skupština akcionara - Guča a.d. , Guča
14.03.2014.Odložena Skupština akcionara - Zajača a.d. , Loznica
14.03.2014.Odložena Skupština akcionara - Fabrika akumulatora Sombor a.d. , Sombor
14.03.2014.Odložena Skupština akcionara - Mlekara Šabac a.d. , Šabac
14.03.2014.Predlog Statuta - Fabrika maziva FAM a.d. u restrukturiranju, Kruševac - FAMKR
14.03.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Fabrika maziva FAM a.d. u restrukturiranju, Kruševac - FAMKR
14.03.2014.Obaveštenje o značajnom učešću - Montinvest a.d. , Beograd
14.03.2014.Poslovna vest - Ugovoreni novi poslovi Energoprojekta u Srbiji vredni 16 miliona USD - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
14.03.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Takovo osiguranje a.d. , Kragujevac
14.03.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Novi Dom a.d. , Beograd
14.03.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kolut a.d. , Kolut
14.03.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - BB Trade a.d. , Žitište
14.03.2014.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Goša montaža a.d. , Velika Plana - GMON
14.03.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Metalac - Metalurgija a.d. , Novi Sad
14.03.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Valjaonica bakra Sevojno a.d. , Sevojno
13.03.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Lukoil Srbija a.d. , Beograd
12.03.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Energoprojekt hidroinženjering a.d. , Beograd
12.03.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Energoprojekt urbanizam i arhitektura a.d. , Beograd
12.03.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Energoprojekt Visokogradnja a.d. , Beograd
12.03.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Energoprojekt Energodata a.d. , Beograd
12.03.2014.Obaveštenje o nameri preuzimanja - FPM Agromehanika a.d. , Boljevac
12.03.2014.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Goša montaža a.d. , Velika Plana - GMON
12.03.2014.Poslovne vesti - Rezultati poslovanja - Podaci iz nerevidiranog finansijskog izveštaja za 2013.godinu - Jedinstvo a.d. , Sevojno - JESV
11.03.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Rudnap Group - Minel kotlogradnja a.d. , Beograd
11.03.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Rade Končar a.d. , Beograd
11.03.2014.Otkazana Skupština akcionara - Rade Končar a.d. , Beograd
11.03.2014.Obaveštenje o značajnom učešću - Jugoprevoz a.d., Velika Plana
11.03.2014.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Povećanje - Alatnica a.d. , Bujanovac
11.03.2014.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - Jabuka a.d., Pančevo
11.03.2014.Javni poziv i ponuda za otkup sopstvenih akcija - Imlek a.d. , Beograd - IMLK
10.03.2014.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Metalac a.d. , Gornji Milanovac - MTLC
10.03.2014.Obaveštenje o podnošenju zahteva za prinudni otkup akcija izdavaoca Energoprojekt Urbanizam i Arhitektura - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
10.03.2014.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Goša montaža a.d. , Velika Plana - GMON
10.03.2014.Obaveštenje o podnošenju zahteva za prinudni otkup akcija izdavaoca Energoprojekt Energodata a.d. Beograd - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
10.03.2014.Obaveštenje o podnošenju zahteva za prinudni otkup akcija izdavaoca Energoprojekt Hidroinženjering a.d. Beograd - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
10.03.2014.Obaveštenje o podnošenju zahteva za prinudni otkup akcija izdavaoca Energoprojekt Visokogradnja a.d. Beograd - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
10.03.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Srbija turist a.d. , Niš
10.03.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Srbija turist a.d. , Niš
10.03.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Superprotein a.d. , Zrenjanin
10.03.2014.Ispravka ponude za otkup sopstvenih akcija - Industrijske nekretnine a.d., Beograd
10.03.2014.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Povećanje - Javna skladišta a.d. , Subotica
07.03.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Bečejska Pekara a.d. , Bečej
07.03.2014.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Soja protein a.d. , Bečej - SJPT
07.03.2014.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Planinka a.d. , Kuršumlija
07.03.2014.Obaveštenje o ponudi za otkup sopstvenih akcija - Industrijske nekretnine a.d., Beograd
07.03.2014.Ponuda za preuzimanje akcija - Perutnina Ptuj Topiko a.d. , Bačka Topola
06.03.2014.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - smanjenje - Diva trade a.d., Valjevo
06.03.2014.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Sloboda a.d. , Zrenjanin
06.03.2014.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Lučić Prigrevica a.d. , Novi Sad
06.03.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Niška mlekara a.d. , Niš
06.03.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - ZIF Fima SEE Activist a.d. , Beograd
05.03.2014.Najava dostavljanja ažuriranog informatora 10.3.2014.godine - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
05.03.2014.Poslovna vest - Sklopljen novi posao u Kazahstanu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
05.03.2014.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
05.03.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Dijamant agrar a.d. , Zrenjanin - DJAGZ
05.03.2014.Obaveštenje o načinu utvrđivanja cene akcija - Dijamant agrar a.d. , Zrenjanin - DJAGZ
05.03.2014.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Lučić Prigrevica a.d. , Novi Sad
05.03.2014.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
05.03.2014.Javni poziv i ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Banatski Despotovac a.d. , Banatski Despotovac
05.03.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Societe Generale Banka Srbija a.d. , Beograd - SGBN01
05.03.2014.Izveštaj o preuzimanju akcija - Jugoprevoz a.d., Velika Plana
05.03.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Metalac Proleter Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
04.03.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Plastika a.d. , Nova Varoš
04.03.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Žitobanat a.d. , Vršac
04.03.2014.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Lučić Prigrevica a.d. , Novi Sad
04.03.2014.Dopuna dnevnog reda Skupštine akcionara - Jugoprevoz a.d., Velika Plana
04.03.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Metaloprerada a.d. , Užice
04.03.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Javna skladišta a.d. , Subotica
04.03.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Unior Components a.d. , Kragujevac
03.03.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Terravita a.d. , Ratkovo
03.03.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Panonka a.d. , Sombor
03.03.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Panonka a.d. , Sombor
03.03.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Lučić Prigrevica a.d. , Novi Sad
03.03.2014.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Diva trade a.d., Valjevo
03.03.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - FKL a.d. , Temerin
03.03.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Hajdučica a.d. , Hajdučica
03.03.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Pionir a.d. , Leskovac
03.03.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Stjenik a.d. , Čačak
03.03.2014.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Goša montaža a.d. , Velika Plana - GMON
03.03.2014.Obaveštenje o značajnom učešću - AIK banka a.d. , Niš - AIKB
03.03.2014.Otkazana Skupština akcionara - Hercegovina a.d. , Ravni Topolovac

Arhiva vesti

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost986,68
Promena1,84
% 0,19%
21.06.2024. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,0612
USD/RSD109,1887
Izvor NBS, 21.06.2024.
Tržišna kapitalizacija - 21.06.2024.
447.215.609.667 RSD
3.820.357.297 EUR
Vesti sa Berze
12.06.2024.
MREL obveznice Raiffeisen banke uključene na Open Market segment Regulisanog tržišta Beogradske berze a. d. Beograd
04.06.2024.
BELEXsentiment za jun 2024. godine
03.06.2024.
BELEX Monthly Report - May 2024.- 03.06.2024.
Poslednje vesti
21.06.2024.
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
21.06.2024.
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
21.06.2024.
Odluka o raspodeli dobiti - Panonija a.d. , Pančevo
21.06.2024.
Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2023.- Panonija a.d. , Pančevo
21.06.2024.
Odluka o pokriću gubitka - Prosveta a.d. , Beograd