U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

Izdavaoci - Vesti za mart 2014 godine

31.03.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Trgovina 22 a.d. , Kragujevac
31.03.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - PP Feketić a.d. , Sombor
31.03.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
31.03.2014.Ispravka Sazivanja Skupštine akcionara - Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd
31.03.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd - DNREM
31.03.2014.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Banatski Despotovac a.d. , Banatski Despotovac
31.03.2014.Izveštaj sa sednice Odbora direktora - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
31.03.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Orahovo a.d. , Novo Orahovo
31.03.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Sanad a.d. , Sanad
31.03.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodinaput a.d. , Subotica
31.03.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Unior Components a.d. , Kragujevac
31.03.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Trgopromet a.d. , Subotica - TRGOM
31.03.2014.Obaveštenje o nameri preuzimanja - ŽGP GP Beograd a.d. , Beograd
31.03.2014.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Lipa a.d. , Novi Pazar
28.03.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Sigurnost - As a.d. , Beograd
28.03.2014.Najava dostavljanja inoviranog informatora 31.3.2014.godine - Alfa plam a.d. , Vranje - ALFA
28.03.2014.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Povećanje - Jugoinspekt a.d. , Beograd - JIBG
28.03.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Energoprojekt garant a.d. , Beograd
28.03.2014.Ponuda za preuzimanje akcija - Sloboda a.d. , Zrenjanin
28.03.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Želvoz a.d. , Smederevo
28.03.2014.Najava dostavljanja inoviranog informatora 31.3.2014.godine - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
28.03.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Žitobanat a.d. , Vršac
28.03.2014.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Projektomontaža a.d. , Beograd
28.03.2014.Odluka o prinudnom otkupu akcija - Pionir a.d. , Leskovac
28.03.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Enikon a.d. , Loznica
28.03.2014.Najava dostavljanja inoviranog informatora 31.3.2014.godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac - MTLC
27.03.2014.Predlog Statuta - Agrovršac a.d., Vršac
27.03.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Agrovršac a.d., Vršac
27.03.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Rapid a.d. , Beograd
27.03.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
27.03.2014.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - SP Laboratorija a.d., Bečej
27.03.2014.Obaveštenje o značajnom učešću - Montinvest a.d. , Beograd
27.03.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Societe Generale Banka Srbija a.d. , Beograd - SGBN01
27.03.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Insa a.d. , Zemun
27.03.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Rotor a.d. , Zemun - RTORZ
27.03.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd
27.03.2014.Sazivanje ponovljene Skupštine akcionara - Graničar u restrukturiranju a.d. , Gakovo
27.03.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Imlek a.d. , Beograd - IMLK
27.03.2014.Najava dostavljanja inoviranog informatora 31.3.2014.godine - Soja protein a.d. , Bečej - SJPT
26.03.2014.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Industrijske nekretnine a.d., Beograd
26.03.2014.Ponuda za preuzimanje akcija - Diva trade a.d., Valjevo
26.03.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Autoprevoz Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
26.03.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Morava a.d. , Žabari
26.03.2014.Neodržana Skupština i ponovo sazivanje Skupštine akcionara - Autosaobraćaj a.d. , Kragujevac
26.03.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PKB Korporacija a.d. u restrukturiranju, Beograd
25.03.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Panonka a.d. , Sombor
25.03.2014.Najava dostavljanja ažuriranog informatora 27.3.2014.godine - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd - AERO
25.03.2014.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam a.d. , Vranje - ALFA
25.03.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Tipoplastika a.d. , Gornji Milanovac
25.03.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Sigurnost - Vračar a.d. , Beograd
25.03.2014.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Globos osiguranje a.d. , Beograd
25.03.2014.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Ečka a.d. , Lukino Selo
25.03.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pionir a.d. , Leskovac
24.03.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Imos a.d. , Šid
24.03.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Ukus a.d. , Inđija
24.03.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - IGM Ruma a.d. , Ruma
24.03.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Venac a.d. , Ruma
24.03.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Lepenski vir a.d. , Donji Milanovac
24.03.2014.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jadar a.d. , Loznica
24.03.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Sava a.d. , Šabac
24.03.2014.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Bones Nacional a.d. , Beograd
24.03.2014.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Uniprom a.d. , Novi Pazar
24.03.2014.Predlog Osnivačkog akta - Zaštita na radu i z.ž.s. a.d. , Beograd
24.03.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Erste bank a.d. , Novi Sad - NSBN01
24.03.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Zaštita na radu i z.ž.s. a.d. , Beograd
24.03.2014.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - Lipa a.d. , Sombor
24.03.2014.Promena u Nadzornom odboru kompanije - Soja protein a.d. , Bečej - SJPT
24.03.2014.Obaveštenje o značajnom učešću - Gasalarm a.d. , Beograd - GSALB
24.03.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Tipoplastika a.d. , Gornji Milanovac
24.03.2014.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Ečka a.d. , Lukino Selo
24.03.2014.Predlog Statuta - Sinter a.d. , Užice - SINTU
24.03.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Sinter a.d. , Užice - SINTU
21.03.2014.Obaveštenje o značajnom učešću - Montinvest a.d. , Beograd
21.03.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Jubmes banka a.d. , Beograd
21.03.2014.Javni poziv i ponuda za otkup sopstvenih akcija - Planinka a.d. , Kuršumlija
21.03.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugoprevoz a.d., Velika Plana
21.03.2014.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Ečka a.d. , Lukino Selo
21.03.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodinaput Bačkaput a.d. , Novi Sad
20.03.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodina a.d., Novi Sad - VJDN
20.03.2014.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Elektrotehna a.d. , Niš
20.03.2014.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Timočka televizija i radio a.d. , Zaječar
20.03.2014.Obaveštenje o značajnom učešću - Takovo osiguranje a.d. , Kragujevac
20.03.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Metaloprerada a.d. , Užice
19.03.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Panonka a.d. , Sombor
19.03.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Varnost Fitep a.d. , Zemun
19.03.2014.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Metalac a.d. , Gornji Milanovac - MTLC
19.03.2014.Poslovna vest - Sklopljen novi posao u Gani - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
19.03.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Građevinar a.d. , Debeljača
19.03.2014.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Povećanje - Srpska fabrika stakla a.d. , Paraćin
19.03.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Poslovni objekti a.d. , Beograd
18.03.2014.Izveštaj o preuzimanju akcija - Arhitektura i urbanizam a.d. , Beograd
18.03.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Terravita a.d. , Ratkovo
18.03.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Agrovet a.d. , Melenci
18.03.2014.Najava dostavljanja ažuriranog Informatora 21.3.2014. godine - Komercijalna banka a.d. , Beograd - KMBN
18.03.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Tisa a.d. , Senta
17.03.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd - KMBN
17.03.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Graničar a.d. , Konak
17.03.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Graditelj a.d. , Beograd
17.03.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Impol Seval a.d. , Sevojno
17.03.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Tigar a.d. , Pirot
17.03.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Minel Koncern a.d. , Beograd
17.03.2014.Ponuda za preuzimanje akcija - Lipa a.d. , Sombor
17.03.2014.Obaveštenje o značajnom učešću - Jugoprevoz a.d., Velika Plana
17.03.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Globos osiguranje a.d. , Beograd
17.03.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Neostar a.d. , Novi Sad
17.03.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Proleter a.d. , Arilje
17.03.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Izolir a.d. , Zrenjanin
17.03.2014.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
14.03.2014.Obaveštenje o značajnom učešću - Montinvest a.d. , Beograd
14.03.2014.Predlog Statuta - Radijator a.d. , Zrenjanin
14.03.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Radijator a.d. , Zrenjanin
14.03.2014.Odložena Skupština akcionara - Guča a.d. , Guča
14.03.2014.Odložena Skupština akcionara - Zajača a.d. , Loznica
14.03.2014.Odložena Skupština akcionara - Fabrika akumulatora Sombor a.d. , Sombor
14.03.2014.Odložena Skupština akcionara - Mlekara Šabac a.d. , Šabac
14.03.2014.Predlog Statuta - Fabrika maziva FAM a.d. u restrukturiranju, Kruševac - FAMKR
14.03.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Fabrika maziva FAM a.d. u restrukturiranju, Kruševac - FAMKR
14.03.2014.Obaveštenje o značajnom učešću - Montinvest a.d. , Beograd
14.03.2014.Poslovna vest - Ugovoreni novi poslovi Energoprojekta u Srbiji vredni 16 miliona USD - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
14.03.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Takovo osiguranje a.d. , Kragujevac
14.03.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Novi Dom a.d. , Beograd
14.03.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kolut a.d. , Kolut
14.03.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - BB Trade a.d. , Žitište
14.03.2014.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Goša montaža a.d. , Velika Plana - GMON
14.03.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Metalac - Metalurgija a.d. , Novi Sad
14.03.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Valjaonica bakra Sevojno a.d. , Sevojno
13.03.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Lukoil Srbija a.d. , Beograd
12.03.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Energoprojekt hidroinženjering a.d. , Beograd
12.03.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Energoprojekt urbanizam i arhitektura a.d. , Beograd
12.03.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Energoprojekt Visokogradnja a.d. , Beograd
12.03.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Energoprojekt Energodata a.d. , Beograd
12.03.2014.Obaveštenje o nameri preuzimanja - FPM Agromehanika a.d. , Boljevac
12.03.2014.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Goša montaža a.d. , Velika Plana - GMON
12.03.2014.Poslovne vesti - Rezultati poslovanja - Podaci iz nerevidiranog finansijskog izveštaja za 2013.godinu - Jedinstvo a.d. , Sevojno - JESV
11.03.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Rudnap Group - Minel kotlogradnja a.d. , Beograd
11.03.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Rade Končar a.d. , Beograd
11.03.2014.Otkazana Skupština akcionara - Rade Končar a.d. , Beograd
11.03.2014.Obaveštenje o značajnom učešću - Jugoprevoz a.d., Velika Plana
11.03.2014.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Povećanje - Alatnica a.d. , Bujanovac
11.03.2014.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - Jabuka a.d., Pančevo
11.03.2014.Javni poziv i ponuda za otkup sopstvenih akcija - Imlek a.d. , Beograd - IMLK
10.03.2014.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Metalac a.d. , Gornji Milanovac - MTLC
10.03.2014.Obaveštenje o podnošenju zahteva za prinudni otkup akcija izdavaoca Energoprojekt Urbanizam i Arhitektura - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
10.03.2014.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Goša montaža a.d. , Velika Plana - GMON
10.03.2014.Obaveštenje o podnošenju zahteva za prinudni otkup akcija izdavaoca Energoprojekt Energodata a.d. Beograd - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
10.03.2014.Obaveštenje o podnošenju zahteva za prinudni otkup akcija izdavaoca Energoprojekt Hidroinženjering a.d. Beograd - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
10.03.2014.Obaveštenje o podnošenju zahteva za prinudni otkup akcija izdavaoca Energoprojekt Visokogradnja a.d. Beograd - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
10.03.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Srbija turist a.d. , Niš
10.03.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Srbija turist a.d. , Niš
10.03.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Superprotein a.d. , Zrenjanin
10.03.2014.Ispravka ponude za otkup sopstvenih akcija - Industrijske nekretnine a.d., Beograd
10.03.2014.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Povećanje - Javna skladišta a.d. , Subotica
07.03.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Bečejska Pekara a.d. , Bečej
07.03.2014.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Soja protein a.d. , Bečej - SJPT
07.03.2014.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Planinka a.d. , Kuršumlija
07.03.2014.Obaveštenje o ponudi za otkup sopstvenih akcija - Industrijske nekretnine a.d., Beograd
07.03.2014.Ponuda za preuzimanje akcija - Perutnina Ptuj Topiko a.d. , Bačka Topola
06.03.2014.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - smanjenje - Diva trade a.d., Valjevo
06.03.2014.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Sloboda a.d. , Zrenjanin
06.03.2014.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Lučić Prigrevica a.d. , Novi Sad
06.03.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Niška mlekara a.d. , Niš
06.03.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - ZIF Fima SEE Activist a.d. , Beograd
05.03.2014.Najava dostavljanja ažuriranog informatora 10.3.2014.godine - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
05.03.2014.Poslovna vest - Sklopljen novi posao u Kazahstanu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
05.03.2014.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
05.03.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Dijamant agrar a.d. , Zrenjanin - DJAGZ
05.03.2014.Obaveštenje o načinu utvrđivanja cene akcija - Dijamant agrar a.d. , Zrenjanin - DJAGZ
05.03.2014.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Lučić Prigrevica a.d. , Novi Sad
05.03.2014.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
05.03.2014.Javni poziv i ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Banatski Despotovac a.d. , Banatski Despotovac
05.03.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Societe Generale Banka Srbija a.d. , Beograd - SGBN01
05.03.2014.Izveštaj o preuzimanju akcija - Jugoprevoz a.d., Velika Plana
05.03.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Metalac Proleter Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
04.03.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Plastika a.d. , Nova Varoš
04.03.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Žitobanat a.d. , Vršac
04.03.2014.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Lučić Prigrevica a.d. , Novi Sad
04.03.2014.Dopuna dnevnog reda Skupštine akcionara - Jugoprevoz a.d., Velika Plana
04.03.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Metaloprerada a.d. , Užice
04.03.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Javna skladišta a.d. , Subotica
04.03.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Unior Components a.d. , Kragujevac
03.03.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Terravita a.d. , Ratkovo
03.03.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Panonka a.d. , Sombor
03.03.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Panonka a.d. , Sombor
03.03.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Lučić Prigrevica a.d. , Novi Sad
03.03.2014.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Diva trade a.d., Valjevo
03.03.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - FKL a.d. , Temerin
03.03.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Hajdučica a.d. , Hajdučica
03.03.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Pionir a.d. , Leskovac
03.03.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Stjenik a.d. , Čačak
03.03.2014.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Goša montaža a.d. , Velika Plana - GMON
03.03.2014.Obaveštenje o značajnom učešću - AIK banka a.d. , Niš - AIKB
03.03.2014.Otkazana Skupština akcionara - Hercegovina a.d. , Ravni Topolovac

Arhiva vesti

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost886,03
Promena-13,84
% -1,54%
22.09.2023. 12:18:56Detaljnije
EUR/RSD117,1990
USD/RSD109,9737
Izvor NBS, 22.09.2023.
Tržišna kapitalizacija - 21.09.2023.
426.880.770.986 RSD
3.642.103.650 EUR
Vesti sa Berze
05.09.2023.
BELEXsentiment za septembar 2023. godine
01.09.2023.
BELEX Monthly Report - August 2023. - 01.09.2023.
31.08.2023.
IVAN LEPOSAVIĆ - Novi izvršni direktor Beogradske berze
Poslednje vesti
22.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Autoventil a.d. , Užice
22.09.2023.
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
21.09.2023.
Obaveštenje o nameri preuzimanja - Metalac Proleter Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
21.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Potisje precizni liv a.d. , Ada
21.09.2023.
Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2023. godinu - Invest - Import a.d. , Beograd