U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

Izdavaoci - Vesti za april 2011 godine

29.04.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd - KMBN
29.04.2011.Najava dostavljanja kvartalnog finansijskog izveštaja - Komercijalna banka a.d. , Beograd - KMBN
29.04.2011.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2010. godinu - AIK banka a.d. , Niš - AIKB
29.04.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za I polugodište 2011. godine - AIK banka a.d. , Niš - AIKB
29.04.2011.Obaveštenje o prinudnoj prodaji akcija izdavaoca - Kvarc a.d. , Beograd
29.04.2011.Izveštaj o preuzimanju akcija izdavaoca - Dunav ortopedsko a.d. , Novi Sad
29.04.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Zobnatica a.d. , Bačka Topola
29.04.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za I polugodište 2011. godine - Metalpromet a.d. , Kruševac
29.04.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za I polugodište 2011. godine - Rudnik Kovin u restrukturiranju a.d. , Kovin
29.04.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za I polugodište 2011. godine - Napredak a.d. , Velika Plana
29.04.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Metal Invest a.d. , Mionica
29.04.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za I polugodište 2011. godine - STUP Vršac a.d. , Vršac
29.04.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Privredna banka a.d. , Beograd
28.04.2011.Ugovoren novi posao u Kazahstanu vredan 26,8 miliona evra - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
28.04.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Univerzal banka a.d. , Beograd - UNBN
28.04.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za I polugodište 2011. godine - Univerzal banka a.d. , Beograd - UNBN
28.04.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za I polugodište 2011. godine - Boško Marinković a.d. , Lipolist
28.04.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Vino župa a.d. , Aleksandrovac
28.04.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ratar a.d. , Pančevo
28.04.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za I polugodište 2011. godine - Angropromet a.d., Niš
28.04.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za I polugodište 2011. godine - Dijamant a.d. , Zrenjanin
28.04.2011.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Vital a.d. , Vrbas
28.04.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za I polugodište 2011. godine - Central a.d. , Vrbas
28.04.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Urbisprojekt a.d. , Novi Sad
28.04.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Graničar a.d. , Konak
28.04.2011.Izveštaj o preuzimanju akcija izdavaoca - Bezdan poljoprivredno preduzeće a.d. , Bezdan
28.04.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za I polugodište 2011. godine - Silos Jakovo a.d. , Jakovo
28.04.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Silos Jakovo a.d. , Jakovo
28.04.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za I polugodište 2011. godine - Slobodna zona Subotica a.d. , Subotica
28.04.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za I polugodište 2011. godine - Tehnoservis a.d. , Beograd
28.04.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za I polugodište 2011. godine - Medifarm a.d. , Beograd
28.04.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Zavod za zavarivanje a.d. , Beograd
28.04.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za I polugodište 2011. godine - Zavod za zavarivanje a.d. , Beograd
28.04.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - UTP Morava a.d. , Čačak
28.04.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Vig vodovod i grejanje a.d. , Novi Sad
28.04.2011.Bitan događaj koji može uticati na cenu hartije izdavaoca - Sloga a.d. , Jagodina
28.04.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Naša škola a.d. , Obrenovac
27.04.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za I polugodište 2011. godine - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
27.04.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za I polugodište 2011. godine - Dubrava a.d., Sombor
27.04.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za I polugodište 2011. godine - Erozija a.d., Valjevo
27.04.2011.Otkazivanje održavanja Skupštine akcionara - Novi Elind a.d. , Valjevo
27.04.2011.Ispravka izveštaja sa održane Skupštine akcionara - Imlek a.d. , Beograd - IMLK
27.04.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Imlek a.d. , Beograd - IMLK
27.04.2011.Obaveštenje o prinudnoj prodaji akcija - Zlatar a.d. , Mramorak
27.04.2011.Izveštaj o preuzimanju akcija - Zlatica a.d. , Lazarevo
27.04.2011.Izveštaj o preuzimanju akcija - Ravnica a.d. , Bajmok
27.04.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za I polugodište 2011. godine - NIP Kompanija Novosti a.d. , Beograd
27.04.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - JT International a.d. , Senta
27.04.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za I polugodište 2011. godine - Žitko a.d. , Bačka Topola
27.04.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za I polugodište 2011. godine - Interšped a.d. , Subotica
27.04.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za I polugodište 2011. godine - Sebastijan limarija Jedinstvo a.d. , Bačka Palanka
27.04.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za I polugodište 2011. godine - Neobus a.d. , Novi Sad
27.04.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2011. godine - Putevi a.d. , Sremska Mitrovica
27.04.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Putevi a.d. , Sremska Mitrovica
27.04.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za I polugodište 2011. godine - Betonjerka a.d. , Čačak
27.04.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Nafta a.d. , Beograd
27.04.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - TV Čačak a.d., Čačak
27.04.2011.Rešenje o određivanju ročišta za otvaranje stečajnog postupka - Srbolek a.d. , Beograd
27.04.2011.Rešenje o pokretanju prethodnog stečajnog postupka - Srbolek a.d. , Beograd
26.04.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Medela a.d. , Vrbas
26.04.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Trivit mlin a.d. , Vrbas
26.04.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Kopex min oprema a.d. , Niš
26.04.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Kopex min liv a.d. , Niš
26.04.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Kopex Min Mont a.d., Niš
26.04.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Excelsior a.d. , Beograd
26.04.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Sandžaktrans a.d., Novi Pazar
26.04.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - HIP - Petrohemija u restrukturiranju a.d. , Pančevo
26.04.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za I polugodište 2011. godine - Energoprojekt Visokogradnja a.d. , Beograd
26.04.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za I polugodište 2011. godine - Carnex a.d. , Vrbas
26.04.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za I polugodište 2011. godine - Sloga a.d. , Užice
26.04.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za I polugodište 2011. godine - Trgopromet a.d. , Kraljevo
26.04.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za I polugodište 2011. godine - Vig vodovod i grejanje a.d. , Novi Sad
26.04.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Javna skladišta a.d. , Subotica
26.04.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za I polugodište 2011. godine - Energoprojekt garant a.d. , Beograd
26.04.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Goša montaža a.d. , Velika Plana
26.04.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za I polugodište 2011. godine - Veterinarska stanica a.d., Novi Sad
26.04.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za I polugodište 2011. godine - Jubmes banka a.d. , Beograd - JMBN
26.04.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - AIK banka a.d. , Niš - AIKB
21.04.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sunce a.d. , Sombor
21.04.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za I polugodište 2011. godine - Nova Sloga a.d., Trstenik
21.04.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za I polugodište 2011. godine - Forum - Plasman a.d. , Novi Sad
21.04.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za I polugodište 2011. godine - Tehnohemija a.d. , Sremska Mitrovica
21.04.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Central a.d. , Vrbas
21.04.2011.Ponuda za preuzimanje sopstvenih akcija - Kosmaj a.d. , Beograd
21.04.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Globos osiguranje a.d. , Beograd
21.04.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kosmaj a.d. , Beograd
21.04.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za I polugodište 2011. godine - Srpska banka a.d. , Beograd
21.04.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Novosadska fabrika kabela a.d., Novi Sad
20.04.2011.Odluka o otuđenju sopstvenih akcija - Vital a.d. , Vrbas
20.04.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Energoprojekt Energodata a.d. , Beograd
20.04.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za I polugodište 2011. godine - Inex Sokolica a.d., Prijepolje
20.04.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za I polugodište 2011. godine - Luka Beograd a.d. , Beograd
20.04.2011.Skraćeni tekst izmene ponude za preuzimanje akcija - Avala Ada a.d. , Beograd
20.04.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za I polugodište 2011. godine - Revnost a.d. , Novi Sad
20.04.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za I polugodište 2011. godine - Megal a.d. , Bujanovac
20.04.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Energoprojekt hidroinženjering a.d. , Beograd
20.04.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Agrokosovo a.d. , Beograd
20.04.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Proleter a.d. , Ivanjica
20.04.2011.Obaveštenje o ponudi za prodaju sopstvenih akcija - Projmetal a.d. , Beograd
20.04.2011.Odluka o Danu Dividende - Projektomontaža a.d. , Beograd
20.04.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Holcim agregati a.d. , Sombor
20.04.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Venčac a.d. , Aranđelovac
20.04.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za I polugodište 2011. godine - Fabrika maziva FAM a.d. , Kruševac
20.04.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za I polugodište 2011. godine - Koprodukt a.d. , Novi Sad
20.04.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za I polugodište 2011. godine - Budućnost a.d. , Subotica
20.04.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za I polugodište 2011. godine - Minel Rastavljači a.d. , Novi Pazar
19.04.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jaffa fabrika biskvita a.d. , Crvenka
19.04.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Coca Cola HBC-Srbija a.d. , Beograd
19.04.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za I polugodište 2011. godine - Veolia Transport Litas a.d. , Požarevac
19.04.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za I polugodište 2011. godine - Jedinstvo a.d. , Kovačica
19.04.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za I polugodište 2011. godine - Izoprogres a.d. , Beograd
19.04.2011.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Sab Monet a.d. , Beograd
19.04.2011.Poslovna vest - kratkoročno kreditno zaduženje kod Alpha Bank Srbija a.d. u iznosu od 2,5 miliona evra - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
19.04.2011.Dopuna dnevnog reda skupštine akcionara - Privredna banka a.d. , Beograd
19.04.2011.Izvod iz finansijskog izveštaja za 2010. godinu - Izoprogres a.d. , Beograd
19.04.2011.Dopuna dnevnog reda vanredne skupštine akcionara - PD Vojvodina a.d. , Novo Miloševo
19.04.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - British American Tobacco Vranje a.d., Vranje
19.04.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za I polugodište 2011. godine - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
19.04.2011.Sazivanje Skupštine akcionara 30.6.2011. Predložene najvažnije odluke: raspodela dobiti, dokapitalizacija. - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
18.04.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Agrobogojevo a.d. , Bogojevo
18.04.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sab Monet a.d. , Beograd
18.04.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za I polugodište 2011. godine - Nišmont a.d. , Niš
18.04.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Autoprevoz Janjušević a.d. , Priboj
18.04.2011.Izvod iz finansijskog izveštaja za 2010. godinu - Proleter a.d. , Arilje
18.04.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za I polugodište 2011. godine - HIP - Petrohemija u restrukturiranju a.d. , Pančevo
18.04.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za I polugodište 2011. godine - Selekcija a.d. , Aleksinac
18.04.2011.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Energomontaža a.d. , Beograd
15.04.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za I polugodište 2011. godine - Komercijalna banka a.d. , Beograd - KMBN
15.04.2011.Odluka o odobravanju plaćanja međudividende za I kvartal 2011. godine - DIN fabrika Duvana a.d. , Niš
15.04.2011.Izveštaj o preuzimanju akcija - TP Krupanj a.d. , Krupanj
15.04.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za I polugodište 2011. godine - Vojvodinaput Zrenjanin a.d. , Zrenjanin
15.04.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - DIN fabrika Duvana a.d. , Niš
15.04.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za I polugodište 2011. godine - Sloga a.d. , Kać
15.04.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - PD Vojvodina a.d. , Novo Miloševo
15.04.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Betonjerka - u restrukturiranju a.d. , Aleksinac
15.04.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Projektomontaža a.d. , Beograd
15.04.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za I polugodište 2011. godine - Banat fabrika ulja a.d. , Nova Crnja
15.04.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za I polugodište 2011. godine - Dnevnik Poljoprivrednik a.d. - u restrukturiranju, Novi Sad
15.04.2011.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2010. godinu - Srpska banka a.d. , Beograd
15.04.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hempro a.d. , Beograd
14.04.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Biljur a.d. , Niš
14.04.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za I polugodište 2011. godine - OTP Banka Srbija a.d., Novi Sad
14.04.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - OTP Banka Srbija a.d., Novi Sad
14.04.2011.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2010. godinu - OTP Banka Srbija a.d., Novi Sad
14.04.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Superprotein a.d. , Zrenjanin
14.04.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - HUTP Balkan a.d. , Beograd
14.04.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za I polugodište 2011. godine - Žitosrem a.d. , Inđija
14.04.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Niva a.d. , Novi Sad
14.04.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Niva a.d. , Novi Sad
14.04.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Carnex a.d. , Vrbas
14.04.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rubin a.d. , Kruševac
14.04.2011.Izveštaj o preuzimanju akcija izdavaoca - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
14.04.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Kontaktor a.d. , Beograd
13.04.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - 6. oktobar a.d. , Pančevo
13.04.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Novosadska fabrika kabela a.d., Novi Sad
13.04.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Timočka televizija i radio a.d. , Zaječar
13.04.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Velefarm a.d. , Beograd
13.04.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Adria a.d. , Beograd
13.04.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Hip - Mlavaplastika a.d. , Petrovac na Mlavi
13.04.2011.Izmena vremena održavanja skupštine akcionara - Metalac a.d. , Gornji Milanovac - MTLC
12.04.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Panonka a.d. , Sombor
12.04.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Novi Dom a.d. , Beograd
12.04.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Silos Jakovo a.d. , Jakovo
12.04.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Mostprojekt a.d. , Beograd
12.04.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Sremput a.d. , Ruma
12.04.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Drina river bridge corporation a.d. , Beograd
12.04.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Takovo a.d. , Gornji Milanovac
12.04.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Projmetal a.d. , Beograd
12.04.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sinter a.d. , Užice
12.04.2011.Realizacija Odluke Skupštine o izdavanju XXIX emisije običnih akcija - Čačanska banka a.d. , Čačak
12.04.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za I polugodište 2011. godine - Mostprojekt a.d. , Beograd
12.04.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za I polugodište 2011. godine - Graditelj a.d. , Beograd
11.04.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zastava promet a.d. , Beograd
11.04.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Veterinarska stanica Bogatić a.d., Bogatić
11.04.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Graničar a.d. , Gakovo
11.04.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Čačanska banka a.d. , Čačak
11.04.2011.Obaveštenje o posedovanju akcija sa pravom glasa izdavaoca - Saobraćaj i transport a.d. , Zrenjanin
11.04.2011.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija izdavaoca - Dunav ortopedsko a.d. , Novi Sad
11.04.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za I polugodište 2011. godine - Poslovni objekti a.d. , Beograd
11.04.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za I polugodište 2011. godine - Putnik a.d. , Novi Sad
11.04.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za I polugodište 2011. godine - Univerzal a.d. , Kanjiža
11.04.2011.Nacrt Ugovora o odvajanju akcionarskog društva uz osnivanje akcionarskog društva - Imlek a.d. , Beograd - IMLK
08.04.2011.Obaveštenje o povlačenju ponude za preuzimanje akcija - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
08.04.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Triglav Kopaonik osiguranje a.d. , Beograd
08.04.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - KTK Promet a.d. , Zaječar
08.04.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za I polugodište 2011. godine - Saobraćaj i transport a.d. , Zrenjanin
08.04.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Župa a.d. , Kruševac
08.04.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za I polugodište 2011. godine - Rumaplast a.d. , Ruma
08.04.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
08.04.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vršački vinogradi a.d. , Vršac
08.04.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Elektrotehna a.d. , Niš
08.04.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kompresor a.d. , Beograd
08.04.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Jedinstvo - metalogradnja a.d. , Sevojno
08.04.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za I polugodište 2011. godine - Jedinstvo - metalogradnja a.d. , Sevojno
08.04.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za I polugodište 2011. godine - Energoprojekt hidroinženjering a.d. , Beograd
08.04.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Nissal a.d. , Niš
07.04.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Morava a.d. , Jagodina
07.04.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - HUTP Balkan a.d. , Beograd
07.04.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - ABS Minel inženjering a.d. , Beograd
07.04.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za I polugodište 2011. godine - Elan a.d. , Izbište
07.04.2011.Skraćeni tekst konačne izmene ponude za preuzimanje akcija - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
07.04.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Inos Napredak a.d. , Šabac
07.04.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Intereuropa - logističke usluge a.d. , Dobanovci
07.04.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - ABS Minel kontaktne mreže a.d. , Beograd
07.04.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - ABS Minel elektrogradnja DV a.d. , Beograd
07.04.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Potisje precizni liv a.d. , Ada
07.04.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Jabuka TP a.d. , Beograd
06.04.2011.Prezentacija rezultata poslovanja ostvarenih u 2010. godini - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
06.04.2011.Usvojena dugoročna strategija razvoja - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
06.04.2011.Izveštaj o bitnom događaju izdavaoca - Želvoz a.d. , Smederevo
06.04.2011.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Jugozapadna Bačka a.d. , Bač
06.04.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Centar a.d. , Beograd
06.04.2011.Izveštaj o preuzimanju akcija izdavaoca - Jugoagent a.d. , Beograd
06.04.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
06.04.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Agrohem a.d. , Novi Sad
05.04.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Varnost Fitep a.d. , Zemun
05.04.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd
05.04.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sunce a.d. , Sombor
05.04.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za I polugodište 2011. godine - Geoinženjering a.d. , Beograd
05.04.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Beogradelektro a.d. , Beograd
05.04.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Vital a.d. , Vrbas
05.04.2011.Odložena vanredna Skupština akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
05.04.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Staro sajmište a.d. , Beograd
05.04.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Niška mlekara a.d. , Niš
05.04.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Diskos a.d. , Aleksandrovac
05.04.2011.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Dunav ortopedsko a.d. , Novi Sad
05.04.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za I polugodište 2011. godine - Autoprevozturist a.d. , Čačak
05.04.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
05.04.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Litopapir a.d. , Čačak
05.04.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Stjenik a.d. , Čačak
04.04.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - DDOR Novi Sad a.d. , Novi Sad
04.04.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za I polugodište 2011. godine - Termika a.d. , Zrenjanin
04.04.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Čelik a.d. , Veliko Gradište
04.04.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jubmes banka a.d. , Beograd
04.04.2011.Odluka o sticanju sopstvenih akcija - Vojvodinapromet a.d. , Vrbas
04.04.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - ZIF Triumph Elite a.d., Beograd
04.04.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za I polugodište 2011. godine - Vatrosprem a.d. , Beograd
04.04.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Zavod za ekon. dom. Srbije a.d. , Beograd
01.04.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2011. godine - Nedić agrar a.d. , Bočar
01.04.2011.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Bambi Banat a.d. , Beograd
01.04.2011.Izveštaj o preuzimanju akcija izdavaoca - Kvarc a.d. , Beograd
01.04.2011.Ponuda za prodaju sopstvenih akcija - Elektrotehna a.d. , Niš
01.04.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hypo Alpe - Adria Bank a.d. , Beograd
01.04.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Metaloprerada a.d. , Užice
01.04.2011.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Avala Ada a.d. , Beograd
01.04.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Zvezda - Helios hemijska industrija a.d. , Gornji Milanovac
01.04.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - ZIF Fima SEE Activist a.d. , Beograd
01.04.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2011. godine - Granexport a.d. , Pančevo

Arhiva vesti

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost990,17
Promena-0,95
% -0,10%
17.05.2024. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,1050
USD/RSD107,8514
Izvor NBS, 17.05.2024.
Tržišna kapitalizacija - 17.05.2024.
450.098.771.305 RSD
3.843.548.707 EUR
Vesti sa Berze
09.05.2024.
BELEXsentiment za maj 2024. godine
07.05.2024.
BELEX Monthly Report - April 2024. - 07.05.2024.
04.04.2024.
BELEXsentiment za april 2024. godine
Poslednje vesti
17.05.2024.
Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO24209
17.05.2024.
Obaveštenje o značajnom učešću akcionara - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
17.05.2024.
Sazivanje Skupštine akcionara - Zlatarplast a.d. , Nova Varoš
17.05.2024.
Sazivanje Skupštine akcionara - Megal a.d. , Bujanovac
17.05.2024.
Sazivanje Skupštine akcionara - Bačka a.d., Sivac