U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

Izdavaoci - Vesti za jul 2023 godine

31.07.2023.Kvartalni izveštaj za II kvartal 2023. godine - Jedinstvo a.d. , Sevojno
31.07.2023.Kvartalni izveštaj za II kvartal 2023. godine - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
31.07.2023.Kvartalni izveštaj za drugi kvartal 2023. godine - NIS a.d., Novi Sad
31.07.2023.Finansijski izveštaj za II kvartal 2023. - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
31.07.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Min Div a.d. , Svrljig
31.07.2023.Otkazana Skupština akcionara - Min Div a.d. , Svrljig
28.07.2023.Kvartalni izveštaj za II kvartal 2023. godine - Fintel energija a.d. , Beograd
28.07.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Prosveta a.d. , Beograd
28.07.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Prosveta a.d. , Beograd
27.07.2023.Rezultati NIS grupe u prvom polugodištu 2023. godine - NIS a.d., Novi Sad
26.07.2023.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Autoventil a.d. , Užice
26.07.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Autoventil a.d. , Užice
26.07.2023.Najava dostavljanja kvartalnog izveštaja za II kvartal 2023.godine - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
26.07.2023.Najava dostavljanja kvartalnog izveštaja za II kvartal 2023. godine - Jedinstvo a.d. , Sevojno
26.07.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - BB Trade a.d. , Žitište
26.07.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
26.07.2023.Najava dostavljanja kvartalnog izveštaja za II kvartal 2023. godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
25.07.2023.Najava dostave i objave Kvartalnog izveštaja za drugi kvartal 2023. godine - NIS a.d., Novi Sad
25.07.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd
25.07.2023.Najava dostavljanja i objave Kvartalnog izveštaja za II kvartal 2023. godine - Fintel energija a.d. , Beograd
25.07.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Galeb FSU a.d. , Beograd
25.07.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Galeb GTE a.d. , Beograd
24.07.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Taratrans a.d. , Bajina Bašta
24.07.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Taratrans a.d. , Bajina Bašta
24.07.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Taratrans a.d. , Bajina Bašta
24.07.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Taratrans a.d. , Bajina Bašta
24.07.2023.Izveštaj o plaćanjima autoritetima vlasti - Rudnik Kovin a.d. , Kovin
24.07.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Šljunkara a.d. , Bela Crkva
24.07.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Šljunkara a.d. , Bela Crkva
24.07.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Šljunkara a.d. , Bela Crkva
24.07.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Šljunkara a.d. , Bela Crkva
19.07.2023.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - BAS a.d. , Beograd
19.07.2023.Izveštaj sa održanevanredne sednice Skupštine akcionara - Osnova projekt a.d. , Beograd
19.07.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Sloga a.d. , Kać
19.07.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
19.07.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
19.07.2023.Mišljenje uprave u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - Centroslavija a.d., Novi Sad
19.07.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Sloga a.d. , Kać
19.07.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Sloga a.d. , Kać
19.07.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Sloga a.d. , Kać
19.07.2023.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Sloga a.d. , Kać
18.07.2023.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Trivit mlin a.d. , Vrbas
18.07.2023.Odluka o raspodeli dobiti za 2022. godinu - Impol Seval a.d. , Sevojno
18.07.2023.Izveštaj o preuzimanju akcija - Transport Voždovac a.d. , Beograd
18.07.2023.Izveštaj o preuzimanju akcija - Ming kovačnica a.d. , Niš
18.07.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Dimničar a.d. , Beograd
17.07.2023.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Kopaonik a.d. , Beograd
17.07.2023.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Kopaonik a.d. , Beograd
17.07.2023.Odluka o povlačenju akcija sa organizovanog tržišta - Savatransport a.d. , Beograd
14.07.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Inex-Uzor a.d., Negotin
14.07.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Homolje a.d. , Žagubica
14.07.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - izmenjen - Irmovo a.d. , Kisač
14.07.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Proel a.d. , Beograd
13.07.2023.Sazivanje Vanredne Skupštine akcionara - Dinara a.d. , Beograd
13.07.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Savatransport a.d. , Beograd
12.07.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Budućnost a.d., Preševo
10.07.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Usluga a.d. , Bačka Topola
10.07.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Kolut a.d. , Kolut
10.07.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Veterinarska stanica Koceljeva a.d. , Koceljeva
10.07.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022 - Veterinarska stanica Koceljeva a.d. , Koceljeva
10.07.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Veterinarska stanica Koceljeva a.d. , Koceljeva
10.07.2023.Ponuda za preuzimanje akcija skraćeni tekst - Centroslavija a.d., Novi Sad
10.07.2023.Ponuda za preuzimanje akcija osnovni tekst - Centroslavija a.d., Novi Sad
10.07.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Vino župa a.d. , Aleksandrovac
07.07.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Inex - bakar a.d. , Majdanpek
07.07.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Homolje a.d. , Žagubica
07.07.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Homolje a.d. , Žagubica
07.07.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Inex - bakar a.d. , Majdanpek
07.07.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Inex - bakar a.d. , Majdanpek
06.07.2023.Odluka o raspodeli dobiti za 2022. godinu - Zlatarplast a.d. , Nova Varoš
06.07.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Zlatarplast a.d. , Nova Varoš
06.07.2023.Odluka o raspodeli dobiti za 2022. godinu - Srbijatransport a.d. , Beograd
06.07.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Srbijatransport a.d. , Beograd
06.07.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Srbijatransport a.d. , Beograd
06.07.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Bigz Publishing a.d. , Beograd
06.07.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Bigz Publishing a.d. , Beograd
06.07.2023.Odluka o izboru revizora za 2023. godinu - JAA - autorska agencija za Srbiju a.d. , Beograd
06.07.2023.Odluka o usvajanju izveštaja o poslovanju za 2022. godinu - JAA - autorska agencija za Srbiju a.d. , Beograd
06.07.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2022. godinu - JAA - autorska agencija za Srbiju a.d. , Beograd
06.07.2023.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - JAA - autorska agencija za Srbiju a.d. , Beograd
06.07.2023.Obaveštenje o postupku i načinu isplate dividende - Termika-Beograd a.d. , Beograd
06.07.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Autotransport a.d. , Beograd
05.07.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Putevi a.d. , Užice
05.07.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Lučić Prigrevica a.d. , Novi Sad
04.07.2023.Odluka o usvajanju Konsolidovanog godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Centroprom a.d. , Beograd
04.07.2023.Odluka o usvajanju Konsolidovanog godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Centroprom a.d. , Beograd
04.07.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Centroprom a.d. , Beograd
04.07.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Centroprom a.d. , Beograd
04.07.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Centroprom a.d. , Beograd
04.07.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Centroprom a.d. , Beograd
04.07.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ribarsko gazdinstvo a.d. , Beograd
04.07.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Planum GP a.d. , Beograd
04.07.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Planum GP a.d. , Beograd
04.07.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Planum GP a.d. , Beograd
04.07.2023.Odluka o raspodeli dobiti za 2022.godinu - Zmaj a.d. , Zemun
04.07.2023.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2022.godinu sa Izveštajem revizora - Zmaj a.d. , Zemun
04.07.2023.Izveštaj sa održane Redovne Skupštine akcionara - Zmaj a.d. , Zemun
04.07.2023.Odluka o povlačenju akcija sa organizovanog tržišta - Geosonda - Fundiranje a.d. , Beograd
04.07.2023.Odluka o razrešenju i imenovanju članova NO - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
04.07.2023.Odluka o usvajanju Izveštaja o naknadama članova NO - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
04.07.2023.Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Nadzornog odbora - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
04.07.2023.Odluka o raspodeli dobiti za 2022. godinu - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
04.07.2023.Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju za 2022. godinu - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
04.07.2023.Odluka o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora koji se odnosi na GFI za 2022. godinu - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
04.07.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2022. godinu - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
04.07.2023.Izveštaj sa održane redovne sednice Skupštine akcionara - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
03.07.2023.Godišnji dokument o objavljenim informacijama 2022/2023 - Đokić NTK a.d. , Knjaževac
03.07.2023.Odluka o usvajanju Konsolidovanog godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
03.07.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
03.07.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
03.07.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
03.07.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja
03.07.2023.Odluka o pokriću gubitka za 2022. godinu - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja
03.07.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja
03.07.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Goč a.d. , Trstenik
03.07.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Goč a.d. , Trstenik
03.07.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Goč a.d. , Trstenik
03.07.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Goč a.d. , Trstenik
03.07.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Fasma a.d. , Beograd
03.07.2023.Odluka o raspodeli dobiti za 2022. godinu - Fasma a.d. , Beograd
03.07.2023.Izveštaj sa održane redovne sednice Skupštine akcionara - Fasma a.d. , Beograd
03.07.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Fabrika hleba i mleka a.d. , Surdulica
03.07.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Ratar a.d. , Pančevo
03.07.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Ratar a.d. , Pančevo
03.07.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ratar a.d. , Pančevo
03.07.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ratko Mitrović a.d. Beograd
03.07.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Tehnohemija a.d. , Sremska Mitrovica
03.07.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Tehnohemija a.d. , Sremska Mitrovica
03.07.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tehnohemija a.d. , Sremska Mitrovica
03.07.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Vodoprivreda a.d. , Smederevska Palanka
03.07.2023.Održana XV redovna sednica Skupštine akcionara - NIS a.d., Novi Sad
03.07.2023.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - NIS a.d., Novi Sad
03.07.2023.Odluka o raspodeli dobiti za 2022. godinu - NIS a.d., Novi Sad
03.07.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Duga a.d. , Beograd
03.07.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Duga a.d. , Beograd

Arhiva vesti

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost888,04
Promena-11,83
% -1,31%
22.09.2023. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,1990
USD/RSD109,9737
Izvor NBS, 22.09.2023.
Tržišna kapitalizacija - 21.09.2023.
426.880.770.986 RSD
3.642.103.650 EUR
Vesti sa Berze
05.09.2023.
BELEXsentiment za septembar 2023. godine
01.09.2023.
BELEX Monthly Report - August 2023. - 01.09.2023.
31.08.2023.
IVAN LEPOSAVIĆ - Novi izvršni direktor Beogradske berze
Poslednje vesti
22.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Autoventil a.d. , Užice
22.09.2023.
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
21.09.2023.
Obaveštenje o nameri preuzimanja - Metalac Proleter Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
21.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Potisje precizni liv a.d. , Ada
21.09.2023.
Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2023. godinu - Invest - Import a.d. , Beograd