U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

Izdavaoci - Vesti za jul 2023 godine

31.07.2023.Kvartalni izveštaj za II kvartal 2023. godine - Jedinstvo a.d. , Sevojno
31.07.2023.Kvartalni izveštaj za II kvartal 2023. godine - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
31.07.2023.Kvartalni izveštaj za drugi kvartal 2023. godine - NIS a.d., Novi Sad
31.07.2023.Finansijski izveštaj za II kvartal 2023. - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
31.07.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Min Div a.d. , Svrljig
31.07.2023.Otkazana Skupština akcionara - Min Div a.d. , Svrljig
28.07.2023.Kvartalni izveštaj za II kvartal 2023. godine - Fintel energija a.d. , Beograd
28.07.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Prosveta a.d. , Beograd
28.07.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Prosveta a.d. , Beograd
27.07.2023.Rezultati NIS grupe u prvom polugodištu 2023. godine - NIS a.d., Novi Sad
26.07.2023.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Autoventil a.d. , Užice
26.07.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Autoventil a.d. , Užice
26.07.2023.Najava dostavljanja kvartalnog izveštaja za II kvartal 2023.godine - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
26.07.2023.Najava dostavljanja kvartalnog izveštaja za II kvartal 2023. godine - Jedinstvo a.d. , Sevojno
26.07.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - BB Trade a.d. , Žitište
26.07.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
26.07.2023.Najava dostavljanja kvartalnog izveštaja za II kvartal 2023. godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
25.07.2023.Najava dostave i objave Kvartalnog izveštaja za drugi kvartal 2023. godine - NIS a.d., Novi Sad
25.07.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd
25.07.2023.Najava dostavljanja i objave Kvartalnog izveštaja za II kvartal 2023. godine - Fintel energija a.d. , Beograd
25.07.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Galeb FSU a.d. , Beograd
25.07.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Galeb GTE a.d. , Beograd
24.07.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Taratrans a.d. , Bajina Bašta
24.07.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Taratrans a.d. , Bajina Bašta
24.07.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Taratrans a.d. , Bajina Bašta
24.07.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Taratrans a.d. , Bajina Bašta
24.07.2023.Izveštaj o plaćanjima autoritetima vlasti - Rudnik Kovin a.d. , Kovin
24.07.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Šljunkara a.d. , Bela Crkva
24.07.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Šljunkara a.d. , Bela Crkva
24.07.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Šljunkara a.d. , Bela Crkva
24.07.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Šljunkara a.d. , Bela Crkva
19.07.2023.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - BAS a.d. , Beograd
19.07.2023.Izveštaj sa održanevanredne sednice Skupštine akcionara - Osnova projekt a.d. , Beograd
19.07.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Sloga a.d. , Kać
19.07.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
19.07.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
19.07.2023.Mišljenje uprave u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - Centroslavija a.d., Novi Sad
19.07.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Sloga a.d. , Kać
19.07.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Sloga a.d. , Kać
19.07.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Sloga a.d. , Kać
19.07.2023.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Sloga a.d. , Kać
18.07.2023.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Trivit mlin a.d. , Vrbas
18.07.2023.Odluka o raspodeli dobiti za 2022. godinu - Impol Seval a.d. , Sevojno
18.07.2023.Izveštaj o preuzimanju akcija - Transport Voždovac a.d. , Beograd
18.07.2023.Izveštaj o preuzimanju akcija - Ming kovačnica a.d. , Niš
18.07.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Dimničar a.d. , Beograd
17.07.2023.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Kopaonik a.d. , Beograd
17.07.2023.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Kopaonik a.d. , Beograd
17.07.2023.Odluka o povlačenju akcija sa organizovanog tržišta - Savatransport a.d. , Beograd
14.07.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Inex-Uzor a.d., Negotin
14.07.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Homolje a.d. , Žagubica
14.07.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - izmenjen - Irmovo a.d. , Kisač
14.07.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Proel a.d. , Beograd
13.07.2023.Sazivanje Vanredne Skupštine akcionara - Dinara a.d. , Beograd
13.07.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Savatransport a.d. , Beograd
12.07.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Budućnost a.d., Preševo
10.07.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Usluga a.d. , Bačka Topola
10.07.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Kolut a.d. , Kolut
10.07.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Veterinarska stanica Koceljeva a.d. , Koceljeva
10.07.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022 - Veterinarska stanica Koceljeva a.d. , Koceljeva
10.07.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Veterinarska stanica Koceljeva a.d. , Koceljeva
10.07.2023.Ponuda za preuzimanje akcija skraćeni tekst - Centroslavija a.d., Novi Sad
10.07.2023.Ponuda za preuzimanje akcija osnovni tekst - Centroslavija a.d., Novi Sad
10.07.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Vino župa a.d. , Aleksandrovac
07.07.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Inex - bakar a.d. , Majdanpek
07.07.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Homolje a.d. , Žagubica
07.07.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Homolje a.d. , Žagubica
07.07.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Inex - bakar a.d. , Majdanpek
07.07.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Inex - bakar a.d. , Majdanpek
06.07.2023.Odluka o raspodeli dobiti za 2022. godinu - Zlatarplast a.d. , Nova Varoš
06.07.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Zlatarplast a.d. , Nova Varoš
06.07.2023.Odluka o raspodeli dobiti za 2022. godinu - Srbijatransport a.d. , Beograd
06.07.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Srbijatransport a.d. , Beograd
06.07.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Srbijatransport a.d. , Beograd
06.07.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Bigz Publishing a.d. , Beograd
06.07.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Bigz Publishing a.d. , Beograd
06.07.2023.Odluka o izboru revizora za 2023. godinu - JAA - autorska agencija za Srbiju a.d. , Beograd
06.07.2023.Odluka o usvajanju izveštaja o poslovanju za 2022. godinu - JAA - autorska agencija za Srbiju a.d. , Beograd
06.07.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2022. godinu - JAA - autorska agencija za Srbiju a.d. , Beograd
06.07.2023.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - JAA - autorska agencija za Srbiju a.d. , Beograd
06.07.2023.Obaveštenje o postupku i načinu isplate dividende - Termika-Beograd a.d. , Beograd
06.07.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Autotransport a.d. , Beograd
05.07.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Putevi a.d. , Užice
05.07.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Lučić Prigrevica a.d. , Novi Sad
04.07.2023.Odluka o usvajanju Konsolidovanog godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Centroprom a.d. , Beograd
04.07.2023.Odluka o usvajanju Konsolidovanog godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Centroprom a.d. , Beograd
04.07.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Centroprom a.d. , Beograd
04.07.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Centroprom a.d. , Beograd
04.07.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Centroprom a.d. , Beograd
04.07.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Centroprom a.d. , Beograd
04.07.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ribarsko gazdinstvo a.d. , Beograd
04.07.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Planum GP a.d. , Beograd
04.07.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Planum GP a.d. , Beograd
04.07.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Planum GP a.d. , Beograd
04.07.2023.Odluka o raspodeli dobiti za 2022.godinu - Zmaj a.d. , Zemun
04.07.2023.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2022.godinu sa Izveštajem revizora - Zmaj a.d. , Zemun
04.07.2023.Izveštaj sa održane Redovne Skupštine akcionara - Zmaj a.d. , Zemun
04.07.2023.Odluka o povlačenju akcija sa organizovanog tržišta - Geosonda - Fundiranje a.d. , Beograd
04.07.2023.Odluka o razrešenju i imenovanju članova NO - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
04.07.2023.Odluka o usvajanju Izveštaja o naknadama članova NO - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
04.07.2023.Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Nadzornog odbora - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
04.07.2023.Odluka o raspodeli dobiti za 2022. godinu - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
04.07.2023.Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju za 2022. godinu - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
04.07.2023.Odluka o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora koji se odnosi na GFI za 2022. godinu - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
04.07.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2022. godinu - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
04.07.2023.Izveštaj sa održane redovne sednice Skupštine akcionara - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
03.07.2023.Godišnji dokument o objavljenim informacijama 2022/2023 - Đokić NTK a.d. , Knjaževac
03.07.2023.Odluka o usvajanju Konsolidovanog godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
03.07.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
03.07.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
03.07.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
03.07.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja
03.07.2023.Odluka o pokriću gubitka za 2022. godinu - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja
03.07.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja
03.07.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Goč a.d. , Trstenik
03.07.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Goč a.d. , Trstenik
03.07.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Goč a.d. , Trstenik
03.07.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Goč a.d. , Trstenik
03.07.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Fasma a.d. , Beograd
03.07.2023.Odluka o raspodeli dobiti za 2022. godinu - Fasma a.d. , Beograd
03.07.2023.Izveštaj sa održane redovne sednice Skupštine akcionara - Fasma a.d. , Beograd
03.07.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Fabrika hleba i mleka a.d. , Surdulica
03.07.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Ratar a.d. , Pančevo
03.07.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Ratar a.d. , Pančevo
03.07.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ratar a.d. , Pančevo
03.07.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ratko Mitrović a.d. Beograd
03.07.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Tehnohemija a.d. , Sremska Mitrovica
03.07.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Tehnohemija a.d. , Sremska Mitrovica
03.07.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tehnohemija a.d. , Sremska Mitrovica
03.07.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Vodoprivreda a.d. , Smederevska Palanka
03.07.2023.Održana XV redovna sednica Skupštine akcionara - NIS a.d., Novi Sad
03.07.2023.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - NIS a.d., Novi Sad
03.07.2023.Odluka o raspodeli dobiti za 2022. godinu - NIS a.d., Novi Sad
03.07.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Duga a.d. , Beograd
03.07.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Duga a.d. , Beograd

Arhiva vesti

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost986,68
Promena1,84
% 0,19%
21.06.2024. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,0612
USD/RSD109,1887
Izvor NBS, 21.06.2024.
Tržišna kapitalizacija - 21.06.2024.
447.215.609.667 RSD
3.820.357.297 EUR
Vesti sa Berze
12.06.2024.
MREL obveznice Raiffeisen banke uključene na Open Market segment Regulisanog tržišta Beogradske berze a. d. Beograd
04.06.2024.
BELEXsentiment za jun 2024. godine
03.06.2024.
BELEX Monthly Report - May 2024.- 03.06.2024.
Poslednje vesti
21.06.2024.
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
21.06.2024.
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
21.06.2024.
Odluka o raspodeli dobiti - Panonija a.d. , Pančevo
21.06.2024.
Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2023.- Panonija a.d. , Pančevo
21.06.2024.
Odluka o pokriću gubitka - Prosveta a.d. , Beograd