U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

Izdavaoci - Vesti za februar 2015 godine

27.02.2015.Ponuda za preuzimanje akcija - Bambi a.d. , Požarevac
27.02.2015.Ponuda za preuzimanje akcija - Imlek a.d. , Beograd - IMLK
27.02.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PKB Korporacija a.d., Beograd
27.02.2015.Ugovoren novi posao u Kazahstanu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
27.02.2015.Izmene u Nadzornom odboru Društva - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
26.02.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Invest - Import a.d. , Beograd
26.02.2015.Otuđenje sopstvenih akcija - Dunav banka a.d., Beograd
26.02.2015.Rešenje o promeni broja akcija - Imlek a.d. , Beograd
26.02.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Čokolend a.d. , Paraćin
26.02.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Bačka a.d., Sivac
26.02.2015.Predlog odluka za Skupštinu - Geosonda - Fundiranje a.d. , Beograd
26.02.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Geosonda - Fundiranje a.d. , Beograd
25.02.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tržnica a.d. , Subotica
25.02.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - SP Laboratorija a.d., Bečej
25.02.2015.Obaveštenje o prinudnom otkupu akcija - Morava prom a.d. , Lapovo
24.02.2015.Rešenje o uključenju nove emisije akcija na MTP - Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd
24.02.2015.Prospekt za uključenje običnih akcija na MTP - Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd - PSBN
24.02.2015.Izveštaj o preuzimanju akcija - Dunav banka a.d., Beograd
24.02.2015.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Industrijske nekretnine a.d., Beograd
24.02.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Bambi a.d. , Požarevac
24.02.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - Vior Velika Morava a.d. , Beograd
24.02.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Žitobanat a.d. , Vršac
24.02.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Simpo a.d. , Vranje
24.02.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Zrenjanin
24.02.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - RTC Šabac a.d., Šabac
24.02.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - Revnost a.d. , Novi Sad
24.02.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Nolit a.d. , Beograd
24.02.2015.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Betonjerka a.d. , Čačak
23.02.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - JAA - autorska agencija za Srbiju a.d. , Beograd
23.02.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Podunavlje a.d. , Bačka Palanka
23.02.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - Mehanizacija Čačak a.d. , Čačak
23.02.2015.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Teko mining Rakovac a.d. , Ledinci
20.02.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunavprevoz a.d. , Bačka Palanka
20.02.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dijamant a.d. , Zrenjanin
20.02.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sreten Gudurić a.d. , Užice
20.02.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Bačka a.d., Sivac
20.02.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - Vior Velika Morava a.d. , Beograd
20.02.2015.Odluka o sazivanju Skupštine akcionara - Pro galvano mikrometal a.d. , Beograd
20.02.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Pro galvano mikrometal a.d. , Beograd
20.02.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Užice
19.02.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
18.02.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Tisa a.d. , Senta
18.02.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Krušik Akumulatori a.d. , Beograd
18.02.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Luka Dunav a.d. , Pančevo
13.02.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Teko mining Rakovac a.d. , Ledinci
13.02.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Izoprogres a.d. , Beograd
13.02.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Rudnap Group a.d. , Beograd
13.02.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ključ a.d. , Kladovo
13.02.2015.Ispravka Obaveštenja o nameri preuzimanja - Imlek a.d. , Beograd
13.02.2015.Odluka o razrešenju članova Nadzornog odbora - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd - AERO
13.02.2015.Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd - AERO
13.02.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd - AERO
12.02.2015.Javni poziv i ponuda za otkup sopstvenih akcija - Morava a.d. , Požarevac
12.02.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - Ravnište a.d. , Kruševac
12.02.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - Ravnište a.d. , Kruševac
12.02.2015.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Termika a.d. , Zrenjanin
11.02.2015.Rešenje o uključenju nove emisije akcija na Open Market - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
11.02.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Graditelj a.d. , Kikinda
11.02.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Angropromet Prehrana a.d. , Požarevac
11.02.2015.Jedinstveni prospekt za uključenje akcija na Open Market - Dunav osiguranje a.d. , Beograd - DNOS
11.02.2015.Godišnji izveštaj za 2013. - Dopuna - Veterinarski zavod Zemun a.d. , Zemun
11.02.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - Brđani a.d. , Valjevo
11.02.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Zastava tapacirnica a.d. , Kragujevac
10.02.2015.Rešenje o uključenju nove emisije akcija na MTP Belex - FKL a.d. , Temerin
10.02.2015.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Vodoprivreda a.d. , Požarevac
10.02.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Gradina a.d. , Užice
09.02.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Industrija precizne mehanike a.d. , Beograd
09.02.2015.Obaveštenje o emisiji novih akcija - FKL a.d. , Temerin
09.02.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Hipol u restrukturiranju a.d. , Odžaci
09.02.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - FKL a.d. , Temerin
09.02.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Zastava tapacirnica a.d. , Kragujevac
06.02.2015.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - Dunav banka a.d., Beograd
06.02.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Lipa a.d. , Novi Pazar
06.02.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Koprodukt a.d. , Novi Sad
06.02.2015.Predlog izmene Statuta - Fabrika maziva FAM a.d. u restrukturiranju, Kruševac
06.02.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Fabrika maziva FAM a.d. u restrukturiranju, Kruševac
05.02.2015.Poslovna vest - Progres u restrukturiranju a.d. , Beograd
05.02.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Progres u restrukturiranju a.d. , Beograd
05.02.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Gradina a.d. , Užice
05.02.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Zastava tapacirnica a.d. , Kragujevac
04.02.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Timočka televizija i radio a.d. , Zaječar
04.02.2015.Sazivanje ponovljene Skupštine akcionara - Simpo a.d. , Vranje
04.02.2015.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Agrovojvodina komercservis a.d. , Novi Sad
04.02.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Bačka a.d., Sivac
04.02.2015.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Morava prom a.d. , Lapovo
04.02.2015.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - RTC Šabac a.d., Šabac
04.02.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Višnjica dućani a.d. , Beograd
04.02.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Ibar a.d. , Raška
03.02.2015.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Imlek a.d. , Beograd - IMLK
03.02.2015.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Bambi a.d. , Požarevac
03.02.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - PKB Korporacija a.d., Beograd
02.02.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zlatarplast a.d. , Nova Varoš
02.02.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Zlatarplast a.d. , Nova Varoš
02.02.2015.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Žitobanat a.d. , Vršac
02.02.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - JAA - autorska agencija za Srbiju a.d. , Beograd
02.02.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Tržnica a.d. , Subotica
02.02.2015.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Veterinarski zavod Zemun a.d. , Zemun
02.02.2015.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Čačanska banka a.d. , Čačak

Arhiva vesti

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost886,03
Promena-13,84
% -1,54%
22.09.2023. 12:18:56Detaljnije
EUR/RSD117,1990
USD/RSD109,9737
Izvor NBS, 22.09.2023.
Tržišna kapitalizacija - 21.09.2023.
426.880.770.986 RSD
3.642.103.650 EUR
Vesti sa Berze
05.09.2023.
BELEXsentiment za septembar 2023. godine
01.09.2023.
BELEX Monthly Report - August 2023. - 01.09.2023.
31.08.2023.
IVAN LEPOSAVIĆ - Novi izvršni direktor Beogradske berze
Poslednje vesti
22.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Autoventil a.d. , Užice
22.09.2023.
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
21.09.2023.
Obaveštenje o nameri preuzimanja - Metalac Proleter Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
21.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Potisje precizni liv a.d. , Ada
21.09.2023.
Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2023. godinu - Invest - Import a.d. , Beograd