U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

Izdavaoci - Vesti za mart 2021 godine

31.03.2021.Sazivanje XXXII vanredne sednice Skupštine akcionara - Telefonkabl a.d. , Beograd
31.03.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
31.03.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Hajdučica a.d. , Hajdučica
31.03.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Tehnohemija a.d. , Sremska Mitrovica
31.03.2021.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jedinstvo a.d. , Sevojno
31.03.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Rade Končar a.d. , Beograd
30.03.2021.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO21200
30.03.2021.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO21199
30.03.2021.Izmena Odluke o sazivanju redovne Skupštine akcionara - Min Div a.d. , Svrljig
30.03.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Min Div a.d. , Svrljig
29.03.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - ALTA banka a.d. , Beograd
29.03.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Reč naroda a.d. , Požarevac
29.03.2021.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
29.03.2021.Ponuda za preuzimanje akcija - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
29.03.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodina a.d., Srbobran
29.03.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodina a.d., Srbobran
29.03.2021.Najava dostavljanja informatora o izdavaocu - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
29.03.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Globos osiguranje a.d. , Beograd
29.03.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Metalac Home Market a.d. , Novi Sad
29.03.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
26.03.2021.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd
26.03.2021.Odluka Nadrzornog odbora o sazivanju Skupštine akcionara - Dijamant a.d. , Zrenjanin
26.03.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Dijamant a.d. , Zrenjanin
26.03.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
26.03.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd
26.03.2021.Ostale informacije - Dijamant a.d. , Zrenjanin
26.03.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Metalac Proleter Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
26.03.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - ZGOP a.d. , Novi Sad
26.03.2021.Rešenje o smanjenju broju akcija uključenih na MTP Belex - Ravnište a.d. , Kruševac - RVNS
26.03.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
26.03.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
26.03.2021.Izveštsj o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam a.d. , Vranje
26.03.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Sigurnost - As a.d. , Beograd
25.03.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
25.03.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Metalac Proleter Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
25.03.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - NIS a.d., Novi Sad
25.03.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Irmovo a.d. , Kisač
25.03.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Chemos a.d. , Palić
24.03.2021.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jedinstvo a.d. , Sevojno
24.03.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Poslovni objekti a.d. , Beograd
23.03.2021.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Centroistok a.d. , Bor
23.03.2021.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Grupa Univerexport Bačka a.d. , Bačka Palanka
23.03.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Hotel Park a.d. , Novi Sad
23.03.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodina a.d., Novi Sad
22.03.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
22.03.2021.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jedinstvo a.d. , Sevojno
22.03.2021.Odluka o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP-a - Telefonkabl a.d. , Beograd
22.03.2021.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Zlatarplast a.d. , Nova Varoš
22.03.2021.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Rudo a.d. , Beograd
22.03.2021.Mišljenje Upravnog odbora u vezi sa ponudom za preuzimanje - Komercijalna banka a.d. , Beograd
22.03.2021.Mišljenje Izvršnog odbora u vezi sa ponudom za preuzimanje - Komercijalna banka a.d. , Beograd
22.03.2021.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
19.03.2021.Poslovna vest - Ugovoren novi posao - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
19.03.2021.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Tržnica a.d. , Subotica
19.03.2021.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Putnik a.d. , Novi Sad
18.03.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
18.03.2021.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Standard a.d. , Leskovac
18.03.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Standard a.d. , Leskovac
18.03.2021.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jedinstvo a.d. , Sevojno
17.03.2021.Najava dostavljanja informatora- Fintel energija a.d. , Beograd
17.03.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Telefonkabl a.d. , Beograd
17.03.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - RTC Šabac a.d., Šabac
17.03.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Minel Koncern a.d. , Beograd
17.03.2021.Statut - Voćar a.d. , Svilajnac
17.03.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Voćar a.d. , Svilajnac
17.03.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - PP Pobeda a.d. , Pobeda
17.03.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Trayal Korporacija u restrukturiranju a.d. , Kruševac
16.03.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - NIP Zrenjanin a.d., Zrenjanin
16.03.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Mladost a.d. , Aleksandrovac
16.03.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - PTK Panonija a.d. , Panonija
16.03.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
12.03.2021.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Kluz Padobrani a.d. , Beograd
12.03.2021.Rešenje o smanjenju broju akcija uključenih na MTP Belex - Lepenski vir a.d. , Pećinci - LPNS
12.03.2021.Rešenje o smanjenju broju akcija uključenih na MTP Belex - Ukus a.d. , Pećinci - UKUS
12.03.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Sigurnost - As a.d. , Beograd
12.03.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - NIP Zrenjanin a.d., Zrenjanin
12.03.2021.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jedinstvo a.d. , Sevojno
11.03.2021.Poziv za redovnu sednicu Skupštine akcionara - Revnost a.d. , Novi Sad
11.03.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Savremena administracija a.d. , Beograd
11.03.2021.Konsolidovani finansijski izveštaji za 2020. godinu i izveštaj nezavisnog revizora - NIS a.d., Novi Sad
11.03.2021.Finansijski izveštaji za 2020. godinu i izveštaj nezavisnog revizora - NIS a.d., Novi Sad
11.03.2021.Izveštaj o preuzimanju akcija - Dijamant a.d. , Zrenjanin
11.03.2021.Obaveštenje izdavaoca o promenama u značajnom učešću - Tehnopromet a.d. , Beograd
10.03.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Vagar a.d. , Futog
10.03.2021.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Komercijalna banka a.d. , Beograd
10.03.2021.Ponuda za preuzimanje akcija - Komercijalna banka a.d. , Beograd
10.03.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Centroistok a.d. , Bor
10.03.2021.Upitnik o praksi korporativnog upravljanja - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
10.03.2021.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija od nesaglasnih akcionara - STUP Vršac a.d. , Vršac
09.03.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
09.03.2021.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jedinstvo a.d. , Sevojno
08.03.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Tehnopromet a.d. , Beograd
08.03.2021.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Goša montaža a.d. , Beograd
08.03.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rapid a.d. , Apatin
05.03.2021.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jedinstvo a.d. , Sevojno
04.03.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - ZGOP a.d. , Novi Sad
04.03.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Hajdučica a.d. , Hajdučica
03.03.2021.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO21198
03.03.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica
03.03.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sava a.d. , Pećinci
03.03.2021.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jedinstvo a.d. , Sevojno
02.03.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zlatarplast a.d. , Nova Varoš
02.03.2021.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Vital a.d. , Vrbas
02.03.2021.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam a.d. , Vranje
01.03.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
01.03.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Ravnište a.d. , Kruševac
01.03.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Ravnište a.d. , Kruševac
01.03.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Blagoje Kostić - Crni Marko a.d. , Pirot
01.03.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Hajdučica a.d. , Hajdučica

Arhiva vesti

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost888,04
Promena-11,83
% -1,31%
22.09.2023. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,1990
USD/RSD109,9737
Izvor NBS, 22.09.2023.
Tržišna kapitalizacija - 21.09.2023.
426.880.770.986 RSD
3.642.103.650 EUR
Vesti sa Berze
05.09.2023.
BELEXsentiment za septembar 2023. godine
01.09.2023.
BELEX Monthly Report - August 2023. - 01.09.2023.
31.08.2023.
IVAN LEPOSAVIĆ - Novi izvršni direktor Beogradske berze
Poslednje vesti
22.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Autoventil a.d. , Užice
22.09.2023.
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
21.09.2023.
Obaveštenje o nameri preuzimanja - Metalac Proleter Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
21.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Potisje precizni liv a.d. , Ada
21.09.2023.
Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2023. godinu - Invest - Import a.d. , Beograd