U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

Izdavaoci - Vesti za decembar 2014 godine

31.12.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Imos a.d. , Šid
31.12.2014.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
31.12.2014.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica - VZAS
31.12.2014.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Soja protein a.d. , Bečej - SJPT
31.12.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - DDOR Novi Sad a.d. , Novi Sad
31.12.2014.Dopunjen konsolidovani godišnji izveštaj za 2013, godinu - Komgrap a.d. , Beograd
31.12.2014.Dopunjen godišnji izveštaj za 2013, godinu - Komgrap a.d. , Beograd
31.12.2014.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Dunav banka a.d., Beograd
31.12.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tehnika Oliveti a.d. , Beograd
30.12.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - NIP Kompanija Novosti a.d. , Beograd
30.12.2014.Obaveštenje o prinudnoj prodaji akcija - Beogradska pekarska industrija a.d. , Beograd
30.12.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Putevi a.d. , Užice
30.12.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Timočka televizija i radio a.d. , Zaječar
30.12.2014.Izveštaj o ishodu javne ponude - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
30.12.2014.Obaveštenje o prinudnom otkupu akcija - Agrovršac a.d., Vršac
30.12.2014.Koroigovani godišnji izveštaj za 2013. godinu - Livnica a.d. , Kikinda
30.12.2014.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Ečka a.d. , Lukino Selo
30.12.2014.Obaveštenje o ponudi za otkup sopstvenih akcija - Termika a.d. , Beograd
30.12.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vodoprivreda a.d. , Požarevac
30.12.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Vodoprivreda a.d. , Požarevac
30.12.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - FKL a.d. , Temerin
30.12.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Zlatarplast a.d. , Nova Varoš
30.12.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Morava a.d. , Jagodina
29.12.2014.Godišnji izveštaj za 2013, godinu - Zlatibor Mermer a.d. , Užice
29.12.2014.Konsolidovani godišnji izveštaj za 2013, godinu - PZP Beograd a.d. , Beograd
29.12.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Rotor a.d. , Zemun - RTORZ
29.12.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - UTP Srbija a.d. , Kraljevo
29.12.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Termika a.d. , Beograd
29.12.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Žitopromet - mlin a.d. , Senta
29.12.2014.Javni poziv i ponuda za otkup akcija - Teko mining Rakovac a.d. , Ledinci
29.12.2014.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Žitopromet - mlin a.d. , Senta
29.12.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Societe Generale Banka Srbija a.d. , Beograd - SGBN01
29.12.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Zastava automobili u restrukturiranju a.d. , Kragujevac
29.12.2014.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Grupa Univerexport - Trgopromet a.d. , Subotica - TRGOM
29.12.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Izoprogres a.d. , Beograd
26.12.2014.Otkazana Skupština akcionara - Gasalarm a.d. , Beograd
26.12.2014.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Goša montaža a.d. , Velika Plana - GMON
26.12.2014.Ispravka obaveštenja o sticanju sopstvenih akcija - Lipa a.d. , Novi Pazar
26.12.2014.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Varnost Fitep a.d. , Zemun
26.12.2014.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Ečka a.d. , Lukino Selo
26.12.2014.Obaveštenje o značajnom učešću - Univerzal a.d. , Kanjiža
26.12.2014.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Ečka a.d. , Lukino Selo
26.12.2014.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Smanjenje - Galeb GTE a.d. , Beograd
25.12.2014.Obaveštenje o prinudnom otkupu akcija - Ključ a.d. , Kladovo
25.12.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Zrenjanin
25.12.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Marfin bank a.d. , Beograd
24.12.2014.Obaveštenje o prinudnom otkupu akcija - Angropromet Prehrana a.d. , Požarevac
24.12.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Teko mining Rakovac a.d. , Ledinci
24.12.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Komgrap a.d. , Beograd
24.12.2014.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd - KMBN
24.12.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zastava tapacirnica a.d. , Kragujevac
23.12.2014.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Bigz Publishing a.d. , Beograd
23.12.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Agrovršac a.d., Vršac
23.12.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Gradina a.d. , Užice
23.12.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd - KMBN
23.12.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - RTC Šabac a.d., Šabac
23.12.2014.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Lipa a.d. , Novi Pazar
23.12.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Beogradska pekarska industrija a.d. , Beograd
23.12.2014.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Ečka a.d. , Lukino Selo
22.12.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Angropromet Prehrana a.d. , Požarevac
22.12.2014.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Žitopromet - mlin a.d. , Senta
22.12.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav banka a.d., Beograd
22.12.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tržnica a.d. , Subotica
19.12.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
19.12.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - IGM Ruma a.d. , Ruma
19.12.2014.Odluka o isplati međudivedende - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd - AERO
19.12.2014.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Zmaj a.d. , Zemun
18.12.2014.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
18.12.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Žitoprodukt a.d. , Kragujevac
18.12.2014.Odluka o isplati međudividende - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
17.12.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Čelik a.d. , Veliko Gradište
17.12.2014.Predlog izmena i dopuna Statuta - Dunav banka a.d., Beograd
17.12.2014.Predlog izmena i dopuna Ugovora o osnivanju - Dunav banka a.d., Beograd
17.12.2014.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Lipa a.d. , Novi Pazar
17.12.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Lipa a.d. , Novi Pazar
17.12.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Energoprojekt Visokogradnja a.d. , Beograd
16.12.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav a.d. , Apatin
16.12.2014.Otkazana Skupština akcionara - Elektroporcelan a.d. , Aranđelovac
16.12.2014.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Žitopromet - mlin a.d. , Senta
16.12.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
16.12.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Holcim agregati a.d. , Popovac
16.12.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - C market a.d. , Beograd
16.12.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Srpska fabrika stakla a.d. , Paraćin
16.12.2014.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Povećanje - Ravnaja a.d., Mali Zvornik
15.12.2014.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Žitopromet - mlin a.d. , Senta
15.12.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Trgovina 22 a.d. , Kragujevac
15.12.2014.Obaveštenje o isplati dividende za 2013. godinu - Goša montaža a.d. , Velika Plana - GMON
15.12.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Podunavlje a.d. , Čelarevo
15.12.2014.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Podunavlje a.d. , Čelarevo
15.12.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Zobnatica a.d. , Bačka Topola
15.12.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Vatroservis a.d., Novi Sad
15.12.2014.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Hercegovina a.d. , Ravni Topolovac
15.12.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Pro galvano mikrometal a.d. , Beograd
15.12.2014.Ponuda za preuzimanje akcija - Morava prom a.d. , Lapovo
12.12.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ključ a.d. , Kladovo
12.12.2014.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Rafinerija Nafte u restrukturiranju a.d. , Beograd
12.12.2014.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Dunavprevoz a.d. , Bačka Palanka
12.12.2014.Obaveštenje o isplati dividende za 2013. godinu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
12.12.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Energoprojekt hidroinženjering a.d. , Beograd
12.12.2014.Odluka o postupku i načinu isplate dividende za 2013. godinu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
12.12.2014.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Simpo a.d. , Vranje
11.12.2014.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Povećanje - Panonka a.d. , Sombor
11.12.2014.Izmena poziva za Skupštinu akcionara - Pekarska industrija a.d. , Pančevo
11.12.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PD Zaječar a.d. , Zaječar
11.12.2014.Obaveštenje o značajnom učešću - Lučić Prigrevica a.d. , Novi Sad
11.12.2014.Povremene informacije - Obaveštenje o obavezi sticanja sopstvenih akcija - Jadran a.d., Nova Gajdobra
11.12.2014.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Sava Kovačević a.d. , Vrbas
11.12.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Župa a.d. , Kruševac
11.12.2014.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Sloga a.d. , Zrenjanin
11.12.2014.Dan dividende - Jedinstvo a.d. , Sevojno - JESV
10.12.2014.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Stjenik a.d. , Čačak
10.12.2014.Odložena Skupština akcionara - Progres a.d. , Mladenovac
10.12.2014.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Sloboda a.d. , Zrenjanin
10.12.2014.Obaveštenje o novom ukupnom broju akcija - PNKS - Panonka a.d. , Sombor
10.12.2014.Obaveštenje o značajnom učešću - Panonka a.d. , Sombor
10.12.2014.Dopuna dnevnog reda Skupštine akcionara - Dunav banka a.d., Beograd
10.12.2014.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Žitopromet - mlin a.d. , Senta
09.12.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Rubin a.d. , Kruševac
09.12.2014.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Žitopromet - mlin a.d. , Senta
09.12.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Rudnap Group a.d. , Beograd
09.12.2014.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Mostprojekt a.d. , Beograd
09.12.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - IM Rakovica a.d., Beograd
09.12.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Pionir a.d. , Leskovac
08.12.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Čelik a.d. , Veliko Gradište
08.12.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Niva a.d. , Žabalj
08.12.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Imos a.d. , Šid
08.12.2014.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Žitopromet - mlin a.d. , Senta
08.12.2014.Obaveštenje o značajnom učešću - FKL a.d. , Temerin
08.12.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Nama a.d. , Šabac
08.12.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Polet IGK a.d. , Novi Bečej
08.12.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Valjaonica bakra Sevojno a.d. , Sevojno
08.12.2014.Predlog Odluke o izmenama Osnivačkog akta - Agrovet a.d. , Melenci
08.12.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Agrovet a.d. , Melenci
08.12.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Izoprogres a.d. , Beograd
08.12.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Futurum a.d. , Beograd
08.12.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Poljopromet a.d. , Ruma
08.12.2014.Izveštaj o neodržanoj vanrednoj Skupštini akcionara - Čačanska banka a.d. , Čačak
05.12.2014.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Vojvodina Tehnopromet a.d., Sremska Mitrovica
05.12.2014.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Betonjerka a.d. , Čačak
05.12.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Orahovo a.d. , Novo Orahovo
05.12.2014.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Žitopromet - mlin a.d. , Senta
05.12.2014.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Žitopromet - mlin a.d. , Senta
04.12.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav Grocka a.d. , Grocka
04.12.2014.Godišnji izveštaj za 2013. godinu - Sloboda a.d. , Zrenjanin
04.12.2014.Obaveštenje o značajnom učešću - Interšped a.d. , Subotica
04.12.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Grupa Zastava Vozila u restrukturiranju a.d. , Kragujevac
04.12.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Hipol u restrukturiranju a.d. , Odžaci
04.12.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - FKL a.d. , Temerin
04.12.2014.Predlog izmene i dopune Statuta - FKL a.d. , Temerin
03.12.2014.Obaveštenje akcionarima o prinudnom otkupu akcija - Dunavprevoz a.d. , Bačka Palanka
03.12.2014.Izmena Poziva za vanrednu Skupštinu akcionara - Pekarska industrija a.d. , Pančevo
03.12.2014.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Žitopromet - mlin a.d. , Senta
03.12.2014.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
03.12.2014.Predlog Odluke o izmenama i dopunama Statuta - Termika a.d. , Beograd
03.12.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Termika a.d. , Beograd
03.12.2014.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Nikodije Stojanović Tatko a.d. , Prokuplje
03.12.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Vino župa a.d. , Aleksandrovac
03.12.2014.Izveštaj o stečenim sopstvenim akcijama - Planinka a.d. , Kuršumlija
03.12.2014.Izvestaj o stečenim akcijama - Nikodije Stojanović Tatko a.d. , Prokuplje
03.12.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - UTP Srbija a.d. , Kraljevo
03.12.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - UTP Srbija a.d. , Kraljevo
03.12.2014.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Proel a.d. , Požarevac - PRSPO
03.12.2014.Javni poziv i ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Grupa Univerexport - Trgopromet a.d. , Subotica
03.12.2014.Obaveštenje o značajnom učešću - Centroslavija a.d., Novi Sad
03.12.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Perutnina Ptuj Topiko a.d. , Bačka Topola
03.12.2014.Obaveštenje o značajnom učešću - Plana Market a.d., Velika Plana
03.12.2014.Obaveštenje o značajnom učešću - Centroslavija a.d., Novi Sad
03.12.2014.Obaveštenje o značajnom učešću - Plana Market a.d., Velika Plana
03.12.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Marfin bank a.d. , Beograd
03.12.2014.Poslovna vest - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
02.12.2014.Izveštaj sa sednice Odbora direktora - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
02.12.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Komgrap a.d. , Beograd - KMBGR
02.12.2014.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Žitopromet - mlin a.d. , Senta
02.12.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Morava a.d. , Jagodina
02.12.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Progres a.d. , Mladenovac
02.12.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Bačka a.d., Sivac
01.12.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pobeda Zara a.d. , Petrovaradin
01.12.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pobeda Metalac a.d. , Petrovaradin
01.12.2014.Predlog izmene Statuta - Dunav a.d. , Apatin
01.12.2014.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd
01.12.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav a.d. , Apatin
01.12.2014.Predlog izmene i dopune Statuta - Srpska banka a.d. , Beograd
01.12.2014.Predlog Odluke o izmenama i dopunama Ugovora o osnivanju - Srpska banka a.d. , Beograd
01.12.2014.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav banka a.d., Beograd
01.12.2014.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Erozija a.d., Valjevo
01.12.2014.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - JAA - autorska agencija za Srbiju a.d. , Beograd
01.12.2014.Dopuna dnevnog reda Sazivanja Skupštine akcionara - Srpska banka a.d. , Beograd
01.12.2014.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd - KMBN
01.12.2014.Obaveštenje o značajnom učešću - Komercijalna banka a.d. , Beograd - KMBN

Arhiva vesti

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost990,17
Promena-0,95
% -0,10%
17.05.2024. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,1050
USD/RSD107,8514
Izvor NBS, 17.05.2024.
Tržišna kapitalizacija - 17.05.2024.
450.098.771.305 RSD
3.843.548.707 EUR
Vesti sa Berze
09.05.2024.
BELEXsentiment za maj 2024. godine
07.05.2024.
BELEX Monthly Report - April 2024. - 07.05.2024.
04.04.2024.
BELEXsentiment za april 2024. godine
Poslednje vesti
17.05.2024.
Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO24209
17.05.2024.
Obaveštenje o značajnom učešću akcionara - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
17.05.2024.
Sazivanje Skupštine akcionara - Zlatarplast a.d. , Nova Varoš
17.05.2024.
Sazivanje Skupštine akcionara - Megal a.d. , Bujanovac
17.05.2024.
Sazivanje Skupštine akcionara - Bačka a.d., Sivac