U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

Izdavaoci - Vesti za maj 2022 godine

31.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Jugoinspekt a.d. , Beograd
31.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Luka Beograd a.d. , Beograd
31.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Palisad a.d. , Zlatibor
31.05.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Univerzal a.d. , Kanjiža
31.05.2022.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Univerzal a.d. , Kanjiža
31.05.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Univerzal a.d. , Kanjiža
31.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Chemos a.d. , Palić
31.05.2022.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Potisje precizni liv a.d. , Ada
31.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Elektroveze proizvodnja a.d. , Beograd
31.05.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vital a.d. , Vrbas
31.05.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vital a.d. , Vrbas
31.05.2022.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Kolut a.d. , Kolut
31.05.2022.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2021. godinu - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
31.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Reč naroda a.d. , Požarevac
31.05.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Dinara Servis a.d. , Beograd
31.05.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Woksal a.d. , Užice
31.05.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Woksal a.d. , Užice
31.05.2022.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2021. godinu - Woksal a.d. , Užice
31.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Proel a.d. , Beograd
31.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Prosveta a.d. , Beograd
31.05.2022.Mišljenje uprave u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - Jadran a.d., Nova Gajdobra
31.05.2022.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2021. godinu - Woksal a.d. , Užice
31.05.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Woksal a.d. , Užice
31.05.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Woksal a.d. , Užice
31.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
31.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Duga a.d. , Beograd
30.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Lasta a.d. , Beograd
30.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Vital a.d. , Vrbas
30.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
30.05.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
30.05.2022.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Hemofluid a.d., Kruševac
30.05.2022.Odbor direktora utvrdio predlog odluke o isplati dividendi - NIS a.d., Novi Sad
30.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Vino Kalem a.d. , Velika Drenova
30.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Vino Kalem a.d. , Velika Drenova
30.05.2022.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
30.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Kolut a.d. , Kolut
30.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Albus a.d. , Novi Sad
30.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Luka Beograd a.d. , Beograd
30.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Veterinarski centar a.d., Kraljevo
30.05.2022.Dopuna dnevnog reda skupštine akcionara - Granit Peščar a.d. , Ljig
30.05.2022.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Jedinstvo a.d. , Sevojno
30.05.2022.Odluka o izboru revizora za 2022. godinu - Hemijska industrija a.d. , Vranje
30.05.2022.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Hemijska industrija a.d. , Vranje
30.05.2022.Odluka o usvajanju izveštaja revizora - Hemijska industrija a.d. , Vranje
30.05.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Hemijska industrija a.d. , Vranje
30.05.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hemijska industrija a.d. , Vranje
30.05.2022.Poziv za XIV redovnu sednicu Skupštine akcionara NIS a.d. Novi Sad - NIS a.d., Novi Sad
30.05.2022.Obaveštenje o odluci Odbora direktora o sazivu XIV redovne sednice Skupštine akcionara - NIS a.d., Novi Sad
30.05.2022.Predlog odluke o izmeni Statuta - NIS a.d., Novi Sad
30.05.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Dinara Servis a.d. , Beograd
30.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Lukoil Srbija a.d. , Beograd
30.05.2022.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Tehnogradnja a.d. , Zrenjanin
30.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Progres a.d. , Beograd
30.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama za 2021. godinu - Progres a.d. , Beograd
30.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Bigz Publishing a.d. , Beograd
30.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Zmaj a.d. , Zemun
30.05.2022.Odluka odbora direktora o sazivanju redovne Skupštine akcionara - Zmaj a.d. , Zemun
27.05.2022.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Krušik plastika a.d. , Osečina
27.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama 2021. godine - Beozaštita a.d. , Beograd
27.05.2022.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Jedinstvo - metalogradnja a.d. , Sevojno
27.05.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Srbijaput a.d. , Beograd
27.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja
27.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Vino župa a.d. , Aleksandrovac
27.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Elektrodizalica a.d. , Beograd
27.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Elektrodizalica a.d. , Beograd
27.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Proleter a.d. , Ivanjica
27.05.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Metalac Proleter Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
27.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Rapid a.d. , Apatin
27.05.2022.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Stari Tamiš a.d. , Pančevo
27.05.2022.Ponuda za preuzimanje akcija - Stari Tamiš a.d. , Pančevo
27.05.2022.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Fintel energija a.d. , Beograd
27.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Goša montaža a.d. , Beograd
27.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama 2021. godine - Štamparija Borba a.d. , Beograd
27.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Inex Velepromet a.d. , Vučak
27.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
27.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Uniprom a.d. , Novi Pazar
27.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Transport Voždovac a.d. , Beograd
27.05.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Termovent SC Livnica čelika a.d. , Bačka Topola
27.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Štamparija Borba a.d. , Beograd
27.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Rade Končar a.d. , Beograd
27.05.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Beopan a.d. , Pančevo
27.05.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
27.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Trayal Korporacija a.d. , Kruševac
27.05.2022.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - PP Pobeda a.d. , Pobeda
27.05.2022.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - PTK Panonija a.d. , Panonija
27.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Hidrograđevinar a.d. , Sremska Mitrovica
27.05.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
27.05.2022.Odluka o raspodeli dobiti za 2021. godinu - Omoljica a.d. , Omoljica
27.05.2022.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Omoljica a.d. , Omoljica
27.05.2022.Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2021. godinu - Omoljica a.d. , Omoljica
27.05.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Omoljica a.d. , Omoljica
27.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Žitopek a.d. , Niš
27.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
27.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Ratar a.d. , Pančevo
27.05.2022.Najava dostave konsolidovanog godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
27.05.2022.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Putevi a.d. , Požega
27.05.2022.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
27.05.2022.Odluka o raspodeli dobiti za 2021. godinu - Metalac Proleter Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
27.05.2022.Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2021. godinu - Metalac Proleter Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
26.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Pekara 1. maj a.d. , Vršac
26.05.2022.Sazivanje redovne Skupštine akcionara (tehnička korekcija) - Fasma a.d. , Beograd
26.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Zlatarplast a.d. , Nova Varoš
26.05.2022.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Zavod za sudska veštačenja a.d. , Novi Sad
26.05.2022.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Planum GP a.d. , Beograd
26.05.2022.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Elektroveze proizvodnja a.d. , Beograd
26.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Rade Končar a.d. , Beograd
26.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Metalotehna Trade a.d. , Beograd
26.05.2022.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Fasma a.d. , Beograd
26.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Politika a.d. , Beograd
26.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
26.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Tehnohemija a.d. , Beograd
25.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Utva silosi a.d. , Kovin
25.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Granit Peščar a.d. , Ljig
25.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Simpo a.d. , Vranje
25.05.2022.Obaveštenje o bitnom događaju - NLB Komercijalna banka a.d. , Beograd
25.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Kopaonik a.d. , Beograd
25.05.2022.Predlog izmena i dopuna Statuta - Jadran a.d., Nova Gajdobra
25.05.2022.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Jadran a.d., Nova Gajdobra
25.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
25.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Centroprom a.d. , Beograd
25.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Trayal Korporacija a.d. , Kruševac
25.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Centroprom a.d. , Beograd
25.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
25.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
25.05.2022.Odluka o pokriću gubitka - Centroslavija a.d., Novi Sad
25.05.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021 godinu - Centroslavija a.d., Novi Sad
25.05.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Centroslavija a.d., Novi Sad
25.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Autotehna a.d. , Topola
24.05.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Kopaonik a.d. , Beograd
24.05.2022.Obaveštenje o otuđenju sopstvenih akcija - NLB Komercijalna banka a.d. , Beograd
24.05.2022.Statut - Tigar a.d. , Pirot
24.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Tigar a.d. , Pirot
24.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Interservis a.d. , Futog
24.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Interservis a.d. , Futog
24.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Fasma a.d. , Beograd
24.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Đokić NTK a.d. , Knjaževac
24.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Panonija a.d. , Pančevo
24.05.2022.Obaveštenje o isplati dividende za 2021 godinu - Philip Morris Operations a.d. , Niš
24.05.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Philip Morris Operations a.d. , Niš
24.05.2022.Odluka o raspodeli dobiti za 2021. godinu - Philip Morris Operations a.d. , Niš
24.05.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Philip Morris Operations a.d. , Niš
24.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Veterinarska stanica a.d., Kikinda
24.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Rudnik Kovin a.d. , Kovin
24.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
24.05.2022.Rešenje o uključenju nove emisije akcija na Standard Listing regulisanog tržišta - NLB Komercijalna banka a.d. , Beograd - KMBN
24.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Albus a.d. , Novi Sad
24.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - SU - marketi a.d. , Subotica
24.05.2022.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Raketa a.d. , Sevojno
24.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Fabrika bakarnih cevi a.d. , Majdanpek
24.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Iritel a.d. , Beograd
24.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Sjaj u tami a.d. , Beograd
24.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Tehnopromet a.d. , Beograd
24.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Tehnobran a.d. , Beograd
23.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Sremput a.d. , Ruma
23.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja
23.05.2022.Sazivanje vanredne sednice Skupštine akcionara - Centroistok a.d. , Bor
23.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Inex - bakar a.d. , Majdanpek
23.05.2022.Rešenje o smanjenju broja akcija uključenih na MTP Belex - Bigz Publishing a.d. , Beograd - BGZP
23.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Mlava a.d., Vučak
23.05.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Kopaonik a.d. , Beograd
23.05.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Kopaonik a.d. , Beograd
23.05.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Kopaonik a.d. , Beograd
23.05.2022.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Somborske novine a.d. , Sombor
23.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Klanica 8. Oktobar a.d. , Petrovac
23.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Autotransport a.d. , Beograd
23.05.2022.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Trivit Pek a.d. , Vrbas
23.05.2022.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Bečejska Pekara a.d. , Bečej
23.05.2022.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Bag a.d. , Bačko Gradište
23.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Kopaonik a.d. , Beograd
23.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Duga a.d. , Beograd
23.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Agroexport a.d. , Beograd
23.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Albus a.d. , Novi Sad
20.05.2022.Imenovan novi član Odbora direktora - NIS a.d., Novi Sad
20.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Apos a.d. , Apatin
20.05.2022.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2021. godinu - Apos a.d. , Apatin
20.05.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Apos a.d. , Apatin
20.05.2022.Sazivanje redovne sednice Skupštine akcionara - Severni Banat a.d. , Kikinda
20.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Insa a.d. , Zemun
20.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
20.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
20.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Srbija Tis a.d. , Zaječar
20.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
20.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Nova Peščara a.d. , Deliblato
20.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Nova Peščara a.d. , Deliblato
20.05.2022.Sazivanje redovne sednice Skupštine akcionara - Fero konstrukcije a.d. , Vranje
20.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama 2021/2022 - Fero konstrukcije a.d. , Vranje
20.05.2022.Sazivanje redovne sednice Skupštine akcionara - Inex-Uzor a.d., Negotin
20.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Be - Be a.d. , Bajina Bašta
20.05.2022.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2021. godinu - Autoventil a.d. , Užice
20.05.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Autoventil a.d. , Užice
20.05.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Autoventil a.d. , Užice
20.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Ribnjak Sutjeska a.d. , Sutjeska
20.05.2022.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Jadran a.d., Nova Gajdobra
20.05.2022.Ponuda za preuzimanje akcija - Jadran a.d., Nova Gajdobra
20.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Tehnoradionica a.d. , Zrenjanin
20.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Fintel energija a.d. , Beograd
20.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Geosonda - Fundiranje a.d. , Beograd
19.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Proleter a.d. , Ivanjica
19.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - NLB Komercijalna banka a.d. , Beograd
19.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Zlatarplast a.d. , Nova Varoš
19.05.2022.Rešenje o smanjenju broju akcija uključenih na MTP Belex - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka - CRFS
19.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Philip Morris Operations a.d. , Niš
19.05.2022.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Severtrans a.d. , Sombor
19.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
19.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Proel a.d. , Beograd
19.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodina a.d., Novi Sad
19.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - RTC Šabac a.d., Šabac
19.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Miroč a.d. , Kladovo
19.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
19.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
19.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama 2021/2022 - Metalac Home Market a.d. , Novi Sad
19.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama 2021/2022 - Centroistok a.d. , Bor
19.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Alfa plam a.d. , Vranje
19.05.2022.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Ciglana a.d. , Titel
19.05.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
18.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Trivit mlin a.d. , Vrbas
18.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - PP Feketić a.d. , Sombor
18.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Vojvodina a.d. , Sombor
18.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama 2021 - Bigz Publishing a.d. , Beograd
18.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Koprodukt a.d. , Novi Sad
18.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Rapid a.d. , Beograd
18.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama 2021/2022 - Severni Banat a.d. , Kikinda
18.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Tehnoradionica a.d. , Zrenjanin
18.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica
18.05.2022.Rešenje o smanjenju broju akcija uključenih na MTP Belex - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj - SJKS
18.05.2022.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Bigz Publishing a.d. , Beograd
18.05.2022.Predlog izmene i dopune Statuta - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
18.05.2022.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
18.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav Grocka a.d. , Grocka
18.05.2022.Izveštaj o preuzimanju akcija - Granit Peščar a.d. , Ljig
18.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Rudnik Kovin a.d. , Kovin
18.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Rudnik Kovin a.d. , Kovin
18.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Termika-Beograd a.d. , Beograd
18.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Lukoil Srbija a.d. , Beograd
18.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Ćele kula a.d. , Niš
18.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Savremena administracija a.d. , Beograd
18.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Stari Tamiš a.d. , Pančevo
18.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Dinara Servis a.d. , Beograd
18.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Stoteks a.d. , Novi Sad
18.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Dinara Gradnja a.d. , Beograd
18.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Ming kovačnica a.d. , Niš
18.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Ming kovačnica a.d. , Niš
18.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Stari Tamiš a.d. , Pančevo
18.05.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Kopaonik a.d. , Beograd
17.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Dimničar a.d. , Beograd
17.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Kosmaj mermer a.d. , Mladenovac
17.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - BAS a.d. , Beograd
17.05.2022.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Bačka a.d., Sivac
17.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Pomoravlje a.d. , Niš
17.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodina a.d. , Sombor
17.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - PP Feketić a.d. , Sombor
17.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Impol Seval a.d. , Sevojno
17.05.2022.Odluka o raspodeli dobiti za 2021. godinu - Centroistok a.d. , Bor
17.05.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Centroistok a.d. , Bor
17.05.2022.Izveštaj sa održane redovne sednice Skupštine akcionara - Centroistok a.d. , Bor
17.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Planum GP a.d. , Beograd
17.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Tekstil a.d. , Leskovac
17.05.2022.Sazivanje Redovne Skupštine akcionara - Dinara a.d. , Beograd
17.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Megal a.d. , Bujanovac
17.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd
16.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama 2021- Woksal a.d. , Užice
16.05.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Dimničar a.d. , Beograd
16.05.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Dimničar a.d. , Beograd
16.05.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pomoravlje a.d. , Niš
16.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Veterinarska stanica Šabac a.d. , Šabac
16.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama 2021/2022 - Inex-Uzor a.d., Negotin
16.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Hotel Park a.d. , Novi Sad
16.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Fasil a.d. , Arilje
16.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Magistrala a.d. , Beograd
16.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Ribarsko gazdinstvo a.d. , Beograd
16.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Budućnost a.d., Preševo
16.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Utva silosi a.d. , Kovin
16.05.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Dimničar a.d. , Beograd
16.05.2022.Ostale informacije - Obaveštenje o insajderskoj informaciji koja se neposredno odnosi na izdavaoca - Fintel energija a.d. , Beograd
16.05.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Dimničar a.d. , Beograd
16.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Zavod za sudska veštačenja a.d. , Novi Sad
16.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama 2021-2022 - Fasil a.d. , Arilje
16.05.2022.Kvartalni izveštaj za I kvartal 2022. godine - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
16.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
16.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
16.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - SU - marketi a.d. , Subotica
16.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Transport Voždovac a.d. , Beograd
16.05.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
16.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
16.05.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Kopaonik a.d. , Beograd
13.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
13.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Elkok a.d. , Kosjerić
13.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - NBB Nekretnine a.d., Beograd
13.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - NBB Nekretnine a.d., Beograd
13.05.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Imos a.d. , Šid
13.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Ribarsko gazdinstvo a.d. , Beograd
13.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Vojvodina a.d., Srbobran
13.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Imos a.d. , Šid
13.05.2022.Rezultati NIS grupe u prvom tromesečju 2022. godine - NIS a.d., Novi Sad
13.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Centroslavija a.d., Novi Sad
13.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica
13.05.2022.Kvartalni izveštaj za prvi kvartal 2022. godine - NIS a.d., Novi Sad
13.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - VD Dunav a.d. , Bačka Palanka
13.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Ratar a.d. , Pančevo
13.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Swisslion Miloduh a.d. , Kragujevac
13.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Impol Seval a.d. , Sevojno
13.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Inex Velepromet a.d. , Vučak
13.05.2022.Kvartalni izveštaj za I kvartal 2022. godine - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
13.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Woksal a.d. , Užice
13.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Goč a.d. , Trstenik
13.05.2022.Kvartalni izveštaj za I kvartal 2022. godine - Jedinstvo a.d. , Sevojno
13.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Dopuna dnevnog reda - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
13.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
13.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - VD Dunav a.d. , Bačka Palanka
13.05.2022.Kvartalni izveštaj za I kvartal 2021. godine - Fintel energija a.d. , Beograd
13.05.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Goša montaža a.d. , Beograd
13.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Luka Senta a.d. , Senta
13.05.2022.Kvartalni izveštaj za I kvartal 2022. godine - NLB Komercijalna banka a.d. , Beograd
13.05.2022.Kvartalni izveštaj za I kvartal 2022. godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
13.05.2022.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Kosmaj a.d. , Mladenovac
12.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
12.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Đuro Salaj a.d. , Beograd
12.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Pekara 1. maj a.d. , Vršac
12.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Pomoravlje a.d. , Niš
12.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Ruma fabrika kože a.d. , Ruma
12.05.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ratko Mitrović a.d. , Beograd
12.05.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Utva silosi a.d. , Kovin
11.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Hemofluid a.d., Kruševac
11.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Metaloplastika a.d. , Čajetina
11.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama 2021-2022 - Srbijatransport a.d. , Beograd
11.05.2022.Obaveštenje izdavaoca u vezi promena u značajnom učešću (Gazprom Neft) - NIS a.d., Novi Sad
11.05.2022.Obaveštenje izdavaoca u vezi promena u značajnom učešću (Gazprom) - NIS a.d., Novi Sad
11.05.2022.Izveštaj sa redovne Skupštine akcionara sa odlukama - Revnost a.d. , Novi Sad
11.05.2022.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Putnik a.d. , Novi Sad
11.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Svetlost a.d. , Beograd
11.05.2022.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Dinara Servis a.d. , Beograd
11.05.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Dinara Servis a.d. , Beograd
11.05.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dinara Servis a.d. , Beograd
11.05.2022.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Miroč a.d. , Kladovo
11.05.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Miroč a.d. , Kladovo
11.05.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Miroč a.d. , Kladovo
11.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodina a.d., Novi Sad
11.05.2022.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Dinara Gradnja a.d. , Beograd
11.05.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Dinara Gradnja a.d. , Beograd
11.05.2022.Obaveštenje o poništenju sopstvenih akcija - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
11.05.2022.Obaveštenje o poništenju sopstvenih akcija - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
11.05.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dinara Gradnja a.d. , Beograd
11.05.2022.Najava dostavljanja i objave kvartalnog izveštaja za I kvartal 2022. godine - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
11.05.2022.Najava dostave i objave Kvartalnog izveštaja za prvi kvartal 2022. godine - NIS a.d., Novi Sad
11.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Fabrika bakarnih cevi a.d. , Majdanpek
11.05.2022.Obaveštenje o značajnom učešću Gazprom - NIS a.d., Novi Sad
11.05.2022.Obaveštenje o značajnom učešću Gazprom Neft - NIS a.d., Novi Sad
11.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Termika-Beograd a.d. , Beograd
11.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Stoteks a.d. , Novi Sad
11.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Koprodukt a.d. , Novi Sad
11.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Vital a.d. , Vrbas
11.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Unioninvest Inženjering i projektovanje a.d. , Beograd
11.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Irmovo a.d. , Kisač
11.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Farmacoop a.d. , Kać
11.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Sloga a.d. , Kać
10.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
10.05.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
10.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama 2021/2022 - Krušik plastika a.d. , Osečina
10.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Koprodukt a.d. , Novi Sad
10.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Stoteks a.d. , Novi Sad
10.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Vojvodina a.d., Novi Sad
10.05.2022.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja za I kvartal 2022. godine - Komercijalna banka a.d. , Beograd
10.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Alfa plam a.d. , Vranje
10.05.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dedinje a.d. , Beograd
10.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Raketa a.d. , Sevojno
10.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Trayal Korporacija a.d. , Kruševac
10.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Mladost a.d. , Aleksandrovac
10.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Sloga a.d. , Užice
10.05.2022.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja za I kvartal 2022. godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
10.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Hemijska industrija a.d. , Vranje
10.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Potisje precizni liv a.d. , Ada
10.05.2022.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja za I kvartal 2022. godine - Jedinstvo a.d. , Sevojno
10.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Invest - Import a.d. , Beograd
09.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Podunavlje a.d. , Bačka Palanka
09.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Kosmaj mermer a.d. , Mladenovac
09.05.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Takovo transport a.d. , Beograd
09.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
09.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
09.05.2022.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja za I kvartal 2022. godine - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
09.05.2022.Najava dostavljanja i objave Kvartalnog izveštaja za I kvartal 2022. godine - Fintel energija a.d. , Beograd
09.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Tigar a.d. , Pirot
09.05.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hotel Park a.d. , Novi Sad
09.05.2022.Obaveštenje izdavaoca o značajnom učešću - Tehnopromet a.d. , Beograd
09.05.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Tehnopromet a.d. , Beograd
09.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Magistrala a.d. , Beograd
09.05.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Kopaonik a.d. , Beograd
09.05.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Kopaonik a.d. , Beograd
09.05.2022.Obaveštenje o donetom Rešenju Komisije za hartije od vrednosti br. 6/0-17-2842/133-17 od 20.04.2022. godine - Kopaonik a.d. , Beograd
09.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Duga a.d. , Beograd
09.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Sjaj u tami a.d. , Beograd
09.05.2022.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2021. godinu - Svetlost a.d. , Beograd
06.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
06.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
06.05.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Magistrala a.d. , Beograd
06.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Svetlost a.d. , Beograd
06.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
06.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Mladost a.d. , Aleksandrovac
06.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Goša montaža a.d. , Beograd
06.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Severtrans Sombor ad
06.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021 godinu- Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica
06.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
06.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
06.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021 godinu - Elektro industrijska servisna mreža a.d. , Beograd
06.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021 godinu - Granit Peščar a.d. , Ljig
06.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Štamparija Borba a.d. , Beograd
06.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Ribarsko gazdinstvo a.d. , Beograd
06.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu- Transport Voždovac a.d. , Beograd
06.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
06.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021 godinu - Politika a.d. , Beograd
06.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021 godinu- Autotehna a.d. , Topola
06.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
06.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Zavod za sudska veštačenja a.d. , Novi Sad
06.05.2022.KONSOLIDOVAN GODIŠNJI IZVEŠTAJ ZA 2021.GODINU - IPM "ZMAJ" a.d. Zemun-Beograd
06.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Zmaj a.d. , Zemun
06.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021 godinu - Centroslavija a.d., Novi Sad
06.05.2022.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2021. godinu - Polet IGK a.d. , Novi Bečej
06.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Usluga a.d. , Bačka Topola
06.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Unioninvest Inženjering i projektovanje a.d. , Beograd
06.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Prosveta a.d. , Beograd
06.05.2022.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2021. godinu- Simpo a.d. , Vranje
06.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu- Simpo a.d. , Vranje
06.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Lukoil Srbija a.d. , Beograd
06.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021.godinu - Proleter a.d. , Ivanjica
06.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Bigz Publishing a.d. , Beograd
06.05.2022.Godišnji izveštaj 2021 godinu - Ribnjak Sutjeska a.d. , Sutjeska
06.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - JAA - autorska agencija za Srbiju a.d. , Beograd
06.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Polet IGK a.d. , Novi Bečej
06.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021 godinu - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
06.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu- Swisslion Miloduh a.d. , Kragujevac
06.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Elektro industrijska servisna mreža a.d. , Beograd
06.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - PP Pobeda a.d. , Pobeda
06.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021 godinu- Sloga a.d. , Kać
06.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - PTK Panonija a.d. , Panonija
06.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Geosonda - Fundiranje a.d. , Beograd
06.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Farmacoop a.d. , Kać
06.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Min Div a.d. , Svrljig
06.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Industrija nameštaja Bajmok a.d. , Bajmok
06.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Putevi a.d. , Užice
06.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Ciglana a.d. , Titel
06.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Dinara a.d. , Beograd
06.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Zimpa a.d. , Ub
06.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Rade Končar a.d. , Beograd
06.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Severtrans a.d. , Sombor
06.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Trivit mlin a.d. , Vrbas
06.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Galeb GTE a.d. , Beograd
06.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Kopaonik a.d. , Beograd
06.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Sigma a.d. , Beograd
06.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Ruma fabrika kože a.d. , Ruma
06.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Inex Velepromet a.d. , Vučak
06.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Galeb Metaloplastika a.d. , Šabac
06.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Medifarm a.d. , Beograd
06.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Vagar a.d. , Futog
06.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Galeb FSU a.d. , Beograd
06.05.2022.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Severtrans a.d. , Sombor
06.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Univerzal a.d. , Kanjiža
06.05.2022.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2021. godinu - Sigurnost - As a.d. , Beograd
06.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Sigurnost - As a.d. , Beograd
06.05.2022.Mišljenje uprave u vezi sa ponudom za preuzimanje - Granit Peščar a.d. , Ljig
06.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Goč a.d. , Trstenik
06.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Palisad a.d. , Zlatibor
06.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu (dopunjen) - Vojvodina a.d. , Sombor
06.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Pekarska industrija a.d. , Pančevo
06.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Stari Tamiš a.d. , Pančevo
05.05.2022.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2021. godinu - Insa a.d. , Zemun
05.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd
05.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Ciglana a.d. , Titel
05.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Dimničar a.d. , Beograd
05.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Pekarska industrija a.d. , Pančevo
05.05.2022.Konsolidovani godišnji izveštaj za 2021. godinu - Centroprom a.d. , Beograd
05.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Centroprom a.d. , Beograd
05.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - BB Trade a.d. , Žitište
05.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu- Insa a.d. , Zemun
05.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu- Elektrodizalica a.d. , Beograd
05.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021 godinu- Žitopek a.d. , Niš
05.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Pekarska industrija a.d. , Pančevo
05.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - IO Beograd a.d. , Beograd
05.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021 godinu - Ratar a.d. , Pančevo
05.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godine - Osnova projekt a.d. , Beograd
05.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Bačka a.d., Sivac
05.05.2022.Ostale informacije - Obaveštenje o insajderskoj informaciji koja se neposredno odnosi na izdavaoca - Fintel energija a.d. , Beograd
05.05.2022.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2021. godinu - Lasta a.d. , Beograd
05.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Lasta a.d. , Beograd
05.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu- Rapid a.d. , Beograd
05.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Ruma fabrika kože a.d. , Ruma
05.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu- 7. Juli Majke Jevrosime 47-49 a.d. , Beograd
05.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Minos a.d. , Gornji Milanovac
05.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Vino Kalem a.d. , Velika Drenova
05.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Taratrans a.d. , Bajina Bašta
05.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Đuro Salaj a.d. , Beograd
05.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Trayal Korporacija a.d. , Kruševac
05.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Jedinstvo a.d. , Sevojno
05.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Imtel Komunikacije a.d. , Beograd
05.05.2022.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2021. godinu - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
05.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
05.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Podvis term a.d. , Knjaževac
05.05.2022.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2021. godinu - Luka Beograd a.d. , Beograd
05.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Dunav Grocka a.d. , Grocka
05.05.2022.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2021. godinu - Informatika a.d. , Beograd
05.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Informatika a.d. , Beograd
05.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu- Sigma a.d. , Beograd
05.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - VIK a.d., Vršac
05.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Tehnobran a.d. , Beograd
05.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Somborske novine a.d. , Sombor
05.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Institut za tržišna istraživanja a.d. , Beograd
05.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Bečejska Pekara a.d. , Bečej
05.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Bačka a.d., Sivac
05.05.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vagar a.d. , Futog
05.05.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Miroč a.d. , Kladovo
05.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Bag a.d. , Bačko Gradište
05.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Trivit Pek a.d. , Vrbas
05.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Neostar a.d. , Novi Sad
05.05.2022.Izveštaj o korporativnom upravljanju za 2021. godinu - Irmovo a.d. , Kisač
05.05.2022.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2021. godinu - Autoprevoz Janjušević a.d. , Priboj
05.05.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Autoprevoz Janjušević a.d. , Priboj
05.05.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Autoprevoz Janjušević a.d. , Priboj
05.05.2022.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2021. godinu - Taratrans a.d. , Bajina Bašta
05.05.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Taratrans a.d. , Bajina Bašta
05.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Veterinarska stanica Koceljeva a.d. , Koceljeva
05.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Galeb FSU a.d. , Beograd
05.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Miroč a.d. , Kladovo
05.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Somborske novine a.d. , Sombor
05.05.2022.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2021. godinu - Goša montaža a.d. , Beograd
05.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Hotel Park a.d. , Novi Sad
05.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Goša montaža a.d. , Beograd
05.05.2022.Godišnji izveštaj 2021. godinu- Fasil a.d. , Arilje
05.05.2022.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2021. godinu - Utva silosi a.d. , Kovin
05.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Bečejska Pekara a.d. , Bečej
05.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Inex-Uzor a.d., Negotin
05.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Fabrika opruga Čačak a.d. , Čačak
05.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Šljunkara a.d. , Bela Crkva
05.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Vital a.d. , Vrbas
05.05.2022.Izjava vezano za konsolidovane fin. izveštaje za 2021. godinu - Hemofluid a.d., Kruševac
05.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Tehnohemija a.d. , Beograd
05.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
05.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - PP Feketić a.d. , Sombor
05.05.2022.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2021. godinu - Jedinstvo a.d. , Sevojno
04.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Vojvodina a.d. , Sombor
04.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - PP Miletić a.d. , Sombor
04.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
04.05.2022.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2021. godinu - Invest - Import a.d. , Beograd
04.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Užice
04.05.2022.Obaveštenje o prinudnom otkupu akcija - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja
04.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Užice
04.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Rapid a.d. , Beograd
04.05.2022.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Osnova projekt a.d. , Beograd
04.05.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Taratrans a.d. , Bajina Bašta
04.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica
04.05.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Usluga a.d. , Bačka Topola
04.05.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
04.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Potisje precizni liv ad Ada
04.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Tehnoradionica a.d. , Zrenjanin
04.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021 godinu- Nova Peščara a.d. , Deliblato
04.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - VD Dunav a.d. , Bačka Palanka
04.05.2022.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2021. godinu - Fintel energija a.d. , Beograd
04.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Fintel energija a.d. , Beograd
04.05.2022.Rešenje o smanjenju broja akcija uključenih na Open Market - Alfa plam a.d. , Vranje - ALFA
04.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021 godinu - Ikarbus a.d. , Beograd
04.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Homolje a.d. , Žagubica
04.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu (dopuna) - BAS a.d. , Beograd
04.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Hemijska industrija ad Vranje
04.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Galeb Metaloplastika a.d. , Šabac
04.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - ALTA banka a.d. , Beograd
04.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
04.05.2022.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Vojvodina a.d. , Sombor
04.05.2022.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2021. godinu - Impol Seval a.d. , Sevojno
04.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Impol Seval a.d. , Sevojno
04.05.2022.Upitnik o praksi korporativnog upravljanja - Fintel energija a.d. , Beograd
04.05.2022.Upitnik o praksi korporativnog upravljanja - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
04.05.2022.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2021. godinu - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
04.05.2022.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2021. godinu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
04.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - pojedinačni
04.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Bag a.d. , Bačko Gradište
04.05.2022.Pojedinačni Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
04.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Farmacoop a.d. , Kać
04.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Hemofluid a.d., Kruševac
04.05.2022.Godišnji izveštaj 2021. godinu - Beogradmontaža a.d. , Beograd
04.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Fabrika hleba i mleka a.d. , Surdulica
04.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Autotransport a.d. , Beograd
04.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Kać
04.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu- Interservis a.d. , Futog
04.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Sremput a.d. , Ruma
04.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu- Srbija Tis a.d. , Zaječar
04.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021.godinu - Stoteks a.d. , Novi Sad
04.05.2022.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2021. godinu - Tigar a.d. , Pirot
04.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Trivit Pek ad Vrbas
04.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Rapid a.d. , Apatin
04.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Magistrala a.d. , Beograd
04.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - BAS a.d. , Beograd
04.05.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd
04.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Zlatibor gradnja a.d. , Beograd
04.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd

Arhiva vesti

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost1.002,07
Promena2,18
% 0,22%
12.06.2024. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,0672
USD/RSD109,0011
Izvor NBS, 12.06.2024.
Tržišna kapitalizacija - 12.06.2024.
454.877.361.843 RSD
3.885.608.965 EUR
Vesti sa Berze
12.06.2024.
MREL obveznice Raiffeisen banke uključene na Open Market segment Regulisanog tržišta Beogradske berze a. d. Beograd
04.06.2024.
BELEXsentiment za jun 2024. godine
03.06.2024.
BELEX Monthly Report - May 2024.- 03.06.2024.
Poslednje vesti
12.06.2024.
Prospekt dugoročnih obveznica I emisije - Raiffeisen banka a.d. Beograd, Beograd - RFBN01
12.06.2024.
Odluka o uključenju dužničkih hartija od vrednosti na Open Market - Raiffeisen banka a.d. Beograd, Beograd - RFBN01
12.06.2024.
Obaveštenje o značajnom učešću - Srbija Tis a.d. , Zaječar
12.06.2024.
Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Woksal a.d. , Užice
12.06.2024.
Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Đuro Salaj a.d. , Beograd