U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

Izdavaoci - Vesti za septembar 2007 godine

28.09.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Špik Morava a.d. Ivanjica
28.09.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Špik Napredak a.d. Ivanjica
28.09.2007.Izvod iz finansijskih izveštaja - Adria a.d. Beograd
28.09.2007.Godišnji izveštaj - Prvi Maj a.d. Pirot
28.09.2007.Godišnji izveštaj - Proteinka a.d. Šabac
27.09.2007.Godišnji izveštaj - Ljutovo a.d. Ljutovo
27.09.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - HUP Novi Sad a.d. Novi Sad
27.09.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Špik Iverica a.d. Ivanjica
26.09.2007.Godišnji izveštaj - Niskogradnja a.d. Trstenik
26.09.2007.Izvod iz finansijskih izveštaja - Niskogradnja a.d. Trstenik
26.09.2007.Godišnji izveštaj - Duvankoop a.d. Bačka Palanka
26.09.2007.Izvod iz finansijskih izveštaja - Bečej prevoz a.d. Bečej
26.09.2007.Godišnji izveštaj - Vojput a.d. Subotica
26.09.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Unior Components a.d. Kragujevac
26.09.2007.Godišnji izveštaj - Takovo osiguranje a.d. Kragujevac
26.09.2007.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Interservis a.d. Novi Sad
26.09.2007.Odluka o povećanju kapitala - Crvenka fabrika šećera a.d. Crvenka
26.09.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Crvenka fabrika šećera a.d. Crvenka
25.09.2007.Javni poziv za otkup sopstvenih akcije - Mašinoprojekt kopring a.d. Beograd
25.09.2007.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Moravamermer a.d. Beograd
25.09.2007.Bitni dogadjaji - Planinka a.d. Kuršumlija
25.09.2007.Godišnji izveštaj - 8. mart a.d. Beograd
25.09.2007.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Jedinstvo a.d. Apatin
25.09.2007.Godišnji izveštaj - Agrosrem a.d. Sremska Mitrovica
25.09.2007.Godišnji izveštaj - Pro galvano mikrometal a.d. Beograd
25.09.2007.Izvod iz finansijskih izveštaja - Nopal a.d. Bačka Palanka
25.09.2007.Javni poziv za uplatu i upis akcija - Telefonija a.d. Beograd
24.09.2007.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Eco Inos a.d. Kruševac
24.09.2007.Odlaganje vanredne Skupštine akcionara - Obuća a.d. Beograd
24.09.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zastava promet a.d. Beograd
24.09.2007.Godišnji izveštaj - Graditelj a.d. Kikinda
24.09.2007.Godišnji izveštaj - Projektni biro Arhitekt a.d. Kikinda
24.09.2007.Izvod iz finansijskih izveštaja - Put a.d. Zaječar
24.09.2007.Godišnji izveštaj - Projektni biro a.d. Kikinda
24.09.2007.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Pansirovina a.d. Pančevo
24.09.2007.Godišnji izveštaj - Metalopromet a.d. Kula
24.09.2007.Saopštenje izdavaoca - Energoprojekt holding a.d. Beograd
24.09.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vatrosprem, Kumodraška 240 a.d. Beograd
24.09.2007.Isplata dividende - Energoprojekt hidroinženjering a.d. N. Beograd
21.09.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Potens perforacija a.d. Požega
21.09.2007.Godišnji izveštaj - Banatska Dubica a.d. Banatska Dubica
21.09.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvođanska banka a.d. Novi Sad
21.09.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kopovi a.d. Ub
21.09.2007.Izveštaj o ishodu javne ponude - Veterinarski zavod Subotica a.d. Subotica
20.09.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Stari Grad UP a.d. Beograd
20.09.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Findomestic banka a.d. Beograd
20.09.2007.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Minel Enim Šabac a.d. Šabac
20.09.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Niskogradnja a.d. Trstenik
20.09.2007.Godišnji izveštaj - ABS Minel elektrogradnja DV a.d. Beograd
20.09.2007.Godišnji izveštaj - ABS Minel kontaktne mreže a.d. Beograd
19.09.2007.Ponuda za otuđenje sopstvenih akcija - Jugoprevoz Kruševac a.d. Kruševac
19.09.2007.Godišnji izveštaj - Agrohem a.d. Novi Sad
19.09.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tri grozda a.d. Beograd
19.09.2007.Godišnji izveštaj - Brodarstvo Zrenjanin a.d. Zrenjanin
19.09.2007.Sazivanje Vanredne Skupštine akcionara - Obuća a.d. Beograd
19.09.2007.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Informatika a.d. Beograd
19.09.2007.Izvod iz finansijskih izveštaja - Đuro Salaj a.d. Beograd
19.09.2007.Izvod iz konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2006. godinu - Hypo Alpe - Adria Bank a.d. Beograd
19.09.2007.Izvod iz finansijskih izveštaja - Hypo Alpe - Adria Bank a.d. Beograd
19.09.2007.Izvod iz godišnjeg finansijskog izveštaja - Hypo Alpe - Adria Bank a.d. Beograd
19.09.2007.Godišnji izveštaj - Hypo Alpe - Adria Bank a.d. Beograd
19.09.2007.Godišnji izveštaj - Dimničar a.d. Beograd
19.09.2007.Godišnji izveštaj - Mlekara Leskovac a.d. Leskovac
19.09.2007.Obaveštenje o isplati dividendi - Energoprojekt industrija a.d. Beograd
19.09.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Xella Srbija a.d. Vreoci
18.09.2007.Sazivanje Vanredne Skupštine akcionara - Dunavka a.d. Veliko Gradište
18.09.2007.Sazivanje Vanredne Skupštine akcionara - Luka Beograd a.d. Beograd
18.09.2007.Godišnji izveštaj - Beograd projekt a.d. Beograd
18.09.2007.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Miro Popara a.d. Sečanj
18.09.2007.Godišnji izveštaj - Miro Popara a.d. Sečanj
18.09.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vodogradnja a.d. Zaječar
18.09.2007.Godišnji izveštaj - Balkanbelt a.d. N. Beograd
17.09.2007.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2006. godinu - Vagar a.d. Novi Sad
17.09.2007.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2006. godinu - Minel Elvo a.d. Beograd
17.09.2007.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2006. godinu - Centroistok a.d.Bor
17.09.2007.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2006. godinu - Dušan Petronijević a.d. Kruševac
17.09.2007.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2006. godinu - Somborputevi a.d. Sombor
17.09.2007.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2006. godinu - Proel a.d. Požarevac
17.09.2007.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2006. godinu - Sloboda a.d. Pančevo
17.09.2007.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2006. godinu - Odžačar a.d. Sombor
17.09.2007.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2006. godinu - Metalac a.d. Skorenovac
17.09.2007.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2006. godinu - Avala a.d. Kikinda
17.09.2007.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2006. godinu - Saobraćaj a.d. Odžaci
17.09.2007.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2006. godinu - Vojvodinapromet a.d. Vrbas
17.09.2007.Godišnji izveštaj - Budućnost Jagodina a.d. Jagodina
17.09.2007.Godišnji izveštaj - Zastava - Voždovac a.d. Beograd
17.09.2007.Sazivanje Vanredne Skupštine akcionara - Transportšped a.d. Novi Beograd
17.09.2007.Bitni dogadjaji - Zorka Color a.d. Šabac
17.09.2007.Sazivanje Vanredne Skupštine akcionara - Albus a.d. Novi Sad
17.09.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Neimar a.d. Novi Sad
17.09.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Imtel computers a.d. Beograd
17.09.2007.Isplata dividende - Energoprojekt Entel a.d. Beograd
17.09.2007.Bitan dogadjaj - Planinka a.d. Kuršumlija
14.09.2007.Odluka o raspodeli dobiti i danu dividende - Crvenka fabrika šećera a.d. Crvenka
14.09.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ribar a.d. Novi Kneževac
14.09.2007.Izvod iz finansijskih izveštaja - Ribar a.d. Novi Kneževac
14.09.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Energoprojekt industrija a.d. Beograd
14.09.2007.Godišnji izveštaj o poslovanju - Zlatica a.d. Lazarevo
14.09.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Crvenka fabrika šećera a.d. Crvenka
14.09.2007.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Kruševacput a.d. Kruševac
14.09.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Takovo osiguranje a.d. Kragujevac
14.09.2007.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Centrosrem tekstil a.d. Stara Pazova
14.09.2007.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Centrosrem promet a.d. Stara Pazova
14.09.2007.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - UTP Srbija a.d. Kraljevo
14.09.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Sunce a.d. Sombor
14.09.2007.Izvod iz finansijskih izveštaja - Vodogradnja a.d. Zaječar
14.09.2007.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Klas Beograd a.d. Beograd
13.09.2007.Nova emisija akcija - Telefonija a.d. Beograd
13.09.2007.Sazivane vanredne Skupštine akcionara - Proteinka a.d. Šabac
13.09.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Agrosrbija a.d. Kraljevo
13.09.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Srpska banka a.d. Beograd
13.09.2007.Sazivanje Skupštine akcionara i Dan dividende - Pupin Telecom a.d. Zemun
13.09.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Messer Tehnogas a.d. Beograd
12.09.2007.Izvod iz finansijskih izveštaja - Jugozan promet a.d. Beograd
12.09.2007.Izvod iz finansijskih izveštaja - Balkanbelt a.d. N. Beograd
12.09.2007.Isplata dividende za 2006. godinu - Čoka duvanska industrija a.d. Čoka
12.09.2007.Godišnji izveštaj - Tehnooprema inženjering a.d. Beograd
12.09.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugoprevoz Kruševac a.d. Kruševac
12.09.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Agrovojvodina - Palanka a.d. Bačka Palanka
12.09.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Inos a.d. Beograd
12.09.2007.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Vojvodina a.d. Šid
11.09.2007.Poslovne vesti - Energoprojekt holding a.d. Beograd
11.09.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Suvenir a.d. Novi Sad
11.09.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tranšped a.d. Beograd
11.09.2007.Izvod iz finansijskih izveštaja - Tranšped a.d. Beograd
11.09.2007.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Minel Enim - Smederevo a.d. Smederevo
11.09.2007.Godišnji izveštaj - PP Sombor a.d. Sombor
10.09.2007.Izvod iz finansijskih izveštaja - Štamparija Borba a.d. Beograd
10.09.2007.Izvod iz finansijskih izveštaja - Metalac a.d. Beograd
10.09.2007.Izvod iz finansijskih izveštaja - Budućnost slp a.d. Beograd
10.09.2007.Izvod iz finansijskih izveštaja - Ecocom žitopromet a.d. Draginje
10.09.2007.Izvod iz finansijskih izveštaja - Inex krajina a.d. Negotin
10.09.2007.Sazivanje Vanredne Skupštine akcionara - Đuro Salaj a.d. Beograd
10.09.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad
10.09.2007.Godišnji izveštaj - Zenit a.d. Vršac
10.09.2007.Godišnji izveštaj - Minel Enim - Smederevo a.d. Smederevo
10.09.2007.Sazivanje Vanredne Skupštine akcionara - Halas Jožef a.d. Ada
10.09.2007.Izvod iz finansijskih izveštaja - Kron a.d. Beograd
10.09.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kron a.d. Beograd
10.09.2007.Godišnji izveštaj - Soja protein a.d. Bečej
10.09.2007.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Doline a.d. Gložan
10.09.2007.Izvod iz finansijskih izveštaja - Vojvodinaput Bačkaput a.d. Novi Sad
10.09.2007.Godišnji izveštaj - Vojvodinaput Bačkaput a.d. Novi Sad
10.09.2007.Obaveštenje o ponudi za sticanje sopstvenih akcija - Produktiva a.d. Novi Sad
10.09.2007.Godišnji izveštaj - Woksal a.d. Užice
10.09.2007.Godišnji izveštaj - Žitobanat a.d. Vršac
10.09.2007.Godišnji izveštaj - BB Trade a.d. Žitište
07.09.2007.Godišnji izveštaj - Ekonomski institut a.d. Beograd
07.09.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - 8. mart a.d. Beograd
07.09.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - 8. mart a.d. Beograd
07.09.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad
07.09.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Elektroremont a.d. Subotica
07.09.2007.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Nova brazda a.d. Đurđin
06.09.2007.BUSINESS NEWS – ENERGOPROJEKT HOLDING CO. BELGRADE
06.09.2007.Izvod iz polugodišnjeg finansijskog izveštaja za 2007.godinu - Energoprojekt holding a.d. Beograd
06.09.2007.Godišnji izveštaj - Proleter a.d. Arilje
06.09.2007.Izvod iz finansijskih izveštaja - Proleter a.d. Arilje
06.09.2007.Izveštaj o preuzimanju akcija - MIK Javor a.d. Beograd
06.09.2007.Godišnji izveštaj - Željezničar konfekcija a.d. Subotica
06.09.2007.Godišnji izveštaj - Kopovi a.d.UB
06.09.2007.Godišnji izveštaj - Srbija TIS a.d. Zaječar
06.09.2007.Godisnji izvestaj - AZMA A.D. KRAGUJEVAC
06.09.2007.Korigovani godisnji izvestaj - Institut za strane jezike a.d. Beograd
06.09.2007.Godišnji izveštaj - Peščara a.d. Subotica
06.09.2007.Godisnji izvestaj - Napred GP a.d. Beograd
05.09.2007.Godišnji izveštaj - Sebastijan limarija Jedinstvo a.d. Bačka Palanka
05.09.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zimpa a.d. Ub
05.09.2007.Finansijski izveštaj na dan 30. jun 2007. godine - Zvezda fabrika ogledala a.d. Beograd
05.09.2007.Godišnji izveštaj - Timok a.d. Knjaževac
05.09.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Beteks a.d. Beograd
05.09.2007.Obaveštenje o rezultatima ponude za preuzimanje akcija - JT International a.d. Senta
05.09.2007.Sazivanje Vanredne Skupštine akcionara i dan akcionara - Jubmes banka a.d. Beograd
05.09.2007.Poslovne vesti - Energoprojekt holding a.d. Beograd
05.09.2007.Godišnji izveštaj - Zora a.d. Subotica
05.09.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Vatrosprem a.d. Beograd
05.09.2007.Godišnji izveštaj - Vršački vinogradi a.d. Vršac
05.09.2007.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Sirovinabanat a.d. Zrenjanin
05.09.2007.Obaveštenje svim nesaglasnim akcionarima ciljnog društva o zahtevu za prinudnu prodaju akcija - Somboled a.d. Sombor
05.09.2007.Povećanje kapitala - Miroč a.d. Kladovo
05.09.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Metalac a.d. Beograd
05.09.2007.Sazivanje Vanredne Skupštine akcionara - Zastava promet a.d. Beograd
05.09.2007.Godišnji izveštaj - Niskogradnja a.d. Pirot
05.09.2007.Godišnji izveštaj - Agrovojvodina a.d. Vršac
05.09.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Agrovojvodina a.d. Vršac
05.09.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Centar a.d. Beograd
05.09.2007.Bitan dogadjaj - Galenika Fitofarmacija a.d. Zemun
05.09.2007.Prezentacija VII emisije akcija - Veterinarski zavod Subotica a.d. Subotica
04.09.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Elan a.d. Izbište
04.09.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Savremena a.d. Beograd
04.09.2007.Godišnji izveštaj - Tisa a.d. Senta
04.09.2007.Godišnji izveštaj - Orahovo a.d. Novo Orahovo
04.09.2007.Godišnji izveštaj - Sanad a.d. Sanad
04.09.2007.Godišnji izveštaj - Koteks a.d. Bezdan
04.09.2007.Sazivanje Vanredne Skupštine akcionara - Sava Kovačević a.d. Vrbas
04.09.2007.Godišnji izveštaj - Labudnjača a.d. Vajska
04.09.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Stari Grad UP a.d. Beograd
04.09.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Tri grozda a.d. Beograd
04.09.2007.Godišnji izveštaj - Rapid a.d. Beograd
04.09.2007.Godišnji izveštaj - Stražilovo a.d. Sremski Karlovci
04.09.2007.Godišnji izveštaj - Koža Co a.d. Kragujevac
04.09.2007.Godišnji izveštaj - Fabrika bakarnih cevi a.d. Majdanpek

Arhiva vesti

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost888,04
Promena-11,83
% -1,31%
22.09.2023. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,1990
USD/RSD109,9737
Izvor NBS, 22.09.2023.
Tržišna kapitalizacija - 22.09.2023.
424.931.540.484 RSD
3.625.726.674 EUR
Vesti sa Berze
05.09.2023.
BELEXsentiment za septembar 2023. godine
01.09.2023.
BELEX Monthly Report - August 2023. - 01.09.2023.
31.08.2023.
IVAN LEPOSAVIĆ - Novi izvršni direktor Beogradske berze
Poslednje vesti
22.09.2023.
Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Metalac Home Market a.d. , Novi Sad
22.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Dedinje a.d. , Beograd
22.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Termovent SC Livnica čelika a.d. , Bačka Topola
22.09.2023.
Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Proel a.d. , Beograd - PRSPO
22.09.2023.
Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Zmaj a.d. , Zemun - ZMAJ