U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

Izdavaoci - Vesti za septembar 2007 godine

28.09.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Špik Morava a.d. Ivanjica
28.09.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Špik Napredak a.d. Ivanjica
28.09.2007.Izvod iz finansijskih izveštaja - Adria a.d. Beograd
28.09.2007.Godišnji izveštaj - Prvi Maj a.d. Pirot
28.09.2007.Godišnji izveštaj - Proteinka a.d. Šabac
27.09.2007.Godišnji izveštaj - Ljutovo a.d. Ljutovo
27.09.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - HUP Novi Sad a.d. Novi Sad
27.09.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Špik Iverica a.d. Ivanjica
26.09.2007.Godišnji izveštaj - Niskogradnja a.d. Trstenik
26.09.2007.Izvod iz finansijskih izveštaja - Niskogradnja a.d. Trstenik
26.09.2007.Godišnji izveštaj - Duvankoop a.d. Bačka Palanka
26.09.2007.Izvod iz finansijskih izveštaja - Bečej prevoz a.d. Bečej
26.09.2007.Godišnji izveštaj - Vojput a.d. Subotica
26.09.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Unior Components a.d. Kragujevac
26.09.2007.Godišnji izveštaj - Takovo osiguranje a.d. Kragujevac
26.09.2007.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Interservis a.d. Novi Sad
26.09.2007.Odluka o povećanju kapitala - Crvenka fabrika šećera a.d. Crvenka
26.09.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Crvenka fabrika šećera a.d. Crvenka
25.09.2007.Javni poziv za otkup sopstvenih akcije - Mašinoprojekt kopring a.d. Beograd
25.09.2007.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Moravamermer a.d. Beograd
25.09.2007.Bitni dogadjaji - Planinka a.d. Kuršumlija
25.09.2007.Godišnji izveštaj - 8. mart a.d. Beograd
25.09.2007.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Jedinstvo a.d. Apatin
25.09.2007.Godišnji izveštaj - Agrosrem a.d. Sremska Mitrovica
25.09.2007.Godišnji izveštaj - Pro galvano mikrometal a.d. Beograd
25.09.2007.Izvod iz finansijskih izveštaja - Nopal a.d. Bačka Palanka
25.09.2007.Javni poziv za uplatu i upis akcija - Telefonija a.d. Beograd
24.09.2007.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Eco Inos a.d. Kruševac
24.09.2007.Odlaganje vanredne Skupštine akcionara - Obuća a.d. Beograd
24.09.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zastava promet a.d. Beograd
24.09.2007.Godišnji izveštaj - Graditelj a.d. Kikinda
24.09.2007.Godišnji izveštaj - Projektni biro Arhitekt a.d. Kikinda
24.09.2007.Izvod iz finansijskih izveštaja - Put a.d. Zaječar
24.09.2007.Godišnji izveštaj - Projektni biro a.d. Kikinda
24.09.2007.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Pansirovina a.d. Pančevo
24.09.2007.Godišnji izveštaj - Metalopromet a.d. Kula
24.09.2007.Saopštenje izdavaoca - Energoprojekt holding a.d. Beograd
24.09.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vatrosprem, Kumodraška 240 a.d. Beograd
24.09.2007.Isplata dividende - Energoprojekt hidroinženjering a.d. N. Beograd
21.09.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Potens perforacija a.d. Požega
21.09.2007.Godišnji izveštaj - Banatska Dubica a.d. Banatska Dubica
21.09.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvođanska banka a.d. Novi Sad
21.09.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kopovi a.d. Ub
21.09.2007.Izveštaj o ishodu javne ponude - Veterinarski zavod Subotica a.d. Subotica
20.09.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Stari Grad UP a.d. Beograd
20.09.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Findomestic banka a.d. Beograd
20.09.2007.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Minel Enim Šabac a.d. Šabac
20.09.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Niskogradnja a.d. Trstenik
20.09.2007.Godišnji izveštaj - ABS Minel elektrogradnja DV a.d. Beograd
20.09.2007.Godišnji izveštaj - ABS Minel kontaktne mreže a.d. Beograd
19.09.2007.Ponuda za otuđenje sopstvenih akcija - Jugoprevoz Kruševac a.d. Kruševac
19.09.2007.Godišnji izveštaj - Agrohem a.d. Novi Sad
19.09.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tri grozda a.d. Beograd
19.09.2007.Godišnji izveštaj - Brodarstvo Zrenjanin a.d. Zrenjanin
19.09.2007.Sazivanje Vanredne Skupštine akcionara - Obuća a.d. Beograd
19.09.2007.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Informatika a.d. Beograd
19.09.2007.Izvod iz finansijskih izveštaja - Đuro Salaj a.d. Beograd
19.09.2007.Izvod iz konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2006. godinu - Hypo Alpe - Adria Bank a.d. Beograd
19.09.2007.Izvod iz finansijskih izveštaja - Hypo Alpe - Adria Bank a.d. Beograd
19.09.2007.Izvod iz godišnjeg finansijskog izveštaja - Hypo Alpe - Adria Bank a.d. Beograd
19.09.2007.Godišnji izveštaj - Hypo Alpe - Adria Bank a.d. Beograd
19.09.2007.Godišnji izveštaj - Dimničar a.d. Beograd
19.09.2007.Godišnji izveštaj - Mlekara Leskovac a.d. Leskovac
19.09.2007.Obaveštenje o isplati dividendi - Energoprojekt industrija a.d. Beograd
19.09.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Xella Srbija a.d. Vreoci
18.09.2007.Sazivanje Vanredne Skupštine akcionara - Dunavka a.d. Veliko Gradište
18.09.2007.Sazivanje Vanredne Skupštine akcionara - Luka Beograd a.d. Beograd
18.09.2007.Godišnji izveštaj - Beograd projekt a.d. Beograd
18.09.2007.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Miro Popara a.d. Sečanj
18.09.2007.Godišnji izveštaj - Miro Popara a.d. Sečanj
18.09.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vodogradnja a.d. Zaječar
18.09.2007.Godišnji izveštaj - Balkanbelt a.d. N. Beograd
17.09.2007.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2006. godinu - Vagar a.d. Novi Sad
17.09.2007.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2006. godinu - Minel Elvo a.d. Beograd
17.09.2007.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2006. godinu - Centroistok a.d.Bor
17.09.2007.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2006. godinu - Dušan Petronijević a.d. Kruševac
17.09.2007.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2006. godinu - Somborputevi a.d. Sombor
17.09.2007.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2006. godinu - Proel a.d. Požarevac
17.09.2007.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2006. godinu - Sloboda a.d. Pančevo
17.09.2007.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2006. godinu - Odžačar a.d. Sombor
17.09.2007.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2006. godinu - Metalac a.d. Skorenovac
17.09.2007.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2006. godinu - Avala a.d. Kikinda
17.09.2007.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2006. godinu - Saobraćaj a.d. Odžaci
17.09.2007.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2006. godinu - Vojvodinapromet a.d. Vrbas
17.09.2007.Godišnji izveštaj - Budućnost Jagodina a.d. Jagodina
17.09.2007.Godišnji izveštaj - Zastava - Voždovac a.d. Beograd
17.09.2007.Sazivanje Vanredne Skupštine akcionara - Transportšped a.d. Novi Beograd
17.09.2007.Bitni dogadjaji - Zorka Color a.d. Šabac
17.09.2007.Sazivanje Vanredne Skupštine akcionara - Albus a.d. Novi Sad
17.09.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Neimar a.d. Novi Sad
17.09.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Imtel computers a.d. Beograd
17.09.2007.Isplata dividende - Energoprojekt Entel a.d. Beograd
17.09.2007.Bitan dogadjaj - Planinka a.d. Kuršumlija
14.09.2007.Odluka o raspodeli dobiti i danu dividende - Crvenka fabrika šećera a.d. Crvenka
14.09.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ribar a.d. Novi Kneževac
14.09.2007.Izvod iz finansijskih izveštaja - Ribar a.d. Novi Kneževac
14.09.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Energoprojekt industrija a.d. Beograd
14.09.2007.Godišnji izveštaj o poslovanju - Zlatica a.d. Lazarevo
14.09.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Crvenka fabrika šećera a.d. Crvenka
14.09.2007.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Kruševacput a.d. Kruševac
14.09.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Takovo osiguranje a.d. Kragujevac
14.09.2007.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Centrosrem tekstil a.d. Stara Pazova
14.09.2007.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Centrosrem promet a.d. Stara Pazova
14.09.2007.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - UTP Srbija a.d. Kraljevo
14.09.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Sunce a.d. Sombor
14.09.2007.Izvod iz finansijskih izveštaja - Vodogradnja a.d. Zaječar
14.09.2007.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Klas Beograd a.d. Beograd
13.09.2007.Nova emisija akcija - Telefonija a.d. Beograd
13.09.2007.Sazivane vanredne Skupštine akcionara - Proteinka a.d. Šabac
13.09.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Agrosrbija a.d. Kraljevo
13.09.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Srpska banka a.d. Beograd
13.09.2007.Sazivanje Skupštine akcionara i Dan dividende - Pupin Telecom a.d. Zemun
13.09.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Messer Tehnogas a.d. Beograd
12.09.2007.Izvod iz finansijskih izveštaja - Jugozan promet a.d. Beograd
12.09.2007.Izvod iz finansijskih izveštaja - Balkanbelt a.d. N. Beograd
12.09.2007.Isplata dividende za 2006. godinu - Čoka duvanska industrija a.d. Čoka
12.09.2007.Godišnji izveštaj - Tehnooprema inženjering a.d. Beograd
12.09.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugoprevoz Kruševac a.d. Kruševac
12.09.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Agrovojvodina - Palanka a.d. Bačka Palanka
12.09.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Inos a.d. Beograd
12.09.2007.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Vojvodina a.d. Šid
11.09.2007.Poslovne vesti - Energoprojekt holding a.d. Beograd
11.09.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Suvenir a.d. Novi Sad
11.09.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tranšped a.d. Beograd
11.09.2007.Izvod iz finansijskih izveštaja - Tranšped a.d. Beograd
11.09.2007.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Minel Enim - Smederevo a.d. Smederevo
11.09.2007.Godišnji izveštaj - PP Sombor a.d. Sombor
10.09.2007.Izvod iz finansijskih izveštaja - Štamparija Borba a.d. Beograd
10.09.2007.Izvod iz finansijskih izveštaja - Metalac a.d. Beograd
10.09.2007.Izvod iz finansijskih izveštaja - Budućnost slp a.d. Beograd
10.09.2007.Izvod iz finansijskih izveštaja - Ecocom žitopromet a.d. Draginje
10.09.2007.Izvod iz finansijskih izveštaja - Inex krajina a.d. Negotin
10.09.2007.Sazivanje Vanredne Skupštine akcionara - Đuro Salaj a.d. Beograd
10.09.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad
10.09.2007.Godišnji izveštaj - Zenit a.d. Vršac
10.09.2007.Godišnji izveštaj - Minel Enim - Smederevo a.d. Smederevo
10.09.2007.Sazivanje Vanredne Skupštine akcionara - Halas Jožef a.d. Ada
10.09.2007.Izvod iz finansijskih izveštaja - Kron a.d. Beograd
10.09.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kron a.d. Beograd
10.09.2007.Godišnji izveštaj - Soja protein a.d. Bečej
10.09.2007.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Doline a.d. Gložan
10.09.2007.Izvod iz finansijskih izveštaja - Vojvodinaput Bačkaput a.d. Novi Sad
10.09.2007.Godišnji izveštaj - Vojvodinaput Bačkaput a.d. Novi Sad
10.09.2007.Obaveštenje o ponudi za sticanje sopstvenih akcija - Produktiva a.d. Novi Sad
10.09.2007.Godišnji izveštaj - Woksal a.d. Užice
10.09.2007.Godišnji izveštaj - Žitobanat a.d. Vršac
10.09.2007.Godišnji izveštaj - BB Trade a.d. Žitište
07.09.2007.Godišnji izveštaj - Ekonomski institut a.d. Beograd
07.09.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - 8. mart a.d. Beograd
07.09.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - 8. mart a.d. Beograd
07.09.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad
07.09.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Elektroremont a.d. Subotica
07.09.2007.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Nova brazda a.d. Đurđin
06.09.2007.BUSINESS NEWS – ENERGOPROJEKT HOLDING CO. BELGRADE
06.09.2007.Izvod iz polugodišnjeg finansijskog izveštaja za 2007.godinu - Energoprojekt holding a.d. Beograd
06.09.2007.Godišnji izveštaj - Proleter a.d. Arilje
06.09.2007.Izvod iz finansijskih izveštaja - Proleter a.d. Arilje
06.09.2007.Izveštaj o preuzimanju akcija - MIK Javor a.d. Beograd
06.09.2007.Godišnji izveštaj - Željezničar konfekcija a.d. Subotica
06.09.2007.Godišnji izveštaj - Kopovi a.d.UB
06.09.2007.Godišnji izveštaj - Srbija TIS a.d. Zaječar
06.09.2007.Godisnji izvestaj - AZMA A.D. KRAGUJEVAC
06.09.2007.Korigovani godisnji izvestaj - Institut za strane jezike a.d. Beograd
06.09.2007.Godišnji izveštaj - Peščara a.d. Subotica
06.09.2007.Godisnji izvestaj - Napred GP a.d. Beograd
05.09.2007.Godišnji izveštaj - Sebastijan limarija Jedinstvo a.d. Bačka Palanka
05.09.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zimpa a.d. Ub
05.09.2007.Finansijski izveštaj na dan 30. jun 2007. godine - Zvezda fabrika ogledala a.d. Beograd
05.09.2007.Godišnji izveštaj - Timok a.d. Knjaževac
05.09.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Beteks a.d. Beograd
05.09.2007.Obaveštenje o rezultatima ponude za preuzimanje akcija - JT International a.d. Senta
05.09.2007.Sazivanje Vanredne Skupštine akcionara i dan akcionara - Jubmes banka a.d. Beograd
05.09.2007.Poslovne vesti - Energoprojekt holding a.d. Beograd
05.09.2007.Godišnji izveštaj - Zora a.d. Subotica
05.09.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Vatrosprem a.d. Beograd
05.09.2007.Godišnji izveštaj - Vršački vinogradi a.d. Vršac
05.09.2007.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Sirovinabanat a.d. Zrenjanin
05.09.2007.Obaveštenje svim nesaglasnim akcionarima ciljnog društva o zahtevu za prinudnu prodaju akcija - Somboled a.d. Sombor
05.09.2007.Povećanje kapitala - Miroč a.d. Kladovo
05.09.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Metalac a.d. Beograd
05.09.2007.Sazivanje Vanredne Skupštine akcionara - Zastava promet a.d. Beograd
05.09.2007.Godišnji izveštaj - Niskogradnja a.d. Pirot
05.09.2007.Godišnji izveštaj - Agrovojvodina a.d. Vršac
05.09.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Agrovojvodina a.d. Vršac
05.09.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Centar a.d. Beograd
05.09.2007.Bitan dogadjaj - Galenika Fitofarmacija a.d. Zemun
05.09.2007.Prezentacija VII emisije akcija - Veterinarski zavod Subotica a.d. Subotica
04.09.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Elan a.d. Izbište
04.09.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Savremena a.d. Beograd
04.09.2007.Godišnji izveštaj - Tisa a.d. Senta
04.09.2007.Godišnji izveštaj - Orahovo a.d. Novo Orahovo
04.09.2007.Godišnji izveštaj - Sanad a.d. Sanad
04.09.2007.Godišnji izveštaj - Koteks a.d. Bezdan
04.09.2007.Sazivanje Vanredne Skupštine akcionara - Sava Kovačević a.d. Vrbas
04.09.2007.Godišnji izveštaj - Labudnjača a.d. Vajska
04.09.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Stari Grad UP a.d. Beograd
04.09.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Tri grozda a.d. Beograd
04.09.2007.Godišnji izveštaj - Rapid a.d. Beograd
04.09.2007.Godišnji izveštaj - Stražilovo a.d. Sremski Karlovci
04.09.2007.Godišnji izveštaj - Koža Co a.d. Kragujevac
04.09.2007.Godišnji izveštaj - Fabrika bakarnih cevi a.d. Majdanpek

Arhiva vesti

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost985,48
Promena-6,70
% -0,68%
14.06.2024. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,0802
USD/RSD109,0132
Izvor NBS, 14.06.2024.
Tržišna kapitalizacija - 14.06.2024.
448.203.893.284 RSD
3.828.178.405 EUR
Vesti sa Berze
12.06.2024.
MREL obveznice Raiffeisen banke uključene na Open Market segment Regulisanog tržišta Beogradske berze a. d. Beograd
04.06.2024.
BELEXsentiment za jun 2024. godine
03.06.2024.
BELEX Monthly Report - May 2024.- 03.06.2024.
Poslednje vesti
14.06.2024.
Ažurirani informatori - 14.06.2024
14.06.2024.
Odluka o raspodeli dobiti za 2023. godinu - Iritel a.d. , Beograd
14.06.2024.
Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2023. godinu - Iritel a.d. , Beograd
14.06.2024.
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Iritel a.d. , Beograd
13.06.2024.
Obaveštenje promenama u značajnom učešću - Srbija Tis a.d. , Zaječar