U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

Izdavaoci - Vesti za april 2018 godine

30.04.2018.Upitnik o praksi korporativnog upravljanja - Sojaprotein a.d. , Bečej
30.04.2018.Godišnji izveštaj za 2017 - Sunce a.d. , Sombor
30.04.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu- Banatski Despotovac a.d. , Banatski Despotovac
30.04.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
30.04.2018.Obaveštenje o nedostavljanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2017. godinu - Sojaprotein a.d. , Bečej
30.04.2018.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2017. godinu - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica
30.04.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica
30.04.2018.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2017. godinu - Valjaonica bakra Sevojno a.d. , Sevojno
30.04.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu - Valjaonica bakra Sevojno a.d. , Sevojno
30.04.2018.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Tigar a.d. , Pirot
30.04.2018.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2017. godinu - Tigar a.d. , Pirot
30.04.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu - Tigar a.d. , Pirot
30.04.2018.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2017. godinu - Lasta a.d. , Beograd
30.04.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu - Lasta a.d. , Beograd
30.04.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu - Jubmes banka a.d. , Beograd
30.04.2018.Godišnji izveštaj za 2017 - Polet a.d. , Hrtkovci
30.04.2018.Godišnji izveštaj za 2017.godinu - Fabrika maziva FAM a.d., Kruševac
30.04.2018.Kvartalni izveštaj za prvi kvartal 2018. godine - NIS a.d., Novi Sad
30.04.2018.Upitnik o praksi korporativnog upravljanja - NIS a.d., Novi Sad
30.04.2018.Godišnji izveštaj za 2017.godinu- Fasma a.d. , Beograd
30.04.2018.Napomena u skladu sa članom 51. Zakona o tržištu kapitala - NIS a.d., Novi Sad
30.04.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu- Napredak a.d. , Apatin
30.04.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu - 4. juli a.d. , Crvenka
30.04.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu - NIS a.d., Novi Sad
30.04.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu - Trivit mlin a.d. , Vrbas
30.04.2018.Godišnji izvešta za 2017. godinu - Putnik ad Novi Sad
30.04.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
30.04.2018.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2017. godinu - Energoprojekt oprema a.d. , Beograd
30.04.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu - Energoprojekt garant a.d. , Beograd
30.04.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu - Simpo a.d. , Vranje
30.04.2018.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2017.godinu - Fabrika maziva FAM a.d., Kruševac
30.04.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu - 5. oktobar a.d. , Srpska Crnja
30.04.2018.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2017. godinu - Zmaj a.d. , Zemun
30.04.2018.Konsolidovani godišnji izveštaj za 2017. godinu - Sloga a.d. , Banatski Karlovac
30.04.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu - Institut za tržišna istraživanja a.d. , Beograd
30.04.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu - Rimex a.d. , Beograd
30.04.2018.Godišnji izveštaj za 2017.godinu - Termika a.d. , Beograd
30.04.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu- Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd
30.04.2018.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2017. godinu - Centroslavija a.d., Novi Sad
30.04.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu- Centroslavija a.d., Novi Sad
30.04.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu - Jadar a.d. , Loznica
30.04.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu - Koprodukt a.d. , Novi Sad
30.04.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu - Bečejska Pekara ad Bečej
30.04.2018.Godišnji izveštaj za 2017. - Simpo a.d. , Vranje
30.04.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu - Štamparija Borba a.d. , Beograd
30.04.2018.Godišnji izveštaj za 2017. - Be - Be a.d. , Bajina Bašta
30.04.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja
30.04.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
30.04.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu - Kopaonik a.d. , Beograd
30.04.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu - Rade Končar a.d. , Beograd
30.04.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jubmes banka a.d. , Beograd
30.04.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu - Cer a.d. , Čačak
30.04.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu - Beozaštita a.d. , Beograd
30.04.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu - Duvanska industrija a.d. , Bujanovac
30.04.2018.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Halkbank a.d. , Beograd
30.04.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu - Halkbank a.d. , Beograd
30.04.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu - Globos osiguranje a.d. , Beograd
30.04.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu - Minel export import a.d. , Beograd
30.04.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu - Rudo a.d. , Beograd
30.04.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu - Erozija ad Valjevo
30.04.2018.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2017. godinu - Energoprojekt industrija a.d. , Beograd
30.04.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu - Energoprojekt industrija a.d. , Beograd
30.04.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu - Elkok a.d. , Kosjerić
30.04.2018.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2017. godinu - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
30.04.2018.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2017. godinu - Utva silosi a.d. , Kovin
30.04.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
30.04.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu - Novosadski sajam ad Novi Sad
30.04.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu - Utva silosi a.d. , Kovin
30.04.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
30.04.2018.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2017. godinu - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
30.04.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
30.04.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu - Rubin a.d. , Kruševac
30.04.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu - Alfa plam a.d. , Vranje
30.04.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu - Bačka ad Sivac
30.04.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
30.04.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu- Hotel Golubački grad a.d. , Golubac
30.04.2018.Upitnik o praksi korporativnog upravljanja - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
30.04.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu - Trayal Korporacija u restrukturiranju a.d. , Kruševac
30.04.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu - Vojvodina a.d., Novi Sad
30.04.2018.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2017. godinu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
30.04.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu - Tehnopromet a.d. , Beograd
30.04.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu - Zlatica a.d. , Lazarevo
30.04.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
30.04.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu - Jugoslovenski fond za žita a.d. , Beograd
30.04.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu- Gradina a.d. , Beograd
30.04.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu- Autotransport a.d. , Beograd
30.04.2018.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Jedinstvo a.d. , Sevojno
30.04.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu - Topola univerzal a.d. , Bačka Topola
30.04.2018.Kodeks korporativnog upravljanja - Jedinstvo a.d. , Sevojno
27.04.2018.NIS objavljuje konsolidovane rezultate poslovanja za prvi kvartal 2018. godine - NIS a.d., Novi Sad
27.04.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
27.04.2018.Obaveštenje o značajnom učešću - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
27.04.2018.Zapisnik sa godišnje skupštine ZIF Fima SEE Activist a.d. , Beograd
27.04.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Dinara a.d. , Beograd
27.04.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Industrija nameštaja Bajmok a.d. , Bajmok
27.04.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Varnost Fitep a.d. , Zemun
27.04.2018.Ostale informacije - Rafinerija Nafte a.d. , Beograd
27.04.2018.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Neostar a.d. , Novi Sad
27.04.2018.Izveštaj o neodržavanju vnaredne Skupštine - Potisje precizni liv a.d. , Ada
27.04.2018.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - TP Dunav a.d., Vučak
27.04.2018.Obaveštenje o značajnom učešću - Rafinerija Nafte a.d. , Beograd
27.04.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Energoprojekt garant a.d. , Beograd
27.04.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Chemos a.d. , Palić
27.04.2018.Оbaveštenje o isplati dividende za 2017.godinu - Termika a.d. , Beograd
27.04.2018.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd
27.04.2018.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Goč a.d. , Trstenik
27.04.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Polet IGK a.d. , Novi Bečej
27.04.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Centroprom a.d. , Beograd
27.04.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Univerzal a.d. , Kanjiža
27.04.2018.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Globos osiguranje a.d. , Beograd
27.04.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Globos osiguranje a.d. , Beograd
27.04.2018.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Sloga a.d. , Kać
27.04.2018.Kodeks korporativnog upravljanja - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
27.04.2018.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Farmacoop a.d. , Novi Sad
27.04.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Senta - promet a.d. , Senta
27.04.2018.Izmene i dopune Statuta - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
27.04.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
27.04.2018.Obaveštenje izdavaoca o prijemu obaveštenja o značajnom učešću - Duvanska industrija a.d. , Bujanovac
27.04.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Ming kovačnica a.d. , Niš
27.04.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
27.04.2018.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
27.04.2018.Uptinik o praksi korporativnog upravljanja - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
27.04.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
27.04.2018.Izveštaj sa održane redovne sednice Skupštine - Komercijalna banka a.d. , Beograd
27.04.2018.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2017. godinu - Komercijalna banka a.d. , Beograd
27.04.2018.Godišnji izveštaj za 2017.godinu - Komercijalna banka a.d. , Beograd
27.04.2018.Upitnik o praksi korporativnog upravljanja - Komercijalna banka a.d. , Beograd
27.04.2018.Godišnji izveštaj Konsolidovani za 2017. - Graditelj a.d. , Kikinda
27.04.2018.Godišnji izveštaj za 2017. - Nikola Tesla a.d. , Beograd
27.04.2018.Godišnji izveštaj za 2017. - Unioninvest Inženjering i projektovanje a.d. , Beograd
27.04.2018.Godišnji izveštaj za 2017. - Centroprom a.d. , Beograd
27.04.2018.Godišnji izveštaj za 2017. - Uniprom a.d. , Novi Pazar
27.04.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu - Novitet ad Novi Sad
27.04.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu - Grupa Univerexport - Trgopromet a.d. , Subotica
27.04.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu - Industrija nameštaja Bajmok a.d. , Bajmok
27.04.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu - Tehnogradnja ad Zrenjanin
27.04.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu - Jadran a.d., Nova Gajdobra
27.04.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu - Stari grad a.d. , Čačak
27.04.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu - NIP Somborske novine ad Sombor
27.04.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu - Centroistok a.d. , Bor
27.04.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu - Kosmaj ad Mladenovac
27.04.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu- Miroč a.d. , Kladovo
27.04.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu- Rudo a.d. , Beograd
26.04.2018.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO18179
26.04.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu- Neostar a.d. , Novi Sad
26.04.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godina - Polet a.d. , Hrtkovci
26.04.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu - Nama a.d. , Beograd
26.04.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu- Lazar Nešić a.d. , Subotica
26.04.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu - Severni Banat a.d. , Kikinda
26.04.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu - Yugoslavia Commerce a.d., Beograd
26.04.2018.Godišnji izveštaj za 2017. - Graditelj a.d. , Kikinda
26.04.2018.Godišnji izveštaj za 2017. - SU - marketi a.d. , Subotica
26.04.2018.Godišnji izveštaj za 2017. - Kadinjača ad Užice
26.04.2018.Godišnji izveštaj za 2017. - Standard a.d. , Leskovac
26.04.2018.Obaveštenje o značajnom učešću - Geomašina a.d. , Beograd
26.04.2018.Obaveštenje o značajnom učešću - Geomašina a.d. , Beograd
26.04.2018.Obaveštenje o značajnom učešću - Geomašina a.d. , Beograd
26.04.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - ZGOP a.d. , Novi Sad
26.04.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Grot a.d. , Vranje
26.04.2018.Zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara - Minel Koncern a.d. , Beograd
26.04.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Minel Koncern a.d. , Beograd
26.04.2018.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Saobraćaj i transport ad Zrenjanin
26.04.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Hempro a.d. , Beograd
26.04.2018.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
26.04.2018.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Ravnište a.d. , Kruševac
26.04.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
26.04.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu- Glas Podrinja a.d. , Šabac
26.04.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu- Borac a.d. , Šurjan
26.04.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu- Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
25.04.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu - Tehnohemija a.d. , Sremska Mitrovica
25.04.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu - Senta - promet a.d. , Senta
25.04.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu - Loznicaelektro a.d. , Loznica
25.04.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu- Tržnica a.d. , Subotica
25.04.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu- Farmacoop a.d. , Novi Sad
25.04.2018.Najava dostavljanja Godišnjeg izveštaja za 2017. godinu - Sojaprotein a.d. , Bečej
25.04.2018.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Excelsior a.d. , Beograd
25.04.2018.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Stari grad a.d. , Čačak
25.04.2018.Najava dostavljanja Godišnjeg izveštaja za 2017. godinu - Jedinstvo a.d. , Sevojno
25.04.2018.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Magistrala a.d. , Beograd
25.04.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Termika a.d. , Beograd
25.04.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
25.04.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
25.04.2018.Obaveštenje o značajnom učešću - Rad Labud a.d. , Prijepolje
25.04.2018.Mišljenje uprave izdavaoca u vezi sa ponudom za preuzimanje - Vodoprivredno preduzeće a.d. , Ćuprija
25.04.2018.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - SP Laboratorija a.d., Bečej
25.04.2018.Odluka o sazivanju vanredne skupštine akcionara - Sunce a.d. , Sombor
25.04.2018.Obaveštenje o tehničkoj grešci prilikom objave poziva za skupštinu - Sunce a.d. , Sombor
25.04.2018.Obaveštenje o značajnom učešću - Duvanska industrija a.d. , Bujanovac
25.04.2018.Izveštaj o preuzimanju akcija - Duvanska industrija a.d. , Bujanovac
25.04.2018.Izveštaj o preuzimanju akcija - British American Tobacco Vranje a.d., Vranje
25.04.2018.Najava dostave i objave Kvartalnog izveštaja za prvi kvartal 2018. godine - NIS a.d., Novi Sad
25.04.2018.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2017.- HUP Balkan a.d. , Beograd
25.04.2018.Najava dostavljanja Godišnjeg izveštaja za 2017.godinu - NIS a.d., Novi Sad
25.04.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - PTK Panonija a.d. , Panonija
25.04.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Banatski Despotovac a.d. , Banatski Despotovac
25.04.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Metaloplastika a.d. , Čajetina
25.04.2018.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Grupa Univerexport - Trgopromet a.d. , Subotica
25.04.2018.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Elkok a.d. , Kosjerić
25.04.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Irmovo a.d. , Kisač
25.04.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Standard a.d. , Leskovac
25.04.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu- Severtrans a.d. , Sombor
25.04.2018.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Đerdap turist a.d. , Kladovo
25.04.2018.Godišnji izveštaj za 2017. - Nedeljne novine a.d. , Bačka Palanka
25.04.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu- Lučić Prigrevica a.d. , Novi Sad
25.04.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu - Novi dom - promet a.d. , Debeljača
25.04.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu- PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
25.04.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu- Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica
25.04.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu - Univerzal a.d. , Kanjiža
25.04.2018.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Novi dom - promet a.d. , Debeljača
25.04.2018.Godišnji izveštaj za 2017. - Polet IGK a.d. , Novi Bečej
25.04.2018.Godišnji izveštaj za 2017. - BAS a.d. , Beograd
25.04.2018.Godišnji izveštaj za 2017. - Interšped a.d. , Subotica
25.04.2018.Konsolidovani Godišnji izveštaj za 2017. - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
25.04.2018.Godišnji izveštaj za 2017. - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
25.04.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu - Inex Divčibare a.d. Kosjerić
24.04.2018.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Sojaprotein a.d. , Bečej
24.04.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodinašped a.d. , Novi Sad
24.04.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Sunce a.d. , Sombor
24.04.2018.Obaveštenje o nesaglasnim akcionarima - Varnost Fitep a.d. , Zemun
24.04.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu - Omoljica a.d. Omoljica
24.04.2018.Najava dostavljanja Godišnjeg izveštaja za 2017.godinu - Komercijalna banka a.d. , Beograd
24.04.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Dinara Gradnja a.d. , Beograd
24.04.2018.Ostale informacije - Sunce a.d. , Sombor
24.04.2018.Najava dostavljanja godišnjeg izveštaja za 2017. godinu - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
24.04.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu - Intereuropa - logističke usluge a.d. Dobanovci
24.04.2018.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Excelsior a.d. , Beograd
24.04.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Dinara Servis a.d. , Beograd
24.04.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu - Telefonkabl a.d. Beograd
24.04.2018.Rešenje o uključenju nove emisije akcija na MTP Belex - Prosveta a.d. , Beograd - PRSB
24.04.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu - Bigz Publishing a.d. Beograd
24.04.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Usluga a.d. , Bačka Topola
24.04.2018.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Inex Divčibare a.d. , Kosjerić
24.04.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Varnost Fitep a.d. , Zemun
24.04.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu - Ravnica a.d. Bajmok
24.04.2018.Godišnji izveštaj za 2017.godinu
24.04.2018.Najava dostavljanja godišnjeg izveštaja za 2017. godinu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
24.04.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu - Jedinstvo - metalogradnja a.d. , Sevojno
24.04.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu - Geosonda - Mašinski centar a.d. , Beograd
24.04.2018.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2017. godinu - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
24.04.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu - HUP Balkan a.d. , Beograd
24.04.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu - Srbijaput a.d. , Beograd
24.04.2018.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2017. godinu - Srbijaput a.d. , Beograd
24.04.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu - Philip Morris Operations a.d. , Niš
23.04.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu - Đerdap turist a.d. , Kladovo
23.04.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu - Osnova projekt a.d. , Beograd
23.04.2018.Promene u rukovodstvu Kompanije - Sojaprotein a.d. , Bečej
23.04.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Borac a.d. , Šurjan
23.04.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mladost a.d. , Aleksandrovac
23.04.2018.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Min Div a.d. , Svrljig
23.04.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - PP Pobeda a.d. , Pobeda
23.04.2018.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - ZIF Fima SEE Activist a.d. , Beograd
23.04.2018.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Excelsior a.d. , Beograd
23.04.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Poslovni objekti a.d. , Beograd
23.04.2018.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Poslovni objekti a.d. , Beograd
23.04.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tržnica a.d. , Subotica
23.04.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Srbijatransport a.d. , Beograd
23.04.2018.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Industrija nameštaja Bajmok a.d. , Bajmok
23.04.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Philip Morris Operations a.d. , Niš
23.04.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Ribarsko gazdinstvo a.d. , Beograd
23.04.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Grupa Univerexport - Trgopromet a.d. , Subotica
23.04.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - HUP Balkan a.d. , Beograd
23.04.2018.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Rad Labud a.d. , Prijepolje
23.04.2018.Obaveštenje o značajnom učešću - Rad Labud a.d. , Prijepolje
23.04.2018.Obaveštenje o značajnom učešću - Rad Labud a.d. , Prijepolje
23.04.2018.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Excelsior a.d. , Beograd
23.04.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu - Tehnoradionica a.d. , Zrenjanin
23.04.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu - Srbijatransport a.d. , Beograd
23.04.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu - Ikarbus a.d. , Beograd
23.04.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu - Grupa Univerexport Bačka ad Bačka Palanka
23.04.2018.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2017. godinu - Impol Seval a.d. , Sevojno
23.04.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu - Impol Seval a.d. , Sevojno
23.04.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu - Swisslion Miloduh a.d. , Kragujevac
20.04.2018.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Omoljica a.d. , Omoljica
20.04.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
20.04.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu - Woksal a.d. , Užice
20.04.2018.Obaveštenje o značajnom učešću - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja
20.04.2018.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Woksal a.d. , Užice
20.04.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Podunavlje a.d. , Bačka Palanka
20.04.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Krušik plastika a.d. , Osečina
20.04.2018.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - STUP Vršac a.d. , Vršac
20.04.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Jugoelektro a.d. , Beograd
20.04.2018.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Dunav Grocka a.d. , Grocka
20.04.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu - Dunav Grocka a.d. , Grocka
20.04.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu - Krušik plastika a.d. , Osečina
20.04.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu - Iritel a.d. , Beograd
19.04.2018.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO18178
19.04.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Elektroveze proizvodnja a.d. , Beograd
19.04.2018.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Krušik plastika a.d. , Osečina
19.04.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Elektroizgradnja a.d. , Bajina Bašta
19.04.2018.Ostale informacije - Sunce a.d. , Sombor
19.04.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Omoljica a.d. , Omoljica
19.04.2018.Obaveštenje izdavaoca o značajnom učešću - Sunce a.d. , Sombor
19.04.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Metaloplastika a.d. , Čajetina
19.04.2018.Obaveštenje o značajnom učešću - Sunce a.d. , Sombor
19.04.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu - Ravnište a.d. , Kruševac
19.04.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Ravnište a.d. , Kruševac
19.04.2018.Rešenje Komisije za hartije od vrednosti - Energoprojekt oprema a.d. , Beograd
19.04.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu - Niskogradnja a.d. , Smederevo
19.04.2018.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Srbija Tis a.d. , Zaječar
19.04.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu - MD - EX a.d. , Kragujevac
18.04.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Rafinerija Nafte a.d. , Beograd
18.04.2018.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Rudnik Kovin u restrukturiranju a.d. , Kovin
18.04.2018.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara sa pripadajućim odlukama - Grupa Univerexport Bačka a.d. , Bačka Palanka
18.04.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Autoprevoz Janjušević a.d. , Priboj
18.04.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Energoprojekt oprema a.d. , Beograd
18.04.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Niskogradnja a.d. , Smederevo
18.04.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Iritel a.d. , Beograd
18.04.2018.Rešenje o uključenju nove emisije akcija na MTP Belex - Krušik plastika a.d. Osečina
18.04.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu - Sloga a.d. , Kać
18.04.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu - Potisje precizni liv a.d., Ada
18.04.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu - Saobraćaj i transport ad Zrenjanin
18.04.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu - Ming kovačnica a.d. , Niš
18.04.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu - Tabak a.d. , Niš
18.04.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu - Hempro a.d. , Beograd
18.04.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu - Rudnik Kovin a.d. , Kovin
17.04.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Ibar a.d. , Raška
17.04.2018.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Excelsior a.d. , Beograd
17.04.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - NIP Zrenjanin a.d., Zrenjanin
17.04.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Metaloplastika a.d. , Trstenik
17.04.2018.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Jugoelektro a.d. , Beograd
17.04.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu - Fasil a.d. , Arilje
17.04.2018.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Excelsior a.d. , Beograd
17.04.2018.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Excelsior a.d. , Beograd
16.04.2018.Obaveštenje o značajnom učešću - Utva silosi a.d. , Kovin
16.04.2018.Ponuda za preuzimanje akcija - Vodoprivredno preduzeće a.d. , Ćuprija
16.04.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu - Termovent SC Livnica čelika a.d. , Bačka Topola
16.04.2018.Obaveštenje o značajnom učešću - Rad Labud a.d. , Prijepolje
16.04.2018.Obaveštenje o značajnom učešću - Rad Labud a.d. , Prijepolje
16.04.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu - Jugoelektro a.d. , Beograd
13.04.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu - Budućnost a.d., Preševo
13.04.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Lučić Prigrevica a.d. , Novi Sad
13.04.2018.Skraćeni tekst izmene ponude za preuzimanje - Duvanska industrija a.d. , Bujanovac
13.04.2018.Izmena ponude za preuzimanje - Duvanska industrija a.d. , Bujanovac
13.04.2018.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - FKL a.d. , Temerin
13.04.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Woksal a.d. , Užice
13.04.2018.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Iritel a.d. , Beograd
13.04.2018.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
13.04.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Agroindustrija a.d. , Novi Sad
13.04.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu - Vojvodina a.d., Srbobran
13.04.2018.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2017. godinu - Informatika a.d. , Beograd
13.04.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu - Informatika a.d. , Beograd
13.04.2018.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2017. godinu - NIP Zrenjanin a.d., Zrenjanin
13.04.2018.Godišnji izveštaj za 2017. godinu - Fabrika bakarnih cevi a.d. , Majdanpek
12.04.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - FKL a.d. , Temerin
12.04.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Rudo a.d. , Beograd
12.04.2018.Obaveštenje o značajnom učešću - Veterinarska stanica Šabac a.d. , Šabac
12.04.2018.Obaveštenje o značajnom učešću - Veterinarska stanica Šabac a.d. , Šabac
12.04.2018.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - British American Tobacco Vranje a.d., Vranje
12.04.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Žitopromet a.d. , Zaječar
12.04.2018.Rešenje o uključenju nove emisije akcija na MTP Belex - Rafinerija Nafte a.d. , Beograd
11.04.2018.Obaveštenje o značajnom učešću - Geosonda Konsolidacija a.d. , Beograd
11.04.2018.Održana CVI pisana sednica Odbora direktora - NIS a.d., Novi Sad
11.04.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav a.d. , Apatin
11.04.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Beogradmontaža a.d. , Beograd
11.04.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Termovent SC Livnica čelika a.d. , Bačka Topola
11.04.2018.Sazivanje vanredne sednice Skupštine akcionara - Bigz Publishing a.d. , Beograd
10.04.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodina a.d., Novi Sad
10.04.2018.Otkazana Skupština akcionara - PP Feketić a.d. , Sombor
10.04.2018.Otkazana Skupština akcionara - PP Miletić a.d. , Sombor
10.04.2018.Otkazana Skupština akcionara - Vojvodina a.d. , Sombor
10.04.2018.Uključenje na Open Market - Swisslion Miloduh a.d. , Kragujevac
10.04.2018.Rešenje o uključenju nove emisije akcija na Open Market - Tigar a.d. , Pirot
10.04.2018.Rešenje o uključenju nove emisije akcija na MTP Belex - Tehnohemija a.d. , Beograd
10.04.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Glas Podrinja a.d. , Šabac
10.04.2018.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Kompresor a.d. , Beograd
05.04.2018.Obaveštenje o značajnom učešću - Betonjerka a.d., Sombor
05.04.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Dimničar a.d. , Beograd
05.04.2018.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - FKL a.d. , Temerin
05.04.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ravnica a.d. , Bajmok
05.04.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Bezdan poljoprivredno preduzeće a.d. , Bezdan
05.04.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zlatica a.d. , Lazarevo
05.04.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Informatika a.d. , Beograd
05.04.2018.Obaveštenje o značajnom učešću - Rad Labud a.d. , Prijepolje
05.04.2018.Odluka o izmenama i dopunama statuta - Dimničar a.d. , Beograd
05.04.2018.Odluka o izmenama i dopunama statuta - Dimničar a.d. , Beograd
05.04.2018.Predlog izmena Statuta - Energoprojekt oprema a.d. , Beograd
05.04.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Izmena poziva zbog dopune dnevnog rada - Energoprojekt oprema a.d. , Beograd
04.04.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Philip Morris Operations a.d. , Niš
04.04.2018.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Sigurnost - As a.d. , Beograd
04.04.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Sigurnost - As a.d. , Beograd
04.04.2018.Obaveštenje o značajnom učešću - Geosonda Konsolidacija a.d. , Beograd
04.04.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Ribnjak Sutjeska a.d. , Sutjeska
04.04.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Imos a.d. , Šid
04.04.2018.Zapisnik sa održane Skupštine akcionara - Tigar a.d. , Pirot
03.04.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Tehnika a.d. , Vršac
03.04.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Simpo a.d. , Vranje
03.04.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Proleter a.d. , Arilje
03.04.2018.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
02.04.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Hotel Golubački grad a.d. , Golubac
02.04.2018.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO18177
02.04.2018.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jedinstvo a.d. , Sevojno
02.04.2018.Uključenje na Open Market - Sunce a.d. , Sombor - SNCE
02.04.2018.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Banatski Despotovac a.d. , Banatski Despotovac
02.04.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Klanica 8. Oktobar a.d. , Petrovac
02.04.2018.Mišljenje sindikalne organizacije u vezi sa ponudom za preuzimanje - Duvanska industrija a.d. , Bujanovac
02.04.2018.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - Duvanska industrija a.d. , Bujanovac
02.04.2018.Obaveštenje o značajnom učešću - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
02.04.2018.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - British American Tobacco Vranje a.d., Vranje
02.04.2018.Ponuda za preuzimanje akcija - British American Tobacco Vranje a.d., Vranje
02.04.2018.Predlog Statuta - HALKBANK a.d. Beograd
02.04.2018.Predlog izmena i dopuna Ugovora o osnivanju - Halkbank a.d. , Beograd
02.04.2018.Obaveštenje izdavaoca o prijemu O-ZU obrasca - Sunce a.d. , Sombor
02.04.2018.Obaveštenje izdavaoca o prijemu O-ZU obrasca - Sunce a.d. , Sombor
02.04.2018.Obaveštenje o značajnom učešću - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka

Arhiva vesti

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost986,68
Promena1,84
% 0,19%
21.06.2024. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,0612
USD/RSD109,1887
Izvor NBS, 21.06.2024.
Tržišna kapitalizacija - 21.06.2024.
447.215.609.667 RSD
3.820.357.297 EUR
Vesti sa Berze
12.06.2024.
MREL obveznice Raiffeisen banke uključene na Open Market segment Regulisanog tržišta Beogradske berze a. d. Beograd
04.06.2024.
BELEXsentiment za jun 2024. godine
03.06.2024.
BELEX Monthly Report - May 2024.- 03.06.2024.
Poslednje vesti
21.06.2024.
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
21.06.2024.
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
21.06.2024.
Odluka o raspodeli dobiti - Panonija a.d. , Pančevo
21.06.2024.
Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2023.- Panonija a.d. , Pančevo
21.06.2024.
Odluka o pokriću gubitka - Prosveta a.d. , Beograd