U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

Izdavaoci - Vesti za oktobar 2009 godine

30.10.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
30.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Erozija a.d., Valjevo
30.10.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Erozija a.d., Valjevo
30.10.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mlin a.d. , Novi Kneževac
30.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Budućnost a.d. , Čurug
30.10.2009.Ponuda za preuzimanje akcija - Rudnap a.d. , Beograd
30.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Alas holding a.d. , Novi Sad
30.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Alas - Rakovac a.d. , Novi Sad
30.10.2009.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Feriti a.d. , Beograd
30.10.2009.Odluka Upravnog odbora o isplati međudividende (za III kvartal 2009.godine) - DIN fabrika Duvana a.d. , Niš
30.10.2009.Izveštaj o blokadi poslovnog računa - Jukomerc trgovina a.d. , Kruševac
30.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - MB Fapromal a.d., Lučani
30.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Doža Đerđ a.d., Bačka Topola
30.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Bazar a.d. , Novi Sad
30.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanaja za drugo polugodište 2009.godine - Sloboda a.d. , Novi Pazar
30.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Diva trade a.d., Valjevo
30.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Urbisprojekt a.d. , Novi Sad
30.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Bečej prevoz a.d. , Bečej
30.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Beograd film a.d. , Beograd
29.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Podunavlje a.d. , Apatin
29.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Ravnište a.d. , Kruševac
29.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Deva a.d. , Kruševac
29.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Nolit a.d. , Beograd
29.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Savremena a.d. , Beograd
28.10.2009.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Centar a.d. , Beograd
28.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - PD Vojvodina a.d. , Novo Miloševo
28.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Jugozapadna Bačka a.d. , Bač
28.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
28.10.2009.Obaveštenje o sticanju akcija s pravom glasa - Tromeđa a.d. , Majdan
28.10.2009.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Tranšped a.d. , Beograd
28.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Tranšped a.d. , Beograd
28.10.2009.Odluka Upravnog odbora o isplati dividende - Doža Đerđ a.d., Bačka Topola
28.10.2009.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - MB Fapromal a.d., Lučani
28.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine- Centroprom a.d. , Beograd
28.10.2009.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Duvan Čačak a.d. , Čačak
28.10.2009.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Grafopromet a.d. , Čačak
28.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Stokoimpeks a.d. , Niš
28.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Elektromehanika a.d. , Niš
28.10.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mlin Kanjiža a.d., Kanjiža
28.10.2009.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Galeb GTE a.d. , Beograd
28.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Višnjica dućani a.d. , Beograd
28.10.2009.Izvod iz konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2008. godinu - Agro a.d. , Dobanovci
28.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Drina river bridge corporation a.d. , Beograd
28.10.2009.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Jugošped a.d. , Beograd
28.10.2009.Ponuda za preuzimanje akcija - Palilula MMP a.d. , Beograd
28.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Termoelektro a.d. , Beograd
28.10.2009.Ponuda za preuzimanje akcija - 1. oktobar a.d. , Sombor
27.10.2009.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Nova Sloga a.d., Trstenik
27.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Žitko a.d. , Bačka Topola
27.10.2009.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2008. godinu - Dimničar a.d. , Beograd
27.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009. godine - Bačka a.d. , Sivac
27.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Graditelj - Holding a.d. , Beograd
27.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Mlekara Leskovac a.d. , Leskovac
27.10.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Novi Dom a.d. , Beograd
27.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - 1. maj a.d. , Niš
27.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009. godine - Interservis a.d. , Futog
27.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Vesti a.d., Užice
27.10.2009.Izveštaj sa održane šeste vanredne Skupštine akcionara - Valjevo put a.d. , Valjevo
27.10.2009.Ponuda za preuzimanje akcija - Valjevo put a.d. , Valjevo
27.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
27.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Veterinaria a.d., Horgoš
27.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Agrosavez a.d. , Sombor
27.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2009.godine - Dimničar a.d., Novi Sad
26.10.2009.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Termoelektro a.d. , Beograd
26.10.2009.Obaveštenje o isplati dividende - Alfa plam a.d. , Vranje
26.10.2009.Ponuda za prodaju (otuđenje) sopstvenih akcija - Elektrotehna a.d. , Niš
26.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009. godine - Banat seme a.d. , Zrenjanin
26.10.2009.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Sunce a.d. , Sombor
26.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Duvanska industrija Vranje a.d., Vranje
26.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Nestle ice cream Srbija a.d. , Beograd
26.10.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Agrounija a.d. , Inđija
26.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - BAS a.d. , Beograd
26.10.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Venčac a.d. , Aranđelovac
26.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Kelebija a.d. , Kelebija
26.10.2009.Ispravka oglasa o sazivanju Skupštine akcionara - Poliester a.d. , Priboj
26.10.2009.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Poliester a.d. , Priboj
26.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Ming kovačnica a.d. , Niš
26.10.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Industrija kotrljajućih ležaja a.d. , Beograd
26.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - BB Minaqua a.d. , Novi Sad
26.10.2009.Ponuda za preuzimanje akcija - Omnikomerc a.d. , Beograd
26.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Proleter a.d. , Ivanjica
26.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Carnex a.d. , Vrbas
26.10.2009.Odlaganje i ponovno sazivanje Skupštine akcionara - Fidelinka a.d. , Subotica
23.10.2009.Izveštaj sa održane 34. Skupštine akcionara - Energoprojekt Energodata a.d. , Beograd
23.10.2009.Izveštaj sa održane 35. Skupštine akcionara - Energoprojekt Energodata a.d. , Beograd
23.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Energoprojekt Energodata a.d. , Beograd
23.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009. godine - Centroprojekt arhitektura inst. i konst. a.d. , Beograd
23.10.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Centroprojekt arhitektura inst. i konst. a.d. , Beograd - CERO
23.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009. godine - Napredak a.d. , Plandište - NPPL
23.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009. godine - Šipad Srbobran a.d. , Srbobran - SIPD
23.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009. godine - PP Feketić a.d. , Sombor
23.10.2009.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2008. godinu - Napredak a.d. , Plandište - NPPL
23.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009. godine - Šumadijalek a.d., Čačak - SMLK
23.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009. godine - Kultura a.d. , Bački Petrovac - KULT
23.10.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Palić THU a.d. , Subotica - PATH
23.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009. godine - EI Autoservis a.d. , Niš - EIAS
23.10.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - SL Mitros a.d. , Beograd
23.10.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Trayal Korporacija a.d. , Kruševac
23.10.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Trayal Korporacija a.d. , Kruševac
23.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Sila a.d. , Stara Moravica
23.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Intereuropa - logističke usluge a.d. , Dobanovci
23.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Fabrika maziva FAM a.d. , Kruševac
23.10.2009.Sazivanje vanredne skupštine akcionara - Metals banka a.d. , Novi Sad
23.10.2009.Izjava o šestomesečenom planu poslovanja - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
23.10.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Zmaj a.d. , Zemun
22.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
22.10.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Plima M a.d. , Kruševac
22.10.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Minel automatika a.d. , Beograd
22.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Energoprojekt garant a.d. , Beograd
22.10.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Energoprojekt garant a.d. , Beograd
22.10.2009.Odluka Upravnog odbora o odlaganju Skupštine - Dunav Grocka a.d. , Grocka
22.10.2009.Izveštaj sa održane XV vanredne Skupštine akcionara - Energoprojekt oprema a.d. , Beograd
22.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Leskovački sajam a.d. , Leskovac
22.10.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Leskovački sajam a.d. , Leskovac
21.10.2009.Izveštaj sa održane 39. vanredne Skupštine akcionara - Energoprojekt Visokogradnja a.d. , Beograd
21.10.2009.Izveštaj sa održane 38. vanredne Skupštine akcionara - Energoprojekt Visokogradnja a.d. , Beograd
21.10.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Komgrad a.d. , Subotica
21.10.2009.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2008. godinu - Hotel Sirmium a.d. , Sremska Mitrovica
21.10.2009.Izvod iz godišnjeg računa za 2008. godinu - Hotel Sirmium a.d. , Sremska Mitrovica
21.10.2009.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2008. godinu - Travel Travel ATP Morava a.d. , Vrnjačka Banja
21.10.2009.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2008. godinu - Travel Travel ATP Morava a.d. , Vrnjačka Banja
21.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Rhein Donau Yard a.d. , Kladovo
21.10.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Rhein Donau Yard a.d. , Kladovo
21.10.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugoagent a.d. , Beograd
21.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Vino Kalem a.d. , Velika Drenova
21.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd
21.10.2009.Izveštaj o uspešnosti sticanja sopstvenih akcija - UTP Morava a.d. , Čačak
21.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - UTP Morava a.d. , Čačak
21.10.2009.Izveštaj sa održane redovne ponovljene Skupštine akcionara - Vodoterma a.d. , Beograd
21.10.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ishrana a.d. , Smederevo
20.10.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - FPM Beograf a.d. , Beograd
20.10.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Agrooprema a.d. , Beograd
20.10.2009.Odluka Upravnog odbora o utvrđivanju dana dividende - Agrounija a.d. , Inđija
20.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Apatinska pivara a.d. , Apatin
20.10.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Nopal a.d. , Bačka Palanka
20.10.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Topola a.d. , Bačka Topola
20.10.2009.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Tehnogradnja a.d. , Zrenjanin
19.10.2009.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Imlek a.d. , Beograd - IMLK
19.10.2009.Sazivanje redovne sednice Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd - KMBN
19.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Komercijalna banka a.d. , Beograd - KMBN
19.10.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Agrobogojevo a.d. , Bogojevo
19.10.2009.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Veterinarska stanica Koceljeva a.d. , Koceljeva
19.10.2009.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Marfin bank a.d. , Beograd
19.10.2009.Izveštaj sa održane XIV vanredne Skupštine akcionara - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
19.10.2009.Izveštaj sa održane XIII vanredne Skupštine akcionara - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
19.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Nedić agrar a.d. , Bočar
19.10.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Informatika a.d. , Beograd
19.10.2009.Obaveštenje o posedovanju akcija s pravom glasa - IGM Ruma a.d. , Ruma
19.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovabnja za drugo polugodište 2009.godine - Stari grad a.d. , Čačak
19.10.2009.Obaveštenje o sticanju akcija s pravom glasa II - Slavijakoop MM a.d. , Stara Pazova
19.10.2009.Obaveštenje o sticanju akcija s pravom glasa I - Slavijakoop MM a.d. , Stara Pazova
19.10.2009.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2008. godinu - Elektroprodukt a.d. , Niš
19.10.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Mielmontaža a.d. , Zemun
19.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drgo polugodište 2009.godine - Timok a.d. , Negotin
19.10.2009.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Timok a.d. , Negotin
19.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Sremput a.d. , Ruma
16.10.2009.Ponuda za preuzimanje akcija - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica - VZAS
16.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Angropromet a.d., Niš
16.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Bor a.d. , Bor
16.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Tehnoproces a.d. , Novi Sad
16.10.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - SMB - Mehanizacija i transport a.d. , Subotica
16.10.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Mašinoremont a.d. , Senta
16.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Taratrans a.d. , Bajina Bašta
16.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Autoprevoz Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
16.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Elektroizgradnja a.d. , Bajina Bašta
16.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Morava a.d. , Jagodina
16.10.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Navip a.d. , Zemun
16.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Menta a.d. , Padej
15.10.2009.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2008. godinu - Beoplan a.d. , Beograd
15.10.2009.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2008. godinu - Beoplan a.d. , Beograd
15.10.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Beoplan a.d. , Beograd
15.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009. godine - Saobraćaj i transport a.d. , Zrenjanin
15.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Vojvodina sport a.d. , Novi Sad
15.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
15.10.2009.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2008. godinu - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
15.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica
15.10.2009.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2008. godinu - Agrohem a.d. , Novi Sad
15.10.2009.Održan nastavak (četvrtog dela) 36.vanredne sednice Skupštine akcionara - Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd
15.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Jugoagent a.d. , Beograd
15.10.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Takovo osiguranje a.d. , Kragujevac
15.10.2009.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2008. godinu - Takovo osiguranje a.d. , Kragujevac
15.10.2009.Ponuda za preuzimanje akcija - Ghetaldus a.d. , Novi Sad
15.10.2009.Obaveštenje o sticanju običnih akcija - Slavijakoop MM a.d. , Stara Pazova
15.10.2009.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2008. godinu - Takovo osiguranje a.d. , Kragujevac
15.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Mostprojekt a.d. , Beograd
15.10.2009.IZjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Budućnost za grafičku delatnost a.d. , Novi Sad
15.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Toma Kostić a.d. , Leskovac
15.10.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Agrovojvodina komercservis a.d. , Novi Sad
15.10.2009.Dopuna Dnevnog reda za sazvanu sednicu Skupštine akcionara - Banovo Brdo a.d., Beograd
15.10.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Banovo Brdo a.d., Beograd
15.10.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Poslovni sistem Stankom a.d. , Beograd
15.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2009.godine - Hotel Sirmium a.d. , Sremska Mitrovica
15.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo poligodište 2009.godine - Elektroservis a.d. , Novi Sad
15.10.2009.Povećanje kapitala po osnovu izdavanja akcija - Omnikomerc a.d. , Beograd
14.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Styria gibnjara a.d. , Kraljevo
14.10.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Erozija a.d., Valjevo
14.10.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Zastava promet a.d. , Sombor
14.10.2009.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2008. godinu - Guča a.d. , Guča
14.10.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jabuka TP a.d. , Beograd
14.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Termoelektro Enel a.d. , Beograd
13.10.2009.Ponuda za preuzimanje akcija - Jugoprevoz Ugopromet a.d., Čačak
13.10.2009.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2008. godinu - Poslovni sistem Stankom a.d. , Beograd
13.10.2009.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2008. godinu - Poslovni sistem Stankom a.d. , Beograd
13.10.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Poslovni sistem Stankom a.d. , Beograd
13.10.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Mlin Kanjiža a.d., Kanjiža
13.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
13.10.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Hladnjača a.d. , Čačak
13.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Ogrev a.d. , Zrenjanin
13.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Izolir a.d. , Zrenjanin
13.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Termika a.d. , Zrenjanin
13.10.2009.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Sokoprevoz a.d. , Sokobanja
13.10.2009.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Dunav Grocka a.d. , Grocka
13.10.2009.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2008. godinu - Minel automatika a.d. , Beograd
13.10.2009.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2008. godinu - Minel automatika a.d. , Beograd
13.10.2009.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Minel automatika a.d. , Beograd
13.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Luka Beograd a.d. , Beograd
12.10.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Plećaš a.d. , Zemun
12.10.2009.Obrazac obaveštenja o posedovanju akcija s pravom glasa - Fabrika maziva FAM a.d. , Kruševac
12.10.2009.Obaveštenje o uspešnosti Ponude za sticanje sopstvenih akcija - Fabrika maziva FAM a.d. , Kruševac
12.10.2009.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2008. godinu - Zastava promet a.d. , Sombor
12.10.2009.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2008. godinu - Swisslion Miloduh a.d. , Kragujevac
12.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanaja za drugo polugodište 2009.godine - Riboteks a.d. , Ljubovija
12.10.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Atomska banja Gornja Trepča a.d. , Gornja Trepča
12.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Atomska banja Gornja Trepča a.d. , Gornja Trepča
12.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugi polugodište 2009.godine - Srpska banka a.d. , Beograd
12.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Avala Ada a.d. , Beograd
12.10.2009.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - BB Putevi a.d. , Bajina Bašta
12.10.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tržnica a.d. , Subotica
12.10.2009.Odluka Upravnog odbora o sazivanju vanredne Skupštine akcionara - Plima M a.d. , Kruševac
12.10.2009.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Plima M a.d. , Kruševac
12.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Venčac a.d. , Aranđelovac
12.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Tehnogradnja a.d. , Zrenjanin
09.10.2009.Zakazivanje nastavka (četvrtog dela) 36.vanredne sednice Skupštine akcionara - Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd
09.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Central a.d. , Vrbas
09.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Vojvodina reklam a.d. , Novi Sad
09.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Revnost a.d. , Novi Sad
09.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Dnevnik Poljoprivrednik a.d. , Novi Sad
09.10.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dnevnik Poljoprivrednik a.d. , Novi Sad
08.10.2009.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Institut za zaštitu na radu a.d. , Novi Sad
08.10.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rudo a.d. , Beograd
08.10.2009.Odluka Upravnog odbora o utvrđivanju dana dividende - Đuro Strugar a.d. , Kula
08.10.2009.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2008. godinu - Đuro Strugar a.d. , Kula
08.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - FPM Beograf a.d. , Beograd
08.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Labudnjača a.d. , Vajska
08.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Veolia Transport Litas a.d. , Požarevac
08.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Luka - Bačka Palanka a.d. , Bačka Palanka
08.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Alltech - Fermin a.d. , Senta
08.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Imos a.d. , Šid
08.10.2009.Obaveštenje o postojanju nesaglasnih akcionara - Zastava promet a.d. , Sombor
08.10.2009.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2008. godinu - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
08.10.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
08.10.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hidrosanitas a.d., Beograd
08.10.2009.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2008. godinu - Velefarm a.d. , Beograd
08.10.2009.Izvod iz konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2008. godinu - Velefarm a.d. , Beograd
08.10.2009.Godišnji finansijski izveštaj o poslovanju za 2008. godinu - Velefarm a.d. , Beograd
08.10.2009.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2008. godinu - Sanitarija a.d. , Novi Sad
08.10.2009.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2008. godinu - Sanitarija a.d. , Novi Sad
08.10.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Petar Drapšin a.d. , Novi Sad
08.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Javna skladišta a.d. , Subotica
07.10.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Fidelinka a.d. , Subotica
07.10.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Avala - guma a.d. , Beograd
07.10.2009.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Koža Co a.d. , Kragujevac
07.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Koža a.d. , Kragujevac
07.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Koža Co a.d. , Kragujevac
07.10.2009.Sazivanje XIV vanredne Skupštine akcionara - Energoprojekt industrija a.d. , Beograd
07.10.2009.Sazivanje XIII vanredne Skupštine akcionara - Energoprojekt industrija a.d. , Beograd
07.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009. godine - Delo a.d. , Beograd
07.10.2009.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Agrobogojevo a.d. , Bogojevo
07.10.2009.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Valjevo put a.d. , Valjevo
07.10.2009.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2008. godinu - Hidroinvest DTD a.d. , Novi Sad
07.10.2009.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Veterinarska stanica Jagodina a.d., Jagodina
07.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Čelik a.d. , Veliko Gradište
07.10.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Timas a.d. , Zaječar
06.10.2009.Ponuda za preuzimanje akcija - Vossloh Min Skretnice a.d. , Niš
06.10.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Univerzal a.d. , Kanjiža
06.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Univerzal a.d. , Kanjiža
06.10.2009.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2008. godinu - Mlin Kanjiža a.d., Kanjiža
06.10.2009.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2008. godinu - Mlin Kanjiža a.d., Kanjiža
06.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugi polugodište 2009.godine - Stolarija a.d. , Titel
06.10.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Ikarbus a.d. , Beograd
06.10.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Titan cementara Kosjerić a.d. , Kosjerić
06.10.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - HIP - Petrohemija a.d. , Pančevo
06.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Granexport a.d. , Pančevo
06.10.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Žito Bačka a.d. , Kula
06.10.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Angropromet a.d., Niš
06.10.2009.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2008. godinu - Srbijateks a.d. , Beograd
06.10.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Srbijateks a.d. , Beograd
06.10.2009.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2008. godinu - Vodoterma a.d. , Beograd
06.10.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Triglav Kopaonik osiguranje a.d. , Beograd
06.10.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zemun a.d. , Zemun
06.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Polet a.d. , Novi Pazar
06.10.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Fadip koncern a.d. , Bečej
06.10.2009.Izjava o šestopmesečnom planu poslovanja za prvo i drugo polugodište 2009.godine - Kopex min liv a.d. , Niš
05.10.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Komgrad a.d. , Subotica
05.10.2009.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Zmaj a.d. , Smederevo
05.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Okov a.d. , Novi Sad
05.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Seme - Pančevo a.d. , Pančevo
05.10.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Deva a.d. , Kruševac
05.10.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Podunavlje a.d. , Apatin
05.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Pomoravlje a.d. , Niš
05.10.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sokoprevoz a.d. , Sokobanja
05.10.2009.Izveštaj o preuzimanju akcija - Vinogorje a.d. , Žabari
05.10.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dimničar a.d. , Beograd
05.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godune - Zaštita na radu i z.ž.s. a.d. , Beograd
05.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Politika a.d. , Beograd
05.10.2009.Odluka o ponudi za otiđenje sopstvenih akcija - Agro a.d. , Dobanovci
05.10.2009.Odluka Skupštine akcionara o usvajanju izmena i dopuna Ugovora o osnivačkim aktima društva - Swisslion Miloduh a.d. , Kragujevac
05.10.2009.Odluka Skupštine akcionara o izdavanju treće emisije akcija - Swisslion Miloduh a.d. , Kragujevac
05.10.2009.Odluka Skupštine akcionara o smanjenju osnovnog kapitala radi pokrića gubitka - Swisslion Miloduh a.d. , Kragujevac
05.10.2009.Odluka Skupštine akcionara o smanjenju osnovnog kapitala radi pokrića gubitka - Avala - guma a.d. , Beograd
05.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Sinteza a.d. , Beograd
05.10.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ribarstvo a.d. , Baranda
05.10.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tehnohemija a.d. , Beograd
05.10.2009.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Milan Blagojević intertrans a.d. , Lučani
05.10.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Rad a.d. , Vrnjačka Banja
05.10.2009.Odluka Upravnog odbora o sticanju sopstvenih akcija - GZP Dom a.d., Beograd
02.10.2009.Obaveštenje o sticanju običnih akcija - Coca Cola HBC-Srbija a.d. , Beograd
02.10.2009.Izveštaj o otuđenju sopstvenih akcija na organizovanom tržištu - Soja protein a.d. , Bečej
02.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Pupin Telecom a.d. , Beograd
01.10.2009.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Unior Components a.d. , Kragujevac
01.10.2009.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2008. godinu - Mlin a.d. , Novi Kneževac
01.10.2009.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2008. godinu - Mlin a.d. , Novi Kneževac
01.10.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Mlin a.d. , Novi Kneževac
01.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Projmetal a.d. , Beograd
01.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Bigz grafičko društvo a.d. , Beograd
01.10.2009.Povećanje kapitala po osnovu izdavanja akcija - Informatika a.d. , Beograd
01.10.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Splendid a.d. , Beograd
01.10.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Splendid a.d. , Beograd
01.10.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2009.godine - Splendid a.d. , Beograd
01.10.2009.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Marfin bank a.d. , Beograd
01.10.2009.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - RAPP Zastava a.d. , Kragujevac
01.10.2009.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Grmeč a.d. , Krajišnik
01.10.2009.Obaveštenje o posedovanju akcija s pravom glasa - Kamendin a.d. , Sirig

Arhiva vesti

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost895,43
Promena-1,81
% -0,20%
04.10.2023. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,2141
USD/RSD111,9203
Izvor NBS, 04.10.2023.
Tržišna kapitalizacija - 04.10.2023.
428.585.438.681 RSD
3.656.432.449 EUR
Vesti sa Berze
02.10.2023.
BELEXsentiment za oktobar 2023. godine
02.10.2023.
BELEX Monthly Report - September 2023. - 02.10.2023.
25.09.2023.
Statut Beogradske berze
Poslednje vesti
04.10.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Farmacoop a.d. , Kać
04.10.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Duga a.d. , Beograd
04.10.2023.
Ažurirani informatori - 04.10.2023
04.10.2023.
Odluka o uključenju nove emisije akcija na Open Market - Krušik plastika a.d. , Osečina - KRPL
04.10.2023.
Odluka o smanjenju broja akcija uključenih na Open Market - NBB Nekretnine a.d., Beograd - BNBR