U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

Izdavaoci - Vesti za oktobar 2015 godine

30.10.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd
30.10.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Holcim agregati a.d. , Popovac
30.10.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Boško Marinković a.d. , Lipolist
30.10.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Galeb GTE a.d. , Beograd
29.10.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - Montinvest a.d. , Beograd
29.10.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - AIK banka a.d. , Beograd
29.10.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Izolir a.d. , Zrenjanin
29.10.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
29.10.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Teretni transport Bor a.d. , Bor
29.10.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
29.10.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - FKL a.d. , Temerin
29.10.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
29.10.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
29.10.2015.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Enikon a.d. , Loznica
29.10.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - Enikon a.d. , Loznica
29.10.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - Enikon a.d. , Loznica
29.10.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - Enikon a.d. , Loznica
29.10.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd
29.10.2015.Statut predlog izmena i dopuna - 7. Juli a.d. , Sirig
29.10.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - 7. Juli a.d. , Sirig
29.10.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PKB Korporacija a.d., Beograd
29.10.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - ZIF Fima SEE Activist a.d. , Beograd
29.10.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - ZIF Fima SEE Activist a.d. , Beograd
29.10.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - ZIF Fima SEE Activist a.d. , Beograd
29.10.2015.Zapisnik sa održane Skupštine akcionara - Sokoprevoz a.d. , Sokobanja
28.10.2015.Otkazana Skupština akcionara - Geosonda - Mašinski centar a.d. , Beograd
28.10.2015.Periodični sažeti konsolidovani finansijski izveštaji za prvih devet meseci 2015. godine - NIS a.d., Novi Sad
28.10.2015.Periodični sazeti finansijski izveštaji za prvih devet meseci 2015 - NIS a.d., Novi Sad
28.10.2015.Kvartalni izveštaj za treći kvartal 2015. godine - NIS a.d., Novi Sad
28.10.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd - KMBN
28.10.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - Daka servis a.d., Beograd
28.10.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - David Pajić Daka a.d., Beograd
27.10.2015.Rešenje o smanjenju broja akcija uključenih na MTP Belex - Banatski Despotovac a.d. , Banatski Despotovac
27.10.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Prvi Partizan Alfaplast a.d. , Užice
27.10.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugoelektro a.d. , Beograd
27.10.2015.Osnivački akt - PP Sombor a.d. , Sombor
27.10.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ratko Mitrović a.d. , Beograd
26.10.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - AIK banka a.d. , Beograd
26.10.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Jugoelektro a.d. , Beograd
26.10.2015.Konsolidovani rezultati poslovanja za devet meseci 2015. godine - NIS a.d., Novi Sad
26.10.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Stoteks a.d. , Novi Sad
26.10.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - PZP Požarevac a.d. , Požarevac
26.10.2015.Obaveštenje o prinudnom otkupu akcija - Prvi Partizan Alfaplast a.d. , Užice
26.10.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Štamparija Borba a.d. , Beograd
26.10.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - PP Sombor a.d. , Sombor
26.10.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Cineoptic a.d. , Beograd
26.10.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Ravno a.d. , Ćuprija
26.10.2015.Godišnji izveštaj za 2014 - Hotel Golubački grad a.d. , Golubac
26.10.2015.Obaveštenje u vezi sa sticanjem sopstvenih akcija od nesaglasnih akcionara - Banat fabrika ulja a.d. , Nova Crnja
26.10.2015.Obaveštenje o prinudnom otkupu akcija - Jabuka a.d., Pančevo
23.10.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Krušik plastika a.d. , Osečina
23.10.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Inex-Uzor a.d., Negotin
23.10.2015.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - TP Zvezda a.d. , Beograd
23.10.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Hajdučica a.d. , Hajdučica
23.10.2015.Obaveštenje o prinudnom otkupu akcija - Boško Marinković a.d. , Lipolist
23.10.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija od nesaglasnih akcionara - Sava Kovačević a.d. , Vrbas
23.10.2015.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja za III kvartal 2015. godine - NIS a.d., Novi Sad
23.10.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Sokoprevoz a.d. , Sokobanja
23.10.2015.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Mala Bosna a.d. , Mala Bosna
23.10.2015.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Veterinarski zavod Zemun a.d. , Zemun
22.10.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Brđani a.d. , Valjevo
22.10.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Boško Marinković a.d. , Lipolist
22.10.2015.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Srbija turist a.d. Niš
22.10.2015.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - Media print a.d. , Kruševac
22.10.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Dopuna dnevnog reda -Severtrans u restrukturiranju a.d. , Sombor
22.10.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Severtrans u restrukturiranju a.d. , Sombor
22.10.2015.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Čačanska banka a.d. , Čačak
21.10.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Hipol u restrukturiranju a.d. , Odžaci ISPRAVLJEN
21.10.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Stoteks a.d. , Novi Sad
21.10.2015.Odluka o sticanju sopstvenih akcija - ZIF Fima SEE Activist a.d. , Beograd
21.10.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - AIK banka a.d. , Beograd
21.10.2015.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - ZIF Fima SEE Activist a.d. , Beograd
21.10.2015.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Sanad a.d. , Sanad
21.10.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - ZIF Fima SEE Activist a.d. , Beograd
21.10.2015.Mišljenje Odbora direktora o ponudi za preuzimanje - Naš stan a.d. , Beograd
21.10.2015.Izveštaj o preuzimanju akcija - PZP Požarevac a.d. , Požarevac
20.10.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Autoprevozturist a.d. , Čačak
20.10.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
20.10.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Teko mining Rakovac a.d. , Ledinci
20.10.2015.Obaveštenje o prinudnom otkupu akcija - Plastika a.d. , Nova Varoš
20.10.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Stoteks a.d. , Novi Sad
20.10.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
20.10.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - Imos a.d. , Šid
20.10.2015.Izveštaj o preuzimanju akcija - Sloboda a.d. , Zrenjanin ISPRAVKA-DOPUNA
20.10.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - PP Pobeda a.d. , Pobeda
20.10.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - PTK Panonija a.d. , Panonija
19.10.2015.Dopuna dnevnog reda skupštine - David Pajić Daka a.d., Beograd
19.10.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Tehnohemija a.d. , Beograd
19.10.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Bratstvo Jedinstvo a.d. , Neuzina
19.10.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - AIK banka a.d. , Beograd
19.10.2015.Predlog izmena i dopuna Statuta - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
19.10.2015.Obaveštenje o nesaglasnim akcionarima - Gradnja a.d. , Beograd
19.10.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Gradnja a.d. , Beograd
19.10.2015.Obaveštenje o promeni vrednosti akcija i vrednosti osnovnog kapitala - Potisje precizni liv a.d. , Ada
19.10.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
19.10.2015.Zapisnik sa održane skupštine - Jelen do a.d. , Jelen Do
19.10.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - 7. Juli a.d. , Sirig
19.10.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Gradac favro a.d. , Kladovo
19.10.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Agrovojvodina komercservis a.d. , Novi Sad
19.10.2015.Odluka o prinudnom otkupu akcija - Jabuka a.d., Pančevo
19.10.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jabuka a.d., Pančevo
16.10.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodina a.d. , Sombor
16.10.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - PP Miletić a.d. , Sombor
15.10.2015.Dopuna dnevnog reda skupštine akcionara- Geosonda - Mašinski centar a.d. , Beograd
15.10.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
15.10.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Banatski Despotovac a.d. , Banatski Despotovac
15.10.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tržnica a.d. , Subotica
15.10.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Srpska fabrika stakla a.d. , Paraćin
15.10.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - PKB Korporacija a.d., Beograd
15.10.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
13.10.2015.Otkazana Skupština akcionara - Veterinarski zavod Zemun a.d. , Zemun
13.10.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - AIK banka a.d. , Beograd
13.10.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Projmetal a.d. , Beograd
13.10.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - Alfa plam a.d. , Vranje
13.10.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Panonija a.d. , Pančevo
13.10.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Panonija a.d. , Pančevo
13.10.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija od nesaglasnih akcionara - Trivit pek a.d. Vrbas
13.10.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
13.10.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Marfin bank a.d. , Beograd
12.10.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugocentar a.d. , Beograd
12.10.2015.Odluka o izmenama i dopunama Statuta - Bambi a.d. , Požarevac
12.10.2015.Statut - Bambi a.d. , Požarevac
12.10.2015.Ponuda za preuzimanje akcija - Naš stan a.d. , Beograd
12.10.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd
12.10.2015.Ponuda za preuzimanje akcija - Media print a.d. , Kruševac
12.10.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - KBM banka a.d. , Kragujevac
12.10.2015.Izveštaj sa održane Vanredne Skupštine akcionara - Agrovojvodina komercservis a.d. , Novi Sad
09.10.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Graditelj a.d. , Kikinda
09.10.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Severni Banat a.d. , Kikinda
09.10.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Luka Dunav a.d. , Pančevo
09.10.2015.Izveštaj sa održane Vanredne Skupštine akcionara - Ečka a.d. , Lukino Selo
09.10.2015.Obaveštenje o isplati dividende - Sava Kovačević a.d. , Vrbas
09.10.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pobeda a.d. Timočka 10,, Beograd
09.10.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Bratstvo Jedinstvo a.d. , Neuzina
09.10.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - GZP Dom a.d., Beograd
09.10.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Izolir a.d. , Zrenjanin
09.10.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Agrovojvodina export - import a.d. , Novi Sad
09.10.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Aquatus a.d. , Beograd
09.10.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - Sloboda a.d. , Zrenjanin
09.10.2015.Izveštaj o preuzimanju akcija - Sloboda a.d. , Zrenjanin
09.10.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Trayal Korporacija u restrukturiranju a.d. , Kruševac
09.10.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Geosonda - Mašinski centar a.d. , Beograd
09.10.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Imtel Komunikacije a.d. , Beograd
09.10.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pupin Telecom a.d. , Beograd
09.10.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hidrotehnika a.d., Beograd
09.10.2015.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - GZP Dom a.d., Beograd
09.10.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - GZP Dom a.d., Beograd
09.10.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Dedinje a.d. , Beograd
09.10.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Brđani a.d. , Valjevo
08.10.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Globos osiguranje a.d. , Beograd
08.10.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Hipol u restrukturiranju a.d. , Odžaci
08.10.2015.Novi posao u Belorusiji - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
08.10.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rimex a.d. , Beograd
08.10.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - DDOR Novi Sad a.d. , Novi Sad
07.10.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Bambi a.d. , Požarevac
07.10.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Ratko Mitrović a.d. , Beograd
07.10.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Planinka a.d. , Kuršumlija
07.10.2015.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - David Pajić Daka a.d., Beograd
07.10.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Kopex min a.d. , Niš
07.10.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Kopex min liv a.d. , Niš
07.10.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Medela a.d. , Vrbas
07.10.2015.Ostale informacije - Sloga a.d. , Perlez
07.10.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - mts banka a.d., Beograd
07.10.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - Naš stan a.d. , Beograd
07.10.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Goša FSO a.d. , Simićevo
07.10.2015.Obaveštenje o utrošenim sredstvima I emisije municipalnih obveznica - Grad, Šabac
06.10.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sava a.d. , Šabac
06.10.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
06.10.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - PKB Korporacija a.d., Beograd
06.10.2015.Odložena Skupština akcionara - PKB Korporacija a.d., Beograd
06.10.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Izolacija holding a.d. , Beograd
05.10.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Prvi Partizan Alfaplast a.d. , Užice
05.10.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Ribarstvo a.d. , Baranda
05.10.2015.Sazivanje Vanredne Skupštine akcionara - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
05.10.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - CRH Agregati a.d. , Popovac
05.10.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - Vig vodovod i grejanje a.d. , Novi Sad
02.10.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Panonka a.d. , Sombor
02.10.2015.Izveštaj sa održane Vanredne Skupštine akcionara sa odlukama - Banat fabrika ulja a.d. , Nova Crnja
02.10.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Kavim Raška a.d., Raška
02.10.2015.Obaveštenje o promenjenom broju akcija s pravom glasa - Futurum a.d. , Beograd
02.10.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Žitoprodukt a.d. , Kragujevac
02.10.2015.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - PZP Požarevac a.d. , Požarevac
02.10.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Insa a.d. , Zemun
02.10.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Moravamermer a.d. , Beograd
02.10.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodinaput Zrenjanin a.d. , Zrenjanin
01.10.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zmaj a.d. , Zemun
01.10.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - mts banka a.d., Beograd
01.10.2015.Otkazana Skupština akcionara - Vagar a.d. , Novi Sad
01.10.2015.Obaveštenje o ponudi za prodaju sopstvenih akcija - Dijamant a.d. , Zrenjanin
01.10.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Industrijske nekretnine a.d., Beograd
01.10.2015.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - PZP Požarevac a.d. , Požarevac
01.10.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Neoplanta a.d. , Novi Sad
01.10.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Žitko a.d. , Bačka Topola
01.10.2015.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Grupa Zastava Vozila u restrukturiranju a.d. , Kragujevac
01.10.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - Vig vodovod i grejanje a.d. , Novi Sad
01.10.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Imlek a.d. , Beograd
01.10.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
01.10.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija od nesaglasnih akcionara Trivit pek a.d. Vrbas
01.10.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Jugoelektro a.d. , Beograd
01.10.2015.Izveštaj sa održane Vanredne Skupštine akcionara - Sava Kovačević a.d. , Vrbas
01.10.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Budućnost a.d., Preševo
01.10.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Goša FSO a.d. , Simićevo
01.10.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hotel Moskva a.d. , Beograd
01.10.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - ZIF Fima SEE Activist a.d. , Beograd
01.10.2015.Ostale informacije - Marfin bank a.d. , Beograd

Arhiva vesti

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost895,43
Promena-1,81
% -0,20%
04.10.2023. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,2141
USD/RSD111,9203
Izvor NBS, 04.10.2023.
Tržišna kapitalizacija - 04.10.2023.
428.585.438.681 RSD
3.656.432.449 EUR
Vesti sa Berze
02.10.2023.
BELEXsentiment za oktobar 2023. godine
02.10.2023.
BELEX Monthly Report - September 2023. - 02.10.2023.
25.09.2023.
Statut Beogradske berze
Poslednje vesti
04.10.2023.
Odluka o uključenju nove emisije akcija na Open Market - Krušik plastika a.d. , Osečina - KRPL
04.10.2023.
Odluka o smanjenju broja akcija uključenih na Open Market - NBB Nekretnine a.d., Beograd - BNBR
03.10.2023.
Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Ruma fabrika kože a.d. u stečaju, Ruma - RUMA
03.10.2023.
Obaveštenje o značajnom učešću - NBB Nekretnine a.d., Beograd
03.10.2023.
Obaveštenje o značajnom učešću - NBB Nekretnine a.d., Beograd