Izdavaoci - Vesti za februar 2016 godine

29.02.2016.Ponuda za otkup sopstvenih akcija - Izvor a.d. , Paraćin
29.02.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
29.02.2016.Ostale informacije - Minel Koncern a.d. , Beograd
29.02.2016.Odluka o prinudnom otkupu akcija i utvrđivanju cene akcija - Hotel Moskva a.d. , Beograd
29.02.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hotel Moskva a.d. , Beograd
29.02.2016.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Univerzal a.d. , Kanjiža
29.02.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Minel Koncern a.d. , Beograd
29.02.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Petar Drapšin a.d. , Mladenovac
29.02.2016.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Zlatica a.d. , Lazarevo
29.02.2016.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Ravnica a.d. , Bajmok
29.02.2016.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Bezdan poljoprivredno preduzeće a.d. , Bezdan
29.02.2016.Izveštaj o preuzimanju akcija -Ispravka- VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
26.02.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - C market a.d. , Beograd
26.02.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
26.02.2016.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - AIK banka a.d. , Beograd
26.02.2016.Poslovna vest - ugovoren novi posao - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
26.02.2016.Odluka o Sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara - Bigz Publishing a.d. , Beograd
26.02.2016.Izveštaj o preuzimanju akcija - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
25.02.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Industrija precizne mehanike a.d. , Beograd
25.02.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Marfin bank a.d. , Beograd
25.02.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Nama a.d. , Šabac
25.02.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Montinvest a.d. , Beograd
25.02.2016.Obaveštenje o isplati dividende - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
25.02.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Impol Seval a.d. , Sevojno
25.02.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Montinvest a.d. , Beograd
25.02.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Montinvest a.d. , Beograd
24.02.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PZP Požarevac a.d. , Požarevac
24.02.2016.NIS objavljuje revidirane konsolidovane finansijske izveštaje za 2015. godinu - NIS a.d., Novi Sad
24.02.2016.Konsolidovani finansijski izveštaji za 2015. godinu - NIS a.d., Novi Sad
24.02.2016.Dopuna dnevnog reda za Vanrednu skupstinu 29.02.2016 - Alas holding a.d. , Beograd
24.02.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Rimex a.d. , Beograd
24.02.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Inex - bakar a.d. , Majdanpek
24.02.2016.Predlog Odluke o promeni pravne forme - Jabuka a.d., Pančevo
24.02.2016.Predlog Odluke o izmeni i dopuni Osnivačkog akta - Jabuka a.d., Pančevo
24.02.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Jabuka a.d., Pančevo
23.02.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Mehanizacija Čačak a.d. , Čačak
23.02.2016.Izveštaj o preuzimanju akcija - Montinvest a.d. , Beograd
23.02.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Luka Senta a.d. , Senta
22.02.2016.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO16134
22.02.2016.Poslovna vest - ugovoren novi posao - Energoprojekt holding a.d. Beograd
22.02.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dimničar a.d. , Beograd
22.02.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hotel Moskva a.d. , Beograd
19.02.2016.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO16133
19.02.2016.Zapisnik sa vanredne Skupštine akcionara - Tehnika Oliveti a.d. , Beograd
19.02.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tehnika Oliveti a.d. , Beograd
18.02.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
18.02.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zlatica a.d. , Lazarevo
18.02.2016.Ostale informacije - Ugovoreni novi poslovi u Kataru, UAE i Omanu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
18.02.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Bezdan poljoprivredno preduzeće a.d. , Bezdan
18.02.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ravnica a.d. , Bajmok
18.02.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Rafinerija Nafte a.d. , Beograd
18.02.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Mehanizacija Čačak a.d. , Čačak
18.02.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - KBM banka a.d. , Kragujevac
18.02.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Žitobanat a.d. , Vršac
18.02.2016.Izmene i dopune Statut - Mostprojekt a.d. , Beograd
18.02.2016.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Ruske Slovo a.d. , Ruski Krstur
17.02.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
17.02.2016.Ponuda za preuzimanje akcija - AIK banka a.d. , Beograd
17.02.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Žitobanat a.d. , Vršac
17.02.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Stoteks a.d. , Novi Sad
17.02.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Sinter a.d. , Užice
17.02.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Loznicaelektro a.d. , Loznica
17.02.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PKB Korporacija a.d., Beograd
17.02.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Inex - bakar a.d. , Majdanpek
12.02.2016.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Montinvest a.d. , Beograd
12.02.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - TP Dunav a.d., Vučak
12.02.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dinara a.d. , Beograd
12.02.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Stoteks a.d. , Novi Sad
12.02.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Energomontaža a.d. , Beograd
11.02.2016.Odluka Odbora direktora o Sazivanju Vanredne Skupštine akcionara - Mostprojekt a.d. , Beograd
10.02.2016.Ponuda za preuzimanje akcija - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
10.02.2016.Ponuda za preuzimanje akcija - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
10.02.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Grupa Zastava Vozila u restrukturiranju a.d. , Kragujevac
10.02.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Planinka a.d. , Kuršumlija
10.02.2016.Izveštaj o preuzimanju akcija - Mehanizacija Čačak a.d. , Čačak
09.02.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Dimničar a.d. , Beograd
09.02.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Gradina a.d. , Užice
09.02.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kopex min a.d. , Niš
09.02.2016.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Tabak a.d. , Niš
09.02.2016.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Izvor a.d. , Paraćin
09.02.2016.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Gradnja a.d. , Beograd
08.02.2016.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - ZIF Fima SEE Activist a.d. , Beograd
08.02.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - ZIF Fima SEE Activist a.d. , Beograd
08.02.2016.Mišljenje Uprave o ponudi za preuzimanje - Montinvest a.d. , Beograd
08.02.2016.Ponuda za preuzimanje akcija - Jadran a.d. , Beograd
08.02.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Stoteks a.d. , Novi Sad
08.02.2016.Sazivanje Vanredne Skupštine akcionara - Alas holding a.d. , Beograd
08.02.2016.Održana vanredna Skupština akcionara - Enikon a.d. , Loznica
05.02.2016.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO16131
05.02.2016.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO16132
05.02.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Žitoprodukt a.d. , Kragujevac
05.02.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Žitoprodukt a.d. , Kragujevac
05.02.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - C market a.d. , Beograd
05.02.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Minel Koncern a.d. , Beograd
05.02.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Hotel Moskva a.d. , Beograd
04.02.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
04.02.2016.Statut - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
04.02.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
04.02.2016.Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd
04.02.2016.Sazivanje Vanredne Skupštine akcionara - Banat fabrika ulja a.d. , Nova Crnja
03.02.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Agro a.d. , Dobanovci
03.02.2016.Sazivanje Skupštine akcionara (dopunjen dnevni red) - PKB Korporacija a.d., Beograd
03.02.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Stoteks a.d. , Novi Sad
02.02.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Žitobanat a.d. , Vršac
02.02.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Zlatica a.d. , Lazarevo
02.02.2016.Obaveštenje o održanoj skupštini akcionara - CRH Agregati ad Popovac
01.02.2016.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
01.02.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dijamant a.d. , Zrenjanin
01.02.2016.Predlog izmena i dopuna Statuta - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
01.02.2016.Skraćeni tekst Ponude za preuzimanje - Montinvest a.d., Beograd
01.02.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
01.02.2016.Ponuda za preuzimanje akcija - Montinvest a.d. , Beograd

Arhiva vesti

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost735,96
Promena-6,56
% -0,88%
19.07.2018. 14:01:00Detaljnije
EUR/RSD118,0575
USD/RSD101,3543
Izvor NBS, 19.07.2018.
Tržišna kapitalizacija - 19.07.2018.
519.221.680.246 RSD
4.398.040.618 EUR
Vesti sa Berze
16.07.2018.
Izmene i dopune Pravilnika o disciplinskom postupku i disciplinskoj odgovornosti članova Berze i ovlašćenih brokera
03.07.2018.
BELEXsentiment za jul 2018. godine
02.07.2018.
BELEX Monthly Report - Jun 2018
Poslednje vesti
19.07.2018.
Ažurirani informatori - 19.07.2018
19.07.2018.
Rešenje o smanjenju broja akcija uključenih na Open Market - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica
19.07.2018.
Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO18171
19.07.2018.
Obaveštenje o značajnom učešću - Goša montaža a.d. , Beograd
18.07.2018.
Ažurirani informatori - 18.07.2018