U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

Izdavaoci - Vesti za novembar 2013 godine

29.11.2013.Predlog Statuta - Termika a.d. , Zrenjanin
29.11.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Aleksa Šantić u restrukturiranju a.d., Aleksa Šantić
29.11.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sigurnost - As a.d. , Beograd
29.11.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Nissa a.d., Niš
29.11.2013.Ponuda za preuzimanje akcija - Kontaktor a.d. , Beograd
29.11.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Centroslavija a.d., Novi Sad
29.11.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Valjaonica bakra Sevojno a.d. , Sevojno
29.11.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sremput a.d. , Ruma
29.11.2013.Obaveštenje - Lipa a.d. , Novi Pazar
29.11.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Citadel Investments a.d., Beograd
29.11.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Srpska banka a.d. , Beograd
29.11.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Saša 2011 a.d., Novo Selo
28.11.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Zmaj a.d. , Zemun
28.11.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mlekara Šabac a.d. , Šabac
28.11.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Ogrev a.d. , Zrenjanin
28.11.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Termika a.d. , Zrenjanin
28.11.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kelebija a.d. , Kelebija
28.11.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Soja protein a.d. , Bečej - SJPT
28.11.2013.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Veterinarska stanica Koceljeva a.d. , Koceljeva
28.11.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Industrijske nekretnine a.d., Beograd
27.11.2013.Izmene Osnivačkog akta - Pobeda holding a.d. , Petrovaradin
27.11.2013.Obaveštenje o značajnom učešću - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
27.11.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Pobeda holding a.d. , Petrovaradin
27.11.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam a.d. , Vranje - ALFA
27.11.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sigurnost - Vračar a.d. , Beograd
27.11.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugoprevoz a.d., Velika Plana
27.11.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Alba a.d. , Novi Sad
27.11.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Tigar a.d. , Pirot
26.11.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sokoprevoz a.d. , Sokobanja
26.11.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Zvezda a.d. , Surdulica
26.11.2013.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Budućnost a.d. , Bačka Palanka
26.11.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Plana Market a.d., Velika Plana
26.11.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Veterinarska stanica a.d., Novi Sad
26.11.2013.Ispravka obaveštenja o sticanju sopstvenih akcija - Dimničar a.d. , Beograd
26.11.2013.Obaveštenje o ponudi za sticanje sopstvenih akcija - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
25.11.2013.Uključenje na Open Market - Graditelj a.d. , Kikinda - GRKIK
25.11.2013.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Povećanje - Gasalarm a.d. , Beograd
25.11.2013.Dopunjen polugodišnji izveštaj za 2013. godinu - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
25.11.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Neoplanta a.d. , Novi Sad
25.11.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Dimničar a.d. , Beograd
25.11.2013.Povećanje broja akcija - Beogradska pekarska industrija a.d. , Beograd
22.11.2013.Ugovoren novi posao u Ugandi - Energoprojekt Niskogradnja a.d. , Beograd
22.11.2013.Ugovoren novi posao u Ugandi - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
22.11.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Termika a.d. , Beograd
22.11.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rubin a.d. , Kruševac
22.11.2013.Obaveštenje o značajnom učešću - Neoplanta a.d. , Novi Sad
22.11.2013.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Ečka a.d. , Lukino Selo
22.11.2013.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - Alba a.d. , Novi Sad
22.11.2013.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Autotransport u restrukturiranju a.d. , Kraljevo
21.11.2013.Odluka o sticanju sopstvenih akcija - Termika a.d. , Beograd
21.11.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija od nesaglasnih akcionara- Soja protein a.d. , Bečej - SJPT
21.11.2013.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Veterinarska stanica a.d., Kikinda
21.11.2013.Predlog izmene Statuta - Veterinarska stanica a.d., Kikinda
21.11.2013.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Panonka a.d. , Sombor
21.11.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Podunavlje a.d. , Bačka Palanka
20.11.2013.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Tekstil a.d., Sremska Mitrovica
20.11.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam a.d. , Vranje - ALFA
20.11.2013.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Fap Famos a.d., Beograd
20.11.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Saobraćaj i transport a.d. , Zrenjanin
20.11.2013.Nacrt izmene Statuta - Saobraćaj i transport a.d. , Zrenjanin
20.11.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Timočka televizija i radio a.d. , Zaječar
20.11.2013.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Pupin Telecom a.d. , Beograd
20.11.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Izoprogres a.d. , Beograd
19.11.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Megalit Šumnik a.d. , Raška
19.11.2013.Odložena Skupština akcionara - Megalit Šumnik a.d. , Raška
19.11.2013.Predlog izmene Statuta - Mlekara Šabac a.d. , Šabac
19.11.2013.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Mlekara Šabac a.d. , Šabac
19.11.2013.Dopuna dnevnog reda za vanrednu skupštinu akcionara - Dijamant a.d. , Zrenjanin
19.11.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Putnik a.d. , Novi Sad
19.11.2013.Obavestenje akcionarima o utvrdenoj vrednosti akcija - FKL a.d. , Temerin
19.11.2013.Izveštaj o preuzimanju akcija - Tisa a.d. , Senta
19.11.2013.Obaveštenje o ponudi za sticanje sopstvenih akcija - Senta - promet a.d. , Senta
19.11.2013.Obaveštenje o značajnom učešću - Neoplanta a.d. , Novi Sad
19.11.2013.Obaveštenje o nameri preuzimanja - FPM Agromehanika a.d. , Boljevac
18.11.2013.Informacija o zahtevu podnetom društvu Energoprojekt Niskogradnja a.d. Beograd za prinudni otkup akcija - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
18.11.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Energoprojekt Niskogradnja a.d. , Beograd
18.11.2013.Obaveštenje o ponudi za prodaju sopstvenih akcija - Dijamant agrar a.d. , Zrenjanin - DJAGZ
18.11.2013.Kvartalni izveštaj za III kvartal 2013. godine - Tigar a.d. , Pirot
18.11.2013.Odluka o izmeni i dopuni Statuta - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
18.11.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
18.11.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Ečka a.d. , Lukino Selo
18.11.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - UTP Morava a.d. , Čačak
15.11.2013.Kvartalni izveštaj za III kvartal 2013. godine - Komercijalna banka a.d. , Beograd - KMBN
15.11.2013.Predlog izmene Statuta - Bag a.d. , Bačko Gradište
15.11.2013.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Optika a.d. , Beograd
15.11.2013.Kvartalni izveštaj za III kvartal 2013. godine - Soja protein a.d. , Bečej - SJPT
15.11.2013.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Venac a.d. , Ruma
15.11.2013.Dopuna dnevnog reda za Skupštinu akcionara - Igma a.d. , Uljma
15.11.2013.Kvartalni izveštaj za III kvartal 2013. godine - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd - AERO
15.11.2013.Kvartalni izveštaj za III kvartal 2013.godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac - MTLC
15.11.2013.Kvartalni izveštaj za III kvartal 2013. godine - Alfa plam a.d. , Vranje - ALFA
15.11.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam a.d. , Vranje - ALFA
14.11.2013.Predlog izmena Statuta - Bečejska Pekara a.d. , Bečej
14.11.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Bag a.d. , Bačko Gradište
14.11.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Bečejska Pekara a.d. , Bečej
14.11.2013.Najava dostavljanja kvartalnog izveštaja - Alfa plam a.d. , Vranje - ALFA
14.11.2013.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Kontaktor a.d. , Beograd
14.11.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
14.11.2013.Poslovna vest - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
14.11.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
14.11.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
14.11.2013.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Ikaterm a.d. , Beograd
14.11.2013.Odložena Skupština akcionara - Takovo osiguranje a.d. , Kragujevac
14.11.2013.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Auto kuća Voždovac a.d. , Beograd
14.11.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Sremput a.d. , Ruma
14.11.2013.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Neostar a.d. , Novi Sad
13.11.2013.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Banovo Brdo a.d., Beograd
13.11.2013.Obaveštenje o završenoj ponudi za otuđenje sopstvenih akcija - TP Zvezda a.d. , Beograd
13.11.2013.Ispravka Ponude za preuzimanje akcija - Ravnica a.d. , Bajmok
13.11.2013.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Unior Components a.d. , Kragujevac
13.11.2013.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Ečka a.d. , Lukino Selo
13.11.2013.Najava dostavljanja kvartalnog izveštaja za III kvartal 2013.godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac - MTLC
12.11.2013.Najava dostavljanja kvartalnog izveštaja za III kvartal 2013.godine - Soja protein a.d. , Bečej - SJPT
12.11.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Prvi Partizan Alfaplast a.d. , Užice
12.11.2013.Ispravka Sazivanja Skupštine akcionara - Sremput a.d. , Ruma
12.11.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
12.11.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Nišauto holding a.d. , Niš
12.11.2013.Obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara - Superprotein a.d. , Zrenjanin
12.11.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Superprotein a.d. , Zrenjanin
12.11.2013.Ponuda za preuzimanje akcija - Alba a.d. , Novi Sad
12.11.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ciglana a.d. , Titel
12.11.2013.Najava dostavljanja kvartalnog izveštaja za period III kvartal 2013.godine - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd - AERO
12.11.2013.Najava dostavljanja kvartalnog izveštaja za period III kvartal 2013.godine - Komercijalna banka a.d. , Beograd - KMBN
08.11.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd
08.11.2013.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Dunav Re a.d. , Beograd
08.11.2013.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Bigz grafičko društvo a.d. , Beograd
08.11.2013.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
08.11.2013.Obaveštenje akcionarima izdavaoca - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
08.11.2013.Obavestenje o smanjenju nominalne vrednosti akcija izdavaoca - Dijamant agrar a.d. , Zrenjanin
08.11.2013.Ponuda za preuzimanje akcija - Ravnica a.d. , Bajmok
08.11.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Zaštita na radu i z.ž.s. a.d. , Beograd
08.11.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Marfin bank a.d. , Beograd
08.11.2013.Odluka o smanjenju sopstvenih akcija - Izoprogres a.d. , Beograd
08.11.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Morava a.d. , Požarevac - MOPOM
08.11.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodinaput a.d. , Subotica
08.11.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Progres a.d. , Mladenovac
08.11.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam a.d. , Vranje - ALFA
08.11.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam a.d. , Vranje - ALFA
08.11.2013.Kvartalni izveštaj za III kvartal 2013. godine - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
07.11.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Sigurnost - Vračar a.d. , Beograd
07.11.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Erozija a.d., Valjevo
07.11.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Vesti a.d., Užice
07.11.2013.Izveštaj o preuzimanju akcija - Zenit a.d. , Vršac
07.11.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Elektroporcelan a.d. , Aranđelovac
07.11.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Dijamant a.d. , Zrenjanin
07.11.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Prokupac a.d. , Beograd
07.11.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - SMB - Mehanizacija i transport a.d. , Subotica
07.11.2013.Konsolidovani Godišnji izveštaj za 2012. godinu - PZP Beograd a.d. , Beograd
07.11.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Fabrika ulja u restrukturiranju a.d. , Kruševac
07.11.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - PZP Beograd a.d. , Beograd
07.11.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Igma a.d. , Uljma
06.11.2013.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Povećanje - Beogradska pekarska industrija a.d. , Beograd
06.11.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
06.11.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Citadel Investments a.d., Beograd
05.11.2013.Periodični konsolidovani finansijski izveštaj za period januar-septembar 2013. godine - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
05.11.2013.Periodični sažeti finansijski izveštaj za period januar-septembar 2013. godine - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
05.11.2013.Kvartalni izveštaj za treći kvartal 2013.godine - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
05.11.2013.Najava dostavljanja kvartalnog izveštaja 8.11.2013.godine - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
05.11.2013.Obaveštenje o isplati dividende - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
05.11.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugohemija a.d. , Beograd
05.11.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dijamant agrar a.d. , Zrenjanin
05.11.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Lučić Prigrevica a.d. , Novi Sad
05.11.2013.Izveštaj o preuzimanju akcija - David Pajić Daka a.d., Beograd
05.11.2013.Poziv i ponuda za otkup sopstvenih akcija - Dimničar a.d. , Beograd
05.11.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Sigurnost - As a.d. , Beograd
05.11.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Srpska fabrika stakla a.d. , Paraćin
05.11.2013.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
05.11.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
05.11.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam a.d. , Vranje - ALFA
04.11.2013.Predlog Osnivačkog akta - Kelebija a.d. , Kelebija
04.11.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Kelebija a.d. , Kelebija
04.11.2013.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Smanjenje - Izoprogres a.d. , Beograd
04.11.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
04.11.2013.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
04.11.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Projektomontaža a.d. , Beograd
04.11.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Izoprogres a.d. , Beograd
01.11.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Fabrika mernih transformatora a.d. , Zaječar
01.11.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam a.d. , Vranje - ALFA
01.11.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam a.d. , Vranje - ALFA
01.11.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam a.d. , Vranje - ALFA
01.11.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam a.d. , Vranje - ALFA
01.11.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam a.d. , Vranje - ALFA
01.11.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam a.d. , Vranje - ALFA
01.11.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam a.d. , Vranje - ALFA
01.11.2013.Obaveštenje o prinudnom otkupu akcija - Bezdan poljoprivredno preduzeće a.d. , Bezdan
01.11.2013.Obaveštenje o značajnom učešću - Veterinarska stanica a.d., Novi Sad
01.11.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Centroslavija a.d., Novi Sad
01.11.2013.Konsolidovani rezultat rada za period januar-septembar 2013. godine - NIS a.d., Novi Sad - NIIS

Arhiva vesti

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost888,04
Promena-11,83
% -1,31%
22.09.2023. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,1990
USD/RSD109,9737
Izvor NBS, 22.09.2023.
Tržišna kapitalizacija - 22.09.2023.
424.931.540.484 RSD
3.625.726.674 EUR
Vesti sa Berze
05.09.2023.
BELEXsentiment za septembar 2023. godine
01.09.2023.
BELEX Monthly Report - August 2023. - 01.09.2023.
31.08.2023.
IVAN LEPOSAVIĆ - Novi izvršni direktor Beogradske berze
Poslednje vesti
22.09.2023.
Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Metalac Home Market a.d. , Novi Sad
22.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Dedinje a.d. , Beograd
22.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Termovent SC Livnica čelika a.d. , Bačka Topola
22.09.2023.
Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Proel a.d. , Beograd - PRSPO
22.09.2023.
Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Zmaj a.d. , Zemun - ZMAJ