U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

Izdavaoci - Vesti za mart 2009 godine

31.03.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2009. godine - Energoprojekt Energodata a.d. , Beograd
31.03.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
31.03.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - DDOR Novi Sad a.d. , Novi Sad
31.03.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jubmes banka a.d. , Beograd
31.03.2009.Izveštaj o preuzimanju akcija - Uzor a.d. , Novi Sad
31.03.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Vapek članica Lutra Group a.d. , Valjevo
30.03.2009.Ispravka poziva za Skupštinu akcionara - Hotel Prag a.d. , Beograd
30.03.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Hotel Prag a.d. , Beograd
30.03.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2009. godine - Tehnoservis a.d. , Beograd
30.03.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Sava Kovačević a.d. , Vrbas
30.03.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Pro - ing a.d. , Novi Sad
30.03.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Žitomlin a.d., Jagodina
30.03.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Metalac Proleter Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
30.03.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Globos osiguranje a.d. , Beograd
30.03.2009.Odluka Upravnog odbora o poništavanju Odluke o utvrđivanju dana dividende - Globos osiguranje a.d. , Beograd
30.03.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd
30.03.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2009. godine - BB Trade a.d. , Žitište
30.03.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Mostprojekt a.d. , Beograd
30.03.2009.Odluka Upravnog odbora o izmeni tačke 5 Dnevnog reda zakazane sednice Skupštine akcionara - Sloboda a.d. , Pančevo
30.03.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Trivit mlin a.d. , Vrbas
30.03.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Donji Srem a.d. , Pećinci
30.03.2009.Izveštaj o odlaganju vanredne sednice Skupštine akcionara - Vital a.d. , Vrbas
30.03.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2009. godine - Inos metalbiro a.d. , Beograd
30.03.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2009. godine - Medifarm a.d. , Beograd
30.03.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2009. godine - Tehnopromet Com. M. a.d. , Beograd
27.03.2009.Ugovoren novi posao u Peruu vredan 19,7 miliona evra - Energoprojekt Niskogradnja a.d. , Beograd
27.03.2009.Ugovoren novi posao u Peruu vredan 19,7 miliona evra - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
27.03.2009.Povećanje osnovnog kapitala - Dunav Re a.d. , Beograd
27.03.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Fidelinka a.d. , Subotica
27.03.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2009. godine - Metalac Proleter Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
27.03.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Zvezda - Helios hemijska industrija a.d. , Gornji Milanovac
27.03.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Metalac - Metalurgija a.d. , Novi Sad
27.03.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2009. godine - Zaštita na radu i z.ž.s. a.d. , Beograd
27.03.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Lipa Kanjiža a.d. , Kanjiža
27.03.2009.NAJAVA DOSTAVLJANJA GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ZA PERIOD JANUAR - DECEMBAR 2008. GODINE - Tigar a.d. , Pirot
26.03.2009.Sazivanje 35. redovne sednice Skupštine akcionara - Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd
26.03.2009.Izveštaj sa održanog nastavka ( četvrtog dela) 34.vanredne sednice Skupštine akcionara - Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd
26.03.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2009. godine - Energoprojekt hidroinženjering a.d. , Beograd
26.03.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Iritel a.d. , Beograd
26.03.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Beteks a.d. , Beograd
26.03.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - PP Pobeda a.d. , Pobeda
26.03.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - PTK Panonija a.d. , Panonija
26.03.2009.Izveštaj o ponudi za otuđenje akcija - Agros a.d. , Opovo
26.03.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zastava promet a.d. , Sombor
25.03.2009.Izveštaj o ishodu javne ponude - Centar za reciklažu a.d. , Beograd
25.03.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2009. godine - Ming kovačnica a.d. , Niš
25.03.2009.Odluka Upravnog odbora o sticanju sopstvenih akcija na organizovanom tržištu - Jedinstvo Sevojno a.d. , Sevojno
25.03.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Savremena a.d. , Beograd
25.03.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Univerzal banka a.d. , Beograd
24.03.2009.Obaveštenje o uspešno realizovanoj prinudnoj prodaji akcija - Jefimija M a.d. , Raška
24.03.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Broker Niš a.d. , Niš
24.03.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Privredna banka a.d. , Beograd
24.03.2009.Sazivanje 45. vanredne Skupštine akcionara - OTP Banka Srbija a.d., Novi Sad
24.03.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Komgrad a.d. , Subotica
24.03.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2009. godine - Kozara a.d. , Čestereg
24.03.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Kozara a.d. , Čestereg
24.03.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Topola a.d. , Bačka Topola
24.03.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ibarske novosti a.d. , Kraljevo
24.03.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Kosovsko Metohijska banka a.d., Zvečan
24.03.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ikarbus a.d. , Zemun
23.03.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Mlekara Mladost a.d. , Kragujevac
23.03.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Topola Livar a.d. , Topola
23.03.2009.Odlaganje Skupštine akcionara zbog nedostatka kvoruma - Partizan MMIP a.d. , Beograd
23.03.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Partizan MMIP a.d. , Beograd
23.03.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Sloboda a.d. , Pančevo
23.03.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Lučić Prigrevica a.d. , Novi Sad
20.03.2009.Zakazivanje nastavka (četvrtog dela) 34. vanredne sednice Skupštine akcionara - Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd
20.03.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Tehnoradionica a.d. , Zrenjanin
20.03.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Bačka a.d. , Sivac
20.03.2009.Obaveštenje o uspešno realizovanoj prinudnoj prodaji akcija - Mlin Ozren a.d. , Ražanj
20.03.2009.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Minel Elvo a.d. , Beograd
20.03.2009.Odluke II vanredne Skupštine akcionara - Tehnohemija a.d. , Beograd
20.03.2009.Obaveštenje o pravu nesaglasnih akcionara- Robne kuće Niš a.d. , Niš
20.03.2009.Sazicanje vanredne Skupštine akcionara - Robne kuće Niš a.d. , Niš
20.03.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Turist a.d. , Bačka Palanka
20.03.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Carnex a.d. , Vrbas
20.03.2009.Napomene uz finansijske izveštaje za 2008.godinu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
20.03.2009.Finansijski izveštaj za 2008.godinu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
19.03.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Stjenik a.d. , Čačak
19.03.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Vodokanal a.d. , Novi Sad
19.03.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Novi Dom a.d. , Beograd
19.03.2009.Izveštaj o blokadi poslovnog računa - Seme produkt a.d. , Čačak
19.03.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Ghetaldus a.d. , Novi Sad
19.03.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Beogradšped a.d. , Beograd
19.03.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
18.03.2009.Povratak Energoprojekta na tržište Iraka - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
18.03.2009.Povratak Energoprojekta na tržište Iraka - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
18.03.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pobeda holding a.d. , Petrovaradin
18.03.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2009. godine - Forum - Plasman a.d. , Novi Sad
18.03.2009.Odluka Upravnog odbora o izmeni datuma održavanja vanredne Skupštine akcionara - Ikarbus a.d. , Zemun
18.03.2009.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Ikarbus a.d. , Zemun
18.03.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Atomska banja Gornja Trepča a.d. , Gornja Trepča
18.03.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Elixir Agrar a.d. , Kikinda
17.03.2009.Ugovoren novi posao u Srbiji vredan 6,8 miliona evra - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
17.03.2009.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Elektrotehna a.d. , Niš
17.03.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Takovo a.d. , Gornji Milanovac
17.03.2009.Sazivanje vanredne sednice Skupštine akcionara - Želvoz a.d. , Smederevo
17.03.2009.Ugovoren novi posao u Srbiji vredan 6,8 miliona evra - Energoprojekt oprema a.d. , Beograd
17.03.2009.Ponuda za preuzimanje akcija - Podrinje a.d. , Ljubovija
17.03.2009.Najava dostavljanja finansijskog izveštaja za 2008.godinu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
16.03.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2009. godine - Ogrev a.d. , Zrenjanin
16.03.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Ogrev a.d. , Zrenjanin
16.03.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2009. godine - Tehnogradnja a.d. , Zrenjanin
16.03.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Tehnogradnja a.d. , Zrenjanin
16.03.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2009. godine - Termika a.d. , Zrenjanin
16.03.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Termika a.d. , Zrenjanin
16.03.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Novi Dom a.d. , Beograd
16.03.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Zorka Pharma a.d. , Šabac
16.03.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Kontinentalšped a.d. , Beograd
16.03.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vetprom Sombor a.d. , Sombor
13.03.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Ključ a.d. , Kladovo
13.03.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - JT International a.d. , Senta
13.03.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Prokupac a.d. , Beograd
13.03.2009.Izveštaj sa održane sednice Upravnog odbora - Montinvest a.d. , Beograd
13.03.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Energoprojekt garant a.d. , Beograd
13.03.2009.Izveštaj o preuzimanju akcija - BG group Jugoalat a.d. , Novi Sad
13.03.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2009. godine - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
12.03.2009.Obaveštenje akcionarima o kupovini 70% kapitala društvenog preduzeća "Srbodrvo" Beograd - Tehnoservis a.d. , Beograd
12.03.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Tamnavaput a.d. , Ub
12.03.2009.Sazivanje vanredne sednice Skupštine akcionara - Srbijaautoput a.d. , Beograd
12.03.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Valjevo put a.d. , Valjevo
12.03.2009.Odluka Upravnog odbora o utvrđivanju dana dividende - Put a.d. , Zaječar
12.03.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Put a.d. , Zaječar
12.03.2009.Odluka Upravnog odbora o otuđenju sopstvenih akcija na organizovanom tržištu - Tigar a.d. , Pirot
11.03.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Poslovni objekti a.d. , Beograd
11.03.2009.Napomene uz finansijske izveštaje za 2008.godinu - Alfa plam a.d. , Vranje
11.03.2009.Finansijski izveštaj za 2008.godinu - Alfa plam a.d. , Vranje
11.03.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Poslovni sistem Stankom a.d. , Beograd
11.03.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Poliester a.d. , Priboj
11.03.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Graditelj - Holding a.d. , Beograd
10.03.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Metalski centar a.d. , Beograd
10.03.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Prehrana a.d. , Sombor
10.03.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Stari Grad UP a.d. , Beograd
10.03.2009.Obaveštenje akcionarima o nastavku prekinute sednice Skupštine akcionara - Tehnohemija a.d. , Beograd
09.03.2009.Izveštaj o preuzimanju akcija - Ishrana a.d. , Smederevo
09.03.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Izoprogres a.d. , Beograd
09.03.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Krušik Akumulatori a.d. , Valjevo
09.03.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Ibarske novosti a.d. , Kraljevo
09.03.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Robne kuće Niš a.d. , Niš
06.03.2009.Odluka o uslovima otuđenja sopstvenih akcija - Soja protein a.d. , Bečej
06.03.2009.Najava dostavljanja godišnjeg izveštaja za period 01.januar - 31.decembar 2008. godine - Alfa plam a.d. , Vranje
06.03.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Zastava procesna oprema a.d. , Kragujevac
06.03.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - OTP Banka Srbija a.d., Novi Sad
06.03.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zastava kovačnica a.d. , Kragujevac
06.03.2009.Odluka o sticanju sopstvenih akcija na organizovanom tržištu - Termika a.d. , Beograd
06.03.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Termoelektro a.d. , Beograd
06.03.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - HIP - Petrohemija a.d. , Pančevo
05.03.2009.Napomene uz bilans stanja na dan 31.12. 2008. godine - Soja protein a.d. , Bečej
05.03.2009.Napomene uz bilans uspeha na dan 31.12. 2008. godine - Soja protein a.d. , Bečej
05.03.2009.Finansijski izveštaj za 2008. godine - Soja protein a.d. , Bečej
05.03.2009.Obaveštenje o rezultatima Ponude za sticanje sopstvenih akcija - Poliester a.d. , Priboj
05.03.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Topola Livar a.d. , Topola
05.03.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Sintelon a.d. , Bačka Palanka
05.03.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mlin a.d. , Novi Kneževac
05.03.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Beogradšped a.d. , Beograd
05.03.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PIK Vrbas a.d. , Zemun
05.03.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - DIN fabrika Duvana a.d. , Niš
04.03.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Agrobanat a.d. , Plandište
04.03.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2009. godine - Vojvodinaput Bačkaput a.d. , Novi Sad
04.03.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
04.03.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Partizanski put a.d. , Beograd
04.03.2009.Sazivanje vanredne sednice Skupštine akcionara - Partizanski put a.d. , Beograd
03.03.2009.Skraćeni izveštaj o poslovanju za 2008. godinu - Tigar a.d. , Pirot
03.03.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Srpska banka a.d. , Beograd
03.03.2009.Ponuda za preuzimanje akcija - Uzor a.d. , Novi Sad
03.03.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Grot a.d. , Vranje
03.03.2009.Odluka Upravnog odbora o isplati dividende za 2008. godinu - Globos osiguranje a.d. , Beograd
03.03.2009.Izveštaj sa održanog nastavka (trećeg dela) 34.vanredne sednice Skupštine akcionara - Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd
02.03.2009.Najava dostavljanja godišnjeg finansijskog izveštaja za perid I-XII 2008. godine - Soja protein a.d. , Bečej
02.03.2009.Reorganizacija proizvodnje hrane za ribe - Soja protein a.d. , Bečej
02.03.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Župa a.d. , Kruševac
02.03.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Biljur a.d. , Niš
02.03.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Betonjerka a.d. , Beograd
02.03.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hypo Alpe - Adria Bank a.d. , Beograd

Arhiva vesti

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost888,04
Promena-11,83
% -1,31%
22.09.2023. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,1990
USD/RSD109,9737
Izvor NBS, 22.09.2023.
Tržišna kapitalizacija - 21.09.2023.
426.880.770.986 RSD
3.642.103.650 EUR
Vesti sa Berze
05.09.2023.
BELEXsentiment za septembar 2023. godine
01.09.2023.
BELEX Monthly Report - August 2023. - 01.09.2023.
31.08.2023.
IVAN LEPOSAVIĆ - Novi izvršni direktor Beogradske berze
Poslednje vesti
22.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Autoventil a.d. , Užice
22.09.2023.
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
21.09.2023.
Obaveštenje o nameri preuzimanja - Metalac Proleter Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
21.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Potisje precizni liv a.d. , Ada
21.09.2023.
Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2023. godinu - Invest - Import a.d. , Beograd