U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

Izdavaoci - Vesti za mart 2009 godine

31.03.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2009. godine - Energoprojekt Energodata a.d. , Beograd
31.03.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
31.03.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - DDOR Novi Sad a.d. , Novi Sad
31.03.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jubmes banka a.d. , Beograd
31.03.2009.Izveštaj o preuzimanju akcija - Uzor a.d. , Novi Sad
31.03.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Vapek članica Lutra Group a.d. , Valjevo
30.03.2009.Ispravka poziva za Skupštinu akcionara - Hotel Prag a.d. , Beograd
30.03.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Hotel Prag a.d. , Beograd
30.03.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2009. godine - Tehnoservis a.d. , Beograd
30.03.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Sava Kovačević a.d. , Vrbas
30.03.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Pro - ing a.d. , Novi Sad
30.03.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Žitomlin a.d., Jagodina
30.03.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Metalac Proleter Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
30.03.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Globos osiguranje a.d. , Beograd
30.03.2009.Odluka Upravnog odbora o poništavanju Odluke o utvrđivanju dana dividende - Globos osiguranje a.d. , Beograd
30.03.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd
30.03.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2009. godine - BB Trade a.d. , Žitište
30.03.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Mostprojekt a.d. , Beograd
30.03.2009.Odluka Upravnog odbora o izmeni tačke 5 Dnevnog reda zakazane sednice Skupštine akcionara - Sloboda a.d. , Pančevo
30.03.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Trivit mlin a.d. , Vrbas
30.03.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Donji Srem a.d. , Pećinci
30.03.2009.Izveštaj o odlaganju vanredne sednice Skupštine akcionara - Vital a.d. , Vrbas
30.03.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2009. godine - Inos metalbiro a.d. , Beograd
30.03.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2009. godine - Medifarm a.d. , Beograd
30.03.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2009. godine - Tehnopromet Com. M. a.d. , Beograd
27.03.2009.Ugovoren novi posao u Peruu vredan 19,7 miliona evra - Energoprojekt Niskogradnja a.d. , Beograd
27.03.2009.Ugovoren novi posao u Peruu vredan 19,7 miliona evra - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
27.03.2009.Povećanje osnovnog kapitala - Dunav Re a.d. , Beograd
27.03.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Fidelinka a.d. , Subotica
27.03.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2009. godine - Metalac Proleter Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
27.03.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Zvezda - Helios hemijska industrija a.d. , Gornji Milanovac
27.03.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Metalac - Metalurgija a.d. , Novi Sad
27.03.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2009. godine - Zaštita na radu i z.ž.s. a.d. , Beograd
27.03.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Lipa Kanjiža a.d. , Kanjiža
27.03.2009.NAJAVA DOSTAVLJANJA GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ZA PERIOD JANUAR - DECEMBAR 2008. GODINE - Tigar a.d. , Pirot
26.03.2009.Sazivanje 35. redovne sednice Skupštine akcionara - Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd
26.03.2009.Izveštaj sa održanog nastavka ( četvrtog dela) 34.vanredne sednice Skupštine akcionara - Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd
26.03.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2009. godine - Energoprojekt hidroinženjering a.d. , Beograd
26.03.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Iritel a.d. , Beograd
26.03.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Beteks a.d. , Beograd
26.03.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - PP Pobeda a.d. , Pobeda
26.03.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - PTK Panonija a.d. , Panonija
26.03.2009.Izveštaj o ponudi za otuđenje akcija - Agros a.d. , Opovo
26.03.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zastava promet a.d. , Sombor
25.03.2009.Izveštaj o ishodu javne ponude - Centar za reciklažu a.d. , Beograd
25.03.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2009. godine - Ming kovačnica a.d. , Niš
25.03.2009.Odluka Upravnog odbora o sticanju sopstvenih akcija na organizovanom tržištu - Jedinstvo Sevojno a.d. , Sevojno
25.03.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Savremena a.d. , Beograd
25.03.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Univerzal banka a.d. , Beograd
24.03.2009.Obaveštenje o uspešno realizovanoj prinudnoj prodaji akcija - Jefimija M a.d. , Raška
24.03.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Broker Niš a.d. , Niš
24.03.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Privredna banka a.d. , Beograd
24.03.2009.Sazivanje 45. vanredne Skupštine akcionara - OTP Banka Srbija a.d., Novi Sad
24.03.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Komgrad a.d. , Subotica
24.03.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2009. godine - Kozara a.d. , Čestereg
24.03.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Kozara a.d. , Čestereg
24.03.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Topola a.d. , Bačka Topola
24.03.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ibarske novosti a.d. , Kraljevo
24.03.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Kosovsko Metohijska banka a.d., Zvečan
24.03.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ikarbus a.d. , Zemun
23.03.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Mlekara Mladost a.d. , Kragujevac
23.03.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Topola Livar a.d. , Topola
23.03.2009.Odlaganje Skupštine akcionara zbog nedostatka kvoruma - Partizan MMIP a.d. , Beograd
23.03.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Partizan MMIP a.d. , Beograd
23.03.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Sloboda a.d. , Pančevo
23.03.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Lučić Prigrevica a.d. , Novi Sad
20.03.2009.Zakazivanje nastavka (četvrtog dela) 34. vanredne sednice Skupštine akcionara - Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd
20.03.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Tehnoradionica a.d. , Zrenjanin
20.03.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Bačka a.d. , Sivac
20.03.2009.Obaveštenje o uspešno realizovanoj prinudnoj prodaji akcija - Mlin Ozren a.d. , Ražanj
20.03.2009.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Minel Elvo a.d. , Beograd
20.03.2009.Odluke II vanredne Skupštine akcionara - Tehnohemija a.d. , Beograd
20.03.2009.Obaveštenje o pravu nesaglasnih akcionara- Robne kuće Niš a.d. , Niš
20.03.2009.Sazicanje vanredne Skupštine akcionara - Robne kuće Niš a.d. , Niš
20.03.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Turist a.d. , Bačka Palanka
20.03.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Carnex a.d. , Vrbas
20.03.2009.Napomene uz finansijske izveštaje za 2008.godinu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
20.03.2009.Finansijski izveštaj za 2008.godinu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
19.03.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Stjenik a.d. , Čačak
19.03.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Vodokanal a.d. , Novi Sad
19.03.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Novi Dom a.d. , Beograd
19.03.2009.Izveštaj o blokadi poslovnog računa - Seme produkt a.d. , Čačak
19.03.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Ghetaldus a.d. , Novi Sad
19.03.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Beogradšped a.d. , Beograd
19.03.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
18.03.2009.Povratak Energoprojekta na tržište Iraka - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
18.03.2009.Povratak Energoprojekta na tržište Iraka - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
18.03.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pobeda holding a.d. , Petrovaradin
18.03.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2009. godine - Forum - Plasman a.d. , Novi Sad
18.03.2009.Odluka Upravnog odbora o izmeni datuma održavanja vanredne Skupštine akcionara - Ikarbus a.d. , Zemun
18.03.2009.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Ikarbus a.d. , Zemun
18.03.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Atomska banja Gornja Trepča a.d. , Gornja Trepča
18.03.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Elixir Agrar a.d. , Kikinda
17.03.2009.Ugovoren novi posao u Srbiji vredan 6,8 miliona evra - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
17.03.2009.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Elektrotehna a.d. , Niš
17.03.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Takovo a.d. , Gornji Milanovac
17.03.2009.Sazivanje vanredne sednice Skupštine akcionara - Želvoz a.d. , Smederevo
17.03.2009.Ugovoren novi posao u Srbiji vredan 6,8 miliona evra - Energoprojekt oprema a.d. , Beograd
17.03.2009.Ponuda za preuzimanje akcija - Podrinje a.d. , Ljubovija
17.03.2009.Najava dostavljanja finansijskog izveštaja za 2008.godinu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
16.03.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2009. godine - Ogrev a.d. , Zrenjanin
16.03.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Ogrev a.d. , Zrenjanin
16.03.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2009. godine - Tehnogradnja a.d. , Zrenjanin
16.03.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Tehnogradnja a.d. , Zrenjanin
16.03.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2009. godine - Termika a.d. , Zrenjanin
16.03.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Termika a.d. , Zrenjanin
16.03.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Novi Dom a.d. , Beograd
16.03.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Zorka Pharma a.d. , Šabac
16.03.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Kontinentalšped a.d. , Beograd
16.03.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vetprom Sombor a.d. , Sombor
13.03.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Ključ a.d. , Kladovo
13.03.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - JT International a.d. , Senta
13.03.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Prokupac a.d. , Beograd
13.03.2009.Izveštaj sa održane sednice Upravnog odbora - Montinvest a.d. , Beograd
13.03.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Energoprojekt garant a.d. , Beograd
13.03.2009.Izveštaj o preuzimanju akcija - BG group Jugoalat a.d. , Novi Sad
13.03.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2009. godine - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
12.03.2009.Obaveštenje akcionarima o kupovini 70% kapitala društvenog preduzeća "Srbodrvo" Beograd - Tehnoservis a.d. , Beograd
12.03.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Tamnavaput a.d. , Ub
12.03.2009.Sazivanje vanredne sednice Skupštine akcionara - Srbijaautoput a.d. , Beograd
12.03.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Valjevo put a.d. , Valjevo
12.03.2009.Odluka Upravnog odbora o utvrđivanju dana dividende - Put a.d. , Zaječar
12.03.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Put a.d. , Zaječar
12.03.2009.Odluka Upravnog odbora o otuđenju sopstvenih akcija na organizovanom tržištu - Tigar a.d. , Pirot
11.03.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Poslovni objekti a.d. , Beograd
11.03.2009.Napomene uz finansijske izveštaje za 2008.godinu - Alfa plam a.d. , Vranje
11.03.2009.Finansijski izveštaj za 2008.godinu - Alfa plam a.d. , Vranje
11.03.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Poslovni sistem Stankom a.d. , Beograd
11.03.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Poliester a.d. , Priboj
11.03.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Graditelj - Holding a.d. , Beograd
10.03.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Metalski centar a.d. , Beograd
10.03.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Prehrana a.d. , Sombor
10.03.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Stari Grad UP a.d. , Beograd
10.03.2009.Obaveštenje akcionarima o nastavku prekinute sednice Skupštine akcionara - Tehnohemija a.d. , Beograd
09.03.2009.Izveštaj o preuzimanju akcija - Ishrana a.d. , Smederevo
09.03.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Izoprogres a.d. , Beograd
09.03.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Krušik Akumulatori a.d. , Valjevo
09.03.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Ibarske novosti a.d. , Kraljevo
09.03.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Robne kuće Niš a.d. , Niš
06.03.2009.Odluka o uslovima otuđenja sopstvenih akcija - Soja protein a.d. , Bečej
06.03.2009.Najava dostavljanja godišnjeg izveštaja za period 01.januar - 31.decembar 2008. godine - Alfa plam a.d. , Vranje
06.03.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Zastava procesna oprema a.d. , Kragujevac
06.03.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - OTP Banka Srbija a.d., Novi Sad
06.03.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zastava kovačnica a.d. , Kragujevac
06.03.2009.Odluka o sticanju sopstvenih akcija na organizovanom tržištu - Termika a.d. , Beograd
06.03.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Termoelektro a.d. , Beograd
06.03.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - HIP - Petrohemija a.d. , Pančevo
05.03.2009.Napomene uz bilans stanja na dan 31.12. 2008. godine - Soja protein a.d. , Bečej
05.03.2009.Napomene uz bilans uspeha na dan 31.12. 2008. godine - Soja protein a.d. , Bečej
05.03.2009.Finansijski izveštaj za 2008. godine - Soja protein a.d. , Bečej
05.03.2009.Obaveštenje o rezultatima Ponude za sticanje sopstvenih akcija - Poliester a.d. , Priboj
05.03.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Topola Livar a.d. , Topola
05.03.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Sintelon a.d. , Bačka Palanka
05.03.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mlin a.d. , Novi Kneževac
05.03.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Beogradšped a.d. , Beograd
05.03.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PIK Vrbas a.d. , Zemun
05.03.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - DIN fabrika Duvana a.d. , Niš
04.03.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Agrobanat a.d. , Plandište
04.03.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2009. godine - Vojvodinaput Bačkaput a.d. , Novi Sad
04.03.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
04.03.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Partizanski put a.d. , Beograd
04.03.2009.Sazivanje vanredne sednice Skupštine akcionara - Partizanski put a.d. , Beograd
03.03.2009.Skraćeni izveštaj o poslovanju za 2008. godinu - Tigar a.d. , Pirot
03.03.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Srpska banka a.d. , Beograd
03.03.2009.Ponuda za preuzimanje akcija - Uzor a.d. , Novi Sad
03.03.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Grot a.d. , Vranje
03.03.2009.Odluka Upravnog odbora o isplati dividende za 2008. godinu - Globos osiguranje a.d. , Beograd
03.03.2009.Izveštaj sa održanog nastavka (trećeg dela) 34.vanredne sednice Skupštine akcionara - Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd
02.03.2009.Najava dostavljanja godišnjeg finansijskog izveštaja za perid I-XII 2008. godine - Soja protein a.d. , Bečej
02.03.2009.Reorganizacija proizvodnje hrane za ribe - Soja protein a.d. , Bečej
02.03.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Župa a.d. , Kruševac
02.03.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Biljur a.d. , Niš
02.03.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Betonjerka a.d. , Beograd
02.03.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hypo Alpe - Adria Bank a.d. , Beograd

Arhiva vesti

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost985,48
Promena-6,70
% -0,68%
14.06.2024. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,0802
USD/RSD109,0132
Izvor NBS, 14.06.2024.
Tržišna kapitalizacija - 14.06.2024.
448.203.893.284 RSD
3.828.178.405 EUR
Vesti sa Berze
12.06.2024.
MREL obveznice Raiffeisen banke uključene na Open Market segment Regulisanog tržišta Beogradske berze a. d. Beograd
04.06.2024.
BELEXsentiment za jun 2024. godine
03.06.2024.
BELEX Monthly Report - May 2024.- 03.06.2024.
Poslednje vesti
14.06.2024.
Ažurirani informatori - 14.06.2024
14.06.2024.
Odluka o raspodeli dobiti za 2023. godinu - Iritel a.d. , Beograd
14.06.2024.
Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2023. godinu - Iritel a.d. , Beograd
14.06.2024.
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Iritel a.d. , Beograd
13.06.2024.
Obaveštenje promenama u značajnom učešću - Srbija Tis a.d. , Zaječar