U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

Izdavaoci - Vesti za novembar 2012 godine

30.11.2012.Godišnji izveštaj za 2011. godinu - Tekstil a.d. , Leskovac
30.11.2012.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jubmes banka a.d. , Beograd - JMBN
30.11.2012.Poslovni plan kompanije za 2013.godinu - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
30.11.2012.Izveštaj sa sednice Odbora direktora - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
30.11.2012.Godišnji izveštaj za 2011. godinu - Jasen a.d., Kraljevo
30.11.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Majevica holding u restrukturiranju a.d. , Bačka Palanka
30.11.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Majevica holding u restrukturiranju a.d. , Bačka Palanka
30.11.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Majevica holding u restrukturiranju a.d. , Bačka Palanka
30.11.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Majevica holding u restrukturiranju a.d. , Bačka Palanka
30.11.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Majevica holding u restrukturiranju a.d. , Bačka Palanka
30.11.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Majevica holding u restrukturiranju a.d. , Bačka Palanka
30.11.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Transport - logistika a.d. , Beograd
29.11.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Fabrika akumulatora Sombor a.d. , Sombor
29.11.2012.Odluka Nadzornog odbora o isplati dividende - Poslovni objekti a.d. , Beograd
29.11.2012.Obaveštenje o nameri preuzimanja akcija - Inex Sokolica a.d., Prijepolje
29.11.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Venac a.d. , Ruma
29.11.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Župa a.d. , Kruševac
29.11.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zastava automobili u restrukturiranju a.d. , Kragujevac
29.11.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Srbija turist a.d. , Niš
29.11.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - GIP Građevinar a.d. , Bačka Palanka
29.11.2012.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Morava a.d. , Jagodina
28.11.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Guča a.d. , Guča
28.11.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Elektroizgradnja a.d. , Bajina Bašta
28.11.2012.Obaveštenje o nameri preuzimanja akcija - Avala TUP a.d. , Beograd
28.11.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ikarbus a.d. , Beograd
28.11.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zmaj a.d. , Smederevo
28.11.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - 5. oktobar a.d. , Srpska Crnja
28.11.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Autovojvodina a.d. , Novi Sad
28.11.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - 5. oktobar a.d. , Srpska Crnja
28.11.2012.Statut - Inex - Nova Varoš a.d. , Nova Varoš
28.11.2012.Osnivački akt - Inex - Nova Varoš a.d. , Nova Varoš
28.11.2012.Obaveštenje o stečenim sopstvenim akcijama - Bambi Banat a.d. , Beograd
28.11.2012.Ponuda za otkup sopstvenih akcija - Imlek a.d. , Beograd - IMLK
28.11.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Imlek a.d. , Beograd - IMLK
28.11.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Naša škola a.d. , Obrenovac
27.11.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
27.11.2012.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
27.11.2012.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Venac a.d. , Ruma
27.11.2012.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Sava a.d. , Šabac
27.11.2012.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - IGM Ruma a.d. , Ruma
27.11.2012.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Lepenski vir a.d. , Donji Milanovac
27.11.2012.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Ukus a.d. , Inđija
27.11.2012.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Mladost Subotica a.d. , Subotica
27.11.2012.Obaveštenje o neodržavanju Skupštine akcionara - Banat fabrika ulja a.d. , Nova Crnja
27.11.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tipoplastika a.d. , Gornji Milanovac
26.11.2012.Obaveštenje o značajnom učešću - AIK banka a.d. , Niš - AIKB
26.11.2012.Konsolidovani finansijski izveštaj za period januar-septembar 2012. godine - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
26.11.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - PKB Korporacija a.d. u restrukturiranju, Beograd
26.11.2012.Izveštaj o preuzimanju akcija - GIP Građevinar a.d. , Bačka Palanka
26.11.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Budućnost Novi Sad a.d. , Novi Sad
26.11.2012.Obaveštenje o neodržavanju Skuptšine akcionara - Budućnost Novi Sad a.d. , Novi Sad
26.11.2012.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Vagar a.d. , Novi Sad
26.11.2012.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Žitobanat a.d. , Vršac
26.11.2012.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Severni Banat a.d. , Kikinda
26.11.2012.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Projektni biro Arhitekt a.d. , Kikinda
26.11.2012.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Projektni biro a.d. , Kikinda
26.11.2012.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Topola a.d. , Bačka Topola
26.11.2012.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Đokić NTK a.d. , Knjaževac
26.11.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Izoprogres a.d. , Beograd
26.11.2012.Izveštaj o preuzimanju akcija - Agrovršac a.d., Vršac
26.11.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Sedišta a.d. , Priboj
26.11.2012.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Jedinstvo a.d. , Kikinda
26.11.2012.Statut - Šumadija a.d. , Rača
26.11.2012.Osnivački akt - Šumadija a.d. , Rača
26.11.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Šumadija a.d. , Rača
26.11.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Vesti a.d., Užice
26.11.2012.Obaveštenje o značajnom učešću - Interšped a.d. , Subotica
26.11.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd
26.11.2012.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Pro galvano mikrometal a.d. , Beograd
26.11.2012.Otkazivanje Skupštine akcionara - Župa a.d. , Kruševac
23.11.2012.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam a.d. , Vranje - ALFA
23.11.2012.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Kopex Min Mont a.d., Niš
23.11.2012.Izveštaj o ishodu javne ponude dužničkih hartija od vrednosti - Erste bank a.d. , Novi Sad
23.11.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Agroseme a.d. , Kikinda
23.11.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Srednji Banat a.d., Sečanj
23.11.2012.Mišljenje Upravnog odbora u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - Uljaricakoop a.d. , Beograd
23.11.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Vez i rublje a.d. , Novi Sad
23.11.2012.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Veterinarska stanica Topola a.d. , Topola
23.11.2012.Polugodišnji konsolidovani izveštaj - Galeb GTE a.d. , Beograd
23.11.2012.Predlog Statuta - Usluga a.d. , Beograd
23.11.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Usluga a.d. , Beograd
23.11.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Izolacija holding a.d. , Beograd
23.11.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Žitko a.d. , Bačka Topola
22.11.2012.Devetomesečni izveštaj o poslovanju za 2012. godinu - Tigar a.d. , Pirot - TIGR
22.11.2012.Dopunjen izveštaj za drugi kvartal i polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Alfa plam a.d. , Vranje - ALFA
22.11.2012.Jedinstveni prospekt za uključenje obveznica na Open Market, tržišni segment Open Market obveznice - Erste bank a.d. , Novi Sad - NSBN01
22.11.2012.Uključenje na Open Market - Erste bank a.d. , Novi Sad - NSBN01
22.11.2012.Obaveštenje o neodržanoj Skupštini akcionara - Kopaonik a.d. , Beograd
22.11.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Spekta a.d. , Beograd
22.11.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Bratstvo Jedinstvo u restrukturiranju a.d. , Neuzina
22.11.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Obezbeđenje Comerc a.d. , Beograd
22.11.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Marfin bank a.d. , Beograd
22.11.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Sokoprevoz a.d. , Sokobanja
22.11.2012.Konsolidovani polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Societe Generale Banka Srbija a.d. , Beograd
22.11.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Societe Generale Banka Srbija a.d. , Beograd
22.11.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Sremput a.d. , Ruma
22.11.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Politika a.d. , Beograd
22.11.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Razvojna banka Vojvodine a.d. , Novi Sad
22.11.2012.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Hotel Moskva a.d. , Beograd
22.11.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dijamant a.d. , Zrenjanin
20.11.2012.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica - VZAS
20.11.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - IRC NIC a.d. , Užice
20.11.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Cineoptic a.d. , Beograd
20.11.2012.Godišnji izveštaj za 2011. godinu - Odžačar a.d. , Sombor
20.11.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - JAA - autorska agencija za Srbiju a.d. , Beograd
20.11.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Beoplan a.d. , Beograd
20.11.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Loznicaelektro a.d. , Loznica
20.11.2012.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Morava a.d. , Žabari
20.11.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - BB Trade a.d. , Žitište
20.11.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zvezda - Helios hemijska industrija a.d. , Gornji Milanovac
20.11.2012.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Banat fabrika ulja a.d. , Nova Crnja
20.11.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Građevinarprojekt a.d. , Niš
20.11.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Građevinarprojekt a.d. , Niš
19.11.2012.Godišnji izveštaj za 2011. godinu - MIN Inženjering a.d., Niš
19.11.2012.Godišnji izveštaj za 2011. godinu - Tabak a.d. , Niš
19.11.2012.Izveštaj o poslovanju za period jan-sep 2012. godine - Tigar a.d. , Pirot
19.11.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Nova Peščara a.d. , Deliblato
19.11.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Standard Novi Sad a.d. , Novi Sad
19.11.2012.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Zmaj a.d. , Smederevo
19.11.2012.Godišnji izveštaj za 2011. godinu - Inex - Nova Varoš a.d. , Nova Varoš
19.11.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Megalit Šumnik a.d. , Raška
19.11.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Palanački kiseljak a.d. , Smederevska Palanka
19.11.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Soko Nada Štark a.d. , Beograd
19.11.2012.Godišnji izveštaj za 2011. godinu - Gradac favro a.d. , Kladovo
19.11.2012.Godišnji izveštaj za 2011. godinu - Vojvodina a.d., Srbobran
19.11.2012.Obaveštenje o značajnom učešću - Termomont a.d. , Novi Sad
19.11.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Južna Morava u restrukturiranju a.d. , Niš
19.11.2012.Godišnji izveštaj za 2011. godinu - Kompas a.d. , Beograd
16.11.2012.Godišnji izveštaj za 2011. godinu - Cooperativa a.d. , Beograd
16.11.2012.Obaveštenje o nameri preuzimanja akcija - Morava a.d. , Jagodina
16.11.2012.Godišnji izveštaj za 2011. godinu - Monitor a.d. , Beograd
16.11.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Svetlost a.d. , Beograd
16.11.2012.Statut - Autoprevozturist a.d. , Čačak
16.11.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Autoprevozturist a.d. , Čačak
16.11.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Beogradska pekarska industrija a.d. , Beograd
16.11.2012.Obaveštenje o nameri preuzimanja akcija - Raška savremena konfekcija a.d. , Novi Pazar
15.11.2012.Kvartalni izveštaj za III kvartal 2012. godine - Alfa plam a.d. , Vranje - ALFA
15.11.2012.Kvartalni izveštaj za III kvartal 2012. godine - Soja protein a.d. , Bečej - SJPT
15.11.2012.Kvartalni izveštaj za III kvartal 2012. godine - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd - AERO
15.11.2012.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Pupin Telecom a.d. , Beograd
15.11.2012.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Hotel Moskva a.d. , Beograd
15.11.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Štamparija Borba a.d. , Beograd
15.11.2012.Obaveštenje o neodržavanju Skupštine akcionara - Štamparija Borba a.d. , Beograd
15.11.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Duvan Čačak a.d. , Čačak
15.11.2012.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Panonija a.d. , Pančevo
14.11.2012.Kvartalni izveštaj za III kvartal 2012. godine - Komercijalna banka a.d. , Beograd - KMBN
14.11.2012.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Uljaricakoop a.d. , Beograd
14.11.2012.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Pobeda a.d. , Beograd
14.11.2012.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
14.11.2012.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Fabrika stočne hrane Jabuka a.d. , Pančevo
14.11.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav banka a.d., Zvečan
14.11.2012.Obaveštenje o isplati dividende - Pekarska industrija a.d. , Pančevo
14.11.2012.Osnivački akt - Pionir a.d. , Leskovac
14.11.2012.Statut - Pionir a.d. , Leskovac
14.11.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Transport - logistika a.d. , Beograd
14.11.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - BB Trade a.d. , Žitište
14.11.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Inex - Nova Varoš a.d. , Nova Varoš
14.11.2012.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd - AERO
14.11.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Veterinarska stanica Mionica a.d. , Mionica
14.11.2012.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Odžačar a.d. , Sombor
14.11.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Odžačar a.d. , Sombor
14.11.2012.Obaveštenje o proceni vrednosti jedne akcije - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
14.11.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
14.11.2012.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jubmes banka a.d. , Beograd - JMBN
14.11.2012.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja - Tigar a.d. , Pirot - TIGR
14.11.2012.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja - Alfa plam a.d. , Vranje - ALFA
13.11.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Napred GP a.d. , Beograd
13.11.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Napred Razvoj a.d., Beograd
13.11.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Panonka a.d. , Sombor
13.11.2012.Godišnji izveštaj za 2011. godinu - Liming a.d. , Beograd
13.11.2012.Godišnji izveštaj za 2011. godinu - Niskogradnja a.d. , Smederevo
13.11.2012.Dopuna Izveštaja o poslovanju za II kvartal i I polugodište 2012. godine - Komercijalna banka a.d. , Beograd - KMBN
13.11.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
13.11.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Credy banka a.d. , Kragujevac
13.11.2012.Godišnji izveštaj za 2011. godinu - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja
13.11.2012.Godišnji izveštaj za 2011. godinu - Pionir a.d. , Leskovac
13.11.2012.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam a.d. , Vranje - ALFA
13.11.2012.Godišnji izveštaj za 2011. godinu - Šljunkara a.d. , Bela Crkva
13.11.2012.Godišnji izveštaj za 2011. godinu - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica
13.11.2012.Sazivanje odložene Skupštine akcionara - Medifarm a.d. , Beograd
13.11.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zaštita na radu i z.ž.s. a.d. , Beograd
13.11.2012.Sazivanje odložene Skupštine akcionara - Tehnoservis a.d. , Beograd
13.11.2012.Produženje roka za sticanje sopstvenih akcija - Jadar a.d. , Loznica
09.11.2012.Obaveštenje o nameri preuzimanja akcija - Kopex Min Mont a.d., Niš
09.11.2012.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja 15.11.2012. godine - Soja protein a.d. , Bečej - SJPT
09.11.2012.Najava dostavljanja kvartalnog izveštaja 14.11.2012. godine - Komercijalna banka a.d. , Beograd - KMBN
09.11.2012.Ugovoren novi posao u Kazahstanu vredan 7,8 miliona USD - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
09.11.2012.Kvartalni izveštaj za treći kvartal 2012.godine - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
09.11.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Veolia Transport Litas a.d. , Požarevac
09.11.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - FAP a.d. , Priboj
09.11.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - PPT Inženjering a.d. , Beograd
09.11.2012.Godišnji izveštaj za 2011. godinu - Veterinarska stanica Mionica a.d. , Mionica
09.11.2012.Godišnji izveštaj za 2011. godinu - PKB Veleprodaja - Produkt a.d. , Beograd
09.11.2012.Izveštaj o preuzimanju akcija - Napred Razvoj a.d., Beograd
09.11.2012.Izveštaj o preuzimanju akcija - Napred GP a.d. , Beograd
09.11.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Nišauto holding a.d. , Niš
09.11.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Maglić a.d. , Maglić
09.11.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Srpska fabrika stakla a.d. , Paraćin
09.11.2012.Kvartalni izveštaj za III kvartal 2012. godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac - MTLC
08.11.2012.Uključenje na Open Market - Dragan Marković u restrukturiranju a.d., Obrenovac - DRMA
08.11.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Timočka televizija i radio a.d. , Zaječar
08.11.2012.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - GIP Građevinar a.d. , Bačka Palanka
08.11.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Srbija a.d. , Kragujevac
07.11.2012.Obaveštenje o značajnom učešću - Vojvodinašped a.d. , Novi Sad
07.11.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
07.11.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd
07.11.2012.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Bor a.d. , Bor
07.11.2012.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Župa a.d. , Kruševac
07.11.2012.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Unior Components a.d. , Kragujevac
07.11.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Grupa Zastava Vozila u restrukturiranju a.d. , Kragujevac
07.11.2012.Mišljenje Upravnog odbora u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - Agrovršac a.d., Vršac
07.11.2012.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Imlek a.d. , Beograd - IMLK
07.11.2012.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Industrijske nekretnine a.d., Beograd
07.11.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Daka servis a.d., Beograd
07.11.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - David Pajić Daka a.d., Beograd
06.11.2012.Najava dostavljanja kvartalnog finansijskog izveštaja za III kvartal - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
06.11.2012.Najava dostavljanja kvartalnog finansijskog izveštaja za III kvartal - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
06.11.2012.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam a.d. , Vranje - ALFA
06.11.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Nova Sloga a.d., Trstenik
06.11.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Guča a.d. , Guča
06.11.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Vetprom Sombor a.d. , Sombor
06.11.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ečka a.d. , Lukino Selo
06.11.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Akotex a.d. , Ada
06.11.2012.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Bambi Banat a.d. , Beograd
06.11.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tehnika a.d. , Vršac
05.11.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Stjenik a.d. , Čačak
05.11.2012.Obaveštavanje i obelodanjivanje u vezi sa značajnim učešćem - Mladost Subotica a.d. , Subotica
05.11.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Dubrava a.d., Sombor
05.11.2012.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Unior Components a.d. , Kragujevac
05.11.2012.Obaveštenje o isplati dividende - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
05.11.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rafinerija Nafte a.d. , Beograd
05.11.2012.Obaveštenje o utvđenoj vrednosti običnih i preferencijalnih akcija - Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd
05.11.2012.Predlog Statuta - Srbija turist a.d. , Niš
05.11.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Srbija turist a.d. , Niš
05.11.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Tipoplastika a.d. , Gornji Milanovac
02.11.2012.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Niva a.d. , Novi Sad
02.11.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Stoteks a.d. , Beograd
02.11.2012.Završen projekat modernizacije rafinerije Pančevo - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
02.11.2012.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Zdravlje a.d. , Leskovac
02.11.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Šljunkara a.d. , Bela Crkva
02.11.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Woksal a.d. , Užice
02.11.2012.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Trgopromet a.d. , Subotica
02.11.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Monitor a.d. , Beograd
02.11.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hidrobiro a.d. , Novi Sad
01.11.2012.Kvartalni izveštaj za III kvartal 2012. godine - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
01.11.2012.Periodični finansijski izveštaj za period januar-septembar 2012. godine - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
01.11.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Dijamant agrar a.d. , Zrenjanin
01.11.2012.Dopuna obaveštenja o sazivanju Skupštine akcionara - Soko Nada Štark a.d. , Beograd
01.11.2012.Obaveštenje o realizaciji 36. emisije kratkoročnih obveznica bez javnog poziva - Tigar a.d. , Pirot - TIGR
01.11.2012.Obaveštenje o realizaciji 34. emisije kratkoročnih obveznica bez javnog poziva - Tigar a.d. , Pirot - TIGR
01.11.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Kron a.d. , Beograd
01.11.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Bigz grafičko društvo a.d. , Beograd
01.11.2012.Obaveštenje o promenjenom broju akcija sa pravom glasa - Izoprogres a.d. , Beograd
01.11.2012.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - GIP Građevinar a.d. , Bačka Palanka
01.11.2012.Sazivanje vanredne sednice Skupštine akcionara - GIP Građevinar a.d. , Bačka Palanka

Arhiva vesti

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost888,04
Promena-11,83
% -1,31%
22.09.2023. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,1990
USD/RSD109,9737
Izvor NBS, 22.09.2023.
Tržišna kapitalizacija - 21.09.2023.
426.880.770.986 RSD
3.642.103.650 EUR
Vesti sa Berze
05.09.2023.
BELEXsentiment za septembar 2023. godine
01.09.2023.
BELEX Monthly Report - August 2023. - 01.09.2023.
31.08.2023.
IVAN LEPOSAVIĆ - Novi izvršni direktor Beogradske berze
Poslednje vesti
22.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Autoventil a.d. , Užice
22.09.2023.
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
21.09.2023.
Obaveštenje o nameri preuzimanja - Metalac Proleter Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
21.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Potisje precizni liv a.d. , Ada
21.09.2023.
Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2023. godinu - Invest - Import a.d. , Beograd