U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

Izdavaoci - Vesti za avgust 2018 godine

31.08.2018.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
31.08.2018.Polugodišnji izveštaj za 2018. godinu - Alfa plam a.d. , Vranje
31.08.2018.Ponuda za preuzimanje akcija - Jugoelektro a.d. , Beograd
31.08.2018.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2018. godinu - Progres a.d. , Beograd
31.08.2018.Polugodišnji izveštaj za 2018. godinu - Progres a.d. , Beograd
31.08.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Geosonda - Mašinski centar a.d. , Beograd
31.08.2018.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2018. godinu - Lasta a.d. , Beograd
31.08.2018.Polugodišnji izveštaj za 2018. godinu - Lasta a.d. , Beograd
31.08.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Rad Labud a.d. , Prijepolje
31.08.2018.Polugodišnji izveštaj za 2018. godinu - Jubmes banka a.d. , Beograd
31.08.2018.Korigovan Polugodišnji konsolidovan izveštaj za 2018. godinu - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
31.08.2018.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2018. godinu - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
31.08.2018.Polugodišnji izveštaj za 2018. godinu - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
31.08.2018.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2018. godinu - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
31.08.2018.Polugodišnji izveštaj za 2018. godinu - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
30.08.2018.Polugodišnji izveštaj za 2018. godinu - Philip Morris Operations a.d. , Niš
29.08.2018.Polugodišnji izveštaj za 2018. godinu - ZIF Fima SEE Activist a.d. , Beograd
29.08.2018.Zapisnik sa IX vanredne skupštine akcionara - ZIF Fima SEE Activist a.d. , Beograd
29.08.2018.Polugodišnji izveštaj za 2018. godinu - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja
29.08.2018.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2018. godinu - Tigar a.d. , Pirot
29.08.2018.Polugodišnji izveštaj za 2018. godinu - Tigar a.d. , Pirot
29.08.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Tigar a.d. , Pirot
29.08.2018.Polugodišnji izveštaj za 2018. godinu - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
29.08.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Aktiva Fitep a.d. , Zemun
29.08.2018.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2018.godinu - Komercijalna banka a.d. , Beograd
28.08.2018.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Miroč a.d. , Kladovo
28.08.2018.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2018. godinu - Valjaonica bakra Sevojno a.d. , Sevojno
28.08.2018.Polugodišnji izveštaj za 2018. godinu - Valjaonica bakra Sevojno a.d. , Sevojno
28.08.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - dopuna dnevnog reda - Sojaprotein a.d. , Bečej
28.08.2018.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2018. godinu - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica
28.08.2018.Polugodišnji izveštaj za 2018. godinu - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica
28.08.2018.Polugodišnji izveštaj za 2018. godinu - Kopaonik a.d. , Beograd
28.08.2018.Odluka o povlačenju akcija sa Berze - Energoprojekt garant a.d. , Beograd
28.08.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Energoprojekt garant a.d. , Beograd
28.08.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Žitopek a.d. , Niš
28.08.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Žitopek a.d. , Niš
28.08.2018.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2018. godinu - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
28.08.2018.Polugodišnji izveštaj za 2018. godinu - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
28.08.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Banatski Despotovac a.d. , Banatski Despotovac
28.08.2018.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2018. godinu - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
28.08.2018.Polugodišnji izveštaj za 2018. godinu - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
28.08.2018.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2018. godinu - Rimex a.d. , Beograd
28.08.2018.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2018. godinu - Impol Seval a.d. , Sevojno
28.08.2018.Polugodišnji izveštaj za 2018. godinu - Impol Seval a.d. , Sevojno
27.08.2018.Polugodišnji izveštaj za 2018. godinu - Hercegovina a.d. , Ravni Topolovac
27.08.2018.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Elektroizgradnja a.d. , Bajina Bašta
27.08.2018.Ponuda za preuzimanje akcija - Elektroizgradnja a.d. , Bajina Bašta
24.08.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Interšped a.d. , Subotica
24.08.2018.Najava dostavljanja polugodišnjeg kosolidovanog izveštaja za 2018. godinu - Komercijalna banka a.d. , Beograd
24.08.2018.Polugodišnji izveštaj za 2018. godinu - Swisslion Miloduh a.d. , Kragujevac
24.08.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodina a.d. , Sombor
24.08.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - PP Miletić a.d. , Sombor
24.08.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - PP Feketić a.d. , Sombor
24.08.2018.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2018. godinu - Jedinstvo a.d. , Sevojno
23.08.2018.Obaveštenje o neodržavanju vanredne skupštine zbog nedostatka kvoruma - Energoprojekt industrija a.d. , Beograd
23.08.2018.Obaveštenje o isplati dividende - NIS a.d., Novi Sad
23.08.2018.Poslovne vesti - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
23.08.2018.Statut - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
23.08.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Rad Labud a.d. , Prijepolje
22.08.2018.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Srbijaput a.d. , Beograd
21.08.2018.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - GZP Dom a.d., Beograd
21.08.2018.Najava dostavljanja polugodišnjeg konsolidovanog izveštaja za 2018. godinu - Jedinstvo a.d. , Sevojno
21.08.2018.Obaveštenje o značajnom učešću - Inex Budućnost a.d. , Požega
20.08.2018.Obaveštenje o značajnom učešću - Inex Budućnost a.d. , Požega
20.08.2018.Polugodišnji izveštaj za 2018. godinu - Rimex a.d. , Beograd
20.08.2018.Poslovna vest - Ugovoren novi posao - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
17.08.2018.Obaveštenje o značajnom učešću - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja
17.08.2018.Izveštaj sa održane ponovljene Skupštine akcionarasa sa pripadajućim odlukama - Nikola Tesla a.d. , Beograd
17.08.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - ZGOP a.d. , Novi Sad
17.08.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Sojaprotein a.d. , Bečej
17.08.2018.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Nikola Tesla a.d. , Beograd
17.08.2018.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2018. godinu - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
17.08.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Topola univerzal a.d. , Bačka Topola
16.08.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Pupin Telecom a.d. , Beograd
15.08.2018.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2018. godinu - Energoprojekt industrija a.d. , Beograd
15.08.2018.Polugodišnji izveštaj za 2018. godinu - Energoprojekt industrija a.d. , Beograd
15.08.2018.Odluka o izmenama Statuta - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
15.08.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
15.08.2018.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Milan Blagojević intertrans a.d. , Lučani
15.08.2018.Kvartalni izveštaj za II kvartal 2018. godine - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
15.08.2018.Kvartalni izveštaj za II kvartal 2018. godine - Jedinstvo a.d. , Sevojno
15.08.2018.Mišljenje Uprave u vezi sa ponudom za preuzimanje - British American Tobacco Vranje a.d., Vranje
15.08.2018.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2018. godinu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
15.08.2018.Kvartalni izveštaj za II kvartal 2018. godine - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
14.08.2018.Obaveštenje o isplati dividende - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
14.08.2018.Polugodišnji izveštaj za 2018. godinu - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
14.08.2018.Najava objavljivanja konsolidovanog kvartalnog izveštaja za II kvartal 2018. godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
14.08.2018.Polugodišnji izveštaj za 2018. godinu - Topola univerzal a.d. , Bačka Topola
14.08.2018.Polugodišnji izveštaj za 2018. godinu - SU - marketi a.d. , Subotica
14.08.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hercegovina a.d. , Ravni Topolovac
14.08.2018.Obaveštenje o značajnom učešću - Sloga a.d. , Novi Pazar
14.08.2018.Obaveštenje o značajnom učešću - Sloga a.d. , Novi Pazar
14.08.2018.Obaveštenje o značajnom učešću - Sloga a.d. , Novi Pazar
14.08.2018.Obaveštenje o značajnom učešću - Sloga a.d. , Novi Pazar
14.08.2018.Obaveštenje o značajnom učešću - Sloga a.d. , Novi Pazar
14.08.2018.Obaveštenje o značajnom učešću - Sloga a.d. , Novi Pazar
14.08.2018.Obaveštenje o značajnom učešću - Sloga a.d. , Novi Pazar
14.08.2018.Obaveštenje o značajnom učešću - Sloga a.d. , Novi Pazar
14.08.2018.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Sloga a.d. , Novi Pazar
14.08.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - TP Dunav a.d., Vučak
14.08.2018.Kvartalni izveštaj za II kvartal 2018 - Komercijalna banka a.d. , Beograd
13.08.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dimničar a.d. , Beograd
13.08.2018.Kvartalni izveštaj za II kvartal 2018. godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
13.08.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Inex-Uzor a.d., Negotin
13.08.2018.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Inex-Uzor a.d., Negotin
10.08.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Lasta a.d. , Beograd
10.08.2018.Najava dostavljanja kvartalnog izveštaja za II kvartal 2018. godine - Jedinstvo a.d. , Sevojno
10.08.2018.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Servo Mihalj inženjering a.d. , Zrenjanin
10.08.2018.Najava dostavljanja i objave Kvartalnog izveštaja za II kvartal 2018. godine - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
09.08.2018.Najava dostavljanja i objave Kvartalnog izveštaja za II kvartal 2018. godine - Komercijalna banka a.d. , Beograd
09.08.2018.Najava dostavljanja i objave Kvartalnog izveštaja za II kvartal 2018. godine - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
08.08.2018.Rešenje o smanjenju broja akcija uključenih na MTP Belex - Jadran a.d., Nova Gajdobra
08.08.2018.Obaveštenje o insajderskoj informaciji koja se odnosi na izdavaoca - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
08.08.2018.Najava objavljivanja kvartalnog izveštaja za II kvartal 2018. godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
08.08.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Politika a.d. , Beograd
08.08.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Geosonda Konsolidacija a.d. , Beograd
08.08.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Štamparija Borba a.d. , Beograd
07.08.2018.Polugodišnji izveštaj za 2018. godinu - Globos osiguranje a.d. , Beograd
06.08.2018.Ponuda za preuzimanje akcija - British American Tobacco Vranje a.d., Vranje
06.08.2018.Ponuda za preuzimanje akcija - British American Tobacco Vranje a.d., Vranje
06.08.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - Energoprojekt garant a.d. , Beograd
06.08.2018.Sazivanje Skupštine akcionara - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
06.08.2018.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Planum GP a.d. , Beograd
03.08.2018.Dopuna dnevnog reda Skupštine akcionara - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
03.08.2018.Finansijski izveštaji za prvo polugodište 2018. godine - ZGOP a.d. , Novi Sad
03.08.2018.Obaveštenje o isplati dividende - Goša montaža a.d. , Beograd
02.08.2018.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Interšped a.d. , Subotica
01.08.2018.Odluka o raspodeli dobiti - Planum GP a.d. , Beograd
01.08.2018.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Planum GP a.d. , Beograd
01.08.2018.Izveštaj sa održane redovne sednice Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd
01.08.2018.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija od nesaglasnih akcionara - Servo Mihalj inženjering a.d. , Zrenjanino
01.08.2018.Obaveštenje o isplati dividende - STUP Vršac a.d. , Vršac
01.08.2018.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Jadran a.d., Nova Gajdobra

Arhiva vesti

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost895,43
Promena-1,81
% -0,20%
04.10.2023. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,2141
USD/RSD111,9203
Izvor NBS, 04.10.2023.
Tržišna kapitalizacija - 03.10.2023.
430.874.797.116 RSD
3.677.058.703 EUR
Vesti sa Berze
02.10.2023.
BELEXsentiment za oktobar 2023. godine
02.10.2023.
BELEX Monthly Report - September 2023. - 02.10.2023.
25.09.2023.
Statut Beogradske berze
Poslednje vesti
03.10.2023.
Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Ruma fabrika kože a.d. u stečaju, Ruma - RUMA
03.10.2023.
Obaveštenje o značajnom učešću - NBB Nekretnine a.d., Beograd
03.10.2023.
Obaveštenje o značajnom učešću - NBB Nekretnine a.d., Beograd
03.10.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Hemijska industrija a.d. , Vranje
03.10.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Inex-Uzor a.d., Negotin