U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

- Vesti za april 2009 godine

30.04.2009.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Niskogradnja a.d. , Trstenik - NSKG
30.04.2009.Inovirani prospekti - 30.04.2009
30.04.2009.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Lipa Kanjiža a.d. , Kanjiža
30.04.2009.Izveštaj o preuzimanju akcija - Transportšped a.d. , Beograd
30.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Niška mlekara a.d. , Niš
30.04.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2009. godine - Fabrika maziva FAM a.d. , Kruševac
30.04.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sava Kovačević a.d. , Vrbas
30.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Napredak a.d. , Čačak
30.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Amb grafika a.d. , Novi Sad
30.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Kamendin a.d. , Sirig
30.04.2009.Izveštaj o preuzimanju akcija - Autoprevoz a.d. , Čačak
30.04.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2009. godine - Jugohemija a.d. , Beograd
30.04.2009.Odluka o sazivanju Redovne godišnje Skupštine akcionara - Tigar a.d. , Pirot
30.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Autotehna a.d. , Beograd
30.04.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - OTP Banka Srbija a.d., Novi Sad
29.04.2009.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2008.godinu - Metalac Proleter Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
29.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Partizanski put a.d. , Beograd
29.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Termoelektro Enel a.d. , Beograd
29.04.2009.Odluka Upravnog odbora o utvrđivanju dana akcionara i dana divide4nde - Termoelektro Enel a.d. , Beograd
29.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Higijena a.d. , Beograd
29.04.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2009. godine - Energoprojekt Niskogradnja a.d. , Beograd
29.04.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2009. godine - PKB Inshra a.d. , Beograd
29.04.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Globos osiguranje a.d. , Beograd
29.04.2009.Izvod iz konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2008.godinu - Alas holding a.d. , Novi Sad
29.04.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2009. godine - Hibrid a.d. , Beograd
29.04.2009.Inovirani prospekti - 29.04.2009
29.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Hibrid a.d. , Beograd
29.04.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Metalac Proleter Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
29.04.2009.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2008.godinu - Metalac Proleter Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
29.04.2009.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja, metodom preovlađujuće cene, akcijama izdavaoca - Rudo a.d. , Niš - RUNI
29.04.2009.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja, metodom preovlađujuće cene, akcijama izdavaoca - Jugoterm a.d., Merošina - JTMR
29.04.2009.Zakazivanje trgovanja metodom minimalne cene - Jugoterm a.d., Merošina - JTMR
29.04.2009.Zakazivanje trgovanja metodom minimalne cene - Rudo a.d. , Niš - RUNI
29.04.2009.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2008.godinu - Izoprogres a.d. , Beograd
29.04.2009.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2008.godinu - Izoprogres a.d. , Beograd
29.04.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2009. godine - Izoprogres a.d. , Beograd
29.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Ravnica a.d. , Bajmok
29.04.2009.Odluka o određivanju datuma za utvrđivanje sastava Skupštine akcionara - Ravnica a.d. , Bajmok
29.04.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2009. godine - Luka Beograd a.d. , Beograd
29.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Hotel Moskva a.d. , Beograd
29.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Takovo osiguranje a.d. , Kragujevac
29.04.2009.Poziv za redovnu sednicu Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd
29.04.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2009. godine - Centar za reciklažu a.d. , Beograd
29.04.2009.Obaveštenje o zahtevu za prinudnu prodaju akcija - Centar za reciklažu a.d. , Beograd
29.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav a.d. , Bezdan
29.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Brodogradilište Apatin a.d. , Apatin
29.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Napredak a.d. , Velika Plana
29.04.2009.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2008.godinu - Centrosrem promet a.d. , Stara Pazova
29.04.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Centrosrem promet a.d. , Stara Pazova
29.04.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Novi Dom a.d. , Beograd
29.04.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Carnex a.d. , Vrbas
29.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Zavod za zavarivanje a.d. , Beograd
29.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Granexport a.d. , Pančevo
29.04.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2009. godine - PD Vojvodina a.d. , Novo Miloševo
29.04.2009.Ponuda za preuzimanje akcija - Saobraćaj a.d. , Žabalj
28.04.2009.Inovirani prospekti - 28.04.2009
28.04.2009.Zakazivanje trgovanja metodom minimalne cene - Metal Invest a.d. , Mionica - MTIN
28.04.2009.Zakazivanje trgovanja metodom minimalne cene - Trikotaža a.d., Šid - TRSD
28.04.2009.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja, metodom preovlađujuće cene, akcijama izdavaoca - Trikotaža a.d., Šid
28.04.2009.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja, metodom preovlađujuće cene, akcijama izdavaoca - Metal Invest a.d. , Mionica - MTIN
28.04.2009.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Top gan osiguranje a.d. , Čačak - TGOS
28.04.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2009. godine - Rumaplast a.d. , Ruma
28.04.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2009. godine - Morava prom a.d. , Lapovo
28.04.2009.Ponuda za preuzimanje akcija - Saobraćaj a.d. , Odžaci
28.04.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2009. godine - Topola a.d. , Kikinda
28.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Rapid a.d. , Apatin
28.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - PZP Kragujevac a.d. , Kragujevac
28.04.2009.Odluka Upravnog odbora o utvrđivanju dana dividende - PZP Kragujevac a.d. , Kragujevac
28.04.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2009. godine - Brodogradilište Apatin a.d. , Apatin
28.04.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zorka Pharma a.d. , Šabac
28.04.2009.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2008.godinu - Energoprojekt garant a.d. , Beograd
28.04.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Srpska banka a.d. , Beograd
28.04.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2009. godine - Energoprojekt garant a.d. , Beograd
28.04.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Energoprojekt garant a.d. , Beograd
28.04.2009.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2008.godinu - Energoprojekt garant a.d. , Beograd
28.04.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2009. godine - Dunav a.d. , Bezdan
28.04.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2009. godine - Goša montaža a.d. , Velika Plana
28.04.2009.Sazivanje XXXVIII godišnje Skupštine akcionara - Energoprojekt Visokogradnja a.d. , Beograd
28.04.2009.Sazivanje XXIII Skupštine akcionara - AIK banka a.d. , Niš
28.04.2009.Odluka o sticanju sopstvenih akcija - Planinka a.d. , Kuršumlija
28.04.2009.Obaveštenje o prodaji društvenog kapitala - Unionelektro a.d. , Beograd
27.04.2009.Inovirani prospekti - 27.04.2009
27.04.2009.Ponuda za preuzimanje akcija - Proleter a.d. , Ivanjica
27.04.2009.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Srem Šid a.d. , Šid - SRSD
27.04.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2009. godine - Hidroinvest a.d., Beograd
27.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Hidroinvest a.d., Beograd
27.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Jedinstvo a.d. , Apatin
27.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Topiko a.d. , Bačka Topola
27.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Zavod za sudska veštačenja a.d. , Novi Sad
27.04.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Atomska banja Gornja Trepča a.d. , Gornja Trepča
27.04.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kontinentalšped a.d. , Beograd
27.04.2009.Zakazivanje nastavka (šestog dela) 34.vanredne sednice Skupštine akcionara - Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd
24.04.2009.Inovirani prospekti - 24.04.2009
24.04.2009.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Neimar a.d. , Valjevo - NIMR
24.04.2009.Izveštaj o otuđenju sopstvenih akcija - Soja protein a.d. , Bečej
24.04.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
24.04.2009.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Lido a.d. , Zemun
24.04.2009.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
24.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Kristal a.d. , Beograd
24.04.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Komgrad a.d. , Subotica
24.04.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Komgrad a.d. , Subotica
24.04.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav ortopedsko a.d. , Novi Sad
24.04.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2009. godine - Agrosavez a.d. , Sombor
24.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Duvan Čačak a.d. , Čačak
24.04.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Politika a.d. , Beograd
24.04.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2009. godine - MB Fapromal a.d., Lučani
24.04.2009.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Radio Srem a.d. , Ruma
24.04.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Privredna banka a.d. , Beograd
24.04.2009.Izveštaj o prinudnoj prodaji akcija - Titan cementara Kosjerić a.d. , Kosjerić
23.04.2009.Inovirani prospekti - 23.04.2009
23.04.2009.Rešenje o prestanku privremene obustave i isključenju akcija izdavaoca - Petefi a.d. , Temerin - PTFI
23.04.2009.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Progres a.d. , Arilje - PRAR
23.04.2009.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Sloga a.d. , Bor - SLGB
23.04.2009.Zakazivanje trgovanja metodom minimalne cene - Dunav a.d., Čelarevo - DNVC
23.04.2009.Izveštaj o šestomesečnom planu poslovanja - Palić THU a.d. , Subotica
23.04.2009.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2008. godinu - Niskogradnja a.d. , Trstenik
23.04.2009.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2008. godinu - Niskogradnja a.d. , Trstenik
23.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Credy banka a.d. , Kragujevac
23.04.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2009. godine - Palanački kiseljak a.d. , Smederevska Palanka
23.04.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2009. godine - Avala Ada a.d. , Beograd
23.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Navip a.d. , Zemun
23.04.2009.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2008. godinu - OTP Banka Srbija a.d., Novi Sad
23.04.2009.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2008. godinu - Centrosrem tekstil a.d. , Stara Pazova
23.04.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Centrosrem tekstil a.d. , Stara Pazova
23.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Duvanska industrija Vranje a.d., Vranje
23.04.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2009. godine - Soko Nada Štark a.d. , Beograd
23.04.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2009. godine - Napred GP a.d. , Beograd
23.04.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Lučić Prigrevica a.d. , Novi Sad
23.04.2009.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Crvena Zastava a.d. , Vrnjačka Banja
23.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Dolina a.d. , Padina
23.04.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vetprom Sombor a.d. , Sombor
22.04.2009.Inovirani prospekti - 22.04.2009
22.04.2009.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja, metodom preovlađujuće cene, akcijama izdavaoca - Dunav a.d., Čelarevo - DNVC
22.04.2009.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Metalac a.d. , Dimitrovgrad - MTDM
22.04.2009.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Olga a.d. , Smederevska Palanka - OLGA
22.04.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Špik Morava a.d. , Ivanjica
22.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Nacional a.d. , Beograd
22.04.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Jugoelektro a.d. , Beograd
22.04.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Minel Elvo a.d. , Beograd
22.04.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Polet a.d. , Novi Pazar
22.04.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Višnjica dućani a.d. , Beograd
22.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Višnjica dućani a.d. , Beograd
22.04.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Agro a.d. , Dobanovci
22.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - PZP Požarevac a.d. , Požarevac
22.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodinaput Bačkaput a.d. , Novi Sad
22.04.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Autoprevoz Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
22.04.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2009. godine - Špik Iverica a.d. , Ivanjica
22.04.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2009. godine - Špik Napredak a.d. , Ivanjica
22.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Nafta a.d. , Beograd
22.04.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2009. godine - Napredak a.d. , Čačak
22.04.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2009. godine - Jedinstvo - metalogradnja a.d. , Sevojno
22.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Proleter a.d. , Ivanjica
21.04.2009.Rešenje o sticanju statusa člana Berze i izdavanju dozvola za trgovanja na Berzi - Vanguard a.d., Beograd
21.04.2009.Inovirani prospekti - 21.04.2009
21.04.2009.Zakazivanje trgovanja metodom minimalne cene - Pobeda Svrljig a.d. , Svrljig - PDSV
21.04.2009.Zakazivanje trgovanja metodom minimalne cene - Stil a.d., Bečej - STLB
21.04.2009.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcija izdavaoca - Petefi a.d. , Temerin - PTFI
21.04.2009.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcija izdavaoca - Doma Impex a.d., Beograd - DOMA
21.04.2009.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Lager usluge a.d. , Beograd
21.04.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hotel Prag a.d. , Beograd
21.04.2009.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2008. godinu - Termika a.d. , Beograd
21.04.2009.Godišni izveštaj o poslovanju za 2008. godinu - Termika a.d. , Beograd
21.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Rubin a.d. , Kruševac
21.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Kontaktor a.d. , Beograd
21.04.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zemun a.d. , Zemun
21.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Central a.d. , Vrbas
16.04.2009.Inovirani prospekti - 16.04.2009
16.04.2009.Rešenje o prestanku privremene obustave i isključenju akcija izdavaoca - Obod a.d. , Feketić - OBOD
16.04.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zastava procesna oprema a.d. , Kragujevac
16.04.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2009. godine - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
16.04.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Slobodna zona Subotica a.d. , Subotica
16.04.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2009. godine - Slobodna zona Subotica a.d. , Subotica
16.04.2009.Poziv za nastavak vanredne sednice Skupštine akcionara - Srpska fabrika stakla a.d. , Paraćin
16.04.2009.Odluka Upravnog odbora o sticanju sopstvenih akcija na organizovanom tržištu - Agroprogres a.d. , Beograd
16.04.2009.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2008.godinu - Krušik Akumulatori a.d. , Valjevo
16.04.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2009. godine - Nolit a.d. , Beograd
16.04.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2009. godine - Savremena a.d. , Beograd
16.04.2009.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2008.godinu - Alas holding a.d. , Novi Sad
16.04.2009.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2008. godinu - Alas holding a.d. , Novi Sad
16.04.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2009. godine - Alas holding a.d. , Novi Sad
16.04.2009.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2008.godinu - Alas - Rakovac a.d. , Novi Sad
16.04.2009.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2008.godinu - Alas - Rakovac a.d. , Novi Sad
16.04.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2009. godine - Alas - Rakovac a.d. , Novi Sad
16.04.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2009. godine - Budućnost a.d. , Čurug
16.04.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2009. godine - Imos a.d. , Šid
16.04.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2009. godine - Alltech - Fermin a.d. , Senta
16.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Grafopromet a.d. , Čačak
16.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd
16.04.2009.Odluka Upravnog odbora o poništavanju stečenih sopstvenih akcija radi smanjenja osnovnog kapitala - Krušik Akumulatori a.d. , Valjevo
16.04.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Poliester a.d. , Priboj
16.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - ZIF Fima SEE Activist a.d. , Beograd
16.04.2009.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2008. godinu - ZIF Fima SEE Activist a.d. , Beograd
16.04.2009.Odluka Upravnog odbora o utvrđivanju dana dividende - Projektomontaža a.d. , Beograd
16.04.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Projektomontaža a.d. , Beograd
16.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - PKB Inshra a.d. , Beograd
16.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Robne kuće Niš a.d. , Niš
16.04.2009.Odluka o raspodeli dobiti iz 2008.godine - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
16.04.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
15.04.2009.Inovirani prospekti - 15.04.2009
15.04.2009.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja, metodom preovlađujuće cene, akcijama izdavaoca - Stil a.d., Bečej - STLB
15.04.2009.Forma zahteva za prijem u članstvo Berze
15.04.2009.Odluka o utvrđivanju obrasca Zahteva za prijem u članstvo Berze
15.04.2009.Rešenje Upravnog odbora o prestanku statusa člana Berze - Čačanski nezavisni brokeri a.d. , Čačak
15.04.2009.Rešenje Upravnog odbora o prestanku statusa člana Berze - Pan-broker a.d. , Beograd
15.04.2009.Sazivanje 19. redovne Skupštine Beogradske berze a.d. Beograd
14.04.2009.Inovirani prospekti - 14.04.2009
14.04.2009.Uključenje na VBT - Zona a.d., Prahovo - ZNPR
14.04.2009.Uključenje na VBT - Dunav a.d., Čelarevo - DNVC
14.04.2009.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Autoservis a.d. , Čačak - ATSV
14.04.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Bačka a.d. , Sivac
14.04.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Niskogradnja a.d. , Trstenik
14.04.2009.Sazivanje 45. sednice Skupštine akcionara - OTP Banka Srbija a.d., Novi Sad
14.04.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - OTP Banka Srbija a.d., Novi Sad
14.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Kompresor a.d. , Beograd
13.04.2009.Inovirani prospekti - 13.04.2009
13.04.2009.Rešenje o prestanku privremene obustave i isključenju akcija izdavaoca - Legrap a.d., Leskovac - LGRP
13.04.2009.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Dahlia a.d. , Zemun - DALI
13.04.2009.Odluka Upravnog odbora o sazivanju XVII-e redovne Skupštine akcionara - Alfa plam a.d. , Vranje
13.04.2009.Odluka Upravnog odbora o utvrđivanju dana akcionara, dana dividende i dana održavanja godišnje Skupštine akcionara - Alfa plam a.d. , Vranje
13.04.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2009. godine - Alfa plam a.d. , Vranje
13.04.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Silos Jakovo a.d. , Jakovo
13.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Silos Jakovo a.d. , Jakovo
13.04.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2009. godine - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
13.04.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2009. godine - Pupin Telecom a.d. , Zemun
13.04.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2009. godine - Ključ a.d. , Kladovo
13.04.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ključ a.d. , Kladovo
13.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Tržnica a.d. , Subotica
13.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Network Co a.d. , Beograd
13.04.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Krušik Akumulatori a.d. , Valjevo
13.04.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2009. godine - Zorka Pharma a.d. , Šabac
13.04.2009.Odluka o promeni raspona zone fluktuacije za naredno trgovanje akcijama izdavaoca - Uzor a.d. , Novi Sad - UZOR
13.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Minel elektrooprema i postrojenja a.d. , Beograd
13.04.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2009. godine - Sokoprevoz a.d. , Sokobanja
13.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Sokoprevoz a.d. , Sokobanja
13.04.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Metalpromet a.d. , Kruševac
13.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Goša montaža a.d. , Velika Plana
13.04.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2009. godine - Beograd film a.d. , Beograd
10.04.2009.Uključenje na VBT - Slobodna zona a.d., Šabac - SLBZ
10.04.2009.Uključenje na VBT - PPT TMO a.d., Trstenik - PPTT
10.04.2009.Inovirani prospekti - 10.04.2009
10.04.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2009. godine - Termika a.d. , Beograd
10.04.2009.Izveštaj o preuzimanju akcija - Podrinje a.d. , Ljubovija
10.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Autoprevoz Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
10.04.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Stjenik a.d. , Čačak
10.04.2009.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Palić THU a.d. , Subotica
10.04.2009.Poziv za Skupštinu akcionara - Zmaj a.d. , Zemun
10.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Zmaj a.d. , Zemun
10.04.2009.Ponuda za preuzimanje akcija - Zorka Pharma a.d. , Šabac
10.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Užice
10.04.2009.Izvod iz finsnsijskih izveštaja za 2008.godinu - Graditelj a.d. , Beograd
10.04.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2009. godine - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
10.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Centar a.d. , Beograd
10.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - FPM Beograf a.d. , Beograd
10.04.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2009. godine - Centar a.d. , Beograd
10.04.2009.Odluka Upravnog odbora o otuđenju sopstvenih akcija na organizovanom tržištu - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica
10.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Unionelektro a.d. , Beograd
09.04.2009.Inovirani prospekti - 09.04.2009
09.04.2009.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Ekran a.d. , Sombor - EKRN
09.04.2009.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Elektronika ETM a.d. , Beograd - EETM
09.04.2009.Odluka Upravnog odbora o utvrđivanju dana akcionara - Konstruktor a.d. , Novi Sad
09.04.2009.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Konstruktor a.d. , Novi Sad
09.04.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2009. godine - Bačka a.d. , Sivac
09.04.2009.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2008.godinu - Zastava procesna oprema a.d. , Kragujevac
09.04.2009.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2008.godinu - Zastava procesna oprema a.d. , Kragujevac
09.04.2009.Promena datuma održavanja Skupštine akcionara - Mostprojekt a.d. , Beograd
09.04.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - DIN fabrika Duvana a.d. , Niš
09.04.2009.Odluka o odobrenju plaćanja dividende - DIN fabrika Duvana a.d. , Niš
09.04.2009.Otkazivanje vanredne Skupštine akcionara - Spekta a.d. , Beograd
09.04.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2009. godine - Hidrogradnja i erozija a.d. , Požarevac
09.04.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2009. godine - Betonjerka a.d. , Beograd
09.04.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Prokupac a.d. , Beograd
09.04.2009.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Frad filteri a.d. , Aleksinac
08.04.2009.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Termoelektro a.d. , Beograd - TREL
08.04.2009.Inovirani prospekti - 08.04.2009
08.04.2009.Odluka Upravnog odbora o uslovima prodaje (otuđenja) sopstvenih akcija na organizovanom tržištu - Soja protein a.d. , Bečej
08.04.2009.Skraćeni prospekt za izdavanje akcija sa javnim pozovom za upis i uplatu - Soja protein a.d. , Bečej
08.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Čačanska banka a.d. , Čačak
08.04.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2009. godine - Revnost a.d. , Novi Sad
08.04.2009.Otkazivanje vanredne Skupštine akcionara - Iritel a.d. , Beograd
08.04.2009.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2008.godinu - Jedinstvo Sevojno a.d. , Sevojno
08.04.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - NIP Zrenjanin a.d., Zrenjanin
08.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Imlek a.d. , Beograd
08.04.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Termoelektro a.d. , Beograd
08.04.2009.Odluka Upravnog odbora o sticanju sopstvenih akcija - Planinka a.d. , Kuršumlija
08.04.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2009. godine - Apatinska pivara a.d. , Apatin
08.04.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sintelon a.d. , Bačka Palanka
08.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - ABS Minel kontaktne mreže a.d. , Beograd
08.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - ABS Minel elektrogradnja DV a.d. , Beograd
08.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Drina river bridge corporation a.d. , Beograd
08.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
08.04.2009.Sazivanje godišnje Skupštine akcionara - HIP - Petrohemija a.d. , Pančevo
08.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - ABS Minel projektinženjering a.d. , Beograd
08.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Zidar a.d. , Bečej
08.04.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - HIP - Petrohemija a.d. , Pančevo
07.04.2009.Inovirani prospekti - 07.04.2009
07.04.2009.Odluka Upravnog odbora o utvrđivanju dana akcionara - Hotel Prag a.d. , Beograd
07.04.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Srbijaautoput a.d. , Beograd
07.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Takovo osiguranje a.d. , Kragujevac
07.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Vodoprivreda a.d. , Požarevac
07.04.2009.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2008.godinu - Čelik a.d. , Veliko Gradište
07.04.2009.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2008. godinu - Čelik a.d. , Veliko Gradište
07.04.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2009. godine - Merkur Promet a.d. , Beograd
07.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
07.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav ortopedsko a.d. , Novi Sad
07.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Rapid a.d. , Beograd
07.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Apatinska pivara a.d. , Apatin
07.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Šipad Srbobran a.d. , Srbobran
07.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
07.04.2009.Izveštaj sa održanog nastavka (peti deo) 34.vanredne sednoce Skupštine akcionara - Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd
07.04.2009.Ponuda za preuzimanje akcija - Autoprevoz a.d. , Čačak
07.04.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Župa a.d. , Kruševac
07.04.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Elektrotehna a.d. , Niš
07.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Fabrika bakarnih cevi a.d. , Majdanpek
07.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Remizijana a.d. , Bela Palanka
07.04.2009.Izveštaj o poslovanju za period januar-decembar 2008. - Tigar a.d. , Pirot
06.04.2009.Uključenje na VBT - Vojvodinaput Pančevo a.d. , Pančevo - VPPAN
06.04.2009.Uključenje na VBT - Stil a.d., Bečej - STLB
06.04.2009.Uključenje na VBT - Radan Gora a.d., Bojnik - RDGR
06.04.2009.Uključenje na VBT - Jugoterm a.d., Merošina - JTMR
06.04.2009.Inovirani prospekti - 06.04.2009
03.04.2009.Inovirani prospekti - 03.04.2009
03.04.2009.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Transportšped a.d. , Beograd
03.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Termika a.d. , Beograd
03.04.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2009. godine - Zidar a.d. , Bečej
03.04.2009.Odluka o utvrđivanju dana dividende - Izoprogres a.d. , Beograd
03.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Spekta a.d. , Beograd
03.04.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - FPM Beograf a.d. , Beograd
03.04.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2009. godine - Đuro Strugar a.d. , Kula
03.04.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Topiko a.d. , Bačka Topola
03.04.2009.Smanjenje osnovnog kapitala usled poništenja sopstvenih preferencijalnih akcija - Marfin bank a.d. , Beograd
03.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
03.04.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2009. godine - Nafta a.d. , Beograd
03.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Raketa a.d. , Sevojno
03.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Triglav Kopaonik osiguranje a.d. , Beograd
03.04.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rapid a.d. , Beograd
03.04.2009.Sazivnje ponovljene vanredne sednice Skupštine akcionara - Stjenik a.d. , Čačak
03.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Elektrotehna a.d. , Niš
03.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Zemun a.d. , Zemun
03.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - BB Trade a.d. , Žitište
03.04.2009.Izveštaj o preuzimanju akcija - Titan cementara Kosjerić a.d. , Kosjerić
02.04.2009.Uključenje na VBT - Vojvodina Tehnopromet a.d., Sremska Mitrovica - VJTH
02.04.2009.Uključenje na VBT - VIK a.d., Vršac - VIKD
02.04.2009.Uključenje na VBT - MB Fapromal a.d., Lučani - MBFP
02.04.2009.Uključenje na VBT - Jadran a.d., Nova Gajdobra - JDNG
02.04.2009.Inovirani prospekti - 02.04.2009
02.04.2009.Ponuda za preuzimanje akcija - Centar za reciklažu a.d. , Beograd
02.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Hypo Alpe - Adria Bank a.d. , Beograd
02.04.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Metalski centar a.d. , Beograd
02.04.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Poslovni objekti a.d. , Beograd
02.04.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2009. godine - Mlintest a.d. , Šid
02.04.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Graditelj a.d. , Beograd
02.04.2009.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Želvoz a.d. , Smederevo
02.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Blagojević Nacional a.d., Arilje
02.04.2009.Ponuda za prodaju sopstvenih akcija - Elektrotehna a.d. , Niš
02.04.2009.Rešenje o prestanku privremene obustave i isključenju akcija izdavaoca - Remont a.d. , Valjevo - RMVA
01.04.2009.Inovirani prospekti - 01.04.2009
01.04.2009.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Srbijaautoput a.d. , Beograd - SAUT
01.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - NLB banka a.d. , Beograd
01.04.2009.Zakazivanje nastavka (petog dela) 34.vanredne sednice Skupštine akcionara - Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd
01.04.2009.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2009. godine - Tehnoradionica a.d. , Zrenjanin
01.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Jedinstvo - metalogradnja a.d. , Sevojno
01.04.2009.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2008. godinu - Tehnohemija a.d. , Beograd
01.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Graničar a.d. , Konak
01.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
01.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Zavarivač a.d. , Vranje
01.04.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Nissal a.d. , Niš
01.04.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - JT International a.d. , Senta

Arhiva vesti

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost888,04
Promena-11,83
% -1,31%
22.09.2023. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,1990
USD/RSD109,9737
Izvor NBS, 22.09.2023.
Tržišna kapitalizacija - 22.09.2023.
424.931.540.484 RSD
3.625.726.674 EUR
Vesti sa Berze
05.09.2023.
BELEXsentiment za septembar 2023. godine
01.09.2023.
BELEX Monthly Report - August 2023. - 01.09.2023.
31.08.2023.
IVAN LEPOSAVIĆ - Novi izvršni direktor Beogradske berze
Poslednje vesti
22.09.2023.
Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Metalac Home Market a.d. , Novi Sad
22.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Dedinje a.d. , Beograd
22.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Termovent SC Livnica čelika a.d. , Bačka Topola
22.09.2023.
Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Proel a.d. , Beograd - PRSPO
22.09.2023.
Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Zmaj a.d. , Zemun - ZMAJ