U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

- Vesti za jul 2017 godine

31.07.2017.Predlog izmena Statuta - AIK banka a.d. , Beograd
31.07.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - AIK banka a.d. , Beograd
31.07.2017.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Dijamant a.d. , Zrenjanin
31.07.2017.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Lasta a.d. , Beograd
31.07.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kolut a.d. , Kolut
31.07.2017.Odluka o raspodeli dobiti - Krušik plastika a.d. , Osečina
31.07.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Krušik plastika a.d. , Osečina
31.07.2017.Obaveštenje o prinudnom otkupu akcija izdavaoca - PPT Inženjering a.d. , Beograd
31.07.2017.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Komgrad a.d. , Subotica - KOMG
31.07.2017.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Neoprojekt a.d. , Beograd - NEPR
28.07.2017.Ažurirani informatori - 28.07.2017
28.07.2017.Izveštaj sa održane ponovljene Skupštine akcionara - Krušik plastika a.d. , Osečina
28.07.2017.Kvartalni izveštaj za II kvartal 2017. godine - NIS a.d., Novi Sad
28.07.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
28.07.2017.Obaveštenje o promenama u značajnom učešću - IO Beograd a.d. , Beograd
28.07.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. Beograd
28.07.2017.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Dijamant a.d. , Zrenjanin
27.07.2017.Ažurirani informatori - 27.07.2017
27.07.2017.Sazivanje Vanredne Skupštine akcionara - Bačka a.d., Sivac
27.07.2017.Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO16142
27.07.2017.Konsolidovani rezultati poslovanja za prvo polugodište 2017. godine - NIS a.d., Novi Sad
27.07.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Savremena a.d. , Beograd
27.07.2017.Ostale informacije - Informacija za akcionare, investitore, partnere i zaposlene Energoprojekt holding a.d. , Beograd
27.07.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - JAA - autorska agencija za Srbiju a.d. , Beograd
26.07.2017.Ažurirani informatori - 26.07.2017
26.07.2017.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Niš ekspres a.d., Niš
26.07.2017.Odluka o raspodeli dobiti - Avala a.d. , Požarevac
26.07.2017.Odluka o usvajanju Godišnjeg finansijskog izveštaja za 2016. godinu - Avala a.d. , Požarevac
26.07.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Avala a.d. , Požarevac
26.07.2017.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Napredak a.d. , Velika Plana - NPDK
26.07.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju - Futurum a.d. , Beograd
26.07.2017.Odluka o pokriću gubitka - Futurum a.d. , Beograd
26.07.2017.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2016. godinu - Futurum a.d. , Beograd
26.07.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Futurum a.d. , Beograd
26.07.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Futurum a.d. , Beograd
26.07.2017.Obaveštenje u vezi sa otkupom akcija od nesaglasnih akcionara - Građevinar a.d. , Debeljača
26.07.2017.Konsolidovani godišnjii izveštaj za 2016. godinu - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
26.07.2017.Izveštaj o preuzimanju akcija - IO Beograd a.d. , Beograd
25.07.2017.Ažurirani informatori - 25.07.2017
25.07.2017.Zapisnik sa održane Skupštine akcionara - Sokoprevoz a.d. , Sokobanja
25.07.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sokoprevoz a.d. , Sokobanja
25.07.2017.Ostale informacije - Promena u sastavu Uprave Energoprojekt holding a.d. , Beograd
25.07.2017.Korigovani kvartalni izveštaj za I kvartal 2017. godine - Tigar a.d. , Pirot
25.07.2017.Najava dostave i objave Kvartalnog izveštaja za drugi kvartal 2017. godine - NIS a.d., Novi Sad
25.07.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Nolit a.d. , Beograd
25.07.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Goša FSO a.d. , Simićevo
25.07.2017.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Dijamant a.d. , Zrenjanin
24.07.2017.Ažurirani informatori - 24.07.2017
24.07.2017.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO17161
24.07.2017.Obaveštenje o promenama u značajnom učešću - Veterinarska stanica Šabac a.d. , Šabac
24.07.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Veterinarska stanica Šabac a.d. , Šabac
24.07.2017.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Dijamant a.d. , Zrenjanin
24.07.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
24.07.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Yumco a.d. , Vranje
24.07.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Putevi a.d. , Užice
21.07.2017.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija od nesaglasnih akcionara - Banat fabrika ulja a.d. , Nova Crnja
21.07.2017.Odluka o prinudnom otkupu akcija - Čelik ad Bački Jarak
21.07.2017.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Čelik ad Bački Jarak
21.07.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
21.07.2017.Sazivanje vanredne sednice Skupštine akcionara - Budućnost a.d. , Čurug
21.07.2017.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - TP Dunav a.d., Vučak
21.07.2017.Odluka o usvajanju Godišnjeg finansijskog izveštaja za 2016. godinu - TP Dunav a.d., Vučak
21.07.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - TP Dunav a.d., Vučak
20.07.2017.Ažurirani informatori - 20.07.2017
20.07.2017.Obaveštenje o isplati dividende - Impol Seval a.d. , Sevojno
20.07.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Inex Velepromet a.d. , Vučak
20.07.2017.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2016. godinu - Inex Velepromet a.d. , Vučak
20.07.2017.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Inex Velepromet a.d. , Vučak
20.07.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - IO Beograd a.d. , Beograd
20.07.2017.Poslovna vest Energoprojekt holding a.d. , Beograd
20.07.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - NID Kompanija Novosti a.d. , Beograd
20.07.2017.Ostale informacije - Mišljenje Nadzornog odbora i Jedinstvene sindikalne organizacije Energoprojekt holding a.d. u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
19.07.2017.Ažurirani informatori - 19.07.2017
19.07.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
19.07.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Pinki a.d. , Zemun
19.07.2017.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Pinki a.d. , Zemun
19.07.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
18.07.2017.Ažurirani informatori - 18.07.2017
18.07.2017.Konsolidovani godišnji izveštaj za 2016. godinu - Simpo a.d. , Vranje
18.07.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Nolit a.d. , Beograd
18.07.2017.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Nolit a.d. , Beograd
18.07.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2016. godinu - Nolit a.d. , Beograd
18.07.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Šljunkara a.d. , Bela Crkva
18.07.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hleb a.d. , Novi Sad
17.07.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Savremena a.d. , Beograd
17.07.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Savremena a.d. , Beograd
17.07.2017.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Savremena a.d. , Beograd
17.07.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PD Zaječar a.d. , Zaječar
17.07.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ming kovačnica a.d. , Niš
17.07.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Goša FSO a.d. , Simićevo
17.07.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Žitosrem a.d. , Inđija
17.07.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Neoprojekt a.d. , Beograd
17.07.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Hotel Park a.d. , Novi Sad
14.07.2017.Ažurirani informatori - 14.07.2017
14.07.2017.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO17160
14.07.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Homolje a.d. , Žagubica
14.07.2017.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Homolje a.d. , Žagubica
14.07.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Mermer a.d. , Žagubica
14.07.2017.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Mermer a.d. , Žagubica
14.07.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Inex - bakar a.d. , Majdanpek
14.07.2017.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Inex - bakar a.d. , Majdanpek
14.07.2017.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2016. godinu - HUP Balkan a.d. , Beograd
14.07.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Nolit a.d. , Beograd
14.07.2017.Sazivanje Vanredne Skupštine akcionara - Jadran a.d., Nova Gajdobra
14.07.2017.Obaveštenje u vezi sa otkupom akcija od nesaglasnih akcionara - Banat fabrika ulja a.d. , Nova Crnja
14.07.2017.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Savremena a.d. , Beograd
14.07.2017.Godišnji izveštaj za 2016 godinu - Savremena a.d. , Beograd
13.07.2017.Odluka o produženju privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca - IM Rakovica a.d., Beograd - IMRB
13.07.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Šljunkara a.d. , Bela Crkva
13.07.2017.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - TSM Property a.d., Sremska Mitrovica
13.07.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - TSM Property a.d., Sremska Mitrovica
13.07.2017.Odluka o pokriću gubitka - ispravka - Stanservis a.d. , Beograd
13.07.2017.Odluka o raspodeli dobiti - Ming kovačnica a.d. , Niš
13.07.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Ming kovačnica a.d. , Niš
13.07.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Crveni signal a.d. , Beograd
12.07.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Savremena a.d. , Beograd
12.07.2017.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Savremena a.d. , Beograd
12.07.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Krušik plastika a.d. , Osečina
12.07.2017.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Savremena a.d. , Beograd
12.07.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja i o raspodeli dobiti - SMB - Mehanizacija i transport a.d. , Subotica
12.07.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - SMB - Mehanizacija i transport a.d. , Subotica
12.07.2017.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Milan Blagojević intertrans a.d. , Lučani
12.07.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Novosadska fabrika kabela a.d., Novi Sad
12.07.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Neoplanta a.d. , Novi Sad
12.07.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Mlekara Loznica a.d. , Loznica
12.07.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
11.07.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Autoprevozturist a.d. , Čačak
11.07.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Duvan Čačak a.d. , Čačak
11.07.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Elektroporcelan a.d. Novi Sad
11.07.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
11.07.2017.Odložena Skupština akcionara - Krušik plastika a.d. , Osečina
11.07.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Jugoelektro a.d. , Beograd
11.07.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Šljunkara a.d. , Bela Crkva
11.07.2017.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Šljunkara a.d. , Bela Crkva
11.07.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Šljunkara a.d. , Bela Crkva
11.07.2017.Odluka o usvajanju konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2016. godinu - Putnik a.d. , Beograd
11.07.2017.Izjava da odluka o raspodeli dobiti/pokriću gubitka nije doneta na skupštini akcionara - Putnik a.d. , Beograd
11.07.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Putnik a.d. , Beograd
11.07.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
11.07.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - HUP Balkan a.d. , Beograd
11.07.2017.Odluka o usvajanju konsolidovanog godišnjeg izveštaja - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
11.07.2017.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
11.07.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
10.07.2017.Ažurirani informatori - 10.07.2017
10.07.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Voćar a.d. , Svilajnac
10.07.2017.Predlog Promena Statuta - Halkbank a.d. , Beograd
10.07.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Halkbank a.d. , Beograd
10.07.2017.Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO17153
10.07.2017.Rešenje o smanjenju broja akcija uključenih na MTP Belex - Neoplanta a.d. , Novi Sad
10.07.2017.Odluka o produženju privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca - Hipol a.d. , Odžaci - HPOL
10.07.2017.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Pomoravlje Term a.d. , Niš - PMTM
10.07.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Ukus a.d. , Pećinci
10.07.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Sava a.d. , Šabac
10.07.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Lepenski vir a.d. , Pećinci
10.07.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Venac a.d. , Pećinci
10.07.2017.Izveštaj Izdavaoca nakon prinudnog otkupa akcija - Budućnost a.d. , Čurug
10.07.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Umetnost a.d. , Novi Sad
10.07.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tigar a.d. , Pirot
10.07.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Minel Rastavljači a.d. , Novi Pazar
10.07.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Zmaj a.d. , Smederevo
10.07.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Savremena a.d. , Beograd
10.07.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Trayal Korporacija u restrukturiranju a.d. , Kruševac
10.07.2017.Izveštaj sa održane ponovljene XXVII sednice Skupštine akcionara - Progres a.d. , Beograd
10.07.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja sa XXVII ponovljene sednice Skupštine akcionara - Progres a.d. , Beograd
10.07.2017.Odluka o usvajanju revizorskog izveštaja za 2016. godinu - Bigz Publishing a.d. , Beograd
10.07.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Bigz Publishing a.d. , Beograd
10.07.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Bigz Publishing a.d. , Beograd
10.07.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara godine - Stjenik a.d. , Čačak
10.07.2017.Odluka o raspodeli dobiti - Ribarstvo a.d. , Baranda
10.07.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Ribarstvo a.d. , Baranda
10.07.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ribarstvo a.d. , Baranda
10.07.2017.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2016. godinu - Tigar a.d. , Pirot
10.07.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Tigar a.d. , Pirot
10.07.2017.Ponuda za preuzimanje akcija - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
07.07.2017.Ažurirani informatori - 07.07.2017
07.07.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica
07.07.2017.Odluka o raspodeli dobiti - Rapid a.d. , Beograd
07.07.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Rapid a.d. , Beograd
07.07.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rapid a.d. , Beograd
07.07.2017.Skraćeni tekst Ponude za preuzimanje - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
07.07.2017.Ostale informacije - Đerdap turist a.d. , Kladovo
07.07.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Đerdap turist a.d. , Kladovo
07.07.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - HUP Balkan a.d. , Beograd
07.07.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Grafoprojekt a.d. , Beograd
07.07.2017.Obaveštenje akcionarima o prinudnom otkupu akcija - Poljopromet a.d. , Ruma
07.07.2017.Odluka o raspodeli dobiti - Trivit mlin a.d. , Vrbas
07.07.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Trivit mlin a.d. , Vrbas
07.07.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Trivit mlin a.d. , Vrbas
07.07.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Planum GP a.d. , Beograd
07.07.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Planum GP a.d. , Beograd
07.07.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ikarbus a.d. , Beograd
07.07.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Forum - Plasman a.d. , Novi Sad
07.07.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Vojvodinašped a.d. , Novi Sad
07.07.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Hotel Park a.d. , Novi Sad
07.07.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - 5. oktobar a.d. , Srpska Crnja
07.07.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Nikola Tesla a.d. , Beograd
07.07.2017.Zapisnik sa održane Skupštine akcionara sa odlukama- Hemijska industrija a.d. , Vranje
07.07.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica
07.07.2017.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Veterinarska stanica a.d., Kikinda
07.07.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Veterinarska stanica a.d., Kikinda
07.07.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - ponovljena sednica - Prosveta a.d. , Beograd
07.07.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Jedinstvo - metalogradnja a.d. , Sevojno
07.07.2017.Odluka o pokriću gubitka - Forum - Plasman a.d. , Novi Sad
07.07.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Forum - Plasman a.d. , Novi Sad
07.07.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Minel Rastavljači a.d. , Novi Pazar
07.07.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Kadinjača a.d. , Bajina Bašta
07.07.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Kadinjača a.d. , Bajina Bašta
07.07.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Kadinjača a.d. , Bajina Bašta
07.07.2017.Odložena Skupština akcionara - PIK Pešter a.d. , Sjenica
06.07.2017.Obaveštenje akcionarima o prinudnom otkupu akcija - Budućnost a.d. , Čurug
06.07.2017.Odluka o raspodeli dobiti - Imtel Komunikacije a.d. , Beograd
06.07.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Imtel Komunikacije a.d. , Beograd
06.07.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Imtel Komunikacije a.d. , Beograd
06.07.2017.Odluka o raspodeli dobiti- Minel Rastavljači a.d. , Novi Pazar
06.07.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Minel Rastavljači a.d. , Novi Pazar
06.07.2017.Sazivanje ponovljene Skupštine akcionara - Avala a.d. , Požarevac
06.07.2017.Odložena Skupština akcionara - Avala a.d. , Požarevac
06.07.2017.Ostale informacije - Tehnohemija a.d. , Beograd
06.07.2017.Ostale informacije - Tehnohemija a.d. , Beograd
06.07.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Tehnohemija a.d. , Beograd
06.07.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tehnohemija a.d. , Beograd
06.07.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Novi Pazar
06.07.2017.Odluka o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Jugoprevoz Kovin a.d. , Kovin - JPKO
06.07.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Đokić NTK a.d. , Knjaževac
06.07.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Glas Podrinja a.d. , Šabac
06.07.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Stjenik a.d. , Čačak
06.07.2017.Odluka o pokriću gubitka - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
06.07.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
06.07.2017.Odluka o usvajanju konsolidovanog godišnjeg izveštaja - Valjaonica bakra Sevojno a.d. , Sevojno
06.07.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Vodoprivreda a.d. , Požarevac
06.07.2017.Odložena Skupština akcionara - Vodoprivreda a.d. , Požarevac
05.07.2017.Ažurirani informatori - 05.07.2017
05.07.2017.Usvojene Odluke sa održane Skupštine akcionara - Čelik a.d. , Bački Jarak
05.07.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
05.07.2017.Statut - Lukoil Srbija a.d. , Beograd
05.07.2017.Statut - Lukoil Srbija a.d. , Beograd
05.07.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Lukoil Srbija a.d. , Beograd
05.07.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Lukoil Srbija a.d. , Beograd
05.07.2017.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Lukoil Srbija a.d. , Beograd
05.07.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
05.07.2017.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica
05.07.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica
05.07.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica
05.07.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pekarska industrija a.d. , Pančevo
04.07.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Veterinarska stanica a.d., Kikinda
04.07.2017.Kodeks korporativnog upravljanja - NBB Nekretnine a.d., Beograd
04.07.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o reviziji - NBB Nekretnine a.d., Beograd
04.07.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - NBB Nekretnine a.d., Beograd
04.07.2017.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - NBB Nekretnine a.d., Beograd
04.07.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - NBB Nekretnine a.d., Beograd
04.07.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tehnopromet a.d. , Beograd
04.07.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ruma fabrika kože a.d. , Ruma
04.07.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Geosonda - Fundiranje a.d. , Beograd
04.07.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Interšped a.d. , Subotica
04.07.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Irmovo a.d. , Kisač
04.07.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Sremput a.d. , Ruma
04.07.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Autoprevoz Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
04.07.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Grafopromet a.d. , Čačak
04.07.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tigar a.d. , Pirot
04.07.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Vino župa a.d. , Aleksandrovac
04.07.2017.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
04.07.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
04.07.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
04.07.2017.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Pekara 1. maj a.d. , Vršac
04.07.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pekara 1. maj a.d. , Vršac
04.07.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Sloga a.d. , Užice
04.07.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Novosadska fabrika kabela a.d., Novi Sad
04.07.2017.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Varnost Fitep a.d. , Zemun
03.07.2017.Odluka o usvajanju konsolidovanog godišnjeg izveštaja - Luka Beograd a.d. , Beograd
03.07.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg fin.izveštaja - Luka Beograd a.d. , Beograd
03.07.2017.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Luka Beograd a.d. , Beograd
03.07.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Luka Beograd a.d. , Beograd
03.07.2017.Odluka o pokriću gubitka - Pekarska industrija a.d. , Pančevo
03.07.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Pekarska industrija a.d. , Pančevo
03.07.2017.Odluka o raspodeli dobiti - Mlin a.d. , Bela Crkva
03.07.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Kompresor a.d. , Beograd
03.07.2017.Ostale informacije - Rafinerija Nafte a.d. , Beograd
03.07.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Rafinerija Nafte a.d. , Beograd
03.07.2017.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Rafinerija Nafte a.d. , Beograd
03.07.2017.Odluka o promeni statuta - Kompresor a.d. , Beograd
03.07.2017.Odložena Skupština akcionara - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
03.07.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Hotel Park a.d. , Novi Sad
03.07.2017.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Komgrap a.d. , Beograd - KMBGR
03.07.2017.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Hotel Park a.d. , Novi Sad
03.07.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hotel Park a.d. , Novi Sad
03.07.2017.Izveštaj sa Odlukama sa održane Skupštine akcionara - BB Trade a.d. , Žitište
03.07.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Poljopromet a.d. , Ruma
03.07.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja i raspodeli dobiti - JAA - autorska agencija za Srbiju a.d. , Beograd
03.07.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - JAA - autorska agencija za Srbiju a.d. , Beograd
03.07.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Kompresor a.d. , Beograd
03.07.2017.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Kompresor a.d. , Beograd
03.07.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kompresor a.d. , Beograd
03.07.2017.Odluka o raspodeli dobiti - Moravamermer a.d. , Beograd
03.07.2017.Odluka o usvajanju Izveštaja revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja - Moravamermer a.d. , Beograd
03.07.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Moravamermer a.d. , Beograd
03.07.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja - Moravamermer a.d. , Beograd
03.07.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Moravamermer a.d. , Beograd
03.07.2017.Odluka o usvajanju izveštaja revizora za 2016 - Spektar invest a.d. , Paraćin
03.07.2017.Odluka o raspodeli dobiti - Spektar invest a.d. , Paraćin
03.07.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Spektar invest a.d. , Paraćin
03.07.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Spektar invest a.d. , Paraćin
03.07.2017.Ostale informacije - Junior a.d. , Brus
03.07.2017.Ostale informacije - Junior a.d. , Brus
03.07.2017.Ostale informacije - Junior a.d. , Brus
03.07.2017.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Proleter a.d. , Ivanjica
03.07.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Proleter a.d. , Ivanjica
03.07.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Putnik a.d. , Beograd
03.07.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Proleter a.d. , Ivanjica
03.07.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - ponovljena sednica - Pobeda a.d. , Ljig
03.07.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa pripadajućim odlukama - Komgrad a.d. , Subotica
03.07.2017.Odluka o raspodeli dobiti - Pobeda Zara a.d. , Petrovaradin
03.07.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Pobeda Zara a.d. , Petrovaradin
03.07.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pobeda Zara a.d. , Petrovaradin
03.07.2017.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Hleb a.d. , Novi Sad
03.07.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Hleb a.d. , Novi Sad
03.07.2017.Odluka o pokriću gubitka - Pobeda Metalac a.d. , Petrovaradin
03.07.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Pobeda Metalac a.d. , Petrovaradin
03.07.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pobeda Metalac a.d. , Petrovaradin
03.07.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Hleb a.d. , Novi Sad
03.07.2017.Odluka o raspodeli dobiti - Glas Podrinja a.d. , Šabac
03.07.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Glas Podrinja a.d. , Šabac
03.07.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ćele kula a.d. , Niš
03.07.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Univerzal a.d. , Kanjiža
03.07.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Geosonda - Fundiranje a.d. , Beograd
03.07.2017.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Geosonda - Fundiranje a.d. , Beograd
03.07.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Geosonda - Fundiranje a.d. , Beograd
03.07.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vital a.d. , Vrbas
03.07.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - FAP a.d. , Priboj
03.07.2017.Odluka o pronudnom otkupu preostalih akcija društva - Budućnost a.d. , Čurug
03.07.2017.Odluka o usvajanju izveštaja i rasposdeli dobiti - Budućnost a.d. , Čurug
03.07.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Budućnost a.d. , Čurug
03.07.2017.BELEXsentiment za jul 2017. godine
03.07.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Savremena administracija a.d. , Beograd
03.07.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dragiša Brašovan Trudbenik a.d. , Beograd
03.07.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Dragiša Brašovan Trudbenik a.d. , Beograd
03.07.2017.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Dragiša Brašovan Trudbenik a.d. , Beograd
03.07.2017.Odluka o konstatovanju gubitka - Vital a.d. , Vrbas
03.07.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Vital a.d. , Vrbas
03.07.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Veterinarska stanica Koceljeva a.d. , Koceljeva
03.07.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Srbija Tis a.d. , Zaječar
03.07.2017.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Veterinarska stanica Koceljeva a.d. , Koceljeva
03.07.2017.Odluka o usvajanju izveštaja revizora - Veterinarska stanica Koceljeva a.d. , Koceljeva
03.07.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Veterinarska stanica Koceljeva a.d. , Koceljeva
03.07.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja po tačkama - Politika a.d. , Beograd
03.07.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Takovo transport a.d. , Beograd
03.07.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Politika a.d. , Beograd
03.07.2017.Odluka o usvajanju Revizorskog izveštaja i finansijski izveštaj 2016. godine - Zlatarplast a.d. , Nova Varoš
03.07.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mlin a.d. , Bela Crkva
03.07.2017.Odluka o raspodeli dobiti - Zlatarplast a.d. , Nova Varoš
03.07.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Zlatarplast a.d. , Nova Varoš
03.07.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zlatarplast a.d. , Nova Varoš
03.07.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Fadap a.d. , Vrdnik - izmenjen
03.07.2017.BELEX Monthly Report - June 2017

Arhiva vesti

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost888,04
Promena-11,83
% -1,31%
22.09.2023. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,1990
USD/RSD109,9737
Izvor NBS, 22.09.2023.
Tržišna kapitalizacija - 22.09.2023.
424.931.540.484 RSD
3.625.726.674 EUR
Vesti sa Berze
05.09.2023.
BELEXsentiment za septembar 2023. godine
01.09.2023.
BELEX Monthly Report - August 2023. - 01.09.2023.
31.08.2023.
IVAN LEPOSAVIĆ - Novi izvršni direktor Beogradske berze
Poslednje vesti
22.09.2023.
Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Metalac Home Market a.d. , Novi Sad
22.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Dedinje a.d. , Beograd
22.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Termovent SC Livnica čelika a.d. , Bačka Topola
22.09.2023.
Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Proel a.d. , Beograd - PRSPO
22.09.2023.
Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Zmaj a.d. , Zemun - ZMAJ