U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

- Vesti za maj 2020 godine

29.05.2020.Ažurirani informatori - 29.05.2020
29.05.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Woksal a.d. , Užice
29.05.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Ruma fabrika kože a.d. , Ruma
29.05.2020.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
29.05.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
29.05.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
29.05.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - VIK a.d., Vršac
29.05.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Zlatarplast a.d. , Nova Varoš
29.05.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Zlatarplast a.d. , Nova Varoš
29.05.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Politika a.d. , Beograd
29.05.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Bigz Publishing a.d. , Beograd
29.05.2020.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2019. godinu - Jedinstvo a.d. , Sevojno
29.05.2020.Poziv za XII redovnu sednicu Skupštine akcionara - NIS a.d., Novi Sad
29.05.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Yugoslavia Commerce a.d., Beograd
28.05.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Yugoslavia Commerce a.d., Beograd
28.05.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Srbijatransport a.d. , Beograd
28.05.2020.Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO20190
28.05.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Elektroveze proizvodnja a.d. , Beograd
28.05.2020.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Revnost a.d. , Novi Sad
28.05.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Voćar a.d. , Svilajnac
28.05.2020.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Vatroservis a.d., Novi Sad - VTSR
28.05.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Dinara Servis a.d. , Beograd
28.05.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Pinki a.d. , Zemun
28.05.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Metaloplastika a.d. , Čajetina
27.05.2020.Ažurirani informatori - 27.05.2020
27.05.2020.Sazivanje Skupštine Berze
27.05.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - RTC Šabac a.d., Šabac
27.05.2020.Fokusi NIS-a - očuvanje ključnih investicija i dalji razvoj kompanije - NIS a.d., Novi Sad
27.05.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Nova Peščara a.d. , Deliblato
27.05.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Elektroveze proizvodnja a.d. , Beograd
27.05.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Imos a.d. , Šid
27.05.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Veterinarski centar a.d., Kraljevo
27.05.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Erste bank a.d. , Novi Sad
27.05.2020.Godišnji izvešta za 2019. godinu - Bag a.d. Bačko Gradište
27.05.2020.Odluka o raspodeli dobiti - Krušik plastika a.d. , Osečina
27.05.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Krušik plastika a.d. , Osečina
27.05.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Krušik plastika a.d. , Osečina
27.05.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Univerzal a.d. , Kanjiža
27.05.2020.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Univerzal a.d. , Kanjiža
27.05.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Univerzal a.d. , Kanjiža
26.05.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Metalac Proleter Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
26.05.2020.Ažurirani informatori - 26.05.2020
26.05.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Omoljica a.d. , Omoljica
26.05.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Omoljica a.d. , Omoljica
26.05.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Pobeda Zara a.d. , Petrovaradin
26.05.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Pobeda Metalac a.d. , Petrovaradin
26.05.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Rudo a.d. , Beograd
26.05.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Goč a.d. , Trstenik
26.05.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Goč a.d. , Trstenik
26.05.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
26.05.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
26.05.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Dunav Re a.d. , Beograd
26.05.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - ZGOP a.d. , Novi Sad
26.05.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Dinara Gradnja a.d. , Beograd
26.05.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Mlava a.d., Vučak
26.05.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Inex Velepromet a.d. , Vučak
26.05.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Inex Velepromet a.d. , Vučak
26.05.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Mlava a.d., Vučak
26.05.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Bečejska Pekara a.d. , Bečej
26.05.2020.Odbor direktora utvrdio predlog odluke o isplati dividendi - NIS a.d., Novi Sad
26.05.2020.Obaveštenje o odluci Odbora direktora o sazivu XII redovne sednice Skupštine akcionara - NIS a.d., Novi Sad
26.05.2020.Obaveštenje o insajderskoj informaciji koja se odnosi na izdavaoca - Fintel energija a.d. , Beograd
26.05.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Graditelj a.d. , Beograd
26.05.2020.Najava dostavljanja Godišnjeg konsolidovanog izveštaja za 2019. godinu - Jedinstvo a.d. , Sevojno
26.05.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Chemos a.d. , Palić
26.05.2020.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Velprom a.d. , Aleksinac
25.05.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
25.05.2020.Ažurirani informatori - 25.05.2020
25.05.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Sigurnost - As a.d. , Beograd
25.05.2020.Sazivanje redovne sednice Skupštine akcionara - Prosveta a.d. , Beograd
25.05.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Jugoinspekt a.d. , Beograd
25.05.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Dunav Re a.d. , Beograd
25.05.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Telefonkabl a.d. , Beograd
25.05.2020.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2019. godinu - Jugoinspekt a.d. , Beograd
25.05.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Jugoinspekt a.d. , Beograd
25.05.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Tehnoradionica a.d. , Zrenjanin
25.05.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Severtrans a.d. , Sombor
25.05.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Termovent SC Livnica čelika a.d. , Bačka Topola
25.05.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Hotel Park a.d. , Novi Sad
25.05.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Metalac a.d. , Gornji Milanovac - MTLC
25.05.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Sloga a.d. , Užice
22.05.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Zmaj a.d. , Zemun
22.05.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Zmaj a.d. , Zemun
22.05.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Metalac Proleter Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
22.05.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
22.05.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
22.05.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
22.05.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd
22.05.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
22.05.2020.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
22.05.2020.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Srbijaput a.d. , Beograd
22.05.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Užice
22.05.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Kolut a.d. , Kolut
22.05.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Fasma a.d. , Beograd
22.05.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Metalac Home Market a.d. , Novi Sad
22.05.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Koprodukt a.d. , Novi Sad
21.05.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
21.05.2020.Ažurirani informatori - 21.05.2020
21.05.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Đuro Salaj a.d. , Beograd
21.05.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Severtrans a.d. , Sombor
21.05.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav Grocka a.d. , Grocka
21.05.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Duvanska industrija a.d. , Bujanovac
21.05.2020.Isključenje akcija sa Open Market i uključenje akcija na MTP Belex - Hempro a.d. , Beograd - HMBG
21.05.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Pobeda Zara a.d. , Petrovaradin
21.05.2020.Obaveštenje javnog drustva o značajnom učešću - Elektroizgradnja a.d. , Bajina Bašta
21.05.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Velprom a.d. , Aleksinac
21.05.2020.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Putnik a.d. , Novi Sad
21.05.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Pobeda Metalac a.d. , Petrovaradin
21.05.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd
21.05.2020.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Vojvodina a.d., Novi Sad
20.05.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
20.05.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Grupa Univerexport - Trgopromet a.d. , Subotica
20.05.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - ALTA banka a.d. , Beograd
20.05.2020.Predlog Odluke o izmenama Statuta - Elektroizgradnja a.d. , Bajina Bašta
20.05.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Elektroizgradnja a.d. , Bajina Bašta
20.05.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Jedinstvo - metalogradnja a.d. , Sevojno
20.05.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Kavim Raška a.d., Raška
20.05.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Ruma fabrika kože a.d. , Ruma
20.05.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Štamparija Borba a.d. , Beograd
20.05.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - VD Dunav a.d. , Bačka Palanka
20.05.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Swisslion Miloduh a.d. , Kragujevac
20.05.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Stoteks a.d. , Novi Sad
20.05.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Žitosrem a.d. , Inđija
20.05.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Veterinarska stanica Šabac a.d. , Šabac
19.05.2020.Obaveštenje o značajnom učešću - Elektroizgradnja a.d. , Bajina Bašta
19.05.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Koprodukt a.d. , Novi Sad
19.05.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Grupa Univerexport - Trgopromet a.d. , Subotica
19.05.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Putnik a.d. , Beograd
19.05.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
19.05.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Autoventil a.d. , Užice
19.05.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Be - Be a.d. , Bajina Bašta
19.05.2020.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Kaštel a.d. , Ečka - KSTL
18.05.2020.Obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara - Ravnište a.d. , Kruševac
18.05.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Luka Senta a.d. , Senta
18.05.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Tehnogradnja a.d. , Zrenjanin
18.05.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Grot a.d. , Vranje
18.05.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Vino Kalem a.d. , Velika Drenova
18.05.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Ravnište a.d. , Kruševac
18.05.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Stoteks a.d. , Novi Sad
18.05.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Tabak a.d. , Niš
18.05.2020.Ažurirani informatori - 18.05.2020
18.05.2020.Obaveštenje akcionarima o prinudnom otkupu akcija - PD Zaječar a.d. , Zaječar
18.05.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Mladost a.d. , Aleksandrovac
18.05.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Neostar a.d. , Novi Sad
18.05.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Srbijaput a.d. , Beograd
18.05.2020.Predlog odluke o izmeni statuta - Hempro a.d. , Beograd
18.05.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Hempro a.d. , Beograd
18.05.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Minel Koncern a.d. , Beograd
18.05.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Philip Morris Operations a.d. , Niš
18.05.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Vojvodina a.d., Novi Sad
18.05.2020.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Inex-Uzor a.d., Negotin
15.05.2020.Kvartalni izveštaj za I kvartal 2020. godine - Komercijalna banka a.d. , Beograd
15.05.2020.Izvestaj o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam a.d. , Vranje
15.05.2020.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Kadinjača a.d. , Užice
15.05.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Dunav Grocka a.d. , Grocka
15.05.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Elektroizgradnja a.d. , Bajina Bašta
15.05.2020.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Rudo a.d. , Beograd
15.05.2020.Odlaganje dostavljanja i objave kvartalnog izveštaja za I kvartal 2020. godine - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
15.05.2020.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Neostar a.d. , Novi Sad
15.05.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Neostar a.d. , Novi Sad
15.05.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Neostar a.d. , Novi Sad
15.05.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
15.05.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
15.05.2020.Kvartalni izveštaj za I kvartal 2020. godine - Jedinstvo a.d. , Sevojno
15.05.2020.Kvartalni izveštaj za I kvartal - Erste bank a.d. , Novi Sad
15.05.2020.Odlaganje dostavljanja i objave kvartalnog izveštaja za I kvartal 2020. godine - Fintel energija a.d. , Beograd
15.05.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Komercijalna banka a.d. , Beograd
15.05.2020.Kvartalni izveštaj za I kvartal 2020. godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
15.05.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tehnopromet a.d. , Beograd
15.05.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Jadran a.d., Nova Gajdobra
15.05.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
15.05.2020.Kvartalni izveštaj za I kvartal 2020. godine - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
15.05.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Putevi a.d. , Požega
15.05.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Imos a.d. , Šid
14.05.2020.Stav Komisije za hartije od vrednosti povodom primene člana 53. ZTK u uslovima pomerenih rokova za usvajanje godišnjih finansijskih izveštaja
14.05.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Luka Senta a.d. , Senta
14.05.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Impol Seval a.d. , Sevojno
14.05.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
14.05.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Grupa Univerexport - Trgopromet a.d. , Subotica
14.05.2020.Izveštaj o preuzimanju akcija - Grupa Univerexport - Trgopromet a.d. , Subotica
14.05.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Stari Tamiš a.d. , Pančevo
14.05.2020.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Stari Tamiš a.d. , Pančevo
14.05.2020.Ažurirani informatori - 14.05.2020
14.05.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Standard a.d. , Leskovac
14.05.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Reč naroda a.d. , Požarevac
14.05.2020.Obaveštenje akcionarima u vezi sa održavanjem Skupštine - Informatika a.d. , Beograd
14.05.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Informatika a.d. , Beograd
14.05.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Megal a.d. , Bujanovac
14.05.2020.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2019. godinu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
14.05.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
13.05.2020.Ažurirani informatori - 13.05.2020
13.05.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Jedinstvo - metalogradnja a.d. , Sevojno
13.05.2020.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Reljin Slavko a.d. , Perlez - RLSL
13.05.2020.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - IRC NIC a.d. , Užice - IRCN
13.05.2020.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Agora a.d. , Žabalj - AGOR
13.05.2020.Pomeranje roka za dostavu godišnjih izveštaja i informatora o izdavaocu za 2019. godinu
13.05.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Senta - promet a.d. , Senta
13.05.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Jedinstvo a.d. , Sevojno
13.05.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Woksal a.d. , Užice
12.05.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Luka Senta a.d. , Senta
12.05.2020.Najava dostavljanja Kvartalnog izvestaja za I kvartal 2020. godine - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
12.05.2020.Rešenje o produženju privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca - Borac H & H a.d. , Kula - BRCK
12.05.2020.Rešenje o produženju privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca - Šumadija a.d. , Rača - SMRA
12.05.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Megal a.d. , Bujanovac
12.05.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PD Zaječar a.d. , Zaječar
12.05.2020.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja za I kvartal 2020. godine - Komercijalna banka a.d. , Beograd
12.05.2020.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja za I kvartal 2020. godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
12.05.2020.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja za I kvartal 2020. godine - Erste bank a.d. , Novi Sad
11.05.2020.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO20197
11.05.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Đerdap turist a.d. , Kladovo
11.05.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Severni Banat a.d. , Kikinda
11.05.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Termovent SC Livnica čelika a.d. , Bačka Topola
11.05.2020.Izvestaj o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam a.d. , Vranje
11.05.2020.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja za I kvartal 2020. godine - Fintel energija a.d. , Beograd
11.05.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Žitosrem a.d. , Inđija
11.05.2020.Upitnik o praksi korporativnog upravljanja - Jedinstvo a.d. , Sevojno
11.05.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Graditelj a.d. , Beograd
11.05.2020.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja za I kvartal 2020. godine - Jedinstvo a.d. , Sevojno
11.05.2020.Upitnik o praksi korporativnog upravljanja - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
11.05.2020.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Novi dom - promet a.d. , Pančevo - NDPD
08.05.2020.Otkazana Skupština akcionara - Pobeda Zara a.d. , Petrovaradin
08.05.2020.Otkazana Skupština akcionara - Pobeda Metalac a.d. , Petrovaradin
08.05.2020.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja za I kvartal 2020. godine - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
08.05.2020.Najava dostavljanja Godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
08.05.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - MD - EX a.d. , Kragujevac
08.05.2020.Obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara i utvrđenoj vrednosti akcija - Yugoslavia Commerce a.d., Beograd
08.05.2020.PRESTANAK PRIVREMENE SUSPENZIJE I NASTAVKA PRIMENE UGOVORA O MARKET MEJKINGU - Metalac a.d., Gornji Milanovac - MTLC
08.05.2020.PRESTANAK PRIVREMENE SUSPENZIJE I NASTAVKA PRIMENE UGOVORA O MARKET MEJKINGU- Fintel energija a.d. , Beograd - FINT
08.05.2020.Odluka o prestanku privremenog uređenja i nastavku organizacije trgovanja hartijama od vrednosti na tržišnim segmentima Beogradske berze a.d. Beograd u redovnim uslovima-SA PRIMENOM OD 18.05.2020. godine
08.05.2020.Rešenje o produženju privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca - Reljin Slavko a.d. , Perlez - RLSL
08.05.2020.Rešenje o produženju privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca - IRC NIC a.d. , Užice - IRCN
08.05.2020.Rešenje o produženju privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca - Agora a.d. , Žabalj - AGOR
08.05.2020.Najava dostavljanja Godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - Jedinstvo a.d. , Sevojno
07.05.2020.Statut - Odluka o izmenama- Yugoslavia Commerce a.d., Beograd
07.05.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Yugoslavia Commerce a.d., Beograd
07.05.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Ravnište a.d. , Kruševac
07.05.2020.Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO20192
07.05.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Slavica Parafarm a.d. , Subotica
07.05.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Autotransport a.d. , Beograd
07.05.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Dunav Grocka a.d. , Grocka
06.05.2020.Ažurirani informatori - 06.05.2020
06.05.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd
06.05.2020.Godišnji izveštaj o poslovanju u 2019. godini - Hidrograđevinar a.d. , Sremska Mitrovica
06.05.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Rudo a.d. , Beograd
05.05.2020.Ažurirani informatori - 05.05.2020
05.05.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Podunavlje a.d. , Bačka Palanka
05.05.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Vojvodina a.d., Novi Sad
05.05.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Fero konstrukcije a.d. , Vranje
05.05.2020.Sazivanje Skupštine akcionara - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
05.05.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Borac a.d. , Šurjan
05.05.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Philip Morris Operations a.d. , Niš
05.05.2020.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Hidrograđevinar a.d. , Sremska Mitrovica
05.05.2020.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Hidrograđevinar a.d. , Sremska Mitrovica
05.05.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Neostar a.d. , Novi Sad
05.05.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Stari Tamiš a.d. , Pančevo
05.05.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Veterinarska stanica Koceljeva a.d. , Koceljeva
05.05.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - ALTA banka a.d. , Beograd
05.05.2020.BELEX Monthly Report - April 2020
04.05.2020.Ažurirani informatori - 04.05.2020
04.05.2020.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Rimex a.d. , Beograd
04.05.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Uniprom a.d. , Novi Pazar
04.05.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Grupa Univerexport Bačka a.d. , Bačka Palanka
04.05.2020.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Impol Seval a.d. , Sevojno
04.05.2020.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
04.05.2020.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2019. godinu - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
04.05.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
04.05.2020.Upitnik o praksi korporativnog upravljanja - Komercijalna banka a.d. , Beograd
04.05.2020.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2019. godinu - Komercijalna banka a.d. , Beograd
04.05.2020.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Komercijalna banka a.d. , Beograd
04.05.2020.BELEXsentiment za maj 2020. godine

Arhiva vesti

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost888,04
Promena-11,83
% -1,31%
22.09.2023. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,1990
USD/RSD109,9737
Izvor NBS, 22.09.2023.
Tržišna kapitalizacija - 22.09.2023.
424.931.540.484 RSD
3.625.726.674 EUR
Vesti sa Berze
05.09.2023.
BELEXsentiment za septembar 2023. godine
01.09.2023.
BELEX Monthly Report - August 2023. - 01.09.2023.
31.08.2023.
IVAN LEPOSAVIĆ - Novi izvršni direktor Beogradske berze
Poslednje vesti
22.09.2023.
Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Metalac Home Market a.d. , Novi Sad
22.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Dedinje a.d. , Beograd
22.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Termovent SC Livnica čelika a.d. , Bačka Topola
22.09.2023.
Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Proel a.d. , Beograd - PRSPO
22.09.2023.
Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Zmaj a.d. , Zemun - ZMAJ