U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

- Vesti za april 2015 godine

30.04.2015.Konsolidovani godišnji izveštaj za 2014. godinu - Tigar a.d. , Pirot
30.04.2015.Pojedinačni finansijski godišnji izveštaj za 2014. godinu - Tigar a.d. , Pirot
30.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
30.04.2015.Ažurirani informatori - 30.04.2015
30.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014 godinu- Zlatica a.d. , Lazarevo
30.04.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Industrija nameštaja Bajmok a.d. , Bajmok
30.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Ravnica a.d. , Bajmok
30.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Be - Be a.d. , Bajina Bašta
30.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Madera a.d. , Beograd
30.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Vojvodinaput Bačkaput a.d. , Novi Sad
30.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Elektro industrijska servisna mreža a.d. , Beograd
30.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Marfin bank a.d. , Beograd
30.04.2015.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Megalit Šumnik a.d. , Raška - MESU
30.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Naš stan a.d. , Beograd
30.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Betonjerka a.d., Sombor
30.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Rudnap Group - Minel kotlogradnja a.d. , Beograd
30.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Peščara a.d. , Subotica
30.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
30.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - AIK banka a.d. , Niš
30.04.2015.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - AIK banka a.d. , Niš
30.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Kopaonik a.d. , Beograd
30.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Industrijske nekretnine a.d., Beograd
30.04.2015.Konsolidovani godišnji izveštaj za 2014. godinu - Imlek a.d. , Beograd
30.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Globos osiguranje a.d. , Beograd
30.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
30.04.2015.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2014. godinu - Planinka a.d. , Kuršumlija
30.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Dunav Re a.d. , Beograd
30.04.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija Dijamant AD Zrenjanin 30.04.2015
30.04.2015.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2014. godinu Dijamant AD Zrenjanin
30.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Progres a.d. , Beograd
30.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu Dijamant AD Zrenjanin
30.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - KBM banka a.d. , Kragujevac
30.04.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
30.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - BIP a.d. , Beograd
30.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Valjaonica bakra Sevojno a.d. , Sevojno
30.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Milan Blagojević intertrans a.d. , Lučani
30.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Autoservis a.d. , Čačak
30.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Autoservis a.d. , Čačak
30.04.2015.Uključenje na Open Market - Nova Budućnost a.d. , Žarkovac - NVBD
30.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Jedinstvo a.d. , Sevojno
30.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Albus a.d. , Novi Sad
30.04.2015.Kodeks korporativnog upravljanja - Alfa plam a.d. , Vranje
30.04.2015.Konsolidovani Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Komercijalna banka a.d. , Beograd
30.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Alfa plam a.d. , Vranje
30.04.2015.Godišnji pojedinačni izveštaj za 2014. godinu - Komercijalna banka a.d. , Beograd
30.04.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd
30.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
30.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Sojaprotein a.d. , Bečej
30.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - NIS a.d., Novi Sad
30.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
30.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu- Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
30.04.2015.Godišnji izveštaj konsolidovani za 2014. godinu - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica
30.04.2015.Konsolidovani Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
30.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Daka servis a.d., Beograd
30.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Sreten Gudurić a.d. , Užice
30.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Telefonkabl a.d. , Beograd
30.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - David Pajić Daka a.d., Beograd
30.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu- Jabuka a.d., Pančevo
30.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Dinara a.d. , Beograd
30.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Goč a.d. , Trstenik
30.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Stari Tamiš a.d. , Pančevo
30.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Klanica 8. Oktobar a.d. , Petrovac
30.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godini - Imlek a.d. , Beograd
30.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Revnost a.d. , Novi Sad
30.04.2015.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2014. godinu - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
30.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
30.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Zlatarplast a.d. , Nova Varoš
30.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
30.04.2015.Godišnji izveštaj 2014 - Energoprojekt garant a.d. , Beograd
30.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Media print a.d. , Kruševac
30.04.2015.Izveštaj sa XLVIII Skupštine akcionara - Energoprojekt garant a.d.o. , Beograd
30.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014.godinu - PKB Veleprodaja - Produkt a.d. , Beograd
30.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica
30.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Centroslavija a.d., Novi Sad
30.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Lučić Prigrevica a.d. , Novi Sad
30.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Luka Dunav a.d. , Pančevo
30.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - PK Sombor Holding CO a.d. , Petrovaradin
30.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - SP Laboratorija a.d., Bečej
30.04.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Žitopromet - mlin a.d. , Senta
30.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Polet IGK a.d. , Novi Bečej
30.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Interšped a.d. , Subotica
30.04.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - Rubin a.d. , Kruševac
30.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Termovent SC Livnica čelika a.d. , Bačka Topola
30.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Župljanka a.d. , Aleksandrovac
30.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - PZP Zaječar a.d. , Zaječar
30.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Bratstvo Jedinstvo a.d. , Neuzina
30.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Centroprojekt arhitektura inst. i konst. a.d. , Beograd
30.04.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Stari grad a.d. , Čačak
30.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu- Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica
30.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Stari grad a.d. , Čačak
30.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Orahovo a.d. , Novo Orahovo
30.04.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama za 2014. godinu - Kosmaj mermer a.d. , Mladenovac
30.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu- Elektroveze proizvodnja a.d. , Beograd
30.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Sanad a.d. , Sanad
30.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu- Proleter a.d. , Arilje
30.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Nolit a.d. , Beograd
30.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Hidrobiro a.d. , Novi Sad
30.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Pekara 1. maj a.d. , Vršac
30.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd
29.04.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Putnik a.d. , Novi Sad
29.04.2015.Konsolidovani godišnji izveštaj za 2014. godinu - Goša montaža a.d. , Velika Plana
29.04.2015.Najava dostavljanja godišnjeg izveštaja - Alfa plam a.d. , Vranje
29.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Goša montaža a.d. , Velika Plana
29.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Lipa a.d. , Novi Pazar
29.04.2015.Ažurirani informatori - 29.04.2015
29.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Banatski Despotovac a.d. , Banatski Despotovac
29.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Srpska fabrika za reciklažu a.d. , Grejač
29.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Bigz Publishing a.d. , Beograd
29.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu- Metalac Proleter Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
29.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Koprodukt a.d. , Novi Sad
29.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Rapid a.d. , Apatin
29.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - PKB Korporacija a.d., Beograd
29.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu- PP Miletić a.d. , Sombor
29.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Štamparija Borba a.d. , Beograd
29.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Graditelj a.d. , Beograd
29.04.2015.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2014. godinu - Energoprojekt oprema a.d. , Beograd
29.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Novosadska fabrika kabela a.d., Novi Sad
29.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Energoprojekt oprema a.d. , Beograd
29.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Čelik a.d. , Bački Jarak
29.04.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Luka Dunav a.d. , Pančevo
29.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd
29.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Zlatibor Mermer a.d. , Užice
29.04.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Sojaprotein a.d. , Bečej
29.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
29.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Izolir a.d. , Zrenjanin
29.04.2015.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2014. godinu - Energoprojekt industrija a.d. , Beograd
29.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - SU - marketi a.d. , Subotica
29.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Energoprojekt industrija a.d. , Beograd
29.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Vodoprivreda a.d. , Požarevac
29.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Topola univerzal a.d. , Bačka Topola
29.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Kopex min liv a.d. , Niš
29.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Panonka a.d. , Sombor
29.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Higlo hladnjača a.d., Horgoš
29.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu- Terravita a.d. , Ratkovo
29.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Vino Kalem a.d. , Velika Drenova
29.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Kopex min a.d. , Niš
29.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Tehnika Oliveti a.d. , Beograd
29.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Fabrika bakarnih cevi a.d. , Majdanpek
29.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Hercegovina a.d. , Ravni Topolovac
29.04.2015.Konsolidovani godišnji izveštaj za 2014. godinu - Impol Seval a.d. , Sevojno
29.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Varnost Fitep a.d. , Zemun
29.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Omoljica u restrukturiranju a.d. , Omoljica
29.04.2015.Konsolidovani Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Utva silosi a.d. , Kovin
29.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Utva silosi a.d. , Kovin
29.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Impol Seval a.d. , Sevojno
29.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Putevi a.d. , Čačak
29.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Dinara Servis a.d. , Beograd
29.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Glas Podrinja a.d. , Šabac
29.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Dinara Gradnja a.d. , Beograd
29.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Savremena a.d. , Beograd
29.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Luka Senta a.d. , Senta
29.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Imos a.d. , Šid
29.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Imos a.d. , Šid
29.04.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Philip Morris Operations a.d. , Niš
29.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Philip Morris Operations a.d. , Niš
29.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Imtel Komunikacije a.d. , Beograd
29.04.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PP Feketić a.d. , Sombor
29.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Projmetal a.d. , Beograd
29.04.2015.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2014. godinu - Montinvest a.d. , Beograd
29.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Montinvest a.d. , Beograd
29.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Novi Pazar put a.d. , Novi Pazar
29.04.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodina a.d. , Sombor
29.04.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PP Miletić a.d. , Sombor
29.04.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PP Sombor a.d. , Sombor
29.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Saobraćaj a.d. , Odžaci
29.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Miroč a.d. , Kladovo
29.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Oreovica a.d. , Oreovica
29.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Krušik plastika a.d. , Osečina
29.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - British American Tobacco Vranje a.d., Vranje
29.04.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Ribarsko gazdinstvo a.d. , Beograd
29.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - PP Feketić a.d. , Sombor
29.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - PP Sombor a.d. , Sombor
29.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Srbijatransport a.d. , Beograd
29.04.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Banatski Despotovac a.d. , Banatski Despotovac
29.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Plana Market a.d., Velika Plana
29.04.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd
29.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu- Termika a.d. , Beograd
28.04.2015.Rešenje o prestanku statusa člana Berze - Šumadija broker a.d. , Kragujevac
28.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Geosonda - Mašinski centar a.d. , Beograd
28.04.2015.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Kaštel a.d. , Ečka
28.04.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Kaštel a.d. , Ečka
28.04.2015.Konsolidovni godišnji izveštaj za 2014. godinu - Srbijaput a.d. , Beograd
28.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Cineoptic a.d. , Beograd
28.04.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - Nova Budućnost a.d. , Žarkovac
28.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Institut za tržišna istraživanja a.d. , Beograd
28.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Srbijaput a.d. , Beograd
28.04.2015.Godišnji izveštaj ‚za 2014. godinu - Vojvodina a.d. , Sombor
28.04.2015.Ažurirani informatori - 28.04.2015
28.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Hajdučica a.d. , Hajdučica
28.04.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Srbijaput a.d. , Beograd
28.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Poslovni objekti a.d. , Beograd
28.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Iritel a.d. , Beograd
28.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Ratar a.d. , Pančevo
28.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Izvor a.d. , Paraćin
28.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - 7. Juli a.d. , Sirig
28.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu- Duga a.d. , Beograd
28.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - FKL a.d. , Temerin
28.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Jadran a.d., Nova Gajdobra
28.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu- Metalac - Metalurgija a.d. , Novi Sad
28.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Žitopromet - mlin a.d. , Senta
28.04.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Woksal a.d. , Užice
28.04.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Goša montaža a.d. , Velika Plana
28.04.2015.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Kultura a.d. , Bački Petrovac - KULT
28.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Tisa a.d. , Senta
28.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Vagar a.d. , Novi Sad
28.04.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hidrobiro a.d. , Novi Sad
28.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Taratrans a.d. , Bajina Bašta
28.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Putevi a.d. , Požega
28.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Zavod za geotehniku a.d. , Subotica
28.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Uniprom a.d. , Novi Pazar
28.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu- Autotransport u restrukturiranju a.d. , Kraljevo
28.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Tehnoradionica a.d. , Zrenjanin
28.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Standard a.d. , Leskovac
28.04.2015.Godišnji izveštaj - Industrija nameštaja Bajmok a.d. , Bajmok
28.04.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Tehnohemija a.d. , Sremska Mitrovica
28.04.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Goša montaža a.d. , Velika Plana
28.04.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Tisa a.d. , Senta
28.04.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Mostprojekt a.d. , Beograd
28.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Unior Components a.d. , Kragujevac
28.04.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Metalac - Metalurgija a.d. , Novi Sad
28.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Teretni transport Bor u restrukturiranju a.d. , Bor
27.04.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - NIP Zrenjanin a.d., Zrenjanin
27.04.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Globos osiguranje a.d. , Beograd
27.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Vojvodinaput Zrenjanin a.d. , Zrenjanin
27.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Informatika a.d. , Beograd
27.04.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodina a.d., Novi Sad
27.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Vig vodovod i grejanje a.d. , Novi Sad
27.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Budućnost a.d., Preševo
27.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Mladost a.d. , Aleksandrovac
27.04.2015.Ažurirani informatori - 27.04.2015
27.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Sloga a.d. , Zrenjanin
27.04.2015.Godišnji izveštaj - Rudo a.d. , Beograd
27.04.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Čačanska banka a.d. , Čačak
27.04.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Holcim agregati a.d. , Popovac
27.04.2015.Najava za objavljivanje pojedinačnog i konsolidovanog Godišnjeg izveštaja - Komercijalna banka a.d. , Beograd
27.04.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - FKL a.d. , Temerin
27.04.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - Astoria a.d., Beograd
27.04.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Poslovni objekti a.d. , Beograd
27.04.2015.Kodeks korporativnog upravljanja - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
27.04.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Varnost Fitep a.d. , Zemun
27.04.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
27.04.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - 7. Juli a.d. , Sirig
27.04.2015.Najava Godišnjeg izveštaja - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
27.04.2015.Najava dostavljanja godišnjeg izveštaja - NIS a.d., Novi Sad
27.04.2015.Najava dostavljanja godišnjeg izveštaja - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
27.04.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - 7. Juli a.d. , Sirig
27.04.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Planinka a.d. , Kuršumlija
27.04.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Veterinarska stanica a.d., Zrenjanin
27.04.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Mlekara Loznica a.d. , Loznica
27.04.2015.Predlog Izmena i i dopuna Statuta - STUP Vršac a.d. , Vršac
27.04.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - STUP Vršac a.d. , Vršac
27.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Mlekara Loznica a.d. , Loznica
27.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Tehnohemija a.d. , Sremska Mitrovica
27.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Mostprojekt a.d. , Beograd
27.04.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica
27.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Sunce a.d. , Sombor
27.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - PP Pobeda a.d. , Pobeda
27.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - PTK Panonija a.d. , Panonija
27.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Tržnica a.d. , Subotica
27.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Ravno a.d. , Ćuprija
27.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Junior a.d. , Brus
24.04.2015.Ažurirani informatori - 24.04.2015
24.04.2015.Odluka o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Beoplan a.d. , Beograd - BEOP
24.04.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija od nesaglasnih akcionara - Sojaprotein a.d. , Bečej
24.04.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Bioprotein a.d. , Beograd
24.04.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Bioprotein a.d. , Beograd
24.04.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Nafta a.d. , Beograd
24.04.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Potisje precizni liv a.d. , Ada
24.04.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Orahovo a.d. , Novo Orahovo
24.04.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Sanad a.d. , Sanad
24.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Bezdan poljoprivredno preduzeće a.d. , Bezdan
24.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Hempro a.d. , Beograd
24.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Zvezda - Helios hemijska industrija a.d. , Gornji Milanovac
24.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Vojvodinaput a.d. , Subotica
24.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Zvezda fabrika ogledala a.d. , Beograd
24.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja
24.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Yugoslavia Commerce a.d., Beograd
24.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Intereuropa - logističke usluge a.d. , Dobanovci
24.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - NIP Zrenjanin a.d., Zrenjanin
24.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Nedeljne novine a.d. , Bačka Palanka
24.04.2015.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2014. godinu - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
24.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
24.04.2015.Najava dostavljanja godišnjeg izveštaj za 2014. godinu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
24.04.2015.Upitnik o praksi korporativnog upravljanja - Komercijalna banka a.d. , Beograd
24.04.2015.Ponuda za preuzimanje akcija - Jugometal a.d. , Beograd
24.04.2015.Ponuda za preuzimanje akcija - Jugometal a.d. , Beograd
24.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Graničar a.d. , Konak
24.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Vojvodina a.d., Novi Sad
23.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Saobraćaj i transport a.d. , Zrenjanin
23.04.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - Telefonkabl a.d. , Beograd
23.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Doža Đerđ a.d., Bačka Topola
23.04.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Mladi borac a.d. u restrukturiranju, Sonta
23.04.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Krušik plastika a.d. , Osečina
23.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Borac a.d. , Šurjan
23.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Ribarsko gazdinstvo a.d. , Beograd
23.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
23.04.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - KBM banka a.d. , Kragujevac
23.04.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
23.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Gradina a.d. , Užice
23.04.2015.Ažurirani informatori - 23.04.2015
23.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Žitko a.d. , Bačka Topola
23.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
23.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Fabrika maziva FAM a.d. u restrukturiranju, Kruševac
23.04.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Institut za tržišna istraživanja a.d. , Beograd
23.04.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Rumatrans a.d. , Ruma
23.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Kosmaj a.d. , Mladenovac
23.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - FAP a.d. , Priboj
22.04.2015.Ažurirani informatori - 22.04.2015
22.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Izoprogres a.d. , Beograd
22.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Proel a.d. , Požarevac
22.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Pančevac a.d. , Pančevo
22.04.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Zrenjanin
22.04.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Beogradska pekarska industrija a.d. , Beograd
22.04.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Dunav Grocka a.d. , Grocka
21.04.2015.Ažurirani informatori - 21.04.2015
21.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Dunav Grocka a.d. , Grocka
21.04.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
21.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu- Napredak a.d. , Pirot
21.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Žitobanat a.d. , Vršac
21.04.2015.Ponuda za preuzimanje akcija - AIK banka a.d. , Niš
21.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Dedinje a.d. , Beograd
21.04.2015.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Beogradska pekarska industrija a.d. , Beograd - BPIB
21.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Petar Drapšin u restrukturiranju a.d. , Mladenovac
21.04.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Higlo hladnjača a.d., Horgoš
21.04.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Higlo hladnjača a.d., Horgoš
21.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Niskogradnja a.d. , Smederevo
21.04.2015.Isključenje akcija sa Open Market i uključenje akcija na MTP Belex - Ferum a.d. , Valjevo - FERM
21.04.2015.Isključenje akcija sa Open Market i uključenje akcija na MTP Belex - Nikodije Stojanović Tatko a.d. , Prokuplje - NKDJ
21.04.2015.Isključenje akcija sa Open Market i uključenje akcija na MTP Belex - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka - GFOM
21.04.2015.Isključenje akcija sa Open Market i uključenje akcija na MTP Belex - BIP a.d. , Beograd - BIPB
21.04.2015.Isključenje akcija sa Open Market i uključenje akcija na MTP Belex - Autoservis a.d. , Čačak - ATSVS
21.04.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Izoprogres a.d. , Beograd
21.04.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - FAP a.d. , Priboj
21.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - PZP Požarevac a.d. , Požarevac
21.04.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Omoljica u restrukturiranju a.d. , Omoljica
20.04.2015.Ažurirani informatori - 20.04.2015
20.04.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija od nesaglasnih akcionara - Bačka a.d., Sivac
20.04.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica
20.04.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Sojaprotein a.d. , Bečej - SJPT
20.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - Holcim agregati a.d. , Popovac
20.04.2015.Informacija za investitore - Grad Šabac
20.04.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - PK Sombor Holding CO a.d. , Petrovaradin
20.04.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Lipa a.d. , Novi Pazar
20.04.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Termika a.d. , Beograd
20.04.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Niskogradnja a.d. , Smederevo
20.04.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Žitopromet - mlin a.d. , Senta
17.04.2015.Ažurirani informatori - 17.04.2015
17.04.2015.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - Graničar a.d. , Konak
17.04.2015.Sazivanje Skupštine akcionara dopuna dnevnog reda - Metalac Proleter Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
17.04.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
17.04.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Marfin bank a.d. , Beograd
16.04.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Elektroveze proizvodnja a.d. , Beograd
16.04.2015.Upitnik o praksi korporativnog upravljanja - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd - AERO
16.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. godinu - TIZ a.d. , Zemun
16.04.2015.Ažurirani informatori - 16.04.2015
16.04.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Ravno a.d. , Ćuprija
16.04.2015.Rešenje o uključenju nove emisije akcija na MTP Belex - IMT a.d. , Beograd
15.04.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - Imlek a.d. , Beograd
15.04.2015.Ažurirani informatori - 15.04.2015
15.04.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Hidrobiro a.d. , Novi Sad
15.04.2015.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Agrovršac a.d., Vršac - AGVR
15.04.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - Industrijske nekretnine a.d., Beograd
15.04.2015.Odložena Skupština akcionara - Telefonkabl a.d. , Beograd
15.04.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tisa a.d. , Senta
14.04.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Telefonkabl a.d. , Beograd
14.04.2015.Ažurirani informatori - 14.04.2015
14.04.2015.Privremena suspenzija aktivnosti Dunav Stockbroker a.d. Beograd kao market mejkera na akcijama - Tigar a.d. , Pirot
14.04.2015.Odložena Skupština akcionara - FAP a.d. , Priboj
14.04.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija od nesaglasnih akcionara - Sojaprotein a.d. , Bečej
14.04.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica
14.04.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - Agrovojvodina export - import a.d. , Novi Sad
14.04.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - Agrovojvodina export - import a.d. , Novi Sad
14.04.2015.Izveštaj o preuzimanju akcija - Imlek a.d. , Beograd
14.04.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Veterinarska stanica a.d., Zrenjanin
14.04.2015.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje - Graničar a.d. , Konak
14.04.2015.Ponuda za preuzimanje akcija - Graničar a.d. , Konak
14.04.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd
09.04.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Sanad a.d. , Sanad
09.04.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - Astoria a.d., Beograd
09.04.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - TIZ a.d. , Zemun
09.04.2015.Izveštaj o preuzimanju akcija - Industrijske nekretnine a.d., Beograd
09.04.2015.Izveštaj o preuzimanju akcija - Bambi a.d. , Požarevac
09.04.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Dijamant a.d. , Zrenjanin
09.04.2015.Ažurirani informatori - 09.04.2015
09.04.2015.Odluka o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Mlekara Šabac a.d. , Šabac - MLSA
09.04.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodina a.d. , Starčevo
09.04.2015.Sazivanje vanredne sednice Skupštine akcionara - Beogradska pekarska industrija a.d. , Beograd
09.04.2015.Sazivanje vanredne sednice Skupštine akcionara - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
09.04.2015.Sazivanje vanredne sednice Skupštine akcionara - Termika a.d. , Zrenjanin
08.04.2015.Izmena i dopuna Pravilnika o tarifi Berze
08.04.2015.Izveštaj o preuzimanju akcija - Žitopromet - mlin a.d. , Senta
08.04.2015.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Ečka a.d. , Lukino Selo
08.04.2015.Ažurirani informatori - 08.04.2015
08.04.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Dijamant a.d. , Zrenjanin
08.04.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Građevinar a.d. , Debeljača
08.04.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav a.d. , Apatin
08.04.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Panonka a.d. , Sombor
08.04.2015.Obaveštenje o sticanju akcija od nesaglasnih akcionara - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica
07.04.2015.Ažurirani informatori - 07.04.2015
07.04.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija od nesaglasnih akcionara - Sojaprotein a.d. , Bečej
07.04.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Župa a.d. , Kruševac
07.04.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Ribnjak Sutjeska a.d. , Sutjeska
07.04.2015.Sazivanje Skupštine Beogradske berze a.d. Beograd
07.04.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Komercijalna banka a.d. , Beograd
06.04.2015.Ažurirani informatori - 06.04.2015
06.04.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Morava prom a.d. , Lapovo
03.04.2015.Ažurirani informatori - 03.04.2015
03.04.2015.Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja - Proleter a.d. , Arilje
03.04.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jubmes banka a.d. , Beograd
03.04.2015.Predlog izmena Statuta - Dunav Re a.d. , Beograd
03.04.2015.Odluka o raspodeli dobiti - Proleter a.d. , Arilje
03.04.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Proleter a.d. , Arilje
03.04.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Ming kovačnica a.d. , Niš
03.04.2015.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Jugometal a.d. , Beograd
03.04.2015.Godišnji izveštaj za 2014. - Ming kovačnica a.d. , Niš
03.04.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - Jugometal a.d. , Beograd
03.04.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - BB Trade a.d. , Žitište
03.04.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Branko Perišić a.d. - u restrukturiranju, Kruševac
03.04.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ming kovačnica a.d. , Niš
03.04.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Seme Tamiš a.d. , Pančevo
03.04.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - ZIF Fima SEE Activist a.d. , Beograd
02.04.2015.Ažurirani informatori - 02.04.2015
02.04.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - PKB Korporacija a.d., Beograd
02.04.2015.Izveštaj o preuzimanju akcija - Termika a.d. , Zrenjanin
02.04.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Kosmaj mermer a.d. , Mladenovac
02.04.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - Graničar a.d. , Konak
02.04.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - C market a.d. , Beograd
02.04.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - Jugometal a.d. , Beograd
02.04.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - Jugometal a.d. , Beograd
02.04.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - Jugometal a.d. , Beograd
02.04.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - Jugometal a.d. , Beograd
02.04.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Intereuropa - logističke usluge a.d. , Dobanovci
02.04.2015.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Holcim agregati a.d. , Popovac
02.04.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Peščara a.d. , Subotica
01.04.2015.Javni poziv i ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Teko mining Rakovac a.d. , Ledinci
01.04.2015.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Societe Generale Banka Srbija a.d. , Beograd
01.04.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Societe Generale Banka Srbija a.d. , Beograd
01.04.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PIK Vrbas a.d. , Beograd
01.04.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - DDOR Novi Sad a.d. , Novi Sad
01.04.2015.Ažurirani informatori - 01.04.2015
01.04.2015.Rešenje o uključenju nove emisije akcija na MTP - Dunav banka a.d., Beograd
01.04.2015.Jedinstveni prospekt za uključenje akcija na MTP - Dunav banka a.d., Beograd - KMBZ
01.04.2015.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Autoprevoz a.d. , Čačak - APCA
01.04.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
01.04.2015.Predlog Odluke o izmenama i dopunama Osnivačkog akta - Dunav banka a.d., Beograd
01.04.2015.Predlog Odluke o izmenama i dopunama Statuta - Dunav banka a.d., Beograd
01.04.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Stjenik a.d. , Čačak
01.04.2015.Odložena Skupština akcionara - BIP a.d. , Beograd
01.04.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Termomont a.d. , Novi Sad
01.04.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Ibar a.d. , Raška
01.04.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - KBM banka a.d. , Kragujevac
01.04.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Polet a.d. , Hrtkovci
01.04.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - 7. Juli Majke Jevrosime 47-49 a.d. , Beograd
01.04.2015.BELEXsentiment za april 2015. godine
01.04.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Elektroizgradnja a.d. , Bajina Bašta

Arhiva vesti

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost888,04
Promena-11,83
% -1,31%
22.09.2023. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,1990
USD/RSD109,9737
Izvor NBS, 22.09.2023.
Tržišna kapitalizacija - 22.09.2023.
424.931.540.484 RSD
3.625.726.674 EUR
Vesti sa Berze
05.09.2023.
BELEXsentiment za septembar 2023. godine
01.09.2023.
BELEX Monthly Report - August 2023. - 01.09.2023.
31.08.2023.
IVAN LEPOSAVIĆ - Novi izvršni direktor Beogradske berze
Poslednje vesti
22.09.2023.
Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Metalac Home Market a.d. , Novi Sad
22.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Dedinje a.d. , Beograd
22.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Termovent SC Livnica čelika a.d. , Bačka Topola
22.09.2023.
Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Proel a.d. , Beograd - PRSPO
22.09.2023.
Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Zmaj a.d. , Zemun - ZMAJ