U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

- Vesti za jul 2023 godine

31.07.2023.Kvartalni izveštaj za II kvartal 2023. godine - Jedinstvo a.d. , Sevojno
31.07.2023.Kvartalni izveštaj za II kvartal 2023. godine - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
31.07.2023.Kvartalni izveštaj za drugi kvartal 2023. godine - NIS a.d., Novi Sad
31.07.2023.Finansijski izveštaj za II kvartal 2023. - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
31.07.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Min Div a.d. , Svrljig
31.07.2023.Otkazana Skupština akcionara - Min Div a.d. , Svrljig
28.07.2023.Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO22207
28.07.2023.Kvartalni izveštaj za II kvartal 2023. godine - Fintel energija a.d. , Beograd
28.07.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Prosveta a.d. , Beograd
28.07.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Prosveta a.d. , Beograd
27.07.2023.Rezultati NIS grupe u prvom polugodištu 2023. godine - NIS a.d., Novi Sad
26.07.2023.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Autoventil a.d. , Užice
26.07.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Autoventil a.d. , Užice
26.07.2023.Najava dostavljanja kvartalnog izveštaja za II kvartal 2023.godine - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
26.07.2023.Najava dostavljanja kvartalnog izveštaja za II kvartal 2023. godine - Jedinstvo a.d. , Sevojno
26.07.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - BB Trade a.d. , Žitište
26.07.2023.Odluka o prestanku statusa člana Berze - ABC broker a.d., Beograd
26.07.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
26.07.2023.Najava dostavljanja kvartalnog izveštaja za II kvartal 2023. godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
25.07.2023.Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Ribnjak Sutjeska a.d. , Sutjeska - RIBS
25.07.2023.Najava dostave i objave Kvartalnog izveštaja za drugi kvartal 2023. godine - NIS a.d., Novi Sad
25.07.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd
25.07.2023.Najava dostavljanja i objave Kvartalnog izveštaja za II kvartal 2023. godine - Fintel energija a.d. , Beograd
25.07.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Galeb FSU a.d. , Beograd
25.07.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Galeb GTE a.d. , Beograd
24.07.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Taratrans a.d. , Bajina Bašta
24.07.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Taratrans a.d. , Bajina Bašta
24.07.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Taratrans a.d. , Bajina Bašta
24.07.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Taratrans a.d. , Bajina Bašta
24.07.2023.Izveštaj o plaćanjima autoritetima vlasti - Rudnik Kovin a.d. , Kovin
24.07.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Šljunkara a.d. , Bela Crkva
24.07.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Šljunkara a.d. , Bela Crkva
24.07.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Šljunkara a.d. , Bela Crkva
24.07.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Šljunkara a.d. , Bela Crkva
21.07.2023.Ažurirani informatori - 21.07.2023
21.07.2023.Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Vagar a.d. , Futog - VGAR
19.07.2023.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - BAS a.d. , Beograd
19.07.2023.Izveštaj sa održanevanredne sednice Skupštine akcionara - Osnova projekt a.d. , Beograd
19.07.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Sloga a.d. , Kać
19.07.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
19.07.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
19.07.2023.Mišljenje uprave u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - Centroslavija a.d., Novi Sad
19.07.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Sloga a.d. , Kać
19.07.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Sloga a.d. , Kać
19.07.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Sloga a.d. , Kać
19.07.2023.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Sloga a.d. , Kać
18.07.2023.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Trivit mlin a.d. , Vrbas
18.07.2023.Odluka o raspodeli dobiti za 2022. godinu - Impol Seval a.d. , Sevojno
18.07.2023.Ažurirani informatori - 18.07.2023
18.07.2023.Izveštaj o preuzimanju akcija - Transport Voždovac a.d. , Beograd
18.07.2023.Izveštaj o preuzimanju akcija - Ming kovačnica a.d. , Niš
18.07.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Dimničar a.d. , Beograd
17.07.2023.Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO18174
17.07.2023.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Kopaonik a.d. , Beograd
17.07.2023.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Kopaonik a.d. , Beograd
17.07.2023.Odluka o povlačenju akcija sa organizovanog tržišta - Savatransport a.d. , Beograd
14.07.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Inex-Uzor a.d., Negotin
14.07.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Homolje a.d. , Žagubica
14.07.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - izmenjen - Irmovo a.d. , Kisač
14.07.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Proel a.d. , Beograd
13.07.2023.Ažurirani informatori - 13.07.2023
13.07.2023.Sazivanje Vanredne Skupštine akcionara - Dinara a.d. , Beograd
13.07.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Savatransport a.d. , Beograd
12.07.2023.Ažurirani informatori - 12.07.2023
12.07.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Budućnost a.d., Preševo
10.07.2023.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Usluga a.d. , Bačka Topola
10.07.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Kolut a.d. , Kolut
10.07.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Veterinarska stanica Koceljeva a.d. , Koceljeva
10.07.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022 - Veterinarska stanica Koceljeva a.d. , Koceljeva
10.07.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Veterinarska stanica Koceljeva a.d. , Koceljeva
10.07.2023.Ponuda za preuzimanje akcija skraćeni tekst - Centroslavija a.d., Novi Sad
10.07.2023.Ponuda za preuzimanje akcija osnovni tekst - Centroslavija a.d., Novi Sad
10.07.2023.Sazivanje Skupštine akcionara - Vino župa a.d. , Aleksandrovac
07.07.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Inex - bakar a.d. , Majdanpek
07.07.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Homolje a.d. , Žagubica
07.07.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Homolje a.d. , Žagubica
07.07.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Inex - bakar a.d. , Majdanpek
07.07.2023.Obaveštenje o značajnom učešću - Inex - bakar a.d. , Majdanpek
06.07.2023.Odluka o raspodeli dobiti za 2022. godinu - Zlatarplast a.d. , Nova Varoš
06.07.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Zlatarplast a.d. , Nova Varoš
06.07.2023.Odluka o raspodeli dobiti za 2022. godinu - Srbijatransport a.d. , Beograd
06.07.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Srbijatransport a.d. , Beograd
06.07.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Srbijatransport a.d. , Beograd
06.07.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Bigz Publishing a.d. , Beograd
06.07.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Bigz Publishing a.d. , Beograd
06.07.2023.Odluka o izboru revizora za 2023. godinu - JAA - autorska agencija za Srbiju a.d. , Beograd
06.07.2023.Odluka o usvajanju izveštaja o poslovanju za 2022. godinu - JAA - autorska agencija za Srbiju a.d. , Beograd
06.07.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2022. godinu - JAA - autorska agencija za Srbiju a.d. , Beograd
06.07.2023.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - JAA - autorska agencija za Srbiju a.d. , Beograd
06.07.2023.Obaveštenje o postupku i načinu isplate dividende - Termika-Beograd a.d. , Beograd
06.07.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Autotransport a.d. , Beograd
05.07.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Putevi a.d. , Užice
05.07.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Lučić Prigrevica a.d. , Novi Sad
04.07.2023.Ažurirani informatori - 04.07.2023
04.07.2023.BELEXsentiment za jul 2023. godine
04.07.2023.Odluka o usvajanju Konsolidovanog godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Centroprom a.d. , Beograd
04.07.2023.Odluka o usvajanju Konsolidovanog godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Centroprom a.d. , Beograd
04.07.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Centroprom a.d. , Beograd
04.07.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Centroprom a.d. , Beograd
04.07.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Centroprom a.d. , Beograd
04.07.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Centroprom a.d. , Beograd
04.07.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ribarsko gazdinstvo a.d. , Beograd
04.07.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Planum GP a.d. , Beograd
04.07.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Planum GP a.d. , Beograd
04.07.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Planum GP a.d. , Beograd
04.07.2023.Odluka o raspodeli dobiti za 2022.godinu - Zmaj a.d. , Zemun
04.07.2023.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2022.godinu sa Izveštajem revizora - Zmaj a.d. , Zemun
04.07.2023.Izveštaj sa održane Redovne Skupštine akcionara - Zmaj a.d. , Zemun
04.07.2023.Odluka o povlačenju akcija sa organizovanog tržišta - Geosonda - Fundiranje a.d. , Beograd
04.07.2023.Odluka o razrešenju i imenovanju članova NO - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
04.07.2023.Odluka o usvajanju Izveštaja o naknadama članova NO - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
04.07.2023.Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Nadzornog odbora - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
04.07.2023.Odluka o raspodeli dobiti za 2022. godinu - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
04.07.2023.Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju za 2022. godinu - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
04.07.2023.Odluka o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora koji se odnosi na GFI za 2022. godinu - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
04.07.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2022. godinu - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
04.07.2023.Izveštaj sa održane redovne sednice Skupštine akcionara - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
03.07.2023.Godišnji dokument o objavljenim informacijama 2022/2023 - Đokić NTK a.d. , Knjaževac
03.07.2023.Odluka o usvajanju Konsolidovanog godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
03.07.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
03.07.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
03.07.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
03.07.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja
03.07.2023.Odluka o pokriću gubitka za 2022. godinu - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja
03.07.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja
03.07.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Goč a.d. , Trstenik
03.07.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Goč a.d. , Trstenik
03.07.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Goč a.d. , Trstenik
03.07.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Goč a.d. , Trstenik
03.07.2023.BELEX Monthly Report - June 2023.
03.07.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Fasma a.d. , Beograd
03.07.2023.Odluka o raspodeli dobiti za 2022. godinu - Fasma a.d. , Beograd
03.07.2023.Izveštaj sa održane redovne sednice Skupštine akcionara - Fasma a.d. , Beograd
03.07.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Fabrika hleba i mleka a.d. , Surdulica
03.07.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Ratar a.d. , Pančevo
03.07.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Ratar a.d. , Pančevo
03.07.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ratar a.d. , Pančevo
03.07.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ratko Mitrović a.d. Beograd
03.07.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Tehnohemija a.d. , Sremska Mitrovica
03.07.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Tehnohemija a.d. , Sremska Mitrovica
03.07.2023.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tehnohemija a.d. , Sremska Mitrovica
03.07.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Vodoprivreda a.d. , Smederevska Palanka
03.07.2023.Održana XV redovna sednica Skupštine akcionara - NIS a.d., Novi Sad
03.07.2023.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - NIS a.d., Novi Sad
03.07.2023.Odluka o raspodeli dobiti za 2022. godinu - NIS a.d., Novi Sad
03.07.2023.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Duga a.d. , Beograd
03.07.2023.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2022. godinu - Duga a.d. , Beograd

Arhiva vesti

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost990,17
Promena-0,95
% -0,10%
17.05.2024. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,1050
USD/RSD107,8514
Izvor NBS, 17.05.2024.
Tržišna kapitalizacija - 17.05.2024.
450.098.771.305 RSD
3.843.548.707 EUR
Vesti sa Berze
09.05.2024.
BELEXsentiment za maj 2024. godine
07.05.2024.
BELEX Monthly Report - April 2024. - 07.05.2024.
04.04.2024.
BELEXsentiment za april 2024. godine
Poslednje vesti
17.05.2024.
Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO24209
17.05.2024.
Obaveštenje o značajnom učešću akcionara - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
17.05.2024.
Sazivanje Skupštine akcionara - Zlatarplast a.d. , Nova Varoš
17.05.2024.
Sazivanje Skupštine akcionara - Megal a.d. , Bujanovac
17.05.2024.
Sazivanje Skupštine akcionara - Bačka a.d., Sivac