U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

- Vesti za oktobar 2008 godine

31.10.2008.Inovirani prospekti - 31.10.2008
31.10.2008.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Zorka Pharma a.d. , Šabac
31.10.2008.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja, metodom preovlađujuće cene, akcijama izdavaoca - Reč naroda a.d. , Požarevac - RNRD
31.10.2008.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja, metodom preovlađujuće cene, akcijama izdavaoca - Vesti a.d., Užice - VSTI
31.10.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Banat a.d. , Banatski Karlovac
31.10.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Šidtrans a.d. , Šid
31.10.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara i sazivanje nove Skupštine akcionara - Pobeda holding a.d. , Petrovaradin
31.10.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Bečej prevoz a.d. , Bečej
31.10.2008.Bitni dogadjaji - Đerdap usluge a.d. , Kladovo
31.10.2008.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Zlatibor a.d. , Čajetina
31.10.2008.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
31.10.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Napredak a.d. , Plandište
30.10.2008.Uključenje na VBT - Razvitak a.d. , Lazarevac - RZVK
30.10.2008.Uključenje na VBT - Raška savremena konfekcija a.d. , Novi Pazar - RASK
30.10.2008.Inovirani prospekti - 30.10.2008
30.10.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Sigma a.d. , Subotica
30.10.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Univerzal a.d. , Kanjiža
30.10.2008.Izveštaj o preuzimanju akcija - Venčac a.d. , Aranđelovac
30.10.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Vesti a.d., Užice
30.10.2008.Odluka Upravnog odbora o poništenju sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala društva - UTP Morava a.d. , Čačak
30.10.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Jednota a.d. , Kovačica
30.10.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Budućnost Jagodina a.d. , Jagodina
30.10.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Jadran a.d. , Novi Bečej
30.10.2008.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2007.godinu - Jefimija M a.d. , Raška
30.10.2008.Zahtev za prinudnu prodaju akcioja - Vatrosprem, Kumodraška 240 a.d., Beograd
30.10.2008.Zakazivanje trgovanja metodom minimalne cene - Partizan a.d. , Kragujevac - PART
29.10.2008.Inovirani prospekti - 29.10.2008
29.10.2008.Rešenje o prestanku privremene obustave i nastavku trgovanja, akcijama izdavaoca - Frad filteri a.d. , Aleksinac - FRAD
29.10.2008.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja, metodom preovlađujuće cene, akcijama izdavaoca - Partizan a.d. , Kragujevac - PART
29.10.2008.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Continental promet a.d. , Novi Sad - CONP
29.10.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd
29.10.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Partizan Tekstil a.d. , Čačak
29.10.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Duvan Čačak a.d. , Čačak
29.10.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Partizan Tekstil a.d. , Čačak
29.10.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - MIN Inženjering a.d., Niš
29.10.2008.Obaveštenje o nameri preuzimanja akcija - Srbijaautoput a.d. , Beograd
29.10.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Agroprogres a.d. , Beograd
29.10.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Avala Ada a.d. , Beograd
29.10.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Novi Dom a.d. , Beograd
29.10.2008.Rešenje o prestanku privremene obustave i nastavku trgovanja, metodom preovlađujuće cene, akcijama izdavaoca - Veterinarska stanica a.d., Svilajnac - VSSV
29.10.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Srbija turist a.d. , Niš
29.10.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Elektromehanika a.d. , Niš
29.10.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Sloboda a.d. , Novi Pazar
29.10.2008.Mišljenje u vezi ponude za preuzimanje za preuzimanje akcija - TP Zvezda a.d. , Zemun
29.10.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - IRC NIC a.d. , Užice
29.10.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Fidelinka a.d. , Subotica
29.10.2008.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Sunce a.d. , Sombor
29.10.2008.Obaveštenje o isplati dividende - Vojvodinaput Zrenjanin a.d. , Zrenjanin
29.10.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Amb grafika a.d. , Novi Sad
29.10.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Fap Famos a.d., Beograd
29.10.2008.Mišljenje Upravnog odbora u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - Kompresor a.d. , Beograd
29.10.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Morava a.d. , Jagodina
28.10.2008.Uključenje na VBT - ZIF Triumph Elite a.d., Beograd - TELT
28.10.2008.Inovirani prospekti - 28.10.2008
28.10.2008.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Metals banka a.d. , Novi Sad - MTBN
28.10.2008.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Agrooprema Svilajnac a.d. , Svilajnac - AGSVV
28.10.2008.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Agrooprema Svilajnac a.d. , Svilajnac - AGSV
28.10.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
28.10.2008.Obaveštenje o isplati dividende - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
28.10.2008.Odluka Upravnog odbora o odobravanju plaćanja dividende u toku 2008.godine ( međudividenda) - DIN fabrika Duvana a.d. , Niš
28.10.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Dijamant a.d. , Zrenjanin
28.10.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zorka Pharma a.d. , Šabac
28.10.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Inex Radulaška a.d. , Beograd
28.10.2008.Sazivanje III vanredne Skupštine akcionara - Straževica a.d. , Batočina
27.10.2008.Uključenje na VBT - Veterinarska stanica Kragujevac a.d. , Kragujevac - VSKG
27.10.2008.Inovirani prospekti - 27.10.2008
27.10.2008.Odluka o dopuni Odluke o sticanju sopstvenih akcija na organizovanom tržištu - Soja protein a.d. , Bečej
27.10.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Tamiš a.d. , Pančevo
27.10.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Agrosavez a.d. , Sombor
27.10.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Mlinoservis a.d. , Novi Sad
27.10.2008.Izveštaj o preuzimanju akcija - Betonjerka a.d. , Vladičin Han
27.10.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - BIP a.d. , Beograd
27.10.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Pobeda a.d. , Beograd
27.10.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
27.10.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Eurofoil a.d. , Bor
27.10.2008.Izveštaj o preuzimanju akcija - Vatrosprem, Kumodraška 240 a.d., Beograd
27.10.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Niva a.d. , Novi Sad
27.10.2008.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2007.godinu - Industrija nameštaja Bajmok a.d. , Bajmok
27.10.2008.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2007.godinu - Industrija nameštaja Bajmok a.d. , Bajmok
27.10.2008.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Dijamant a.d. , Zemun
24.10.2008.Uključenje na VBT - Duvanska Han a.d. , Vladičin Han - DVHN
24.10.2008.Ponuda za preuzimanje akcija - Remont a.d. , Kragujevac
24.10.2008.Inovirani prospekti - 24.10.2008
24.10.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Danubius a.d. , Novi Sad
24.10.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Danubius a.d. , Novi Sad
24.10.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Jugoelektro a.d. , Beograd
24.10.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Partizan MMIP a.d. , Beograd
24.10.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Jedinstvo - metalogradnja a.d. , Sevojno
24.10.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Tamnavaput a.d. , Ub
24.10.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Izolir a.d. , Zrenjanin
24.10.2008.Izveštaj o primarnoj ponudi akcija III emisije, unapred poznatim kupcima - Svrljig a.d. , Svrljig
24.10.2008.Ponuda za preuzimanje akcija - GP Novi Bečej a.d. , Novi Bečej
24.10.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Betonjerka a.d. , Senta
24.10.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Nopal a.d. , Bačka Palanka
24.10.2008.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
24.10.2008. Mišljenje i vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - Ishrana a.d. , Smederevo
24.10.2008.Izveštaj o preuzimanju akcija - Standardprojekt a.d. , Subotica
24.10.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Sab Monet a.d. , Beograd
24.10.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Tehnika a.d. , Vršac
24.10.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - BAS a.d. , Beograd
24.10.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Termika a.d. , Beograd
24.10.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Srpska banka a.d. , Beograd
24.10.2008.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Intex a.d. , Mladenovac - INTX
24.10.2008.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Vojvodinaput Pančevo a.d. , Pančevo - VPPA
24.10.2008.Rešenje o prestanku privremene obustave i isključenju sa trgovanja, akcija izdavaoca - Morava a.d. , Čačak - MRVA
24.10.2008.Saopštenje povodom aktuelne situacije - Metals banka a.d. , Novi Sad
24.10.2008.Zakazivanje trgovanja metodom minimalne cene - Filip Višnjić a.d., Beograd - FLPV
24.10.2008.Zakazivanje trgovanja metodom minimalne cene - Kompresor a.d. , Ćuprija - KMPR
23.10.2008.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja, metodom preovlađujuće cene, akcijama izdavaoca - Kompresor a.d. , Ćuprija - KMPR
23.10.2008.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja, metodom preovlađujuće cene, akcijama izdavaoca - Filip Višnjić a.d., Beograd - FLPV
23.10.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Betonjerka a.d. , Čačak
23.10.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Budućnost za grafičku delatnost a.d. , Novi Sad
23.10.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
23.10.2008.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2007.godinu - Jefimija M a.d. , Raška
23.10.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Impol Seval a.d. , Sevojno
23.10.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Energoprojekt industrija a.d. , Beograd
23.10.2008.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2007.godinu Konsolidovani - Poslovni sistem Stankom a.d. , Beograd
23.10.2008.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2007.godinu - Poslovni sistem Stankom a.d. , Beograd
23.10.2008.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2007.godinu - Poslovni sistem Stankom a.d. , Beograd
23.10.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Poslovni sistem Stankom a.d. , Beograd
23.10.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Imtel computers a.d. , Beograd
23.10.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Energoprojekt garant a.d. , Beograd
23.10.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Projmetal a.d. , Beograd
23.10.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Jugozapadna Bačka a.d. , Bač
23.10.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Beoplan a.d. , Beograd
23.10.2008.Ponuda za preuzimanje akcija - Remont a.d. , Valjevo
23.10.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Sinteza a.d. , Beograd
23.10.2008.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2007.godinu - Hotel Park a.d. , Novi Sad
23.10.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Mlin a.d. , Novi Kneževac
23.10.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Alltech - Fermin a.d. , Senta
23.10.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Vetprom Novi Sad a.d. , Novi Sad
23.10.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Zavod za sudska veštačenja a.d. , Novi Sad
23.10.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Mozaik a.d. , Kikinda
23.10.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
23.10.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Podunavlje a.d. , Apatin
23.10.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Bazar a.d. , Novi Sad
23.10.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Leskovački sajam a.d. , Leskovac
23.10.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Deva a.d. , Kruševac
23.10.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Fabrika hartije a.d., Beograd
23.10.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sigma a.d. , Subotica
23.10.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Galeb GTE a.d. , Beograd
23.10.2008.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2007.godinu - Potens perforacija a.d. , Požega
23.10.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica
23.10.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Medela a.d. , Vrbas
23.10.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Trudbenik a.d. , Vršac
23.10.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Trivit mlin a.d. , Vrbas
23.10.2008.Zakazivanje trgovanja metodom minimalne cene - Autograna a.d. , Priboj - ATGR
22.10.2008.Inovirani prospekti - 22.10.2008
21.10.2008.Inovirani prospekti - 21.10.2008
21.10.2008.Rešenje o prestanku privremene obustave i nastavku trgovanja, metodom preovlađujuće cene, akcijama izdavaoca - ŠPIK Sloga a.d., Ivanjica - SLIV
21.10.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Ravnište a.d. , Kruševac
21.10.2008.Odluka Skupštine akcionara o homogenizaciji akcija - Palilula MMP a.d. , Beograd
21.10.2008.Odluka Skupštine akcionara o raspodeli dobiti za 2007.godinu - Palilula MMP a.d. , Beograd
21.10.2008.Odluka Skupštine akcionara o povećanju osnovnog kapitala iz sredstava Društva - Palilula MMP a.d. , Beograd
21.10.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Palilula MMP a.d. , Beograd
21.10.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodinaput a.d. , Novi Sad
21.10.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Putevi a.d. , Požega
21.10.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - RTV Zaječar a.d. , Zaječar
21.10.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Autoprevozturist a.d. , Čačak
21.10.2008.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - Jefimija M a.d. , Raška
21.10.2008.Izveštaj o preuzimanju akcija - Jednota a.d. , Kovačica
21.10.2008.Izveštaj o preuzimanju akcija - Ribar a.d. , Novi Kneževac
21.10.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - ABS Minel Fepo a.d. , Zrenjanin
21.10.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Minel elektrooprema i postrojenja a.d. , Beograd
21.10.2008.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Fabrika mernih transformatora a.d. , Zaječar
21.10.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ratkovo a.d. , Ratkovo
21.10.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Neoplanta a.d. , Novi Sad
21.10.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Zidar a.d. , Bečej
21.10.2008.Izveštaj o preuzimanju akcija akcija - Staro sajmište a.d. , Beograd
21.10.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Sigurnost - As a.d. , Beograd
21.10.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Sigurnost - Vračar a.d. , Beograd
21.10.2008.Odluka o sticanju sopstvenih akcija - Bambi Banat a.d. , Beograd
21.10.2008.Odluka o sticanju sopstvenih akcija - Imlek a.d. , Beograd
20.10.2008.Uključenje na VBT - Potisje remont a.d., Ada - PTRM
20.10.2008.Saopštenje za javnost - Metals banka a.d. , Novi Sad
20.10.2008.Inovirani prospekti - 20.10.2008
20.10.2008.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja, metodom preovlađujuće cene, akcijama izdavaoca - Frad filteri a.d. , Aleksinac - FRAD
20.10.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Lido a.d. , Zemun
20.10.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Drina river bridge corporation a.d. , Beograd
20.10.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Srbijateks a.d. , Beograd
20.10.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Luka Beograd a.d. , Beograd
20.10.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Lager usluge a.d. , Beograd
20.10.2008.Nacrt Ugovora o spajanju uz pripajanje - Lager usluge a.d. , Beograd
20.10.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Srbijaprevoz a.d. , Beograd
20.10.2008.Nacrt Ugovora o spajanju uz pripajanje - Srbijaprevoz a.d. , Beograd
20.10.2008.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Lafarge BFC a.d. , Beočin - LBFC
20.10.2008.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Sloga Petrovaradin a.d. , Petrovaradin - SLGP
17.10.2008.Uključenje na VBT - Sandžaktrans ugostiteljstvo 15. maj a.d. , Novi Pazar - STUG
17.10.2008.Uključenje na VBT - Sandžaktrans putnički saobraćaj a.d. , Novi Pazar - STPS
17.10.2008.Uključenje na VBT - Sandžaktrans a.d., Novi Pazar - STNP
17.10.2008.Inovirani prospekti - 17.10.2008
17.10.2008.Zakazivanje trgovanja metodom minimalne cene - Radio Sombor a.d., Sombor - RDSO
17.10.2008.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - TP Zvezda a.d. , Zemun
17.10.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Livnica preciznih odlivaka a.d. , Ada
17.10.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Geoinženjering a.d. , Beograd
17.10.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
17.10.2008.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2007.godinu - Đerdap usluge a.d. , Kladovo
17.10.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Politika a.d. , Beograd
17.10.2008.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2007.godinu - Đerdap usluge a.d. , Kladovo
17.10.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Agrooprema PSC a.d. , Jagodina
17.10.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Beogradelektro a.d. , Beograd
17.10.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Dahlia a.d. , Zemun
17.10.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - PKB Inshra a.d. , Beograd
17.10.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Višnjica dućani a.d. , Beograd
17.10.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Srbijateks a.d. , Beograd
17.10.2008.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Ishrana a.d. , Smederevo
17.10.2008.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Kompresor a.d. , Beograd
17.10.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Autotransport a.d. , Kraljevo
17.10.2008.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Javor mpk a.d. , Beograd - JVRB
17.10.2008.Odrzan prvi medjunarodni Roadshow berzi regiona
16.10.2008.Uključenje na VBT - TPP Sjenica a.d. , Sjenica - TPPS
16.10.2008.Uključenje na VBT - Srbija a.d. , Kragujevac - SRBKG
16.10.2008.Uključenje na VBT - Konstruktor a.d. , Novi Sad - KNST
16.10.2008.Inovirani prospekti - 16.10.2008
16.10.2008.Izveštaj i preuzimanju akcija - Sloga transport a.d. , Leskovac
16.10.2008.Izveštaj o preuzimanju akcija - Zvezda a.d. , Leskovac
16.10.2008.Obaveštenje o prinudnoj prodaji akcija - Sloga transport a.d. , Leskovac
16.10.2008.Obaveštenje o prinudnoj prodaji akcija - Zvezda a.d. , Leskovac
16.10.2008.Odluka Upravnog odbora - OTP Banka Srbija a.d., Novi Sad
16.10.2008.Obaveštenje o isplati dividende - Čačanski Glas a.d. , Čačak
16.10.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - PIK Bečej - Poljoprivreda a.d. , Bečej
16.10.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Stari grad a.d. , Čačak
16.10.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Čačanski Glas a.d. , Čačak
15.10.2008.Odluka o izmenama i dopunama Pravila poslovanja Beogradske berze
15.10.2008.Uključenje na VBT - TP Dunav a.d., Smederevo - TPDN
15.10.2008.Uključenje na VBT - Svetlost a.d. , Kragujevac - SVKG
15.10.2008.Inovirani prospekti - 15.10.2008
15.10.2008.Odluka o promeni raspona zone fluktuacije za naredno trgovanje akcijama izdavaoca - Tekstilpromet a.d. , Zrenjanin - TPZR
15.10.2008.Odluka o promeni raspona zone fluktuacije za naredno trgovanje akcijama izdavaoca - Agrovojvodina mehanizacija a.d. , Novi Sad - AGMH
15.10.2008.Obaveštenje o rezultatima ponude za sticanje sopstvenih akcija - Servo Mihalj inženjering a.d. , Zrenjanin
15.10.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Energoprojekt Niskogradnja a.d. , Beograd
15.10.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - IMK 14. oktobar a.d. , Kruševac
15.10.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Niva a.d. , Novi Sad
15.10.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Hoteli Tara a.d. , Bajina Bašta
15.10.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Bora Kečić specijalni transporti a.d. , Beograd
15.10.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Uno Martin home a.d. , Smederevo
15.10.2008.Ponuda za prodaju ( otuđenje ) sopstvenih akcija - Utva silosi a.d. , Kovin
15.10.2008.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2007.godinu - PD Zaječar a.d. , Zaječar
15.10.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Forum - Plasman a.d. , Novi Sad
15.10.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Pekarska industrija a.d. , Pančevo
15.10.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Duvanska industrija Vranje a.d., Vranje
15.10.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Veolia Transport Litas a.d. , Požarevac
15.10.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Agrooprema a.d. , Beograd
15.10.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Hidrogradnja promet a.d. , Čačak
15.10.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Banat seme a.d. , Zrenjanin
15.10.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Pekara 1. maj a.d. , Vršac
15.10.2008.Ponuda za preuzimanje akcija - Jefimija M a.d. , Raška
15.10.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Taratrans a.d. , Bajina Bašta
15.10.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Minmodel a.d. , Niš
15.10.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mačkatica a.d. , Surdulica
14.10.2008.Inovirani prospekti - 14.10.2008
14.10.2008.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Morava inženjeringprojekt a.d. , Sombor - MRIN
14.10.2008.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Zaječar a.d. , Zaječar - ZJCR
14.10.2008.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Veterinarska stanica Ruma a.d., Ruma - VTRU
14.10.2008.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Eurofoil a.d. , Bor
14.10.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Agh a.d. , Gadžin Han
14.10.2008.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - Žitopromet Ruma a.d. , Ruma
14.10.2008.Bitan dogadjaj - Lafarge BFC a.d. , Beočin
14.10.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
14.10.2008.Zaključak o ispravci Odluke o uključivanju na vanberzansko tržište - PZP Kragujevac a.d. Kragujevac
14.10.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Ateks a.d. , Beograd
14.10.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Slobodna zona Subotica a.d. , Subotica
14.10.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Elektrotehna a.d. , Niš
14.10.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Selekcija a.d. , Aleksinac
14.10.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Selekcija a.d. , Aleksinac
14.10.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Granexport a.d. , Pančevo
14.10.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Vojvodinaput Zrenjanin a.d. , Zrenjanin
14.10.2008.Sazivanje skupštine - Vojvodinaput Zrenjanin a.d. , Zrenjanin
14.10.2008.Godisnji izvestaj o poslovanju - Varvarinsko polje a.d. , Varvarin
14.10.2008.Izvod iz finansijskog izveštaja - Varvarinsko polje a.d. , Varvarin
14.10.2008.Izvod iz konsoliovanih finansijskih izveštaja - Varvarinsko polje a.d. , Varvarin
14.10.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Varvarinsko polje a.d. , Varvarin
14.10.2008.Izvod iz finansijskog izveštaja - Usluga Novi Sad a.d. , Novi Sad
14.10.2008.Godišnji izveštaj o poslovanju - Usluga Novi Sad a.d. , Novi Sad
13.10.2008.Uključenje na VBT - Takovo transport a.d. , Beograd - TATR
13.10.2008.Uključenje na VBT - PZP Kragujevac a.d. , Kragujevac - PZPKG
13.10.2008.Uključenje na VBT - Elektronika ETM a.d. , Beograd - EETM
13.10.2008.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2007.godinu - FPM Beograf a.d. , Beograd
13.10.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodinaput Pančevo a.d. , Pančevo
13.10.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Ishrana a.d. , Smederevo
13.10.2008.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2007. godinu - FPM Beograf a.d. , Beograd
13.10.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Đuro Strugar a.d. , Kula
13.10.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - PP Feketić a.d. , Sombor
13.10.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Radio Sombor a.d., Sombor
13.10.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
13.10.2008.Inovirani prospekti - 13.10.2008
13.10.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - TQ Loznica a.d. , Loznica
13.10.2008.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2007.godinu - Topola a.d. , Kikinda
13.10.2008.Ponuda za preuzimanje akcija - Turist a.d. , Bačka Palanka
13.10.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Maltinex - sladara a.d. , Bačka Palanka
13.10.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Bezdan poljoprivredno preduzeće a.d. , Bezdan
13.10.2008.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2007.godinu - Maltinex - sladara a.d. , Bačka Palanka
13.10.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Rumaplast a.d. , Ruma
13.10.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Sremput a.d. , Ruma
13.10.2008.Obaveštenje o održavanju ponovljene Sednice Skupštine akcionara - Vojvodinaput a.d. , Novi Sad
13.10.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Agrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
13.10.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Ćele kula a.d. , Niš
13.10.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Savremena administracija a.d. , Beograd
13.10.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Srbijateks a.d. , Beograd
13.10.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Fabrika kablova Zaječar a.d. , Zaječar
13.10.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Ostrvica a.d. , Rudnik
13.10.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Alas - Rakovac a.d. , Novi Sad
13.10.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Alas holding a.d. , Novi Sad
13.10.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Žito Bačka a.d. , Kula
13.10.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Ratar a.d. , Pančevo
13.10.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Agroseme a.d. , Kikinda
13.10.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Naša sloga a.d. , Kovin
13.10.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - PD Vojvodina a.d. , Novo Miloševo
10.10.2008.Uključenje na VBT - Industrija precizne mehanike a.d. , Beograd - IPMB
10.10.2008.Uključenje na VBT - Ekran a.d. , Sombor - EKRN
10.10.2008.Inovirani prospekti - 10.10.2008
10.10.2008.Odluka o promeni raspona zone fluktuacije za naredno trgovanje akcijama izdavaoca - Remont a.d. , Valjevo - RMVA
10.10.2008.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Vital a.d. , Vrbas
10.10.2008.Odluka o prodaji (otuđenju) sopstvenih prioritetnih akcija - Robne kuće Niš a.d. , Niš
10.10.2008.Odlaganje održavanja Skupštine akcionara - Autosaobraćaj a.d. , Kragujevac
10.10.2008.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja, metodom preovlađujuće cene, akcijama izdavaoca - Duvanpromet a.d. , Kragujevac - DVAN
10.10.2008.Rešenje o prestanku privremene obustave i isključenju sa trgovanja, akcija izdavaoca - Kro a.d. , Bezdan - KROB
10.10.2008.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Inos a.d. , Beograd - INSB
10.10.2008.Rešenje o prestanku statusa člana Berze - AAA Security broker a.d. , Beograd
09.10.2008.Inovirani prospekti - 09.10.2008
09.10.2008.Zakazivanje trgovanja metodom minimalne cene - Južna Morava a.d. , Vladičin Han - JMVH
09.10.2008.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja, metodom preovlađujuće cene, akcijama izdavaoca - Južna Morava a.d. , Vladičin Han - JMVH
09.10.2008.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2007.godinu - Agrohem a.d. , Novi Sad
09.10.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Minel kotlogradnja a.d. , Beograd
09.10.2008.Obaveštenje o uspešnosti primarne ponude akcija III emisije unapred poznatim kupcima - Metalac a.d. , Beograd
09.10.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Metalac a.d. , Beograd
09.10.2008.Ponuda za preuzimanje akcija - Žitopromet Ruma a.d. , Ruma
09.10.2008.Ponuda za preuzimanje akcija - DDOR Novi Sad a.d. , Novi Sad
09.10.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Stari Grad UP a.d. , Beograd
09.10.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Knjaz Miloš a.d. , Aranđelovac
09.10.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Agrobanka a.d. , Beograd
09.10.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Credy banka a.d. , Kragujevac
09.10.2008.Izveštaj o preuzimanju akcija - Napredak a.d. , Apatin
09.10.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Metalpromet a.d. , Kruševac
09.10.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Nissal a.d. , Niš
08.10.2008.Inovirani prospekti - 08.10.2008
08.10.2008.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2007.godinu - Poljoprivreda Novo Selo a.d. , Orom
08.10.2008.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2007.godinu - Poljoprivreda Novo Selo a.d. , Orom
08.10.2008.Odluka o sticanju sopstvenih akcija - Planinka a.d. , Kuršumlija
08.10.2008.Odluka Skupštine akcionara o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora - Zaječar a.d. , Zaječar
08.10.2008.Odluka Skupštine akcionara o pokretanju postupka likvidacije - Zaječar a.d. , Zaječar
08.10.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zaječar a.d. , Zaječar
08.10.2008.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja, metodom preovlađujuće cene, akcijama izdavaoca - Kro a.d. , Bezdan - KROB
08.10.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Planinka a.d. , Kuršumlija
08.10.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Fidelinka a.d. , Subotica
08.10.2008.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2007.godinu - Kron a.d. , Beograd
08.10.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Donji Srem a.d. , Pećinci
08.10.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Granexport a.d. , Pančevo
08.10.2008.Ponuda za preuzimanje akcija - DTD Ribarstvo a.d. , Petrovaradin
08.10.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugozan a.d. , Beograd
08.10.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Moravica a.d. , Stara Moravica
08.10.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Bačka a.d. , Sivac
08.10.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Žitoprodukt a.d. , Kragujevac
08.10.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Fabrika mernih transformatora a.d. , Zaječar
08.10.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Fabrika mernih transformatora a.d. , Zaječar
08.10.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Fabrika mernih transformatora a.d. , Zaječar
08.10.2008.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Elektrotehna a.d. , Niš
08.10.2008.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2007.godinu - Dunav a.d. , Bezdan
08.10.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Dunav a.d. , Bezdan
08.10.2008.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2007.godinu - Brodogradilište Apatin a.d. , Apatin
08.10.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Brodogradilište Apatin a.d. , Apatin
07.10.2008.Inovirani prospekti - 07.10.2008
07.10.2008.Zakazivanje trgovanja metodom minimalne cene - Veterinarska stanica a.d., Svilajnac - VSSV
07.10.2008.Obaveštenje o isplati dividende - Vojvodinaput Zrenjanin a.d. , Zrenjanin
07.10.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Zmaj a.d. , Zemun
07.10.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2008. godine - Drina river bridge corporation a.d. , Beograd
07.10.2008.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Novi Beograd a.d. , Beograd
07.10.2008.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Apatinska pivara a.d. , Apatin
07.10.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Vatrosprem, Kumodraška 240 a.d., Beograd
07.10.2008.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - Vatrosprem, Kumodraška 240 a.d., Beograd
07.10.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Goša FSO a.d. , Simićevo
07.10.2008.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Venčac a.d. , Aranđelovac
07.10.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Polet a.d. , Novi Pazar
07.10.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Metalac - Metalurgija a.d. , Novi Sad
07.10.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Neoplanta a.d. , Novi Sad
07.10.2008.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2007.godinu - Menta a.d. , Padej
07.10.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Menta a.d. , Padej
07.10.2008.Dow Jones STOXX - Prezentacija Dow Jones STOXX Balkan porodice indeksa
07.10.2008.Srpske akcije ukljucene u nove Dow Jones STOXX indekse
07.10.2008.Odluka o nacinu utvrdjivanja cene na zatvaranju
06.10.2008.Uključenje na VBT - Srednji Banat a.d., Sečanj - SBNT
06.10.2008.Uključenje na VBT - Prostor a.d., Ada - PRSR
06.10.2008.Uključenje na VBT - Legrap a.d., Leskovac - LGRP
06.10.2008.Uključenje na VBT - Dalija a.d. , Sremska Mitrovica - DLJA
06.10.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Somborske novine a.d. , Sombor
06.10.2008.Odluka Skupštine akcionara o usvajanju revizorskog izveštaja - Elektroprodukt a.d. , Niš
06.10.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Elektroprodukt a.d. , Niš
06.10.2008.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2007.godinu - Elektroprodukt a.d. , Niš
06.10.2008.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2007.godinu - Elektroprodukt a.d. , Niš
06.10.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Etilen a.d. , Beograd
06.10.2008.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2007.godinu - Đorđe Zličić a.d. , Đurđevo
06.10.2008.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2007.godinu - Ibar a.d. , Raška
06.10.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Apatinska pivara a.d. , Apatin
06.10.2008.Poziv za vanrednu Sednicu Skupštine akcionara - Fap Famos a.d., Beograd
06.10.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Fap Famos a.d., Beograd
06.10.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Agroprogres a.d. , Beograd
06.10.2008.Inovirani prospekti - 06.10.2008
06.10.2008.Odluka o sticanju sopstvenih akcija na organizovanom tržištu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
06.10.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Zorka Pharma a.d. , Šabac
06.10.2008.Izveštaj o bitnom događaju ( Sazivanje vanredne Skupštine akcionara) - Zorka Pharma a.d. , Šabac
06.10.2008.Rešenje o prestanku privremene obustave i isključenju sa trgovanja, akcija izdavaoca - Interpromet a.d. , Beograd - INTP
06.10.2008.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Agrovojvodina - mašinoalat a.d. , Novi Sad - AVMS
06.10.2008.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2007.godinu - Tisa a.d. , Temerin
06.10.2008.Izveštaj sa održane XXXII vanredne Skupštine akcionara - Hypo Alpe - Adria Bank a.d. , Beograd
06.10.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Kać
06.10.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Telefonkabl a.d. , Beograd
06.10.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Đerdap usluge a.d. , Kladovo
06.10.2008.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2007.godinu - Stanišić a.d. , Stanišić
06.10.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - FPM Beograf a.d. , Beograd
03.10.2008.Aktivirana stranica Korporativno upravljanje
03.10.2008.Rešenje o prestanku privremene obustave i isključenju sa trgovanja, akcija izdavaoca - Beograd a.d. , Beograd - BGBGM
03.10.2008.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Prokupac a.d. , Prokuplje - PRKP
03.10.2008.Inovirani prospekti - 03.10.2008
03.10.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Seme - Pančevo a.d. , Pančevo
03.10.2008.Izvod iz konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2007.godinu - Srbijateks a.d. , Beograd
03.10.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Budućnost a.d. , Čurug
03.10.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Ratkovo a.d. , Ratkovo
03.10.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Balkan auto centar a.d. , Subotica
03.10.2008.Odluka Upravnog odbora o objavljivanju javnog poziva za otkup sopstvenih akcija - Nikolinci a.d. , Nikolinci
03.10.2008.Odluka Upravnog odbora o sadržaju ponude za sticanje sopstvenih akcija - Nikolinci a.d. , Nikolinci
03.10.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PD Vojvodina a.d. , Novo Miloševo
03.10.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - PD Zaječar a.d. , Zaječar
03.10.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hidroinvest a.d., Beograd
03.10.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
03.10.2008.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Elektrotehna a.d. , Niš
02.10.2008.Inovirani prospekti - 02.10.2008
02.10.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - IRC NIC a.d. , Užice
02.10.2008.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2007.godinu - Marfin bank a.d. , Beograd
02.10.2008.Rešenje o prestanku privremene obustave i isključenju sa trgovanja, akcija izdavaoca - Šidexpres a.d. , Šid - SIEX
02.10.2008.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Metal Obrenovac a.d. , Obrenovac
02.10.2008.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Dimničar a.d. , Bečej - DIMB
02.10.2008.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Palisad a.d. , Čajetina - PLCJ
02.10.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Pekabeta a.d. , Beograd
02.10.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Mostar UP a.d. , Beograd
02.10.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Zavod za ekon. dom. Srbije a.d. , Beograd
02.10.2008.Izvod iz konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2007.godinu- Utva - Milan premasunac a.d. , Kačarevo
02.10.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Podunavlje a.d. , Bačka Palanka
02.10.2008.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2007.godinu - Ukras a.d. , Beograd
02.10.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Čačanski Glas a.d. , Čačak
02.10.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Hidrogradnja i erozija a.d. , Požarevac
02.10.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Agro a.d. , Dobanovci
02.10.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Geomašina a.d. , Beograd
02.10.2008.Otkazivanje i ponovno sazivanje Skupštine akcionara - Budućnost Jagodina a.d. , Jagodina
02.10.2008.Obaveštenje o prinudnoj prodaji akcija - Granexport a.d. , Pančevo
02.10.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Poslovni sistem Stankom a.d. , Beograd
02.10.2008.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2007.godinu - Dolina a.d. , Padina
02.10.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rudnap a.d. , Beograd
01.10.2008.Uključenje na VBT - Livmin a.d., Niš - LVMN
01.10.2008.Uključenje na VBT - Dimničar a.d., Novi Sad - DMNS
01.10.2008.Uključenje na VBT - Balkan a.d. , Dimitrovgrad - BLKN
01.10.2008.Uključenje na VBT - Angropromet a.d., Niš - ANPN
01.10.2008.Uključenje na VBT - Agrosavez a.d. , Sombor - AGSA
01.10.2008.Inovirani prospekti - 01.10.2008
01.10.2008.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Invest Projekt a.d. , Bečej - INPB
01.10.2008.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja,akcijama izdavaoca - Interpromet a.d. , Beograd - INTP
01.10.2008.Izveštaj sa održane XXXIII vanredne Skupštine akcionara - Metals banka a.d. , Novi Sad
01.10.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Privredna banka Pančevo a.d. , Pančevo
01.10.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - MIN Inženjering a.d., Niš
01.10.2008.Obaveštenje o nameri preuzimanja akcija - Venčac a.d. , Aranđelovac
01.10.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Ekonomija a.d. , Jarkovac
01.10.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Ekonomija a.d. , Jarkovac
01.10.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Revnost a.d. , Novi Sad
01.10.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Revnost a.d. , Novi Sad
01.10.2008.Odluka Skupštine akcionara o isplati dividende i utvrđivanju dana dividende - Revnost a.d. , Novi Sad
01.10.2008.Odluka Upravnog odbora o utvrđivanju dana dividende - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
01.10.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
01.10.2008.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2007.godinu - Motins a.d. , Novi Sad
01.10.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Fabrika hartije a.d., Beograd
01.10.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Politika a.d. , Beograd
01.10.2008.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Politika a.d. , Beograd
01.10.2008.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Servo Mihalj inženjering a.d. , Zrenjanin
01.10.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Tehnička knjiga a.d. , Beograd
01.10.2008.Ponuda za preuzimanje akcija - Betonjerka a.d. , Vladičin Han
01.10.2008.Ponuda za preuzimanje akcija - Vatrosprem, Kumodraška 240 a.d., Beograd
01.10.2008. Nova verzija BELEX.info aplikacije pustena u rad
01.10.2008.SMS servisi Berze, raspolozivi na MTS i Telenor mrezi, od danas i na VIP mrezi

Arhiva vesti

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost888,04
Promena-11,83
% -1,31%
22.09.2023. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,1990
USD/RSD109,9737
Izvor NBS, 22.09.2023.
Tržišna kapitalizacija - 22.09.2023.
424.931.540.484 RSD
3.625.726.674 EUR
Vesti sa Berze
05.09.2023.
BELEXsentiment za septembar 2023. godine
01.09.2023.
BELEX Monthly Report - August 2023. - 01.09.2023.
31.08.2023.
IVAN LEPOSAVIĆ - Novi izvršni direktor Beogradske berze
Poslednje vesti
22.09.2023.
Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Metalac Home Market a.d. , Novi Sad
22.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Dedinje a.d. , Beograd
22.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Termovent SC Livnica čelika a.d. , Bačka Topola
22.09.2023.
Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Proel a.d. , Beograd - PRSPO
22.09.2023.
Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Zmaj a.d. , Zemun - ZMAJ