U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

- Vesti za april 2019 godine

30.04.2019.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2018. godinu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
30.04.2019.Ažurirani informatori - 30.04.2019
30.04.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Dunav a.d., Smederevo
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - PD Zaječar a.d. , Zaječar
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Spektar invest a.d. , Paraćin
30.04.2019.Godišnji konsolidovan izveštaj za 2018. godinu - Polet IGK a.d. , Novi Bečej
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Fabrika hleba i mleka ad, Surdulica
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Univerzal a.d. , Kanjiža
30.04.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Centroprom a.d. , Beograd
30.04.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kopaonik a.d. , Beograd
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Sloga a.d. , Kać
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Vojvodina a.d. , Sombor
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Vital a.d. , Vrbas
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Kopaonik a.d. , Beograd
30.04.2019.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2018. godinu - Dijamant a.d. , Zrenjanin
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Dijamant a.d. , Zrenjanin
30.04.2019.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2018. godinu - Centroprom a.d. , Beograd
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Centroprom a.d. , Beograd
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Dunav a.d., Smederevo
30.04.2019.Godišnji izveštaj - Srbija Tis a.d. , Zaječar
30.04.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama za 2018. godinu - Fero konstrukcije a.d. , Vranje
30.04.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Taratrans a.d. , Bajina Bašta
30.04.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Taratrans a.d. , Bajina Bašta
30.04.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Taratrans a.d. , Bajina Bašta
30.04.2019.Godišnji izveštaj - Taratrans a.d. , Bajina Bašta
30.04.2019.Upitnik o praksi korporativnog upravljanja - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
30.04.2019.Godišnji izveštaj - Srbija Tis a.d. , Zaječar
30.04.2019.Godišnji izveštaj - Srbija Tis a.d. , Zaječar
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu- Crveni signal a.d. , Beograd
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu- Rapid a.d. , Apatin
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Luka Senta a.d. , Senta
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu- Veterinarska stanica Šabac a.d. , Šabac
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Veterinarska stanica Koceljeva a.d. , Koceljeva
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Omoljica a.d. , Omoljica
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu- Rapid a.d. , Beograd
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Geosonda - Fundiranje a.d. , Beograd
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Sokolica a.d. , Despotovac
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu- Geomašina a.d. , Beograd
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - ZGOP a.d. , Novi Sad
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Uniprom a.d. , Novi Pazar
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu- Rimex a.d. , Beograd
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - JAA - autorska agencija za Srbiju a.d. , Beograd
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu- Glas Podrinja a.d. , Šabac
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu- Dunav Re a.d. , Beograd
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Takovo transport a.d. , Beograd
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Excelsior a.d. , Beograd
30.04.2019.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2018. godinu - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu- Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
30.04.2019.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2018. godinu - Srbijaput a.d. , Beograd
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - SMB - Mehanizacija i transport a.d. , Subotica
30.04.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Metalac Proleter Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
30.04.2019.Upitnik o praksi korporativnog upravljanja - NIS a.d., Novi Sad
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Grupa Univerexport - Trgopromet a.d. , Subotica
30.04.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kačarevo a.d., Kačarevo
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Cer a.d. , Čačak
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Voćar a.d. , Svilajnac
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Srbijaput a.d. , Beograd
30.04.2019.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Putnik a.d. , Novi Sad
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Bigz Publishing a.d. , Beograd
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Elektro industrijska servisna mreža a.d. , Beograd
30.04.2019.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2018. godinu - Energoprojekt industrija a.d. , Beograd
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Energoprojekt industrija a.d. , Beograd
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Nova Peščara a.d. , Deliblato
30.04.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Sojaprotein a.d. , Bečej
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Osnova projekt a.d. , Beograd
30.04.2019.Napomena uz Godišnji izveštaj u skladu sa članom 51. Zakona o tržištu kapitala - NIS a.d., Novi Sad
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Veterinarski centar a.d., Kraljevo
30.04.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Grupa Univerexport - Trgopromet a.d. , Subotica
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - NIS a.d., Novi Sad
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Inex - bakar a.d. , Majdanpek
30.04.2019.Godišnji izveštaj zy 2018. godinu - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
30.04.2019.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2018. godinu - Fabrika maziva FAM a.d., Kruševac
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Beozaštita a.d. , Beograd
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Trayal Korporacija u restrukturiranju a.d. , Kruševac
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Senta - promet a.d. , Senta
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Elektroizgradnja a.d. , Bajina Bašta
30.04.2019.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2018. godinu - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Oreovica a.d. , Oreovica
30.04.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - SP Laboratorija a.d., Bečej
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - IO Beograd a.d. , Beograd
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Beopan a.d. , Pančevo
30.04.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Fabrika maziva FAM a.d., Kruševac
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Lukoil Srbija a.d. , Beograd
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Hidrogradnja a.d. , Vršac
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Planum GP a.d. , Beograd
30.04.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica
30.04.2019.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Alfa plam a.d. , Vranje
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Severtrans a.d. , Sombor
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Ravnaja a.d., Mali Zvornik
30.04.2019.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Geomašina a.d. , Beograd
30.04.2019.Poziv za redovnu Skupštinu akcionara - Geomašina a.d. , Beograd
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - NBB Nekretnine a.d., Beograd
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Jadran a.d., Nova Gajdobra
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Bag a.d. , Bačko Gradište
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Hotel Park a.d. , Novi Sad
30.04.2019.Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2018. godinu - Vojvodinaput Bačkaput a.d. , Novi Sad
30.04.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2018. godinu - Vojvodinaput Bačkaput a.d. , Novi Sad
30.04.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Potisje precizni liv a.d. , Ada
30.04.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodinaput Bačkaput a.d. , Novi Sad
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Minos a.d. , Gornji Milanovac
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Albus a.d. , Novi Sad
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Chemos a.d. , Palić
30.04.2019.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Central a.d. , Vrbas
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Ciglana a.d. Titel
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Auto kuća Leskovac a.d. , Leskovac
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Kosmaj mermer a.d. , Mladenovac
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Zavod za sudska veštačenja a.d. , Novi Sad
30.04.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Grot a.d. , Vranje
30.04.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Univerzal a.d. , Kanjiža
25.04.2019.Kvartalni izveštaj za prvi kvartal 2019. godine - NIS a.d., Novi Sad
25.04.2019.Periodični sažeti konsolidovani finansijski izveštaji za prvi kvartal 2019. godine - NIS a.d., Novi Sad
25.04.2019.NIS objavljuje rezultate poslovanja u prvom kvaratalu 2019. godine - NIS a.d., Novi Sad
25.04.2019.Periodični sažeti finansijski izveštaji za prvi kvartal 2019. godine - NIS a.d., Novi Sad
25.04.2019.Ažurirani informatori - 25.04.2019
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Jedinstvo a.d. Sevojno
25.04.2019.Upitnik o praksi korporativnog upravljanja - Fintel energija a.d. , Beograd
25.04.2019.Konsolidovani godišnji izveštaj za 2018. godinu - Fintel energija a.d. , Beograd
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Trivit Pek a.d. , Vrbas
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godine - Auto kuća Zemun a.d., Zemun
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu- Pekarska industrija a.d. , Pančevo
25.04.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Vino Kalem a.d. , Velika Drenova
25.04.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Alfa plam a.d. , Vranje
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Vizor enterijeri a.d. , Temerin
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Unioninvest Inženjering i projektovanje a.d. , Beograd
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Fintel energija a.d. , Beograd
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Autotehna a.d. , Topola
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Nolit a.d. , Beograd
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Žitopek a.d. , Niš
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Agrovojvodina export - import a.d. , Novi Sad
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Betonjerka a.d., Sombor
25.04.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Intereuropa - logističke usluge a.d. , Dobanovci
25.04.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Tigar a.d. , Pirot
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
25.04.2019.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2018. godinu - Tigar a.d. , Pirot
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Tigar a.d. , Pirot
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godine - Inex Radulaška a.d. , Beograd
25.04.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Stoteks a.d. , Novi Sad
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Mlava a.d., Vučak
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Ruma fabrika kože a.d. , Ruma
25.04.2019.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2018. godinu - Jugoinspekt a.d. , Beograd
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Somborske novine a.d. , Sombor
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica
25.04.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Impol Seval a.d. , Sevojno
25.04.2019.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2018. godinu - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica konsolidovani
25.04.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sigurnost - As a.d. , Beograd
25.04.2019.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2018. godinu - Sigurnost - As a.d. , Beograd
25.04.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Insa a.d. , Zemun
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
25.04.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Tehnoradionica a.d. , Zrenjanin
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Alfa plam a.d. , Vranje
25.04.2019.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2018. godinu - Komercijalna banka a.d. , Beograd
25.04.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Chemos a.d. , Palić
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Bečejska Pekara a.d. Bečej
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Komercijalna banka a.d. , Beograd
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Erste bank a.d. , Novi Sad
25.04.2019.Mišljenje sindikalne organizacije u vezi sa ponudom za preuzimanje - Energoprojekt industrija a.d. , Beograd
25.04.2019.Mišljenje Uprave u vezi sa ponudom za preuzimanje - Energoprojekt industrija a.d. , Beograd
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Neostar a.d. , Novi Sad
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Budućnost a.d., Preševo
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Sigurnost - As a.d. , Beograd
25.04.2019.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd
25.04.2019.Upitnik o praksi korporativnog upravljanja - Komercijalna banka a.d. , Beograd
25.04.2019.Godišnji izveštaj za poslovnu 2018. godinu - Panonija a.d. , Pančevo
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Savremena a.d. , Beograd
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Telefonkabl a.d. , Beograd
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Ukus a.d. , Pećinci
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Sava a.d. , Šabac
25.04.2019.Upitnik o praksi korporativnog upraljanja - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
25.04.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara i o isplati dividende - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Lepenski vir a.d. , Pećinci
25.04.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Venac a.d. , Pećinci
25.04.2019.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - Minel Rastavljači a.d. , Novi Pazar
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Nikola Tesla EI a.d. , Beograd
25.04.2019.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2018. godinu - Simpo a.d. , Vranje
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Elkok a.d. , Kosjerić
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
25.04.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Minel Koncern a.d. , Beograd
25.04.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Osnova projekt a.d. , Beograd
25.04.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Auto kuća Zemun a.d., Zemun
25.04.2019.Poziv za redovnu sednicu Skupštine - Auto kuća Zemun a.d., Zemun
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja
25.04.2019.Odluka o dopuni dnevnog reda za Skupštinu akcionara - Vatroservis a.d., Novi Sad
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Kadinjača ad Užice
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Ćele kula a.d. , Niš
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Savremena administracija a.d. , Beograd
25.04.2019.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Duga a.d. , Beograd
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Stari Tamiš a.d. , Pančevo
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Kačarevo a.d., Kačarevo
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Grot a.d. , Vranje
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Stari Tamiš a.d. , Pančevo
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
25.04.2019.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2018. godinu - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
25.04.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - SP Laboratorija a.d., Bečej
25.04.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mlin a.d. , Bela Crkva
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Ikarbus a.d. , Beograd
25.04.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Ikarbus a.d. , Beograd
25.04.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Đokić NTK a.d. , Knjaževac
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Jugoslovenski fond za žita a.d. , Beograd
25.04.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Koprodukt a.d. , Novi Sad
25.04.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Koprodukt a.d. , Novi Sad
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Prvi partizan Emo a.d. , Užice
25.04.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Neostar a.d. , Novi Sad
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Ugoprom a.d. , Novi Kneževac
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Novitet a.d. , Novi Sad
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Kavim Raška a.d., Raška
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Globos osiguranje a.d. , Beograd
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Sjaj u tami a.d. , Beograd
25.04.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Jugoelektro a.d. , Beograd
25.04.2019.Statut - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
25.04.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
25.04.2019.Statut - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd
25.04.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Nama a.d. , Beograd
25.04.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Severni Banat a.d. , Kikinda
25.04.2019.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2018. godinu - Luka Beograd a.d. , Beograd
25.04.2019.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2018. godinu - Utva silosi a.d. , Kovin
24.04.2019.Ažurirani informatori - 24.04.2019
24.04.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Dinara Gradnja a.d. , Beograd
24.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Bora Kečić ATP a.d. , Obrenovac
24.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Minel Koncern a.d. , Beograd
24.04.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Dinara Servis a.d. , Beograd
24.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Dinara Servis a.d. , Beograd
24.04.2019.Rešenje o produženju privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca - Stjenik a.d. , Čačak - STNK
24.04.2019.Rešenje o produženju privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca - Swiss - American Trade INC a.d. , Zrenjanin - SWIS
24.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Jugoelektro a.d. , Beograd
24.04.2019.Rešenje o produženju privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca - Duvan promet a.d. , Zrenjanin - DVZR
24.04.2019.Rešenje o produženju privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca - Agroprodukt a.d. , Kraljevo - AGRP
24.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Interšped a.d. , Subotica
24.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Borac H&H a.d. , Kula
24.04.2019.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Budućnost Jagodina a.d. , Jagodina - BUJA
24.04.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Ravnište a.d. , Kruševac
24.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Metalac Home Market a.d. , Novi Sad
24.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Ravnište a.d. , Kruševac
24.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Mlin a.d. , Bela Crkva
24.04.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Termika-Beograd a.d. , Beograd
24.04.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Inex Divčibare a.d. , Kosjerić
24.04.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vagar a.d. , Futog
24.04.2019.Sazivanje redovne sednice Skupštine akcionara - Inex-Uzor a.d., Negotin
24.04.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Standard a.d. , Leskovac
24.04.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Rudo a.d. , Beograd
24.04.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sigurnost - As a.d. , Beograd
24.04.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Inles Komerc a.d. , Novi Sad
24.04.2019.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Standard a.d. , Leskovac
24.04.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Jugoinspekt a.d. , Beograd
24.04.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Vatroservis a.d., Novi Sad
24.04.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
24.04.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Globos osiguranje a.d. , Beograd
24.04.2019.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Prvi partizan Emo a.d. , Užice
24.04.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
24.04.2019.Obaveštenje o isplati dividende za 2018. godinu - Termika-Beograd a.d. , Beograd
24.04.2019.Zapisnik sa održane Skupštine akcionara - Minel Koncern a.d. , Beograd
24.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Magistrala a.d. , Beograd
24.04.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Interšped a.d. , Subotica
24.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Poslovni objekti a.d. , Beograd
24.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Utva silosi a.d. , Kovin
24.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
24.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Apos a.d. , Apatin
24.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Megal a.d. , Bujanovac
24.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Inex-Uzor a.d., Negotin
24.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Tabak a.d. , Niš
24.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018 godinu - Philip Morris Operations a.d. , Niš
24.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Inles Komerc a.d. , Novi Sad
24.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Vatroservis a.d., Novi Sad
24.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Niskogradnja a.d. , Smederevo
24.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Standard a.d. , Leskovac
24.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Dedinje a.d. , Beograd
24.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Inex Divčibare a.d. , Kosjerić
24.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Luka Beograd a.d. , Beograd
24.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Stoteks a.d. , Novi Sad
24.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Odžačar a.d. , Sombor
24.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Vagar a.d. , Futog
24.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Galeb Metaloplastika a.d. , Šabac
24.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Srbijatransport a.d. , Beograd
24.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Hempro a.d. , Beograd
24.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Žitosrem a.d. , Inđija
24.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Niš ekspres a.d., Niš
24.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Sistem FTO 011 a.d. , Beograd
24.04.2019.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2018. godinu - Lasta a.d. , Beograd
24.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Vojvodinaput Bačkaput a.d. , Novi Sad
24.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
24.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Invest - Import a.d. , Beograd
24.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Invest - Import a.d. , Beograd
24.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Rade Končar a.d. , Beograd
24.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Klanica 8. Oktobar a.d. , Petrovac
24.04.2019.Nacrt Odluke o izmenama Statuta - 5. oktobar a.d. , Srpska Crnja
24.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Vino župa a.d. , Aleksandrovac
24.04.2019.Odluka o sticanju sopstvenih akcija - Zlatarplast a.d. , Nova Varoš
24.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Vojvodinašped a.d. , Novi Sad
24.04.2019.Upitnik o praksi korporativnog upravljanja - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
23.04.2019.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Ikarbus a.d. , Beograd - IKRB
23.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Goša montaža a.d. , Beograd
23.04.2019.Ažurirani informatori - 23.04.2019
23.04.2019.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2018. godinu - Informatika a.d. , Beograd
23.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Putevi a.d. , Požega
23.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Hajdučica a.d. , Hajdučica
23.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Informatika a.d. , Beograd
23.04.2019.Odluka o raspodeli dobiti - Duvanska industrija a.d. , Bujanovac
23.04.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Duvanska industrija a.d. , Bujanovac
23.04.2019.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2018. godinu - Severni Banat a.d. , Kikinda
23.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Swisslion Miloduh a.d. , Kragujevac
23.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Be - Be a.d. , Bajina Bašta
23.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godine - Tehnoradionica a.d. , Zrenjanin
23.04.2019.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2018. godinu - Hajdučica a.d. , Hajdučica
23.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Fabrika opruga Čačak a.d. , Čačak
23.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Metalotehna Trade a.d. , Beograd
23.04.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Duvanska industrija a.d. , Bujanovac
23.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Lazar Nešić a.d. , Subotica
23.04.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Termika-Beograd a.d. , Beograd
23.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Simpo a.d. , Vranje
23.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Lasta a.d. , Beograd
23.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
23.04.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama u 2018. godini - Krušik plastika a.d. , Osečina
23.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Krušik plastika a.d. , Osečina
23.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - 4. juli a.d. , Crvenka
23.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Stanservis a.d. , Beograd
23.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Putnik a.d. , Beograd
23.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Saobraćaj a.d. , Odžaci
23.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Rudo a.d. , Beograd
23.04.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Elkok a.d. , Kosjerić
23.04.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Grupa Univerexport Bačka a.d. , Bačka Palanka
23.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Grupa Univerexport Bačka a.d. , Bačka Palanka
23.04.2019.Najava dostave i objave Godišnjeg izveštaja za 2018. godinu - NIS a.d., Novi Sad
23.04.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Galenika Fitofarmacija a.d., Zemun
23.04.2019.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2018. godinu - Galenika Fitofarmacija a.d., Zemun
23.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
23.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - HUP Balkan a.d. , Beograd
23.04.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Elektroizgradnja a.d. , Bajina Bašta
23.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - BAS a.d. , Beograd
23.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Termika-Beograd a.d. , Beograd
23.04.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Dinara a.d. , Beograd
22.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Autokuća Raketa a.d. Sevojno
22.04.2019.Ažurirani informatori - 22.04.2019
22.04.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Dunav Grocka a.d. , Grocka
22.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - PD Erozija a.d., Valjevo
22.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Koprodukt a.d. , Novi Sad
22.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Mladost a.d., Aleksandrovac
22.04.2019.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Tehnogradnja a.d. , Zrenjanin
22.04.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Ribarsko gazdinstvo a.d. , Beograd
22.04.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Reč naroda a.d. , Požarevac
22.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - SP Laboratorija a.d., Bečej
22.04.2019.Najava dostavljanja Godišnjeg izveštaja za 2018.godinu - Komercijalna banka a.d. , Beograd
22.04.2019.Najava dostavljanja Informatora o izdavaocu - Komercijalna banka a.d. , Beograd
22.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Vojvodina a.d., Novi Sad
22.04.2019.Najava dostavljanja Godišnjeg izveštaja za 2018. godinu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
22.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Sloga a.d. , Užice
22.04.2019.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2018. godinu - Imtel Komunikacije a.d. , Beograd
22.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Polet IGK a.d. , Novi Bečej
22.04.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Hajdučica a.d. , Hajdučica
22.04.2019.Pravosnaznost resenja UPPR - Kompanija Progres a.d. , Beograd
22.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Đerdap turist a.d. , Kladovo
22.04.2019.Najava dostavljanja Godišnjeg izveštaja za 2018. godinu - Jedinstvo a.d. , Sevojno
22.04.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mladost a.d. , Aleksandrovac
22.04.2019.Godišnji izveštaj konsolidovanih FI za 2018. godinu - Sloga a.d. , Banatski Karlovac
22.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Sloga a.d. , Banatski Karlovac
22.04.2019.Najava dostavljanja godišnjih finansijskih izveštaja za 2018. - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
22.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Irmovo a.d. , Kisač
22.04.2019.Najava dostavljanja godišnjeg izveštaja za 2018. godinu - Erste bank a.d. , Novi Sad
22.04.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Globos osiguranje a.d. , Beograd
22.04.2019.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - 5. oktobar a.d. , Srpska Crnja
22.04.2019.Najava dostave i objave Kvartalnog izveštaja za prvi kvartal 2019. godine - NIS a.d., Novi Sad
22.04.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
22.04.2019.Predlog odluke o izmeni statuta - EI Autoservis a.d. , Niš
22.04.2019.Statut - EI Autoservis a.d. , Niš
22.04.2019.Najava dostavljanja godišnjeg izveštaja za 2018. godinu - Fintel energija a.d. , Beograd
22.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Elektroveze proizvodnja a.d. , Beograd
22.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018.godinu - Fasma a.d. , Beograd
22.04.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Irmovo a.d. , Kisač
22.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Dinara Gradnja a.d. , Beograd
22.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Yugoslavia Commerce a.d., Beograd
22.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Trivit mlin a.d. , Vrbas
22.04.2019.Izveštaj o poslovanju za 2018. godinu - Vojvodinašped a.d. , Novi Sad
22.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Dinara a.d. , Beograd
22.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Fabrika bakarnih cevi a.d. , Majdanpek
22.04.2019.Izveštaj o poslovanju za 2018. godinu - Ribnjak Sutjeska a.d. , Sutjeska
22.04.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Svetlost a.d. , Beograd
22.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Svetlost a.d. , Beograd
22.04.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Ribnjak Sutjeska a.d. , Sutjeska
22.04.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Ribnjak Sutjeska a.d. , Sutjeska
22.04.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Minel Koncern a.d. , Beograd
22.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Central a.d. , Vrbas
22.04.2019.Godišnji izveštaj 2018 - Autotransport a.d. , Beograd
19.04.2019.Ažurirani informatori - 19.04.2019
19.04.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav Grocka a.d. , Grocka
19.04.2019.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Simpo a.d. , Vranje - SMPO
19.04.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - EI Autoservis a.d. , Niš
19.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godine celovit - Iritel a.d. , Beograd
19.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Tehnogradnja a.d. , Zrenjanin
19.04.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Autoventil a.d. , Užice
19.04.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Philip Morris Operations a.d. , Niš
19.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - 7. Juli a.d. , Beograd
19.04.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - SMB - Mehanizacija i transport a.d. , Subotica
19.04.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Iritel a.d. , Beograd
19.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - MD - EX a.d. , Kragujevac
19.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Fasil a.d. , Arilje
18.04.2019.Ažurirani informatori - 18.04.2019
18.04.2019.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2018. godinu - Impol Seval a.d. , Sevojno
18.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Impol Seval a.d. , Sevojno
18.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Dunav Grocka a.d. , Grocka
18.04.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Reč naroda a.d. , Požarevac
18.04.2019.Konsolidovani Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Valjaonica bakra Sevojno a.d. , Sevojno
18.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Valjaonica bakra Sevojno a.d. , Sevojno
18.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Duga a.d. , Beograd
18.04.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Betonjerka a.d., Sombor
18.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Borac a.d. , Šurjan
18.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
18.04.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Aktiva Fitep a.d. , Beograd
18.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Tržnica a.d. , Subotica
18.04.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Kosmaj a.d. , Mladenovac
18.04.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Borac a.d. , Šurjan
17.04.2019.Ažurirani informatori - 17.04.2019
17.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Reč naroda a.d. , Požarevac
17.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Nedeljne novine a.d. , Bačka Palanka
17.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Tehnohemija a.d. , Sremska Mitrovica
17.04.2019.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Geosonda - Mašinski centar a.d. , Beograd - GSMCB
17.04.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Rudnik Kovin a.d. , Kovin
17.04.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Podunavlje a.d. , Bačka Palanka
17.04.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Napredak a.d. , Pirot
17.04.2019.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - Inex Radulaška a.d. , Beograd
17.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Graditelj a.d. , Beograd
17.04.2019.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Vatroservis a.d., Novi Sad
17.04.2019.Pravosnažno rešenje suda o usvajanju UPPR-a -Simpo a.d. Vranje
16.04.2019.Ažurirani informatori - 16.04.2019
16.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Štamparija Borba a.d. , Beograd
16.04.2019.Skraćeni tekst Ponude za preuzimanje akcija - Energoprojekt industrija a.d. , Beograd
16.04.2019.Ponuda za preuzimanje akcija - Energoprojekt industrija a.d. , Beograd
16.04.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
16.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Đokić NTK a.d. , Knjaževac
16.04.2019.Ponuda za preuzimanje akcija - Minel Rastavljači a.d. , Novi Pazar
16.04.2019.Ponuda za preuzimanje akcija - Minel Rastavljači a.d. , Novi Pazar
16.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Pinki a.d. , Zemun
16.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Napredak a.d. Pirot
16.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Rudnik Kovin a.d. , Kovin - DOPUNJEN
16.04.2019.Saopštenje za investicionu javnost - Simpo ad Vranje
16.04.2019.Rešenje o sticanju članstva na Berzi u skraćenom postupku usled statusne promene člana Berze kome prestaje status člana Berze - Vojvođanska banka a.d. , Novi Sad
16.04.2019.Izveštaj sa Odlukama sa održane Skupštine akcionara - Revnost a.d. , Novi Sad
16.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Revnost a.d. , Novi Sad
16.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - AD IGM 5. oktobar Srpska Crnja
16.04.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama za 2018. godine - Iritel a.d. , Beograd
15.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Termovent SC Livnica čelika a.d. , Bačka Topola
15.04.2019.Ažurirani informatori - 15.04.2019
15.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Rudnik Kovin a.d. , Kovin
15.04.2019.Rešenje o smanjenju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO17153
15.04.2019.Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO19181
15.04.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sava a.d. , Šabac
15.04.2019.Rešenje o uključenju nove emisije akcija na MTP Belex - HUP Evropa a.d. , Surdulica - EVRP
15.04.2019.Izveštaj o preuzimanju akcija - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
15.04.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
15.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Autoprevoz Janjušević a.d. , Priboj
15.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Potisje precizni liv a.d. , Ada
12.04.2019.Ažurirani informatori - 12.04.2019
12.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Bačka a.d., Sivac
12.04.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Elektroveze proizvodnja a.d. , Beograd
12.04.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - MD - EX a.d. , Kragujevac
12.04.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PK Sombor Holding CO a.d. , Sombor
12.04.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
12.04.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
12.04.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Usluga a.d. , Bačka Topola
11.04.2019.Ažurirani informatori - 11.04.2019
11.04.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama za 2018. godinu - Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd
11.04.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama za 2018. godinu - Woksal a.d. , Užice
11.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Woksal a.d. , Užice
11.04.2019.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Napredak a.d. , Pirot
11.04.2019.Poziv za redovnu godišnju Skupštine akcionara - Krušik plastika a.d. , Osečina
11.04.2019.Najava dostavljanja informatora - Erste bank a.d. , Novi Sad
11.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Zlatarplast a.d. , Nova Varoš
10.04.2019.Ažurirani informatori - 10.04.2019
10.04.2019.Odluka o izmeni Odluke o Informatoru o izdavaocu
10.04.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - NIP Zrenjanin a.d., Zrenjanin
10.04.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Potisje precizni liv a.d. , Ada
10.04.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Kikindski mlin a.d. , Kikinda - LEDO
10.04.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Kikindski mlin a.d. , Kikinda - Fortenova grupa
10.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Jugodrvo holding a.d. , Beograd
10.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Kosmaj a.d. , Mladenovac
10.04.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Inex Radulaška a.d. , Beograd
10.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Insa a.d. , Zemun
10.04.2019.Odluka o utvrđivanju obrazaca zahteva za prijem u članstvo i ugovora o članstvu na Beogradskoj berzi a.d. Beograd
10.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Sojaprotein a.d. , Bečej
09.04.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Inex Radulaška a.d. , Beograd
09.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Jedinstvo - metalogradnja ad Sevojno
09.04.2019.Obaveštenje akcionarima u vezi sazivanja Skupštine akcionara - Informatika a.d. , Beograd
09.04.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Informatika a.d. , Beograd
09.04.2019.Odluka o minimalnim tehničkim i telekomunikacionim uslovima za pristup i korišćenje BelexFIX
09.04.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Trgopromet a.d. , Kraljevo
09.04.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Metaloplastika a.d. , Čajetina
09.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Novi dom - promet a.d. , Pančevo
09.04.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Niskogradnja a.d. , Smederevo
09.04.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Potisje precizni liv a.d. , Ada
08.04.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Potisje precizni liv a.d. , Ada
08.04.2019.Ažurirani informatori - 08.04.2019
08.04.2019.Sazivanje vanredne sednice Skupštine akcionara - NID Kompanija Novosti a.d. , Beograd
08.04.2019.Najava dostavljanja Informatora o izdavaocu - NIS a.d., Novi Sad
08.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Ribarsko gazdinstvo a.d. , Beograd
08.04.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Autoprevoz Janjušević a.d. , Priboj
08.04.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Termovent SC Livnica čelika a.d. , Bačka Topola
08.04.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Nolit a.d. , Beograd
08.04.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Zlatarplast a.d. , Nova Varoš
05.04.2019.Ažurirani informatori - 05.04.2019
05.04.2019.Skraćeni tekst Ponude za preuzimanje akcija - Inex Radulaška a.d. , Beograd
05.04.2019.Ponuda za preuzimanje akcija - Inex Radulaška a.d. , Beograd
05.04.2019.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Nikola Tesla EI a.d. , Beograd
05.04.2019.Ponuda za preuzimanje akcija - Nikola Tesla EI ad , Beograd
05.04.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Nolit a.d. , Beograd
05.04.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Miroč a.d. , Kladovo
05.04.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Savremena a.d. , Beograd
05.04.2019.Predlog odluke o izmenama Statuta - Sojaprotein a.d. , Bečej
05.04.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Sojaprotein a.d. , Bečej
05.04.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Kopaonik a.d. , Beograd
05.04.2019.Odluka sa pozivom akcionarima za održavanje sednice Skupštine akcionara - Magistrala a.d. , Beograd
05.04.2019.Obaveštenje o Odluci Odbora direktora o sazivanje Skupštine akcionara - Magistrala a.d. , Beograd
05.04.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica
05.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Putnik a.d. , Novi Sad
05.04.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - SP Laboratorija a.d., Bečej
04.04.2019.Ažurirani informatori - 04.04.2019
04.04.2019.Održana CXXVI pisana sednica odbora direktora - NIS a.d., Novi Sad
04.04.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vatroservis a.d., Novi Sad
04.04.2019.Izveštaj o preuzimanju akcija - Sojaprotein a.d. , Bečej
04.04.2019.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica
04.04.2019.Odluka o odobrenju sticanja sopstvenih akcija od svih akcionara pro rata - STUP Vršac a.d., Vršac
04.04.2019.Odluka o smanjenju osnovnog kapitala poništenjem sopstvenih akcija - STUP Vršac a.d., Vršac
04.04.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - STUP Vršac a.d. , Vršac
04.04.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama u 2018. godini i perioda do momenta objavljivanja predmetnog dokumenta - Saobraćaj i transport a.d. , Zrenjanin
03.04.2019.Ažurirani informatori - 03.04.2019
03.04.2019.Rešenje o uključenju nove emisije akcija na MTP Belex - Trayal Korporacija u restrukturiranju a.d. , Kruševac - TRAY
03.04.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Energoprojekt oprema a.d. , Beograd
03.04.2019.Rešenje o uključenju nove emisije akcija na MTP Belex - Aktiva Fitep a.d. , Zemun - VRFT
03.04.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Saobraćaj i transport a.d. , Zrenjanin
03.04.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Potisje precizni liv a.d. , Ada
03.04.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Proleter a.d. , Arilje
02.04.2019.Ažurirani informatori - 02.04.2019
02.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - NIP Zrenjanin a.d., Zrenjanin
02.04.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - MD - EX a.d. , Kragujevac
02.04.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tržnica a.d. , Subotica
02.04.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - dopuna dnevnog reda - Elektroizgradnja a.d. , Bajina Bašta
02.04.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Erste bank a.d. , Novi Sad
02.04.2019.Izveštaj akcionarima u vezi sa rezultatima poslovanja akcionarskog društva za 2018. godinu - Woksal a.d. , Užice
02.04.2019.BELEX Monthly Report - March 2018
01.04.2019.Ažurirani informatori - 01.04.2019
01.04.2019.Obaveštenje o prinudnom otkupu akcija - Betonjerka a.d., Sombor
01.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018.godinu - Saobraćaj i transport ad Zrenjanin
01.04.2019.BELEXsentiment za april 2019. godine
01.04.2019.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
01.04.2019.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Vatroservis a.d., Novi Sad
01.04.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Taratrans a.d. , Bajina Bašta

Arhiva vesti

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost986,68
Promena1,84
% 0,19%
21.06.2024. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,0612
USD/RSD109,1887
Izvor NBS, 21.06.2024.
Tržišna kapitalizacija - 21.06.2024.
447.215.609.667 RSD
3.820.357.297 EUR
Vesti sa Berze
12.06.2024.
MREL obveznice Raiffeisen banke uključene na Open Market segment Regulisanog tržišta Beogradske berze a. d. Beograd
04.06.2024.
BELEXsentiment za jun 2024. godine
03.06.2024.
BELEX Monthly Report - May 2024.- 03.06.2024.
Poslednje vesti
21.06.2024.
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
21.06.2024.
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
21.06.2024.
Odluka o raspodeli dobiti - Panonija a.d. , Pančevo
21.06.2024.
Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2023.- Panonija a.d. , Pančevo
21.06.2024.
Odluka o pokriću gubitka - Prosveta a.d. , Beograd