U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

- Vesti za april 2013 godine

30.04.2013.Informacija o objavljenom Godišnjem izveštaju - Tigar a.d. , Pirot - TIGR
30.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Tigar a.d. , Pirot - TIGR
30.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Industrijske nekretnine a.d., Beograd
30.04.2013.Izmene i dopune Odluke o sazivanju Skupštine - Tigar a.d. , Pirot - TIGR
30.04.2013.Ažurirani informatori - 30.04.2013
30.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Magistrala a.d. , Beograd
30.04.2013.Konsolidovani godišnji izveštaj za 2012. godinu - Imlek a.d. , Beograd - IMLK
30.04.2013.Upitnik o praksi korporativnog upravljanja - Tigar a.d. , Pirot - TIGR
30.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Metalac a.d. , Gornji Milanovac - MTLC
30.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Morava a.d. , Jagodina
30.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Galeb GTE a.d. , Beograd
30.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Soja protein a.d. , Bečej - SJPT
30.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
30.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Luka Beograd a.d. , Beograd
30.04.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sigurnost - As a.d. , Beograd
30.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Sigurnost - As a.d. , Beograd
30.04.2013.Konsolidovani Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Sigurnost - As a.d. , Beograd
30.04.2013.Konsolidovani Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Komercijalna banka a.d. , Beograd
30.04.2013.Promene u rukovodstvu kompanije - Soja protein a.d. , Bečej - SJPT
30.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - 5. oktobar a.d. , Srpska Crnja
30.04.2013.Upitnik o praksi korporativnog upravljanja - Soja protein a.d. , Bečej - SJPT
30.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Komercijalna banka a.d. , Beograd - KMBN
30.04.2013.Konsolidovani Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Informatika a.d. , Beograd
30.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Informatika a.d. , Beograd
30.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Philip Morris Operations a.d. , Niš
30.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Morava a.d. , Požarevac
30.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Globos osiguranje a.d. , Beograd
30.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Srpska banka a.d. , Beograd
30.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Geosonda - Mašinski centar a.d. , Beograd
30.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Kopaonik a.d. , Beograd
30.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Planum GP a.d. , Beograd
30.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Morava prom a.d. , Lapovo
30.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Dijamant a.d. , Zrenjanin
30.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Napred Razvoj a.d., Beograd
30.04.2013.Konsolidovani Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Napred Razvoj a.d., Beograd
30.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
30.04.2013.Napomena o Godišnjem izveštaju za 2012. godinu - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
30.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Alfa plam a.d. , Vranje - ALFA
30.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. - Telefonija a.d. , Beograd
30.04.2013.Odluka o produženju privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca - Biser a.d. , Kumane - BISK
30.04.2013.Odluka o produženju privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca - Biser a.d. , Kumane - BISKM
30.04.2013.Upitnik o praksi korporativnog upravljanja - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
30.04.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Metalac a.d. , Gornji Milanovac - MTLC
30.04.2013.Upitnik o praksi korporativnog upravljanja - Komercijalna banka a.d. , Beograd - KMBN
29.04.2013.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
29.04.2013.Konsolidovani Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Impol Seval a.d. , Sevojno
29.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Albus a.d. , Novi Sad
29.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Niva a.d. , Novi Sad
29.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
29.04.2013.Konsolidovani godišnji izveštaj za 2012. godinu - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
29.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Trgovina 22 a.d. , Kragujevac
29.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Impol Seval a.d. , Sevojno
29.04.2013.Ažurirani informatori - 29.04.2013
29.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - AIK banka a.d. , Niš - AIKB
29.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Ravnica a.d. , Bajmok
29.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
29.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd - AERO
29.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Pupin Telecom a.d. , Beograd
29.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
29.04.2013.Upitnik o praksi korporativnog upravljanja - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd - AERO
29.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Bambi Banat a.d. , Beograd
29.04.2013.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - povećanje - Keramika a.d. , Mladenovac
29.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja
29.04.2013.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Hladnjača Apatin a.d. , Apatin - HLAP
29.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Vršački vinogradi a.d. - u restrukturiranju, Vršac
29.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Petar Drapšin u restrukturiranju a.d. , Mladenovac
29.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Takovo osiguranje a.d. , Kragujevac
29.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Betonjerka a.d. , Čačak
29.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Sunce a.d. , Sombor
29.04.2013.Konsolidovani godišnji izveštaj za 2012. godinu - Energoprojekt Niskogradnja a.d. , Beograd
29.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Energoprojekt Niskogradnja a.d. , Beograd
29.04.2013.Godišnji finansijski izveštaj za 2012. godinu - Topola a.d. , Bačka Topola
29.04.2013.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - povećanje - Continental a.d. , Novi Sad
29.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Mlekara a.d. , Subotica
29.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd - KMBN
29.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - STUP Vršac a.d. , Vršac
29.04.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Galeb GTE a.d. , Beograd
29.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Mlekara a.d. , Subotica
29.04.2013.Konsolidovani godišnji izveštaj za 2012. godinu - Mlekara a.d. , Subotica
29.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Dunav Grocka a.d. , Grocka
29.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Alfa plam a.d. , Vranje
29.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
29.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd
29.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Jugoprevoz a.d., Velika Plana
29.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
29.04.2013.Konsolidovani godišnji izveštaj za 2012. godinu - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
26.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Doža Đerđ a.d., Bačka Topola
26.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Termomont a.d. , Novi Sad
26.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Aik Bačka Topola a.d. , Bačka Topola
26.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Inex Loris a.d. , Beograd
26.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Farmacoop a.d. , Novi Sad
26.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Zvezda - Helios hemijska industrija a.d. , Gornji Milanovac
26.04.2013.Poslovna vest - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
26.04.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Minel Elvo a.d. , Beograd
26.04.2013.Ažurirani informatori - 26.04.2013
26.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - PTK Panonija a.d. , Panonija
26.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - UTP Morava a.d. , Čačak
26.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Tržnica a.d. , Subotica
26.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godine - Erste bank a.d. , Novi Sad - NSBN01
26.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
26.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - PP Pobeda a.d. , Pobeda
26.04.2013.Obaveštenje o značajnom učešću - Minel Elvo a.d. , Beograd
26.04.2013.Konsolidovani Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Planinka a.d. , Kuršumlija
26.04.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd
26.04.2013.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Jugoinspekt a.d. , Beograd
26.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Jugoinspekt a.d. , Beograd
26.04.2013.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Forum inženjering a.d. , Beograd - FRIN
26.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Bačka - Bačka Palanka a.d. , Bačka Palanka
26.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Niška mlekara a.d. , Niš
26.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Bačka - Bačka Palanka a.d. , Bačka Palanka
26.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
26.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Planinka a.d. , Kuršumlija
26.04.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Javor a.d. , Kušići
26.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Javor a.d. , Kušići
26.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Agroexport proizvodnja i promet a.d. , Beograd
26.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - PZP Zaječar a.d. , Zaječar
26.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godine - Putevi a.d. , Čačak
26.04.2013.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Zvezda - Helios hemijska industrija a.d. , Gornji Milanovac
26.04.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tehnohemija a.d. , Sremska Mitrovica
26.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Čokolend a.d. , Paraćin
26.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Tehnohemija a.d. , Sremska Mitrovica
26.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Energoprojekt hidroinženjering a.d. , Beograd
26.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Energoprojekt industrija a.d. , Beograd
25.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Interšped a.d. , Subotica
25.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Bioprotein a.d. , Beograd
25.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Hajdučica a.d. , Hajdučica
25.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Frikom a.d. , Beograd
25.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Fabrika mernih transformatora a.d. , Zaječar
25.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Napredak a.d. , Požega
25.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - JAA - autorska agencija za Srbiju a.d. , Beograd
25.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Svetlost a.d. , Beograd
25.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Polet IGK a.d. , Novi Bečej
25.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Prokupac a.d. , Beograd
25.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Telefonkabl a.d. , Beograd
25.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Credy banka a.d. , Kragujevac
25.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Inex Sokolica a.d., Prijepolje
25.04.2013.Najava dostavljanja Godišnjeg izveštaja za 2012.godinu 30.4.2013. - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
25.04.2013.Najava dostavljanja godišnjeg finansijskog i konsolidovanog izveštaja za 2012.godinu - Komercijalna banka a.d. , Beograd - KMBN
25.04.2013.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2012. godinu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
25.04.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd - KMBN
25.04.2013.Poslovna vest - konsolidovani finansijski izveštaji za 2012.godinu sastavljeni u skladu sa MSFI - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
25.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Energoprojekt urbanizam i arhitektura a.d. , Beograd
25.04.2013.Poslovna vest - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
25.04.2013.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Fabrika stočne hrane Crvenka a.d. , Crvenka - FSHC
25.04.2013.Ažurirani informatori - 25.04.2013
25.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Unioninvest Inženjering i projektovanje a.d. , Beograd
25.04.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sava a.d. , Šabac
25.04.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Minel Elvo a.d. , Beograd
25.04.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Minel Elvo a.d. , Beograd
25.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Autoprevoz Janjušević a.d. , Priboj
25.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica
25.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godine - BB Minaqua a.d. , Novi Sad
25.04.2013.Najava dostavljanja ažuriranog informatora 29.4.2013. - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd - AERO
25.04.2013.Najava dostavljanja Godišnjeg izveštaja za 2012. godinu - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd - AERO
24.04.2013.Najava dostavljanja Godišnjeg izveštaja 26.4.2013. godine - Alfa plam a.d. , Vranje - ALFA
24.04.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Globos osiguranje a.d. , Beograd
24.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Sloga a.d. , Kać
24.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Sloga a.d. , Užice
24.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Energomontaža a.d. , Beograd
24.04.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Imos a.d. , Šid
24.04.2013.Obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara - Betonjerka - u restrukturiranju a.d. , Aleksinac
24.04.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
24.04.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Graditelj a.d. , Beograd
24.04.2013.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Graditelj a.d. , Beograd
24.04.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugohemija a.d. , Beograd
24.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Ratar a.d. , Pančevo
24.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Pekarska industrija a.d. , Pančevo
24.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Termika a.d. , Beograd
24.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Odžačar a.d. , Sombor
24.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Mlinprodukt a.d. , Ada
24.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Zastava tapacirnica a.d. , Kragujevac
24.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Rubin a.d. , Kruševac
24.04.2013.Ažurirani informatori - 24.04.2013
24.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - IMK 14. oktobar a.d. - u restrukturiranju, Kruševac
24.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Neostar a.d. , Novi Sad
24.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Putnik a.d. , Novi Sad
24.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Termomont a.d. , Novi Sad
24.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Petrovsky mlyn a.d. , Bački Petrovac
24.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Poslovni objekti a.d. , Beograd
24.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Kopex min liv a.d. , Niš
24.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Miroč a.d. , Kladovo
24.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Kelebija a.d. , Kelebija
24.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - 1. maj a.d. , Niš
24.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Hotel Bela Lađa a.d. , Bečej
24.04.2013.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Rudnik Kovin u restrukturiranju a.d. , Kovin
24.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Rudnik Kovin u restrukturiranju a.d. , Kovin
24.04.2013.Konsolidovani Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
24.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
24.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Šumadija a.d. , Rača
24.04.2013.Najava dostavljanja Godišnjeg izveštaja 30.04.2013. - Tigar a.d. , Pirot - TIGR
23.04.2013.Upitnik o praksi korporativnog upravljanja - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
23.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Polet a.d. , Novi Pazar
23.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Žitosrem a.d. , Inđija
23.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
23.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Hotel Prag a.d. , Beograd
23.04.2013.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Podunavlje a.d. , Čelarevo
23.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Erozija a.d., Valjevo
23.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
23.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Hempro a.d. , Beograd
23.04.2013.Ponuda za preuzimanje akcija - Trešnjica a.d. , Požega
23.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Jedinstvo a.d. , Kikinda
23.04.2013.Konsolidovani godišnji izveštaj za 2012. godinu - PKB Korporacija a.d. u restrukturiranju, Beograd
23.04.2013.Predlog Osnivačkog akta - BB Minaqua a.d. , Novi Sad
23.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - BB Minaqua a.d. , Novi Sad
23.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Rusko Selo
23.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Ikarbus a.d. , Beograd
23.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - PP Pobeda a.d. , Pobeda
23.04.2013.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Fabrika stočne hrane Jabuka a.d. , Pančevo
23.04.2013.Ažurirani informatori - 23.04.2013
23.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - AIK banka a.d. , Niš - AIKB
23.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
23.04.2013.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
23.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Milan Blagojević a.d. , Smederevo
23.04.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Minel Koncern a.d. , Beograd
23.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Čačanska banka a.d. , Čačak
23.04.2013.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Excelsior a.d. , Beograd
23.04.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Minel Elvo a.d. , Beograd
23.04.2013.Obaveštenje o značajnom učešću - Minel Elvo a.d. , Beograd
22.04.2013.Ažurirani informatori - 22.04.2013
22.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Alltech Serbia a.d. , Senta
22.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Imos a.d. , Šid
22.04.2013.Predlog izmena Statuta - PKB Korporacija a.d. u restrukturiranju, Beograd
22.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - PKB Korporacija a.d. u restrukturiranju, Beograd
22.04.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Stjenik a.d. , Čačak
22.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Progres a.d. , Mladenovac
22.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Ikarbus a.d. , Beograd
22.04.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Minel Elvo a.d. , Beograd
22.04.2013.Obaveštenje o značajnom učešću - Minel Elvo a.d. , Beograd
22.04.2013.Obaveštenje o značajnom učešću - TP Dunav a.d., Vučak
22.04.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - TP Dunav a.d., Vučak
22.04.2013.Obaveštenje o značajnom učešću - Beoenterijer a.d. , Beograd
22.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Šumadija a.d. , Rača
22.04.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Takovo osiguranje a.d. , Kragujevac
22.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Fabrika mernih transformatora a.d. , Zaječar
22.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Zastava automobili u restrukturiranju a.d. , Kragujevac
22.04.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Holcim agregati a.d. , Popovac
22.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Holcim agregati a.d. , Pobeda
22.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Pionir PP Srbobran a.d. , Srbobran
22.04.2013.Isključenje akcija sa Open Market i uključenje akcija na MTP Belex - Dunav Grocka a.d. , Grocka
22.04.2013.Isključenje akcija sa Open Market i uključenje akcija na MTP Belex - Ratar a.d. , Pančevo - RTAR
22.04.2013.Isključenje akcija sa Open Market i uključenje akcija na MTP Belex - Pupin Telecom a.d. , Beograd - PTLK
22.04.2013.Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Avala TUP a.d. , Beograd - AVLA
19.04.2013.Ažurirani informatori - 19.04.2013
19.04.2013.Odložena Skupština akcionara - Plastika a.d. , Nova Varoš
19.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - PTK Panonija a.d. , Panonija
19.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Rudnik a.d. , Gornji Milanovac
19.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Hidrograđevinar a.d. , Sremska Mitrovica
19.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
19.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav Grocka a.d. , Grocka
19.04.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Palilula a.d., Beograd
19.04.2013.Predlog Odluke o izmenama i dopuna Statuta - Zvezda - Helios hemijska industrija a.d. , Gornji Milanovac
19.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Zvezda - Helios hemijska industrija a.d. , Gornji Milanovac
19.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Metalotehna Trade a.d. , Beograd
19.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Bambi Banat a.d. , Beograd
19.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Public Consulting a.d., Beograd
19.04.2013.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Astoria a.d., Beograd
19.04.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Lipa a.d. , Novi Pazar
19.04.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Minel Elvo a.d. , Beograd
19.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Teretni transport Bor u restrukturiranju a.d. , Bor
19.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Fampharm a.d. , Kruševac
19.04.2013.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Inex Sokolica a.d., Prijepolje
19.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Hotel Golubački grad a.d. , Golubac
19.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Silos a.d. , Kovin
19.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Frikom a.d. , Beograd
19.04.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Societe Generale Banka Srbija a.d. , Beograd - SGBN01
19.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Zobnatica a.d. , Bačka Topola
19.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Fabrika stočne hrane Jabuka a.d. , Pančevo
19.04.2013.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - smanjenje - Trešnjica a.d. , Požega
19.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Imlek a.d. , Beograd - IMLK
19.04.2013.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - smanjenje - Termika a.d. , Beograd
19.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - PKB Korporacija a.d. u restrukturiranju, Beograd
18.04.2013.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - smanjenje - Podunavlje a.d. , Bačka Palanka
18.04.2013.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - smanjenje - Napredak a.d. , Požega
18.04.2013.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Pobeda a.d. , Beograd - POBG
18.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Swisslion Miloduh a.d. , Kragujevac
18.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Betonjerka a.d., Sombor
18.04.2013.Ažurirani informatori - 18.04.2013
18.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Intereuropa - logističke usluge a.d. , Dobanovci
18.04.2013.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - TP Zvezda a.d. , Beograd
18.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Minel Rastavljači a.d. , Novi Pazar
18.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Spektar invest a.d. , Paraćin
18.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Pobeda holding a.d. , Petrovaradin
17.04.2013.Obaveštenje o značajnom učešću - Sokoprevoz a.d. , Sokobanja
17.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Nissa a.d., Niš
17.04.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Novitet a.d. , Novi Sad
17.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Agro a.d. , Dobanovci
17.04.2013.Sazivanje ponovljene Skupštine akcionara - Politika a.d. , Beograd
17.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Čačanska banka a.d. , Čačak
17.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Banovo Brdo a.d., Beograd
17.04.2013.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Banovo Brdo a.d., Beograd
17.04.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Soja protein a.d. , Bečej - SJPT
17.04.2013.Ažurirani informatori - 17.04.2013
16.04.2013.Ažurirani informatori - 16.04.2013
16.04.2013.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - smanjenje - Mlekara a.d. , Subotica
16.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Ribarsko gazdinstvo a.d. , Beograd
16.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Ribarsko gazdinstvo a.d. , Beograd
16.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Morava a.d. , Žabari
16.04.2013.Izveštaj o preuzimanju akcija - Pobeda holding a.d. , Petrovaradin
16.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godine - Excelsior a.d. , Beograd
16.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Intereuropa - logističke usluge a.d. , Dobanovci
16.04.2013.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Unifarm a.d. , Zemun
16.04.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Srpska banka a.d. , Beograd
16.04.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Srpska fabrika stakla a.d. , Paraćin
16.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Astoria a.d., Beograd
16.04.2013.Izveštaj o preuzimanju akcija - Sokoprevoz a.d. , Sokobanja
16.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Veterinarska stanica Kragujevac a.d. , Kragujevac
16.04.2013.Predlog izmena i dopuna Statuta - Credy banka a.d. , Kragujevac
16.04.2013.Predlog izmena i dopuna Ugovora o osnivanju - Credy banka a.d. , Kragujevac
16.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Zdravlje a.d. , Leskovac
16.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Credy banka a.d. , Kragujevac
16.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Niška mlekara a.d. , Niš
15.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Plastika a.d. , Nova Varoš
15.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Angropromet Prehrana a.d. , Požarevac
15.04.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jinpros a.d. , Beograd
15.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Gradina a.d. , Užice
15.04.2013.Obaveštenje o promenama u značajnom učešću - Sremput a.d. , Ruma
15.04.2013.Obaveštenje o značajnom učešću - Sremput a.d. , Ruma
15.04.2013.Ažurirani informatori - 15.04.2013
12.04.2013.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Srbijaprojekt a.d. , Beograd
12.04.2013.Ponuda za preuzimanje akcija - Harder Digital Sova a.d. , Niš
12.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Bigz grafičko društvo a.d. , Beograd
12.04.2013.Obaveštenje o značajnom učešću - PPT Inženjering a.d. , Beograd
12.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Saobraćaj i transport a.d. , Zrenjanin
12.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Jadran - u restrukturiranju a.d., Nova Gajdobra
12.04.2013.Ažurirani informatori - 12.04.2013
12.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Kopex min liv a.d. , Niš
12.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Novi Pazar put a.d. , Novi Pazar
12.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - TP Dunav a.d., Vučak
12.04.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Poslovni objekti a.d. , Beograd
12.04.2013.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Marfin bank a.d. , Beograd
11.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Geosonda Konsolidacija a.d. , Beograd
11.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Seme Tamiš a.d. , Pančevo
11.04.2013.Ažurirani informatori - 11.04.2013
11.04.2013.Objavljena informacija izdavaoca - Tigar a.d. , Pirot - TIGR
11.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - IMT a.d. , Beograd
11.04.2013.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Jedinstvo a.d. , Kikinda
11.04.2013.Odluka Nadzornog odbora o dopuni dnevnog reda Skupštine - Topola a.d. , Bačka Topola
11.04.2013.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Topola a.d. , Bačka Topola
11.04.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Proleter a.d. , Arilje
11.04.2013.Obaveštenje o značajnom učešću - Hidrotehnika a.d., Beograd
11.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Privredna banka a.d. , Beograd
11.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Rumaplast a.d. , Ruma
11.04.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hladnjača Apatin a.d. , Apatin
10.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Livnica Ljig a.d. , Beograd
10.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Keramika a.d. , Mladenovac
10.04.2013.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Kopex Min Mont a.d., Niš - KPMM
10.04.2013.Ažurirani informatori - 10.04.2013
10.04.2013.Izveštaj o preuzimanju akcija - Sokoprevoz a.d. , Sokobanja
10.04.2013.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Komgrad a.d. , Subotica
10.04.2013.Izveštaj o preuzimanju akcija - PPT Inženjering a.d. , Beograd
10.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Veterinarska stanica Sremska Mitrovica a.d. , Sremska Mitrovica
10.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
10.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - PP Feketić a.d. , Sombor
10.04.2013.Obaveštenje o značajnom učešću - Autopromet a.d. , Niš
10.04.2013.Obaveštenje o značajnom učešću - Autopromet a.d. , Niš
10.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Aik Bačka Topola a.d. , Bačka Topola
10.04.2013.Sazivanje Skupštine Beogradske berze a.d. Beograd
10.04.2013.Javni poziv i ponuda za otkup akcija - Topola a.d. , Bačka Topola
10.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Sremput a.d. , Ruma
10.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Enikon a.d. , Loznica
10.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Budućnost Novi Sad a.d. , Novi Sad
10.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Janko Stajčić a.d., Lazarevac
10.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Štamparija Borba a.d. , Beograd
10.04.2013.Obaveštenje o značajnom učešću - Tipoplastika a.d. , Gornji Milanovac
10.04.2013.Obaveštenje o značajnom učešću - Tipoplastika a.d. , Gornji Milanovac
10.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Pionir PP Srbobran a.d. , Srbobran
10.04.2013.Rešenje o prestanku statusa člana Berze - Razvojna banka Vojvodine a.d., Novi Sad
09.04.2013.Ažurirani informatori - 09.04.2013
09.04.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Societe Generale Banka Srbija a.d. , Beograd - SGBN01
09.04.2013.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Krušik plastika a.d. , Osečina
09.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Betonjerka - u restrukturiranju a.d. , Aleksinac
09.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - PP Sombor a.d. , Sombor
09.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Stari Tamiš a.d. , Pančevo
09.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Komgrap a.d. , Beograd
09.04.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Enikon a.d. , Loznica
09.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Ming kovačnica a.d. , Niš
09.04.2013.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Astoria a.d., Beograd
09.04.2013.Obaveštenje o značajnom učešću - Naš stan a.d. , Beograd
09.04.2013.Obaveštenje o značajnom učešću - Naš stan a.d. , Beograd
09.04.2013.Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Razvojna banka Vojvodine a.d. , Novi Sad - MTBN
09.04.2013.Upitnik o praksi korporativnog upravljanja izdavalaca - Goša montaža a.d. , Velika Plana
08.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Stoteks a.d. , Beograd
08.04.2013.Ažurirani informatori - 08.04.2013
08.04.2013.Obaveštenje o značajnom učešću - Trešnjica a.d. , Požega
08.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Tigar a.d. , Pirot - TIGR
08.04.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Niva a.d. , Novi Sad
08.04.2013.Ponuda za preuzimanje akcija - Sokoprevoz a.d. , Sokobanja
08.04.2013.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - Sokoprevoz a.d. , Sokobanja
08.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodina a.d. , Sombor
08.04.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zmaj a.d. , Zemun
08.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - PP Miletić a.d. , Sombor
08.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Beoenterijer a.d. , Beograd
08.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Tehnika a.d. , Kula
08.04.2013.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Hidrotehnika a.d., Beograd
08.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Zmaj a.d. , Zemun
08.04.2013.Obaveštenje akcionarima o prinudnom otkupu akcija - Forum inženjering a.d. , Beograd
08.04.2013.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na Open Market - Razvojna banka Vojvodine a.d. , Novi Sad - MTBN
08.04.2013.Obaveštenje izdavaoca - Razvojna banka Vojvodine a.d. , Novi Sad - MTBN
05.04.2013.Predlog Osnivačkog akta - Mlava a.d. , Žagubica
05.04.2013.Predlog Statuta - Mlava a.d. , Žagubica
05.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Mlava a.d. , Žagubica
05.04.2013.Obaveštenje o prinudnom otkupu akcija - Niva a.d. , Novi Sad
05.04.2013.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
05.04.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
05.04.2013.Obaveštenje o značajnom učešću - Sremput a.d. , Ruma
05.04.2013.Obaveštenje o značajnom učešću - Veterinarska stanica Sremska Mitrovica a.d. , Sremska Mitrovica
05.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Vez i rublje a.d. , Novi Sad
05.04.2013.Ažurirani informatori - 05.04.2013
04.04.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Lučić Prigrevica a.d. , Novi Sad
04.04.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodinaput Zrenjanin a.d. , Zrenjanin
04.04.2013.Odložena Skupština akcionara - Politika a.d. , Beograd
04.04.2013.Ažurirani informatori - 04.04.2013
04.04.2013.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Trešnjica a.d. , Požega
04.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Žitopromet Mlinpek a.d. , Stara Pazova
04.04.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - ZIF Fima SEE Activist a.d. , Beograd
04.04.2013.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
04.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Holcim agregati a.d. , Beograd
04.04.2013.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Centroprojekt arhitektura inst. i konst. a.d. , Beograd
04.04.2013.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Uljaricakoop a.d. , Beograd - ULJR
03.04.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tehnika registar kase a.d. , Beograd
03.04.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Erste bank a.d. , Novi Sad - NSBN01
03.04.2013.Izveštaj sa sednice Odbora direktora - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
03.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodina a.d., Srbobran
03.04.2013.Obaveštenje o značajnom učešću - TE - TO a.d. , Senta
03.04.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Minel Elvo a.d. , Beograd
03.04.2013.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Zaštita na radu i z.ž.s. a.d. , Beograd
03.04.2013.Ažurirani informatori - 03.04.2013
02.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Vršački vinogradi a.d. - u restrukturiranju, Vršac
02.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Jinpros a.d. , Beograd
02.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Jugohemija a.d. , Beograd
02.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Metanolsko sirćetni kompleks a.d. , Kikinda
02.04.2013.Otkazana Skupština akcionara - Mladi borac a.d. , Sonta
02.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Topola a.d. , Bačka Topola
02.04.2013.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Topola a.d. , Bačka Topola
02.04.2013.Obaveštenje o poništenju stečenih sopstvenih akcija - Trešnjica a.d. , Požega
02.04.2013.Obaveštenje o značajnom učešću - Vez i rublje a.d. , Novi Sad
02.04.2013.Izveštaj o preuzimanju akcija - Vez i rublje a.d. , Novi Sad
02.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Projmetal a.d. , Beograd
02.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Ikaterm a.d. , Beograd
02.04.2013.Ažurirani informatori - 02.04.2013
02.04.2013.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Soko Nada Štark a.d. , Beograd - STRK
02.04.2013.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Titel brand a.d. , Titel - TITB
01.04.2013.Rešenje o prestanku privremene obustave i organizovanju nastavka trgovanja obveznicama na MTP Belex - 01.04.2013.
01.04.2013.Ažurirani informatori - 01.04.2013
01.04.2013.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Tigar a.d. , Pirot - TIGR
01.04.2013.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - smanjenje - Harder Digital Sova a.d. , Niš
01.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Graničar a.d. , Konak
01.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Urbisprojekt a.d. , Novi Sad
01.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Grot a.d. , Vranje
01.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
01.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - DDOR Novi Sad a.d. , Novi Sad
01.04.2013.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - BIP u restrukturiranju a.d. , Beograd
01.04.2013.Obaveštenje o dopuni dnevnog reda Skupštine - Jugoprevoz a.d., Velika Plana
01.04.2013.Odluka o prinudnom otkupu akcija - BB Minaqua a.d. , Novi Sad
01.04.2013.Obaveštenje o prinudnom otkupu akcija - BB Minaqua a.d. , Novi Sad
01.04.2013.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - BB Minaqua a.d. , Novi Sad
01.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Omoljica u restrukturiranju a.d. , Omoljica
01.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Neostar a.d. , Novi Sad
01.04.2013.Sazivanje Skupštine akcionara - Trgopromet a.d. , Subotica
01.04.2013.BELEXsentiment za april 2013.
01.04.2013.Odluka o privremenoj obustavi trgovanja obveznicama na MTP Belex - 01.04.2013.

Arhiva vesti

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost986,68
Promena1,84
% 0,19%
21.06.2024. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,0612
USD/RSD109,1887
Izvor NBS, 21.06.2024.
Tržišna kapitalizacija - 21.06.2024.
447.215.609.667 RSD
3.820.357.297 EUR
Vesti sa Berze
12.06.2024.
MREL obveznice Raiffeisen banke uključene na Open Market segment Regulisanog tržišta Beogradske berze a. d. Beograd
04.06.2024.
BELEXsentiment za jun 2024. godine
03.06.2024.
BELEX Monthly Report - May 2024.- 03.06.2024.
Poslednje vesti
21.06.2024.
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
21.06.2024.
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
21.06.2024.
Odluka o raspodeli dobiti - Panonija a.d. , Pančevo
21.06.2024.
Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2023.- Panonija a.d. , Pančevo
21.06.2024.
Odluka o pokriću gubitka - Prosveta a.d. , Beograd