U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

- Vesti za april 2022 godine

29.04.2022.Ažurirani informatori - 29.04.2022
29.04.2022.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Komercijalna banka a.d. , Beograd
29.04.2022.Obaveštenje o bitnom događaju - okončan proces integracije - Komercijalna banka a.d. , Beograd
29.04.2022.Godišnji izveštaj (dopunjen) za 2021. godinu - Veterinarski centar a.d., Kraljevo
29.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Planum GP a.d. , Beograd
29.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Kosmaj mermer a.d. , Mladenovac
29.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Tigar a.d. , Pirot
29.04.2022.Rešenje o smanjenju broja akcija uključenih na MTP Belex - Vojvodina a.d. , Sombor - VJSO
29.04.2022.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Inos metalbiro a.d. , Beograd - IMBZ
29.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Koprodukt a.d. , Novi Sad
29.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Centroistok a.d. , Bor
29.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Veterinarski centar a.d., Kraljevo
29.04.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PP Miletić a.d. , Sombor
29.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Inex Budućnost a.d. , Požega
29.04.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - ALTA banka a.d. , Beograd
29.04.2022.Konsolidovani godišnji izveštaj za 2021. godinu - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
29.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
29.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Dunav Re a.d. , Beograd
29.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Chemos a.d. , Palić
29.04.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Chemos a.d. , Palić
29.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
29.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Irmovo a.d. , Kisač
29.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Metaloplastika a.d. , Čajetina
29.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Luka Senta a.d. , Senta
29.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Tekstil a.d. , Leskovac
29.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Krušik plastika a.d. , Osečina
29.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Dinara Servis a.d. , Beograd
29.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Dinara Gradnja a.d. , Beograd
29.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Vojvodina a.d., Novi Sad
29.04.2022.Upitnik o praksi korporativnog upravljanja - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
29.04.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
29.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
28.04.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Kopaonik a.d. , Beograd
28.04.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
28.04.2022.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
28.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Savremena administracija a.d. , Beograd
28.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
28.04.2022.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2021. godinu - Hajdučica ad Hajdučica
28.04.2022.Ažurirani informatori - 28.04.2022
28.04.2022.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2021. godinu - Progres a.d. , Beograd
28.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Progres a.d. , Beograd
28.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Utva silosi a.d. , Kovin
28.04.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
28.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Ćele kula a.d. , Niš
28.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Putevi a.d. , Požega
28.04.2022.Godišnji izveštaj 2021. godine - Woksal a.d. , Užice
28.04.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Univerzal a.d. , Kanjiža
28.04.2022.Zapisnik sa održane Skupštine akcionara - Svetlost a.d. , Beograd
28.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Raketa a.d. , Sevojno
28.04.2022.Upitnik o praksi korporativnog upravljanja - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
28.04.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Svetlost a.d. , Beograd
28.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - NBB Nekretnine a.d., Beograd
28.04.2022.Odluka o usvajanju Konsolidovanog godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Svetlost a.d. , Beograd
28.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Zlatarplast a.d. , Nova Varoš
28.04.2022.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Hajdučica ad Hajdučica
28.04.2022.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Svetlost a.d. , Beograd
28.04.2022.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Svetlost a.d. , Beograd
28.04.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Graditelj a.d. , Beograd
28.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
28.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Vagar a.d. , Futog
28.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Fero konstrukcije a.d. , Vranje
28.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Panonija a.d. , Pančevo
28.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
28.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Sistem FTO 011 a.d. , Beograd
28.04.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Putnik a.d. , Novi Sad
28.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Jedinstvo a.d. , Sevojno
28.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Fabrika bakarnih cevi a.d. , Majdanpek
28.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
28.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
27.04.2022.Ažurirani informatori - 27.04.2022
27.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Galeb GTE a.d. , Beograd
27.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Beozaštita a.d. , Beograd
27.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Zimpa a.d. , Ub
27.04.2022.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Alfa plam a.d. , Vranje
27.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Autoprevoz Janjušević a.d. , Priboj
27.04.2022.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Irmovo a.d. , Kisač
27.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Putnik a.d. , Novi Sad
27.04.2022.Izveštaj sa redovne Skupštine akcionara sa odlukama - Tržnica a.d. , Subotica
27.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Elkok a.d. , Kosjerić
27.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Autoprevoz Janjušević a.d. , Priboj
27.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Albus a.d. , Novi Sad
27.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
27.04.2022.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Unioninvest Inženjering i projektovanje a.d. , Beograd
27.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Graditelj a.d. , Beograd
27.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Cer a.d. , Čačak
27.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
27.04.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Jedinstvo - metalogradnja a.d. , Sevojno
27.04.2022.Najava dostavljanja Godišnjeg konsolidovanog izveštaja za 2021. godinu - Jedinstvo a.d. , Sevojno
27.04.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Graditelj a.d. , Beograd
27.04.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Neostar a.d. , Novi Sad
27.04.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Omoljica a.d. , Omoljica
27.04.2022.Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO22201
27.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Veterinarska stanica Šabac a.d. , Šabac
27.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Sloga a.d. , Užice
26.04.2022.Najava dostavljanja Godišnjeg izveštaja i Informatora o izdavaocu za 2021. godinu - Fintel energija a.d. , Beograd
26.04.2022.Ažurirani informatori - 26.04.2022
26.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Omoljica a.d. , Omoljica
26.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Beozaštita a.d. , Beograd
26.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Beozaštita a.d. , Beograd
26.04.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Omoljica a.d. , Omoljica
26.04.2022.Godišnji izveštaj 2021. godinu - Beozaštita a.d. , Beograd
26.04.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Kopaonik a.d. , Beograd
26.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Apos a.d. , Apatin
26.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Metalac Home Market a.d. , Novi Sad
26.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Megal a.d. , Bujanovac
26.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Metalotehna Trade a.d. , Beograd
26.04.2022.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Dunav Re a.d. , Beograd
26.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Metalac Home Market a.d. , Novi Sad
26.04.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Tehnohemija a.d. , Sremska Mitrovica
26.04.2022.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Hemijska industrija a.d. , Vranje
26.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Jedinstvo - metalogradnja a.d. , Sevojno
26.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Institut za tržišna istraživanja a.d. , Beograd
26.04.2022.Najava dostavljanja Godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
26.04.2022.Najava dostavljanja Godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
26.04.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
26.04.2022.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2021. godinu - Komercijalna banka a.d. , Beograd
26.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Komercijalna banka a.d. , Beograd
26.04.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Alfa plam a.d. , Vranje
26.04.2022.Održana CLXXXII pisana sednica Odbora direktora - NIS a.d., Novi Sad
26.04.2022.Konsolidovani godišnji izveštaj za 2021. godinu - Alfa plam a.d. , Vranje
26.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Alfa plam a.d. , Vranje
26.04.2022.Upitnik o praksi korporativnog upravljanja - Komercijalna banka a.d. , Beograd
26.04.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Venac a.d. , Pećinci
21.04.2022.Ažurirani informatori - 21.04.2022
21.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Agroexport a.d. , Beograd
21.04.2022.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2021. godinu - Revnost a.d. , Novi Sad
21.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Vojvodina a.d., Srbobran
21.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
21.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Invest - Import a.d. , Beograd
21.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Metalac Proleter Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
21.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Elektroveze proizvodnja a.d. , Beograd
21.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Ming kovačnica a.d. , Niš
21.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Termika-Beograd a.d. , Beograd
21.04.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Lepenski vir a.d. , Pećinci
21.04.2022.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Granit Peščar a.d. , Ljig
21.04.2022.Ponuda za preuzimanje akcija - Granit Peščar a.d. , Ljig
21.04.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Agroexport a.d. , Beograd
21.04.2022.Predlog izmena i dopuna Statuta - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
21.04.2022.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
21.04.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Tehnohemija a.d. , Beograd
21.04.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Tehnohemija a.d. , Beograd
21.04.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Goč a.d. , Trstenik
21.04.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Tržnica a.d. , Subotica
21.04.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Revnost a.d. , Novi Sad
21.04.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Srbijatransport a.d. , Beograd
21.04.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Metalac Proleter Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
21.04.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama za 2021. - Metalac Proleter Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
21.04.2022.Obaveštenje izdavaoca o značajnom učešću - Tehnohemija a.d. , Beograd
21.04.2022.Odluka o raspodeli dobiti i isplati dividende - Mladost a.d. , Aleksandrovac
21.04.2022.Najava dostavljanja Godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Jedinstvo a.d. , Sevojno
21.04.2022.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Stari Tamiš a.d. , Pančevo
21.04.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodina a.d., Srbobran
21.04.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodina a.d., Srbobran
21.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Reč naroda a.d. , Požarevac
21.04.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Veterinarski centar a.d., Kraljevo
21.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Inex - bakar a.d. , Majdanpek
21.04.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Mlava a.d., Vučak
21.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Revnost a.d. , Novi Sad
21.04.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Elkok a.d. , Kosjerić
21.04.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Informatika a.d. , Beograd
21.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Imos a.d. , Šid
21.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Fasma a.d. , Beograd
20.04.2022.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Srbijaput a.d. , Beograd
20.04.2022.Najava dostavljanja Godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
20.04.2022.Najava dostavljanja informatora o izdavaocu - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
20.04.2022.Ažurirani informatori - 20.04.2022
20.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Luka Beograd a.d. , Beograd
20.04.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Termovent SC Livnica čelika a.d. , Bačka Topola
20.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Neostar a.d. , Novi Sad
20.04.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama za 2021. godinu - Iritel a.d. , Beograd
20.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Srbijatransport a.d. , Beograd
19.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Nama a.d. , Beograd
19.04.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja
19.04.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Inex Velepromet a.d. , Vučak
19.04.2022.Ažurirani informatori - 19.04.2022
19.04.2022.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Tisa a.d. , Mol - TSAM
19.04.2022.Najava dostavljanja Informatora o izdavaocu - Komercijalna banka a.d. , Beograd
19.04.2022.Najava dostavljanja Godišnjeg izveštaja za 2021.godinu - Komercijalna banka a.d. , Beograd
19.04.2022.Ponuda za prodaju (otuđenje) sopstvenih akcija - Komercijalna banka a.d. , Beograd
19.04.2022.Odluka o prodaji (otuđenju) sopstvenih akcija - Komercijalna banka a.d. , Beograd
19.04.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Centroistok a.d. , Bor
19.04.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Poslovni objekti a.d. , Beograd
19.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Poslovni objekti a.d. , Beograd
19.04.2022.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Poslovni objekti a.d. , Beograd
19.04.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama za 2021. godinu - Autoventil a.d. , Užice
19.04.2022.Obaveštenje izdavaoca o značajnom učešću - VD Dunav a.d. , Bačka Palanka
19.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Dedinje a.d. , Beograd
19.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - RTC Šabac a.d., Šabac
19.04.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mladost a.d. , Aleksandrovac
19.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja
18.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Tehnopromet a.d. , Beograd
18.04.2022.Ažurirani informatori - 18.04.2022
18.04.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Elektroveze proizvodnja a.d. , Beograd
18.04.2022.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Mermer a.d. , Žagubica - MRMR
18.04.2022.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Napredak a.d. , Apatin - NPRA
18.04.2022.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Agroindustrija a.d. , Novi Sad - AGIN
18.04.2022.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Žitopromet a.d. , Niš - ZPNI
18.04.2022.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Tehnogradnja a.d. , Zrenjanin - THGRZ
18.04.2022.Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO22201
18.04.2022.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd
18.04.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Rudo a.d. , Beograd
18.04.2022.Najava dostavljanja Informatora o izdavaocu - NIS a.d., Novi Sad
18.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Be - Be a.d. , Bajina Bašta
18.04.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - NIP Zrenjanin a.d., Zrenjanin
18.04.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - NIP Zrenjanin a.d., Zrenjanin
18.04.2022.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2021. godinu - NIP Zrenjanin a.d., Zrenjanin
18.04.2022.Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2021. godinu - NIP Zrenjanin a.d., Zrenjanin
18.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Autoventil a.d. , Užice
18.04.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sigurnost - As a.d. , Beograd
15.04.2022.Ažurirani informatori - 15.04.2022
15.04.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Hotel Park a.d. , Novi Sad
15.04.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
15.04.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Dunav Grocka a.d. , Grocka
15.04.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Philip Morris Operations a.d. , Niš
15.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Đokić NTK a.d. , Knjaževac
15.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Budućnost a.d., Preševo
15.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Tržnica a.d. , Subotica
15.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Sjaj u tami a.d. , Beograd
15.04.2022.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Jadran a.d., Nova Gajdobra
15.04.2022.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd
14.04.2022.Ažurirani informatori - 14.04.2022
14.04.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pekarska industrija a.d. , Pančevo
14.04.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Centroslavija a.d., Novi Sad
13.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Severni Banat a.d. , Kikinda
13.04.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Magistrala a.d. , Beograd
13.04.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Pomoravlje a.d. , Niš
13.04.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Ratko Mitrović a.d. , Novi Sad
13.04.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Tabak a.d. , Niš
13.04.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Srbijaput a.d. , Beograd
13.04.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Kosmaj a.d. , Mladenovac
13.04.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Kopaonik a.d. , Beograd
12.04.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
12.04.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Grupa Univerexport Bačka a.d. , Bačka Palanka
12.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Srbijaput a.d. , Beograd
12.04.2022.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - LTH Shipons a.d. , Novi Sad - SPNS
12.04.2022.Obaveštenje o promeni nominalne vrednosti akcija - Rudo a.d. , Beograd
12.04.2022.Najava dostavljanja informatora o izdavaocu - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
12.04.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Hajdučica a.d. , Hajdučica
12.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Sjaj u tami a.d. , Beograd
12.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Kosmaj a.d. , Mladenovac
11.04.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - VIK a.d., Vršac
11.04.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Jadran a.d., Nova Gajdobra
11.04.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Usluga a.d. , Bačka Topola
11.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Philip Morris Operations a.d. , Niš
11.04.2022.Ažurirani informatori - 11.04.2022
11.04.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
11.04.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
11.04.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Tehnogradnja a.d. , Zrenjanin
11.04.2022.Upitnik o praksi korporativnog upravljanja - Jedinstvo a.d. , Sevojno
11.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Venac a.d. , Pećinci
11.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Lepenski vir a.d. , Pećinci
11.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Tabak a.d. , Niš
11.04.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Svetlost a.d. , Beograd
11.04.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Hotel Park a.d. , Novi Sad
11.04.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Kopaonik a.d. , Beograd
08.04.2022.Ažurirani informatori - 08.04.2022
08.04.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Osnova projekt a.d. , Beograd
08.04.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Vagar a.d. , Futog
08.04.2022.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Revnost a.d. , Novi Sad
08.04.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Dinara Gradnja a.d. , Beograd
08.04.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Dinara Servis a.d. , Beograd
07.04.2022.Ažurirani informatori - 07.04.2022
07.04.2022.Obaveštenje akcionarima o isplati dividende - Informatika a.d. , Beograd
07.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Jadran a.d., Nova Gajdobra
07.04.2022.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Vojvodina a.d., Novi Sad
07.04.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
07.04.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Ribnjak Sutjeska a.d. , Sutjeska
06.04.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Kopaonik a.d. , Beograd
06.04.2022.Ažurirani informatori - 06.04.2022
06.04.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Vital a.d. , Vrbas
06.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Iritel a.d. , Beograd
05.04.2022.Ažurirani informatori - 05.04.2022
05.04.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - PP Miletić a.d. , Sombor
05.04.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Dedinje a.d. , Beograd
05.04.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd
05.04.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Putevi a.d. , Užice
05.04.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Vino župa a.d. , Aleksandrovac
05.04.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Putevi a.d. , Užice
05.04.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Vino župa a.d. , Aleksandrovac
05.04.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Standard a.d. , Leskovac
04.04.2022.Ažurirani informatori - 04.04.2022
04.04.2022.BELEX Monthly Report - March 2022
04.04.2022.Odluka o usvajanju konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja - Informatika a.d. , Beograd
04.04.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja - Informatika a.d. , Beograd
04.04.2022.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Informatika a.d. , Beograd
04.04.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Informatika a.d. , Beograd
04.04.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
04.04.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Goša montaža a.d. , Beograd
04.04.2022.Najava dostavljanja Informatora o izdavaocu - Jedinstvo a.d. , Sevojno
04.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Standard a.d. , Leskovac
04.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
04.04.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Nedeljne novine a.d. , Bačka Palanka
01.04.2022.Ažurirani informatori - 01.04.2022
01.04.2022.BELEXsentiment za april 2022. godine
01.04.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Autoprevoz Janjušević a.d. , Priboj
01.04.2022.Izmena poziva za skupstinu akcionara - Miroč a.d. , Kladovo
01.04.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Rudo a.d. , Beograd
01.04.2022.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2021. godinu - Rudo a.d. , Beograd
01.04.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rudo a.d. , Beograd

Arhiva vesti

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost977,43
Promena-12,74
% -1,29%
20.05.2024. 12:34:23Detaljnije
EUR/RSD117,1131
USD/RSD107,6110
Izvor NBS, 20.05.2024.
Tržišna kapitalizacija - 17.05.2024.
450.098.771.305 RSD
3.843.548.707 EUR
Vesti sa Berze
09.05.2024.
BELEXsentiment za maj 2024. godine
07.05.2024.
BELEX Monthly Report - April 2024. - 07.05.2024.
04.04.2024.
BELEXsentiment za april 2024. godine
Poslednje vesti
20.05.2024.
Sazivanje Skupštine akcionara - Zimpa a.d. , Ub
20.05.2024.
Sazivanje Skupštine akcionara - Sigma a.d. , Beograd
20.05.2024.
Sazivanje Skupštine akcionara - Impol Seval a.d. , Sevojno
20.05.2024.
Sazivanje Skupštine akcionara - Severtrans a.d. , Sombor
20.05.2024.
Sazivanje Skupštine akcionara - Galeb GTE a.d. , Beograd