U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

- Vesti za januar 2015 godine

30.01.2015.Ažurirani informatori - 30.01.2015
30.01.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Voćar a.d. , Svilajnac
30.01.2015.Konsolidovani godišnji izveštaj za 2013. - Fabrika reznog alata a.d. , Čačak
30.01.2015.Godišnji izveštaj za 2013. - Fabrika reznog alata a.d. , Čačak
30.01.2015.Izveštaj o preuzimanju akcija - Proel a.d. , Požarevac
30.01.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jadran a.d., Nova Gajdobra
30.01.2015.Izveštaj o bitnom događaju - Jedinstvo a.d. , Sevojno - JESV
29.01.2015.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Pionir a.d. , Leskovac - PNRL
29.01.2015.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Dunavprevoz a.d. , Bačka Palanka
29.01.2015.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd
29.01.2015.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
29.01.2015.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Čokolend a.d. , Paraćin
29.01.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Bačka a.d., Sivac
29.01.2015.Izveštaj o preuzimanju akcija - Betonjerka a.d. , Čačak
29.01.2015.Obaveštenje o promenama u značajnom učešću - Radijator a.d. , Zrenjanin
29.01.2015.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - IMT a.d. , Beograd
29.01.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Građevinar a.d. , Debeljača
29.01.2015.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Agrovršac a.d., Vršac
29.01.2015.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
29.01.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica
27.01.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - Čokolend a.d. , Paraćin
27.01.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - Čokolend a.d. , Paraćin
27.01.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - Čokolend a.d. , Paraćin
27.01.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - Termos a.d. , Zrenjanin
27.01.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd - KMBN
27.01.2015.Obaveštenje o ponudi za sticanje sopstvenih akcija - Tisa a.d. , Senta
26.01.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Veterinarska stanica Mionica a.d. , Mionica
26.01.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Veterinarska stanica Mionica a.d. , Mionica
26.01.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica
26.01.2015.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Zobnatica a.d. , Bačka Topola - ZBNTC
26.01.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zastava automobili u restrukturiranju a.d. , Kragujevac
26.01.2015.Ponuda za preuzimanje akcija - Dunav banka a.d., Beograd
26.01.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tržnica a.d. , Subotica
26.01.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sojaprotein a.d. , Bečej - SJPT
23.01.2015.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Srem GP a.d. , Stara Pazova - SMGP
23.01.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - AIK banka a.d. , Niš - AIKB
23.01.2015.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Morava a.d. , Jagodina - MRVJ
23.01.2015.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na Open Market - Mlekara a.d. , Subotica - MLSU
23.01.2015.Obaveštenje akcionarima o odloženom prinudnom otkupu akcija - Progres a.d. , Mladenovac
23.01.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zobnatica a.d. , Bačka Topola - ZBNTC
23.01.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tisa a.d. , Senta
23.01.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - Žitopromet - mlin a.d. , Senta
23.01.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - Žitopromet - mlin a.d. , Senta
23.01.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - BB Trade a.d. , Žitište
22.01.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Dijamant a.d. , Zrenjanin
22.01.2015.Obaveštenje o otuđenju sopstvenih akcija - Kompresor a.d. , Beograd - KOMPB
22.01.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - Termos a.d. , Zrenjanin
22.01.2015.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd - AERO
21.01.2015.Ažurirani informatori - 21.01.2015
21.01.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - DDOR Novi Sad a.d. , Novi Sad
21.01.2015.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Povećanje - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
21.01.2015.Isključenje akcija sa Open Market i uključenje akcija na MTP Belex - TP Zvezda a.d. , Beograd - TPZV
21.01.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Nama a.d. , Šabac
21.01.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - Bačka a.d., Sivac
21.01.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Bačka a.d., Sivac
21.01.2015.Dopuna odluke o sazivanju Skupštine akcionara - Simpo a.d. , Vranje
21.01.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Simpo a.d. , Vranje
21.01.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Užice
20.01.2015.Obaveštenje o ponudi za prodaju sopstvenih akcija - Sloga a.d. , Zrenjanin
20.01.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Zrenjanin
20.01.2015.Sazivanje ponovljene Skupštine akcionara - Rudnap Group a.d. , Beograd
19.01.2015.Ažurirani informatori - 19.01.2015
19.01.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Podunavlje a.d. , Bačka Palanka
19.01.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Zastava tapacirnica a.d. , Kragujevac
19.01.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Termika a.d. , Beograd
19.01.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Holcim agregati a.d. , Popovac
19.01.2015.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - Betonjerka a.d. , Čačak
16.01.2015.Godišnji izveštaj za 2013. godinu - Put a.d. , Zaječar
16.01.2015.Godišnji izveštaj za 2012. godinu - Put a.d. , Zaječar
16.01.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Betonjerka - u restrukturiranju a.d. , Aleksinac
15.01.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Ključ a.d. , Kladovo
15.01.2015.Odluka o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Građevinar a.d., Lučani - GRLN
15.01.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Simpo a.d. , Vranje
15.01.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Žitoprodukt a.d. , Kragujevac
15.01.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - Jadran a.d., Nova Gajdobra
15.01.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Bačka a.d., Sivac
15.01.2015.Dopuna dnevnog reda Skupštine akcionara - Morava prom a.d. , Lapovo
15.01.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Lipa a.d. , Novi Pazar
15.01.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - Jadran a.d., Nova Gajdobra
15.01.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Grupa Zastava Vozila u restrukturiranju a.d. , Kragujevac
15.01.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Polet IGK a.d. , Novi Bečej
13.01.2015.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Igma a.d. , Uljma - IGMU
13.01.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - Vior Velika Morava a.d. , Beograd
13.01.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - Vior Velika Morava a.d. , Beograd
13.01.2015.Obaveštenje u vezi sa otkupom akcija od nesaglasnih akcionara - Bačka a.d., Sivac
13.01.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Morava prom a.d. , Lapovo - MRVPL
13.01.2015.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Žitopromet - mlin a.d. , Senta
13.01.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Sreten Gudurić a.d. , Užice
13.01.2015.Obaveštenje o ponudi za sticanje sopstvenih akcija - Izoprogres a.d. , Beograd
12.01.2015.Poslovna vest - Usvojen Biznis plan za 2015. godinu - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
12.01.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Podunavlje a.d. , Čelarevo
12.01.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Industrija precizne mehanike a.d. , Beograd
12.01.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - Jadran a.d., Nova Gajdobra
12.01.2015.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Lipa a.d. , Novi Pazar
12.01.2015.Izveštaj o preuzimanju akcija - Morava prom a.d. , Lapovo - MRVPL
09.01.2015.Ažurirani informatori - 09.01.2015
09.01.2015.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Agrovet a.d. , Melenci - AGVT
09.01.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunavprevoz a.d. , Bačka Palanka
09.01.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pro galvano mikrometal a.d. , Beograd
09.01.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Agrovet a.d. , Melenci
09.01.2015.Obaveštenje o značajnom učešću - Jadran a.d., Nova Gajdobra
09.01.2015.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Poljopromet a.d. , Ruma
08.01.2015.Ažurirani informatori - 08.01.2015
08.01.2015.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Žitostig a.d. , Požarevac - ZTST
08.01.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav Grocka a.d. , Grocka
08.01.2015.Ponuda za preuzimanje akcija - Proel a.d. , Požarevac - PRSPO
06.01.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pekarska industrija a.d. , Pančevo
06.01.2015.Ponuda za preuzimanje akcija - Betonjerka a.d. , Čačak
06.01.2015.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Izbor a.d. , Minićevo - IZBR
05.01.2015.Jedinstveni prospekt izdavaoca za javnu ponudu municipalnih obveznica i njihovo uključenje na Open Market, segment regulisanog tržišta - Grad, Šabac - SABC01
05.01.2015.Uključenje na Open Market - Grad, Šabac - SABC01
05.01.2015.Izveštaj o ishodu javne ponude - Dunav banka a.d., Beograd
05.01.2015.Godišnji izveštaj za 2013, godinu - Bora Kečić ATP a.d. , Obrenovac
05.01.2015.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Proel a.d. , Požarevac
05.01.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - IM Rakovica a.d., Beograd
05.01.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Tržnica a.d. , Subotica
05.01.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Župa a.d. , Kruševac
05.01.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Tisa a.d. , Senta
05.01.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Srpska fabrika stakla a.d. , Paraćin
05.01.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Srpska fabrika stakla a.d. , Paraćin
05.01.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - Čačanska banka a.d. , Čačak
05.01.2015.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - Morava prom a.d. , Lapovo
05.01.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Progres a.d. , Mladenovac
05.01.2015.Predlog Izmena i dopuna Statuta - BB Trade a.d. , Žitište
05.01.2015.Sazivanje Skupštine akcionara - BB Trade a.d. , Žitište
05.01.2015.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pionir a.d. , Leskovac
05.01.2015.BELEXsentiment za januar 2015. godine

Arhiva vesti

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost887,66
Promena0,77
% 0,09%
02.10.2023. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,1734
USD/RSD110,8442
Izvor NBS, 02.10.2023.
Tržišna kapitalizacija - 02.10.2023.
423.496.701.778 RSD
3.614.273.391 EUR
Vesti sa Berze
02.10.2023.
BELEXsentiment za oktobar 2023. godine
02.10.2023.
BELEX Monthly Report - September 2023. - 02.10.2023.
25.09.2023.
Statut Beogradske berze
Poslednje vesti
02.10.2023.
Obaveštenje o promenjenom broju akcija - NBB Nekretnine a.d., Beograd
02.10.2023.
Sazivanje Skupštine akcionara - Dinara Servis a.d. , Beograd
02.10.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Raketa a.d. , Sevojno
02.10.2023.
BELEXsentiment za oktobar 2023. godine
02.10.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - PP Pobeda a.d. , Pobeda