U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

- Vesti za jun 2016 godine

30.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Ruske Slovo a.d. , Ruski Krstur
30.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju - Moravamermer a.d. , Beograd
30.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja - Moravamermer a.d. , Beograd
30.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Moravamermer a.d. , Beograd
30.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Lukoil Srbija a.d. , Beograd
30.06.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
30.06.2016.Ažurirani informatori - 30.06.2016
30.06.2016.Ostale informacije - Farmacoop a.d. , Novi Sad
30.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Farmacoop a.d. , Novi Sad
30.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Farmacoop a.d. , Novi Sad
30.06.2016.Poziv za ponovljenu redovnu sednicu Skupštine akcionara - Nissal a.d. Niš
30.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Sloga a.d. , Kać
30.06.2016.Odluka o usvajanju fin. izveštaja sa izveštajem revizora i godišnjeg izveštaja - Sloga a.d. , Kać
30.06.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu (dopuna) - Novi Pazar put a.d. , Novi Pazar
30.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Kać
30.06.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Sava a.d. , Šabac
30.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sava a.d. , Šabac
30.06.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Lepenski vir a.d. , Pećinci
30.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Lepenski vir a.d. , Pećinci
30.06.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Ukus a.d. , Pećinci
30.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ukus a.d. , Pećinci
30.06.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Venac a.d. , Pećinci
30.06.2016.Ostale informacije - Venac a.d. , Pećinci
30.06.2016.Izveštaj sa održane Redovne Skupštine akcionara sa Odlukama - Erozija a.d., Valjevo
30.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Livnica Ljig a.d. , Beograd
30.06.2016.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - BB Trade a.d. , Žitište
30.06.2016.Ostale informacije - Hidrograđevinar a.d. , Sremska Mitrovica
30.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Veterinarski centar a.d., Kraljevo
30.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Grupa Zastava Vozila a.d. , Kragujevac
30.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Savremena a.d. , Beograd
30.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Nolit a.d. , Beograd
30.06.2016.Ostale informacije - Izjava o pokriću gubitka za 2015.godinu - FAM a.d., Kruševac
30.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Valjaonica bakra Sevojno a.d. , Sevojno
30.06.2016.Odluka o usvajanju konsolidovanog Godišnjeg izveštaja za 2015.god. - FAM a.d., Kruševac
30.06.2016.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2015.god. - FAM a.d., Kruševac
30.06.2016.Odluka o usvajanju konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2015.god. - FAM a.d., Kruševac
30.06.2016.Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2015.god. - FAM a.d., Kruševac
30.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sunce a.d. , Sombor
30.06.2016.Obaveštenje u vezi sa održanom redovnom Skupštinom akcionara - FAM a.d., Kruševac
30.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Leskovački sajam a.d. , Leskovac
30.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Leskovački sajam a.d. , Leskovac
30.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Leskovački sajam a.d. , Leskovac
30.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
30.06.2016.Obaveštenje u vezi sa održanom redovnom skupštinom akcionara sa usvojenim odlukama - Stari Tamiš a.d. , Pančevo
30.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Trivit mlin a.d. , Vrbas
30.06.2016.Obaveštenje o održanoj redovnoj skupštini akcionara sa usvojenim odlukama - PK Sombor Holding CO a.d. , Sombor
30.06.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - dopuna - Srbija Tis a.d. , Zaječar
30.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Trivit mlin a.d. , Vrbas
30.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Trivit mlin a.d. , Vrbas
30.06.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu (dopunjen revizorskim izveštajem i odlukama) - Vital a.d. , Vrbas
30.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja
30.06.2016.Godišnji izveštaj za 2015 dopunjen Revizorskim izveštajem - Trivit mlin a.d. , Vrbas
29.06.2016.Obaveštenje u vezi sa održanom redovnom skupštinom akcionara sa usvojenim odlukama - Izolir a.d. , Zrenjanin
29.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Elektrodizalica a.d. , Beograd
29.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Elektrodizalica a.d. , Beograd
29.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Elektrodizalica a.d. , Beograd
29.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Zimpa a.d. , Ub
29.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Zimpa a.d. , Ub
29.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zimpa a.d. , Ub
29.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Veterinarska stanica Koceljeva a.d. , Koceljeva
29.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Galeb Metaloplastika a.d. , Šabac
29.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Svetlost a.d. , Beograd
29.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Galeb Metaloplastika a.d. , Šabac
29.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Svetlost a.d. , Beograd
29.06.2016.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO16141
29.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Galeb Metaloplastika a.d. , Šabac
29.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Svetlost a.d. , Beograd
29.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Svetlost a.d. , Beograd
29.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Veterinarska stanica Koceljeva a.d. , Koceljeva
29.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Sunce a.d. , Sombor
29.06.2016.Izveštaj sa održane Redovne Skupštine akcionara sa Odlukama - Lipa a.d. , Novi Pazar
29.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Sunce a.d. , Sombor
29.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Podunavlje a.d. , Čelarevo
29.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Podunavlje a.d. , Čelarevo
29.06.2016.Izveštaj sa održane Redovne Skupštine akcionara sa Odlukama - Banat fabrika ulja a.d. , Nova Crnja
29.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica
29.06.2016.Odluka o usvajanju konsolidovanog godišnjeg izveštaja - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica
29.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica
29.06.2016.Ostale informacije - Severtrans a.d. , Sombor
29.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Severtrans a.d. , Sombor
29.06.2016.Ostale informacije - Severtrans a.d. , Sombor
29.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Severtrans a.d. , Sombor
29.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Proel a.d. , Beograd
29.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Severtrans a.d. , Sombor
29.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Podunavlje a.d. , Čelarevo
29.06.2016.Odluka o usvajanju godisnjeg izvestaja - Takovo a.d. , Gornji Milanovac
29.06.2016.Odluka o pokricu gubitka - Takovo a.d. , Gornji Milanovac
29.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Proleter Bečej a.d. , Bečej
29.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Takovo a.d. , Gornji Milanovac
29.06.2016.Ostale informacije - Proleter Bečej a.d. , Bečej
29.06.2016.Odluka o usvajanju izveštaja revizora - Rotor a.d. , Zemun
29.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Rotor a.d. , Zemun
29.06.2016.Odluka o usvajanju izveštaja - Proleter Bečej a.d. , Bečej
29.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Rotor a.d. , Zemun
29.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Proleter Bečej a.d. , Bečej
29.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - GZP Dom a.d., Beograd
29.06.2016.Izveštaj sa održane skupštine akcionara - Rotor a.d. , Zemun
29.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Proleter Bečej a.d. , Bečej
29.06.2016.Odluka o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora - Žitobanat a.d. , Vršac
29.06.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Stoteks a.d. , Novi Sad
29.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Žitobanat a.d. , Vršac
29.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - GZP Dom a.d., Beograd
29.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Žitobanat a.d. , Vršac
29.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rade Končar a.d. , Beograd
29.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Rade Končar a.d. , Beograd
29.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Rade Končar a.d. , Beograd
29.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Gradina a.d. , Užice
29.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Gradina a.d. , Užice
29.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - NIS a.d., Novi Sad
29.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti - NIS a.d., Novi Sad
29.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - NIS a.d., Novi Sad
29.06.2016.Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO16134
29.06.2016.Odluka o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Partizan Tekstil a.d. , Čačak - PRTT
29.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kozara a.d. , Banatsko Veliko Selo
29.06.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Rafinerija Nafte a.d. , Beograd
29.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Kozara a.d. , Banatsko Veliko Selo
29.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Kozara a.d. , Banatsko Veliko Selo
29.06.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Rafinerija Nafte a.d. , Beograd
29.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica
29.06.2016.Izveštaj sa održane Redovne Skupštine akcionara sa Odlukama - Novosadska fabrika kabela a.d., Novi Sad
29.06.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - PD Zaječar a.d. , Zaječar
29.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Banatski Despotovac a.d. , Banatski Despotovac
29.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Hidrograđevinar a.d. , Sremska Mitrovica
29.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Hidrograđevinar a.d. , Sremska Mitrovica
29.06.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija od nesaglasnih akcionara - Mostprojekt a.d. , Beograd
29.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Yugoslavia Commerce a.d., Beograd
29.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
29.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Yugoslavia Commerce a.d., Beograd
29.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Yugoslavia Commerce a.d., Beograd
29.06.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - dopuna - Lučić Prigrevica a.d. , Novi Sad
29.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
29.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
29.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
29.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Žitobanat a.d. , Vršac
29.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Sigma a.d. , Subotica
29.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Sigma a.d. , Subotica
29.06.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Min Fam a.d. , Niš
29.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Napredak a.d. , Velika Plana
29.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Autotehna a.d. , Topola
29.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Krušik plastika a.d. , Osečina
29.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Krušik plastika a.d. , Osečina
29.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Krušik plastika a.d. , Osečina
29.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - AIK banka a.d. , Beograd
29.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Perlez
29.06.2016.Zaključak o ispravci Odluke o produženju trajanja privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca - Koncern fabrika vagona u restrukturiranju a.d. , Kraljevo
28.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sremput a.d. , Ruma
28.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dijamant a.d. , Zrenjanin
28.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Topola univerzal a.d. , Bačka Topola
28.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Topola univerzal a.d. , Bačka Topola
28.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Topola univerzal a.d. , Bačka Topola
28.06.2016.Izveštaj sa održane Redovne Skupštine akcionara sa Odlukama - Novitet a.d. , Novi Sad
28.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Nacional a.d. , Beograd
28.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Beogradmontaža a.d. , Beograd
28.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Dijamant a.d. , Zrenjanin
28.06.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - VIK a.d., Vršac
28.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
28.06.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Ikarbus a.d. , Beograd
28.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Žitko a.d. , Bačka Topola
28.06.2016.Obaveštenje o isplati dividende - Impol Seval a.d. , Sevojno
28.06.2016.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Budućnost a.d. , Bačka Palanka
28.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Dunav Grocka a.d. , Grocka
28.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jedinstvo - metalogradnja a.d. , Sevojno
28.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - SU - marketi a.d. , Subotica
28.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - SU - marketi a.d. , Subotica
28.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - SU - marketi a.d. , Subotica
28.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pekara 1. maj a.d. , Vršac
28.06.2016.Odliuka o isključenju akcija sa regulisanog tržišta i prestanku svojstva javnog društva - Ruske Slovo a.d. , Ruski Krstur
28.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ruske Slovo a.d. , Ruski Krstur
28.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - BAS a.d. , Beograd
28.06.2016.Ispravka obaveštenja akcionarima - Sazivanje Skupštine - Ravnica a.d. , Bajmok
28.06.2016.Odluka o produženju privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca - IMK 14. oktobar a.d. - u restrukturiranju, Kruševac - IMKO
28.06.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Hotel Moskva a.d. , Beograd - HMSK
28.06.2016.Izveštaj o preuzimanju akcija - Terravita a.d. , Beograd
28.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hleb a.d. , Novi Sad
28.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Unioninvest Inženjering i projektovanje a.d. , Beograd
28.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Sojaprotein a.d. , Bečej
28.06.2016.Izmena obaveštenja akcionarima - Sazivanje Skupštine - Bezdan poljoprivredno preduzeće a.d. , Bezdan
28.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Sojaprotein a.d. , Bečej
28.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Unioninvest Inženjering i projektovanje a.d. , Beograd
28.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Unioninvest Inženjering i projektovanje a.d. , Beograd
28.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Napredak a.d. , Apatin
28.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Napredak a.d. , Apatin
28.06.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - dopuna - Napredak a.d. , Apatin
28.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Napredak a.d. , Apatin
28.06.2016.Izveštaj sa održane Redovne Skupštine akcionara - Tehnogradnja a.d. , Zrenjanin
28.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Mladost a.d. , Aleksandrovac
28.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Napredak a.d. , Apatin
28.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Lučić Prigrevica a.d. , Novi Sad
28.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
28.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Prvi partizan Emo a.d. , Užice
28.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Lučić Prigrevica a.d. , Novi Sad
28.06.2016.Obaveštenje akcionarima - Sazivanje Skupštine - Zlatica a.d. , Lazarevo
28.06.2016.Izveštaj sa održane Redovne Skupštine akcionara sa Odlukama - Somborske novine a.d. , Sombor
28.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Poljopromet a.d. , Ruma
28.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Put a.d. , Zaječar
28.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Žitopek a.d. , Niš
28.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tehnohemija a.d. , Sremska Mitrovica
28.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Nacional a.d. , Beograd
28.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Terravita a.d. , Beograd
27.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Kavim Raška a.d., Raška
27.06.2016.Odluka o usvajanju izveštaja revizora - Veterinarska stanica Šabac a.d. , Šabac
27.06.2016.Obaveštenje akcionarima - Sazivanje Skupštine - Bezdan poljoprivredno preduzeće a.d. , Bezdan
27.06.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - ZIF Fima SEE Activist a.d. , Beograd
27.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Veterinarska stanica Šabac a.d. , Šabac
27.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Veterinarska stanica Šabac a.d. , Šabac
27.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Ravnica a.d. , Bajmok
27.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Veterinarska stanica Šabac a.d. , Šabac
27.06.2016.Sazivanje Vanredne Skupštine akcionara - Novosadska fabrika kabela a.d., Novi Sad
27.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sojaprotein a.d. , Bečej
27.06.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - ZIF Fima SEE Activist a.d. , Beograd
27.06.2016.Produženje roka za sticanje sopstvenih akcija - Gradina a.d. , Užice
27.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jadar a.d. , Loznica
27.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti - Borac a.d. , Šurjan
27.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Jadar a.d. , Loznica
27.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Jadar a.d. , Loznica
27.06.2016.Odluka o usvajanju finansijskog izvestaja za 2015. - Jadar a.d. , Loznica
27.06.2016.Odluka o usvajanju izvestaja revizora - Jadar a.d. , Loznica
27.06.2016.Godišnji izveštaj (korigovan i dopunjen) za 2015. - PKB Korporacija a.d., Beograd
27.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Savremena administracija a.d. , Beograd
27.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Borac a.d. , Šurjan
27.06.2016.Odluka o usvajanju izvestaja ravizora o izvrsenoj reviziji godisnjeg izvestaja za 2015. - Jadar a.d. , Loznica
27.06.2016.Ostale informacije - Utva silosi a.d. , Kovin
27.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ćele kula a.d. , Niš
27.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Borac a.d. , Šurjan
27.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Utva silosi a.d. , Kovin
27.06.2016.Ostale informacije - Utva silosi a.d. , Kovin
27.06.2016.Ostale informacije - Utva silosi a.d. , Kovin
27.06.2016.Ostale informacije - Utva silosi a.d. , Kovin
27.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Utva silosi a.d. , Kovin
27.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Utva silosi a.d. , Kovin
27.06.2016.Godišnji izveštaj konsolidovani (korigovan i dopunjen) - PKB Korporacija a.d., Beograd
27.06.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Avala a.d. , Požarevac
27.06.2016.Izveštaj sa održane Redovne Skupštine akcionara sa Odlukama - Kadinjača a.d. , Užice
27.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Srbijaput a.d. sa odlukama, Beograd
27.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd
27.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Nova Peščara a.d. , Deliblato
27.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Kavim Raška a.d., Raška
27.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Servo Mihalj inženjering a.d. , Zrenjanin
27.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kavim Raška a.d., Raška
27.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Invest - Import a.d. , Beograd
27.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Servo Mihalj inženjering a.d. , Zrenjanin
27.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
27.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Hotel Park a.d. , Novi Sad
27.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hotel Park a.d. , Novi Sad
27.06.2016.Odluka o usvajanju revizorskog izveštaja - Loznicaelektro a.d. , Loznica
27.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Loznicaelektro a.d. , Loznica
27.06.2016.Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja - Loznicaelektro a.d. , Loznica
27.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Loznicaelektro a.d. , Loznica
27.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Servo Mihalj inženjering a.d. , Zrenjanin
27.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Daka servis a.d., Beograd
27.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Loznicaelektro a.d. , Loznica
27.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Ravnica a.d. , Bajmok
27.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Zlatica a.d. , Lazarevo
27.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Bezdan poljoprivredno preduzeće a.d. , Bezdan
27.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ravnište a.d. , Kruševac
27.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Ravnište a.d. , Kruševac
27.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Ravnište a.d. , Kruševac
27.06.2016.Ostale informacije - PKB Korporacija a.d., Beograd
27.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PKB Korporacija a.d., Beograd
27.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Pomoravlje Term a.d. , Niš
27.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara- dopuna dnevnog reda - Vojvodinašped a.d. , Novi Sad
27.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
27.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
27.06.2016.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd
27.06.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Industrija precizne mehanike a.d. , Beograd
27.06.2016.Prinudni otkup akcija - Imlek a.d. , Beograd
27.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
27.06.2016.Izveštaj sa održane Redovne Skupštine akcionara sa Odlukama - Potisje precizni liv a.d. , Ada
27.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
27.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Autoventil a.d. , Užice
24.06.2016.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO16140
24.06.2016.Odluka o izmenama i dopunama Statuta - Fasil a.d. , Arilje
24.06.2016.Odluka o ustvajanju izveštaja revizora - Sacen a.d. , Novi Sad
24.06.2016.Statut - prečišćen tekst - Fasil a.d. , Arilje
24.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Sacen a.d. , Novi Sad
24.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
24.06.2016.Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja - Sacen a.d. , Novi Sad
24.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Sacen a.d. , Novi Sad
24.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sacen a.d. , Novi Sad
24.06.2016.Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO16138
24.06.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Spekta a.d. , Beograd - SPKT
24.06.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Public Consulting a.d., Beograd - PBCN
24.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti finansijski izvestaj 2015 - Fasil a.d. , Arilje
24.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja 2015 - Fasil a.d. , Arilje
24.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara 18062016 - Fasil a.d. , Arilje
24.06.2016.Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja sa izveštajem revizora za 2015.god. - Tehnika a.d. , Vršac
24.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti za 2015.god. - Tehnika a.d. , Vršac
24.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2015.god. - Tehnika a.d. , Vršac
24.06.2016.Obaveštenje u vezi sa održanom godišnjom skupštinom akcionara - Tehnika a.d. , Vršac
24.06.2016.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Montinvest a.d. , Beograd
24.06.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Stoteks a.d. , Novi Sad
24.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Put a.d. , Zaječar
24.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jedinstvo a.d. , Sevojno
24.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Luka Senta a.d. , Senta
24.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Mlava a.d., Vučak
24.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Mlava a.d., Vučak
24.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Veterinarska stanica a.d., Kikinda
24.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - BAS a.d. , Beograd
24.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - BAS a.d. , Beograd
24.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - BAS a.d. , Beograd
24.06.2016.Obaveštenje u vezi sa održanom redovnom Skupštinom akcionara sa usvojenim odlukama - Kačarevo a.d., Kačarevo
24.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Terravita a.d. , Beograd
24.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Užice
24.06.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Industrija precizne mehanike a.d. , Beograd
24.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Centroprom a.d. , Beograd
24.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Centroprom a.d. , Beograd
24.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Centroprom a.d. , Beograd
24.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Trgopromet a.d. , Kraljevo
23.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Bag a.d. , Bačko Gradište
23.06.2016.Odluka o usvajanju izveštaja revizora - Kopaonik a.d. , Beograd
23.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Kopaonik a.d. , Beograd
23.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Imlek a.d. , Beograd
23.06.2016.IZJAVA o Odluci o pokriću gubitka - Cineoptic a.d. , Beograd
23.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Kopaonik a.d. , Beograd
23.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Kopaonik a.d. , Beograd
23.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Jugoterm a.d., Merošina
23.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kopaonik a.d. , Beograd
23.06.2016.Izveštaj Redovne sednice Skupštine akcionara - Zavarivač a.d. , Vranje
23.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tigar a.d. , Pirot
23.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Šljunkara a.d. , Bela Crkva
23.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tehnoradionica a.d. , Zrenjanin
23.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Tehnoradionica a.d. , Zrenjanin
23.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Tehnoradionica a.d. , Zrenjanin
23.06.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Rudnap Group a.d. , Beograd
23.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Takovo transport a.d. , Beograd
23.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Pomoravlje Term a.d. , Niš
23.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara 16.06.2016. godine - Pomoravlje Term a.d. , Niš
23.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja 2015 - Pomoravlje Term a.d. , Niš
23.06.2016.Novi Generalni direktor - Tigar a.d. , Pirot
23.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Trivit Pek a.d. , Vrbas
23.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Kaštel a.d. , Ečka
23.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Kaštel a.d. , Ečka
23.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Inex - bakar a.d. , Majdanpek
23.06.2016.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Inex - bakar a.d. , Majdanpek
23.06.2016.Razrešenje i imenovanje članova NO - Pionir PP Srbobran a.d. , Srbobran
23.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Alfa plam a.d. , Vranje
23.06.2016.Izveštaj o preuzimanju akcija - Ribarstvo a.d. , Baranda
23.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti - Zmaj a.d. , Zemun
23.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja i konsolidovanog godišnjeg izveštaja za 2015. godinu - Zmaj a.d. , Zemun
23.06.2016.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Zmaj a.d. , Zemun od 22.06.2016.
23.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Marfin bank a.d. , Beograd
23.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Imos a.d. , Šid
23.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Imos a.d. , Šid
22.06.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Hotel Golubački grad a.d. , Golubac
22.06.2016.Ažurirani informatori - 22.06.2016
22.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Bečejska Pekara a.d. , Bečej
22.06.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
22.06.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija od nesaglasnih akcionara - Banat fabrika ulja a.d. , Nova Crnja
22.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Jubmes banka a.d. , Beograd
22.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Jubmes banka a.d. , Beograd
22.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jubmes banka a.d. , Beograd
22.06.2016.Otkazana Skupština akcionara - Fabrika bakarnih cevi a.d. , Majdanpek
22.06.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Recreatours a.d. , Kraljevo - RECT
22.06.2016.Odluka o usvajanju Izveštaja revizora o reviziji godišnjih fin. izveštaja - Cineoptic a.d. , Beograd
22.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju - Cineoptic a.d. , Beograd
22.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja - Cineoptic a.d. , Beograd
22.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Cineoptic a.d. , Beograd
22.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugoinspekt a.d. , Beograd
22.06.2016.Izveštaj sa održane Redovne Skupštine akcionara sa odlukama - Kosmaj a.d. , Mladenovac
22.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Gradina a.d. , Užice
22.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Dopuna dnevnog reda - Lukoil Srbija a.d. , Beograd
22.06.2016.Godišnji izveštaj za 2015. - Vojvodina a.d., Srbobran
22.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Vojvodina a.d., Srbobran
22.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - NIP Zrenjanin a.d., Zrenjanin
22.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Imos a.d. , Šid
21.06.2016.Odluka o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Spekta a.d. , Beograd - SPKT
21.06.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Sloboda a.d. , Zrenjanin - SLNK
21.06.2016.Odluka o produženju privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca - Bratstvo Jedinstvo a.d. , Neuzina - BJNE
21.06.2016.Odluka o produženju privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca - Graničar a.d. , Gakovo - GRGA
21.06.2016.Odluka o usvajanju konsolidovanog godišnjeg izveštaja - NIP Zrenjanin a.d., Zrenjanin
21.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
21.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Đuro Salaj a.d. , Beograd
21.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - PKB Korporacija a.d., Beograd
21.06.2016.Izjava o pokriću gubitka - Rudo a.d. , Beograd
21.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2015.god. - Rudo a.d. , Beograd
21.06.2016.Odluka o usvajanju Izveštaja revizora za 2015.god. - Rudo ad Beograd
21.06.2016.Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2015.god. - Rudo ad Beograd
21.06.2016.Obaveštenje u vezi sa održanom Skupštinom akcionara - Rudo a.d. , Beograd
21.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Energoprojekt industrija a.d. , Beograd
21.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg konsolidovanog izveštaja - Energoprojekt industrija a.d. , Beograd
21.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Energoprojekt industrija a.d. , Beograd
21.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Senta - promet a.d. , Senta
21.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Senta - promet a.d. , Senta
21.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Senta - promet a.d. , Senta
21.06.2016.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Napredak a.d. , Stara Pazova
21.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Ribarstvo a.d. , Baranda
21.06.2016.Izjava zastupnika o pokriću gubitka - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
21.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - NIP Zrenjanin a.d., Zrenjanin
21.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
21.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - NIP Zrenjanin a.d., Zrenjanin
21.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - NIP Zrenjanin a.d., Zrenjanin
21.06.2016.Statut - Industrija nameštaja Bajmok a.d. , Bajmok - ISPRAVLJEN
21.06.2016.Obaveštenje u vezi sa održanom redovnom Skupštinom akcionara sa usvojenim odlukama - Jadran a.d., Nova Gajdobra
21.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Miroč a.d. , Kladovo
21.06.2016.Obaveštenje o održanoj redovnoj Skupštini akcionara sa usvojenim odlukama- Saobraćaj i transport a.d. , Zrenjanin
21.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Rudnik Kovin u restrukturiranju a.d. , Kovin
21.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd
20.06.2016.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO16139
20.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
20.06.2016.Izveštaj sa održane Redovne Skupštine akcionara sa odlukama - Budućnost a.d. , Bačka Palanka
20.06.2016.Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO16131
20.06.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - TQ Loznica a.d. , Loznica - TLZN
20.06.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Banini a.d. , Kikinda - BNNI
20.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Geosonda - Mašinski centar a.d. , Beograd sa odlukama
20.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
20.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugoterm a.d., Merošina
20.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hotel Moskva a.d. , Beograd
20.06.2016.Obaveštenje o povećanju kapitala, novom broju akcija i vrednosti osnovnog kapitala - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
20.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Irmovo a.d. , Kisač
20.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
20.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
20.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
20.06.2016.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - BB Trade a.d. , Žitište
20.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Doža Đerđ a.d., Bačka Topola
20.06.2016.Odluka o usvajanju redovnog Godišnjeg finansijskog izveštaja sa mišljenjem revizora - Doža Đerđ a.d., Bačka Topola
20.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Doža Đerđ a.d., Bačka Topola
20.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Doža Đerđ a.d., Bačka Topola
20.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Fabrika bakarnih cevi a.d. , Majdanpek
20.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Fabrika bakarnih cevi a.d. , Majdanpek
20.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Fabrika bakarnih cevi a.d. , Majdanpek
20.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Madera a.d. , Beograd
20.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Chemos a.d. , Palić
20.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - HUP Balkan a.d. , Beograd
20.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Centroistok a.d. , Bor
17.06.2016.Ažurirani informatori - 17.06.2016
17.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Srpska fabrika stakla a.d. , Paraćin
17.06.2016.Obaveštenje o promenjenom broju akcija sa pravom glasa - Srpska fabrika stakla a.d. , Paraćin
17.06.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Srpska fabrika stakla a.d. , Paraćin
17.06.2016.Odluka o produženju privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca - Koncern fabrika vagona u restrukturiranju a.d. , Kraljevo - KFVK
17.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Madera a.d. , Beograd
17.06.2016.Obaveštenje u vezi sa održanom skupštinom akcionara sa usvojenim odlukama - PGM Budućnost a.d., Preševo
17.06.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Stoteks a.d. , Novi Sad
17.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - GZP Dom a.d., Beograd
17.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Madera a.d. , Beograd
17.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Madera a.d. , Beograd
17.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti iz 2015. godine - Spektar invest a.d. , Paraćin
17.06.2016.Odluka o usvajanju Izveštaja revizora za 2015. godinu - Spektar invest a.d. , Paraćin
17.06.2016.Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2015 - Spektar invest a.d. , Paraćin
17.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Spektar invest a.d. , Paraćin
17.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Montinvest a.d. , Beograd
17.06.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Dinara a.d. , Beograd
17.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dinara a.d. , Beograd
17.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Halkbank a.d. , Beograd
17.06.2016.Izveštaj sa održane Redovne Skupštine akcionara sa Odlukama - Pionir PP Srbobran a.d. , Srbobran
17.06.2016.Izveštaj sa održane Redovne Skupštine akcionara sa Odlukama - Sava Kovačević a.d. , Vrbas
17.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Invest - Import a.d. , Beograd
17.06.2016.Odluka o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora o reviziji finans. izveštaja za 2015. god - PPT Inženjering a.d. , Beograd
17.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju - PPT Inženjering a.d. , Beograd
17.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja - PPT Inženjering a.d. , Beograd
17.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti - PPT Inženjering a.d. , Beograd
17.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PPT Inženjering a.d. , Beograd
17.06.2016.Dopunjen Konsolidovani Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Centroslavija a.d., Novi Sad
16.06.2016.Odluka o pokriću gubitka - Centroslavija a.d., Novi Sad
16.06.2016.Odluka o usvajanju konsolidovanog revizorskog izveštaja - Centroslavija a.d., Novi Sad
16.06.2016.Ažurirani informatori - 16.06.2016
16.06.2016.Odluka o usvajanju konsolidovanog godišnjeg izveštaja - Centroslavija a.d., Novi Sad
16.06.2016.Odluka o usvajanju revizorskog izveštaja - Centroslavija a.d., Novi Sad
16.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Centroslavija a.d., Novi Sad
16.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Centroslavija a.d., Novi Sad
16.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
16.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
16.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
16.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
16.06.2016.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - Terravita a.d. , Beograd
16.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara i usvojene odluke - Ciglana a.d. , Titel
16.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Stig GP a.d. , Požarevac
16.06.2016.Rešenje o uključenju nove emisije akcija na Standard Listing - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
16.06.2016.Rešenje o smanjenju broja akcija uključenih na MTP Belex - ZIF Fima SEE Activist a.d. , Beograd
16.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Grupa Zastava Vozila u restrukturiranju a.d. , Kragujevac
16.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tamnavaput a.d. , Ub
16.06.2016.Odluka o sticanju sopstvenih akcija - Zlatarplast a.d. , Nova Varoš
16.06.2016.Odluka o usvajanju izveštaja revizora o fin. izveštaju za 2015. god. - Beozaštita a.d. , Beograd
16.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Energoprojekt industrija a.d. , Beograd
16.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Magistrala a.d. , Beograd
16.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Energoprojekt oprema a.d. , Beograd
16.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Energoprojekt oprema a.d. , Beograd
16.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Energoprojekt oprema a.d. , Beograd
16.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Energoprojekt oprema a.d. , Beograd
16.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju - Beozaštita a.d. , Beograd
16.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Beozaštita a.d. , Beograd
16.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Beozaštita a.d. , Beograd
16.06.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - ZGOP a.d. , Novi Sad
16.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Beozaštita a.d. , Beograd
16.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Betonjerka a.d., Sombor
16.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja i raspodeli dobiti - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
16.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - NIP Kompanija Novosti a.d. , Beograd
15.06.2016.Kvartalno prilagođavanje indeksa BELEX15
15.06.2016.Ažurirani informatori - 15.06.2016
15.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Saobraćaj a.d. , Odžaci
15.06.2016.Ostale informacije - Paraćinka a.d. , Paraćin
15.06.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Stoteks a.d. , Novi Sad
15.06.2016.Sazivanje ponovljene Skupštine akcionara - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
15.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Univerzal a.d. , Kanjiža
15.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Teretni transport Bor a.d. , Bor
15.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Pekara a.d. , Bela Crkva
15.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rimex a.d. , Beograd
15.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Elektroizgradnja a.d. , Bajina Bašta
15.06.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Industrija precizne mehanike a.d. , Beograd
15.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Rapid a.d. , Beograd
15.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Rapid a.d. , Beograd
15.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rapid a.d. , Beograd
15.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodinaput a.d. , Subotica
15.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Mlin a.d. , Bela Crkva
15.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Univerzal a.d. , Kanjiža
15.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Univerzal a.d. , Kanjiža
15.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
15.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Veterinarska stanica a.d., Kikinda
15.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
14.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Livnica Ljig a.d. , Beograd
14.06.2016.Sazivanje Vanredne Skupštine akcionara - Ogrev a.d. , Zrenjanin
14.06.2016.Obaveštenje o ponudi za prodaju sopstvenih akcija - Sloga a.d. , Zrenjanin
14.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Hercegovina a.d. , Ravni Topolovac
14.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Hercegovina a.d. , Ravni Topolovac
14.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hercegovina a.d. , Ravni Topolovac
14.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Pobeda Zara a.d. , Petrovaradin
14.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Pobeda Metalac a.d. , Petrovaradin
14.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - PIK Vrbas a.d. , Beograd
14.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - RTC Šabac a.d., Šabac
14.06.2016.Izveštaj o otuđenju sopstvenih akcija - Industrija precizne mehanike a.d. , Beograd
14.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - MD - EX a.d. , Kragujevac
13.06.2016.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO16138
13.06.2016.Statut - Dimničar a.d. , Beograd - predlog odluke
13.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Gradina a.d. , Užice
13.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Takovo transport a.d. , Beograd
13.06.2016.Obaveštenje o isplati dividende za 2015. godinu - Philip Morris Operations a.d. , Niš
13.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Philip Morris Operations a.d. , Niš
13.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Zavarivač a.d. , Vranje
13.06.2016.Ostale informacije - Impol Seval a.d. , Sevojno
13.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Sloga a.d. , Novi Pazar
13.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Novi Pazar
13.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Sloga a.d. , Novi Pazar
13.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Goša montaža a.d. , Velika Plana
13.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Energoprojekt garant a.d. , Beograd
13.06.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Industrija precizne mehanike a.d. , Beograd
13.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Vojvodina a.d., Novi Sad
13.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Vojvodina a.d., Novi Sad
13.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodina a.d., Novi Sad
13.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sinter a.d. , Užice
13.06.2016.Odluka o usvajanju FI izveštaja - Zlatica a.d. , Lazarevo
13.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti - Zlatica a.d. , Lazarevo
13.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Podunavlje a.d. , Beočin
13.06.2016.Odložena Skupština akcionara - Crveni signal a.d. , Beograd
13.06.2016.Izveštaj sa održane Redovne Skupštine akcionara sa Odlukama - Ogrev a.d. , Zrenjanin
10.06.2016.Ažurirani informatori - 10.06.2016
10.06.2016.Izveštaj sa održane Redovne Skupštine akcionara sa Odlukama - Putnik a.d. , Novi Sad
10.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodinaput Bačkaput a.d. , Novi Sad
10.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - dopuna dnevnog reda - Dimničar a.d. , Beograd
10.06.2016.Rešenje o smanjenju broja akcija uključenih na MTP Belex - Centroprojekt arhitektura inst. i konst. a.d. , Beograd
10.06.2016.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Gibnjara a.d. , Kraljevo - SGIB
10.06.2016.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Petar Drapšin a.d. , Mladenovac - PTDR
10.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Tigar a.d. , Pirot
10.06.2016.Dopuna dnevnog reda - Industrijske nekretnine a.d., Beograd
10.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Dopuna dnevnog reda - Pančevac a.d. , Pančevo
10.06.2016.Odluka o usvajanju FI izveštaja - Ribarsko gazdinstvo a.d. , Beograd
10.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - SMB - Mehanizacija i transport a.d. , Subotica
10.06.2016.Odluka o usvajanju FI izveštaja - Bezdan poljoprivredno preduzeće a.d. , Bezdan
10.06.2016.Odluka o usvajanju FI izveštaja - Ravnica a.d. , Bajmok
10.06.2016.Odluka o usvajanju FI izveštaja - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
10.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti - Hotel Prag a.d. , Beograd
10.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Hotel Prag a.d. , Beograd
10.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Fabrika bakarnih cevi a.d. , Majdanpek
10.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Servo Mihalj inženjering a.d. , Zrenjanin
10.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
10.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica dopuna dnevnog reda
10.06.2016.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2015. godinu - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
10.06.2016.Dopuna dnevnog reda Skupštine akcionara - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
10.06.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Gradac favro a.d. , Kladovo
10.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Putnik a.d. , Beograd
10.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Putnik a.d. , Beograd
09.06.2016.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - SP Laboratorija a.d., Bečej
09.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - TSM Property a.d., Sremska Mitrovica
09.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Blagoje Kostić - Crni Marko a.d. , Pirot
09.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Blagoje Kostić - Crni Marko a.d. , Pirot
09.06.2016.Ostale informacije - izjava o pokriću gubitka za redovan finansijski izveštaj - FAP a.d. , Priboj
09.06.2016.Ostale informacije - izjava o pokriću gubitka za vanredni finansijski izveštaj - FAP a.d. , Priboj
09.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - SP Laboratorija a.d., Bečej
09.06.2016.Odluka o isplati međudividende za 2015. godinu - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
09.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja i utvrđivanju rezultata poslovanja za 2015. - British American Tobacco Vranje a.d., Vranje
09.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - British American Tobacco Vranje a.d., Vranje
09.06.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Stoteks a.d. , Novi Sad
09.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Tigar a.d. , Pirot
09.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Metalac - Metalurgija a.d. , Novi Sad
09.06.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Pobeda Zara a.d. , Petrovaradin
09.06.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Pobeda Metalac a.d. , Petrovaradin
09.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Zrenjanin
09.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PP Feketić a.d. , Sombor
09.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Veterinarski centar a.d., Kraljevo
09.06.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Industrija precizne mehanike a.d. , Beograd
09.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - dopuna dnevnog reda - Sojaprotein a.d. , Bečej
09.06.2016.BELEX15 - Vanredna revizija - 09.06.2016.
09.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Public Consulting a.d., Beograd
09.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Jugocentar a.d. , Beograd
08.06.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Voćar a.d. , Svilajnac
08.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Sloga a.d. , Zrenjanin
08.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Sloga a.d. , Zrenjanin
08.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Voćar a.d. , Svilajnac
08.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - BMK & Zanatprodukt a.d. , Stara Pazova
08.06.2016.Odluka o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora - Institut za tržišna istraživanja a.d. , Beograd
08.06.2016.Odluka o usvajanju Finansijskih izveštaja - Institut za tržišna istraživanja a.d. , Beograd
08.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Institut za tržišna istraživanja a.d. , Beograd
08.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Institut za tržišna istraživanja a.d. , Beograd
08.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Minel Rastavljači a.d. , Novi Pazar
08.06.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Stoteks a.d. , Novi Sad
08.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Ispravka - Dimničar a.d. , Beograd
08.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mostprojekt a.d. , Beograd
08.06.2016.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje- Ribarstvo ad Baranda
08.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Novitet a.d. , Novi Sad
08.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Bezdan poljoprivredno preduzeće a.d. , Bezdan
08.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Zavod za geotehniku a.d. , Subotica
08.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama 2015 - NIP Kompanija Novosti a.d. , Beograd
08.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Napredak a.d. , Velika Plana
08.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Moravamermer a.d. , Beograd
08.06.2016.Najava dostavljanja godišnjih konsolidovanih izveštaja za 2015. godinu - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
08.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Stoteks a.d. , Novi Sad
08.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - PD Zaječar a.d. , Zaječar
08.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - PD Zaječar a.d. , Zaječar
08.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PD Zaječar a.d. , Zaječar
08.06.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Osnova projekt a.d. , Beograd
08.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Metaloplastika a.d. , Čajetina
07.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
07.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Elektrodizalica a.d. , Beograd
07.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Koprodukt a.d. , Novi Sad
07.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Zmaj a.d. , Smederevo
07.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Tržnica a.d. , Subotica
07.06.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Stoteks a.d. , Novi Sad
07.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Rade Končar a.d. , Beograd
07.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - BMK & Zanatprodukt a.d. , Stara Pazova
07.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Swisslion Miloduh a.d. , Kragujevac
07.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Institut za tržišna istraživanja a.d. , Beograd
07.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
07.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Podunavlje a.d. , Bačka Palanka
07.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Bigz Publishing a.d. , Beograd
07.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Niskogradnja a.d. , Smederevo
07.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica
07.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica
07.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica
07.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Polet IGK a.d. , Novi Bečej
07.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2015. godinu - Mostprojekt a.d. , Beograd
07.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Tehnika a.d. , Vršac
07.06.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - GZP Dom a.d., Beograd
07.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Dunav Re a.d. , Beograd
07.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Politika a.d. , Beograd
07.06.2016.Obaveštenje o prinudnom otkupu - Ogrev a.d. , Zrenjanin
07.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Rafinerija Nafte a.d. , Beograd
07.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - PKB Korporacija a.d., Beograd
06.06.2016.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2015. godinu - Dimničar a.d. , Beograd
06.06.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Dimničar a.d. , Beograd
06.06.2016.Sazivanje Redovne Skupštine akcionara - Komgrad a.d. , Subotica
06.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Mostprojekt a.d. , Beograd
06.06.2016.Ponuda za otkup akcija - Gradina a.d. , Užice
06.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Ikarbus a.d. , Beograd
06.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Progres a.d. , Beograd
06.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zlatica a.d. , Lazarevo
06.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Hidrograđevinar a.d. , Sremska Mitrovica
06.06.2016.Sazivanje Redovne Skupštine akcionara - Novitet a.d. , Novi Sad
06.06.2016.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Terravita a.d. , Beograd
06.06.2016.Ponuda za preuzimanje akcija - Terravita a.d. , Beograd
06.06.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Stoteks a.d. , Novi Sad
06.06.2016.Sazivanje Redovne Skupštine akcionara - dopuna- Novosadska fabrika kabela a.d., Novi Sad
06.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Zlatarplast a.d. , Nova Varoš
06.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Planum GP a.d. , Beograd
06.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Leskovački sajam a.d. , Leskovac
06.06.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Industrija precizne mehanike a.d. , Beograd
06.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sokoprevoz a.d. , Sokobanja
06.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Jadar a.d. , Loznica
06.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ravnica a.d. , Bajmok
06.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Nikodije Stojanović Tatko a.d. , Prokuplje
06.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Komgrap a.d. , Beograd
06.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Nikodije Stojanović Tatko a.d. , Prokuplje
06.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Nikodije Stojanović Tatko a.d. , Prokuplje
06.06.2016.Ostale informacije - ZIF Fima SEE Activist a.d. , Beograd
06.06.2016.Ostale informacije - ZIF Fima SEE Activist a.d. , Beograd
06.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - ZIF Fima SEE Activist a.d. , Beograd
06.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
06.06.2016.Ostale informacije - Dinara Servis a.d. , Beograd
06.06.2016.Ostale informacije - Dinara Servis a.d. , Beograd
06.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dinara Servis a.d. , Beograd
06.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Jugoslovenski fond za žita a.d. , Beograd
06.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dinara Gradnja a.d. , Beograd
06.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Dinara Gradnja a.d. , Beograd
06.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Dinara Gradnja a.d. , Beograd
03.06.2016.Ažurirani informatori - 03.06.2016
03.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Saobraćaj a.d. , Odžaci
03.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Svetlost a.d. , Beograd
03.06.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Stoteks a.d. , Novi Sad
03.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Kolut a.d. , Kolut
03.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pobeda Metalac a.d. , Petrovaradin
03.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Vital a.d. , Vrbas
03.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Dopuna dnevnog reda - Gradina a.d. , Užice
03.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama 2015. - Fabrika bakarnih cevi a.d. , Majdanpek
03.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Žitobanat a.d. , Vršac
03.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica
03.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Duga a.d. , Beograd
03.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - ZGOP a.d. , Novi Sad
03.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Kluz Padobrani a.d. , Beograd
03.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Dinara Servis a.d. , Beograd
03.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Dinara Servis a.d. , Beograd
03.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Proleter a.d. , Ivanjica
02.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Auto kuća Voždovac a.d. , Beograd
02.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
02.06.2016.Statut - Elektroporcelan a.d. , Beograd
02.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Telefonkabl a.d. , Beograd
02.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Elektroporcelan a.d. , Beograd
02.06.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Industrija precizne mehanike a.d. , Beograd
02.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Milan Blagojević intertrans a.d. , Lučani
02.06.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Vital a.d. , Vrbas
02.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama za 2013. i 2014. godinu - Tehnika - a.d.,Vršac
02.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
02.06.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
02.06.2016.Odluka o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - TQ Loznica a.d. , Loznica - TLZN
02.06.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Stoteks a.d. , Novi Sad
02.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Banatski Despotovac a.d. , Banatski Despotovac
02.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Izmena poziva - Marfin bank a.d. , Beograd
02.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Elektroizgradnja a.d. , Bajina Bašta
02.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Centroistok a.d. , Bor
02.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Sreten Gudurić a.d. , Užice
02.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Jugoslovenski fond za žita a.d. , Beograd
02.06.2016.Odluka o dopuni dnevnog reda redovne Skupštine akcionara - Takovo a.d. , Gornji Milanovac
02.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Standard a.d. , Leskovac
02.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Fabrika bakarnih cevi a.d. , Majdanpek
02.06.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Minel Rastavljači a.d. , Novi Pazar
02.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Vino župa a.d. , Aleksandrovac
02.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Pupin Telecom a.d. , Beograd
02.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Gradnja Zemun a.d. , Beograd
02.06.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Telefonkabl a.d. , Beograd
02.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Ravnaja a.d., Mali Zvornik
02.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - FAP a.d. Priboj
02.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Gradnja Zemun a.d. , Beograd
02.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - GZP Dom a.d., Beograd
02.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Zlatibor Mermer a.d. , Užice
02.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica
02.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Izolacija holding a.d. , Beograd
02.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Vino župa a.d. , Aleksandrovac
02.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Bora Kečić ATP a.d. , Obrenovac
02.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Komgrad a.d. , Subotica
02.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - JAA - autorska agencija za Srbiju a.d. , Beograd
02.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Excelsior a.d. , Beograd
01.06.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - HUTP Balkan a.d. , Beograd - HBLK
01.06.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Brđani a.d. , Valjevo - BRDJ
01.06.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Jadran a.d. , Beograd - JADR
01.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Niš ekspres a.d., Niš
01.06.2016.Obaveštenje o ponudi za prodaju sopstvenih akcija - Moravamermer a.d. , Beograd
01.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Budućnost a.d. , Čurug
01.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Ečka a.d. , Lukino Selo
01.06.2016.BELEXsentiment za jun 2016. godine
01.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ribarsko gazdinstvo a.d. , Beograd
01.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Metalac Proleter Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
01.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Autoventil a.d. , Užice
01.06.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Inex-Uzor a.d., Negotin
01.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Inex-Uzor a.d., Negotin
01.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Mostprojekt a.d. , Beograd
01.06.2016.Predlog Odluke o izmenama i dopunama Statuta - Agrovojvodina komercservis a.d. , Novi Sad
01.06.2016.Sazivanje Redovne Skupštine akcionara - Agrovojvodina komercservis a.d. , Novi Sad
01.06.2016.Godišnji izveštaj za 2015. godinu - Auto kuća Voždovac a.d. , Beograd
01.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
01.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Dinara Servis a.d. , Beograd
01.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Dinara Gradnja a.d. , Beograd
01.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Srbijatransport a.d. , Beograd
01.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - PKB Korporacija a.d., Beograd
01.06.2016.Sazivanje Redovne Skupštine akcionara - Ečka a.d. , Lukino Selo
01.06.2016.Odluka o raspodeli dobiti - Minel Rastavljači a.d. , Novi Pazar
01.06.2016.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Minel Rastavljači a.d. , Novi Pazar
01.06.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Minel Rastavljači a.d. , Novi Pazar
01.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Enikon a.d. , Loznica
01.06.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Enikon a.d. , Loznica
01.06.2016.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Kozara a.d. , Banatsko Veliko Selo

Arhiva vesti

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost986,68
Promena1,84
% 0,19%
21.06.2024. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,0612
USD/RSD109,1887
Izvor NBS, 21.06.2024.
Tržišna kapitalizacija - 21.06.2024.
447.215.609.667 RSD
3.820.357.297 EUR
Vesti sa Berze
12.06.2024.
MREL obveznice Raiffeisen banke uključene na Open Market segment Regulisanog tržišta Beogradske berze a. d. Beograd
04.06.2024.
BELEXsentiment za jun 2024. godine
03.06.2024.
BELEX Monthly Report - May 2024.- 03.06.2024.
Poslednje vesti
21.06.2024.
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
21.06.2024.
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
21.06.2024.
Odluka o raspodeli dobiti - Panonija a.d. , Pančevo
21.06.2024.
Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2023.- Panonija a.d. , Pančevo
21.06.2024.
Odluka o pokriću gubitka - Prosveta a.d. , Beograd