U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

- Vesti za avgust 2021 godine

31.08.2021.Ažurirani informatori - 31.08.2021
31.08.2021.Poslovna vest - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
31.08.2021.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2021. godinu - Tigar a.d. , Pirot
31.08.2021.Polugodišnji izveštaj za 2021. godinu - Tigar a.d. , Pirot
31.08.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Glas Podrinja a.d. , Šabac
31.08.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Odžačar a.d., Vrbas
31.08.2021.Polugodišnji izveštaj za 2021. godinu - Philip Morris Operations a.d. , Niš
31.08.2021.Polugodišnji izveštaj za 2021. godinu - VD Dunav a.d. , Bačka Palanka
30.08.2021.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2021. godinu - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
30.08.2021.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Minel Koncern a.d. , Beograd
30.08.2021.Ponuda za preuzimanje akcija - Minel Koncern a.d. , Beograd
30.08.2021.Polugodišnji konsolidovani finansijski izveštaj za 2021. godinu - Alfa plam a.d. , Vranje
30.08.2021.Polugodišnji izveštaj za 2021. godinu - Alfa plam a.d. , Vranje
30.08.2021.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - Prvi partizan Emo a.d. , Užice
30.08.2021.Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO20190
30.08.2021.Obaveštenje o isplati dividende za 2020. godinu - NIS a.d., Novi Sad
30.08.2021.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2021. godinu - Komercijalna banka a.d. , Beograd
27.08.2021.Ažurirani informatori - 27.08.2021
27.08.2021.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2021. godinu - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
27.08.2021.Polugodišnji pojedinačni izveštaj za 2021. godinu - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
27.08.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Polet IGK a.d. , Novi Bečej
27.08.2021.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2021. godinu - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
27.08.2021.Polugodišnji izveštaj za 2021. godinu - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
26.08.2021.Ažurirani informatori - 26.08.2021
26.08.2021.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Borac a.d. , Šurjan
26.08.2021.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2021. godinu - Impol Seval a.d. , Sevojno
26.08.2021.Polugodišnji izveštaj za 2021. godinu - Impol Seval a.d. , Sevojno
26.08.2021.Rešenje o smanjenju broju akcija uključenih na MTP Belex - Savremena administracija a.d. , Beograd - SVRME
25.08.2021.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Dunav Re a.d. , Beograd - DNREM
25.08.2021.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2021. godinu - Lasta a.d. , Beograd
25.08.2021.Polugodišnji izveštaj za 2021. godinu - Lasta a.d. , Beograd
25.08.2021.Najava konosolidovanog polugodišnjeg izveštaja - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
25.08.2021.Najava dostavljanja i objave Polugodišnjeg konsolidovanog izveštaja za 2021. godinu - Komercijalna banka AD, Beograd
25.08.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd
25.08.2021.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam a.d. , Vranje
24.08.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Sigma a.d. , Beograd
24.08.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Galeb FSU a.d. , Beograd
24.08.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Galeb GTE a.d. , Beograd
24.08.2021.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Kavim Raška a.d., Raška
24.08.2021.Ponuda za preuzimanje akcija - Kavim Raška a.d., Raška
24.08.2021.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Prvi partizan Emo a.d. , Užice
24.08.2021.Ponuda za preuzimanje akcija - Prvi partizan Emo a.d. , Užice
24.08.2021.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam a.d. , Vranje
23.08.2021.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - ALTA banka a.d. , Beograd
23.08.2021.Ponuda za preuzimanje akcija - ALTA banka a.d. , Beograd
23.08.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Zimpa a.d. , Ub
23.08.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Galeb Metaloplastika a.d. , Šabac
23.08.2021.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Savremena administracija a.d. , Beograd
20.08.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
20.08.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Omoljica a.d. , Omoljica
20.08.2021.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
20.08.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Srbijaput a.d. , Beograd
20.08.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Srbijaput a.d. , Beograd
20.08.2021.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
19.08.2021.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - JAA - autorska agencija za Srbiju a.d. , Beograd
19.08.2021.Sazivanje vanredne sednice Skupštine akcionara - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
19.08.2021.Obaveštenje o nameri isplate dividende za 2020. godinu - NIS a.d., Novi Sad
19.08.2021.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd
19.08.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Irmovo a.d. , Kisač
19.08.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Omoljica a.d. , Omoljica
18.08.2021.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Pobeda Zara a.d. , Petrovaradin - PBZR
18.08.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Omoljica a.d. , Omoljica
18.08.2021.Obaveštenje o isplati dividende - Impol Seval a.d. , Sevojno
18.08.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Autotehna a.d. , Topola
18.08.2021.Polugodišnji konsolidovani izveštaj - Jedinstvo a.d. , Sevojno
17.08.2021.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam a.d. , Vranje
17.08.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Tehnohemija a.d. , Beograd
17.08.2021.Obaveštenje izdavaoca o značajnom učešću - Tehnohemija a.d. , Beograd
17.08.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Tehnohemija a.d. , Beograd
16.08.2021.Izveštaj sa odlukama sa održane vanredne Skupštine akcionara - Vino župa a.d. , Aleksandrovac
16.08.2021.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam a.d. , Vranje
16.08.2021.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Potisje precizni liv a.d. , Ada
13.08.2021.Kvartalni izveštaj za II kvartal 2021. godine - Komercijalna banka a.d. , Beograd
13.08.2021.Najava dostavljanja konsolidovanog polugodišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Jedinstvo a.d. , Sevojno
13.08.2021.Kvartalni izveštaj za drugi kvartal 2021.godine - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
13.08.2021.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2021. godinu - Fintel energija a.d. , Beograd
13.08.2021.Kvartalni izveštaj za II kvartal 2021. godine - Fintel energija a.d. , Beograd
13.08.2021.Kvartalni izveštaj za II kvartal 2021. godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
13.08.2021.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2021. godinu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
13.08.2021.Kvartalni izveštaj za II kvartal 2021. godine - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
13.08.2021.Obaveštenje o nameri preuzimanja - PP Miletić a.d. , Sombor
12.08.2021.Sazivanje vanredne sednice Skupštine akcionara - Bigz Publishing a.d. , Beograd
12.08.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Inles Komerc a.d. , Novi Sad
12.08.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - ZGOP a.d. , Novi Sad
12.08.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
12.08.2021.Obaveštenje izdavaoca o promenama u značajnom učešću - Tehnohemija a.d. , Beograd
11.08.2021.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Pobeda Metalac a.d. , Petrovaradin - PBMT
11.08.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Tehnohemija a.d. , Beograd
11.08.2021.Kvartalni izveštaj za II kvartal 2021. godine - Jedinstvo a.d. , Sevojno
11.08.2021.Polugodišnji izveštaj za 2021. godinu - Kopaonik a.d. , Beograd
10.08.2021.Ažurirani informatori - 10.08.2021
10.08.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rudo a.d. , Beograd
10.08.2021.Odluka o pokretanju likvidacije - Pobeda Zara a.d. , Petrovaradin
10.08.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pobeda Zara a.d. , Petrovaradin
10.08.2021.Mišljenje u vezi sa Ponudom za preuzimanje akcija - Borac a.d. , Šurjan
10.08.2021.Najava dostavljanja kvartalnog izveštaja za II kvartal 2021. godine - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
10.08.2021.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja za II kvartal 2021. godine - Fintel energija a.d. , Beograd
10.08.2021.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja za II kvartal 2021. godine - Komercijalna banka a.d. , Beograd
10.08.2021.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja za II kvartal 2021. godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
09.08.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Glas Podrinja a.d. , Šabac
09.08.2021.Ažurirani informatori - 09.08.2021
09.08.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Imos a.d. , Šid
09.08.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Proleter a.d. , Ivanjica
09.08.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Proleter a.d. , Ivanjica
09.08.2021.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja za II kvartal 2021. godine - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
09.08.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Fadap a.d. , Vrdnik
06.08.2021.Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO20193
06.08.2021.Najava dostavljanja i objave Kvartalnog izveštaja za II kvartal 2021. godine - Jedinstvo a.d. , Sevojno
05.08.2021. Beogradska berza i Atinska berza udružuju snage! - 05.08.2021.
05.08.2021.Ažurirani informatori - 05.08.2021
05.08.2021.Rešenje o uključenju nove emisije akcija na MTP Belex - Partenon M.A.M. Sistem a.d. , Beograd - PTNN
05.08.2021.Rešenje o uključenju nove emisije akcija na MTP Belex - Štamparija Borba a.d. , Beograd - SBRB
05.08.2021.Rešenje o smanjenju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO19182
05.08.2021.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Putnik a.d. , Novi Sad
05.08.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Imos a.d. , Šid
05.08.2021.Izveštaj o preuzimanju akcija - Imos a.d. , Šid
05.08.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica
05.08.2021.Revizorski izveštaj konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2020. godinu - Goša montaža a.d. , Beograd
05.08.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Fadap a.d. , Vrdnik
05.08.2021.Izveštaj o preuzimanju akcija - Fadap a.d. , Vrdnik
04.08.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Fadap a.d. , Vrdnik
04.08.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Trayal Korporacija a.d. , Kruševac
04.08.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - 7. Juli Majke Jevrosime 47-49 a.d. , Beograd
04.08.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - 7. Juli Majke Jevrosime 47-49 a.d. , Beograd
03.08.2021.Ažurirani informatori - 03.08.2021
03.08.2021.Poslovna vest - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
03.08.2021.Rešenje o smanjenju broju akcija uključenih na MTP Belex - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica - LKLG
02.08.2021. BELEX Monthly Report - July 2021
02.08.2021. BELEXsentiment za avgust 2021. godine
02.08.2021.Skraćeni tekst Ponude za preuzimanje akcija - PP Borac ad Šurjan
02.08.2021.Ponuda za preuzimanje akcija - PP Borac ad Šurjan
02.08.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama 2020/2021 - Panonija a.d. , Pančevo
02.08.2021.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - JAA - autorska agencija za Srbiju a.d. , Beograd
02.08.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd

Arhiva vesti

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost985,48
Promena-6,70
% -0,68%
14.06.2024. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,0802
USD/RSD109,0132
Izvor NBS, 14.06.2024.
Tržišna kapitalizacija - 14.06.2024.
448.203.893.284 RSD
3.828.178.405 EUR
Vesti sa Berze
12.06.2024.
MREL obveznice Raiffeisen banke uključene na Open Market segment Regulisanog tržišta Beogradske berze a. d. Beograd
04.06.2024.
BELEXsentiment za jun 2024. godine
03.06.2024.
BELEX Monthly Report - May 2024.- 03.06.2024.
Poslednje vesti
14.06.2024.
Ažurirani informatori - 14.06.2024
14.06.2024.
Odluka o raspodeli dobiti za 2023. godinu - Iritel a.d. , Beograd
14.06.2024.
Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2023. godinu - Iritel a.d. , Beograd
14.06.2024.
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Iritel a.d. , Beograd
13.06.2024.
Obaveštenje promenama u značajnom učešću - Srbija Tis a.d. , Zaječar