U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

- Vesti za avgust 2021 godine

31.08.2021.Ažurirani informatori - 31.08.2021
31.08.2021.Poslovna vest - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
31.08.2021.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2021. godinu - Tigar a.d. , Pirot
31.08.2021.Polugodišnji izveštaj za 2021. godinu - Tigar a.d. , Pirot
31.08.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Glas Podrinja a.d. , Šabac
31.08.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Odžačar a.d., Vrbas
31.08.2021.Polugodišnji izveštaj za 2021. godinu - Philip Morris Operations a.d. , Niš
31.08.2021.Polugodišnji izveštaj za 2021. godinu - VD Dunav a.d. , Bačka Palanka
30.08.2021.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2021. godinu - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
30.08.2021.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Minel Koncern a.d. , Beograd
30.08.2021.Ponuda za preuzimanje akcija - Minel Koncern a.d. , Beograd
30.08.2021.Polugodišnji konsolidovani finansijski izveštaj za 2021. godinu - Alfa plam a.d. , Vranje
30.08.2021.Polugodišnji izveštaj za 2021. godinu - Alfa plam a.d. , Vranje
30.08.2021.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - Prvi partizan Emo a.d. , Užice
30.08.2021.Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO20190
30.08.2021.Obaveštenje o isplati dividende za 2020. godinu - NIS a.d., Novi Sad
30.08.2021.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2021. godinu - Komercijalna banka a.d. , Beograd
27.08.2021.Ažurirani informatori - 27.08.2021
27.08.2021.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2021. godinu - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
27.08.2021.Polugodišnji pojedinačni izveštaj za 2021. godinu - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
27.08.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Polet IGK a.d. , Novi Bečej
27.08.2021.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2021. godinu - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
27.08.2021.Polugodišnji izveštaj za 2021. godinu - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
26.08.2021.Ažurirani informatori - 26.08.2021
26.08.2021.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Borac a.d. , Šurjan
26.08.2021.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2021. godinu - Impol Seval a.d. , Sevojno
26.08.2021.Polugodišnji izveštaj za 2021. godinu - Impol Seval a.d. , Sevojno
26.08.2021.Rešenje o smanjenju broju akcija uključenih na MTP Belex - Savremena administracija a.d. , Beograd - SVRME
25.08.2021.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Dunav Re a.d. , Beograd - DNREM
25.08.2021.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2021. godinu - Lasta a.d. , Beograd
25.08.2021.Polugodišnji izveštaj za 2021. godinu - Lasta a.d. , Beograd
25.08.2021.Najava konosolidovanog polugodišnjeg izveštaja - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
25.08.2021.Najava dostavljanja i objave Polugodišnjeg konsolidovanog izveštaja za 2021. godinu - Komercijalna banka AD, Beograd
25.08.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd
25.08.2021.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam a.d. , Vranje
24.08.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Sigma a.d. , Beograd
24.08.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Galeb FSU a.d. , Beograd
24.08.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Galeb GTE a.d. , Beograd
24.08.2021.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Kavim Raška a.d., Raška
24.08.2021.Ponuda za preuzimanje akcija - Kavim Raška a.d., Raška
24.08.2021.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Prvi partizan Emo a.d. , Užice
24.08.2021.Ponuda za preuzimanje akcija - Prvi partizan Emo a.d. , Užice
24.08.2021.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam a.d. , Vranje
23.08.2021.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - ALTA banka a.d. , Beograd
23.08.2021.Ponuda za preuzimanje akcija - ALTA banka a.d. , Beograd
23.08.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Zimpa a.d. , Ub
23.08.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Galeb Metaloplastika a.d. , Šabac
23.08.2021.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Savremena administracija a.d. , Beograd
20.08.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
20.08.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Omoljica a.d. , Omoljica
20.08.2021.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
20.08.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Srbijaput a.d. , Beograd
20.08.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Srbijaput a.d. , Beograd
20.08.2021.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
19.08.2021.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - JAA - autorska agencija za Srbiju a.d. , Beograd
19.08.2021.Sazivanje vanredne sednice Skupštine akcionara - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
19.08.2021.Obaveštenje o nameri isplate dividende za 2020. godinu - NIS a.d., Novi Sad
19.08.2021.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd
19.08.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Irmovo a.d. , Kisač
19.08.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Omoljica a.d. , Omoljica
18.08.2021.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Pobeda Zara a.d. , Petrovaradin - PBZR
18.08.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Omoljica a.d. , Omoljica
18.08.2021.Obaveštenje o isplati dividende - Impol Seval a.d. , Sevojno
18.08.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Autotehna a.d. , Topola
18.08.2021.Polugodišnji konsolidovani izveštaj - Jedinstvo a.d. , Sevojno
17.08.2021.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam a.d. , Vranje
17.08.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Tehnohemija a.d. , Beograd
17.08.2021.Obaveštenje izdavaoca o značajnom učešću - Tehnohemija a.d. , Beograd
17.08.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Tehnohemija a.d. , Beograd
16.08.2021.Izveštaj sa odlukama sa održane vanredne Skupštine akcionara - Vino župa a.d. , Aleksandrovac
16.08.2021.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam a.d. , Vranje
16.08.2021.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Potisje precizni liv a.d. , Ada
13.08.2021.Kvartalni izveštaj za II kvartal 2021. godine - Komercijalna banka a.d. , Beograd
13.08.2021.Najava dostavljanja konsolidovanog polugodišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Jedinstvo a.d. , Sevojno
13.08.2021.Kvartalni izveštaj za drugi kvartal 2021.godine - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
13.08.2021.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2021. godinu - Fintel energija a.d. , Beograd
13.08.2021.Kvartalni izveštaj za II kvartal 2021. godine - Fintel energija a.d. , Beograd
13.08.2021.Kvartalni izveštaj za II kvartal 2021. godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
13.08.2021.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2021. godinu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
13.08.2021.Kvartalni izveštaj za II kvartal 2021. godine - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
13.08.2021.Obaveštenje o nameri preuzimanja - PP Miletić a.d. , Sombor
12.08.2021.Sazivanje vanredne sednice Skupštine akcionara - Bigz Publishing a.d. , Beograd
12.08.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Inles Komerc a.d. , Novi Sad
12.08.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - ZGOP a.d. , Novi Sad
12.08.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
12.08.2021.Obaveštenje izdavaoca o promenama u značajnom učešću - Tehnohemija a.d. , Beograd
11.08.2021.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Pobeda Metalac a.d. , Petrovaradin - PBMT
11.08.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Tehnohemija a.d. , Beograd
11.08.2021.Kvartalni izveštaj za II kvartal 2021. godine - Jedinstvo a.d. , Sevojno
11.08.2021.Polugodišnji izveštaj za 2021. godinu - Kopaonik a.d. , Beograd
10.08.2021.Ažurirani informatori - 10.08.2021
10.08.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rudo a.d. , Beograd
10.08.2021.Odluka o pokretanju likvidacije - Pobeda Zara a.d. , Petrovaradin
10.08.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pobeda Zara a.d. , Petrovaradin
10.08.2021.Mišljenje u vezi sa Ponudom za preuzimanje akcija - Borac a.d. , Šurjan
10.08.2021.Najava dostavljanja kvartalnog izveštaja za II kvartal 2021. godine - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
10.08.2021.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja za II kvartal 2021. godine - Fintel energija a.d. , Beograd
10.08.2021.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja za II kvartal 2021. godine - Komercijalna banka a.d. , Beograd
10.08.2021.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja za II kvartal 2021. godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
09.08.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Glas Podrinja a.d. , Šabac
09.08.2021.Ažurirani informatori - 09.08.2021
09.08.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Imos a.d. , Šid
09.08.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Proleter a.d. , Ivanjica
09.08.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Proleter a.d. , Ivanjica
09.08.2021.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja za II kvartal 2021. godine - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
09.08.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Fadap a.d. , Vrdnik
06.08.2021.Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO20193
06.08.2021.Najava dostavljanja i objave Kvartalnog izveštaja za II kvartal 2021. godine - Jedinstvo a.d. , Sevojno
05.08.2021. Beogradska berza i Atinska berza udružuju snage! - 05.08.2021.
05.08.2021.Ažurirani informatori - 05.08.2021
05.08.2021.Rešenje o uključenju nove emisije akcija na MTP Belex - Partenon M.A.M. Sistem a.d. , Beograd - PTNN
05.08.2021.Rešenje o uključenju nove emisije akcija na MTP Belex - Štamparija Borba a.d. , Beograd - SBRB
05.08.2021.Rešenje o smanjenju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO19182
05.08.2021.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Putnik a.d. , Novi Sad
05.08.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Imos a.d. , Šid
05.08.2021.Izveštaj o preuzimanju akcija - Imos a.d. , Šid
05.08.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica
05.08.2021.Revizorski izveštaj konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2020. godinu - Goša montaža a.d. , Beograd
05.08.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Fadap a.d. , Vrdnik
05.08.2021.Izveštaj o preuzimanju akcija - Fadap a.d. , Vrdnik
04.08.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Fadap a.d. , Vrdnik
04.08.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Trayal Korporacija a.d. , Kruševac
04.08.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - 7. Juli Majke Jevrosime 47-49 a.d. , Beograd
04.08.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - 7. Juli Majke Jevrosime 47-49 a.d. , Beograd
03.08.2021.Ažurirani informatori - 03.08.2021
03.08.2021.Poslovna vest - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
03.08.2021.Rešenje o smanjenju broju akcija uključenih na MTP Belex - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica - LKLG
02.08.2021. BELEX Monthly Report - July 2021
02.08.2021. BELEXsentiment za avgust 2021. godine
02.08.2021.Skraćeni tekst Ponude za preuzimanje akcija - PP Borac ad Šurjan
02.08.2021.Ponuda za preuzimanje akcija - PP Borac ad Šurjan
02.08.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama 2020/2021 - Panonija a.d. , Pančevo
02.08.2021.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - JAA - autorska agencija za Srbiju a.d. , Beograd
02.08.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd

Arhiva vesti

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost888,04
Promena-11,83
% -1,31%
22.09.2023. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,1990
USD/RSD109,9737
Izvor NBS, 22.09.2023.
Tržišna kapitalizacija - 22.09.2023.
424.931.540.484 RSD
3.625.726.674 EUR
Vesti sa Berze
05.09.2023.
BELEXsentiment za septembar 2023. godine
01.09.2023.
BELEX Monthly Report - August 2023. - 01.09.2023.
31.08.2023.
IVAN LEPOSAVIĆ - Novi izvršni direktor Beogradske berze
Poslednje vesti
22.09.2023.
Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Metalac Home Market a.d. , Novi Sad
22.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Dedinje a.d. , Beograd
22.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Termovent SC Livnica čelika a.d. , Bačka Topola
22.09.2023.
Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Proel a.d. , Beograd - PRSPO
22.09.2023.
Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Zmaj a.d. , Zemun - ZMAJ