U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

- Vesti za septembar 2012 godine

28.09.2012.Ažurirani informatori - 28.09.2012
28.09.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - NIP Kompanija Novosti a.d. , Beograd
28.09.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Harder Digital Sova a.d. , Niš
28.09.2012.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd - KMBN
28.09.2012.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - Mašinoteks a.d. , Leskovac - MSTK
28.09.2012.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - Željin a.d. , Aleksandrovac - ZELJ
28.09.2012.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - Vetprom medicinsko snabdevanje a.d. , Beograd - VTMS
28.09.2012.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - Crna trava put a.d. , Vlasotince - MHVL
28.09.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Takovo osiguranje a.d. , Kragujevac
28.09.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - BB Trade a.d. , Žitište
28.09.2012.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - Jugoprevoz a.d., Velika Plana
28.09.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Autoprevoz a.d. , Čačak
27.09.2012.Ažurirani informatori - 27.09.2012
27.09.2012.Obaveštenje o značajnom učešću - Žitopek a.d. , Niš
27.09.2012.Obaveštenje o značajnom učešću - Termomont a.d. , Novi Sad
27.09.2012.Obaveštenje o isplati dividende - Goša montaža a.d. , Velika Plana
27.09.2012.Odlaganje Skupštine akcionara - Štamparija Borba a.d. , Beograd
27.09.2012.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2012. godinu - Industrijske nekretnine a.d., Beograd
27.09.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Industrijske nekretnine a.d., Beograd
27.09.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Pobeda holding a.d. , Petrovaradin
27.09.2012.Godišnji izveštaj za 2011. godinu - Stjenik a.d. , Čačak
27.09.2012.Objavljena Odluka o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam a.d. , Vranje - ALFA
27.09.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Razvojna banka Vojvodine a.d. , Novi Sad
27.09.2012.Predlog izmena Osnivačkog akta - Veolia Transport Litas a.d. , Požarevac
27.09.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Veolia Transport Litas a.d. , Požarevac
27.09.2012.Rešenje o produženju privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca - Kopaonik a.d. , Kuršumlija - KOPK
27.09.2012.Rešenje o produženju privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca - Sreten Gudurić a.d. , Užice - SRGD
27.09.2012.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd - KMBN
26.09.2012.Ažurirani informatori - 26.09.2012
26.09.2012.Rešenje o prestanku statusa člana Berze - East west invest a.d. Beograd
26.09.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Centrotextil a.d. , Beograd
26.09.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Geomašina a.d. , Beograd
26.09.2012.Izveštaj o preuzimanju akcija - Zlatibor a.d. , Zlatibor
26.09.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Nova Sloga a.d., Trstenik
26.09.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kontaktor a.d. , Beograd
26.09.2012.Obaveštenje o značajnom učešću - Polet a.d. , Novi Pazar
26.09.2012.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Kolut a.d. , Kolut
26.09.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
26.09.2012.Obaveštenje o izdavanju akcija - Razvojna banka Vojvodine a.d. , Novi Sad
25.09.2012.Ažurirani informatori - 25.09.2012
25.09.2012.Odluka o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - tržišni segment MTP akcije, izdavaoca - Dekarbonizacija a.d. , Zemun - DKPB
25.09.2012.Odluka o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - tržišni segment MTP akcije, izdavaoca - Spik a.d. , Beograd - SPIK
25.09.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Projmetal a.d. , Beograd
25.09.2012.Izveštaj o preuzimanju akcija - Pobeda holding a.d. , Petrovaradin
25.09.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Hotel Moskva a.d. , Beograd
25.09.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Marfin bank a.d. , Beograd
25.09.2012.Godišnji izveštaj za 2011. godinu - Stari grad a.d. , Čačak
25.09.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Astoria a.d., Beograd
24.09.2012.Ažurirani informatori - 24.09.2012
24.09.2012.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - Mačvapromet a.d. , Šabac - MACV
24.09.2012.Predlog Statuta - Bor a.d. , Bor
24.09.2012.Predlog Osnivačkog akta - Bor a.d. , Bor
24.09.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Biljur a.d. , Niš
24.09.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Centroprom a.d. , Beograd
24.09.2012.Godišnji izveštaj za 2011. godinu - Poljoprivreda Novo Selo a.d. , Orom
24.09.2012.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - Kosovoprojekt a.d. , Beograd
24.09.2012.Statut - Maglić a.d. , Maglić
24.09.2012.Osnivački akt - Maglić a.d. , Maglić
24.09.2012.Godišnji izveštaj za 2011. godinu - Megalit Šumnik a.d. , Raška
24.09.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godine - Jugohemija a.d. , Beograd
24.09.2012.Statut - Novi dom - promet a.d. , Debeljača
24.09.2012.Osnivački akt - Novi dom - promet a.d. , Debeljača
24.09.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Novi dom - promet a.d. , Debeljača
24.09.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Betonjerka a.d. , Vladičin Han
24.09.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Maglić a.d. , Maglić
24.09.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Maglić a.d. , Maglić
24.09.2012.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - Prehrana a.d., Sremska Mitrovica - PHSM
21.09.2012.Ažurirani informatori - 21.09.2012
21.09.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Iritel a.d. , Beograd - IRTL
21.09.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Jugoagent a.d. , Beograd - JUAG
21.09.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Sloga a.d. , Novi Pazar - SLNP
21.09.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Pinki a.d. , Zemun - PNKZ
21.09.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Centrosrem tekstil a.d. , Stara Pazova - CSRT
21.09.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Inex Sokolica a.d., Prijepolje - INSK
21.09.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Tekstil a.d., Sremska Mitrovica - TKSM
21.09.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Jadran a.d. , Beograd - JADR
21.09.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Sacen a.d. , Novi Sad - SCEN
21.09.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Zlatibor a.d. , Zlatibor - ZLZL
21.09.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Centrosrem promet a.d. , Stara Pazova - CSPR
21.09.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Arhitektura i urbanizam a.d. , Beograd - AUBG
21.09.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Mlekara Loznica a.d. , Loznica - MLLOZ
21.09.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Jedinstvo a.d. , Seleuš - JDSE
21.09.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - JAA - autorska agencija za Srbiju a.d. , Beograd - JAAB
21.09.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Bones Nacional a.d. , Beograd - BNSN
21.09.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Ratko Mitrović a.d. , Beograd - RMBG
21.09.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Telefonkabl a.d. , Beograd - TLKB
21.09.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Hempro a.d. , Beograd - HMBG
21.09.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Agroseme a.d. , Kikinda - AGSK
21.09.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd - AKDM
21.09.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Dunavprevoz a.d. , Bačka Palanka - DNPR
21.09.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Ibar a.d. , Raška - IBAR
21.09.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Nikola Tesla a.d. , Beograd - NKTS
21.09.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Mlekara Plana a.d. , Velika Plana - MLPL
21.09.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Termika a.d. , Zrenjanin - TRMK
21.09.2012.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jubmes banka a.d. , Beograd - JMBN
21.09.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - PPT Zaptivke a.d. , Trstenik
21.09.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave i organizovanju nastavka trgovanja akcijama na MTP Belex - tržišni segment MTP akcije, izdavaoca - Nova Budućnost a.d. , Žarkovac - NVBD
21.09.2012.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Transport - logistika a.d. , Beograd
21.09.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodinaput Zrenjanin a.d. , Zrenjanin
21.09.2012.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Imlek a.d. , Beograd
21.09.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Nišauto holding a.d. , Niš
21.09.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Zlatibor a.d. , Zlatibor
21.09.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Naša škola a.d. , Obrenovac
21.09.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Višnjica dućani a.d. , Beograd
21.09.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Razvojna banka Vojvodine a.d. , Novi Sad
21.09.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Terravita a.d. , Novi Sad
21.09.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - TP Zvezda a.d. , Beograd
20.09.2012.Ažurirani informatori - 20.09.2012
20.09.2012.Sazivanje ponovljene Skupštine akcionara - Hotel Narvik a.d. , Kikinda
20.09.2012.Upućen poziv akcionarima za vanrednu sednicu Skupštine akcionara - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
20.09.2012.Sazivanje XL vanredne Skupštine akcionara - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
20.09.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Inex Radulaška a.d. , Beograd
20.09.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vodoprivredno preduzeće a.d. , Ćuprija
20.09.2012.Obaveštenje o značajnom učešću - Pekarska industrija a.d. , Pančevo
20.09.2012.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Podunavlje a.d. , Bačka Palanka
20.09.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Podunavlje a.d. , Bačka Palanka
20.09.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Župa a.d. , Kruševac
20.09.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jadar a.d. , Loznica
20.09.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Nikola Tesla a.d. , Beograd
20.09.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - 23. Novembar a.d. , Tutin
19.09.2012.Ažurirani informatori - 19.09.2012
19.09.2012.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - Morava a.d., Doljevac - MRVD
19.09.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugoterm a.d., Merošina
19.09.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vaga Mont a.d. , Beograd
19.09.2012.Obaveštenje o značajnom učešću - Jugoprevoz a.d., Velika Plana
19.09.2012.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - Bor a.d. , Bor
19.09.2012.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2012. godinu - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
19.09.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
19.09.2012.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Unior Components a.d. , Kragujevac
19.09.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Grupa Zastava Vozila u restrukturiranju a.d. , Kragujevac
18.09.2012.Ažurirani informatori - 18.09.2012
18.09.2012.Godišnji izveštaj za 2011. godinu - GZP Dom a.d., Beograd
18.09.2012.Izveštaj o stečenim sopstvenim akcijama - Bambi Banat a.d. , Beograd
18.09.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Veterinarski zavod Zemun a.d. , Zemun
18.09.2012.Izveštaj sa održane vanredne sednice Skupštine akcionara - Vojvodinaput a.d. , Novi Sad
18.09.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Harder Digital Sova a.d. , Niš
18.09.2012.Prezentacije sa Dana listiranih kompanija
17.09.2012.Ažurirani informatori - 17.09.2012
17.09.2012.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Javor a.d. , Kušići
17.09.2012.Osnivački akt - Minel Rastavljači a.d. , Novi Pazar
17.09.2012.Statut - Minel Rastavljači a.d. , Novi Pazar
17.09.2012.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2011. godinu - Veterinarski zavod Zemun a.d. , Zemun
17.09.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Astoria a.d., Beograd
17.09.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Bor a.d. , Bor
17.09.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jadar a.d. , Loznica
17.09.2012.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - 1. maj a.d. , Niš
17.09.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Unior Components a.d. , Kragujevac
14.09.2012.Redovna revizija indeksa BELEX15
14.09.2012.Ažurirani informatori - 14.09.2012
14.09.2012.Redovna revizija indeksa BELEXline
14.09.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Jugošped a.d. , Beograd
14.09.2012.Obaveštenje o promenjenom broju akcija sa pravom glasa - Globos osiguranje a.d. , Beograd
14.09.2012.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - Zlatibor a.d. , Zlatibor
14.09.2012.Obaveštenje o značajnom učešću - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
14.09.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Rudnap Group a.d. , Beograd
14.09.2012.Osnivački akt - Proleter a.d. , Arilje
14.09.2012.Statut - Proleter a.d. , Arilje
14.09.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Proleter a.d. , Arilje
14.09.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Proleter a.d. , Arilje
14.09.2012.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - Rasadnik a.d., Kikinda - RSKI
14.09.2012.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - Utva Mepro a.d. , Padina - UTVA
14.09.2012.Obaveštenje o značajnom učešću - Jugoprevoz a.d., Velika Plana
14.09.2012.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Jugoprevoz a.d., Velika Plana
14.09.2012.Obaveštenje o značajnom učešću - Akotex a.d. , Ada
14.09.2012.Stavljanje van snage Odluke o sazivanju Skupštine - Bor a.d. , Bor
14.09.2012.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Kolut a.d. , Kolut
14.09.2012.Poslovna vest: Otvorena nova fabrika - Soja protein a.d. , Bečej - SJPT
13.09.2012.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - Ishrana a.d. , Aleksinac - ISHA
13.09.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Prehrana a.d., Sremska Mitrovica
13.09.2012.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - PPT Namenska a.d. , Trstenik
13.09.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Stoteks a.d. , Beograd
13.09.2012.Obaveštenje o značajnom učešću - Polet a.d. , Novi Pazar
13.09.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Topola a.d. , Bačka Topola
13.09.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Kosmaj mermer a.d. , Mladenovac
13.09.2012.Godišnji izveštaj za 2011. godinu - Plastika a.d. , Nova Varoš
13.09.2012.Godisnji izvestaj za 2011. godinu - Vital a.d. , Vrbas
12.09.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Avala TUP a.d. , Beograd
12.09.2012.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Izoprogres a.d. , Beograd
12.09.2012.Odluka o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - tržišni segment MTP akcije, izdavaoca - Unioninvest termomontaža a.d. , Beograd - UNTE
12.09.2012.Obaveštenje o realizaciji 33. emisije kratkoročnih obveznica - Tigar a.d. , Pirot - TIGR
12.09.2012.Godisnji izvestaj za 2011. godinu - Janko Stajčić a.d., Lazarevac
12.09.2012.Obaveštenje akcionarima o raspodeli neraspoređene dobiti - Višnjica dućani a.d. , Beograd
12.09.2012.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Kolut a.d. , Kolut
12.09.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Zastava automobili u restrukturiranju a.d. , Kragujevac
12.09.2012.Sazivanje odložene Skupštine akcionara - Tehnoservis a.d. , Beograd
12.09.2012.Sazivanje odložene Skupštine akcionara - Medifarm a.d. , Beograd
11.09.2012.Ažurirani informatori - 11.09.2012
11.09.2012.Informacija o izdavanju običnih akcija bez javne ponude - Globos osiguranje a.d. , Beograd
11.09.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Panonka a.d. , Sombor
11.09.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
11.09.2012.Obaveštenje o realizaciji 32. emisije kratkoročnih obveznica - Tigar a.d. , Pirot - TIGR
11.09.2012.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - Sani remont a.d. , Šabac - SNRT
11.09.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sokoprevoz a.d. , Sokobanja
11.09.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
11.09.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Autotransport u restrukturiranju a.d. , Kraljevo
11.09.2012.BELEX dan listiranih kompanija održaće se 18. septembra
10.09.2012.Ažurirani informatori - 10.09.2012
10.09.2012.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Elektro industrijska servisna mreža a.d. , Beograd
10.09.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Zaštita na radu i z.ž.s. a.d. , Beograd
10.09.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Elektrotehna a.d. , Niš
10.09.2012.Konsolidovani godišnji izveštaj za 2011. godinu - Topola a.d. , Bačka Topola
10.09.2012.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Stoteks a.d. , Beograd
10.09.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Pekara 1. maj a.d. , Vršac
10.09.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Rudnap Group - Minel kotlogradnja a.d. , Beograd
10.09.2012.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - Metalski centar a.d. , Beograd - MTCT
10.09.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Jugoinspekt a.d. , Beograd
10.09.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Stari grad a.d. , Čačak
10.09.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Stari grad a.d. , Čačak
10.09.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Soko Nada Štark a.d. , Beograd
07.09.2012.Odluka o izmeni i dopuni Odluke o dužini trajanja faza trgovanja
07.09.2012.Ažurirani informatori - 07.09.2012
07.09.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Standard Novi Sad a.d. , Novi Sad
07.09.2012.Obaveštenje o nameri preuzimanja akcija - Transport - logistika a.d. , Beograd
07.09.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Prehrana a.d., Sremska Mitrovica
07.09.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - IRC NIC a.d. , Užice
07.09.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Prehrana a.d., Sremska Mitrovica
07.09.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Zlatarplast a.d. , Nova Varoš
07.09.2012.Rešenje o produženju privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca - Žabaljska trgovina a.d. , Žabalj - ZATR
07.09.2012.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - IHTM a.d., Beograd - IHTM
07.09.2012.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - 16. oktobar a.d. , Beočin - SKTB
07.09.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - M - industry a.d. , Niš
07.09.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Nissa a.d., Niš
07.09.2012.Izveštaj o preuzimanju akcija - TP Zvezda a.d. , Beograd
07.09.2012.Obaveštenje o značajnom učešću - TP Zvezda a.d. , Beograd
07.09.2012.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Raška savremena konfekcija a.d. , Novi Pazar
07.09.2012.Obaveštenje o nameri preuzimanja akcija - Napred GP a.d. , Beograd
07.09.2012.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Napred Razvoj a.d., Beograd
07.09.2012.Obaveštenje o značajnom učešću - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
06.09.2012.Jedinstveni prospekt za uključenje obveznica na Open Market, tržišni segment Open Market obveznice - Societe Generale Banka Srbija a.d. , Beograd
06.09.2012.Uključenje na Open Market - Societe Generale Banka Srbija a.d. , Beograd - SGBN01
06.09.2012.Ažurirani informatori - 06.09.2012
06.09.2012.Izveštaj sa sednice Odbora direktora - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
06.09.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Jugohemija a.d. , Beograd
06.09.2012.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Bor a.d. , Bor
06.09.2012.Izveštaj o preuzimanju akcija - Mlekara Loznica a.d. , Loznica
06.09.2012.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - MD - EX a.d. , Kragujevac
06.09.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Srednja Bačka a.d., Kula
06.09.2012.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Jugoprevoz a.d., Velika Plana
06.09.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Optika a.d. , Beograd
06.09.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - MD - EX a.d. , Kragujevac
06.09.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zvezdara a.d. , Beograd
06.09.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - ZGOP a.d. , Novi Sad
06.09.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Srpska fabrika stakla a.d. , Paraćin
06.09.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Fluid Utva a.d. , Pančevo
05.09.2012.Ažurirani informatori - 05.09.2012
05.09.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Terravita a.d. , Novi Sad
05.09.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jinpros a.d. , Beograd
05.09.2012.Polugodišnji izveštaj - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
05.09.2012.Polugodišnji izveštaj - Trivit Pek a.d. , Vrbas
05.09.2012.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
05.09.2012.Dopuna informacije sa održane Skupštine akcionara - Grupa Zastava Vozila u restrukturiranju a.d. , Kragujevac
05.09.2012.Statut - Grupa Zastava Vozila u restrukturiranju a.d. , Kragujevac
05.09.2012.Polugodišnji izveštaj - Industrija precizne mehanike a.d. , Beograd
05.09.2012.Polugodišnji izveštaj - Albus a.d. , Novi Sad
05.09.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Bor a.d. , Bor
05.09.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Goša FSO a.d. , Simićevo
05.09.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Goša FSO a.d. , Simićevo
05.09.2012.Godišnji izveštaj za 2011. godinu - Novosadska fabrika kabela a.d., Novi Sad
05.09.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Jugoprevoz Ugopromet a.d., Beograd
04.09.2012.Jedinstveni prospekt za javnu ponudu akcija i uključenje akcija na MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - Hidrotehnika a.d., Beograd
04.09.2012.Uključenje na MTP - Hidrotehnika a.d., Beograd - HRTH
04.09.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugodrvo holding a.d. , Beograd
04.09.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Jugodrvo holding a.d. , Beograd
04.09.2012.Ažurirani informatori - 04.09.2012
04.09.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd - KMBN
04.09.2012.Obaveštenje o povećanju kapitala iz neto imovine društva - Žitoprodukt a.d. , Kragujevac
04.09.2012.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Zlatibor a.d. , Zlatibor
04.09.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Grot a.d. , Vranje
04.09.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Dunavprevoz a.d. , Bačka Palanka
04.09.2012.Rešenje o produženju privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca - Usluga Novi Sad a.d. , Novi Sad - USNS
04.09.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - UTP Morava a.d. , Čačak
04.09.2012.Korigovani godišnji izveštaj za 2011. godinu - C market a.d. , Beograd
04.09.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Jedinstvo a.d. , Apatin
04.09.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Željezničar konfekcija a.d. , Subotica
03.09.2012.Ažurirani informatori - 03.09.2012
03.09.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Amb grafika a.d. , Novi Sad
03.09.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Poljoprivreda Novo Selo a.d. , Orom
03.09.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Krušik Akumulatori a.d. , Valjevo
03.09.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Jugoprevoz a.d., Velika Plana
03.09.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Mlekara Plana a.d. , Velika Plana
03.09.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Vršački vinogradi a.d. - u restrukturiranju, Vršac
03.09.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Fabrika stočne hrane Jabuka a.d. , Pančevo
03.09.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Hotel Narvik a.d. , Kikinda
03.09.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Fasil a.d. , Arilje
03.09.2012.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2012. godinu - Neoplanta a.d. , Novi Sad
03.09.2012.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2012. godinu - Takovo osiguranje a.d. , Kragujevac
03.09.2012.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2012. godinu - Industrijske nekretnine a.d., Beograd
03.09.2012.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2012. godinu - Simpo a.d. , Vranje
03.09.2012.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - Budućnost za grafičku delatnost a.d. , Novi Sad - BDGR
03.09.2012.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Industrijske nekretnine a.d., Beograd
03.09.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Neoplanta a.d. , Novi Sad
03.09.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Maglić a.d. , Maglić
03.09.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Projektomontaža a.d. , Beograd
03.09.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Rotor a.d. , Zemun
03.09.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Topola a.d. , Bačka Topola
03.09.2012.Izveštaj o preuzimanju akcija - Maglić a.d. , Maglić
03.09.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Srbija a.d. , Kragujevac
03.09.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Telefonija a.d. , Beograd
03.09.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
03.09.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Žitopek a.d. , Niš
03.09.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Razvojna banka Vojvodine a.d. , Novi Sad
03.09.2012.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2012. godinu - Pobeda holding a.d. , Petrovaradin
03.09.2012.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2012. godinu - Lasta a.d. , Beograd
03.09.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Tehnika a.d. , Vršac
03.09.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Niška mlekara a.d. , Niš
03.09.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Lasta a.d. , Beograd
03.09.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Pobeda holding a.d. , Petrovaradin
03.09.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Sandžaktrans a.d., Novi Pazar
03.09.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Čačanska banka a.d. , Čačak
03.09.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Sandžaktrans putnički saobraćaj a.d. , Novi Pazar
03.09.2012.BELEXsentiment, septembar 2012

Arhiva vesti

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost888,04
Promena-11,83
% -1,31%
22.09.2023. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,1990
USD/RSD109,9737
Izvor NBS, 22.09.2023.
Tržišna kapitalizacija - 22.09.2023.
424.931.540.484 RSD
3.625.726.674 EUR
Vesti sa Berze
05.09.2023.
BELEXsentiment za septembar 2023. godine
01.09.2023.
BELEX Monthly Report - August 2023. - 01.09.2023.
31.08.2023.
IVAN LEPOSAVIĆ - Novi izvršni direktor Beogradske berze
Poslednje vesti
22.09.2023.
Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Metalac Home Market a.d. , Novi Sad
22.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Dedinje a.d. , Beograd
22.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Termovent SC Livnica čelika a.d. , Bačka Topola
22.09.2023.
Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Proel a.d. , Beograd - PRSPO
22.09.2023.
Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Zmaj a.d. , Zemun - ZMAJ