U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

- Vesti za maj 2022 godine

31.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Jugoinspekt a.d. , Beograd
31.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Luka Beograd a.d. , Beograd
31.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Palisad a.d. , Zlatibor
31.05.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Univerzal a.d. , Kanjiža
31.05.2022.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Univerzal a.d. , Kanjiža
31.05.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Univerzal a.d. , Kanjiža
31.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Chemos a.d. , Palić
31.05.2022.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Potisje precizni liv a.d. , Ada
31.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Elektroveze proizvodnja a.d. , Beograd
31.05.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vital a.d. , Vrbas
31.05.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vital a.d. , Vrbas
31.05.2022.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Kolut a.d. , Kolut
31.05.2022.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2021. godinu - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
31.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Reč naroda a.d. , Požarevac
31.05.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Dinara Servis a.d. , Beograd
31.05.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Woksal a.d. , Užice
31.05.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Woksal a.d. , Užice
31.05.2022.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2021. godinu - Woksal a.d. , Užice
31.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Proel a.d. , Beograd
31.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Prosveta a.d. , Beograd
31.05.2022.Mišljenje uprave u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - Jadran a.d., Nova Gajdobra
31.05.2022.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2021. godinu - Woksal a.d. , Užice
31.05.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Woksal a.d. , Užice
31.05.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Woksal a.d. , Užice
31.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
31.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Duga a.d. , Beograd
30.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Lasta a.d. , Beograd
30.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Vital a.d. , Vrbas
30.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
30.05.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
30.05.2022.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Hemofluid a.d., Kruševac
30.05.2022.Odbor direktora utvrdio predlog odluke o isplati dividendi - NIS a.d., Novi Sad
30.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Vino Kalem a.d. , Velika Drenova
30.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Vino Kalem a.d. , Velika Drenova
30.05.2022.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
30.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Kolut a.d. , Kolut
30.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Albus a.d. , Novi Sad
30.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Luka Beograd a.d. , Beograd
30.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Veterinarski centar a.d., Kraljevo
30.05.2022.Dopuna dnevnog reda skupštine akcionara - Granit Peščar a.d. , Ljig
30.05.2022.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Jedinstvo a.d. , Sevojno
30.05.2022.Odluka o izboru revizora za 2022. godinu - Hemijska industrija a.d. , Vranje
30.05.2022.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Hemijska industrija a.d. , Vranje
30.05.2022.Odluka o usvajanju izveštaja revizora - Hemijska industrija a.d. , Vranje
30.05.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Hemijska industrija a.d. , Vranje
30.05.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hemijska industrija a.d. , Vranje
30.05.2022.Poziv za XIV redovnu sednicu Skupštine akcionara NIS a.d. Novi Sad - NIS a.d., Novi Sad
30.05.2022.Obaveštenje o odluci Odbora direktora o sazivu XIV redovne sednice Skupštine akcionara - NIS a.d., Novi Sad
30.05.2022.Predlog odluke o izmeni Statuta - NIS a.d., Novi Sad
30.05.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Dinara Servis a.d. , Beograd
30.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Lukoil Srbija a.d. , Beograd
30.05.2022.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Tehnogradnja a.d. , Zrenjanin
30.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Progres a.d. , Beograd
30.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama za 2021. godinu - Progres a.d. , Beograd
30.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Bigz Publishing a.d. , Beograd
30.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Zmaj a.d. , Zemun
30.05.2022.Odluka odbora direktora o sazivanju redovne Skupštine akcionara - Zmaj a.d. , Zemun
27.05.2022.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Krušik plastika a.d. , Osečina
27.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama 2021. godine - Beozaštita a.d. , Beograd
27.05.2022.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Jedinstvo - metalogradnja a.d. , Sevojno
27.05.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Srbijaput a.d. , Beograd
27.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja
27.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Vino župa a.d. , Aleksandrovac
27.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Elektrodizalica a.d. , Beograd
27.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Elektrodizalica a.d. , Beograd
27.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Proleter a.d. , Ivanjica
27.05.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Metalac Proleter Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
27.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Rapid a.d. , Apatin
27.05.2022.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Stari Tamiš a.d. , Pančevo
27.05.2022.Ponuda za preuzimanje akcija - Stari Tamiš a.d. , Pančevo
27.05.2022.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Fintel energija a.d. , Beograd
27.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Goša montaža a.d. , Beograd
27.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama 2021. godine - Štamparija Borba a.d. , Beograd
27.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Inex Velepromet a.d. , Vučak
27.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
27.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Uniprom a.d. , Novi Pazar
27.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Transport Voždovac a.d. , Beograd
27.05.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Termovent SC Livnica čelika a.d. , Bačka Topola
27.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Štamparija Borba a.d. , Beograd
27.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Rade Končar a.d. , Beograd
27.05.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Beopan a.d. , Pančevo
27.05.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
27.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Trayal Korporacija a.d. , Kruševac
27.05.2022.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - PP Pobeda a.d. , Pobeda
27.05.2022.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - PTK Panonija a.d. , Panonija
27.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Hidrograđevinar a.d. , Sremska Mitrovica
27.05.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
27.05.2022.Odluka o raspodeli dobiti za 2021. godinu - Omoljica a.d. , Omoljica
27.05.2022.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Omoljica a.d. , Omoljica
27.05.2022.Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2021. godinu - Omoljica a.d. , Omoljica
27.05.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Omoljica a.d. , Omoljica
27.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Žitopek a.d. , Niš
27.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
27.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Ratar a.d. , Pančevo
27.05.2022.Najava dostave konsolidovanog godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
27.05.2022.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Putevi a.d. , Požega
27.05.2022.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
27.05.2022.Odluka o raspodeli dobiti za 2021. godinu - Metalac Proleter Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
27.05.2022.Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2021. godinu - Metalac Proleter Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
26.05.2022.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Klanica 8. Oktobar a.d. , Petrovac - KOKT
26.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Pekara 1. maj a.d. , Vršac
26.05.2022.Sazivanje redovne Skupštine akcionara (tehnička korekcija) - Fasma a.d. , Beograd
26.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Zlatarplast a.d. , Nova Varoš
26.05.2022.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Zavod za sudska veštačenja a.d. , Novi Sad
26.05.2022.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Planum GP a.d. , Beograd
26.05.2022.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Elektroveze proizvodnja a.d. , Beograd
26.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Rade Končar a.d. , Beograd
26.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Metalotehna Trade a.d. , Beograd
26.05.2022.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Fasma a.d. , Beograd
26.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Politika a.d. , Beograd
26.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
26.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Tehnohemija a.d. , Beograd
25.05.2022.Ažurirani informatori - 25.05.2022
25.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Utva silosi a.d. , Kovin
25.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Granit Peščar a.d. , Ljig
25.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Simpo a.d. , Vranje
25.05.2022.Obaveštenje o bitnom događaju - NLB Komercijalna banka a.d. , Beograd
25.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Kopaonik a.d. , Beograd
25.05.2022.Predlog izmena i dopuna Statuta - Jadran a.d., Nova Gajdobra
25.05.2022.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Jadran a.d., Nova Gajdobra
25.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
25.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Centroprom a.d. , Beograd
25.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Trayal Korporacija a.d. , Kruševac
25.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Centroprom a.d. , Beograd
25.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
25.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
25.05.2022.Odluka o pokriću gubitka - Centroslavija a.d., Novi Sad
25.05.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021 godinu - Centroslavija a.d., Novi Sad
25.05.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Centroslavija a.d., Novi Sad
25.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Autotehna a.d. , Topola
24.05.2022.Ažurirani informatori - 24.05.2022
24.05.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Kopaonik a.d. , Beograd
24.05.2022.Obaveštenje o otuđenju sopstvenih akcija - NLB Komercijalna banka a.d. , Beograd
24.05.2022.Statut - Tigar a.d. , Pirot
24.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Tigar a.d. , Pirot
24.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Interservis a.d. , Futog
24.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Interservis a.d. , Futog
24.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Fasma a.d. , Beograd
24.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Đokić NTK a.d. , Knjaževac
24.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Panonija a.d. , Pančevo
24.05.2022.Obaveštenje o isplati dividende za 2021 godinu - Philip Morris Operations a.d. , Niš
24.05.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Philip Morris Operations a.d. , Niš
24.05.2022.Odluka o raspodeli dobiti za 2021. godinu - Philip Morris Operations a.d. , Niš
24.05.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Philip Morris Operations a.d. , Niš
24.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Veterinarska stanica a.d., Kikinda
24.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Rudnik Kovin a.d. , Kovin
24.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
24.05.2022.Rešenje o uključenju nove emisije akcija na Standard Listing regulisanog tržišta - NLB Komercijalna banka a.d. , Beograd - KMBN
24.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Albus a.d. , Novi Sad
24.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - SU - marketi a.d. , Subotica
24.05.2022.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Raketa a.d. , Sevojno
24.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Fabrika bakarnih cevi a.d. , Majdanpek
24.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Iritel a.d. , Beograd
24.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Sjaj u tami a.d. , Beograd
24.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Tehnopromet a.d. , Beograd
24.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Tehnobran a.d. , Beograd
23.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Sremput a.d. , Ruma
23.05.2022.Ažurirani informatori - 23.05.2022
23.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja
23.05.2022.Sazivanje vanredne sednice Skupštine akcionara - Centroistok a.d. , Bor
23.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Inex - bakar a.d. , Majdanpek
23.05.2022.Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO22204
23.05.2022.Rešenje o smanjenju broja akcija uključenih na MTP Belex - Bigz Publishing a.d. , Beograd - BGZP
23.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Mlava a.d., Vučak
23.05.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Kopaonik a.d. , Beograd
23.05.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Kopaonik a.d. , Beograd
23.05.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Kopaonik a.d. , Beograd
23.05.2022.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Somborske novine a.d. , Sombor
23.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Klanica 8. Oktobar a.d. , Petrovac
23.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Autotransport a.d. , Beograd
23.05.2022.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Trivit Pek a.d. , Vrbas
23.05.2022.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Bečejska Pekara a.d. , Bečej
23.05.2022.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Bag a.d. , Bačko Gradište
23.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Kopaonik a.d. , Beograd
23.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Duga a.d. , Beograd
23.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Agroexport a.d. , Beograd
23.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Albus a.d. , Novi Sad
20.05.2022.Ažurirani informatori - 20.05.2022
20.05.2022.Imenovan novi član Odbora direktora - NIS a.d., Novi Sad
20.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Apos a.d. , Apatin
20.05.2022.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2021. godinu - Apos a.d. , Apatin
20.05.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Apos a.d. , Apatin
20.05.2022.Sazivanje redovne sednice Skupštine akcionara - Severni Banat a.d. , Kikinda
20.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Insa a.d. , Zemun
20.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
20.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
20.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Srbija Tis a.d. , Zaječar
20.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
20.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Nova Peščara a.d. , Deliblato
20.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Nova Peščara a.d. , Deliblato
20.05.2022.Sazivanje redovne sednice Skupštine akcionara - Fero konstrukcije a.d. , Vranje
20.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama 2021/2022 - Fero konstrukcije a.d. , Vranje
20.05.2022.Sazivanje redovne sednice Skupštine akcionara - Inex-Uzor a.d., Negotin
20.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Be - Be a.d. , Bajina Bašta
20.05.2022.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2021. godinu - Autoventil a.d. , Užice
20.05.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Autoventil a.d. , Užice
20.05.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Autoventil a.d. , Užice
20.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Ribnjak Sutjeska a.d. , Sutjeska
20.05.2022.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Jadran a.d., Nova Gajdobra
20.05.2022.Ponuda za preuzimanje akcija - Jadran a.d., Nova Gajdobra
20.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Tehnoradionica a.d. , Zrenjanin
20.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Fintel energija a.d. , Beograd
20.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Geosonda - Fundiranje a.d. , Beograd
19.05.2022.Ažurirani informatori - 19.05.2022
19.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Proleter a.d. , Ivanjica
19.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - NLB Komercijalna banka a.d. , Beograd
19.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Zlatarplast a.d. , Nova Varoš
19.05.2022.Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO22201
19.05.2022.Rešenje o smanjenju broju akcija uključenih na MTP Belex - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka - CRFS
19.05.2022.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Vatrosprem a.d. , Beograd - VTRS
19.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Philip Morris Operations a.d. , Niš
19.05.2022.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Severtrans a.d. , Sombor
19.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
19.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Proel a.d. , Beograd
19.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodina a.d., Novi Sad
19.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - RTC Šabac a.d., Šabac
19.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Miroč a.d. , Kladovo
19.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
19.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
19.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama 2021/2022 - Metalac Home Market a.d. , Novi Sad
19.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama 2021/2022 - Centroistok a.d. , Bor
19.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Alfa plam a.d. , Vranje
19.05.2022.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Ciglana a.d. , Titel
19.05.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
18.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Trivit mlin a.d. , Vrbas
18.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - PP Feketić a.d. , Sombor
18.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Vojvodina a.d. , Sombor
18.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama 2021 - Bigz Publishing a.d. , Beograd
18.05.2022.Ažurirani informatori - 18.05.2022
18.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Koprodukt a.d. , Novi Sad
18.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Rapid a.d. , Beograd
18.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama 2021/2022 - Severni Banat a.d. , Kikinda
18.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Tehnoradionica a.d. , Zrenjanin
18.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica
18.05.2022.Rešenje o smanjenju broju akcija uključenih na MTP Belex - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj - SJKS
18.05.2022.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Bigz Publishing a.d. , Beograd
18.05.2022.Predlog izmene i dopune Statuta - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
18.05.2022.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
18.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav Grocka a.d. , Grocka
18.05.2022.Izveštaj o preuzimanju akcija - Granit Peščar a.d. , Ljig
18.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Rudnik Kovin a.d. , Kovin
18.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Rudnik Kovin a.d. , Kovin
18.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Termika-Beograd a.d. , Beograd
18.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Lukoil Srbija a.d. , Beograd
18.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Ćele kula a.d. , Niš
18.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Savremena administracija a.d. , Beograd
18.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Stari Tamiš a.d. , Pančevo
18.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Dinara Servis a.d. , Beograd
18.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Stoteks a.d. , Novi Sad
18.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Dinara Gradnja a.d. , Beograd
18.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Ming kovačnica a.d. , Niš
18.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Ming kovačnica a.d. , Niš
18.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Stari Tamiš a.d. , Pančevo
18.05.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Kopaonik a.d. , Beograd
17.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Dimničar a.d. , Beograd
17.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Kosmaj mermer a.d. , Mladenovac
17.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - BAS a.d. , Beograd
17.05.2022.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Bačka a.d., Sivac
17.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Pomoravlje a.d. , Niš
17.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodina a.d. , Sombor
17.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - PP Feketić a.d. , Sombor
17.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Impol Seval a.d. , Sevojno
17.05.2022.Odluka o raspodeli dobiti za 2021. godinu - Centroistok a.d. , Bor
17.05.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Centroistok a.d. , Bor
17.05.2022.Izveštaj sa održane redovne sednice Skupštine akcionara - Centroistok a.d. , Bor
17.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Planum GP a.d. , Beograd
17.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Tekstil a.d. , Leskovac
17.05.2022.Sazivanje Redovne Skupštine akcionara - Dinara a.d. , Beograd
17.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Megal a.d. , Bujanovac
17.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd
16.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama 2021- Woksal a.d. , Užice
16.05.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Dimničar a.d. , Beograd
16.05.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Dimničar a.d. , Beograd
16.05.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pomoravlje a.d. , Niš
16.05.2022.Ažurirani informatori - 16.05.2022
16.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Veterinarska stanica Šabac a.d. , Šabac
16.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama 2021/2022 - Inex-Uzor a.d., Negotin
16.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Hotel Park a.d. , Novi Sad
16.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Fasil a.d. , Arilje
16.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Magistrala a.d. , Beograd
16.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Ribarsko gazdinstvo a.d. , Beograd
16.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Budućnost a.d., Preševo
16.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Utva silosi a.d. , Kovin
16.05.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Dimničar a.d. , Beograd
16.05.2022.Ostale informacije - Obaveštenje o insajderskoj informaciji koja se neposredno odnosi na izdavaoca - Fintel energija a.d. , Beograd
16.05.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Dimničar a.d. , Beograd
16.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Zavod za sudska veštačenja a.d. , Novi Sad
16.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama 2021-2022 - Fasil a.d. , Arilje
16.05.2022.Kvartalni izveštaj za I kvartal 2022. godine - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
16.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
16.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
16.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - SU - marketi a.d. , Subotica
16.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Transport Voždovac a.d. , Beograd
16.05.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
16.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
16.05.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Kopaonik a.d. , Beograd
13.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
13.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Elkok a.d. , Kosjerić
13.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - NBB Nekretnine a.d., Beograd
13.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - NBB Nekretnine a.d., Beograd
13.05.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Imos a.d. , Šid
13.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Ribarsko gazdinstvo a.d. , Beograd
13.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Vojvodina a.d., Srbobran
13.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Imos a.d. , Šid
13.05.2022.Rezultati NIS grupe u prvom tromesečju 2022. godine - NIS a.d., Novi Sad
13.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Centroslavija a.d., Novi Sad
13.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica
13.05.2022.Kvartalni izveštaj za prvi kvartal 2022. godine - NIS a.d., Novi Sad
13.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - VD Dunav a.d. , Bačka Palanka
13.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Ratar a.d. , Pančevo
13.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Swisslion Miloduh a.d. , Kragujevac
13.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Impol Seval a.d. , Sevojno
13.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Inex Velepromet a.d. , Vučak
13.05.2022.Kvartalni izveštaj za I kvartal 2022. godine - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
13.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Woksal a.d. , Užice
13.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Goč a.d. , Trstenik
13.05.2022.Kvartalni izveštaj za I kvartal 2022. godine - Jedinstvo a.d. , Sevojno
13.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Dopuna dnevnog reda - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
13.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
13.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - VD Dunav a.d. , Bačka Palanka
13.05.2022.Kvartalni izveštaj za I kvartal 2021. godine - Fintel energija a.d. , Beograd
13.05.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Goša montaža a.d. , Beograd
13.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Luka Senta a.d. , Senta
13.05.2022.Kvartalni izveštaj za I kvartal 2022. godine - NLB Komercijalna banka a.d. , Beograd
13.05.2022.Kvartalni izveštaj za I kvartal 2022. godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
13.05.2022.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Kosmaj a.d. , Mladenovac
12.05.2022.Ažurirani informatori - 12.05.2022
12.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
12.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Đuro Salaj a.d. , Beograd
12.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Pekara 1. maj a.d. , Vršac
12.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Pomoravlje a.d. , Niš
12.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Ruma fabrika kože a.d. , Ruma
12.05.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ratko Mitrović a.d. , Beograd
12.05.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Utva silosi a.d. , Kovin
11.05.2022.Ažurirani informatori - 11.05.2022
11.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Hemofluid a.d., Kruševac
11.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Metaloplastika a.d. , Čajetina
11.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama 2021-2022 - Srbijatransport a.d. , Beograd
11.05.2022.Obaveštenje izdavaoca u vezi promena u značajnom učešću (Gazprom Neft) - NIS a.d., Novi Sad
11.05.2022.Obaveštenje izdavaoca u vezi promena u značajnom učešću (Gazprom) - NIS a.d., Novi Sad
11.05.2022.Izveštaj sa redovne Skupštine akcionara sa odlukama - Revnost a.d. , Novi Sad
11.05.2022.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Putnik a.d. , Novi Sad
11.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Svetlost a.d. , Beograd
11.05.2022.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Dinara Servis a.d. , Beograd
11.05.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Dinara Servis a.d. , Beograd
11.05.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dinara Servis a.d. , Beograd
11.05.2022.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Vojvodinašped a.d. , Novi Sad - VJSP
11.05.2022.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Miroč a.d. , Kladovo
11.05.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Miroč a.d. , Kladovo
11.05.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Miroč a.d. , Kladovo
11.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodina a.d., Novi Sad
11.05.2022.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Dinara Gradnja a.d. , Beograd
11.05.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Dinara Gradnja a.d. , Beograd
11.05.2022.Obaveštenje o poništenju sopstvenih akcija - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
11.05.2022.Obaveštenje o poništenju sopstvenih akcija - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
11.05.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dinara Gradnja a.d. , Beograd
11.05.2022.Najava dostavljanja i objave kvartalnog izveštaja za I kvartal 2022. godine - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
11.05.2022.Najava dostave i objave Kvartalnog izveštaja za prvi kvartal 2022. godine - NIS a.d., Novi Sad
11.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Fabrika bakarnih cevi a.d. , Majdanpek
11.05.2022.Obaveštenje o značajnom učešću Gazprom - NIS a.d., Novi Sad
11.05.2022.Obaveštenje o značajnom učešću Gazprom Neft - NIS a.d., Novi Sad
11.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Termika-Beograd a.d. , Beograd
11.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Stoteks a.d. , Novi Sad
11.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Koprodukt a.d. , Novi Sad
11.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Vital a.d. , Vrbas
11.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Unioninvest Inženjering i projektovanje a.d. , Beograd
11.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Irmovo a.d. , Kisač
11.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Farmacoop a.d. , Kać
11.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Sloga a.d. , Kać
10.05.2022.Ažurirani informatori - 10.05.2022
10.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
10.05.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
10.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama 2021/2022 - Krušik plastika a.d. , Osečina
10.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Koprodukt a.d. , Novi Sad
10.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Stoteks a.d. , Novi Sad
10.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Vojvodina a.d., Novi Sad
10.05.2022.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja za I kvartal 2022. godine - Komercijalna banka a.d. , Beograd
10.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Alfa plam a.d. , Vranje
10.05.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dedinje a.d. , Beograd
10.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Raketa a.d. , Sevojno
10.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Trayal Korporacija a.d. , Kruševac
10.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Mladost a.d. , Aleksandrovac
10.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Sloga a.d. , Užice
10.05.2022.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja za I kvartal 2022. godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
10.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Hemijska industrija a.d. , Vranje
10.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Potisje precizni liv a.d. , Ada
10.05.2022.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja za I kvartal 2022. godine - Jedinstvo a.d. , Sevojno
10.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Invest - Import a.d. , Beograd
09.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Podunavlje a.d. , Bačka Palanka
09.05.2022.Ažurirani informatori - 09.05.2022
09.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Kosmaj mermer a.d. , Mladenovac
09.05.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Takovo transport a.d. , Beograd
09.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
09.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
09.05.2022.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja za I kvartal 2022. godine - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
09.05.2022.Najava dostavljanja i objave Kvartalnog izveštaja za I kvartal 2022. godine - Fintel energija a.d. , Beograd
09.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Tigar a.d. , Pirot
09.05.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hotel Park a.d. , Novi Sad
09.05.2022.Obaveštenje izdavaoca o značajnom učešću - Tehnopromet a.d. , Beograd
09.05.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Tehnopromet a.d. , Beograd
09.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Magistrala a.d. , Beograd
09.05.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Kopaonik a.d. , Beograd
09.05.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Kopaonik a.d. , Beograd
09.05.2022.Obaveštenje o donetom Rešenju Komisije za hartije od vrednosti br. 6/0-17-2842/133-17 od 20.04.2022. godine - Kopaonik a.d. , Beograd
09.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Duga a.d. , Beograd
09.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Sjaj u tami a.d. , Beograd
09.05.2022.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2021. godinu - Svetlost a.d. , Beograd
06.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
06.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
06.05.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Magistrala a.d. , Beograd
06.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Svetlost a.d. , Beograd
06.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
06.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Mladost a.d. , Aleksandrovac
06.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Goša montaža a.d. , Beograd
06.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Severtrans Sombor ad
06.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021 godinu- Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica
06.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
06.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
06.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021 godinu - Elektro industrijska servisna mreža a.d. , Beograd
06.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021 godinu - Granit Peščar a.d. , Ljig
06.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Štamparija Borba a.d. , Beograd
06.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Ribarsko gazdinstvo a.d. , Beograd
06.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu- Transport Voždovac a.d. , Beograd
06.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
06.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021 godinu - Politika a.d. , Beograd
06.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021 godinu- Autotehna a.d. , Topola
06.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
06.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Zavod za sudska veštačenja a.d. , Novi Sad
06.05.2022.KONSOLIDOVAN GODIŠNJI IZVEŠTAJ ZA 2021.GODINU - IPM "ZMAJ" a.d. Zemun-Beograd
06.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Zmaj a.d. , Zemun
06.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021 godinu - Centroslavija a.d., Novi Sad
06.05.2022.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2021. godinu - Polet IGK a.d. , Novi Bečej
06.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Usluga a.d. , Bačka Topola
06.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Unioninvest Inženjering i projektovanje a.d. , Beograd
06.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Prosveta a.d. , Beograd
06.05.2022.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2021. godinu- Simpo a.d. , Vranje
06.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu- Simpo a.d. , Vranje
06.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Lukoil Srbija a.d. , Beograd
06.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021.godinu - Proleter a.d. , Ivanjica
06.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Bigz Publishing a.d. , Beograd
06.05.2022.Godišnji izveštaj 2021 godinu - Ribnjak Sutjeska a.d. , Sutjeska
06.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - JAA - autorska agencija za Srbiju a.d. , Beograd
06.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Polet IGK a.d. , Novi Bečej
06.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021 godinu - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
06.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu- Swisslion Miloduh a.d. , Kragujevac
06.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Elektro industrijska servisna mreža a.d. , Beograd
06.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - PP Pobeda a.d. , Pobeda
06.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021 godinu- Sloga a.d. , Kać
06.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - PTK Panonija a.d. , Panonija
06.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Geosonda - Fundiranje a.d. , Beograd
06.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Farmacoop a.d. , Kać
06.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Min Div a.d. , Svrljig
06.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Industrija nameštaja Bajmok a.d. , Bajmok
06.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Putevi a.d. , Užice
06.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Ciglana a.d. , Titel
06.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Dinara a.d. , Beograd
06.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Zimpa a.d. , Ub
06.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Rade Končar a.d. , Beograd
06.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Severtrans a.d. , Sombor
06.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Trivit mlin a.d. , Vrbas
06.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Galeb GTE a.d. , Beograd
06.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Kopaonik a.d. , Beograd
06.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Sigma a.d. , Beograd
06.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Ruma fabrika kože a.d. , Ruma
06.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Inex Velepromet a.d. , Vučak
06.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Galeb Metaloplastika a.d. , Šabac
06.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Medifarm a.d. , Beograd
06.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Vagar a.d. , Futog
06.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Galeb FSU a.d. , Beograd
06.05.2022.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Severtrans a.d. , Sombor
06.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Univerzal a.d. , Kanjiža
06.05.2022.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2021. godinu - Sigurnost - As a.d. , Beograd
06.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Sigurnost - As a.d. , Beograd
06.05.2022.Mišljenje uprave u vezi sa ponudom za preuzimanje - Granit Peščar a.d. , Ljig
06.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Goč a.d. , Trstenik
06.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Palisad a.d. , Zlatibor
06.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu (dopunjen) - Vojvodina a.d. , Sombor
06.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Pekarska industrija a.d. , Pančevo
06.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Stari Tamiš a.d. , Pančevo
05.05.2022.Ažurirani informatori - 05.05.2022
05.05.2022.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2021. godinu - Insa a.d. , Zemun
05.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd
05.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Ciglana a.d. , Titel
05.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Dimničar a.d. , Beograd
05.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Pekarska industrija a.d. , Pančevo
05.05.2022.Konsolidovani godišnji izveštaj za 2021. godinu - Centroprom a.d. , Beograd
05.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Centroprom a.d. , Beograd
05.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - BB Trade a.d. , Žitište
05.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu- Insa a.d. , Zemun
05.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu- Elektrodizalica a.d. , Beograd
05.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021 godinu- Žitopek a.d. , Niš
05.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Pekarska industrija a.d. , Pančevo
05.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - IO Beograd a.d. , Beograd
05.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021 godinu - Ratar a.d. , Pančevo
05.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godine - Osnova projekt a.d. , Beograd
05.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Bačka a.d., Sivac
05.05.2022.Ostale informacije - Obaveštenje o insajderskoj informaciji koja se neposredno odnosi na izdavaoca - Fintel energija a.d. , Beograd
05.05.2022.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2021. godinu - Lasta a.d. , Beograd
05.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Lasta a.d. , Beograd
05.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu- Rapid a.d. , Beograd
05.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Ruma fabrika kože a.d. , Ruma
05.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu- 7. Juli Majke Jevrosime 47-49 a.d. , Beograd
05.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Minos a.d. , Gornji Milanovac
05.05.2022. BELEX Monthly Report - April 2022- 05.05.2022.
05.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Vino Kalem a.d. , Velika Drenova
05.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Taratrans a.d. , Bajina Bašta
05.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Đuro Salaj a.d. , Beograd
05.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Trayal Korporacija a.d. , Kruševac
05.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Jedinstvo a.d. , Sevojno
05.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Imtel Komunikacije a.d. , Beograd
05.05.2022.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2021. godinu - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
05.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
05.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Podvis term a.d. , Knjaževac
05.05.2022.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2021. godinu - Luka Beograd a.d. , Beograd
05.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Dunav Grocka a.d. , Grocka
05.05.2022.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2021. godinu - Informatika a.d. , Beograd
05.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Informatika a.d. , Beograd
05.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu- Sigma a.d. , Beograd
05.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - VIK a.d., Vršac
05.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Tehnobran a.d. , Beograd
05.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Somborske novine a.d. , Sombor
05.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Institut za tržišna istraživanja a.d. , Beograd
05.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Bečejska Pekara a.d. , Bečej
05.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Bačka a.d., Sivac
05.05.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vagar a.d. , Futog
05.05.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Miroč a.d. , Kladovo
05.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Bag a.d. , Bačko Gradište
05.05.2022.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Trivit Pek a.d. , Vrbas
05.05.2022.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - PP Miletić a.d. , Sombor - PMLT
05.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Neostar a.d. , Novi Sad
05.05.2022.Izveštaj o korporativnom upravljanju za 2021. godinu - Irmovo a.d. , Kisač
05.05.2022.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2021. godinu - Autoprevoz Janjušević a.d. , Priboj
05.05.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Autoprevoz Janjušević a.d. , Priboj
05.05.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Autoprevoz Janjušević a.d. , Priboj
05.05.2022.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2021. godinu - Taratrans a.d. , Bajina Bašta
05.05.2022.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Taratrans a.d. , Bajina Bašta
05.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Veterinarska stanica Koceljeva a.d. , Koceljeva
05.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Galeb FSU a.d. , Beograd
05.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Miroč a.d. , Kladovo
05.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Somborske novine a.d. , Sombor
05.05.2022.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2021. godinu - Goša montaža a.d. , Beograd
05.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Hotel Park a.d. , Novi Sad
05.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Goša montaža a.d. , Beograd
05.05.2022.Godišnji izveštaj 2021. godinu- Fasil a.d. , Arilje
05.05.2022.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2021. godinu - Utva silosi a.d. , Kovin
05.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Bečejska Pekara a.d. , Bečej
05.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Inex-Uzor a.d., Negotin
05.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Fabrika opruga Čačak a.d. , Čačak
05.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Šljunkara a.d. , Bela Crkva
05.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Vital a.d. , Vrbas
05.05.2022.Izjava vezano za konsolidovane fin. izveštaje za 2021. godinu - Hemofluid a.d., Kruševac
05.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Tehnohemija a.d. , Beograd
05.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
05.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - PP Feketić a.d. , Sombor
05.05.2022.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2021. godinu - Jedinstvo a.d. , Sevojno
04.05.2022.Ažurirani informatori - 04.05.2022
04.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Vojvodina a.d. , Sombor
04.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - PP Miletić a.d. , Sombor
04.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
04.05.2022.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2021. godinu - Invest - Import a.d. , Beograd
04.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Užice
04.05.2022.Obaveštenje o prinudnom otkupu akcija - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja
04.05.2022.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Geosonda Konsolidacija a.d. , Beograd - GSKO
04.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Užice
04.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Rapid a.d. , Beograd
04.05.2022.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Osnova projekt a.d. , Beograd
04.05.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Taratrans a.d. , Bajina Bašta
04.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica
04.05.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Usluga a.d. , Bačka Topola
04.05.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
04.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Potisje precizni liv ad Ada
04.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Tehnoradionica a.d. , Zrenjanin
04.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021 godinu- Nova Peščara a.d. , Deliblato
04.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - VD Dunav a.d. , Bačka Palanka
04.05.2022.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2021. godinu - Fintel energija a.d. , Beograd
04.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Fintel energija a.d. , Beograd
04.05.2022.Rešenje o smanjenju broja akcija uključenih na Open Market - Alfa plam a.d. , Vranje - ALFA
04.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021 godinu - Ikarbus a.d. , Beograd
04.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Homolje a.d. , Žagubica
04.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu (dopuna) - BAS a.d. , Beograd
04.05.2022.BELEXsentiment za maj 2022. godine
04.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Hemijska industrija ad Vranje
04.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Galeb Metaloplastika a.d. , Šabac
04.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - ALTA banka a.d. , Beograd
04.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
04.05.2022.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Vojvodina a.d. , Sombor
04.05.2022.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2021. godinu - Impol Seval a.d. , Sevojno
04.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Impol Seval a.d. , Sevojno
04.05.2022.Upitnik o praksi korporativnog upravljanja - Fintel energija a.d. , Beograd
04.05.2022.Upitnik o praksi korporativnog upravljanja - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
04.05.2022.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2021. godinu - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
04.05.2022.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2021. godinu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
04.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - pojedinačni
04.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Bag a.d. , Bačko Gradište
04.05.2022.Pojedinačni Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
04.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Farmacoop a.d. , Kać
04.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Hemofluid a.d., Kruševac
04.05.2022.Godišnji izveštaj 2021. godinu - Beogradmontaža a.d. , Beograd
04.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Fabrika hleba i mleka a.d. , Surdulica
04.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Autotransport a.d. , Beograd
04.05.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Kać
04.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu- Interservis a.d. , Futog
04.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Sremput a.d. , Ruma
04.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu- Srbija Tis a.d. , Zaječar
04.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021.godinu - Stoteks a.d. , Novi Sad
04.05.2022.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2021. godinu - Tigar a.d. , Pirot
04.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Trivit Pek ad Vrbas
04.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Rapid a.d. , Apatin
04.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Magistrala a.d. , Beograd
04.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - BAS a.d. , Beograd
04.05.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd
04.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Zlatibor gradnja a.d. , Beograd
04.05.2022.Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd

Arhiva vesti

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost888,04
Promena-11,83
% -1,31%
22.09.2023. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,1990
USD/RSD109,9737
Izvor NBS, 22.09.2023.
Tržišna kapitalizacija - 22.09.2023.
424.931.540.484 RSD
3.625.726.674 EUR
Vesti sa Berze
05.09.2023.
BELEXsentiment za septembar 2023. godine
01.09.2023.
BELEX Monthly Report - August 2023. - 01.09.2023.
31.08.2023.
IVAN LEPOSAVIĆ - Novi izvršni direktor Beogradske berze
Poslednje vesti
22.09.2023.
Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Metalac Home Market a.d. , Novi Sad
22.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Dedinje a.d. , Beograd
22.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Termovent SC Livnica čelika a.d. , Bačka Topola
22.09.2023.
Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Proel a.d. , Beograd - PRSPO
22.09.2023.
Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Zmaj a.d. , Zemun - ZMAJ