U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

- Vesti za februar 2016 godine

29.02.2016.Ponuda za otkup sopstvenih akcija - Izvor a.d. , Paraćin
29.02.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
29.02.2016.Ostale informacije - Minel Koncern a.d. , Beograd
29.02.2016.Odluka o prinudnom otkupu akcija i utvrđivanju cene akcija - Hotel Moskva a.d. , Beograd
29.02.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hotel Moskva a.d. , Beograd
29.02.2016.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Univerzal a.d. , Kanjiža
29.02.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Minel Koncern a.d. , Beograd
29.02.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Petar Drapšin a.d. , Mladenovac
29.02.2016.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Zlatica a.d. , Lazarevo
29.02.2016.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Ravnica a.d. , Bajmok
29.02.2016.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Bezdan poljoprivredno preduzeće a.d. , Bezdan
29.02.2016.Izveštaj o preuzimanju akcija -Ispravka- VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
26.02.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - C market a.d. , Beograd
26.02.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
26.02.2016.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - AIK banka a.d. , Beograd
26.02.2016.Poslovna vest - ugovoren novi posao - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
26.02.2016.Odluka o Sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara - Bigz Publishing a.d. , Beograd
26.02.2016.Izveštaj o preuzimanju akcija - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
25.02.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Industrija precizne mehanike a.d. , Beograd
25.02.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Marfin bank a.d. , Beograd
25.02.2016.Odluka o produženju privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca - Sedišta a.d. , Priboj - SDPR
25.02.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Nama a.d. , Šabac
25.02.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Montinvest a.d. , Beograd
25.02.2016.Obaveštenje o isplati dividende - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
25.02.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Impol Seval a.d. , Sevojno
25.02.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Montinvest a.d. , Beograd
25.02.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Montinvest a.d. , Beograd
24.02.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PZP Požarevac a.d. , Požarevac
24.02.2016.NIS objavljuje revidirane konsolidovane finansijske izveštaje za 2015. godinu - NIS a.d., Novi Sad
24.02.2016.Konsolidovani finansijski izveštaji za 2015. godinu - NIS a.d., Novi Sad
24.02.2016.Dopuna dnevnog reda za Vanrednu skupstinu 29.02.2016 - Alas holding a.d. , Beograd
24.02.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Rimex a.d. , Beograd
24.02.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Inex - bakar a.d. , Majdanpek
24.02.2016.Predlog Odluke o promeni pravne forme - Jabuka a.d., Pančevo
24.02.2016.Predlog Odluke o izmeni i dopuni Osnivačkog akta - Jabuka a.d., Pančevo
24.02.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Jabuka a.d., Pančevo
23.02.2016.Ažurirani informatori - 23.02.2016
23.02.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Mehanizacija Čačak a.d. , Čačak
23.02.2016.Izveštaj o preuzimanju akcija - Montinvest a.d. , Beograd
23.02.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Luka Senta a.d. , Senta
22.02.2016.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO16134
22.02.2016.Poslovna vest - ugovoren novi posao - Energoprojekt holding a.d. Beograd
22.02.2016.Odluka o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Fontana u restrukturiranju a.d. , Vrnjačka Banja - FNTN
22.02.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Putevi a.d. , Sremska Mitrovica - PTSMT
22.02.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - ABS Minel Transformatori a.d., Beograd - MINT
22.02.2016.Isključenje akcija sa Open Market i uključenje akcija na MTP Belex - Luka Dunav a.d. , Pančevo - LKDN
22.02.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dimničar a.d. , Beograd
22.02.2016.Beogradska berza se pridružuje SEE-Link projektu
22.02.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hotel Moskva a.d. , Beograd
19.02.2016.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO16133
19.02.2016.Ažurirani informatori - 19.02.2016
19.02.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Građevinarprojekt a.d. , Niš - GPRN
19.02.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Vršački vinogradi a.d., Vršac - VRVI
19.02.2016.Zapisnik sa vanredne Skupštine akcionara - Tehnika Oliveti a.d. , Beograd
19.02.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tehnika Oliveti a.d. , Beograd
18.02.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
18.02.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zlatica a.d. , Lazarevo
18.02.2016.Ostale informacije - Ugovoreni novi poslovi u Kataru, UAE i Omanu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
18.02.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Bezdan poljoprivredno preduzeće a.d. , Bezdan
18.02.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ravnica a.d. , Bajmok
18.02.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Rafinerija Nafte a.d. , Beograd
18.02.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Mehanizacija Čačak a.d. , Čačak
18.02.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - KBM banka a.d. , Kragujevac
18.02.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Žitobanat a.d. , Vršac
18.02.2016.Izmene i dopune Statut - Mostprojekt a.d. , Beograd
18.02.2016.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Ruske Slovo a.d. , Ruski Krstur
17.02.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Mika Alas a.d. , Beograd - MKAL
17.02.2016.Odluka o produženju privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca - BIP a.d. , Beograd - BIPB
17.02.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
17.02.2016.Ponuda za preuzimanje akcija - AIK banka a.d. , Beograd
17.02.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Žitobanat a.d. , Vršac
17.02.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Stoteks a.d. , Novi Sad
17.02.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Sinter a.d. , Užice
17.02.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Loznicaelektro a.d. , Loznica
17.02.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PKB Korporacija a.d., Beograd
17.02.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Inex - bakar a.d. , Majdanpek
12.02.2016.Odluka o produženju privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca - PIK 7. juli a.d. , Debrc - PIKD
12.02.2016.Odluka o produženju privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca - Veterinarska stanica Leskovac a.d. , Leskovac - VSLE
12.02.2016.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Montinvest a.d. , Beograd
12.02.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - TP Dunav a.d., Vučak
12.02.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dinara a.d. , Beograd
12.02.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Stoteks a.d. , Novi Sad
12.02.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Energomontaža a.d. , Beograd
11.02.2016.Odluka Odbora direktora o Sazivanju Vanredne Skupštine akcionara - Mostprojekt a.d. , Beograd
10.02.2016.Ponuda za preuzimanje akcija - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
10.02.2016.Ponuda za preuzimanje akcija - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
10.02.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Grupa Zastava Vozila u restrukturiranju a.d. , Kragujevac
10.02.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Planinka a.d. , Kuršumlija
10.02.2016.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Žitoprodukt a.d. , Zrenjanin - ZTPZ
10.02.2016.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Budimka a.d. , Požega - BDMK
10.02.2016.Izveštaj o preuzimanju akcija - Mehanizacija Čačak a.d. , Čačak
09.02.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Dimničar a.d. , Beograd
09.02.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Gradina a.d. , Užice
09.02.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kopex min a.d. , Niš
09.02.2016.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Tabak a.d. , Niš
09.02.2016.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Izvor a.d. , Paraćin
09.02.2016.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Gradnja a.d. , Beograd
08.02.2016.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - ZIF Fima SEE Activist a.d. , Beograd
08.02.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - ZIF Fima SEE Activist a.d. , Beograd
08.02.2016.Mišljenje Uprave o ponudi za preuzimanje - Montinvest a.d. , Beograd
08.02.2016.Ponuda za preuzimanje akcija - Jadran a.d. , Beograd
08.02.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Holcim agregati a.d. , Popovac - KMGR
08.02.2016.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Dragan Marković a.d., Obrenovac - DRMA
08.02.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Stoteks a.d. , Novi Sad
08.02.2016.Sazivanje Vanredne Skupštine akcionara - Alas holding a.d. , Beograd
08.02.2016.Održana vanredna Skupština akcionara - Enikon a.d. , Loznica
05.02.2016.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO16131
05.02.2016.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO16132
05.02.2016.Ažurirani informatori - 05.02.2016
05.02.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Žitoprodukt a.d. , Kragujevac
05.02.2016.Obaveštenje o značajnom učešću - Žitoprodukt a.d. , Kragujevac
05.02.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - C market a.d. , Beograd
05.02.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Minel Koncern a.d. , Beograd
05.02.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Seme Tamiš a.d. , Pančevo - SEMT
05.02.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Fabrika reznog alata a.d. , Čačak - FRCA
05.02.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Branko Perišić a.d. , Kruševac - PLPK
05.02.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Naš stan a.d. , Beograd - NSST
05.02.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Hotel Moskva a.d. , Beograd
04.02.2016.Ažurirani informatori - 04.02.2016
04.02.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
04.02.2016.Statut - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
04.02.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
04.02.2016.Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd
04.02.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Naša škola a.d. , Obrenovac - NSSK
04.02.2016.Sazivanje Vanredne Skupštine akcionara - Banat fabrika ulja a.d. , Nova Crnja
03.02.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Agro a.d. , Dobanovci
03.02.2016.Sazivanje Skupštine akcionara (dopunjen dnevni red) - PKB Korporacija a.d., Beograd
03.02.2016.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Stoteks a.d. , Novi Sad
02.02.2016.Rešenje o prestanku statusa člana Berze - Kbk broker a.d., Beograd
02.02.2016.Ažurirani informatori - 02.02.2016
02.02.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Žitobanat a.d. , Vršac
02.02.2016.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Branko Perišić a.d. , Kruševac - PLPK
02.02.2016.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - IMK 14. oktobar a.d. - u restrukturiranju, Kruševac - IMKO
02.02.2016.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Seme Tamiš a.d. , Pančevo - SEMT
02.02.2016.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Dolovo a.d., Dolovo - DLVO
02.02.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Zlatica a.d. , Lazarevo
02.02.2016.Obaveštenje o održanoj skupštini akcionara - CRH Agregati ad Popovac
01.02.2016.Ažurirani informatori - 01.02.2016
01.02.2016.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
01.02.2016.BELEXsentiment za februar 2016. godine
01.02.2016.Rešenje o prestanku statusa člana Berze - Athena Capital a.d. , Beograd
01.02.2016.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dijamant a.d. , Zrenjanin
01.02.2016.Predlog izmena i dopuna Statuta - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
01.02.2016.Skraćeni tekst Ponude za preuzimanje - Montinvest a.d., Beograd
01.02.2016.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
01.02.2016.Ponuda za preuzimanje akcija - Montinvest a.d. , Beograd

Arhiva vesti

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost985,48
Promena-6,70
% -0,68%
14.06.2024. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,0802
USD/RSD109,0132
Izvor NBS, 14.06.2024.
Tržišna kapitalizacija - 14.06.2024.
448.203.893.284 RSD
3.828.178.405 EUR
Vesti sa Berze
12.06.2024.
MREL obveznice Raiffeisen banke uključene na Open Market segment Regulisanog tržišta Beogradske berze a. d. Beograd
04.06.2024.
BELEXsentiment za jun 2024. godine
03.06.2024.
BELEX Monthly Report - May 2024.- 03.06.2024.
Poslednje vesti
14.06.2024.
Ažurirani informatori - 14.06.2024
14.06.2024.
Odluka o raspodeli dobiti za 2023. godinu - Iritel a.d. , Beograd
14.06.2024.
Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2023. godinu - Iritel a.d. , Beograd
14.06.2024.
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Iritel a.d. , Beograd
13.06.2024.
Obaveštenje promenama u značajnom učešću - Srbija Tis a.d. , Zaječar