U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

- Vesti za 2021. godinu

31.12.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Luka Beograd a.d. , Beograd
30.12.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Min Div a.d. , Svrljig
30.12.2021.Odluka o prestanku svojstva javnog društva - GP Izgradnja a.d. , Valjevo
30.12.2021.Odlukas o povlačenju akcija sa tržišta - GP Izgradnja a.d. , Valjevo
30.12.2021.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - GP Izgradnja a.d. , Valjevo
29.12.2021.Otkazana Skupština akcionara - Dimničar a.d. , Beograd
29.12.2021.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
29.12.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Metalac Home Market a.d. , Novi Sad
29.12.2021.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Pobeda Zara a.d. , Petrovaradin - PBZR
29.12.2021.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Koling a.d. , Beograd - KLNG
29.12.2021.Uputstvo o postupku i načinu dostavljanja dokumentacije Beogradskoj berzi a.d. Beograd i postupku komunikacije sa Beogradskom berzom a.d. Beograd u vezi sa uključivanjem i organizovanjem trgovanja hartijama od vrednosti na Berzi
29.12.2021.Odluka o elektronskoj dostavi dokumenata Beogradskoj berzi a.d. Beograd
29.12.2021.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Dunav Re a.d. , Beograd
29.12.2021.Zaključenje ugovora o kupovini sirove nafte - NIS a.d., Novi Sad
28.12.2021.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Borac a.d. , Šurjan - BRCS
28.12.2021.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Kopaonik a.d. , Beograd
28.12.2021.Otkazana Skupština akcionara - Pekara 1. maj a.d. , Vršac
27.12.2021.Odluka Nadzornog odbora od 27.12.2021. godine o isplati dividende - Iritel a.d. , Beograd
27.12.2021.Odbor direktora NIS-a usvojio biznis plan za 2022. godinu - NIS a.d., Novi Sad
27.12.2021.Rešenje o smanjenju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO16142
27.12.2021.Rešenje o smanjenju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO19183
27.12.2021.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
27.12.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Trayal Korporacija a.d. , Kruševac
27.12.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Trayal Korporacija a.d. , Kruševac
27.12.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Alfa plam a.d. , Vranje
27.12.2021.NIS postao strateški partner HIP Petrohemije - NIS a.d., Novi Sad
24.12.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd
24.12.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Inles Komerc a.d. , Novi Sad
24.12.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Inles Komerc a.d. , Novi Sad
24.12.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
24.12.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
24.12.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
24.12.2021.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - Inos metalbiro a.d. , Beograd
23.12.2021.Izveštaj o otuđenju sopstvenih akcija - Termika-Beograd a.d. , Beograd
23.12.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Sjaj u tami a.d. , Beograd
23.12.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Nama a.d. , Beograd
22.12.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Imos a.d. , Šid
22.12.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Jadran a.d., Nova Gajdobra
22.12.2021.Izveštaj sa vanredne Skupštine akcionara - Severtrans Sombor AD
22.12.2021.Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO20190
21.12.2021.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Jadran ad Nova Gajdobra
21.12.2021.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Vojvodina a.d. , Sombor
20.12.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Autotehna a.d. , Topola
20.12.2021.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam a.d. , Vranje
17.12.2021.Ostale informacije - Obaveštenje izdavaoca o prijemu O-ZU obrasca - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja
17.12.2021.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Ukus a.d. , Pećinci - UKUS
17.12.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Dinara Servis a.d. , Beograd
17.12.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Dinara Servis a.d. , Beograd
17.12.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Dinara Servis a.d. , Beograd
16.12.2021.Ostale informacije - Pobeda Zara a.d. , Petrovaradin
16.12.2021.Kvartalno prilagođavanje indeksa BELEX15 - 16.12.2021.
16.12.2021.Kvartalno prilagođavanje indeksa BELEXline - 16.12.2021.
16.12.2021.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Inos metalbiro a.d. , Beograd
16.12.2021.Ponuda za preuzimanje akcija - Inos metalbiro a.d. , Beograd
16.12.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rudnik Kovin a.d. , Kovin
16.12.2021.Ostale informacije - Obaveštenje izdavaoca o prijemu O-ZU obrasca - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja
16.12.2021.Ostale informacije - Obaveštenje izdavaoca o prijemu O-ZU obrasca - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja
16.12.2021.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Elkok a.d. , Kosjerić
16.12.2021.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - ZGOP a.d. , Novi Sad
16.12.2021.Ponuda za preuzimanje akcija - ZGOP a.d. , Novi Sad
16.12.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja
15.12.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
15.12.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja
15.12.2021.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Dunav Re a.d. , Beograd
15.12.2021.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja
14.12.2021.Ažurirani informatori - 14.12.2021
14.12.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pobeda Zara a.d. , Petrovaradin
14.12.2021.Rešenje o uključenju nove emisije akcija na Open Market - Dunav osiguranje a.d. , Beograd - DNOS
14.12.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja
14.12.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Srbija Tis a.d. , Zaječar
14.12.2021.Obavestenje o isplati VII kupona - Grad, Šabac
14.12.2021.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Tržnica a.d. , Subotica
13.12.2021.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Jugoslovenski fond za žita a.d. , Beograd - JUFZ
13.12.2021.Obaveštenje izdavaoca o promenama u značajnom učešću - Dinara a.d. , Beograd
10.12.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Min Div a.d. , Svrljig
10.12.2021.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Pobeda Metalac a.d. , Petrovaradin - PBMT
10.12.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Jugoslovenski fond za žita a.d. , Beograd
10.12.2021.Poslovna vest - Komercijalna banka a.d. , Beograd
10.12.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Stoteks a.d. , Novi Sad
09.12.2021.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Sava a.d. , Pećinci - SAVA
09.12.2021.Odluka o povlačenju akcija i prestanku svojstva javnog društva - Borac a.d. , Šurjan
09.12.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Borac a.d. , Šurjan
08.12.2021.Informacija o promeni u upravljačkoj strukturi - Komercijalna banka a.d. , Beograd
07.12.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Ćele kula a.d. , Niš
07.12.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Minel Koncern a.d. , Beograd
07.12.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Inles Komerc a.d. , Novi Sad
06.12.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Pekara 1. maj a.d. , Vršac
06.12.2021.Odložena Skupština akcionara - Min Div a.d. , Svrljig
06.12.2021.Objava izmena i dopuna Pravilnika o tarifi Beogradske berze
06.12.2021.Izveštaj sa održane vanredne sednice Skupštine akcionara - Osnova projekt a.d. , Beograd
06.12.2021.Informacija o promeni u upravljačkoj strukturi - Komercijalna banka a.d. , Beograd
06.12.2021.Predlog odluke o izmeni statuta - Polet IGK a.d. , Novi Bečej
06.12.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Polet IGK a.d. , Novi Bečej
03.12.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
03.12.2021.Obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara - GP Izgradnja a.d. , Valjevo
03.12.2021.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - GP Izgradnja a.d. , Valjevo
03.12.2021.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica
02.12.2021.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Vojvodina a.d. , Sombor
02.12.2021.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Elkok a.d. , Kosjerić
01.12.2021.Odložena Skupština akcionara - Dimničar a.d. , Beograd
01.12.2021.Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO21200
01.12.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Dinara a.d. , Beograd
01.12.2021.BELEX Monthly Report - November 2021
01.12.2021.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
01.12.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Omoljica a.d. , Omoljica
01.12.2021.BELEXsentiment za decembar 2021. godine
30.11.2021.Izmena poziva za skupštinu akcionara - Nama a.d. , Beograd
30.11.2021.Izmena poziva za skupštinu akcionara - Sjaj u tami a.d. , Beograd
30.11.2021.Sazivanje Vanredna sednica Skupštine akcionara - Metalac Home Market a.d. , Novi Sad
30.11.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Sjaj u tami a.d. , Beograd
30.11.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Nama a.d. , Beograd
30.11.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Savremena administracija a.d. , Beograd
30.11.2021.Predlozi odluka za vanrednu Skupštinu akcionara - Severtrans Sombor ad
30.11.2021.Nacrt Odluke o izmeni Statut - Severtrans a.d. , Sombor
29.11.2021.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Severtrans a.d. , Sombor
29.11.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodina a.d. , Sombor
29.11.2021.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Duvanska industrija a.d. , Bujanovac - DIBB
29.11.2021.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Aquatus a.d. , Beograd - AQUA
29.11.2021.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Prvi partizan Emo a.d. , Užice - PPEMO
29.11.2021.Nacrt izmene i dopune Statuta - Jadran a.d., Nova Gajdobra
29.11.2021.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Jadran a.d., Nova Gajdobra
26.11.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Autotehna a.d. , Topola
26.11.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Severtrans a.d. , Sombor
26.11.2021.Obaveštenje o značajnom učešću pravnog lica - Severtrans a.d. , Sombor
26.11.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ukus a.d. , Pećinci
26.11.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Venac a.d. , Pećinci
26.11.2021.Odluka o dopuni dnevnog reda za vanrednu Skupštinu akcionara - Tržnica a.d. , Subotica
26.11.2021.Obaveštenje o promeni broja akcija - Dunav osiguranje a.d.o, , Beograd
26.11.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - predlog odluka Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
25.11.2021.Potpisan sporazum o migraciji Beogradske berze na trgovačku platformu Atinske berze
25.11.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Fintel energija a.d. , Beograd
25.11.2021.Statut - Alfa plam a.d. , Vranje
25.11.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Alfa plam a.d. , Vranje
24.11.2021.Ažurirani informatori - 24.11.2021
24.11.2021.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Jugohemija a.d. , Beograd - JGHM
24.11.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd
24.11.2021.Rešenje o smanjenju broju akcija uključenih na MTP Belex - Rudo a.d. , Beograd - RUDO
23.11.2021.Obaveštenje Društva o značajnom učešću - Rudo a.d. , Beograd
23.11.2021.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Miteks a.d. , Stara Moravica - MTKS
23.11.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Jadran a.d., Nova Gajdobra
23.11.2021.Obaveštenje akcionara o značajnom učešću - Rudo a.d. , Beograd
23.11.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Jadran a.d., Nova Gajdobra
22.11.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Pobeda Zara a.d. , Petrovaradin
22.11.2021.Obaveštenje izdavaoca o značajnom učešću - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
22.11.2021.Rešenje o smanjenju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO19182
22.11.2021.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Rudo a.d. , Beograd
22.11.2021.Odluka o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta - Jugoslovenski fond za žita a.d. , Beograd
22.11.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugoslovenski fond za žita a.d. , Beograd
22.11.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PIK Pešter a.d. , Sjenica
22.11.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Duvanska industrija a.d. , Bujanovac
22.11.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Dinara Servis a.d. , Beograd
22.11.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Rade Končar a.d. , Beograd
22.11.2021.Berzanski kalendar za 2022. godinu
19.11.2021.Obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd
19.11.2021.Predlog Odluke o usvajanju Ugovora o osnivanju - Komercijalna banka a.d. , Beograd
19.11.2021.Predlog Statuta - Komercijalna banka a.d. , Beograd
19.11.2021.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd
19.11.2021.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Vatrosprem a.d. , Beograd - VTRS
19.11.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
18.11.2021.Rešenje o produženju privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca - Pobeda Zara a.d. , Petrovaradin - PBZR
18.11.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Dinara Servis a.d. , Beograd
18.11.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
18.11.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Rudnik Kovin a.d. , Kovin
17.11.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Stoteks a.d. , Novi Sad
17.11.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Borac a.d. , Šurjan
17.11.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Klanica 8. Oktobar a.d. , Petrovac
17.11.2021.Održana CLXXI pisana sednica Odbora direktora - NIS a.d., Novi Sad
17.11.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Prvi partizan Emo a.d. , Užice
16.11.2021.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam a.d. , Vranje
16.11.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd
16.11.2021.Obaveštenje o otuđenju sopstvenih akcija - PP Miletić a.d. , Sombor
15.11.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
15.11.2021.Kvartalni izveštaj za III kvartal 2021. godine - Komercijalna banka a.d. , Beograd
15.11.2021.Kvartalni izveštaj za III kvartal 2021. godine - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
15.11.2021.Kvartalni izveštaj za III kvartal 2021. godine - Fintel energija a.d. , Beograd
15.11.2021.Kvartalni izveštaj za III kvartal 2021. godine - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
15.11.2021.Kvartalni izveštaj za III kvartal 2021. godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
15.11.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sjaj u tami a.d. , Beograd
15.11.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Nama a.d. , Beograd
15.11.2021.Javni poziv i ponuda za otkup akcija - Elkok a.d. , Kosjerić
15.11.2021.Obaveštenje o prinudnom otkupu akcija - PP Miletić a.d. , Sombor
10.11.2021.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Tržnica a.d. , Subotica
10.11.2021.Kvartalni izveštaj za III kvartal 2021. god. - Jedinstvo a.d. , Sevojno
10.11.2021.Rešenje o produženju privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca - Pobeda Metalac a.d. , Petrovaradin - PBMT
10.11.2021.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Partenon M.A.M. Sistem a.d. , Beograd - PTNN
10.11.2021.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja za III kvartal 2021. godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
09.11.2021.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Fadap a.d. , Vrdnik - FADP
09.11.2021.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - MD - EX a.d. , Kragujevac - MDEX
09.11.2021.Najava dostavljanja kvartalnog izveštaja za III kvartal 2021.godine - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
09.11.2021.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja za III kvartal 2021. godine - Fintel energija a.d. , Beograd
09.11.2021.Najava dostavljanja i objave Kvartalnog izveštaja za III kvartal 2021.godine - Komercijalna banka a.d. , Beograd
08.11.2021.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja za III kvartal 2021. godine - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
08.11.2021.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Kikindski mlin a.d. , Kikinda - KIML
08.11.2021.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Spektar invest a.d. , Paraćin - SPIN
08.11.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodina a.d. , Sombor
08.11.2021.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam a.d. , Vranje
05.11.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Dimničar a.d. , Beograd
05.11.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - PP Miletić a.d. , Sombor
05.11.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Elkok a.d. , Kosjerić
05.11.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - PP Miletić a.d. , Sombor
05.11.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PP Miletić a.d. , Sombor
05.11.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
05.11.2021.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja za III kvartal 2021. godine - Jedinstvo a.d. , Sevojno
04.11.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Osnova projekt a.d. , Beograd
03.11.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - PIK Pešter a.d. , Sjenica
03.11.2021.Poslovanje NIS-a u 9 meseci 2021. godine - NIS a.d., Novi Sad
03.11.2021.Ažurirani informatori - 03.11.2021
03.11.2021.Kvartalni izveštaj za treći kvartal 2021. godine - NIS a.d., Novi Sad
03.11.2021.Periodični sažeti konsolidovani finansijski izveštaji za prvih devet meseci 2021. godine - NIS a.d., Novi Sad
03.11.2021.Periodični sažeti finansijski izveštaji za prvih devet meseci 2021. godine - NIS a.d., Novi Sad
03.11.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Fintel energija a.d. , Beograd
03.11.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - VIK a.d., Vršac
03.11.2021.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - VIK a.d., Vršac
03.11.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Nama a.d. , Beograd
03.11.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Sjaj u tami a.d. , Beograd
02.11.2021.BELEXsentiment za novembar
02.11.2021.Izveštaj sa održane Vanredne Skupštine akcionara - Dinara a.d. , Beograd
02.11.2021.Obaveštenje o prinudnom otkupu akcija - Minel Koncern a.d. , Beograd
02.11.2021.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Yumco a.d. , Vranje - YUMC
02.11.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd
01.11.2021. BELEX Monthly Report - October 2021- 01.11.2021.
01.11.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Ukus a.d. , Pećinci
01.11.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Venac a.d. , Pećinci
01.11.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Aquatus a.d. , Beograd
01.11.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Miroč a.d. , Kladovo
01.11.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Utva silosi a.d. , Kovin
01.11.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - ZGOP a.d. , Novi Sad
29.10.2021.Obaveštenje akcionarima o prinudnom otkupu akcija izdavaoca Lukoil Srbija a.d., Beograd
29.10.2021.Otkazana Skupština akcionara - ZGOP a.d. , Novi Sad
29.10.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kavim Raška a.d., Raška
29.10.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Savremena administracija a.d. , Beograd
29.10.2021.Najava dostave i objave Kvartalnog izveštaja za treći kvartal 2021. godine - NIS a.d., Novi Sad
28.10.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - ZGOP a.d. , Novi Sad
27.10.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kopaonik a.d. , Beograd
27.10.2021.Poslovna vest - Komercijalna banka a.d. , Beograd
27.10.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
27.10.2021.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd
27.10.2021.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
26.10.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Minel Koncern a.d. , Beograd
26.10.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Beogradmontaža a.d. , Beograd
26.10.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd
25.10.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - ZGOP a.d. , Novi Sad
25.10.2021.Obaveštenje o nameri preuzimanja - ZGOP a.d. , Novi Sad
25.10.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - ZGOP a.d. , Novi Sad
25.10.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Lukoil Srbija a.d. , Beograd
22.10.2021.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Vojvodina sport a.d. , Novi Sad - VOSP
22.10.2021.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Četkara a.d. , Novi Sad - CETK
22.10.2021.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Rasadnik a.d. , Subotica - RSDK
22.10.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Prvi partizan Emo a.d. , Užice
22.10.2021.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Rumatrans a.d. , Ruma - RMTR
22.10.2021.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Rad a.d. , Vrnjačka Banja - RDVB
22.10.2021.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Fatex a.d. , Vučje - FATX
22.10.2021.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Fluid Utva a.d. , Pančevo - FLUT
22.10.2021.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Krušik Akumulatori a.d. , Beograd - KSKA
21.10.2021.Ostale informacije - Statusna promena pripajanja - Komercijalna banka a.d. , Beograd
21.10.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
21.10.2021.Predlog izmena Statuta - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
21.10.2021.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Polet IGK a.d. , Novi Bečej
21.10.2021.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Metalservis a.d. , Smederevo - MTSR
21.10.2021.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Liming a.d. , Beograd - LMNG
21.10.2021.Obaveštenje o isplati dividende - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
21.10.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Fadap a.d. , Vrdnik
20.10.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
20.10.2021.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam a.d. , Vranje
20.10.2021.Rešenje o produženju privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca - Vojvodina sport a.d. , Novi Sad - VOSP
20.10.2021.Rešenje o produženju privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca - Četkara a.d. , Novi Sad - CETK
20.10.2021.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Mlinovi a.d. , Čurug - MLIN
20.10.2021.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Proleter a.d. , Arilje - PRLA
20.10.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Duvanska industrija a.d. , Bujanovac
19.10.2021.Ažurirani informatori - 19.10.2021
19.10.2021.Rešenje o smanjenju broju akcija uključenih na MTP Belex - Vojvodina a.d. , Sombor - VJSO
18.10.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Jugoslovenski fond za žita a.d. , Beograd
18.10.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Minel Koncern a.d. , Beograd
18.10.2021.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Intereuropa - logističke usluge a.d. , Dobanovci - INEU
18.10.2021.Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO20190
18.10.2021.Rešenje o smanjenju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO19182
15.10.2021.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Vojvodina a.d. , Sombor
15.10.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - PP Miletić a.d. , Sombor
15.10.2021.Ostale informacije - Pinki a.d. , Zemun
15.10.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - MD - EX a.d. , Kragujevac
15.10.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
13.10.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Vino župa a.d. , Aleksandrovac
13.10.2021.Ažurirani informatori - 13.10.2021
13.10.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Vino župa a.d. , Aleksandrovac
13.10.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Elkok a.d. , Kosjerić
12.10.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Sjaj u tami a.d. , Beograd
12.10.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Nama a.d. , Beograd
11.10.2021.Odluka o usvajanju početnog likvidacionog bilansa - Pobeda Zara a.d. , Petrovaradin
11.10.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pobeda Zara a.d. , Petrovaradin
11.10.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Vino župa a.d. , Aleksandrovac
08.10.2021.Obaveštenje o prinudnom otkupu akcija - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
08.10.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Utva silosi a.d. , Kovin
08.10.2021.Sazivanje vanredne sednice Skupštine akcionara - Aquatus a.d. , Beograd
07.10.2021.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija od nesaglasnih akcionara - Bigz Publishing a.d. , Beograd
07.10.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Metaloplastika a.d. , Čajetina
07.10.2021.Obaveštenje izdavaoca o značajnom učešću - Homolje a.d. , Žagubica
06.10.2021.Izveštaj o preuzimanju akcija - PP Miletić a.d. , Sombor
06.10.2021.BELEX Monthly Report - September 2021
05.10.2021.Ažurirani informatori - 05.10.2021
05.10.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Kavim Raška a.d., Raška
05.10.2021.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Pupin Telecom a.d. , Beograd - PTLK
05.10.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Prvi partizan Emo a.d. , Užice
05.10.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Dimničar a.d. , Beograd
04.10.2021.Informacije o promenama u upravljačkoj strukturi - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
04.10.2021.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd
04.10.2021.Ažurirani informatori - 04.10.2021
04.10.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Dimničar a.d. , Beograd
04.10.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Kopaonik a.d. , Beograd
04.10.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Homolje a.d. , Žagubica
04.10.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Homolje a.d. , Žagubica
04.10.2021.Sazivanje Vanredne Skupštine akcionara - Dinara a.d. , Beograd
04.10.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Dimničar a.d. , Beograd
01.10.2021.Ažurirani informatori - 01.10.2021
01.10.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Geosonda - Fundiranje a.d. , Beograd
01.10.2021.Izveštaj sa održane vanredne sednice Skupštine akcionara - Centroistok a.d. , Bor
01.10.2021.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - VIK a.d., Vršac
01.10.2021.BELEXsentiment za oktobar 2021. godine
30.09.2021.Izvestaj o sticanju sopstvenih akcija - Miroč a.d. , Kladovo
30.09.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Partenon M.A.M. Sistem a.d. , Beograd
30.09.2021.Obaveštenje o sazivanju Skupštine akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
30.09.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
30.09.2021.Odluke Skupštine akcionara - Goša FSO a.d. , Kragujevac
30.09.2021.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Goša FSO a.d. , Kragujevac
30.09.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
30.09.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
30.09.2021.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Grupa Univerexport Bačka a.d. , Bačka Palanka
29.09.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Lukoil Srbija a.d. , Beograd
29.09.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Lukoil Srbija a.d. , Beograd
29.09.2021.izveštaj sa održane druge vanredne Skupštine akcionara - Zmaj a.d. , Zemun
29.09.2021.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam a.d. , Vranje
28.09.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
28.09.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Min Div a.d. , Svrljig
27.09.2021.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Polet IGK a.d. , Novi Bečej
27.09.2021.Rešenje o smanjenju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO19182
27.09.2021.Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO20190
27.09.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - ALTA banka a.d. , Beograd
27.09.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - ALTA banka a.d. , Beograd
27.09.2021.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Solidnost a.d. , Kraljevo - SLDS
27.09.2021.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam a.d. , Vranje
24.09.2021.Ažurirani informatori - 24.09.2021
24.09.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Imos a.d. , Šid
24.09.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Fadap a.d. , Vrdnik
23.09.2021.Izveštaj o preuzimanju akcija - ALTA banka a.d. , Beograd
23.09.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - ALTA banka a.d. , Beograd
23.09.2021.Rešenje o produženju privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca - Miteks a.d. , Stara Moravica - MTKS
22.09.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - MD - EX a.d. , Kragujevac
22.09.2021.Mišljenje Uprave u vezi sa ponudom za preuzimanje - PP Miletić a.d. , Sombor
22.09.2021.Izveštaj o preuzimanju akcija - Minel Koncern a.d. , Beograd
22.09.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Minel Koncern a.d. , Beograd
22.09.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - ALTA banka a.d. , Beograd
22.09.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Irmovo a.d. , Kisač
21.09.2021.Odluka o dopuni dnevnog reda Skupštine akcionara - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
21.09.2021.Obaveštenje o dopuni dnevnog reda Skupštine akcionara - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
21.09.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pinki a.d. , Zemun
20.09.2021.Ostale informacije - Goša montaža a.d. , Beograd
20.09.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Goša montaža a.d. , Beograd
17.09.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Borac a.d. , Šurjan
17.09.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - 7. Juli a.d. Beograd
17.09.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Prvi partizan Emo a.d. , Užice
16.09.2021.Ažurirani informatori - 16.09.2021
16.09.2021.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2021. godinu (ispravka tehničke greške) - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
16.09.2021.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
16.09.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Prvi partizan Emo a.d. , Užice
16.09.2021.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - NBB Nekretnine a.d., Beograd
16.09.2021.Izveštaj o preuzimanju akcija - Prvi partizan Emo a.d. , Užice
15.09.2021.Redovna revizija indeksa BELEXline
15.09.2021.Redovna revizija indeksa BELEX15
15.09.2021.Izveštaj o preuzimanju akcija - Kavim Raška a.d., Raška
15.09.2021.Predlog odluka za Skupštinu akcionara - Geosonda - Fundiranje a.d. , Beograd
15.09.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Geosonda - Fundiranje a.d. , Beograd
15.09.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Geosonda - Fundiranje a.d. , Beograd
14.09.2021.Ažurirani informatori - 14.09.2021
14.09.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Pobeda Zara a.d. , Petrovaradin
14.09.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Autotehna a.d. , Topola
14.09.2021.Odluka o dopuni dnevnog reda Skupštine - Goša FSO a.d. , Kragujevac
13.09.2021.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - PP Miletić a.d. , Sombor
13.09.2021.Ponuda za preuzimanje akcija - PP Miletić a.d. , Sombor
13.09.2021.Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO20193
13.09.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Agroexport a.d. , Beograd
10.09.2021.Ažurirani informatori - 10.09.2021
10.09.2021.Poziv za otkup sopstvenih akcija - Miroč a.d. , Kladovo
10.09.2021.Izmena ponude za preuzimanje akcija - skraćeni tekst - ALTA banka a.d. , Beograd
10.09.2021.Izmena ponude za preuzimanje akcija - ALTA banka a.d. , Beograd
10.09.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - ALTA banka a.d. , Beograd
09.09.2021.Ažurirani informatori - 09.09.2021
09.09.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Intereuropa - logističke usluge a.d. , Dobanovci
09.09.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
08.09.2021.Ažurirani informatori - 08.09.2021
08.09.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Goša FSO a.d. , Kragujevac
08.09.2021.Rešenje o prestanku privremene obustave i organizovanju nastavka trgovanja akcijama na MTP Belex - Dunav Re a.d. , Beograd - DNREM
08.09.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Centroistok a.d. , Bor
08.09.2021.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Grupa Univerexport Bačka a.d. , Bačka Palanka
08.09.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
07.09.2021.Mišljenje Uprave o ponudi za preuzimanje - Minel Koncern a.d. , Beograd
07.09.2021.Ažurirani informatori - 07.09.2021
07.09.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Bigz Publishing a.d. , Beograd
07.09.2021.Otkazana Skupština akcionara - Min Div a.d. , Svrljig
07.09.2021.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Glas Podrinja a.d. , Šabac - GLPD
07.09.2021.Rešenje o produženju privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca - Yumco a.d. , Vranje - YUMC
07.09.2021.Ostale informacije - Fadap a.d. , Vrdnik
07.09.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Fadap a.d. , Vrdnik
07.09.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Fadap a.d. , Vrdnik
06.09.2021.Ažurirani informatori - 06.09.2021
06.09.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - ALTA banka a.d. , Beograd
06.09.2021.Odluka Odbora direktora o sazivanju vanredne Skupštine akcionara - Zmaj a.d. , Zemun
06.09.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Zmaj a.d. , Zemun
06.09.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Metaloplastika a.d. , Čajetina
06.09.2021.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam a.d. , Vranje
02.09.2021.Mišljenje Uprave o ponudi za preuzimanje - Kavim Raška a.d., Raška
02.09.2021.Mišljenje Upravnog odbora o ponudi za preuzimanje - ALTA banka a.d. , Beograd
02.09.2021.Mišljenje Izvršnog odbora o ponudi za preuzimanje - ALTA banka a.d. , Beograd
02.09.2021.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
01.09.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
01.09.2021.Obaveštenje o načinu utvrđivanja cene - Imos a.d. , Šid
01.09.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Imos a.d. , Šid
01.09.2021.Ažurirani informatori - 01.09.2021
01.09.2021.BELEX Monthly Report - August 2021
01.09.2021. BELEXsentiment za septembar 2021. godine
01.09.2021.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam a.d. , Vranje
01.09.2021.Polugodišnji izveštaj za 2021. godinu - ALTA banka a.d. , Beograd
31.08.2021.Ažurirani informatori - 31.08.2021
31.08.2021.Poslovna vest - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
31.08.2021.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2021. godinu - Tigar a.d. , Pirot
31.08.2021.Polugodišnji izveštaj za 2021. godinu - Tigar a.d. , Pirot
31.08.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Glas Podrinja a.d. , Šabac
31.08.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Odžačar a.d., Vrbas
31.08.2021.Polugodišnji izveštaj za 2021. godinu - Philip Morris Operations a.d. , Niš
31.08.2021.Polugodišnji izveštaj za 2021. godinu - VD Dunav a.d. , Bačka Palanka
30.08.2021.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2021. godinu - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
30.08.2021.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Minel Koncern a.d. , Beograd
30.08.2021.Ponuda za preuzimanje akcija - Minel Koncern a.d. , Beograd
30.08.2021.Polugodišnji konsolidovani finansijski izveštaj za 2021. godinu - Alfa plam a.d. , Vranje
30.08.2021.Polugodišnji izveštaj za 2021. godinu - Alfa plam a.d. , Vranje
30.08.2021.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - Prvi partizan Emo a.d. , Užice
30.08.2021.Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO20190
30.08.2021.Obaveštenje o isplati dividende za 2020. godinu - NIS a.d., Novi Sad
30.08.2021.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2021. godinu - Komercijalna banka a.d. , Beograd
27.08.2021.Ažurirani informatori - 27.08.2021
27.08.2021.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2021. godinu - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
27.08.2021.Polugodišnji pojedinačni izveštaj za 2021. godinu - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
27.08.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Polet IGK a.d. , Novi Bečej
27.08.2021.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2021. godinu - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
27.08.2021.Polugodišnji izveštaj za 2021. godinu - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
26.08.2021.Ažurirani informatori - 26.08.2021
26.08.2021.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Borac a.d. , Šurjan
26.08.2021.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2021. godinu - Impol Seval a.d. , Sevojno
26.08.2021.Polugodišnji izveštaj za 2021. godinu - Impol Seval a.d. , Sevojno
26.08.2021.Rešenje o smanjenju broju akcija uključenih na MTP Belex - Savremena administracija a.d. , Beograd - SVRME
25.08.2021.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Dunav Re a.d. , Beograd - DNREM
25.08.2021.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2021. godinu - Lasta a.d. , Beograd
25.08.2021.Polugodišnji izveštaj za 2021. godinu - Lasta a.d. , Beograd
25.08.2021.Najava konosolidovanog polugodišnjeg izveštaja - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
25.08.2021.Najava dostavljanja i objave Polugodišnjeg konsolidovanog izveštaja za 2021. godinu - Komercijalna banka AD, Beograd
25.08.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd
25.08.2021.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam a.d. , Vranje
24.08.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Sigma a.d. , Beograd
24.08.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Galeb FSU a.d. , Beograd
24.08.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Galeb GTE a.d. , Beograd
24.08.2021.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Kavim Raška a.d., Raška
24.08.2021.Ponuda za preuzimanje akcija - Kavim Raška a.d., Raška
24.08.2021.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Prvi partizan Emo a.d. , Užice
24.08.2021.Ponuda za preuzimanje akcija - Prvi partizan Emo a.d. , Užice
24.08.2021.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam a.d. , Vranje
23.08.2021.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - ALTA banka a.d. , Beograd
23.08.2021.Ponuda za preuzimanje akcija - ALTA banka a.d. , Beograd
23.08.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Zimpa a.d. , Ub
23.08.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Galeb Metaloplastika a.d. , Šabac
23.08.2021.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Savremena administracija a.d. , Beograd
20.08.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
20.08.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Omoljica a.d. , Omoljica
20.08.2021.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
20.08.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Srbijaput a.d. , Beograd
20.08.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Srbijaput a.d. , Beograd
20.08.2021.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
19.08.2021.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - JAA - autorska agencija za Srbiju a.d. , Beograd
19.08.2021.Sazivanje vanredne sednice Skupštine akcionara - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
19.08.2021.Obaveštenje o nameri isplate dividende za 2020. godinu - NIS a.d., Novi Sad
19.08.2021.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd
19.08.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Irmovo a.d. , Kisač
19.08.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Omoljica a.d. , Omoljica
18.08.2021.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Pobeda Zara a.d. , Petrovaradin - PBZR
18.08.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Omoljica a.d. , Omoljica
18.08.2021.Obaveštenje o isplati dividende - Impol Seval a.d. , Sevojno
18.08.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Autotehna a.d. , Topola
18.08.2021.Polugodišnji konsolidovani izveštaj - Jedinstvo a.d. , Sevojno
17.08.2021.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam a.d. , Vranje
17.08.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Tehnohemija a.d. , Beograd
17.08.2021.Obaveštenje izdavaoca o značajnom učešću - Tehnohemija a.d. , Beograd
17.08.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Tehnohemija a.d. , Beograd
16.08.2021.Izveštaj sa odlukama sa održane vanredne Skupštine akcionara - Vino župa a.d. , Aleksandrovac
16.08.2021.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam a.d. , Vranje
16.08.2021.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Potisje precizni liv a.d. , Ada
13.08.2021.Kvartalni izveštaj za II kvartal 2021. godine - Komercijalna banka a.d. , Beograd
13.08.2021.Najava dostavljanja konsolidovanog polugodišnjeg izveštaja za 2021. godinu - Jedinstvo a.d. , Sevojno
13.08.2021.Kvartalni izveštaj za drugi kvartal 2021.godine - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
13.08.2021.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2021. godinu - Fintel energija a.d. , Beograd
13.08.2021.Kvartalni izveštaj za II kvartal 2021. godine - Fintel energija a.d. , Beograd
13.08.2021.Kvartalni izveštaj za II kvartal 2021. godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
13.08.2021.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2021. godinu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
13.08.2021.Kvartalni izveštaj za II kvartal 2021. godine - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
13.08.2021.Obaveštenje o nameri preuzimanja - PP Miletić a.d. , Sombor
12.08.2021.Sazivanje vanredne sednice Skupštine akcionara - Bigz Publishing a.d. , Beograd
12.08.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Inles Komerc a.d. , Novi Sad
12.08.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - ZGOP a.d. , Novi Sad
12.08.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
12.08.2021.Obaveštenje izdavaoca o promenama u značajnom učešću - Tehnohemija a.d. , Beograd
11.08.2021.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Pobeda Metalac a.d. , Petrovaradin - PBMT
11.08.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Tehnohemija a.d. , Beograd
11.08.2021.Kvartalni izveštaj za II kvartal 2021. godine - Jedinstvo a.d. , Sevojno
11.08.2021.Polugodišnji izveštaj za 2021. godinu - Kopaonik a.d. , Beograd
10.08.2021.Ažurirani informatori - 10.08.2021
10.08.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rudo a.d. , Beograd
10.08.2021.Odluka o pokretanju likvidacije - Pobeda Zara a.d. , Petrovaradin
10.08.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pobeda Zara a.d. , Petrovaradin
10.08.2021.Mišljenje u vezi sa Ponudom za preuzimanje akcija - Borac a.d. , Šurjan
10.08.2021.Najava dostavljanja kvartalnog izveštaja za II kvartal 2021. godine - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
10.08.2021.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja za II kvartal 2021. godine - Fintel energija a.d. , Beograd
10.08.2021.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja za II kvartal 2021. godine - Komercijalna banka a.d. , Beograd
10.08.2021.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja za II kvartal 2021. godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
09.08.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Glas Podrinja a.d. , Šabac
09.08.2021.Ažurirani informatori - 09.08.2021
09.08.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Imos a.d. , Šid
09.08.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Proleter a.d. , Ivanjica
09.08.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Proleter a.d. , Ivanjica
09.08.2021.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja za II kvartal 2021. godine - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
09.08.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Fadap a.d. , Vrdnik
06.08.2021.Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO20193
06.08.2021.Najava dostavljanja i objave Kvartalnog izveštaja za II kvartal 2021. godine - Jedinstvo a.d. , Sevojno
05.08.2021. Beogradska berza i Atinska berza udružuju snage! - 05.08.2021.
05.08.2021.Ažurirani informatori - 05.08.2021
05.08.2021.Rešenje o uključenju nove emisije akcija na MTP Belex - Partenon M.A.M. Sistem a.d. , Beograd - PTNN
05.08.2021.Rešenje o uključenju nove emisije akcija na MTP Belex - Štamparija Borba a.d. , Beograd - SBRB
05.08.2021.Rešenje o smanjenju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO19182
05.08.2021.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Putnik a.d. , Novi Sad
05.08.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Imos a.d. , Šid
05.08.2021.Izveštaj o preuzimanju akcija - Imos a.d. , Šid
05.08.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica
05.08.2021.Revizorski izveštaj konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2020. godinu - Goša montaža a.d. , Beograd
05.08.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Fadap a.d. , Vrdnik
05.08.2021.Izveštaj o preuzimanju akcija - Fadap a.d. , Vrdnik
04.08.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Fadap a.d. , Vrdnik
04.08.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Trayal Korporacija a.d. , Kruševac
04.08.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - 7. Juli Majke Jevrosime 47-49 a.d. , Beograd
04.08.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - 7. Juli Majke Jevrosime 47-49 a.d. , Beograd
03.08.2021.Ažurirani informatori - 03.08.2021
03.08.2021.Poslovna vest - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
03.08.2021.Rešenje o smanjenju broju akcija uključenih na MTP Belex - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica - LKLG
02.08.2021. BELEX Monthly Report - July 2021
02.08.2021. BELEXsentiment za avgust 2021. godine
02.08.2021.Skraćeni tekst Ponude za preuzimanje akcija - PP Borac ad Šurjan
02.08.2021.Ponuda za preuzimanje akcija - PP Borac ad Šurjan
02.08.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama 2020/2021 - Panonija a.d. , Pančevo
02.08.2021.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - JAA - autorska agencija za Srbiju a.d. , Beograd
02.08.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
30.07.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Autotehna a.d. , Topola
30.07.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Polet IGK a.d. , Novi Bečej
30.07.2021.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Yumco a.d. , Vranje - YUMC
30.07.2021.Odluka o raspodeli dela neraspoređene dobiti za 2020. godinu - JAA - autorska agencija za Srbiju a.d. , Beograd
30.07.2021.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - JAA - autorska agencija za Srbiju a.d. , Beograd
29.07.2021.Ažurirani informatori - 29.07.2021
29.07.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa Odlukama - Štamparija Borba a.d. , Beograd
29.07.2021.Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO20190
29.07.2021.Obaveštenje izdavaoca o promenama u značajnom učešću - Autotehna a.d. , Topola
29.07.2021.Otkazana Vanredna Skupština akcionara - Dinara a.d. , Beograd
28.07.2021.Ažurirani informatori - 28.07.2021
28.07.2021.Kvartalni izveštaj za drugi kvartal 2021. godine - NIS a.d., Novi Sad
28.07.2021.Poslovanje NIS-a u prvih 6 meseci 2021. godine - NIS a.d., Novi Sad
28.07.2021.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Lazar Nešić a.d. , Subotica - LNSU
27.07.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd
27.07.2021.Odložena Skupština akcionara - Dimničar a.d. , Beograd
27.07.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
27.07.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Planum GP a.d. , Beograd
27.07.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Planum GP a.d. , Beograd
27.07.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Planum GP a.d. , Beograd
26.07.2021.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Vino župa a.d. , Aleksandrovac
26.07.2021.Najava dostave i objave Kvartalnog izveštaja za drugi kvartal 2021. godine - NIS a.d., Novi Sad
23.07.2021.Ažurirani informatori - 23.07.2021
23.07.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Omoljica a.d. , Omoljica
23.07.2021.Obaveštenje o isplati dividende - Informatika a.d. , Beograd
22.07.2021.Ažurirani informatori - 22.07.2021
22.07.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Sremput a.d. , Ruma
22.07.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Homolje a.d. , Žagubica
22.07.2021.Odluka o raspodeli dobiti za 2020. godinu - Homolje a.d. , Žagubica
22.07.2021.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Homolje a.d. , Žagubica
22.07.2021.Rešenje o uključenju nove emisije akcija na MTP Belex - Štamparija Borba a.d. , Beograd - SBRB
22.07.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - ZGOP a.d. , Novi Sad
22.07.2021.Izveštaj o preuzimanju akcija - PP Miletić a.d. , Sombor
22.07.2021.Obaveštenje o nameri isplate dividende - Impol Seval a.d. , Sevojno
22.07.2021.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
21.07.2021.Sazivanje ponovljene redovne Skupštine akcionara - Min Div a.d. , Svrljig
21.07.2021.Odložena Skupština akcionara - Min Div a.d. , Svrljig
21.07.2021.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - Fadap a.d. , Vrdnik
21.07.2021.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Projektinvest a.d. , Novi Sad - PRIV
21.07.2021.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Plastika a.d. , Kladovo - PLST
21.07.2021.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Autovojvodina a.d. , Novi Sad - AVJD
21.07.2021.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - 8. novembar a.d. , Lebane - ONOL
21.07.2021.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Utva Proing a.d. , Pančevo - UTPR
21.07.2021.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Unifarm a.d. , Zemun - UNFZ
21.07.2021.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - Imos a.d. , Šid
21.07.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - SU - marketi a.d. , Subotica
21.07.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - SU - marketi a.d. , Subotica
21.07.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - SU - marketi a.d. , Subotica
21.07.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - SU - marketi a.d. , Subotica
21.07.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja sa pratecim odlukama za 2020. godinu - Beozaštita a.d. , Beograd
20.07.2021.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Srednji Banat a.d., Sečanj - SBNT
20.07.2021.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Srbija turist a.d. , Niš - SRTU
20.07.2021.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Signalservis a.d. , Leskovac - SGNL
20.07.2021.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Naras group a.d. , Surdulica - NRSG
20.07.2021.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Inicijal a.d. , Beograd - INCL
20.07.2021.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Inex - Nova Varoš a.d. , Nova Varoš - INNV
20.07.2021.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Autograna a.d. , Priboj - ATGR
20.07.2021.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd
19.07.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Min Div a.d. , Svrljig
19.07.2021.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2020. godinu - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
19.07.2021.Odluka o usvajanju konsolidovanog godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Progres a.d. , Beograd
19.07.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Progres a.d. , Beograd
19.07.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Progres a.d. , Beograd
19.07.2021.Odluka o usvajanju revizorskog izveštaja za 2020. godinu - Progres a.d. , Beograd
19.07.2021.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - EI Autoservis a.d. , Niš - EIAS
19.07.2021.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Sloboda GP a.d. , Obrenovac - SLBG
19.07.2021.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Autotehna a.d. , Beograd - ATHN
19.07.2021.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Izolacija holding a.d. , Beograd - IZLC
19.07.2021.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Danilo Bošković a.d. , Grdelica - DBOS
19.07.2021.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Cooperativa a.d. , Beograd - COOP
19.07.2021.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Brvenik a.d. , Raška - BRVN
19.07.2021.Tehnička ispravka - Odluka o raspodeli dobiti - VD Dunav a.d. , Bačka Palanka
16.07.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Rudo a.d. , Beograd
16.07.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Putnik a.d. , Novi Sad
16.07.2021.Ostale informacije - Fintel energija a.d. , Beograd - FINT
15.07.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica
15.07.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
15.07.2021.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Dunav Grupa Agregati a.d., Novi Sad - DNGA
15.07.2021.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica
15.07.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Impol Seval a.d. , Sevojno
15.07.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
14.07.2021.Ažurirani informatori - 14.07.2021
14.07.2021.Otkazana Skupština akcionara 30.06.2021. godine - Štamparija Borba a.d. , Beograd
14.07.2021.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Globos osiguranje a.d. , Beograd - GLOSK2
14.07.2021.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Globos osiguranje a.d. , Beograd - GLOSK5
14.07.2021.Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Globos osiguranje a.d. , Beograd - GLOS
14.07.2021.Ostale informacije - Vojvodina a.d. , Sombor
14.07.2021.Neodržana Skupština akcionara - PP Miletić a.d. , Sombor
14.07.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
14.07.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Trayal Korporacija a.d. , Kruševac
13.07.2021.Ažurirani informatori - 13.07.2021
13.07.2021.Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO20200
13.07.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Ribnjak Sutjeska a.d. , Sutjeska
13.07.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ribnjak Sutjeska a.d. , Sutjeska
13.07.2021.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
13.07.2021.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Senta - promet a.d. , Senta - SNPR
12.07.2021.Ažurirani informatori - 12.07.2021
12.07.2021.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam a.d. , Vranje
12.07.2021.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Imos a.d. , Šid
12.07.2021.Ponuda za preuzimanje akcija - Imos a.d. , Šid
12.07.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Invest - Import a.d. , Beograd
12.07.2021.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Fadap a.d. , Vrdnik
12.07.2021.Ponuda za preuzimanje akcija - Fadap a.d. , Vrdnik
12.07.2021.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2020. godinu sa odlukama - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
12.07.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu sa odlukama - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
12.07.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Ribnjak Sutjeska a.d. , Sutjeska
12.07.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Ribnjak Sutjeska a.d. , Sutjeska
12.07.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - VIK a.d., Vršac
12.07.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - VIK a.d., Vršac
12.07.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - VIK a.d., Vršac
09.07.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica
09.07.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica
09.07.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Pobeda Zara a.d. , Petrovaradin
09.07.2021.Izmena skraćenog teksta ponude za preuzimanje akcija - PP Miletić a.d. , Sombor
09.07.2021.Izmena ponude za preuzimanje akcija - PP Miletić a.d. , Sombor
09.07.2021.Odluka o usvajanju izveštaja revizora za 2020. godinu - ZGOP a.d. , Novi Sad
09.07.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - ZGOP a.d. , Novi Sad
09.07.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - ZGOP a.d. , Novi Sad
09.07.2021.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
09.07.2021.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
09.07.2021.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
09.07.2021.Tehnička ispravka Obaveštenja o nameri preuzimanja - PP Borac ad Šurjan
09.07.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Polet IGK a.d. , Novi Bečej
08.07.2021.Ažurirani informatori - 08.07.2021
08.07.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama 2020/2021 - Dedinje a.d. , Beograd
08.07.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Dedinje a.d. , Beograd
08.07.2021.Odluka o pokriću gubitka za 2020. godinu - Dedinje a.d. , Beograd
08.07.2021.Izveštaj sa održane redovne sednice Skupštine akcionara - Dedinje a.d. , Beograd
08.07.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Uniprom a.d. , Novi Pazar
08.07.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Uniprom a.d. , Novi Pazar
08.07.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Uniprom a.d. , Novi Pazar
08.07.2021.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - JAA - autorska agencija za Srbiju a.d. , Beograd
08.07.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Centroslavija a.d., Novi Sad
08.07.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Centroslavija a.d., Novi Sad
08.07.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Centroslavija a.d., Novi Sad
08.07.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - ALTA banka a.d. , Beograd
08.07.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Intereuropa - logističke usluge a.d. , Dobanovci
08.07.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Intereuropa - logističke usluge a.d. , Dobanovci
08.07.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Intereuropa - logističke usluge a.d. , Dobanovci
07.07.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica
07.07.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Srbija Tis a.d. , Zaječar
07.07.2021.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Potisje precizni liv ad Ada
07.07.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Ikarbus a.d. , Beograd
06.07.2021.Održana CLXV pisana sednica Odbora direktora - NIS a.d., Novi Sad
06.07.2021.Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora - Tigar a.d. , Pirot
06.07.2021.Odluka o izboru revizora - Tigar a.d. , Pirot
06.07.2021.Odluka o usvajanju konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2020. godinu - Tigar a.d. , Pirot
06.07.2021.Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2020. godinu - Tigar a.d. , Pirot
06.07.2021.Ažurirani informatori - 06.07.2021
06.07.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama 2020/2021 - IO Beograd a.d. , Beograd
06.07.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Simpo a.d. , Vranje
06.07.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Univerzal a.d. , Kanjiža
06.07.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Planum GP a.d. , Beograd
06.07.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Fabrika hleba i mleka a.d. , Surdulica - FHMS
06.07.2021.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Fabrika hleba i mleka a.d. , Surdulica
05.07.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama 2020/2021 - PTK Panonija a.d. , Panonija
05.07.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Inex - bakar a.d. , Majdanpek
05.07.2021.Odluka o raspodeli dobiti za 2020. godinu - Inex - bakar a.d. , Majdanpek
05.07.2021.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Inex - bakar a.d. , Majdanpek
05.07.2021.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - IO Beograd a.d. , Beograd
05.07.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama 2020/2021 - PP Pobeda a.d. , Pobeda
02.07.2021.Ažurirani informatori - 02.07.2021
02.07.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kolut a.d. , Kolut
02.07.2021.Odluka o raspodeli dobiti za 2020. godinu - Ratar a.d. , Pančevo
02.07.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Ratar a.d. , Pančevo
02.07.2021.Odluka o pokriću gubitka - GP Izgradnja a.d. , Valjevo
02.07.2021.Izmena skraćenog teksta ponude za preuzimanje akcija - PP Miletić a.d. , Sombor
02.07.2021.Izmena ponude za preuzimanje akcija - PP Miletić a.d. , Sombor
02.07.2021.Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO20193
02.07.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja
02.07.2021.Odluka o pokriću gubitka za 2020. godinu - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja
02.07.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja
02.07.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
02.07.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
02.07.2021.Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2020. godinu - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
02.07.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
02.07.2021.Odluka o raspodeli dobiti za 2020. godinu - Zavod za sudska veštačenja a.d. , Novi Sad
02.07.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Zavod za sudska veštačenja a.d. , Novi Sad
02.07.2021.Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja - Zavod za sudska veštačenja a.d. , Novi Sad
02.07.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zavod za sudska veštačenja a.d. , Novi Sad
02.07.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Jugoslovenski fond za žita a.d. , Beograd
02.07.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugoslovenski fond za žita a.d. , Beograd
02.07.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Jugoslovenski fond za žita a.d. , Beograd
02.07.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Ukus a.d. , Pećinci
02.07.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Venac a.d. , Pećinci
02.07.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Lepenski vir a.d. , Pećinci
02.07.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Sava a.d. , Pećinci
02.07.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Veterinarska stanica a.d., Kikinda
02.07.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Vital a.d. , Vrbas
02.07.2021.Odluka o raspodeli dobiti za 2020. godinu - Vital a.d. , Vrbas
02.07.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vital a.d. , Vrbas
02.07.2021.Odluka o pokriću gubitka za 2020. godinu - Prosveta a.d. , Beograd
02.07.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Prosveta a.d. , Beograd
02.07.2021.Izveštaj sa održane redovne sednice Skupštine akcionara - Prosveta a.d. , Beograd
02.07.2021.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Inex Loris a.d. , Beograd - INLO
02.07.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Rade Končar a.d. , Beograd
02.07.2021.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Hladnjača a.d. , Čačak - HLCA
02.07.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Rade Končar a.d. , Beograd
02.07.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rade Končar a.d. , Beograd
02.07.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ratko Mitrović a.d. , Novi Sad
02.07.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica
02.07.2021.Neodržana Skupština akcionara - PP Miletić a.d. , Sombor
02.07.2021.Odluka o raspodeli dobiti za 2020. godinu - PTK Panonija a.d. , Panonija
02.07.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - PTK Panonija a.d. , Panonija
02.07.2021.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - PTK Panonija a.d. , Panonija
02.07.2021.Odluka o raspodeli dobiti za 2020. godinu - PP Pobeda a.d. , Pobeda
02.07.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - PP Pobeda a.d. , Pobeda
02.07.2021.Izvestaj o sticanju sopstvenih akcija - Metalac Home Market a.d. , Novi Sad
02.07.2021.Odložena Skupština akcionara - Fadap a.d. , Vrdnik
02.07.2021.Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun - FITO
02.07.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020.godinu - GP Izgradnja a.d. , Valjevo
02.07.2021.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - GP Izgradnja a.d. , Valjevo
02.07.2021.Odluka o usvajanju revizorskog izveštaja za konsolidovane izveštaje za 2020. godinu - Yumco a.d. , Vranje
02.07.2021.Odluka o usvajanju konsolidovanog godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Yumco a.d. , Vranje
02.07.2021.Odluka o usvajanju izveštaja revizora za 2020. godinu - Yumco ad Vranje
02.07.2021.Odluka o usvajanju fin.izveštaja, izveštaja o poslovanju i pokriću gubitka za 2020. godinu - Yumco a.d. , Vranje
02.07.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
02.07.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - ALTA banka a.d. , Beograd
02.07.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Agroexport a.d. , Beograd
02.07.2021.Zapisnik sa održane Skupštine akcionara - Agroexport a.d. , Beograd
02.07.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Ruma fabrika kože a.d. , Ruma
02.07.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ruma fabrika kože a.d. , Ruma
01.07.2021.Ažurirani informatori - 01.07.2021
01.07.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
01.07.2021.Odluka o raspodeli dobiti za 2020. godinu - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
01.07.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
01.07.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Dimničar a.d. , Beograd
01.07.2021.Odluka o izmenama Statuta - Lukoil Srbija a.d. , Beograd
01.07.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Lukoil Srbija a.d. , Beograd
01.07.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Lukoil Srbija a.d. , Beograd
01.07.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Lukoil Srbija a.d. , Beograd
01.07.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Miroč a.d. , Kladovo
01.07.2021.Odluka o pokriću gubitka za 2020. godinu - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
01.07.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
01.07.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Inex-Uzor a.d., Negotin
01.07.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Interservis a.d. , Futog
01.07.2021.Odluka o usvajanju konsolidovanog godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Luka Beograd a.d. , Beograd
01.07.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg fin.izveštaja za 2020. godinu - Luka Beograd a.d. , Beograd
01.07.2021.Odluka o pokriću gubitka za 2020. godinu - Luka Beograd a.d. , Beograd
01.07.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Luka Beograd a.d. , Beograd
01.07.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
01.07.2021. BELEX Monthly Report - June 2021
01.07.2021. BELEXsentiment za jul 2021. godine
01.07.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Planum GP a.d. , Beograd
01.07.2021.Odložena Skupština akcionara - Planum GP a.d. , Beograd
01.07.2021.Obaveštenje o prinudnom otkupu akcija - Duvanska industrija a.d. , Bujanovac
01.07.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Interservis a.d. , Futog
01.07.2021.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - PP Pobeda a.d. , Pobeda
01.07.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg fin.izveštaja za 2020. godinu - Interservis a.d. , Futog
01.07.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - korigovan - PP Pobeda a.d. , Pobeda
01.07.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - korigovan - PTK Panonija a.d. , Panonija
01.07.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tekstil a.d. , Leskovac
01.07.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Čokolend a.d. , Paraćin
01.07.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Čokolend a.d. , Paraćin
01.07.2021.Obaveštenje o nameri preuzimanja - ALTA banka a.d. , Beograd
01.07.2021.Odluka o raspodeli dobiti i pokriću gubitka za 2020.godinu - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
01.07.2021.Odluka o usvajanju Godišnjeg finansijskog izveštaja za 2020.godinu - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
01.07.2021.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
01.07.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama 2020/2021 - Đokić NTK a.d. , Knjaževac
01.07.2021.Odluka o pokriću gubitka za 2020. godinu - Granit Peščar a.d. , Ljig
01.07.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Granit Peščar a.d. , Ljig
01.07.2021.Sazivanje Skupštine akcionara ponovljen poziv - Granit Peščar a.d. , Ljig
01.07.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Omoljica a.d. , Omoljica
01.07.2021.Zapisnik sa održane Skupštine akcionara - Čokolend a.d. , Paraćin
30.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godina - Veterinarska stanica Koceljeva a.d. , Koceljeva
30.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Veterinarska stanica Koceljeva a.d. , Koceljeva
30.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Veterinarska stanica Koceljeva a.d. , Koceljeva
30.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
30.06.2021.Održana XIII redovna sednica Skupštine akcionara - NIS a.d., Novi Sad
30.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ranijih godina, pokriću gubitka NIS a.d. Novi Sad za 2020. godinu, isplati dividendi i utvrđivanju ukupnog iznosa neraspoređene dobiti - NIS a.d., Novi Sad
30.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Dimničar a.d. , Beograd
30.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - NIS a.d., Novi Sad
30.06.2021.Ostale usvojene odluke sa redovne Skupštine akcionara - Goša FSO a.d. , Kragujevac
30.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Goša FSO a.d. , Kragujevac
30.06.2021.Odluka o pokriću gubitka za 2020. godinu - Goša FSO a.d. , Kragujevac
30.06.2021.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Goša FSO a.d. , Kragujevac
30.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Tekstil a.d. , Leskovac
30.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Tekstil a.d. , Leskovac
30.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Duga a.d. , Beograd
30.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Duga a.d. , Beograd
30.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Duga a.d. , Beograd
30.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Duga a.d. , Beograd
30.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti za 2020. godinu - Trivit mlin a.d. , Vrbas
30.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Trivit mlin a.d. , Vrbas
30.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Trivit mlin a.d. , Vrbas
30.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Elektrodizalica a.d. , Beograd
30.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Elektrodizalica a.d. , Beograd
30.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Elektrodizalica a.d. , Beograd
30.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ćele kula a.d. , Niš
30.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hidrograđevinar a.d. , Sremska Mitrovica
30.06.2021.Zapisnik sa održane Skupštine akcionara - Hidrograđevinar a.d. , Sremska Mitrovica
30.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
30.06.2021.Odluka o usvajanju revizorskog izveštaja za 2020. godinu - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
30.06.2021.Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja i Izveštaja o poslovanju - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
30.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
30.06.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Vojvodinašped a.d. , Novi Sad
30.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Polet IGK a.d. , Novi Bečej
30.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Panonija a.d. , Pančevo
30.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti za 2020. godinu - Panonija a.d. , Pančevo
30.06.2021.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Panonija a.d. , Pančevo
30.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Srbija Tis a.d. , Zaječar
30.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Srbija Tis a.d. , Zaječar
30.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Srbija Tis a.d. , Zaječar
30.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dimničar a.d. , Beograd
30.06.2021.Odluka o pokriću gubitka za 2020. godinu - Veterinarski centar a.d., Kraljevo
30.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Veterinarski centar a.d., Kraljevo
30.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Veterinarski centar a.d., Kraljevo
30.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Aquatus a.d. , Beograd
30.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Bigz Publishing a.d. , Beograd
30.06.2021.Odluka o pokriću gubitka za 2020. godinu - Aquatus a.d. , Beograd
30.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Geosonda - Fundiranje a.d. , Beograd
30.06.2021.Izveštaj sa redovne Skupštine sa odlukama - Jedinstvo a.d. , Sevojno
30.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Geosonda - Fundiranje a.d. , Beograd
30.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Geosonda - Fundiranje a.d. , Beograd
30.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg konsol.izveštaja za 2020. godinu - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
30.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
30.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti za 2020. godinu - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
30.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
30.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Veterinarska stanica a.d., Kikinda
30.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg konsolidovanog izveštaja za 2020. godinu - Dimničar a.d. , Beograd
30.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Dimničar a.d. , Beograd
30.06.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Dimničar a.d. , Beograd
30.06.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Dimničar a.d. , Beograd
30.06.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Dimničar a.d. , Beograd
30.06.2021.Odluka o usvajanju izveštaja ovlašćenog revizora za 2020. godinu - Politika a.d. , Beograd
30.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Politika a.d. , Beograd
30.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Politika a.d. , Beograd
30.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Ikarbus a.d. , Beograd
30.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Ikarbus a.d. , Beograd
30.06.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Omoljica a.d. , Omoljica
29.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Dunav Grocka a.d. , Grocka
29.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ratar a.d. , Pančevo
29.06.2021.Izveštaj sa redovne Skupštine sa odlukama - Trivit Pek a.d. , Vrbas
29.06.2021.Izveštaj sa redovne Skupštine sa odlukama - Bag a.d. , Bačko Gradište
29.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Megal a.d. , Bujanovac
29.06.2021.Odluka o pokriću gubitka za 2020. godinu - Pobeda Zara a.d. , Petrovaradin
29.06.2021.Izveštaj sa redovne Skupštine sa odlukama - Bečejska Pekara a.d. , Bečej
29.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Megal a.d. , Bujanovac
29.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Pobeda Zara a.d. , Petrovaradin
29.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pobeda Zara a.d. , Petrovaradin
29.06.2021.Odluka o pokriću gubitka za 2020. godinu - Imos a.d. , Šid
29.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ikarbus a.d. , Beograd
29.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja i revizorskog izveštaja za 2020. godinu - Imos a.d. , Šid
29.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Imos a.d. , Šid
29.06.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Borac a.d. , Šurjan
29.06.2021.Odluka o pokriću gubitka za 2020. godinu - Pobeda Metalac a.d. , Petrovaradin
29.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Pobeda Metalac a.d. , Petrovaradin
29.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pobeda Metalac a.d. , Petrovaradin
29.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
29.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
29.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Zmaj a.d. , Zemun
29.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
29.06.2021.Odložena Skupština akcionara - Min Div a.d. , Svrljig
29.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020.godinu - Zmaj a.d. , Zemun
29.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Savremena administracija a.d. , Beograd
29.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zmaj a.d. , Zemun
29.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Invest - Import a.d. , Beograd
29.06.2021.Odluka o usvajanju konsolidovanog godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Invest - Import a.d. , Beograd
29.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Invest - Import a.d. , Beograd
29.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Pekarska industrija a.d. , Pančevo
29.06.2021.Odluka o pokriću gubitka za 2020. godinu - Pekarska industrija a.d. , Pančevo
29.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pekarska industrija a.d. , Pančevo
29.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
29.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
29.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
29.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Invest - Import a.d. , Beograd
29.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tehnopromet a.d. , Beograd
29.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - RTC Šabac a.d., Šabac
29.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Vino Kalem a.d. , Velika Drenova
29.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Vino Kalem a.d. , Velika Drenova
29.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rapid a.d. , Apatin
29.06.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Be - Be a.d. , Bajina Bašta
29.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
29.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
29.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
29.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tehnohemija a.d. , Beograd
29.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Rapid a.d. , Beograd
29.06.2021.Izveštaj sa redovne Skupštine sa odlukama - Lazar Nešić a.d. , Subotica
29.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pekara 1. maj a.d. , Vršac
29.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti za 2020. godinu - Fero konstrukcije a.d. , Vranje
29.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Fero konstrukcije a.d. , Vranje
29.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Fero konstrukcije a.d. , Vranje
29.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Swisslion Miloduh a.d. , Kragujevac
29.06.2021.Otkazana Skupština akcionara - Progres a.d. , Beograd
29.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Vojvodina a.d., Novi Sad
29.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Vojvodina a.d., Novi Sad
29.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodina a.d., Novi Sad
29.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Aquatus a.d. , Beograd
29.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti za 2020. godinu - Đokić NTK a.d. , Knjaževac
29.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Đokić NTK a.d. , Knjaževac
29.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Đokić NTK a.d. , Knjaževac
29.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
29.06.2021.Odluka o usvajanju konsolidovanog godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
29.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
29.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
29.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Autotehna a.d. , Topola
29.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Autotehna a.d. , Topola
29.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Autotehna a.d. , Topola
29.06.2021.Obaveštenje izdavaoca o promenama u značajnom učešću - Autotehna a.d. , Topola
29.06.2021.Izveštaj sa redovne Skupštine akcionara sa odlukama - Jedinstvo - metalogradnja a.d. , Sevojno
29.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Žitopek a.d. , Niš
29.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti za 2020. godinu - Rapid a.d. , Beograd
29.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rapid a.d. , Beograd
29.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Proel a.d. , Beograd
29.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Proel a.d. , Beograd
29.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Proel a.d. , Beograd
28.06.2021.Izveštaj sa redovne Skupštine akcionara sa odlukama - Tehnogradnja ad Zrenjanin
28.06.2021.Izveštaj sa redovne Skupštine akcionara sa odlukama - Vino župa ad Aleksandrovac
28.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti za 2020. godinu - Krušik plastika a.d. , Osečina
28.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Krušik plastika a.d. , Osečina
28.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Krušik plastika a.d. , Osečina
28.06.2021.Izveštaj sa redovne Skupštine akcionara sa odlukama - BB Trade ad Žitište
28.06.2021.Odluka o pokriću gubitka za 2020. godinu - Severni Banat a.d. , Kikinda
28.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Severni Banat a.d. , Kikinda
28.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Severni Banat a.d. , Kikinda
28.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Termika-Beograd a.d. , Beograd
28.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Termika-Beograd a.d. , Beograd
28.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Nama a.d. , Beograd
28.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sjaj u tami a.d. , Beograd
28.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Termika-Beograd a.d. , Beograd
28.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Stoteks a.d. , Novi Sad
28.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Ming kovačnica a.d. , Niš
28.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti za 2020. godinu - Ming kovačnica a.d. , Niš
28.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ming kovačnica a.d. , Niš
28.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zlatarplast a.d. , Nova Varoš
28.06.2021.Izveštaj sa redovne Skupštine akcionara sa odlukama - Raketa a.d. , Sevojno
28.06.2021.Izveštaj sa redovne Skupštine akcionara sa odlukama - Somborske novine a.d. , Sombor
28.06.2021.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Prvi partizan Emo a.d. , Užice
28.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg konsolidovanog izveštaja za 2020. godinu - Lasta a.d. , Beograd
28.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Lasta a.d. , Beograd
28.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Lasta a.d. , Beograd
28.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Lasta a.d. , Beograd
28.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg konsolidov.fin. izveštaja za 2020. godinu - Trayal Korporacija u restrukturiranju a.d. , Kruševac
28.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg reviz. izveštaja za 2020. godinu - Trayal Korporacija u restrukturiranju a.d. , Kruševac
28.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg fin.izveštaja za 2020. godinu - Trayal Korporacija u restrukturiranju a.d. , Kruševac
28.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Trayal Korporacija u restrukturiranju a.d. , Kruševac
28.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Trayal Korporacija u restrukturiranju a.d. , Kruševac
28.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Rudnik Kovin a.d. , Kovin
28.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Rudnik Kovin a.d. , Kovin
28.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rudnik Kovin a.d. , Kovin
28.06.2021.Odluka o izmenama Statuta - Graditelj a.d. , Beograd
28.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Koprodukt a.d. , Novi Sad
28.06.2021.Izveštaj sa redovne Skupštine akcionara - Yumco a.d. , Vranje
28.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Kosmaj mermer a.d. , Mladenovac
28.06.2021.Odluka o pokriću gubitka za 2020. godinu - Kosmaj mermer a.d. , Mladenovac
28.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kosmaj mermer a.d. , Mladenovac
28.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine sa odlukama - Jadran a.d., Nova Gajdobra
28.06.2021.Izveštaj sa redovne Skupštine sa odlukama - Potisje precizni liv ad Ada
28.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Graditelj a.d. , Beograd
28.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Graditelj a.d. , Beograd
28.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Graditelj a.d. , Beograd
28.06.2021.Izveštaj sa redovne Skupštine akcionara sa odlukama - Hemijska industrija a.d. , Vranje
28.06.2021.Odluka pokriću gubitka za 2020. godinu - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
28.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
28.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
25.06.2021.Ažurirani informatori - 25.06.2021
25.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti za 2020. godinu - Imtel Komunikacije a.d. , Beograd
25.06.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Taratrans a.d. , Bajina Bašta
25.06.2021.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Imtel Komunikacije a.d. , Beograd
25.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti za 2019. godinu - Imtel Komunikacije a.d. , Beograd
25.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - Imtel Komunikacije a.d. , Beograd
25.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sremput a.d. , Ruma
25.06.2021.Izveštaj sa redovne Skupštine akcionara sa odlukama - Putnik ad Novi Sad
25.06.2021.Izmena skraćenog teksta ponude za preuzimanje akcija - PP Miletić a.d. , Sombor
25.06.2021.Izmena ponude za preuzimanje akcija - PP Miletić a.d. , Sombor
25.06.2021.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
25.06.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Tehnopromet a.d. , Beograd
25.06.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Borac a.d. , Šurjan
25.06.2021.Obaveštenje o nameri preuzimanja - PP Borac ad Šurjan
25.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Zlatarplast a.d. , Nova Varoš
25.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Zlatarplast a.d. , Nova Varoš
25.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Vojvodina a.d. , Sombor
25.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti za 2020. godinu - Vojvodina a.d. , Sombor
25.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - PP Feketić a.d. , Sombor
25.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti za 2020. godinu - PP Feketić a.d. , Sombor
25.06.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Prvi partizan Emo a.d. , Užice
25.06.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Prvi partizan Emo a.d. , Užice
25.06.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Prvi partizan Emo a.d. , Užice
25.06.2021.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Minel Koncern a.d. , Beograd
25.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Goša montaža a.d. , Beograd
24.06.2021.Izveštaj sa redovne Skupštine akcionara sa odlukama - Utva silosi ad Kovin
24.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
24.06.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Žitopek a.d. , Niš
24.06.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Žitopek a.d. , Niš
24.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tigar a.d. , Pirot
24.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti za 2020. godinu - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
24.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
24.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Kopaonik a.d. , Beograd
24.06.2021.Odluka o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora za 2020. godinu - Kopaonik a.d. , Beograd
24.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2020. godinu - Kopaonik a.d. , Beograd
24.06.2021.Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2020. godinu - Kopaonik a.d. , Beograd
24.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Insa a.d. , Zemun
24.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kopaonik a.d. , Beograd
24.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Insa a.d. , Zemun
24.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg konsolidovanog izveštaja za 2020. godinu - Insa a.d. , Zemun
24.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Insa a.d. , Zemun
24.06.2021.Ostale informacije - Hemofluid a.d., Kruševac
24.06.2021.Ostale informacije - Hemofluid a.d., Kruševac
24.06.2021.Ostale informacije - Hemofluid a.d., Kruševac
24.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg konsolidovanog izveštaja za 2020. godinu - Hemofluid a.d., Kruševac
24.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2020. godinu - Hemofluid a.d., Kruševac
24.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Hemofluid a.d., Kruševac
24.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hemofluid a.d., Kruševac
24.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Hemofluid a.d., Kruševac
24.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - BAS a.d. , Beograd
24.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - BAS a.d. , Beograd
24.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - BAS a.d. , Beograd
24.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - ZGOP a.d. , Novi Sad
24.06.2021.Odluka o pokriću gubitka za 2020. godinu - Tabak ad Niš
24.06.2021.Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2020. godinu - Tabak ad Niš
24.06.2021.Zapisnik sa održane redvone Skupštine akcionara - Tabak a.d. , Niš
24.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Fintel energija a.d. , Beograd
24.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Fintel energija a.d. , Beograd
24.06.2021.Odluka o konstatovanju gubitka za 2020. godinu - Fintel energija a.d. , Beograd
24.06.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Žitopek a.d. , Niš
24.06.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Žitopek a.d. , Niš
24.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Imtel Komunikacije a.d. , Beograd
24.06.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Dimničar a.d. , Beograd
24.06.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
24.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
24.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti za 2020. godinu - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
24.06.2021.Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja i revizorskog izveštaja za 2020. godinu - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
24.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
24.06.2021.Odluka o pokriću gubitka za 2020. godinu - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
24.06.2021.Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja i revizorskog izveštaja za 2020. godinu - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
24.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
23.06.2021.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Vojvodina a.d. , Sombor
23.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
23.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
23.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
23.06.2021.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Miteks a.d. , Stara Moravica - MTKS
23.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Goč a.d. , Trstenik
23.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Goč a.d. , Trstenik
23.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Goč a.d. , Trstenik
23.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Goč a.d. , Trstenik
23.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Centroistok a.d. , Bor
23.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Tehnoradionica a.d. , Zrenjanin
23.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg konsolidovanog izveštaja za 2020. godinu - Jugoinspekt a.d. , Beograd
23.06.2021.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2020. godinu - Jugoinspekt a.d. , Beograd
23.06.2021.Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja i revizorskog izveštaja za 2020. godinu - Ribarsko gazdinstvo a.d. , Beograd
23.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Ribarsko gazdinstvo a.d. , Beograd
23.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ribarsko gazdinstvo a.d. , Beograd
23.06.2021.Obaveštenje izdavaoca o promenama u značajnom učešću - Tehnopromet a.d. , Beograd
23.06.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Tehnopromet a.d. , Beograd
22.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg konsolidovanog izveštaja za 2020. godinu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
22.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
22.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti za 2020. godinu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
22.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
22.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tehnoradionica a.d. , Zrenjanin
22.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Tehnoradionica a.d. , Zrenjanin
22.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
22.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
22.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
22.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
22.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Albus a.d. , Novi Sad
22.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Albus a.d. , Novi Sad
22.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Albus a.d. , Novi Sad
22.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Borac a.d. , Šurjan
22.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Borac a.d. , Šurjan
22.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Borac a.d. , Šurjan
22.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Borac a.d. , Šurjan
22.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Magistrala a.d. , Beograd
22.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Magistrala a.d. , Beograd
22.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Stari Tamiš a.d. , Pančevo
22.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Magistrala a.d. , Beograd
22.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Stari Tamiš a.d. , Pančevo
22.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Stari Tamiš a.d. , Pančevo
22.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Stari Tamiš a.d. , Pančevo
22.06.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Dinara a.d. , Beograd
22.06.2021.Odluka o pokriću gubitka za 2020. godinu - Duvanska industrija a.d. , Bujanovac
22.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Duvanska industrija a.d. , Bujanovac
22.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Duvanska industrija a.d. , Bujanovac
22.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Be - Be a.d. , Bajina Bašta
22.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Be - Be a.d. , Bajina Bašta
22.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Tehnohemija a.d. , Sremska Mitrovica
22.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Tehnohemija a.d. , Sremska Mitrovica
22.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tehnohemija a.d. , Sremska Mitrovica
21.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica
21.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica
21.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica
21.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PP Feketić a.d. , Sombor
21.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodina a.d. , Sombor
21.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Galeb Metaloplastika a.d. , Šabac
21.06.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Jugoinspekt a.d. , Beograd
21.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
21.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
21.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
21.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Fabrika bakarnih cevi a.d. , Majdanpek
21.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Fabrika bakarnih cevi a.d. , Majdanpek
21.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Fabrika bakarnih cevi a.d. , Majdanpek
21.06.2021.Odluka o pokriću gubitka za 2020. godinu - Unioninvest Inženjering i projektovanje a.d. , Beograd
21.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Unioninvest Inženjering i projektovanje a.d. , Beograd
21.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Unioninvest Inženjering i projektovanje a.d. , Beograd
21.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugoinspekt a.d. , Beograd
21.06.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Planum GP a.d. , Beograd
21.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Fasil a.d. , Arilje
21.06.2021.Otkazana Skupština akcionara - Dinara a.d. , Beograd
21.06.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Ikarbus a.d. , Beograd
18.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Prvi partizan Emo a.d. , Užice
18.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Budućnost a.d., Preševo
18.06.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Termovent SC Livnica čelika a.d. , Bačka Topola
18.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Budućnost a.d., Preševo
18.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Budućnost a.d., Preševo
18.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sava a.d. , Pećinci
18.06.2021.Odluka o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora finansijskog izveštaja za 2020. godinu - Fasil a.d. , Arilje
18.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Fasil a.d. , Arilje
18.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Fasil a.d. , Arilje
18.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sigma a.d. , Beograd
18.06.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Ukus a.d. , Pećinci
18.06.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Sava a.d. , Pećinci
18.06.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Lepenski vir a.d. , Pećinci
18.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Iritel a.d. , Beograd
18.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Iritel a.d. , Beograd
18.06.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Venac a.d. , Pećinci
18.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Iritel a.d. , Beograd
18.06.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Fabrika hleba i mleka a.d. , Surdulica
18.06.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Fabrika hleba i mleka a.d. , Surdulica
18.06.2021.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Kavim Raška a.d., Raška
18.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Lepenski vir a.d. , Pećinci
18.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Venac a.d. , Pećinci
18.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ukus a.d. , Pećinci
17.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
17.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zimpa a.d. , Ub
17.06.2021.Sazivanje ponovljene Skupštine akcionara - Ming kovačnica a.d. , Niš
17.06.2021.Ostale informacije - Statusna promena pripajanja - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
17.06.2021.Mišljenje u vezi sa Ponudom za preuzimanje - PP Miletić a.d. , Sombor
17.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Galeb GTE a.d. , Beograd
17.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Galeb FSU a.d. , Beograd
17.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - JAA - autorska agencija za Srbiju a.d. , Beograd
17.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Globos osiguranje a.d. , Beograd
17.06.2021.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja - Elkok a.d. , Kosjerić
17.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti - Elkok a.d. , Kosjerić
17.06.2021.Zapisnik sa održane Skupštine akcionara - Elkok a.d. , Kosjerić
17.06.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Irmovo a.d. , Kisač
17.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Đuro Salaj a.d. , Beograd
16.06.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Dinara Servis a.d. , Beograd
16.06.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Đuro Salaj a.d. , Beograd
16.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd
16.06.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Dinara Gradnja a.d. , Beograd
16.06.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
16.06.2021.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Severtrans a.d. , Sombor
16.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Metaloplastika a.d. , Čajetina
16.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Severtrans a.d. , Sombor
16.06.2021.Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2020. godinu - Severtrans a.d. , Sombor
16.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Severtrans a.d. , Sombor
16.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Glas Podrinja a.d. , Šabac
16.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti - Glas Podrinja a.d. , Šabac
16.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Glas Podrinja a.d. , Šabac
16.06.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godina - Inles Komerc a.d. , Novi Sad
16.06.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Autotehna a.d. , Topola
16.06.2021.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
16.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Minel Koncern a.d. , Beograd
16.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Luka Senta a.d. , Senta
16.06.2021.Odluka o usvajanju Izveštaja o reviziji za 2020. godinu - Veterinarska stanica Šabac a.d. , Šabac
16.06.2021.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Veterinarska stanica Šabac a.d. , Šabac
16.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Veterinarska stanica Šabac a.d. , Šabac
16.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Veterinarska stanica Šabac a.d. , Šabac
16.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Termovent SC Livnica čelika a.d. , Bačka Topola
16.06.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Palisad a.d. , Zlatibor
15.06.2021.Ažurirani informatori - 15.06.2021
15.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Mlava a.d., Vučak
15.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Mlava a.d., Vučak
15.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Mlava a.d., Vučak
15.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mlava a.d., Vučak
15.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Inex Velepromet a.d. , Vučak
15.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Inex Velepromet a.d. , Vučak
15.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Inex Velepromet a.d. , Vučak
15.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Inex Velepromet a.d. , Vučak
15.06.2021.Obaveštenje izdavaoca o značajnom učešću - Autotehna a.d. , Topola
15.06.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Autotehna a.d. , Topola
15.06.2021.Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO20190
15.06.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Senta - promet a.d. , Senta
15.06.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Progres a.d. , Beograd
15.06.2021.Kvartalno prilagođavanje indeksa BELEXline - 15.06.2021.
15.06.2021.Kvartalno prilagođavanje indeksa BELEX15 - 15.06.2021.
15.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Nova Peščara a.d. , Deliblato
15.06.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Proleter a.d. , Arilje
14.06.2021.Izveštaj sa redovne Skupštine akcionara sa odlukama - Kosmaj a.d. , Mladenovac
14.06.2021.Ažurirani informatori - 14.06.2021
14.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Užice
14.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Takovo transport a.d. , Beograd
14.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg konsolidovanog izveštaja za 2020. godinu - Alfa plam a.d. , Vranje
14.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Alfa plam a.d. , Vranje
14.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti - Alfa plam a.d. , Vranje
14.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Alfa plam a.d. , Vranje
14.06.2021.Izveštaj sa redovne Skupštine akcionara sa odlukama - Ciglana a.d. , Titel
14.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Neostar a.d. , Novi Sad
14.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Neostar a.d. , Novi Sad
14.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Neostar a.d. , Novi Sad
14.06.2021.Odluka o usvajanju revizorskog izveštaja - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
14.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
14.06.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Kavim Raška a.d., Raška
14.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kavim Raška a.d., Raška
14.06.2021.Odluka o usvajanju revizorskog izveštaja za 2020. godinu - Srbijatransport a.d. Beograd
14.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Srbijatransport a.d. , Beograd
14.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Srbijatransport a.d. , Beograd
14.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Srbijatransport a.d. , Beograd
14.06.2021.Izveštaj sa neodržane odložena Skupština akcionara - Yumco a.d. , Vranje
11.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Philip Morris Operations a.d. , Niš
11.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Philip Morris Operations a.d. , Niš
11.06.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Elektrodizalica a.d. , Beograd
11.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
11.06.2021.Ispravka tehničke greške u Pozivu za redovnu sednicu Skupštine akcionara - Šljunkara a.d. , Bela Crkva
10.06.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Imos a.d. , Šid
10.06.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Hidrograđevinar a.d. , Sremska Mitrovica
10.06.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Trivit mlin a.d. , Vrbas
10.06.2021.Sazivanje vanredne sednice Skupštine akcionara - Centroistok a.d. , Bor
10.06.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Pinki a.d. , Zemun
10.06.2021.Odluka o usvajanju rvizorskog izveštaja - Centroprom a.d. , Beograd
10.06.2021.Odluka o usvajanju revizorskog izveštaja konsolidovanih finansijskih izveštaja - Centroprom a.d. , Beograd
10.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg konsolidovanog izveštaja o poslovanju - Centroprom a.d. , Beograd
10.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju- Centroprom a.d. , Beograd
10.06.2021.Odluka o usvajanju konsolidovanog finansijskog izveštaja - Centroprom a.d. , Beograd
10.06.2021.Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja - Centroprom a.d. , Beograd
10.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Centroprom a.d. , Beograd
10.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Centroprom a.d. , Beograd
10.06.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Centroprom a.d. , Beograd
09.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Dinara Gradnja a.d. , Beograd
09.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Dinara Gradnja a.d. , Beograd
09.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dinara Gradnja a.d. , Beograd
09.06.2021. BELEXsentiment za jun 2021. godine - 09.06.2021.
09.06.2021.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Rasadnik a.d. , Subotica - RSDK
09.06.2021.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Metalservis a.d. , Smederevo - MTSR
09.06.2021.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Rad a.d. , Vrnjačka Banja - RDVB
09.06.2021.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Fatex a.d. , Vučje - FATX
09.06.2021.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Krušik Akumulatori a.d. , Beograd - KSKA
09.06.2021.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Liming a.d. , Beograd - LMNG
09.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Dinara Servis a.d. , Beograd
09.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Dinara Servis a.d. , Beograd
09.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dinara Servis a.d. , Beograd
09.06.2021.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Rumatrans a.d. , Ruma - RMTR
09.06.2021.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Fluid Utva a.d. , Pančevo - FLUT
09.06.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - GP Izgradnja a.d. , Valjevo
09.06.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Srbija Tis a.d. , Zaječar
08.06.2021.Sazivanje redovne sednice Skupštine akcionara - Šljunkara a.d. , Bela Crkva
08.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Institut za tržišna istraživanja a.d. , Beograd
08.06.2021.Odluka o pokriću gubitka - Institut za tržišna istraživanja a.d. , Beograd
08.06.2021.Izveštaj sa održane redovne sednice Skupštine akcionara - Institut za tržišna istraživanja a.d. , Beograd
08.06.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Odžačar a.d., Vrbas
08.06.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Imos a.d. , Šid
08.06.2021.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - PP Miletić a.d. , Sombor
08.06.2021.Ponuda za preuzimanje akcija - PP Miletić a.d. , Sombor
08.06.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Politika a.d. , Beograd
08.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Impol Seval a.d. , Sevojno
08.06.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Centroistok a.d. , Bor
08.06.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - MD - EX a.d. , Kragujevac
08.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - MD - EX a.d. , Kragujevac
08.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - MD - EX a.d. , Kragujevac
08.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - MD - EX a.d. , Kragujevac
08.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kavim Raška a.d., Raška
07.06.2021.Ažurirani informatori - 07.06.2021
07.06.2021.Izveštaj sa redovne Skupštine sa odlukama - Bačka ad Sivac
07.06.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Agroexport a.d. , Beograd
07.06.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Vodoprivreda a.d. , Smederevska Palanka
07.06.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Fadap a.d. , Vrdnik
04.06.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Čokolend a.d. , Paraćin
04.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Jugoinspekt a.d. , Beograd
04.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Jugoinspekt a.d. , Beograd
04.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Proleter a.d. , Arilje
04.06.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Proleter a.d. , Arilje
04.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg Revizorskog izveštaja - NBB Nekretnine a.d., Beograd
04.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - NBB Nekretnine a.d., Beograd
04.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - NBB Nekretnine a.d., Beograd
04.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - NBB Nekretnine a.d., Beograd
03.06.2021. Promena poslovnog imena člana- OTP banka Srbija a.d., Beograd
03.06.2021.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Vojvodina a.d. , Sombor
03.06.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Apos a.d. , Apatin
03.06.2021. BELEX Monthly Report - May 2021- 03.06.2021.
03.06.2021.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Dijamant a.d. , Zrenjanin - DJMN
03.06.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Imos a.d. , Šid
03.06.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Imos a.d. , Šid
03.06.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Imos a.d. , Šid
03.06.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Centroslavija a.d., Novi Sad
03.06.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Centroslavija a.d., Novi Sad
03.06.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Putevi a.d. , Užice
03.06.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Putevi a.d. , Požega
03.06.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
02.06.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
02.06.2021.Ažurirani informatori - 02.06.2021
02.06.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Intereuropa - logističke usluge a.d. , Dobanovci
02.06.2021.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Metalac Home Market a.d. , Novi Sad
02.06.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - dopuna dnevnog reda - Kolut a.d. , Kolut
02.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Podunavlje a.d. , Bačka Palanka
02.06.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Jugoinspekt a.d. , Beograd
02.06.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
02.06.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Politika a.d. , Beograd
02.06.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Fadap a.d. , Vrdnik
02.06.2021.Sazivanje redovne sednice Skupštine akcionara - PP Pobeda a.d. , Pobeda
02.06.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Autotransport a.d. , Beograd
01.06.2021.Sazivanje redovne sednice Skupštine akcionara - PTK Panonija a.d. , Panonija
01.06.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Elektroveze proizvodnja a.d. , Beograd
01.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Elektroveze proizvodnja a.d. , Beograd
01.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Elektroveze proizvodnja a.d. , Beograd
01.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Elektroveze proizvodnja a.d. , Beograd
01.06.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Ratko Mitrović a.d. , Novi Sad
01.06.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Kolut a.d. , Kolut
01.06.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
01.06.2021.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Imos a.d. , Šid
01.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodina a.d. , Sombor
01.06.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Vital a.d. , Vrbas
01.06.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Čokolend a.d. , Paraćin
01.06.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Dunav Re a.d. , Beograd
01.06.2021.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Metalac Proleter Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
01.06.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
01.06.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Kopaonik a.d. , Beograd
01.06.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Elektrodizalica a.d. , Beograd
01.06.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Inos metalbiro a.d. , Beograd
01.06.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Proleter a.d. , Ivanjica
01.06.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Luka Beograd a.d. , Beograd
31.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica
31.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Sloga a.d. , Kać
31.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Komercijalna banka a.d. , Beograd
31.05.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Univerzal a.d. , Kanjiža
31.05.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Univerzal a.d. , Kanjiža
31.05.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Univerzal a.d. , Kanjiža
31.05.2021.Odluka o izmenama Statuta - Lukoil Srbija a.d. , Beograd
31.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Lukoil Srbija a.d. , Beograd
31.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Planum GP a.d. , Beograd
31.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Geosonda - Fundiranje a.d. , Beograd
31.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Klanica 8. Oktobar a.d. , Petrovac
31.05.2021.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2020. godinu - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
31.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Prosveta a.d. , Beograd
31.05.2021.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Goša FSO a.d. , Kragujevac
31.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama 2020/2021 - Centroistok a.d. , Bor
31.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
31.05.2021.Izveštaj o preuzimanju akcija - Vital a.d. , Vrbas
31.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Intereuropa - logističke usluge a.d. , Dobanovci
31.05.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Polet IGK a.d. , Novi Bečej
31.05.2021.Odluka o izmenama i dopunama Statuta - Rapid a.d. , Apatin
28.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Pekarska industrija a.d. , Pančevo
28.05.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja i raspodeli dobiti - Srbijaput a.d. , Beograd
28.05.2021.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Srbijaput a.d. , Beograd
28.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - PP Miletić a.d. , Sombor
28.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara dopuna dnevnog reda 2021. godine - Fasil a.d. , Arilje
28.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
28.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Štamparija Borba a.d. , Beograd
28.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Polet IGK a.d. , Novi Bečej
28.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Zavod za sudska veštačenja a.d. , Novi Sad
28.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Zavod za sudska veštačenja a.d. , Novi Sad
28.05.2021.Statut - Rapid a.d. , Apatin
28.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja
28.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Politika a.d. , Beograd
28.05.2021.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - BB Trade ad Žitište
28.05.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Woksal a.d. , Užice
28.05.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Woksal a.d. , Užice
28.05.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Woksal a.d. , Užice
28.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
28.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Duga a.d. , Beograd
28.05.2021.Poziv za redovnu Skupštinu akcionara zakazanu za 28.06.2021. godine - Zmaj a.d. , Zemun
28.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
28.05.2021.Obaveštenje i Odluka Odbora direktora o sazivanju redovne Skupštine akcionara za 28.06.2021. godine - Zmaj a.d. , Zemun
28.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
28.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Centroistok a.d. , Bor
28.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Miroč a.d. , Kladovo
28.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Rapid a.d. , Apatin
28.05.2021.Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO20193
28.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - RTC Šabac a.d., Šabac
28.05.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Autoventil a.d. , Užice
28.05.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Autoventil a.d. , Užice
28.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Invest - Import a.d. , Beograd
28.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Veterinarski centar a.d., Kraljevo
28.05.2021.Poziv za XIII redovnu sednicu Skupštine akcionara - NIS a.d., Novi Sad
28.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Rade Končar a.d. , Beograd
28.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Pinki a.d. , Zemun
28.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Informatika a.d. , Beograd
28.05.2021.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Jedinstvo - metalogradnja a.d. , Sevojno
28.05.2021.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Fasma a.d. , Beograd
28.05.2021.Predlog Odluke o izmenama i dopunama Statuta - Jedinstvo a.d. , Sevojno
28.05.2021.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Jedinstvo a.d. , Sevojno
28.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Ratar a.d. , Pančevo
28.05.2021.Izveštaj sa održane sednice Skupštine akcionara - Autoventil a.d. , Užice
28.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Metalotehna Trade a.d. , Beograd
28.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Autotehna a.d. , Topola
28.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
28.05.2021.Sazivanje 21. sednice Skupštine akcionara - Jugoslovenski fond za žita a.d. , Beograd
28.05.2021.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2020. godinu - Dimničar a.d. , Beograd
28.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Simpo a.d. , Vranje
27.05.2021.Ažurirani informatori - 27.05.2021
27.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
27.05.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Kopaonik a.d. , Beograd
27.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Geosonda - Fundiranje a.d. , Beograd
27.05.2021.Odbor direktora NIS utvrdio predlog odluke o isplati dividendi - NIS a.d., Novi Sad
27.05.2021.Obaveštenje o odluci Odbora direktora o sazivu XIII redovne sednice Skupštine akcionara - NIS a.d., Novi Sad
27.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - VIK a.d., Vršac
27.05.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dijamant a.d. , Zrenjanin
27.05.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Sloga a.d. , Kać
27.05.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Sloga a.d. , Kać
27.05.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Kać
27.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav Grocka a.d. , Grocka
27.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Luka Senta a.d. , Senta
27.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Tekstil a.d. , Leskovac
27.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - JAA - autorska agencija za Srbiju a.d. , Beograd
27.05.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Farmacoop a.d. , Kać
27.05.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Farmacoop a.d. , Kać
27.05.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Farmacoop a.d. , Kać
27.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Vital a.d. , Vrbas
27.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Granit Peščar a.d. , Ljig
27.05.2021.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Bag a.d. , Bačko Gradište
27.05.2021.Obaveštenje o odluci Nadzornog odbora o sazivanju Skupštine akcionara - Dijamant a.d. , Zrenjanin
27.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Dijamant a.d. , Zrenjanin
27.05.2021.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Trivit Pek a.d. , Vrbas
27.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodinašped a.d. , Novi Sad
27.05.2021.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Bečejska Pekara a.d. , Bečej
27.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Veterinarski centar a.d., Kraljevo
26.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Imos a.d. , Šid
26.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
26.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Bigz Publishing a.d. , Beograd
26.05.2021.Ažurirani informatori - 26.05.2021
26.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Veterinarska stanica a.d., Kikinda
26.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja
26.05.2021.Sazivanje redovne godišnje Skupštine akcionara - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
26.05.2021.Obaveštenje akcionarima o prinudnom otkupu akcija - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
26.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Megal a.d. , Bujanovac
26.05.2021.Najava dostavljanja Godišnjeg konsolidovanog izveštaja za 2020. godinu - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
26.05.2021.Obaveštenje izdavaoca o promenama u značajnom učešću - Elektroveze proizvodnja a.d. , Beograd
26.05.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Elektroveze proizvodnja a.d. , Beograd
26.05.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Elektroveze proizvodnja a.d. , Beograd
26.05.2021.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Raketa a.d. , Sevojno
26.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Đokić NTK a.d. , Knjaževac
26.05.2021.Sazivanje redovne sednice Skupštine akcionara - Aquatus a.d. , Beograd
26.05.2021.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Krušik plastika a.d. , Osečina
26.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - BAS a.d. , Beograd
26.05.2021.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Tabak a.d. , Niš
26.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Svetlost a.d. , Beograd
25.05.2021.Ažurirani informatori - 25.05.2021
25.05.2021.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Potisje precizni liv ad Ada
25.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Tigar a.d. , Pirot
25.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Lasta a.d. , Beograd
25.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
25.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Globos osiguranje a.d. , Beograd
25.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodina a.d., Novi Sad
25.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Duga a.d. , Beograd
25.05.2021.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Panonija a.d. , Pančevo
25.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Goša FSO a.d. , Kragujevac
25.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Ruma fabrika kože a.d. , Ruma
25.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Sremput a.d. , Ruma
25.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Srbija Tis a.d. , Zaječar
25.05.2021.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
25.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Lučić Prigrevica a.d. , Novi Sad
25.05.2021.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2020. godinu- Jedinstvo a.d. , Sevojno
25.05.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Nolit a.d. , Beograd
25.05.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Savremena a.d. , Beograd
25.05.2021.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - GP Izgradnja a.d. , Valjevo
25.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Pobeda Zara a.d. , Petrovaradin
25.05.2021.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd
24.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Tigar a.d. , Pirot
24.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Goša montaža a.d. , Beograd
24.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Pobeda Zara a.d. , Petrovaradin
24.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Pobeda Metalac a.d. , Petrovaradin
24.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Proel a.d. , Beograd
24.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Kosmaj mermer a.d. , Mladenovac
24.05.2021.Odluka o pokriću gubitka - Centroistok a.d. , Bor
24.05.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Centroistok a.d. , Bor
24.05.2021.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Centroistok a.d. , Bor
24.05.2021.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Lazar Nešić a.d. , Subotica
24.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Uniprom a.d. , Novi Pazar
24.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama za 2020. godinu dopunjeno - Štamparija Borba a.d. , Beograd
24.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Fintel energija a.d. , Beograd
24.05.2021.Izveštaj sa održane Skupština akcionara - Usluga a.d. , Bačka Topola
24.05.2021.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Ugoprom a.d. , Novi Kneževac - UGPR
24.05.2021.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Ravnaja a.d., Mali Zvornik - RVNJ
24.05.2021.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Nafta a.d. , Beograd - NFTA
24.05.2021.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Inex Divčibare a.d. , Kosjerić - INXD
24.05.2021.Sazivanje redovvne Skupštine akcionara - Somborske novine a.d. , Sombor
24.05.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Informatika a.d. , Beograd
24.05.2021.Odluka o usvajanju konsolidovanog godišnjeg izveštaja - Informatika a.d. , Beograd
24.05.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Informatika a.d. , Beograd
24.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Veterinarska stanica Šabac a.d. , Šabac
24.05.2021.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Vino župa a.d. , Aleksandrovac
24.05.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Informatika a.d. , Beograd
24.05.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd
24.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Ribarsko gazdinstvo a.d. , Beograd
24.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - ALTA banka a.d. , Beograd
24.05.2021.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Homolje a.d. , Žagubica
24.05.2021.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Homolje a.d. , Žagubica
24.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Tehnoradionica a.d. , Zrenjanin
24.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Interservis a.d. , Futog
24.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Interservis a.d. , Futog
24.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Trivit mlin a.d. , Vrbas
21.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - NBB Nekretnine a.d., Beograd
21.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Vino Kalem a.d. , Velika Drenova
21.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Vino Kalem a.d. , Velika Drenova
21.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Tehnopromet a.d. , Beograd
21.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Sjaj u tami a.d. , Beograd
21.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Nama a.d. , Beograd
21.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama 2020. godine - Progres a.d. , Beograd
21.05.2021.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Putnik a.d. , Novi Sad
21.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Kopaonik a.d. , Beograd
21.05.2021.Sazivanje redovne sednice Skupštine akcionara - Severni Banat a.d. , Kikinda
21.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Duvanska industrija a.d. , Bujanovac
21.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama za 2020. godinu - Jugoslovenski fond za žita a.d. , Beograd
21.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
21.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Fasil a.d. , Arilje
21.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Borac a.d. , Šurjan
21.05.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Borac a.d. , Šurjan
21.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Fabrika hleba i mleka a.d. , Surdulica
21.05.2021.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Hemofluid a.d., Kruševac
21.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
21.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Rudnik Kovin a.d. , Kovin
21.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Fabrika bakarnih cevi a.d. , Majdanpek
20.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodina a.d. , Sombor
20.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - PP Feketić a.d. , Sombor
20.05.2021.Ažurirani informatori - 20.05.2021
20.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
20.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - BAS a.d. , Beograd
20.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Vojvodina a.d. , Sombor
20.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - PP Feketić a.d. , Sombor
20.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - PP Miletić a.d. , Sombor
20.05.2021.Godišnji korigovani konsolidovani izveštaj za 2020. godinu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
20.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Albus a.d. , Novi Sad
20.05.2021.Najava dostavljanja Godišnjeg konsolidovanog izveštaja za 2020. godinu - Jedinstvo a.d. , Sevojno
20.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama za 2020. godinu - Bigz Publishing a.d. , Beograd
20.05.2021.Nacrt Odluke o izmenama i dokupnama Statuta - Utva silosi a.d. , Kovin
20.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Trayal Korporacija u restrukturiranju a.d. , Kruševac
20.05.2021.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Utva silosi a.d. , Kovin
20.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama za 2020. godinu - Zlatarplast a.d. , Nova Varoš
20.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Hemofluid a.d., Kruševac
20.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Omoljica a.d. , Omoljica
20.05.2021.Sazivanje redovne sednice Skupštine akcionara - Dedinje a.d. , Beograd
20.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Savremena administracija a.d. , Beograd
20.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Ćele kula a.d. , Niš
20.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Be - Be a.d. , Bajina Bašta
20.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Koprodukt a.d. , Novi Sad
20.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
20.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - ZGOP a.d. , Novi Sad
20.05.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - ZGOP a.d. , Novi Sad
20.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - SU - marketi a.d. , Subotica
19.05.2021.Ažurirani informatori - 19.05.2021
19.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama za 2020. godinu - Srbijatransport a.d. , Beograd
19.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama za 2020. godinu - Beozaštita a.d. , Beograd
19.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Chemos a.d. , Palić
19.05.2021.Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO21199
19.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
19.05.2021.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Ravnište a.d. , Kruševac - RVNS
19.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
19.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Luka Beograd a.d. , Beograd
19.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Vital a.d. , Vrbas
19.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Farmacoop a.d. , Kać
19.05.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Poslovni objekti a.d. , Beograd
19.05.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
19.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Dimničar a.d. , Beograd
19.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Ratar a.d. , Pančevo
19.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Tehnoradionica a.d. , Zrenjanin
19.05.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Poslovni objekti a.d. , Beograd
19.05.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Poslovni objekti a.d. , Beograd
19.05.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Poslovni objekti a.d. , Beograd
19.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Poslovni objekti a.d. , Beograd
19.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Stari Tamiš a.d. , Pančevo
19.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Standard a.d. , Leskovac
19.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Stoteks a.d. , Novi Sad
19.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Rapid a.d. , Beograd
19.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Swisslion Miloduh a.d. , Kragujevac
18.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Albus a.d. , Novi Sad
18.05.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Senta - promet a.d. , Senta
18.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd
18.05.2021.Odluka o izmenama i dopunama Statuta - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
18.05.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
18.05.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
18.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Proel a.d. , Beograd
18.05.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
18.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Zlatarplast a.d. , Nova Varoš
18.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Goč a.d. , Trstenik
18.05.2021.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - JAA - autorska agencija za Srbiju a.d. , Beograd
18.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Uniprom a.d. , Novi Pazar
18.05.2021.Odložena Skupština akcionara - Progres a.d. , Beograd
18.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
18.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Miroč a.d. , Kladovo
18.05.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Borac a.d. , Šurjan
18.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Tehnohemija a.d. , Sremska Mitrovica
18.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Lukoil Srbija a.d. , Beograd
18.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Magistrala a.d. , Beograd
18.05.2021.Izmena ponude za preuzimanje akcija - Vital a.d. , Vrbas
18.05.2021.Izmena skracenog teksta ponude za preuzimanje akcija - Vital a.d. , Vrbas
17.05.2021.Obaveštenje izdavaoca o promenama u značajnom učešću - Tehnohemija a.d. , Beograd
17.05.2021.Obaveštenje izdavaoca o promenama u značajnom učešću - Tehnohemija a.d. , Beograd
17.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - ZGOP a.d. , Novi Sad
17.05.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Tehnohemija a.d. , Beograd
17.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Iritel a.d. , Beograd
17.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Imtel Komunikacije a.d. , Beograd
17.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
17.05.2021.Obaveštenje akcionara o promenama u značajnom učešću - Tehnohemija a.d. , Beograd
17.05.2021.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2020. godinu - Invest - Import a.d. , Beograd
17.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Fasma a.d. , Beograd
17.05.2021.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2020. godinu - Centroslavija a.d., Novi Sad
17.05.2021.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Jadran a.d., Nova Gajdobra
17.05.2021.Statut - Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica
17.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica
17.05.2021.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Stari Tamiš a.d. , Pančevo
17.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama 2020/2021 - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
17.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Trayal Korporacija u restrukturiranju a.d. , Kruševac
17.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Budućnost a.d., Preševo
14.05.2021.Ažurirani informatori - 14.05.2021
14.05.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Štamparija Borba a.d. , Beograd
14.05.2021.Kvartalni izveštaj za I kvartal 2021. godine - Komercijalna banka a.d. , Beograd
14.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Đuro Salaj a.d. , Beograd
14.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
14.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Dijamant a.d. , Zrenjanin
14.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
14.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Galeb GTE a.d. , Beograd
14.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Galeb FSU a.d. , Beograd
14.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Fintel energija a.d. , Beograd
14.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu, dopuna - GP Izgradnja a.d. , Valjevo
14.05.2021.Kvartalni izveštaj za I kvartal 2021. godine - Fintel energija a.d. , Beograd
14.05.2021.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Ciglana a.d. , Titel
14.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
14.05.2021.Kvartalni izveštaj za I kvartal 2021. godine - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
14.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Sigma a.d. , Beograd
14.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - dopuna - Dijamant a.d. , Zrenjanin
14.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Fasil a.d. , Arilje
14.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Termika-Beograd a.d. , Beograd
14.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Galeb Metaloplastika a.d. , Šabac
14.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
14.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
14.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Zimpa a.d. , Ub
14.05.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Simpo a.d. , Vranje
14.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Ming kovačnica a.d. , Niš
14.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Pekarska industrija a.d. , Pančevo
14.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Severtrans a.d. , Sombor
14.05.2021.Kvartalni izveštaj za I kvartal 2021. godine - Jedinstvo a.d. , Sevojno
14.05.2021.Kvartalni izveštaj za I kvartal 2021. godine - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
14.05.2021.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Tehnička izmena - PP Miletić a.d. , Sombor
14.05.2021.Kvartalni izveštaj za I kvartal 2021. godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
13.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd
13.05.2021.Ažurirani informatori - 13.05.2021
13.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Tehnopromet a.d. , Beograd
13.05.2021.Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO21198
13.05.2021.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Tehnogradnja a.d. , Zrenjanin
13.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
13.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Glas Podrinja a.d. , Šabac
13.05.2021.Periodični sažeti konsolidovani finansijski izveštaji za prva tri meseca 2021. godine - NIS a.d., Novi Sad
13.05.2021.Periodični sažeti finansijski izveštaji za prva tri meseca 2021. godine - NIS a.d., Novi Sad
13.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Prvi partizan Emo a.d. , Užice
13.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Ukus a.d. , Pećinci
13.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Sava a.d. , Pećinci
13.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Lepenski vir a.d. , Pećinci
13.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Venac a.d. , Pećinci
13.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Unioninvest Inženjering i projektovanje a.d. , Beograd
13.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Fero konstrukcije a.d. , Vranje
13.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Fero konstrukcije a.d. , Vranje
13.05.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Čokolend a.d. , Paraćin
13.05.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Čokolend a.d. , Paraćin
13.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Duvanska industrija a.d. , Bujanovac
13.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Pobeda Zara a.d. , Petrovaradin
13.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Pobeda Metalac a.d. , Petrovaradin
13.05.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Svetlost a.d. , Beograd
13.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Severtrans a.d. , Sombor
13.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Jedinstvo a.d. , Sevojno
13.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Neostar a.d. , Novi Sad
13.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Podvis term a.d. , Knjaževac
12.05.2021.Ažurirani informatori - 12.05.2021
12.05.2021.Rešenje o smanjenju broju akcija uključenih na MTP Belex - Vojvodina a.d. , Sombor - VJSO
12.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Užice
12.05.2021.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Kadinjača a.d. , Užice
12.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Borac a.d. , Šurjan
12.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Vojvodina a.d., Srbobran
12.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Imos a.d. , Šid
12.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
12.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Ribarsko gazdinstvo a.d. , Beograd
12.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
12.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
12.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Fabrika bakarnih cevi a.d. , Majdanpek
12.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Globos osiguranje a.d. , Beograd
12.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Srbijatransport a.d. , Beograd
12.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Rudo a.d. , Beograd
12.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Mlava a.d., Vučak
12.05.2021.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Kosmaj a.d. , Mladenovac
12.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Inex Velepromet a.d. , Vučak
12.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Nama a.d. , Beograd
12.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Sjaj u tami a.d. , Beograd
12.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - GP Izgradnja a.d. , Valjevo
12.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Ming kovačnica a.d. , Niš
12.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
12.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Miroč a.d. , Kladovo
12.05.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg konsolidovanog izveštaja za 2020. godinu - Svetlost a.d. , Beograd
12.05.2021.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2020. godinu - Svetlost a.d. , Beograd
12.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
12.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Woksal a.d. , Užice
12.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Nova Peščara a.d. , Deliblato
12.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Nova Peščara a.d. , Deliblato
12.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Hotel Park a.d. , Novi Sad
12.05.2021.Obaveštenje o isplati razlike u ceni akcija - Globos osiguranje a.d. , Beograd
12.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Goša montaža a.d. , Beograd
11.05.2021.Ažurirani informatori - 11.05.2021
11.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Termovent SC Livnica čelika a.d. , Bačka Topola
11.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Alfa plam a.d. , Vranje
11.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Magistrala a.d. , Beograd
11.05.2021.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Hemijska industrija a.d. , Vranje
11.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Unioninvest Inženjering i projektovanje a.d. , Beograd
11.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Kosmaj mermer a.d. , Mladenovac
11.05.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Magistrala a.d. , Beograd
11.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
11.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Dinara a.d. , Beograd
11.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodina a.d. , Sombor
11.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Luka Senta a.d. , Senta
11.05.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Svetlost a.d. , Beograd
11.05.2021.Izmena skraćenog teksta ponude za preuzimanje akcija - Vital a.d. , Vrbas
11.05.2021.Izmena Ponude za preuzimanje akcija - Vital a.d. , Vrbas
11.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Proel a.d. , Beograd
11.05.2021.Obaveštenje društva o značajnom učešću - Vojvodina a.d. , Sombor
11.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Granit Peščar a.d. , Ljig
11.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Intereuropa - logističke usluge a.d. , Dobanovci
11.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
11.05.2021.Poslovanje NIS grupe u prvom kvartalu 2021. godine - NIS a.d., Novi Sad
11.05.2021.Kvartalni izveštaj za prvi kvartal 2021. godine - NIS a.d., Novi Sad
11.05.2021.Najava dostavljanja kvartalnog izveštaja za I kvartal 2021. godine - Aerodrom Nikola Tesla a.d., Beograd
11.05.2021.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja za I kvartal 2021. godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
11.05.2021.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja za I kvartal 2021. godine - Jedinstvo a.d. , Sevojno
11.05.2021.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja za I kvartal 2021. godine - Komercijalna banka a.d. , Beograd
11.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Proleter a.d. , Ivanjica
11.05.2021.Najava dostavljanja i objave Kvartalnog izveštaja za I kvartal 2021. godine - Fintel energija a.d. , Beograd
11.05.2021.Godišnji Konsolidovani izveštaj za 2020. godinu - Štamparija Borba a.d. , Beograd
11.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Prvi partizan Emo a.d. , Užice
11.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
11.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Fadap a.d. , Vrdnik
11.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Beograd promet a.d. , Zemun
11.05.2021.Sazivanje redovne sednice Skupštine akcionara - Inex - bakar a.d. , Majdanpek
10.05.2021.Ažurirani informatori - 10.05.2021
10.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Stoteks a.d. , Novi Sad
10.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
10.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Sloga a.d. , Užice
10.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Impol Seval a.d. , Sevojno
10.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Đuro Salaj a.d. , Beograd
10.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Jugoinspekt a.d. , Beograd
10.05.2021.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Kadinjača a.d. , Užice
10.05.2021.Odluka o raspodeli dobiti - Rudo a.d. , Beograd
10.05.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Rudo a.d. , Beograd
10.05.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rudo a.d. , Beograd
10.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Koprodukt a.d. , Novi Sad
10.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Philip Morris Operations a.d. , Niš
10.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Minel Koncern a.d. , Beograd
10.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Kosmaj a.d. , Mladenovac
10.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - ALTA banka a.d. , Beograd
10.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Mladost a.d. , Aleksandrovac
10.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Pekara 1. maj a.d. , Vršac
10.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Termika-Beograd a.d. , Beograd
10.05.2021.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja za I kvartal 2021. godine - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
10.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Dimničar a.d. , Beograd
10.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Raketa a.d. , Sevojno
10.05.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Vojvodina a.d. , Sombor
10.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Prvi partizan Emo a.d. , Užice
10.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Prosveta a.d. , Beograd
10.05.2021.Konsolidovani godišnji izveštaj za 2020.godinu - ZMAJ a.d. , Zemun
10.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Fadap a.d. , Vrdnik
10.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020.godinu - ZMAJ a.d. , Zemun
10.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Odžačar a.d. , Sombor
10.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - PP Pobeda a.d. , Pobeda
10.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - PTK Panonija a.d. , Panonija
10.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Žitopek a.d. , Niš
10.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Goša montaža a.d. , Beograd
10.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Vital a.d. , Vrbas
10.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Spektar invest a.d. , Paraćin
10.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Pekarska industrija a.d. , Pančevo
10.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Juhortrans a.d. , Jagodina
10.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Industrija nameštaja Bajmok a.d. , Bajmok
10.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Polet IGK a.d. , Novi Bečej
10.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
10.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
10.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Centroprom a.d. , Beograd
10.05.2021.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Poništaj sopstvenih akcija - Vojvodina a.d. , Sombor
10.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Tehnohemija a.d. , Sremska Mitrovica
10.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Polet IGK a.d. , Novi Bečej
10.05.2021.Obaveštenje izdavaoca o promenama u značajnom učešću - Tehnohemija a.d. , Beograd
10.05.2021.Odluka o izmenama i dopunama Statututa - Termika-Beograd a.d. , Beograd
10.05.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Klanica 8. Oktobar a.d. , Petrovac
07.05.2021.Ažurirani informatori - 07.05.2021
07.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Hotel Park a.d. , Novi Sad
07.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Sremput a.d. , Ruma
07.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Ruma fabrika kože a.d. , Ruma
07.05.2021.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Voćar a.d. , Svilajnac - VRBG
07.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Hotel Park a.d. , Novi Sad
07.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Klanica 8. Oktobar a.d. , Petrovac
07.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Fasil a.d. , Arilje
07.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Putevi a.d. , Užice
07.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Unioninvest Inženjering i projektovanje a.d. , Beograd
07.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
07.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Palisad a.d. , Zlatibor
07.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Elkok a.d. , Kosjerić
07.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - RTC Šabac a.d., Šabac
07.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Tehnoservis a.d. , Beograd
07.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Invest - Import a.d. , Beograd
07.05.2021.Konsolidovani godišnji izveštaj za 2020. godinu - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
07.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Imos a.d. , Šid
07.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
07.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Dinara a.d. , Beograd
07.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Somborske novine a.d. , Sombor
07.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Trivit mlin a.d. , Vrbas
07.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Centroslavija a.d., Novi Sad
07.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Blagoje Kostić - Crni Marko a.d. , Pirot
07.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica
07.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Pobeda Zara a.d. , Petrovaradin
07.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
07.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Minos a.d. , Gornji Milanovac
07.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu- Lukoil Srbija a.d. , Beograd
07.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Proel a.d. , Beograd
07.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
07.05.2021.Konsolidovani godišnji izveštaj za 2020. godinu - Centroprom a.d. , Beograd
07.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Inos metalbiro a.d. , Beograd
07.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Rapid a.d. , Beograd
07.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - ZGOP a.d. , Novi Sad
07.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Elektro industrijska servisna mreža a.d. , Beograd
07.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Yumco a.d. , Vranje
07.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Medifarm a.d. , Beograd
07.05.2021.Konsolidovani godišnji izveštaj za 2020. godine - Simpo a.d. , Vranje
07.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Hemijska industrija a.d. , Vranje
07.05.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Tehnohemija a.d. , Beograd
07.05.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Tehnohemija a.d. , Beograd
07.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Dinara Gradnja a.d. , Beograd
07.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Dinara Servis a.d. , Beograd
07.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - BB Trade a.d. , Žitište
07.05.2021.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Bačka a.d., Sivac
07.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
07.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Kavim Raška a.d., Raška
07.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Jadran a.d., Nova Gajdobra
07.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Somborske novine a.d. , Sombor
07.05.2021.Predlog izmena i dopuna Statuta - Neostar a.d. , Novi Sad
07.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Institut za tržišna istraživanja a.d. , Beograd
07.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Svetlost a.d. , Beograd
07.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Ratar a.d. , Pančevo
07.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Tehnohemija a.d. , Beograd
07.05.2021.Godišnji izveštaj 2020. godinu - Beozaštita a.d. , Beograd
07.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Srbija Tis a.d. , Zaječar
07.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Kavim Raška a.d., Raška
07.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Duga a.d. , Beograd
06.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Philip Morris Operations a.d. , Niš
06.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Tehnogradnja a.d. , Zrenjanin
06.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Tigar a.d. , Pirot
06.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Bag a.d. , Bačko Gradište
06.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Vojvodina a.d., Novi Sad
06.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Ciglana a.d. , Titel
06.05.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodina a.d., Novi Sad
06.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Neostar a.d. , Novi Sad
06.05.2021.Najava dostave i objave Kvartalnog izveštaja za prvi kvartal 2021. godine - NIS a.d., Novi Sad
06.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Crveni signal a.d. , Beograd
06.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Obnova a.d. , Beograd
06.05.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Svetlost a.d. , Beograd
06.05.2021.Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2020. godinu - Svetlost a.d. , Beograd
06.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
06.05.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Progres a.d. , Beograd
06.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Stari Tamiš a.d. , Pančevo
06.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Rade Končar a.d. , Beograd
06.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Geosonda - Fundiranje a.d. , Beograd
06.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Veterinarska stanica a.d., Kikinda
06.05.2021.Konsolidovani godišnji izveštaj za 2020. godinu - Alfa plam a.d. , Vranje
06.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
06.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - BB Trade a.d. , Žitište
06.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Ming kovačnica a.d. , Niš
06.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Mlava a.d., Vučak
06.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Inex Velepromet a.d. , Vučak
06.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Interservis a.d. , Futog
05.05.2021.Član berze - Banca Intesa a.d. , Beograd - postaje korisnik BELEX FIXAPI modula od 05. maja 2021. godine
05.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Koprodukt a.d. , Novi Sad
05.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Stoteks a.d. , Novi Sad
05.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Hemijska industrija a.d. , Vranje
05.05.2021.Ažurirani informatori - 05.05.2021
05.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Minel Koncern a.d. , Beograd
05.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Pekara 1. maj a.d. , Vršac
05.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Autokuća Raketa a.d. , Sevojno
05.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Takovo transport a.d. , Beograd
05.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Irmovo a.d. , Kisač
05.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Aquatus a.d. , Beograd
05.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Pobeda Metalac a.d. , Petrovaradin
05.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Magistrala a.d. , Beograd
05.05.2021.Poziv akcionarima za vanrednu sednicu Skupštine akcionara - Dijamant a.d. , Zrenjanin
05.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Dijamant a.d. , Zrenjanin
05.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Voćar a.d. , Svilajnac
05.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Apos a.d. , Apatin
05.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Sloga a.d. , Kać
05.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Metaloplastika a.d. , Čajetina
05.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Luka Senta a.d. , Senta
05.05.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Putevi a.d. , Užice
05.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
05.05.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
05.05.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - ALTA banka a.d. , Beograd
05.05.2021.Godišnji izveštaj za2020. godinu - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
05.05.2021.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2020. godinu - Luka Beograd a.d. , Beograd
05.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Kopaonik a.d. , Beograd
05.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Proleter a.d. , Arilje
05.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
05.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Rad a.d. , Beograd
05.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Elektroveze proizvodnja a.d. , Beograd
05.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Agroexport a.d. , Beograd
05.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Srbijatransport a.d. , Beograd
05.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Sigma a.d. , Beograd
05.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Partenon M.A.M. Sistem a.d. , Beograd
05.05.2021.BELEX Monthly Report - April 2021
05.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - VD Dunav a.d. , Bačka Palanka
05.05.2021.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2020. godinu - Tigar a.d. , Pirot - Korekcija
05.05.2021.Kodeks korporativnog upravljanja - Fintel energija a.d. , Beograd - Upitnik
05.05.2021.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2020. godinu - Fintel energija a.d. , Beograd
05.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Fintel energija a.d. , Beograd
05.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Luka Beograd a.d. , Beograd
05.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Dunav Re a.d. , Beograd
05.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Panonija a.d. , Pančevo
05.05.2021.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2020. godinu - Hemofluid a.d., Kruševac
05.05.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Elektroveze proizvodnja a.d. , Beograd
05.05.2021.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Yumco a.d. , Vranje
05.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Trivit Pek a.d. , Vrbas
05.05.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Potisje precizni liv a.d. , Ada
05.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Hemofluid a.d., Kruševac
05.05.2021.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2020. godinu - Lasta a.d. , Beograd
05.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Lasta a.d. , Beograd
05.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - PP Feketić a.d. , Sombor
05.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Fabrika hleba i mleka a.d. , Surdulica
05.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Zavod za sudska veštačenja a.d. , Novi Sad
05.05.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - PP Miletić a.d. , Sombor
05.05.2021.BELEXsentiment za maj 2021. godine
29.04.2021.Ažurirani informatori - 29.04.2021
29.04.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dimničar a.d. , Beograd
29.04.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Bečejska Pekara a.d. , Bečej
29.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - ALTA banka a.d. , Beograd
29.04.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Metaloplastika a.d. , Čajetina
29.04.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Impol Seval a.d. , Sevojno
29.04.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Jugoinspekt a.d. , Beograd
29.04.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Irmovo a.d. , Kisač
29.04.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Autoprevoz Janjušević a.d. , Priboj
29.04.2021.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Autoprevoz Janjušević a.d. , Priboj
29.04.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Autoprevoz Janjušević a.d. , Priboj
29.04.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - ZGOP a.d. , Novi Sad
29.04.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Inex - bakar a.d. , Majdanpek
29.04.2021.Ostale informacije - Odluka o prinudnom otkupu akcija - Intereuropa - logističke usluge a.d. , Dobanovci
29.04.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Intereuropa - logističke usluge a.d. , Dobanovci
29.04.2021.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2020. godinu - Tigar a.d. , Pirot
29.04.2021.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Fadap a.d. , Vrdnik
29.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Galeb GTE a.d. , Beograd
29.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Tigar a.d. , Pirot
29.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
29.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Alfa plam a.d. , Vranje
29.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Pinki a.d. , Zemun
29.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Fero konstrukcije a.d. , Vranje
29.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Vojvodina a.d. , Sombor
29.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Centroistok a.d. , Bor
29.04.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Alfa plam a.d. , Vranje
29.04.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Takovo transport a.d. , Beograd
29.04.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Rapid a.d. , Beograd
29.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Goč a.d. , Trstenik
29.04.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Goč a.d. , Trstenik
29.04.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Megal a.d. , Bujanovac
29.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Metalac Home Market a.d. , Novi Sad
29.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Autotehna a.d. , Topola
29.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Galeb FSU a.d. , Beograd
29.04.2021.Izmena Ponude za preuzimanje akcija - Vital a.d. , Vrbas
29.04.2021.Izmena skraćenog teksta ponude za preuzimanje akcija - Vital a.d. , Vrbas
29.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Inex Budućnost a.d. , Požega
29.04.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Jedinstvo - metalogradnja a.d. , Sevojno
29.04.2021.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Voćar a.d. , Svilajnac
29.04.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Grupa Univerexport Bačka a.d. , Bačka Palanka
29.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Hidrograđevinar a.d. , Sremska Mitrovica
29.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Globos osiguranje a.d. , Beograd
29.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Dijamant a.d. , Zrenjanin
29.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Veterinarski centar a.d., Kraljevo
29.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Galeb Metaloplastika a.d. , Šabac
29.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Centroprom a.d. , Beograd
29.04.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Woksal a.d. , Užice
29.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godina - Woksal a.d. , Užice
29.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Elektrodizalica a.d. , Beograd
29.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Jedinstvo a.d. , Sevojno
29.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Rapid a.d. , Apatin
29.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Bečejska Pekara a.d. , Bečej
29.04.2021.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2020. godinu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
29.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Zimpa a.d. , Ub
29.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Philip Morris Operations a.d. , Niš
29.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Trayal Korporacija u restrukturiranju a.d. , Kruševac
29.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Metalac Proleter Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
29.04.2021.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2020. godinu - Dijamant a.d. , Zrenjanin
29.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Bag a.d. , Bačko Gradište
29.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Podunavlje a.d. , Bačka Palanka
29.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Tekstil a.d. , Leskovac
29.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Zlatibor gradnja a.d. , Beograd
29.04.2021.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd
29.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Trivit Pek a.d. , Vrbas
29.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Bigz Publishing a.d. , Beograd
29.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
29.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Ravnište a.d. , Kruševac
29.04.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Univerzal a.d. , Kanjiža
29.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Jedinstvo - metalogradnja a.d. , Sevojno
29.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
29.04.2021.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2020. godinu - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
29.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
29.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
29.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Sistem FTO 011 a.d. , Beograd
29.04.2021.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2020. godinu - Insa a.d. , Zemun
29.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Insa a.d. , Zemun
29.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Tehnoradionica a.d. , Zrenjanin
29.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Lazar Nešić a.d. , Subotica
29.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - JAA - autorska agencija za Srbiju a.d. , Beograd
29.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Chemos a.d. , Palić
29.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Veterinarska stanica Koceljeva a.d. , Koceljeva
29.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Cer a.d. , Čačak
29.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
29.04.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
29.04.2021.Upitnik o praksi korporativnog upravljanja - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
29.04.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
29.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
29.04.2021.Upitnik o praksi korporativnog upravljanja - Komercijalna banka a.d. , Beograd
29.04.2021.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2020. godinu - Komercijalna banka a.d. , Beograd
29.04.2021.Upitnik o praksi korporativnog upravljanja - NIS a.d., Novi Sad
29.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Komercijalna banka a.d. , Beograd
29.04.2021.Napomena u skladu sa članom 51. Zakona o tržištu kapitala - NIS a.d., Novi Sad
29.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - NIS a.d., Novi Sad
29.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Be - Be a.d. , Bajina Bašta
29.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Nama a.d. , Beograd
29.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Sjaj u tami a.d. , Beograd
29.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Kosmaj mermer a.d. , Mladenovac
29.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Savremena a.d. , Beograd
29.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Nolit a.d. , Beograd
29.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Jadran a.d., Nova Gajdobra
29.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Megal a.d. , Bujanovac
28.04.2021.Ažurirani informatori - 28.04.2021
28.04.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ravnište a.d. , Kruševac
28.04.2021.Obaveštenje o odluci Odbora direktora o sazivanju Skupštine akcionara - NBB Nekretnine a.d., Beograd
28.04.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - NBB Nekretnine a.d., Beograd
28.04.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Globos osiguranje a.d. , Beograd
28.04.2021.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Sremput a.d. , Ruma
28.04.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Metalac Proleter Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
28.04.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Fadap a.d. , Vrdnik
28.04.2021.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam a.d. , Vranje
28.04.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Podunavlje a.d. , Bačka Palanka
28.04.2021.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam a.d. , Vranje
28.04.2021.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam a.d. , Vranje
28.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Ćele kula a.d. , Niš
28.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Inles Komerc a.d. , Novi Sad
28.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - BAS a.d. , Beograd
28.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Savremena administracija a.d. , Beograd
28.04.2021.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2020. godinu - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
28.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
28.04.2021.Rešenje o smanjenju broju akcija uključenih na MTP Belex - Senta - promet a.d. , Senta - SNPR
28.04.2021.INS - Fadap a.d. , Vrdnik
28.04.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Fadap a.d. , Vrdnik
28.04.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Inex - bakar a.d. , Majdanpek
28.04.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Inex - bakar a.d. , Majdanpek
28.04.2021.Odluka o raspodeli dobiti i isplati dividende za 2020. godinu - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
28.04.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Elkok a.d. , Kosjerić
28.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Autoventil a.d. , Užice
28.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Graditelj a.d. , Beograd
28.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Zlatarplast a.d. , Nova Varoš
28.04.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Fadap a.d. , Vrdnik
28.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Nikola Tesla EI a.d. , Beograd
28.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Nova Peščara a.d. , Deliblato
28.04.2021.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2020. godinu - Utva silosi a.d. , Kovin
28.04.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Fadap a.d. , Vrdnik
28.04.2021.Konsolidovani godišnji izveštaj za 2020. godinu - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
28.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
28.04.2021.Godišnji izveštaj 2020. godinu - Jugoslovenski fond za žita a.d. , Beograd
28.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Termika-Beograd a.d. , Beograd
28.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Ciglana a.d. , Titel
28.04.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
28.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Autotransport a.d. , Beograd
28.04.2021.Obaveštenje u vezi sa isplatom razlike u ceni akcija - Dijamant a.d. , Zrenjanin
28.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Tehnopromet a.d. , Beograd
28.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Glas Podrinja a.d. , Šabac
28.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Imtel Komunikacije a.d. , Beograd
28.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Vojvodina a.d., Novi Sad
28.04.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu- Taratrans a.d. , Bajina Bašta
28.04.2021.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Taratrans a.d. , Bajina Bašta
28.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Taratrans a.d. , Bajina Bašta
28.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Vino Kalem a.d. , Velika Drenova
28.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Metalotehna Trade a.d. , Beograd
28.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Univerzal a.d. , Kanjiža
28.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Poslovni objekti a.d. , Beograd
28.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Jugoinspekt a.d. , Beograd
28.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Potisje precizni liv a.d. , Ada
28.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Ikarbus a.d. , Beograd
28.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Vojvodina a.d., Srbobran
28.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Ribarsko gazdinstvo a.d. , Beograd
28.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Borac a.d. , Šurjan
28.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Đokić NTK a.d. , Knjaževac
28.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Grupa Univerexport Bačka a.d. , Bačka Palanka
28.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja
27.04.2021.Ažurirani informatori - 27.04.2021
27.04.2021.Najava dostavljanja godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Fintel energija a.d. , Beograd
27.04.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Taratrans a.d. , Bajina Bašta
27.04.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Bačka a.d., Sivac
27.04.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Severni Banat a.d. , Kikinda
27.04.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Senta - promet a.d. , Senta
27.04.2021.Obaveštenje o otuđenju sopstvenih akcija - Dijamant a.d. , Zrenjanin
27.04.2021.Sazivanje ponovne Skupštine akcionara - Poslovni objekti a.d. , Beograd
27.04.2021.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara sa odlukama - Grupa Univerexport Bačka a.d. , Bačka Palanka
27.04.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Autotehna a.d. , Topola
27.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Institut za tržišna istraživanja a.d. , Beograd
27.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Swisslion Miloduh a.d. , Kragujevac
27.04.2021.Odluka o raspodeli dobiti - Osnova projekt a.d. , Beograd
27.04.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Osnova projekt a.d. , Beograd
27.04.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Osnova projekt a.d. , Beograd
27.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Severni Banat a.d. , Kikinda
27.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Bačka a.d., Sivac
27.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Sloga a.d. , Užice
27.04.2021.Obaveštenje izdavaoca o promenama u značajnom učešću - Autotehna a.d. , Topola
27.04.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Chemos a.d. , Palić
27.04.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Savremena a.d. , Beograd
27.04.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Savremena a.d. , Beograd
27.04.2021.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Voćar a.d. , Svilajnac
27.04.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Nolit a.d. , Beograd
27.04.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Nolit a.d. , Beograd
27.04.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Nolit a.d. , Beograd
27.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020.godinu - Fasma a.d. , Beograd
27.04.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Hidrograđevinar a.d. , Sremska Mitrovica
27.04.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Hidrograđevinar a.d. , Sremska Mitrovica
27.04.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Savremena a.d. , Beograd
27.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Goša FSO a.d. , Simićevo
26.04.2021.Ažurirani informatori - 26.04.2021
26.04.2021.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2020. godinu - Informatika a.d. , Beograd
26.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Tehnogradnja a.d. , Zrenjanin
26.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Informatika a.d. , Beograd
26.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Lučić Prigrevica a.d. , Novi Sad
26.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd
26.04.2021.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2020. godinu - Impol Seval a.d. , Sevojno
26.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Impol Seval a.d. , Sevojno
26.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Standard a.d. , Leskovac
26.04.2021.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2020. godinu - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
26.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
26.04.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Mlava a.d., Vučak
26.04.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Autotehna a.d. , Topola
26.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Fabrika opruga Čačak a.d. , Čačak
26.04.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
26.04.2021.Najava dostave i objave Godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - NIS a.d., Novi Sad
26.04.2021.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Hajdučica a.d. , Hajdučica
26.04.2021.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2020. godinu - Hajdučica a.d. , Hajdučica
26.04.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Standard a.d. , Leskovac
26.04.2021.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Senta - promet a.d. , Senta
26.04.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Inex-Uzor a.d., Negotin
26.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Inex-Uzor a.d., Negotin
26.04.2021.Najava dostavljanja Godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Jedinstvo a.d. , Sevojno
26.04.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Tržnica a.d. , Subotica
26.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Simpo a.d. , Vranje
26.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Termovent SC Livnica čelika a.d. , Bačka Topola
26.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Osnova projekt a.d. , Beograd
26.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Dedinje a.d. , Beograd
26.04.2021.Najava dostavljanja Godišnjeg izveštaja za 2020.godinu - Komercijalna banka a.d. , Beograd
26.04.2021.Najava dostavljanja Informatora o izdavaocu - Komercijalna banka a.d. , Beograd
26.04.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Autotehna a.d. , Topola
26.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - NBB Nekretnine a.d., Beograd
26.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Putevi a.d. , Požega
26.04.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Tabak a.d. , Niš
26.04.2021.Najava dostavljanja Godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
26.04.2021.Najava dostavljanja Godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
26.04.2021.Najava dostavljanja informatora o izdavaocu - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
26.04.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Philip Morris Operations a.d. , Niš
26.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica
26.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Veterinarska stanica Šabac a.d. , Šabac
26.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Autoprevoz Janjušević a.d. , Priboj
26.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Albus a.d. , Novi Sad
26.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Dunav Grocka a.d. , Grocka
26.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu- Tabak a.d. , Niš
23.04.2021.Ažurirani informatori - 23.04.2021
23.04.2021.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2020. godinu - Sigurnost - As a.d. , Beograd
23.04.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Inex Velepromet a.d. , Vučak
23.04.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sigurnost - As a.d. , Beograd
23.04.2021.Najava dostavljanja Godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
23.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Sigurnost - As a.d. , Beograd
23.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Homolje a.d. , Žagubica
23.04.2021.Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO20193
23.04.2021.Najava dostavljanja Informatora - Jedinstvo a.d. , Sevojno
23.04.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Minel Koncern a.d. , Beograd
23.04.2021.Održana CLX pisana sednica Odbora direktora - NIS a.d., Novi Sad
23.04.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Štamparija Borba a.d. , Beograd
22.04.2021.Ažurirani informatori - 22.04.2021
22.04.2021.Obaveštenje o prinudnom otkupu akcija - Dijamant a.d. , Zrenjanin
22.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - IO Beograd a.d. , Beograd
22.04.2021.Odluka o dopuni dnevnog reda - Vojvodina a.d., Novi Sad
22.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Dunav Grocka a.d. , Grocka
22.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Kadinjača a.d. , Užice
22.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Inex - bakar a.d. , Majdanpek
22.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Severtrans a.d. , Sombor
22.04.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Dunav Grocka a.d. , Grocka
22.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - VIK a.d., Vršac
22.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Neostar a.d. , Novi Sad
22.04.2021.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - Vital a.d. , Vrbas
21.04.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Iritel a.d. , Beograd
21.04.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Putnik a.d. , Novi Sad
21.04.2021.Ažurirani informatori - 21.04.2021
21.04.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Borac a.d. , Šurjan
21.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Farmacoop a.d. , Kać
21.04.2021.Obaveštenje izdavaoca o promenama u značajnom učešću - Dinara a.d. , Beograd
21.04.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Svetlost a.d. , Beograd
21.04.2021.Informacija za akcionare u vezi sa održavanjem Skupštine akcionara - Informatika a.d. , Beograd
21.04.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Informatika a.d. , Beograd
21.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Putnik a.d. , Novi Sad
21.04.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Farmacoop a.d. , Kać
21.04.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Kać
21.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Mladost a.d. , Aleksandrovac
21.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Auto kuća Leskovac a.d. , Leskovac
21.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Reč naroda a.d. , Požarevac
20.04.2021.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Četkara a.d. , Novi Sad - CETK
20.04.2021.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Mlinovi a.d. , Čurug - MLIN
20.04.2021.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Vojvodina sport a.d. , Novi Sad - VOSP
20.04.2021.Izveštaj o preuzimanju akcija - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
20.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Dinara Gradnja a.d. , Beograd
20.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Dinara Servis a.d. , Beograd
20.04.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Dinara a.d. , Beograd
20.04.2021.Izveštaj sa održane vanredne sednice Skupštine akcionara - Centroistok a.d. , Bor
20.04.2021.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Tržnica a.d. , Subotica
20.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Tržnica a.d. , Subotica
20.04.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica
20.04.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Krušik plastika a.d. , Osečina
20.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Krušik plastika a.d. , Osečina
19.04.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Dinara a.d. , Beograd
19.04.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mladost a.d. , Aleksandrovac
19.04.2021.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Izolacija holding a.d. , Beograd - IZLC
19.04.2021.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Sloboda GP a.d. , Obrenovac - SLBG
19.04.2021.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Unifarm a.d. , Zemun - UNFZ
19.04.2021.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Utva Proing a.d. , Pančevo - UTPR
19.04.2021.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Autovojvodina a.d. , Novi Sad - AVJD
19.04.2021.Ažurirani informatori - 19.04.2021
19.04.2021.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Autotehna a.d. , Beograd - ATHN
19.04.2021.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Autograna a.d. , Priboj - ATGR
19.04.2021.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Brvenik a.d. , Raška - BRVN
19.04.2021.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Inicijal a.d. , Beograd - INCL
19.04.2021.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Inex - Nova Varoš a.d. , Nova Varoš - INNV
19.04.2021.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Srbija turist a.d. , Niš - SRTU
19.04.2021.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Projektinvest a.d. , Novi Sad - PRIV
19.04.2021.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Naras group a.d. , Surdulica - NRSG
19.04.2021.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - EI Autoservis a.d. , Niš - EIAS
19.04.2021.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Danilo Bošković a.d. , Grdelica - DBOS
19.04.2021.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Hladnjača a.d. , Čačak - HLCA
19.04.2021.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Cooperativa a.d. , Beograd - COOP
19.04.2021.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Signalservis a.d. , Leskovac - SGNL
19.04.2021.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Inex Loris a.d. , Beograd - INLO
19.04.2021.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Plastika a.d. , Kladovo - PLST
19.04.2021.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - 8. novembar a.d. , Lebane - ONOL
19.04.2021.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Srednji Banat a.d., Sečanj - SBNT
19.04.2021.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Srbijaput a.d. , Beograd
19.04.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Vagar a.d. , Futog
19.04.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - NIP Zrenjanin a.d., Zrenjanin
19.04.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Srbijaput a.d. , Beograd
19.04.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Magistrala a.d. , Beograd
19.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Srbijaput a.d. , Beograd
16.04.2021.Ažurirani informatori - 16.04.2021
16.04.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Simpo a.d. , Vranje
16.04.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Dinara a.d. , Beograd
16.04.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Klanica 8. Oktobar a.d. , Petrovac
16.04.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dijamant a.d. , Zrenjanin
16.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - MD - EX a.d. , Kragujevac
16.04.2021.Obaveštenje izdavaoca o promenama u značajnom učešću - Dinara a.d. , Beograd
16.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Rudo a.d. , Beograd
16.04.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - NIP Zrenjanin a.d., Zrenjanin
16.04.2021.Upitnik o praksi korporativnog upravljanja - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
16.04.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - NIP Zrenjanin a.d., Zrenjanin
16.04.2021.Najava dostavljanja Informatora o izdavaocu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
16.04.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - NIP Zrenjanin a.d., Zrenjanin
16.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Senta - promet a.d. , Senta
15.04.2021.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Dunav Grupa Agregati a.d., Novi Sad - DNGA
15.04.2021.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Žitosrem a.d. , Inđija - ZISR
15.04.2021.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Homolje a.d. , Žagubica
15.04.2021.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jedinstvo a.d. , Sevojno
15.04.2021.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Kadinjača a.d. , Užice
15.04.2021.Obaveštenje jabnog društva o značajnom učešću - Inos metalbiro a.d. , Beograd
15.04.2021.Obaveštenje javnog društva o značajnom učešću - Inos metalbiro a.d. , Beograd
15.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Uniprom a.d. , Novi Pazar
15.04.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Revnost a.d. , Novi Sad
15.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Štamparija Borba a.d. , Beograd
14.04.2021.Ažurirani informatori - 14.04.2021
14.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Iritel a.d. , Beograd
14.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Kosmaj a.d. , Mladenovac
14.04.2021.Sazivanje redovne sednice Skupštine akcionara - Centroistok a.d. , Bor
14.04.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
14.04.2021.Ponuda za preuzimanje akcija - Vital a.d. , Vrbas
14.04.2021.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje - Vital a.d. , Vrbas
13.04.2021.Najava dostavljanja Informatora o izdavaocu - NIS a.d., Novi Sad
13.04.2021.Izveštaj o preuzimanju akcija - Komercijalna banka a.d. , Beograd
13.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Nedeljne novine a.d. , Bačka Palanka
13.04.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Utva silosi a.d. , Kovin
13.04.2021.Odluka o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP - Voćar a.d. , Svilajnac
13.04.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Voćar a.d. , Svilajnac
13.04.2021.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2020. godinu - Revnost ad Novi Sad
12.04.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodina a.d., Novi Sad
12.04.2021.Otkazana Skupština akcionara - Vojvodina a.d., Novi Sad
12.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Budućnost a.d., Preševo
12.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Revnost a.d. , Novi Sad
12.04.2021.Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO20190
12.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Fabrika bakarnih cevi a.d. , Majdanpek
12.04.2021.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara sa odlukama - Revnost a.d. , Novi Sad
12.04.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
12.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Duvanska industrija a.d. , Bujanovac
09.04.2021.Ažurirani informatori - 09.04.2021
09.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
09.04.2021.Statut - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
09.04.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
09.04.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vagar a.d. , Futog
08.04.2021.Ažurirani informatori - 08.04.2021
08.04.2021.Ostale informacije - Tigar a.d. , Pirot
08.04.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Usluga a.d. , Bačka Topola
08.04.2021.Upitnik o praksi korporativnog upravljanja - Jedinstvo a.d. , Sevojno
08.04.2021.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Telefonkabl a.d. , Beograd - TLKB
08.04.2021.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jedinstvo a.d. , Sevojno
08.04.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Rudnik Kovin a.d. , Kovin
08.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Vagar a.d. , Futog
07.04.2021.Ažurirani informatori - 07.04.2021
07.04.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Trayal Korporacija u restrukturiranju a.d. , Kruševac
07.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Rudnik Kovin a.d. , Kovin
07.04.2021.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
07.04.2021.Obaveštenje o nameri preuzimanja - PP Miletić a.d. , Sombor
06.04.2021.Javni poziv za vanrednu sednicu Skupštine akcionara - Sremput a.d. , Ruma
06.04.2021.Odluka o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara - Sremput a.d. , Ruma
06.04.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Dimničar a.d. , Beograd
06.04.2021.Obaveštenje javnog društva o značajnom učešću - PP Miletić a.d. , Sombor
06.04.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - PP Miletić a.d. , Sombor
06.04.2021.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Telefonkabl a.d. , Beograd
06.04.2021.Obaveštenje javnog društva o značajnom učešću - Inos metalbiro a.d. , Beograd
06.04.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Rudo a.d. , Beograd
06.04.2021.Obaveštenje javnog društva o značajnom učešću - Inos metalbiro a.d. , Beograd
05.04.2021.Ažurirani informatori - 05.04.2021
05.04.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Utva silosi a.d. , Kovin
05.04.2021.Odluka o dopunu dnevnog reda vanredne Skupštine akcionara zakazane za 15.04.2021. godine - Vojvodina a.d., Novi Sad
05.04.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Ribnjak Sutjeska a.d. , Sutjeska
05.04.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Autoprevoz Janjušević a.d. , Priboj
05.04.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Inos metalbiro a.d. , Beograd
05.04.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Inos metalbiro a.d. , Beograd
05.04.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Inos metalbiro a.d. , Beograd
02.04.2021.Ažurirani informatori - 02.04.2021
02.04.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Inos metalbiro a.d. , Beograd
02.04.2021.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Inos metalbiro a.d. , Beograd
02.04.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Intereuropa - logističke usluge a.d. , Dobanovci
02.04.2021.Obaveštenje akcionarima i javnosti u vezi sa UPPR-om - Yumco a.d. , Vranje
01.04.2021.Ažurirani informatori - 01.04.2021
01.04.2021. BELEX Monthly Report - March 2021
01.04.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Ravnište a.d. , Kruševac
01.04.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Senta - promet a.d. , Senta
31.03.2021.Ažurirani informatori - 31.03.2021
31.03.2021.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Obnova promet Malešev a.d. , Odžaci - OBNO
31.03.2021.Rešenje o prestanku privremene obustave i organizovanju nastavka trgovanja akcijama na MTP Belex - Metalotehna Trade a.d. , Beograd - MTTR
31.03.2021.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Euro Frigo a.d., Pirot - EFRG
31.03.2021.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Diork a.d. , Kragujevac - DIOR
31.03.2021.Sazivanje XXXII vanredne sednice Skupštine akcionara - Telefonkabl a.d. , Beograd
31.03.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
31.03.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Hajdučica a.d. , Hajdučica
31.03.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Tehnohemija a.d. , Sremska Mitrovica
31.03.2021.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jedinstvo a.d. , Sevojno
31.03.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Rade Končar a.d. , Beograd
30.03.2021.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO21200
30.03.2021.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO21199
30.03.2021.Ažurirani informatori - 30.03.2021
30.03.2021.Izmena Odluke o sazivanju redovne Skupštine akcionara - Min Div a.d. , Svrljig
30.03.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Min Div a.d. , Svrljig
29.03.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - ALTA banka a.d. , Beograd
29.03.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Reč naroda a.d. , Požarevac
29.03.2021.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
29.03.2021.Ponuda za preuzimanje akcija - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
29.03.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodina a.d., Srbobran
29.03.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodina a.d., Srbobran
29.03.2021.Najava dostavljanja informatora o izdavaocu - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
29.03.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Globos osiguranje a.d. , Beograd
29.03.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Metalac Home Market a.d. , Novi Sad
29.03.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
26.03.2021.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd
26.03.2021.Ažurirani informatori - 26.03.2021
26.03.2021.Odluka Nadrzornog odbora o sazivanju Skupštine akcionara - Dijamant a.d. , Zrenjanin
26.03.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Dijamant a.d. , Zrenjanin
26.03.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
26.03.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd
26.03.2021.Ostale informacije - Dijamant a.d. , Zrenjanin
26.03.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Metalac Proleter Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
26.03.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - ZGOP a.d. , Novi Sad
26.03.2021.Rešenje o smanjenju broju akcija uključenih na MTP Belex - Ravnište a.d. , Kruševac - RVNS
26.03.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
26.03.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
26.03.2021.Izveštsj o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam a.d. , Vranje
26.03.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Sigurnost - As a.d. , Beograd
25.03.2021.Ažurirani informatori - 25.03.2021
25.03.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
25.03.2021.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Madera a.d. , Beograd - MDRA
25.03.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Metalac Proleter Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
25.03.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - NIS a.d., Novi Sad
25.03.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Irmovo a.d. , Kisač
25.03.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Chemos a.d. , Palić
24.03.2021.Ažurirani informatori - 24.03.2021
24.03.2021.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jedinstvo a.d. , Sevojno
24.03.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Poslovni objekti a.d. , Beograd
23.03.2021.Ažurirani informatori - 23.03.2021
23.03.2021.Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO20193
23.03.2021.Rešenje o produženju privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca - UTP Bela Crkva a.d. , Bela Crkva - BLCR
23.03.2021.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Centroistok a.d. , Bor
23.03.2021.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Grupa Univerexport Bačka a.d. , Bačka Palanka
23.03.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Hotel Park a.d. , Novi Sad
23.03.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodina a.d., Novi Sad
22.03.2021.Ažurirani informatori - 22.03.2021
22.03.2021. Sazivanje Skupštine Berze- 22.03.2021.
22.03.2021.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Ugoprom a.d. , Novi Kneževac - UGPR
22.03.2021.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Nafta a.d. , Beograd - NFTA
22.03.2021.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Ravnaja a.d., Mali Zvornik - RVNJ
22.03.2021. Odluka o promeni Berzanskog kalendara za 2021. godinu- 22.03.2021.
22.03.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
22.03.2021.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jedinstvo a.d. , Sevojno
22.03.2021.Odluka o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP-a - Telefonkabl a.d. , Beograd
22.03.2021.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Zlatarplast a.d. , Nova Varoš
22.03.2021.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Rudo a.d. , Beograd
22.03.2021.Mišljenje Upravnog odbora u vezi sa ponudom za preuzimanje - Komercijalna banka a.d. , Beograd
22.03.2021.Mišljenje Izvršnog odbora u vezi sa ponudom za preuzimanje - Komercijalna banka a.d. , Beograd
22.03.2021.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
19.03.2021.Ažurirani informatori - 19.03.2021
19.03.2021.Poslovna vest - Ugovoren novi posao - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
19.03.2021.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Tržnica a.d. , Subotica
19.03.2021.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Putnik a.d. , Novi Sad
18.03.2021.Ažurirani informatori - 18.03.2021
18.03.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
18.03.2021.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Standard a.d. , Leskovac
18.03.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Standard a.d. , Leskovac
18.03.2021.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jedinstvo a.d. , Sevojno
17.03.2021.Ažurirani informatori - 17.03.2021
17.03.2021.Najava dostavljanja informatora- Fintel energija a.d. , Beograd
17.03.2021.Rešenje o produženju privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca - Madera a.d. , Beograd - MDRA
17.03.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Telefonkabl a.d. , Beograd
17.03.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - RTC Šabac a.d., Šabac
17.03.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Minel Koncern a.d. , Beograd
17.03.2021.Statut - Voćar a.d. , Svilajnac
17.03.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Voćar a.d. , Svilajnac
17.03.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - PP Pobeda a.d. , Pobeda
17.03.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Trayal Korporacija u restrukturiranju a.d. , Kruševac
16.03.2021.Ažurirani informatori - 16.03.2021
16.03.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - NIP Zrenjanin a.d., Zrenjanin
16.03.2021.Redovna revizija indeksa BELEXline
16.03.2021.Redovna revizija indeksa BELEX15
16.03.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Mladost a.d. , Aleksandrovac
16.03.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - PTK Panonija a.d. , Panonija
16.03.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
15.03.2021.Ažurirani informatori - 15.03.2021
12.03.2021.Ažurirani informatori - 12.03.2021
12.03.2021.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Kluz Padobrani a.d. , Beograd
12.03.2021.Rešenje o smanjenju broju akcija uključenih na MTP Belex - Lepenski vir a.d. , Pećinci - LPNS
12.03.2021.Rešenje o smanjenju broju akcija uključenih na MTP Belex - Ukus a.d. , Pećinci - UKUS
12.03.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Sigurnost - As a.d. , Beograd
12.03.2021.Rešenje o produženju privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca - Kadinjača a.d. , Užice - KDNC
12.03.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - NIP Zrenjanin a.d., Zrenjanin
12.03.2021.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jedinstvo a.d. , Sevojno
12.03.2021.Berzansko zvono za rodnu ravnopravnost
11.03.2021.Ažurirani informatori - 11.03.2021
11.03.2021.Poziv za redovnu sednicu Skupštine akcionara - Revnost a.d. , Novi Sad
11.03.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Savremena administracija a.d. , Beograd
11.03.2021.Konsolidovani finansijski izveštaji za 2020. godinu i izveštaj nezavisnog revizora - NIS a.d., Novi Sad
11.03.2021.Potpisan Memorandum o razumevanju između Šangajske i Beogradske berze
11.03.2021.Finansijski izveštaji za 2020. godinu i izveštaj nezavisnog revizora - NIS a.d., Novi Sad
11.03.2021.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - STUP Vršac a.d. , Vršac - STUP
11.03.2021.Izveštaj o preuzimanju akcija - Dijamant a.d. , Zrenjanin
11.03.2021.Obaveštenje izdavaoca o promenama u značajnom učešću - Tehnopromet a.d. , Beograd
10.03.2021.Ažurirani informatori - 10.03.2021
10.03.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Vagar a.d. , Futog
10.03.2021.Vanredna revizija indeksa BELEXline
10.03.2021.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Rimex a.d. , Beograd - RMKS
10.03.2021.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Komercijalna banka a.d. , Beograd
10.03.2021.Ponuda za preuzimanje akcija - Komercijalna banka a.d. , Beograd
10.03.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Centroistok a.d. , Bor
10.03.2021.Upitnik o praksi korporativnog upravljanja - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
10.03.2021.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija od nesaglasnih akcionara - STUP Vršac a.d. , Vršac
09.03.2021.Ažurirani informatori - 09.03.2021
09.03.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
09.03.2021.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jedinstvo a.d. , Sevojno
08.03.2021.Ažurirani informatori - 08.03.2021
08.03.2021.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Inex Divčibare a.d. , Kosjerić - INXD
08.03.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Tehnopromet a.d. , Beograd
08.03.2021.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Goša montaža a.d. , Beograd
08.03.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rapid a.d. , Apatin
05.03.2021.Ažurirani informatori - 05.03.2021
05.03.2021.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jedinstvo a.d. , Sevojno
04.03.2021.Ažurirani informatori - 04.03.2021
04.03.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - ZGOP a.d. , Novi Sad
04.03.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Hajdučica a.d. , Hajdučica
04.03.2021.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - RGP Vrdnik a.d., Vrdnik - RGPV
03.03.2021.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO21198
03.03.2021.Ažurirani informatori - 03.03.2021
03.03.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica
03.03.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sava a.d. , Pećinci
03.03.2021.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jedinstvo a.d. , Sevojno
02.03.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zlatarplast a.d. , Nova Varoš
02.03.2021.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Vital a.d. , Vrbas
02.03.2021.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam a.d. , Vranje
01.03.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
01.03.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Ravnište a.d. , Kruševac
01.03.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Ravnište a.d. , Kruševac
01.03.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Blagoje Kostić - Crni Marko a.d. , Pirot
01.03.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Hajdučica a.d. , Hajdučica
01.03.2021.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Đerdap turist a.d. , Kladovo - DJTR
01.03.2021.BELEXsentiment za mart 2021. godine
01.03.2021.BELEX Monthly Report - February 2021
26.02.2021.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Bačka a.d., Sivac
26.02.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Ravnište a.d. , Kruševac
26.02.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Ravnište a.d. , Kruševac
26.02.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Ravnište a.d. , Kruševac
26.02.2021.Sazivanje vanrredne Skupštine akcionara - Putnik a.d. , Novi Sad
26.02.2021.Rešenje o prestanku statusa člana Berze - Jorgić broker a.d. , Beograd
26.02.2021.Izveštaj sa održane redovne Skupštine sa odlukama - Hajdučica a.d. , Hajdučica
26.02.2021.Rezultati NIS grupe u 2020. godini pod uticajem pandemije - NIS a.d., Novi Sad
25.02.2021.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
25.02.2021.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - Dijamant a.d. , Zrenjanin
25.02.2021.Obaveštenje o isplati dividende - Impol Seval a.d. , Sevojno
24.02.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodina a.d., Novi Sad
24.02.2021.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
24.02.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Senta - promet a.d. , Senta
24.02.2021.Ključni nerevidirani finansijski podaci za 2020. KB i KB Grupa - Komercijalna banka a.d. , Beograd
24.02.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - RTC Šabac a.d., Šabac
24.02.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Imtel Komunikacije a.d. , Beograd
24.02.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
24.02.2021.Obaveštenje izdavaoca o promenama u značajnom učešću - Elkok a.d. , Kosjerić
23.02.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugoinspekt a.d. , Beograd
23.02.2021.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - MPP Jedinstvo a.d. , Sevojno
22.02.2021.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Centroprojekt arhitektura inst. i konst. a.d. , Beograd - CERO
22.02.2021.Odluka o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP-a - STUP Vršac a.d. , Vršac
22.02.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Elkok a.d. , Kosjerić
22.02.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Elkok a.d. , Kosjerić
22.02.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Elkok a.d. , Kosjerić
22.02.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Elkok a.d. , Kosjerić
22.02.2021.Predlog Statuta - Rapid a.d. , Apatin
22.02.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Partenon M.A.M. Sistem a.d. , Beograd
19.02.2021.Ažurirani informatori - 19.02.2021
19.02.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kluz Padobrani a.d. , Beograd
19.02.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Rapid a.d. , Apatin
18.02.2021.Ažurirani informatori - 18.02.2021
18.02.2021.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Goša montaža a.d. , Beograd
18.02.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Telefonkabl a.d. , Beograd
18.02.2021.Rešenje o uključenju nove emisije akcija na MTP Belex - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd - HDRT
18.02.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - STUP Vršac a.d. , Vršac
17.02.2021.Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO18174
17.02.2021.Ostale informacije - Minel Koncern a.d. , Beograd
17.02.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Minel Koncern a.d. , Beograd
17.02.2021.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Dijamant a.d. , Zrenjanin
17.02.2021.Ponuda za preuzimanje akcija - Dijamant a.d. , Zrenjanin
17.02.2021.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jedinstvo a.d. , Sevojno
17.02.2021.Obaveštenje Društva o primljenom obaveštenju o značajnom učešću - PP Miletić a.d. , Sombor
12.02.2021.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Betonjerka a.d., Sombor - BTSO
12.02.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
11.02.2021.Obaveštenje o nameri isplate dividende - Impol Seval a.d. , Sevojno
11.02.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Rapid a.d. , Apatin
11.02.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Rapid a.d. , Apatin
11.02.2021.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Komercijalna banka a.d. , Beograd
10.02.2021.Ažurirani informatori - 10.02.2021
10.02.2021.Rešenje o prestanku statusa člana Berze - OTP banka Srbija a.d., Beograd
10.02.2021.Izveštaj o preuzimanju akcija - Globos osiguranje a.d. , Beograd
10.02.2021.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
10.02.2021.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Grupa Univerexport Bačka a.d. , Bačka Palanka
10.02.2021.Izveštaj o preuzimanju akcija - Rapid ad Apatin
10.02.2021.Otkazana Vanredna Skupština akcionara - Dinara a.d. , Beograd
09.02.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - ALTA banka a.d. , Beograd
09.02.2021.Izvestaj o sticanju sopstvenih akcija - Savremena administracija a.d. , Beograd
09.02.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Lepenski vir a.d. , Pećinci
09.02.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - VIK a.d., Vršac
08.02.2021.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
05.02.2021.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Kadinjača a.d. , Užice
05.02.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - PP Miletić a.d. , Sombor
05.02.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Jugoinspekt a.d. , Beograd
05.02.2021.Obaveštenje izdavaoca o promenama u značajnom učešću - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica
05.02.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Sava a.d. , Pećinci
05.02.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Lepenski vir a.d. , Pećinci
05.02.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Ukus a.d. , Pećinci
05.02.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Ukus a.d. , Pećinci
05.02.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Ukus a.d. , Pećinci
04.02.2021.Izveštaj sa održane CLVII pisane sednica Odbora direktora - NIS a.d., Novi Sad
04.02.2021.Poslovna informacija - Novi menadžment dobio saglasnost NBS - Komercijalna banka a.d. , Beograd
04.02.2021.Obaveštenje o informaciji koja se neposredno odnosi na izdavaoca - Vojvodina a.d. , Sombor
04.02.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
03.02.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Centroistok a.d. , Bor
03.02.2021.Odluka o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP-a - Betonjerka a.d., Sombor
03.02.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Žitosrem a.d. , Inđija
03.02.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Simpo a.d. , Vranje
03.02.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica
02.02.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Dimničar a.d. , Beograd
02.02.2021.Izvestaj o sticanju sopstvenih akcija - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica
02.02.2021.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica
02.02.2021.Poslovna vest - Ugovoren novi posao - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
02.02.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Zlatarplast a.d. , Nova Varoš
01.02.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Klanica 8. Oktobar a.d. , Petrovac
01.02.2021.BELEX Monthly Report - January 2021
01.02.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Dimničar a.d. , Beograd
01.02.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Erste bank a.d. , Novi Sad
01.02.2021.BELEXsentiment za februar 2021. godine
01.02.2021.Poslovna informacija u vezi sa održanom vanrednom Skupštinom akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd
01.02.2021.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Rudo a.d. , Beograd
01.02.2021.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Bačka a.d., Sivac
29.01.2021.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Vojvodina a.d., Novi Sad
29.01.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Betonjerka a.d., Sombor
29.01.2021.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Megal a.d. , Bujanovac
29.01.2021.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd
28.01.2021.Ažurirani informatori - 28.01.2021
28.01.2021.Rešenje o uključenju nove emisije akcija na MTP Belex - Megal a.d. , Bujanovac - MGAL
28.01.2021.Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO20190
28.01.2021.Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO20193
27.01.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
27.01.2021.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija od nesaglasnih akcionara - Bigz Publishing a.d. , Beograd
27.01.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
26.01.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Nama a.d. , Beograd
26.01.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Partenon M.A.M. Sistem a.d. , Beograd
25.01.2021.Ažurirani informatori - 25.01.2021
22.01.2021.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Hajdučica a.d. , Hajdučica
21.01.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hotel Park a.d. , Novi Sad
20.01.2021.Predlog Odluke o izmenama i dopunama Statuta - Komercijalna banka a.d. , Beograd
19.01.2021.Prerdlog Statuta - ALTA banka a.d. , Beograd
19.01.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - ALTA banka a.d. , Beograd
19.01.2021.Ažurirani informatori - 19.01.2021
19.01.2021.Poziv za vanrednu sednicu Skupštine akcionara - STUP Vršac a.d. , Vršac
19.01.2021.Rešenje o smanjenju broju akcija uključenih na MTP Belex - Sava a.d. , Šabac - SAVA
19.01.2021.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Grupa Univerexport Bačka a.d. , Bačka Palanka
19.01.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Savremena administracija a.d. , Beograd
18.01.2021.Rešenje o uključenju dužničkih hartija od vrednosti na Open Market - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL01
18.01.2021.Ažurirani informatori - 18.01.2021
18.01.2021.Odluka o danu dividende - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
18.01.2021.Po nalogu Komisije za hartije od vrednosti (br. 3/1-130-92/6-21, od 18.1.2021. godine) objavljuje se Rešenje Privrednog suda u Beogradu (Posl.br.4.P.198/2020) – Nalog o sazivanju vanredne skupštine Minel Koncern a.d. Beograd (MNHL) - Minel Koncern a.d. , Beograd
15.01.2021.Ažurirani informatori - 15.01.2021
14.01.2021.Informacija u vezi sa objavljenim pozivom za Skupštinu akcionara na sajtu APR-a - Minel Koncern a.d. , Beograd
14.01.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Senta - promet a.d. , Senta
14.01.2021.Godišnji izveštaj za 2019. godinu - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
14.01.2021.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica
14.01.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Savremena administracija a.d. , Beograd
14.01.2021.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - Globos osiguranje a.d. , Beograd
13.01.2021.Odložena Skupština akcionara - Min Div a.d. , Svrljig
13.01.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Novitet a.d. , Novi Sad
13.01.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Novitet a.d. , Novi Sad
13.01.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Novitet a.d. , Novi Sad
13.01.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Novitet a.d. , Novi Sad
12.01.2021.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Kadinjača a.d. , Užice
12.01.2021.Obaveštenje o isplati dividende - Informatika a.d. , Beograd
11.01.2021.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam a.d. , Vranje
08.01.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Centroprojekt arhitektura inst. i konst. a.d. , Beograd
08.01.2021.Sazivanje Vanredne Skupštine akcionara - Dinara a.d. , Beograd
06.01.2021.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Kopaonik a.d. , Beograd
06.01.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Simpo a.d. , Vranje
06.01.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Žitosrem a.d. , Inđija
06.01.2021.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd
06.01.2021.Poslovna vest - Prva sednica novog Upravnog odbora - Komercijalna banka a.d. , Beograd
05.01.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Đerdap turist a.d. , Kladovo
05.01.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Erste bank a.d. , Novi Sad
04.01.2021.BELEX Monthly Report - December 2020
04.01.2021.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Rimex a.d. , Beograd
04.01.2021.BELEXsentiment za januar 2021. godine
04.01.2021.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Globos osiguranje a.d. , Beograd
04.01.2021.Ponuda za preuzimanje akcija - Globos osiguranje a.d. , Beograd

Arhiva vesti

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost888,04
Promena-11,83
% -1,31%
22.09.2023. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,1990
USD/RSD109,9737
Izvor NBS, 22.09.2023.
Tržišna kapitalizacija - 22.09.2023.
424.931.540.484 RSD
3.625.726.674 EUR
Vesti sa Berze
05.09.2023.
BELEXsentiment za septembar 2023. godine
01.09.2023.
BELEX Monthly Report - August 2023. - 01.09.2023.
31.08.2023.
IVAN LEPOSAVIĆ - Novi izvršni direktor Beogradske berze
Poslednje vesti
22.09.2023.
Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Metalac Home Market a.d. , Novi Sad
22.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Dedinje a.d. , Beograd
22.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Termovent SC Livnica čelika a.d. , Bačka Topola
22.09.2023.
Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Proel a.d. , Beograd - PRSPO
22.09.2023.
Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Zmaj a.d. , Zemun - ZMAJ