U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

- Vesti za septembar 2011 godine

30.09.2011.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Elan a.d. , Izbište
30.09.2011.Mišljenje u vezi sa ponudom o preuzimanje - Hotel Narvik a.d. , Kikinda
30.09.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
30.09.2011.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2010. godinu - Radio Sombor a.d., Sombor
30.09.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Pupin Telecom a.d. , Beograd
30.09.2011.Odluka o uslovima otuđenja 45.741 komada sopstvenih akcija - Soja protein a.d. , Bečej - SJPT
30.09.2011.Uključenje na VBT - Šumadija a.d. , Sombor - SMSOM
30.09.2011.Inovirani prospekti - 30.09.2011
30.09.2011.Objavljen periodični konsolidovani finansijski izveštaj za period januar-jun 2011. godine - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
30.09.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Morava a.d., Beograd
30.09.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
30.09.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za I polugodište 2011. godine - Angropromet a.d., Niš
30.09.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
30.09.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Gradina a.d. , Užice
30.09.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugoinspekt a.d. , Beograd
30.09.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Vojvodina hotel a.d., Novi Sad
30.09.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Putnik a.d. , Novi Sad
30.09.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Termika a.d. , Zrenjanin
30.09.2011.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Šidtrans a.d. , Šid - SITR
30.09.2011.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Budućnost Novi Sad a.d. , Novi Sad
30.09.2011.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i organizovanju nastavka trgovanja akcijama izdavaoca - Dragiša Brašovan Trudbenik a.d. , Beograd - DRBR
29.09.2011.Inovirani prospekti - 29.09.2011
29.09.2011.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2010. godinu - Ujedinjene srpske pivare Zaječarsko a.d. , Zaječar
29.09.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
29.09.2011.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2010. godinu - Dragiša Brašovan Trudbenik a.d. , Beograd
29.09.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PK Sombor Holding CO a.d. , Sombor
29.09.2011.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Veterinarska stanica a.d., Pančevo
29.09.2011.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Izoprogres a.d. , Beograd
29.09.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tehnohemija a.d. , Beograd
29.09.2011.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Zmaj a.d. , Zemun
29.09.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Ogrev a.d. , Zrenjanin
29.09.2011.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2010. godinu - Topiko a.d. , Bačka Topola
29.09.2011.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Veterinarski zavod Zemun a.d. , Zemun
29.09.2011.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Zlatibor gradnja a.d. , Užice
28.09.2011.Odluka o promeni raspona zone fluktuacije za naredno trgovanje akcijama izdavaoca - Nissa a.d., Niš - NISS
28.09.2011.Inovirani prospekti - 28.09.2011
28.09.2011.Odluka o sticanju sopstvenih akcija - Topola a.d. , Bačka Topola
28.09.2011.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - BB Minaqua a.d. , Novi Sad
28.09.2011.Izveštaj o preuzimanju akcija - Sloboda a.d. , Novi Pazar
28.09.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
28.09.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Trgopromet a.d. , Prokuplje
28.09.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Novi Dom a.d. , Beograd
28.09.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Stanservis a.d. , Beograd
28.09.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Jadran a.d. , Beograd
28.09.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Sinter a.d. , Užice
28.09.2011.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2010. godinu - Polet a.d. , Hrtkovci
28.09.2011.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2010. godinu - Impol Seval a.d. , Sevojno
27.09.2011.Izvod iz konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2010. godinu - FKL a.d. , Temerin
27.09.2011.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2010.godinu - FKL a.d. , Temerin
27.09.2011.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2010.godinu - Graničar u restrukturiranju a.d. , Gakovo
27.09.2011.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2010. godinu - Minel elektrooprema i postrojenja a.d. , Beograd
27.09.2011.Izvod iz konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2010. godinu - Velefarm a.d. , Beograd
27.09.2011.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2010.godinu - Velefarm a.d. , Beograd
27.09.2011.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2010. godinu - Inex Sokolica a.d., Prijepolje
27.09.2011.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2010. godine - Inex Sokolica a.d., Prijepolje
27.09.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Pionir PP Srbobran a.d. , Srbobran
27.09.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Inex Sokolica a.d., Prijepolje
27.09.2011.Odluka o utvrđivanju dana dividende - Labudnjača a.d. , Vajska
27.09.2011.Odluka o utvrđivanju dana dividende - Đuro Strugar a.d. , Kula
27.09.2011.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2010. godinu - Velefarm a.d. , Beograd
27.09.2011.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2010. godinu - Minel elektrooprema i postrojenja a.d. , Beograd
27.09.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Javna skladišta a.d. , Subotica
27.09.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Teretni transport Bor u restrukturiranju a.d. , Bor
27.09.2011.Izvod iz finansijskog izveštaja za 2010. godinu - Pekara 1. maj a.d. , Vršac
27.09.2011.Inovirani prospekti - 27.09.2011
27.09.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Bones Nacional a.d. , Beograd
27.09.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Nissal a.d. , Niš
27.09.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - UTP Srbija a.d. , Kraljevo
27.09.2011.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Filip Višnjić a.d., Beograd - FLPV
27.09.2011.Najava dostavljanja konsolidovanog finansijskog izveštaja za period januar-jun 2011. godine 30.9.2011. godine - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
27.09.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd - KMBN
27.09.2011.Kurs “Analiza investicija u hartije od vrednosti”
26.09.2011.Inovirani prospekti - 26.09.2011
26.09.2011.Odluka o otuđenju sopstvenih akcija - Agroseme a.d. , Kikinda
26.09.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja II polugodište 2011. godine - Carnex a.d. , Vrbas
26.09.2011.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Jedinstvo a.d. , Apatin
26.09.2011.Sazivanje XXVIII vanredne sednice Skupštine akcionara - AIK banka a.d. , Niš - AIKB
26.09.2011.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Hotel Narvik a.d. , Kikinda
26.09.2011.Obaveštenje o nameri preuzimanja akcija izdavaoca - Medifarm a.d. , Beograd
26.09.2011.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2010. godinu - Krušik Akumulatori a.d. , Valjevo
26.09.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Stanservis a.d. , Beograd
26.09.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - ABS Minel kontaktne mreže a.d. , Beograd
26.09.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - ABS Minel elektrogradnja DV a.d. , Beograd
23.09.2011.Inovirani prospekti - 23.09.2011
23.09.2011.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Gasalarm a.d. , Beograd - GSAL
23.09.2011.Obaveštenje o realizaciji III, IV i V emisije kratkoročnih obveznica - Tigar a.d. , Pirot - TIGR
23.09.2011.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Standard a.d. , Valjevo - STDV
23.09.2011.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Frizer a.d. , Niš - FRZN
23.09.2011.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2010. godinu - Dunavprevoz a.d. , Bačka Palanka
23.09.2011.Odluka Upravnog odbora o produženju roka trajanja otkupa sopstvenih akcija - Napredak a.d. , Požega
23.09.2011.Izvod iz finansijskog izveštaja za 2010. godinu - Panonija a.d. , Pančevo
23.09.2011.Izvod iz finansijskog izveštaja za 2010. godinu - Trivit Pek a.d. , Vrbas
23.09.2011.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2010. godinu - Trivit Pek a.d. , Vrbas
23.09.2011.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2010. godinu - FKL a.d. , Temerin
23.09.2011.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2010. godinu - Sanitarija a.d. , Novi Sad
23.09.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jadran a.d. , Beograd
23.09.2011.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Paraćinka a.d. , Paraćin
23.09.2011.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Poljostroj IMO a.d. , Odžaci - PLJS
23.09.2011.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Inos Napredak a.d. , Šabac
22.09.2011.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2010. godinu - DDOR Novi Sad a.d. , Novi Sad
22.09.2011.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Jedinstvo a.d. , Kovačica
22.09.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodinaput Bačkaput a.d. , Novi Sad
22.09.2011.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Nissal a.d. , Niš
22.09.2011.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - 7. juli Čačak a.d. , Čačak
22.09.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - FPM Agromehanika a.d. , Boljevac
22.09.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Selekcija a.d. , Aleksinac
22.09.2011.Inovirani prospekti - 22.09.2011
22.09.2011.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Drina river bridge corporation a.d. , Beograd - DRBC
22.09.2011.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Lemind Tehnomašina a.d. , Leskovac - LETE
21.09.2011.Prezentacije kompanija sa BELEX dana listiranih kompanija
21.09.2011.Inovirani prospekti - 21.09.2011
21.09.2011.Sklopljen novi posao u Srbiji, vredan 28,3 miliona EUR - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
21.09.2011.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - HIP - Petrohemija u restrukturiranju a.d. , Pančevo
21.09.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Rudnap a.d. , Beograd
21.09.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Krušik plastika a.d. , Osečina
21.09.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Polet a.d. , Novi Pazar
21.09.2011.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Grot a.d. , Vranje
21.09.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Agrovojvodina komercservis a.d. , Novi Sad
21.09.2011.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2010. godinu - Industrija brusnih alata a.d., Ada
20.09.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Topola a.d. , Bačka Topola
20.09.2011.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Ishrana a.d. , Smederevo
20.09.2011.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Bazar a.d. , Novi Sad
20.09.2011.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Planinka a.d. , Kuršumlija
20.09.2011.Inovirani prospekti - 20.09.2011
20.09.2011.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2010. godinu - Tehnika Oliveti a.d. , Beograd
20.09.2011.Izvod iz finansijskog izveštaja za 2010. godinu - Tehnika registar kase a.d. , Beograd
20.09.2011.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2010. godinu - Južna Morava a.d. , Niš
20.09.2011.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2010. godinu - Sandžaktrans putnički saobraćaj a.d. , Novi Pazar
20.09.2011.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2010. godinu - Sandžaktrans a.d., Novi Pazar
20.09.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Sloga a.d. , Novi Pazar
20.09.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Kaštel a.d. , Ečka
20.09.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Novosadska fabrika kabela a.d., Novi Sad
20.09.2011.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2010. godinu - Južna Morava a.d. , Niš
20.09.2011.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Sremski hrast a.d. , Morović - SRHR
20.09.2011.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Kvarc a.d. , Beograd - KVRC
20.09.2011.Energoprojekt rangiran među 200 najvećih projektantsko - konsultantskih internacionalnih kompanija - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
19.09.2011.Inovirani prospekti - 19.09.2011
19.09.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
19.09.2011.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2010. godinu - Plana Market a.d., Velika Plana
19.09.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Fabrika mernih transformatora a.d. , Zaječar
19.09.2011.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2010. godinu - Plana Market a.d., Velika Plana
19.09.2011.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2010. godinu - Agrovojvodina komercservis a.d. , Novi Sad
19.09.2011.Odluka o otkazivanju vanredne sednice Skupštine i ponovno zakazivanje vanredne sednice Skupštine akcionara - Doža Đerđ a.d., Bačka Topola
19.09.2011.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Akademija za estetiku i kozmetiku a.d, Beograd
19.09.2011.Izveštaj o preuzimanju akcija - Kamendin a.d. , Sirig
19.09.2011.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2010. godinu - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
19.09.2011.Izvod iz finansijskog izveštaja za 2010. godinu - Srbija turist a.d. , Niš
19.09.2011.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2010. godinu - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja
16.09.2011.Inovirani prospekti - 16.09.2011
16.09.2011.II emisija kratkoročnih korporativnih obveznica bez javnog poziva u vrednosti od 40 miliona dinara - Tigar a.d. , Pirot - TIGR
16.09.2011.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Avala Ada a.d. , Beograd - AADA
16.09.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - UTP Srbija a.d. , Kraljevo
16.09.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Bazar a.d. , Novi Sad
16.09.2011.Obaveštenje o posedovanju akcija sa pravom glasa - Angropromet a.d., Niš
16.09.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Dijamant a.d. , Zrenjanin
16.09.2011.Obavestenje za prinudnu prodaju akcija izdavaoca - Ukus a.d. , Kovačica
16.09.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Partizan Tekstil a.d. , Čačak
16.09.2011.Redovna revizija indeksa BELEXline
16.09.2011.Redovna revizija indeksa BELEX15
15.09.2011.Inovirani prospekti - 15.09.2011
15.09.2011.Bitan Događaj - Blokada računa izdavaoca - Zastava promet a.d. , Sombor
15.09.2011.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2010. godinu - Riboteks a.d. , Ljubovija
15.09.2011.Odluka o promeni raspona zone fluktuacije za naredno trgovanje akcijama izdavaoca - Progres a.d. , Mladenovac - PRMD
15.09.2011.Odluka o smanjenju osnovnog kapitala - Komgrad a.d. , Subotica
15.09.2011.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Umka a.d. , Umka
15.09.2011.Izveštaj o preuzimanju akcija - Angropromet a.d., Niš
15.09.2011.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2010. godinu - Paraćinka a.d. , Paraćin
15.09.2011.Izveštaj o preuzimanju akcija - Paraćinka a.d. , Paraćin
15.09.2011.Odluka o usvajanju konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2010. godinu - Višnjica dućani a.d. , Beograd
15.09.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Delta Ring a.d., Beograd
15.09.2011.Izvod iz finansijsih izveštaja za 2010. godinu - Kvarc a.d. , Beograd
15.09.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Jugoinspekt a.d. , Beograd
15.09.2011.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2010. godinu - Vijadukt a.d. , Novi Sad
15.09.2011.Izvod iz finansijskog izveštaja za 2010. godinu - Vijadukt a.d. , Novi Sad
15.09.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vijadukt a.d. , Novi Sad
15.09.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - ZIF Triumph Elite a.d., Beograd
15.09.2011.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Avala Ada a.d. , Beograd - AADA
14.09.2011.Inovirani prospekti - 14.09.2011
14.09.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Takovo osiguranje a.d. , Kragujevac
14.09.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Azma a.d. , Kragujevac
14.09.2011.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Unior Components a.d. , Kragujevac
14.09.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - OTP Banka Srbija a.d., Novi Sad
14.09.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Termomont a.d. , Novi Sad
14.09.2011.Izveštaj o preuzimanju akcija - Tisa a.d. , Temerin
14.09.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Trgopromet a.d. , Prokuplje
14.09.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Borac a.d. , Šurjan
14.09.2011.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2010. godinu - Hidrograđevinar a.d. , Sremska Mitrovica
14.09.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Hidrograđevinar a.d. , Sremska Mitrovica
14.09.2011.Izvod iz finansijskog izveštaja za 2010. godinu - Hidrograđevinar a.d. , Sremska Mitrovica
14.09.2011.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - 7. juli Čačak a.d. , Čačak
14.09.2011.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Deva a.d. , Kruševac
13.09.2011.Inovirani prospekti - 13.09.2011
13.09.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Informatika a.d. , Beograd
13.09.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Jedinstvo a.d. , Apatin
13.09.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Južna Morava a.d. , Niš
13.09.2011.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2010. godinu - Sandžaktrans a.d., Novi Pazar
13.09.2011.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2010. godinu - Sandžaktrans putnički saobraćaj a.d. , Novi Pazar
13.09.2011.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Kosovovino Komerc a.d., Beograd - KSVK
13.09.2011.Sazivanje XLI vanredne Skupštine akcionara - Razvojna banka Vojvodine a.d. , Novi Sad - MTBN
13.09.2011.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2010. godinu - Paraćinka a.d. , Paraćin
13.09.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Takovo a.d. , Gornji Milanovac
13.09.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Paraćinka a.d. , Paraćin
13.09.2011.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2010. godinu - Budućnost a.d. , Čurug
13.09.2011.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Agrounija a.d. , Inđija
13.09.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Agrounija a.d. , Inđija
12.09.2011.Inovirani prospekti - 12.09.2011
12.09.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kvarc a.d. , Beograd
12.09.2011.Izveštaj o preuzimanju akcija - Seme a.d. , Beograd
12.09.2011.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2010. godinu - Kvarc a.d. , Beograd
12.09.2011.Odluka o sticanju sopstvenih akcija - Napredak a.d. , Požega
12.09.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Geosonda Konsolidacija a.d. , Beograd
12.09.2011.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Dragiša Brašovan Trudbenik a.d. , Beograd - DRBR
12.09.2011.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2010. godinu - Sava Kovačević a.d. , Vrbas
12.09.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Inos sinma a.d. , Sevojno
12.09.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Integral betonirci a.d. , Subotica
12.09.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Madera a.d. , Beograd
12.09.2011.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Tara Resort a.d. , Beograd - HTRA
12.09.2011.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Metal VM a.d. , Preševo - MTPRS
09.09.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
09.09.2011.Inovirani prospekti - 09.09.2011
09.09.2011.Odluka Upravnog odbora o sticanju sopstvenih akcija - Plastika a.d. , Nova Varoš
09.09.2011.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2010. godinu - Betonjerka - u restrukturiranju a.d. , Aleksinac
09.09.2011.Izveštaj o preuzimanju akcija - Niskogradnja a.d. , Niš
09.09.2011.Ponuda za prodaju sopstvenih akcija - Agroseme a.d. , Kikinda
09.09.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Termovent SC Livnica čelika a.d. , Bačka Topola
09.09.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Hotel Park a.d. , Novi Sad
09.09.2011.Rešenje o prestanku privremene obustave i nastavku trgovanja akcijama izdavaoca - Elektro industrijska servisna mreža a.d. , Beograd - EISV
08.09.2011.Uključenje na VBT - PIK Kovin a.d., Kovin - PIKK
08.09.2011.Inovirani prospekti - 08.09.2011
08.09.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Inos Napredak a.d. , Šabac
08.09.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Albus a.d. , Novi Sad
08.09.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
08.09.2011.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2010. godinu - Elektrotehna a.d. , Niš
08.09.2011.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Zastava Promet Arena motorsa.d. , Kragujevac
07.09.2011.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2010. godinu - Fabrika akumulatora Sombor a.d. , Sombor
07.09.2011.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2010. godinu - Fabrika akumulatora Sombor a.d. , Sombor
07.09.2011.Izvod iz finansijskog izveštaja za 2010. godinu - Reč naroda a.d. , Požarevac
07.09.2011.Izveštaj o preuzimanju akcija - Ukus a.d. , Kovačica
07.09.2011.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2010. godinu - Geosonda Konsolidacija a.d. , Beograd
07.09.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Gradina a.d. , Užice
07.09.2011.Odluka Upravnog odbora o otuđenju sopstvenih akcija - Trivit mlin a.d. , Vrbas
07.09.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Nissa a.d., Niš
07.09.2011.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2010. godinu - Sloga a.d., Aleksandrovac
07.09.2011.Izveštaj o bitnom događaju - Smanjenje akcionarskog kapitala - Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd
06.09.2011.Inovirani prospekti - 06.09.2011
06.09.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Panonka a.d. , Sombor
06.09.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ravnaja u restrukturiranju a.d., Mali Zvornik
06.09.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Integral - inženjering a.d. , Subotica
06.09.2011.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2010. godinu - Nedeljne novine a.d. , Bačka Palanka
06.09.2011.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2010. godinu - Nedeljne novine a.d. , Bačka Palanka
06.09.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Južna Morava a.d. , Niš
06.09.2011.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2010. godinu - Sloboda a.d. , Novi Pazar
06.09.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Komgrad a.d. , Subotica
06.09.2011.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - Elvod a.d. , Kragujevac
06.09.2011.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2010. godinu - Obnova a.d. , Beograd
06.09.2011.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2010. godinu - Partizan MMIP a.d. , Beograd
06.09.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodinaput Bačkaput a.d. , Novi Sad
06.09.2011.Izvod iz finansijskog izveštaja za 2010. godinu - Tipoplastika a.d. , Gornji Milanovac
06.09.2011.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2010. godinu - Tipoplastika a.d. , Gornji Milanovac
06.09.2011.Suspenzija market mejkinga člana berze Intercapital Securities a.d. Beograd na hartiji - Tigar a.d. Pirot - TIGR
05.09.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - NLB banka a.d. , Beograd
05.09.2011.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Veterinarski centar a.d., Kraljevo
05.09.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Veterinarski centar a.d., Kraljevo
05.09.2011.Odluka Upravnog odbora o otuđenju sopstvenih akcija na Berzi - Albus a.d. , Novi Sad
05.09.2011.Inovirani prospekti - 05.09.2011
05.09.2011.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Zavod za ekon. i urbani menadžment a.d. , Požarevac - ZEKM
05.09.2011.Izveštaj o poslovanju za prvo polugodište 2011. godine - Tigar a.d. , Pirot - TIGR
05.09.2011.Izveštaj o preuzimanju akcija - Srbija a.d. , Kragujevac
05.09.2011.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2010. godinu - Stari grad a.d. , Čačak
05.09.2011.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2010. godinu - Putevi a.d. , Čačak
05.09.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Fabrika maziva FAM a.d. , Kruševac
05.09.2011.Izveštaj o bitnom događaju - povećanje kapitala - Srpska banka a.d. , Beograd
05.09.2011.Izvod iz konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2010. godinu - Imlek a.d. , Beograd - IMLK
02.09.2011.Inovirani prospekti - 02.09.2011
02.09.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Agroseme a.d. , Kikinda
02.09.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Ratar a.d. , Pančevo
02.09.2011.Poslovna vest - Sklopljena dva nova posla u Gani vredna 19,7 miliona EUR - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
02.09.2011.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Stil a.d., Bečej - STLB
02.09.2011.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2010. godinu - Prvi maj Čačak a.d. , Čačak
02.09.2011.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2010. godinu - Vojvodina Tehnopromet a.d., Sremska Mitrovica
02.09.2011.Izveštaj o preuzimanju akcija - Javor a.d. , Kušići
02.09.2011.Drugi BELEX dan listiranih kompanija održaće se 21. septembra
01.09.2011.Uključenje na VBT - Napred Razvoj a.d., Beograd - NPRZ
01.09.2011.Inovirani prospekti - 01.09.2011
01.09.2011.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2010. godinu - Sanitarija a.d. , Novi Sad
01.09.2011.Obaveštenje o ponudi za sticanje sopstvenih akcija - Trešnjica a.d. , Požega
01.09.2011.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2010. godinu - Niva a.d. , Novi Sad
01.09.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Timočka televizija i radio a.d. , Zaječar
01.09.2011.Izvod iz finansijskog izveštaja za 2010. godinu - Ujedinjene srpske pivare Zaječarsko a.d. , Zaječar
01.09.2011.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Sloboda a.d. , Novi Pazar
01.09.2011.Rešenje o prestanku privremene obustave i nastavku trgovanja akcijama izdavaoca - Kristal a.d. , Kruševac - KRIS
01.09.2011.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2010. godinu - TP Zvezda a.d. , Beograd
01.09.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Doža Đerđ a.d., Bačka Topola
01.09.2011.Izvod iz finansijskog izveštaja za 2010. godinu - Geomašina a.d. , Beograd
01.09.2011.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2010. godinu - Agrobanat a.d. , Plandište
01.09.2011.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2010. godinu - Agrobanat a.d. , Plandište
01.09.2011.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Ogrev a.d. , Zrenjanin
01.09.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Termika a.d. , Zrenjanin
01.09.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - HUTP Balkan a.d. , Beograd
01.09.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rafinerija Nafte a.d. , Beograd
01.09.2011.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2010. godinu - Rafinerija Nafte a.d. , Beograd
01.09.2011.Vrednost BELEXsentiment-a za septembar 2011.godine iznosi 114,64 poena.
01.09.2011.Odluka o izmeni visine mesečne pretplate na ime pristupa i korišćenja programa i servisa Berze - Data Feed
01.09.2011.Odluka o naknadama za servise, edukaciju Berze, pretplatu i oglašavanje u Biltenu Berze - prečišćen tekst, u primeni od 1. septembra 2011.

Arhiva vesti

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost977,13
Promena-13,04
% -1,32%
20.05.2024. 11:45:52Detaljnije
EUR/RSD117,1131
USD/RSD107,6110
Izvor NBS, 20.05.2024.
Tržišna kapitalizacija - 17.05.2024.
450.098.771.305 RSD
3.843.548.707 EUR
Vesti sa Berze
09.05.2024.
BELEXsentiment za maj 2024. godine
07.05.2024.
BELEX Monthly Report - April 2024. - 07.05.2024.
04.04.2024.
BELEXsentiment za april 2024. godine
Poslednje vesti
20.05.2024.
Sazivanje Skupštine akcionara - Zimpa a.d. , Ub
20.05.2024.
Sazivanje Skupštine akcionara - Sigma a.d. , Beograd
20.05.2024.
Sazivanje Skupštine akcionara - Impol Seval a.d. , Sevojno
20.05.2024.
Sazivanje Skupštine akcionara - Severtrans a.d. , Sombor
20.05.2024.
Sazivanje Skupštine akcionara - Galeb GTE a.d. , Beograd