U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

- Vesti za septembar 2017 godine

29.09.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Novi Pazar
29.09.2017.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja i raspodeli dobiti - Rubin a.d. , Kruševac
29.09.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
29.09.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rubin a.d. , Kruševac
29.09.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Stari grad a.d. , Čačak
29.09.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd
29.09.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Central a.d. , Vrbas
28.09.2017.Ažurirani informatori - 28.09.2017
28.09.2017.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Grmeč a.d., Bačka Topola
28.09.2017.Odluka o produženju privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca - Novopak a.d. , Beograd - NVPK
28.09.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Grmeč a.d., Bačka Topola
28.09.2017.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Utva silosi a.d. , Kovin
28.09.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Sloga a.d. , Novi Pazar
28.09.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Sloga a.d. , Novi Pazar
28.09.2017.Izveštaj o preuzimanju akcija - Halkbank a.d. , Beograd
27.09.2017.Ažurirani informatori - 27.09.2017
27.09.2017.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO17165
27.09.2017.Kvartalni izveštaj za II kvartal 2017. godine - Evropska banka za obnovu i razvoj, London - EBRD01
27.09.2017.Statut - preciscen tekst - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
27.09.2017.Odluka o izmeni i dopunama Statuta - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
27.09.2017.Odluka o imenovanju člana Nadzornog odbora - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
27.09.2017.Odluka o razrešenju člana Nadzornog odbora - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
27.09.2017.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
27.09.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodina a.d. za izvođenje građevinskih radova, Novi Sad
27.09.2017.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Voćar a.d. , Svilajnac
26.09.2017.Ažurirani informatori - 26.09.2017
26.09.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Swisslion Miloduh a.d. , Kragujevac
25.09.2017.Ostale informacije - Crveni signal a.d. , Beograd
25.09.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Grupa Univerexport - Trgopromet a.d. , Subotica
25.09.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PPT Inženjering a.d. , Beograd
25.09.2017.Sazivanje Vanredne Skupštine akcionara - NID Kompanija Novosti a.d. , Beograd
25.09.2017.Statut - Halkbank a.d. , Beograd
22.09.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pupin Telecom a.d. , Beograd
22.09.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Župljanka a.d. , Aleksandrovac
22.09.2017.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Hleb a.d. , Novi Sad - HLEBM
22.09.2017.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Hleb a.d. , Novi Sad - HLEB
21.09.2017.Ažurirani informatori - 21.09.2017
21.09.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Galeb Metaloplastika a.d. , Šabac
21.09.2017.Isključenje akcija sa Open Market i uključenje akcija na MTP Belex - IO Beograd a.d. , Beograd - IOBGR
21.09.2017.Isključenje akcija sa Open Market i uključenje akcija na MTP Belex - TE - TO a.d. , Senta - TETO
21.09.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Yumco a.d. , Vranje
21.09.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Luka Dunav a.d. , Pančevo
20.09.2017.Ostale informacije - Srpska fabrika za reciklažu a.d. , Grejač
20.09.2017.Ostale informacije - Srpska fabrika za reciklažu a.d. , Grejač
20.09.2017.Ostale informacije - Srpska fabrika za reciklažu a.d. , Grejač
20.09.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Srpska fabrika za reciklažu a.d. , Grejač
20.09.2017.Dopuna dnevnog reda Skupštine akcionara sazvane za 29.09.2017. godine - Miroč a.d. , Kladovo
20.09.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hercegovina a.d. , Ravni Topolovac
20.09.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Goša montaža a.d. , Beograd
20.09.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Autoservis a.d. , Čačak
19.09.2017.Sazivanje Vanredne Skupštine akcionara - Bačka a.d., Sivac
19.09.2017.Sazivanje Vanredne Skupštine akcionara - Jadran a.d., Nova Gajdobra
19.09.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Potisje-precizni liv ad Ada
19.09.2017.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Poljopromet a.d. , Ruma - POLR
18.09.2017.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO17163
18.09.2017.Sazivanje Vanredne Skupštine akcionara - Banat fabrika ulja a.d. , Nova Crnja
18.09.2017.Sazivanje Vanredne Skupštine akcionara - Sava Kovačević a.d. , Vrbas
18.09.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pupin Telecom a.d. , Beograd
18.09.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
18.09.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jubmes banka a.d. , Beograd
15.09.2017.Ažurirani informatori - 15.09.2017
15.09.2017.Odluka o prestanku suspenzije primene Ugovora o market mejkingu - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica
15.09.2017.Odluka o prestanku suspenzije primene Ugovora o market mejkingu - Sojaprotein a.d. , Bečej
15.09.2017.Redovna revizija indeksa BELEX15
15.09.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodina a.d. , Sombor
15.09.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PP Miletić a.d. , Sombor
14.09.2017.Ostale informacije - Informacija o promenama u upravljačkoj strukturi - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
14.09.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
14.09.2017.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Peščara a.d. , Subotica
14.09.2017.Poslovna vest - Ugovoren novi posao - Jedinstvo a.d. , Sevojno
14.09.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Potisje precizni liv a.d. , Ada
14.09.2017.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Erozija ad Valjevo
13.09.2017.Ažurirani informatori - 13.09.2017
13.09.2017.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - IM Rakovica a.d., Beograd - IMRB
13.09.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kompresor a.d. , Beograd
13.09.2017.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Grupa Univerexport - Trgopromet a.d. , Subotica
12.09.2017.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO17162
12.09.2017.Ažurirani informatori - 12.09.2017
12.09.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Autoservis a.d. , Čačak
12.09.2017.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Rotor a.d. , Zemun - RTORZ
12.09.2017.Obaveštenje o isplati dividende - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
12.09.2017.Obaveštenje o održanoj vanrednoj Skupštini akcionara sa Odlukom - Kosmaj a.d. , Mladenovac
11.09.2017.Odluka o produženju suspenziji primene Ugovora o market mejkingu - Sojaprotein a.d. , Bečej
11.09.2017.Odluka o produženju suspenziji primene Ugovora o market mejkingu - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica
11.09.2017.Sazivanje vanredne sednice Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
11.09.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugoelektro a.d. , Beograd
11.09.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Miroč a.d. , Kladovo
11.09.2017.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Vodoprivreda a.d. , Požarevac
08.09.2017.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Hipol a.d. , Odžaci - HPOL
08.09.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Halkbank a.d. , Beograd
08.09.2017.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - Halkbank a.d. , Beograd
08.09.2017.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija (pro-rata) - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
07.09.2017.Ažurirani informatori - 07.09.2017
07.09.2017.Otkazana Skupština akcionara - Halkbank a.d. , Beograd
07.09.2017.Izveštaj o preuzimanju akcija - Milan Blagojević intertrans a.d. , Lučani
07.09.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav a.d. , Apatin
07.09.2017.Predlog Odluke o promeni pravne forme - Čelik a.d. , Bački Jarak
07.09.2017.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Čelik a.d. , Bački Jarak
07.09.2017.Sazivanje II vanredne Skupštine akcionara - Zmaj a.d. , Zemun
07.09.2017.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Halkbank a.d. , Beograd
07.09.2017.Ponuda za preuzimanje akcija - Halkbank a.d. , Beograd
06.09.2017.Ažurirani informatori - 06.09.2017
06.09.2017.Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO17153
06.09.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - PP Feketić a.d. , Sombor
06.09.2017.Rešenje Komisije za hartije od vrednosti 6/0-40-289/183-17, od 6.9.2017. godine - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
06.09.2017.Rešenje Komisije za hartije od vrednosti 6/0-40-289/184-17, od 6.9.2017. godine - Energoprojekt garant a.d. , Beograd
06.09.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Centar GD a.d. , Beograd
06.09.2017.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - Varnost Fitep a.d. , Zemun
05.09.2017.Ažurirani informatori - 05.09.2017
05.09.2017.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Takovo a.d. , Gornji Milanovac
05.09.2017.Osnivački akt - Unior Components a.d. , Kragujevac
05.09.2017.Sazivanje Skupštine akcionara - Unior Components a.d. , Kragujevac
04.09.2017.Ažurirani informatori - 04.09.2017
04.09.2017.Obaveštenje o značajnom učešću - Rafinerija Nafte a.d. , Beograd
04.09.2017.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Hidrogradnja a.d. , Vršac
04.09.2017.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Dragiša Brašovan Trudbenik a.d. , Beograd - DRBR
04.09.2017.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Milan Blagojević intertrans a.d. , Lučani
01.09.2017.Ažurirani informatori - 01.09.2017
01.09.2017.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hajdučica a.d. , Hajdučica
01.09.2017.Sazivanje vanredne sednice Skupštine akcionara - Yumco a.d. , Vranje
01.09.2017.BELEX Monthly Report - Avgust 2017
01.09.2017.BELEXsentiment za septembar 2017. godine

Arhiva vesti

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost888,04
Promena-11,83
% -1,31%
22.09.2023. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,1990
USD/RSD109,9737
Izvor NBS, 22.09.2023.
Tržišna kapitalizacija - 22.09.2023.
424.931.540.484 RSD
3.625.726.674 EUR
Vesti sa Berze
05.09.2023.
BELEXsentiment za septembar 2023. godine
01.09.2023.
BELEX Monthly Report - August 2023. - 01.09.2023.
31.08.2023.
IVAN LEPOSAVIĆ - Novi izvršni direktor Beogradske berze
Poslednje vesti
22.09.2023.
Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Metalac Home Market a.d. , Novi Sad
22.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Dedinje a.d. , Beograd
22.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Termovent SC Livnica čelika a.d. , Bačka Topola
22.09.2023.
Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Proel a.d. , Beograd - PRSPO
22.09.2023.
Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Zmaj a.d. , Zemun - ZMAJ