U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

- Vesti za mart 2011 godine

31.03.2011.Finansijski izveštaji za 2010. godinu - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
31.03.2011.Konsolidovani finansijski izveštaji za 2010 - NIS a.d., Novi Sad
31.03.2011.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2010. - ZIF Triumph Elite a.d., Beograd
31.03.2011.Novi rekordan broj zaključenih transakcija na Beogradskoj berzi
31.03.2011.Uključenje na VBT - Metaloplastika a.d. , Čajetina - METL
31.03.2011.Inovirani prospekti - 31.03.2011
31.03.2011. Izveštaj o poslovanju za perid januar - decembar 2010.godine - Tigar a.d. , Pirot
31.03.2011.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Centrokoteks a.d. , Beograd - CNTK
31.03.2011.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2010.godinu - Proleter a.d. , Arilje
31.03.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2011.godine - Politika a.d. , Beograd
31.03.2011.Ponuda za preuzimanje akcija - Bezdan poljoprivredno preduzeće a.d. , Bezdan
31.03.2011.Ponuda za preuzimanje akcija - Trikotaža a.d., Šid
31.03.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Novosadska fabrika kabela a.d., Novi Sad
31.03.2011.Izveštaj sa održane 42. sednice Skupštine akcionara - Energoprojekt Visokogradnja a.d. , Beograd
31.03.2011.Izveštaj sa održane 41. sednice Skupštine akcionara - Energoprojekt Visokogradnja a.d. , Beograd
30.03.2011.Održan Okrugli sto "Odnosi sa investitorima, značaj i praktična primena"
30.03.2011.Odluka o izmeni Odluke o sticanju sopstvenih akcija - Termika a.d. , Beograd
30.03.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Termika a.d. , Beograd
30.03.2011.Inovirani prospekti - 30.03.2011
30.03.2011.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2010.godinu - Termika a.d. , Beograd
30.03.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2011.godine - Termika a.d. , Beograd
30.03.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Takovo osiguranje a.d. , Kragujevac
30.03.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2011. godine - Uniprom a.d. , Novi Pazar
30.03.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Sab Monet a.d. , Beograd
30.03.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugoagent a.d. , Beograd
30.03.2011.Odluka o sticanju sopstvenih akcija - Planinka a.d. , Kuršumlija
30.03.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Savremena a.d. , Beograd
30.03.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Ratar a.d. , Pančevo
30.03.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Vital a.d. , Vrbas
30.03.2011.Sazivanje XL sednice Skupštine akcionara - Privredna banka a.d. , Beograd - PRBN
30.03.2011.Utvrđivanje dana akcionara i dana dividende - Alfa plam a.d. , Vranje - ALFA
30.03.2011.Odluka o sazivanju XIX redovne sednice Skupštine akcionara - Alfa plam a.d. , Vranje - ALFA
30.03.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav banka a.d., Zvečan
30.03.2011.Izveštaj o preuzimanju akcija - Metal Invest a.d. , Mionica
29.03.2011.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Hidrosanitas a.d., Beograd - HDRS
29.03.2011.Inovirani prospekti - 29.03.2011
29.03.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - TE - TO a.d. , Senta
29.03.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2011.godine- TE - TO a.d. , Senta
29.03.2011.Ponuda za preuzimanje akcija - Zlatica a.d. , Lazarevo
29.03.2011.Ponuda za preuzimanje akcija - Ravnica a.d. , Bajmok
29.03.2011.Rešenje o prestanku statusa člana Berze - Tema broker a.d. Beograd
29.03.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Graditelj a.d. , Beograd
29.03.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2011. godine - Podunavlje a.d. , Bačka Palanka
29.03.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2011.godine - Messer Tehnogas a.d. , Beograd - TGAS
29.03.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Jaffa fabrika biskvita a.d. , Crvenka
28.03.2011.Poziv za redovnu sednicu Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd - KMBN
28.03.2011.Uključenje na VBT - Swiss - American Trade INC a.d. , Zrenjanin - SWIS
28.03.2011.Inovirani prospekti - 28.03.2011
28.03.2011.Obaveštenje o prinudnoj prodaji akcija - PD Vojvodina a.d. , Novo Miloševo
28.03.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Geoinženjering a.d. , Beograd
28.03.2011.Sazivanje 41. Skupštine akcionara - Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd
28.03.2011.Najava dostave i objave redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za period 01. januar - 31. decembar 2010. godine - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
28.03.2011.Najava dostave godišnjeg izveštaja za period januar - decembar 2010. godine - Tigar a.d. , Pirot - TIGR
28.03.2011.Otkazivanje Skupštine akcionara - Kopex min oprema a.d. , Niš
28.03.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Veterinarska stanica Bogatić a.d., Bogatić
28.03.2011.Izveštaj o preuzimanju akcija - Ekonomija a.d. , Jarkovac
28.03.2011.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Union inženjering a.d. , Beograd - UNIN
28.03.2011.Rešenje o prestanku statusa člana Berze - Fima International a.d. , Beograd
25.03.2011.Inovirani prospekti - 25.03.2011
25.03.2011.Izveštaj sa održane XVII sednice Skupštine akcionara - Energoprojekt industrija a.d. , Beograd
25.03.2011.Izveštaj sa održane XVI sednice Skupštine akcionara - Energoprojekt industrija a.d. , Beograd
25.03.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Albus a.d. , Novi Sad
25.03.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PIK Vrbas a.d. , Zemun
25.03.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Stari Grad UP a.d. , Beograd
25.03.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2011.godine - IMK 14. oktobar a.d. , Kruševac
25.03.2011.Izveštaj sa održane XIX sednice Skupštine akcionara - Energoprojekt hidroinženjering a.d. , Beograd
25.03.2011.Izveštaj sa održane XXVII sednice Skupštine akcionara - Energoprojekt Energodata a.d. , Beograd
25.03.2011.Izveštaj sa održane XXVIII sednice Skupštine akcionara - Energoprojekt Energodata a.d. , Beograd
25.03.2011.Izveštaj sa održane XVIII sednice Skupštine akcionara - Energoprojekt oprema a.d. , Beograd
25.03.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Energoprojekt Niskogradnja a.d. , Beograd
25.03.2011.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Besko a.d., Vlasotince - BESK
25.03.2011.Ponuda za prodaju sopstvenih akcija - Vital a.d. , Vrbas
25.03.2011.Okrugli sto Beogradske berze "Odnosi sa investitorima, znacaj i prakticna primena"
25.03.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Energoprojekt oprema a.d. , Beograd
25.03.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Energoprojekt hidroinženjering a.d. , Beograd
25.03.2011.Izveštaj sa održane XVII sednice Skupštine akcionara - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
25.03.2011.Izveštaj sa održane XVI sednice Skupštine akcionara - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
25.03.2011.Odluka Upravnog odbora o dopuni dnevnog reda zakazane sednice Skupštine akcionara - Goša montaža a.d. , Velika Plana
25.03.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Zastava promet a.d. , Beograd
25.03.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Naša škola a.d. , Obrenovac
25.03.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2011.godine - Polet a.d. , Novi Pazar
25.03.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Grot a.d. , Vranje
25.03.2011.Kursevi Beogradske berze u aprilu 2011. godine
25.03.2011.Odluka o sazivanju redovne Skupštine Beogradske berze a.d. , Beograd
24.03.2011.Inovirani prospekti - 24.03.2011
24.03.2011.Gasprom njeft i slovenački Petrol potpisali Memorandum o razumevanju - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
24.03.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2011. - Metalac Proleter Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
24.03.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Metalac Proleter Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
24.03.2011.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Hladnjača a.d. , Kraljevo - HLKV
24.03.2011.Dopuna dnevnog reda zakazane sednice Skupštine akcionara - Trivit mlin a.d. , Vrbas
24.03.2011.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Trivit mlin a.d. , Vrbas
24.03.2011.Dopuna dnevnog reda zakazane sednice Skupštine akcionara - Medela a.d. , Vrbas
24.03.2011.Sazivanje vanredne sednice Skupštine akcionara - Medela a.d. , Vrbas
24.03.2011.Izveštaj o preuzimanju akcija - Zlatar a.d. , Mramorak
24.03.2011.Obnaveštenje o prinudnoj prodaji akcija - Energotehnika Južna Bačka a.d. , Novi Sad
24.03.2011.Ponuda za preuzimanje akcija - Nama a.d. , Šabac
23.03.2011.Izveštaj o preuzimanju akcija - Energotehnika Južna Bačka a.d. , Novi Sad
23.03.2011.Inovirani prospekti - 23.03.2011
23.03.2011.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Minel Hipo 7 a.d. , Beograd - MNHI
23.03.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Graničar a.d. , Konak
23.03.2011.Izveštaj sa održane XXXIX sednice Skupštine akcionara - Privredna banka a.d. , Beograd - PRBN
23.03.2011.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
23.03.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mlekara Leskovac a.d. , Leskovac
23.03.2011.Izveštaj o stečenim sopstvenim akcijama - Jedinstvo a.d. , Apatin
23.03.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Budućnost a.d. , Preševo
23.03.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Novi Elind a.d. , Valjevo
23.03.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Termovent a.d. , Beograd
23.03.2011.Obaveštenje o posedovanju akcija sa pravom glasa - Alfa plam a.d. , Vranje - ALFA
22.03.2011.Inovirani prospekti - 22.03.2011
22.03.2011.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja, zbog splita akcija, akcijama izdavaoca - Komercijalna banka a.d. , Beograd - KMBNPB
22.03.2011.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja, zbog splita akcija, akcijama izdavaoca - Komercijalna banka a.d. , Beograd - KMBN
22.03.2011.Rešenje o izmeni Rešenja o prijemu akcija izdavaoca na listing B - Standard Market - Komercijalna banka a.d. , Beograd - KMBN
22.03.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Proleter a.d. , Ivanjica
22.03.2011.Sazivanje redovne godišnje Skupštine akcionara - Univerzal banka a.d. , Beograd - UNBN
22.03.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Sunce a.d. , Sombor
22.03.2011.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Tisa a.d. , Bečej - TSBC
22.03.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Nissal a.d. , Niš
22.03.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2011. - Jedinstvo Sevojno a.d. , Sevojno
22.03.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jedinstvo Sevojno a.d. , Sevojno
22.03.2011.Izveštaj o preuzimanju akcija - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
21.03.2011.Inovirani prospekti - 21.03.2011
21.03.2011.Gordana Dostanić – biznis dama godine!
21.03.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
21.03.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Globos osiguranje a.d. , Beograd
21.03.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - ZIF Fima SEE Activist a.d. , Beograd
21.03.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Rad promet a.d. , Beograd
21.03.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - TP Zvezda a.d. , Beograd
21.03.2011.Sazivanje XXVII redovne sednice Skupštine akcionara - AIK banka a.d. , Niš - AIKB
21.03.2011.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Vojvodina reklam a.d. , Novi Sad - VJRK
18.03.2011.Predstavljeni rezultati ekološke revizije - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
18.03.2011.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Panon a.d. , Crvenka - PNON
18.03.2011.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Inos Napredak a.d. , Šabac
18.03.2011.Uključenje na VBT - PPT Inženjering a.d. , Beograd - PINZ
18.03.2011.Nekonsolidovani finansijski izveštaj za 2010.godinu - Metalac a.d. , Gornji Milanovac - MTLC
18.03.2011.Inovirani prospekti - 18.03.2011
18.03.2011.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Tisa a.d. , Bečej - TSBC
18.03.2011.Napomene uz finansijski izveštaj za 2010.godinu - Metalac a.d. , Gornji Milanovac - MTLC
18.03.2011.Godišnji finansijski izveštaj za 2010.godinu - Metalac a.d. , Gornji Milanovac - MTLC
18.03.2011.Sazivanje XL vanredne Skupštine akcionara - Hypo Alpe - Adria Bank a.d. , Beograd
18.03.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Goša montaža a.d. , Velika Plana
18.03.2011.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Radnik a.d. , Inđija
17.03.2011.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Higijena a.d. , Beograd - HGIJ
17.03.2011.Uključenje na VBT - Delta Ring a.d., Beograd - DLTR
17.03.2011.Inovirani prospekti - 17.03.2011
17.03.2011.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Svrljig a.d. , Svrljig
17.03.2011.Mišljenje u vezi ponude za preuzimanje akcija - TP Krupanj a.d. , Krupanj
17.03.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Velefarm a.d. , Beograd
17.03.2011.Izveštaj o bitnom događaju - Promena svojine akcija društva - Velefarm a.d. , Beograd
17.03.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Metalac - Metalurgija a.d. , Novi Sad
17.03.2011.Mišljenje Upravnog odbora u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
17.03.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Javna skladišta a.d. , Subotica
17.03.2011.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Nolit a.d. , Beograd
17.03.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Goša montaža a.d. , Velika Plana
17.03.2011.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Coca Cola HBC-Srbija a.d. , Beograd
17.03.2011.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Savremena a.d. , Beograd
17.03.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Drina river bridge corporation a.d. , Beograd
17.03.2011.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Srpska banka a.d. , Beograd
17.03.2011.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Elektrotehna a.d. , Niš
17.03.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Nafta a.d. , Beograd
16.03.2011.Napomene uz finansijske izveštaje 2010 - Alfa plam a.d. , Vranje
16.03.2011.Inovirani prospekti - 16.03.2011
16.03.2011.Dunav Stockbroker a.d. Beograd - drugi market mejker na hartiji TIGR
16.03.2011.Finansijski izveštaj za 2010. godinu - Alfa plam a.d. Vranje
16.03.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Imlek a.d. , Beograd
16.03.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - ZIF Triumph Elite a.d., Beograd
15.03.2011.Redovna revizija indeksa BELEXline
15.03.2011.Inovirani prospekti - 15.03.2011
15.03.2011.Rešenje o prestanku statusa člana Berze - First Global Brokers a.d. , Beograd
15.03.2011.Redovna revizija indeksa BELEX15
15.03.2011.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca - Sinteza a.d. , Beograd - STZA
15.03.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Timočka televizija i radio a.d. , Zaječar
15.03.2011.Najava dostavljanja godišnjeg finansijskog izveštaja za period 01.januar - 31.decembar 2010.godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac - MTLC
15.03.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Put a.d. , Zaječar
15.03.2011.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Metal Invest a.d. , Mionica
15.03.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jadran a.d. , Beograd
14.03.2011.Mišljenje Upravnog odbora u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - Kvarc a.d. , Beograd
14.03.2011.Inovirani prospekti - 14.03.2011
14.03.2011.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Progres a.d. , Velika Plana - PRVP
14.03.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2011.godine - Centroprojekt arhitektura inst. i konst. a.d. , Beograd
14.03.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Energoprojekt garant a.d. , Beograd
14.03.2011.Sazivanje godišnje Skupštine akcionara - Projektomontaža a.d. , Beograd
14.03.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
14.03.2011.Izveštaj o uspešnosti sprovođenja Odluke o sticanju sopstvenih akcija - Bambi Banat a.d. , Beograd
14.03.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - DIN fabrika Duvana a.d. , Niš
14.03.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - OTP Banka Srbija a.d., Novi Sad
14.03.2011.Odluka o distribuciji III emisije akcija bez javne ponud - Župa turističko preduzeće a.d. , Kruševac
11.03.2011.Godišnji izveštaj za poslovnu 2010.godinu - STUP Vršac a.d. , Vršac
11.03.2011.Izvod iz finansijskih izveštaja za 2010.godinu - STUP Vršac a.d. , Vršac
11.03.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Hempro a.d. , Beograd
11.03.2011.Pušteno u rad gasno polje "torda Plitko" - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
11.03.2011.Završen otkup sopstvenih akcija - Neostar a.d. , Novi Sad
11.03.2011.Inovirani prospekti - 11.03.2011
11.03.2011.Poziv za vanrednu sednicu Skupštine akcionara - Projmetal a.d. , Beograd
11.03.2011.Obaveštenje o prinudnoj prodaji akcija - Pobeda a.d. , Aranđelovac
11.03.2011.Ponuda za preuzimanje akcija - TP Krupanj a.d. , Krupanj
11.03.2011.Najava dostavljanja godišnjeg finansijskog izveštaja za period 01.januar - 31.decembar 2010.godine - Alfa plam a.d. , Vranje - ALFA
10.03.2011.Inovirani prospekti - 10.03.2011
10.03.2011.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Javor group a.d. , Niš - JVRN
10.03.2011.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Cvećar Perper a.d. , Leskovac - CVPR
10.03.2011.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Minel Alarm a.d. , Beograd - MNAL
10.03.2011.Ponovno sazivanje XXXIX vanredne Skupštine akcionara - Privredna banka a.d. , Beograd
10.03.2011.Sazivanje 40.redovne Skupštine akcionara - Srpska banka a.d. , Beograd
10.03.2011.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Veterinarski zavod Zemun a.d. , Zemun
10.03.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - 6. oktobar a.d. , Pančevo
10.03.2011.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Grmeč a.d. , Krajišnik
10.03.2011.Mišljenje Upravnog odbora u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - Jugoagent a.d. , Beograd
10.03.2011.Beogradska berza novi član alijanse Bečke berze za distribuciju podataka
09.03.2011.Uključenje na VBT - Slavica Parafarm a.d. , Subotica - SPRFS
09.03.2011.Inovirani prospekti - 09.03.2011
09.03.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Šidprojekt a.d. , Šid
09.03.2011.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Kompresor a.d. , Beograd
09.03.2011.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Varvarinsko polje a.d. , Paraćin
09.03.2011.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Klanica a.d. , Divci - KDVC
08.03.2011.Inovirani prospekti - 08.03.2011
08.03.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Marfin bank a.d. , Beograd
08.03.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Izoprogres a.d. , Beograd
08.03.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - ABS Minel kontaktne mreže a.d. , Beograd
08.03.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - ABS Minel elektrogradnja DV a.d. , Beograd
08.03.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Inex-Uzor a.d., Negotin
08.03.2011.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Jugoagent a.d. , Beograd
08.03.2011.Odlaganje vanredne sednice Skupštine akcionara - Proleter a.d. , Ivanjica
08.03.2011.Izveštaj sa održane vanredne sednice Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd - KMBN
08.03.2011.Otkazana 39.sednica Skupštine akcionara zbog nedostatka kvoruma - Privredna banka a.d. , Beograd - PRBN
08.03.2011.Ponuda za preuzimanje akcija - Kvarc a.d. , Beograd
08.03.2011.Bilansi za 2010.godinu sa napomenama - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
08.03.2011.Finansijski izveštaj za 2010.godinu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
07.03.2011.Napomene uz finansijske izveštaje za 2010.godinu - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd - AERO
07.03.2011.Inovirani prospekti - 07.03.2011
07.03.2011.Obaveštenje o podnošenju zahteva za prinudnu prodaju akcija - FIO Kostolac a.d. , Kostolac
07.03.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Carnex a.d. , Vrbas
07.03.2011.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Srbijateks a.d. , Beograd - SRBJT
07.03.2011.Finansijski izveštaj za 2010.godinu - Komercijalna banka a.d. , Beograd - KMBN
07.03.2011.Finansijski izveštaj za 2010.godinu - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd - AERO
07.03.2011.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - Energotehnika Južna Bačka a.d. , Novi Sad
07.03.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - ABS Minel inženjering a.d. , Beograd
04.03.2011.Milionita transakcija u 2011.
04.03.2011.Ostvarena dobit u 2010.godini - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
04.03.2011.Izveštaj o preuzimanju akcija - Bioprotein a.d. , Beograd
04.03.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Auto kuća Zemun a.d., Zemun
04.03.2011.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Stjenik a.d. , Čačak
04.03.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2011.godine - Jugoelektro a.d. , Beograd
04.03.2011.Zakazivanje redovne godišnje Skupštine akcionara - Biljur a.d. , Niš
04.03.2011.Ponuda za preuzimanje akcija - Ekonomija a.d. , Jarkovac
04.03.2011.Sazivanje godišnje Skupštine akcionara - Metalac a.d. , Gornji Milanovac - MTLC
04.03.2011.Najava dostavljanja finansijskog izveštaja za 2010.godinu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
03.03.2011.Rešenje o prestanku peivremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Avala a.d. , Kikinda - AVLK
03.03.2011.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Sinter a.d. , Užice
03.03.2011.Otkazivanje redovne godišnje sednice Skupštine akcionara - Krušik Akumulatori a.d. , Valjevo
03.03.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Čelik a.d. , Veliko Gradište
03.03.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Radio Sombor a.d., Sombor
03.03.2011.Ponuda za preuzimanje akcija - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
03.03.2011.Ponuda za preuzimanje akcija - Jugoagent a.d. , Beograd
03.03.2011.Odluka Upravnog odbora o utvrđivanju dana dividende - Globos osiguranje a.d. , Beograd
03.03.2011.Najava dostavljanja odobrenog finansijskog izveštaja za 2010.godinu - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd - AERO
02.03.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
02.03.2011.Napomene uz bilans uspeha i bilans stanja na dan 31.12.201o.godine - Soja protein a.d. , Bečej - SJPT
02.03.2011.Finansijski izveštaj za 2010.godinu - Soja protein a.d. , Bečej - SJPT
02.03.2011.Najava dostavljanja godišnjeg finansijskog izveštaja za period januar - decembar 2010.godine - Komercijalna banka a.d. , Beograd - KMBN
02.03.2011.Odluka Upravnog odbora o usvajanju finansijskog izveštaja za 2010.godinu - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd - AERO
02.03.2011.Odluka Upravnog od bora o usvajanju plana poslovanja za 2011.godinu - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd - AERO
02.03.2011.Izveštaj sa sednice Upravnog odbora - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd - AERO
01.03.2011.Prestanak korišćenja BELEX FIXAPI modula - Tandem financial a.d. , Novi Sad
01.03.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sinteza a.d. , Beograd
01.03.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Industrija brusnih alata a.d., Ada
01.03.2011.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dnevnik Poljoprivrednik a.d. - u restrukturiranju, Novi Sad
01.03.2011.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Kolorit a.d. , Beograd - KLRT
01.03.2011.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Polimljetrans a.d. , Prijepolje - PLTR
01.03.2011.Rešenje o isključenju akcija izdavaoca sa vanberzanskog tržišta - Lokve a.d. , Lokve - LKVE
01.03.2011.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Minel Alarm a.d. , Beograd - MNAL
01.03.2011.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Minel Hipo 7 a.d. , Beograd - MNHI
01.03.2011.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Metal a.d. , Kanjiža - MTKN
01.03.2011.Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2011.godine - Radijator a.d. , Zrenjanin
01.03.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Župa a.d. , Kruševac
01.03.2011.Ponuda za preuzimanje akcija - Zlatar a.d. , Mramorak
01.03.2011.Izveštaj o preuzimanju akcija - FIO Kostolac a.d. , Kostolac
01.03.2011.Odluka Skupštine o utvrđivanju dana isplate drugog dela dividende - Galeb GTE a.d. , Beograd
01.03.2011.Ponuda za preuzimanje akcija - Energotehnika Južna Bačka a.d. , Novi Sad
01.03.2011.Obaveštenje nesaglasnim akcionarima ciljnog društva - Veterinarska stanica Bogatić a.d., Bogatić
01.03.2011.Obaveštenje o prinudnoj prodaji akcija - Veterinarska stanica Bogatić a.d., Bogatić
01.03.2011.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - PD Vojvodina a.d. , Novo Miloševo
01.03.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Neon a.d. , Beograd
01.03.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Jubmes banka a.d. , Beograd
01.03.2011.Odluka Upravnog odbora o utvrđivanju dana dividende - Jubmes banka a.d. , Beograd
01.03.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Sunce a.d. , Sombor
01.03.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Vital a.d. , Vrbas
01.03.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - PIK Vrbas a.d. , Zemun
01.03.2011.Sazivanje Skupštine akcionara - Stari Grad UP a.d. , Beograd
01.03.2011.Vrednost BELEXsentiment-a za mart 2011.godine iznosi 122,70 poena.

Arhiva vesti

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost887,66
Promena0,77
% 0,09%
02.10.2023. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,1734
USD/RSD110,8442
Izvor NBS, 02.10.2023.
Tržišna kapitalizacija - 02.10.2023.
423.496.701.778 RSD
3.614.273.391 EUR
Vesti sa Berze
02.10.2023.
BELEXsentiment za oktobar 2023. godine
02.10.2023.
BELEX Monthly Report - September 2023. - 02.10.2023.
25.09.2023.
Statut Beogradske berze
Poslednje vesti
02.10.2023.
Obaveštenje o promenjenom broju akcija - NBB Nekretnine a.d., Beograd
02.10.2023.
Sazivanje Skupštine akcionara - Dinara Servis a.d. , Beograd
02.10.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Raketa a.d. , Sevojno
02.10.2023.
BELEXsentiment za oktobar 2023. godine
02.10.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - PP Pobeda a.d. , Pobeda