U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

- Vesti za novembar 2022 godine

30.11.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Termika-Beograd a.d. , Beograd
30.11.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
30.11.2022.Odložena Skupština akcionara - Min Div a.d. , Svrljig
29.11.2022.Odložena Skupština akcionara - Min Div a.d. , Svrljig
29.11.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
29.11.2022.Izveštaj o preuzimanju akcija - Alfa plam a.d. , Vranje
28.11.2022.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Dinara a.d. , Beograd
28.11.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Nova Peščara a.d. , Deliblato
28.11.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
28.11.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
28.11.2022.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
28.11.2022.Ažurirani informatori - 28.11.2022
28.11.2022.Rešenje o smanjenju broja akcija uključenih na MTP Belex - Industrija nameštaja Bajmok a.d. , Bajmok - INBB
28.11.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
28.11.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Uniprom a.d. , Novi Pazar
28.11.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
28.11.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Woksal a.d. , Užice
28.11.2022.Ostale informacije - Obaveštenje o insajderskoj informaciji koja se neposredno odnosi na izdavaoca - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
28.11.2022.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - ALTA banka a.d. , Beograd
28.11.2022.Ponuda za preuzimanje akcija - ALTA banka a.d. , Beograd
25.11.2022.Izveštaj o odlukama sa održane Skupštine akcionara - Rapid a.d. , Beograd
25.11.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rudo a.d. , Beograd
25.11.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Woksal a.d. , Užice
25.11.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kosmaj mermer a.d. , Mladenovac
25.11.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
24.11.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Polet IGK a.d. , Novi Bečej
23.11.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Elkok a.d. , Kosjerić
23.11.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Goša montaža a.d. , Beograd
23.11.2022.Odluka NO o isključenju sa listinga i uključenju na Open Market - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
22.11.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Elektroveze proizvodnja a.d. , Beograd
22.11.2022.Sazivanje vanredne sednice Skupštine akcionara - Imtel Komunikacije a.d. , Beograd
22.11.2022.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Ikarbus a.d. , Beograd
21.11.2022.Izveštaj sa neodržane Skupštine akcionara - PP Feketić a.d. , Sombor
21.11.2022.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Fintel energija a.d. , Beograd
18.11.2022.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
18.11.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Lepenski vir a.d. , Pećinci
18.11.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodina a.d. , Sombor
17.11.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pomoravlje a.d. , Niš
16.11.2022.Obaveštenje javnog društva o primljenom obaveštenja o značajnom učešću - PP Feketić a.d. , Sombor
16.11.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - NIP Zrenjanin a.d., Zrenjanin
16.11.2022.Ostale informacije - Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica
16.11.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - PP Feketić a.d. , Sombor
16.11.2022.Mišljenje sindikalne organizacije u vezi sa ponudom za preuzimanje - Alfa plam a.d. , Vranje
16.11.2022.Mišljenje Uprave društva u vezi sa ponudom za preuzimanje - Alfa plam a.d. , Vranje
16.11.2022.Obaveštenje o nameri preuzimanja - PP Feketić a.d. , Sombor
16.11.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Proel a.d. , Beograd
15.11.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav Grocka a.d. , Grocka
15.11.2022.Kvartalni izveštaj za III kvartal 2022.godine - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
15.11.2022.Kvartalni izveštaj za II kvartal 2022. godine - Jedinstvo a.d. , Sevojno
14.11.2022.Odluka Nadzornog odbora o sticanju sopstvenih akcija na organizovanom tržištu - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
14.11.2022.Kvartalni izveštaj za III kvartal 2022. godine - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
14.11.2022.Kvartalni izveštaj za III kvartal 2022. godine - Fintel energija a.d. , Beograd
10.11.2022.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Jedinstvo a.d. , Vlajkovac - JDVL
10.11.2022.Sazivanje Skupštine akcionara dopuna dnevnog reda - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
10.11.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - NBB Nekretnine a.d., Beograd
09.11.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Alfa plam a.d. , Vranje
09.11.2022.Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO22201
09.11.2022.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja za III kvartal 2022. godine - Jedinstvo a.d. , Sevojno
09.11.2022.Najava dostavljanja kvartalnog izveštaja za III kvartal 2022. godine - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
08.11.2022.Ažurirani informatori - 08.11.2022
08.11.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
08.11.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - RTC Šabac a.d., Šabac
08.11.2022.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja za III kvartal 2022. godine - Fintel energija a.d. , Beograd
08.11.2022.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - NBB Nekretnine a.d., Beograd
08.11.2022.Odluka o produženju roka za sticanje sopstvenih akcija - NBB Nekretnine a.d., Beograd
08.11.2022.Odluka o produženju roka za sticanje sopstvenih akcija - NBB Nekretnine a.d., Beograd
08.11.2022.Rešenje o smanjenju broja akcija uključenih na MTP Belex - Potisje precizni liv a.d. , Ada - PPLA
07.11.2022.Ažurirani informatori - 07.11.2022
07.11.2022.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja za III kvartal 2022. godine - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
07.11.2022.Izveštaj sa održane vanredne sednice Skupštine akcionara - Osnova projekt a.d. , Beograd
07.11.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
07.11.2022.Rešenje o smanjenju broja akcija uključenih na MTP Belex - Albus a.d. , Novi Sad - ALBS
04.11.2022.Ažurirani informatori - 04.11.2022
04.11.2022.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Alfa plam a.d. , Vranje
04.11.2022.Ponuda za preuzimanje akcija - Alfa plam a.d. , Vranje
04.11.2022.Ponuda za preuzimanje akcija - Alfa plam a.d. , Vranje
04.11.2022.Rezultati NIS-a u periodu januar-septembar 2022. godine - NIS a.d., Novi Sad
04.11.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Rapid a.d. , Beograd
04.11.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
04.11.2022.Kvartalni izveštaj za treći kvartal 2022. godine - NIS a.d., Novi Sad
04.11.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Woksal a.d. , Užice
04.11.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Woksal a.d. , Užice
04.11.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Kosmaj mermer a.d. , Mladenovac
04.11.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
04.11.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
04.11.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Rudo a.d. , Beograd
04.11.2022.BELEX Monthly Report - October 2022
04.11.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
03.11.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
03.11.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Uniprom a.d. , Novi Pazar
02.11.2022.Berzanski kalendar za 2023. godinu
01.11.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Goša montaža a.d. , Beograd
01.11.2022.Najava dostave i objave Kvartalnog izveštaja za treći kvartal 2022. godine - NIS a.d., Novi Sad
01.11.2022.Sazivanje Skupštine akcionara - Polet IGK a.d. , Novi Bečej
01.11.2022.BELEXsentiment za novembar 2022. godine
01.11.2022.Obaveštenje o značajnom učešću - Severni Banat a.d. , Kikinda
01.11.2022.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Impol Seval a.d. , Sevojno

Arhiva vesti

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost888,04
Promena-11,83
% -1,31%
22.09.2023. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,1990
USD/RSD109,9737
Izvor NBS, 22.09.2023.
Tržišna kapitalizacija - 22.09.2023.
424.931.540.484 RSD
3.625.726.674 EUR
Vesti sa Berze
05.09.2023.
BELEXsentiment za septembar 2023. godine
01.09.2023.
BELEX Monthly Report - August 2023. - 01.09.2023.
31.08.2023.
IVAN LEPOSAVIĆ - Novi izvršni direktor Beogradske berze
Poslednje vesti
22.09.2023.
Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Metalac Home Market a.d. , Novi Sad
22.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Dedinje a.d. , Beograd
22.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Termovent SC Livnica čelika a.d. , Bačka Topola
22.09.2023.
Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Proel a.d. , Beograd - PRSPO
22.09.2023.
Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Zmaj a.d. , Zemun - ZMAJ