U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

- Vesti za 2019. godinu

31.12.2019.Ažurirani informatori - 31.12.2019
31.12.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
31.12.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Nama a.d. , Beograd
31.12.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kompresor a.d. , Beograd
31.12.2019.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Avala a.d. , Požarevac - AVLP
31.12.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
31.12.2019.Izveštaj o preuzimanju akcija - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
30.12.2019.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje - Goša montaža a.d. , Beograd
30.12.2019.Ponuda za preuzimanje akcija - Goša montaža a.d. , Beograd
30.12.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodina a.d. , Sombor
30.12.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PP Miletić a.d. , Sombor
30.12.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PP Feketić a.d. , Sombor
30.12.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Min Div a.d. , Svrljig
30.12.2019.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Central a.d. , Vrbas
30.12.2019.Predlog Odluke o izmenama i dopunama Statuta - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
30.12.2019.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
30.12.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Kolut a.d. , Kolut
30.12.2019.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jadar a.d. , Loznica
30.12.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Inex Loris a.d. , Beograd
30.12.2019.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Saobraćaj i transport a.d. , Zrenjanin
27.12.2019.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Pobeda a.d. Timočka 10,, Beograd - POBD
27.12.2019.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Urbisinvest a.d. , Novi Sad - UINS
27.12.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Elektroizgradnja a.d. , Bajina Bašta
27.12.2019.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Dinara a.d. , Beograd
27.12.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Napredak a.d. , Stara Pazova
27.12.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tržnica a.d. , Subotica
27.12.2019.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija od nesaglasnih akcionara - Avala a.d. , Požarevac
27.12.2019.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija od nesaglasnih akcionara - Dunav a.d., Smederevo
26.12.2019.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Borac H & H a.d. , Kula - BRCK
26.12.2019.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Rudnap Group - Minel kotlogradnja a.d. , Beograd - MINK
26.12.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Fabrika bakarnih cevi a.d. , Majdanpek
25.12.2019.Ažurirani informatori - 25.12.2019
25.12.2019.Rešenje o uključenju nove emisije akcija na MTP Belex - Elektroizgradnja a.d. , Bajina Bašta - EIBB
25.12.2019.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - BAS a.d. , Beograd
25.12.2019.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje - Vojvodinaput Bačkaput a.d. , Novi Sad
25.12.2019.Ponuda za preuzimanje akcija - Vojvodinaput Bačkaput a.d. , Novi Sad
25.12.2019.Izveštaj o preuzimanju akcija - Bora Kečić ATP a.d. , Obrenovac
25.12.2019.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Putnik a.d. , Novi Sad
25.12.2019.Ponuda za preuzimanje akcija - skraćeni tekst -Intereuropa - logističke usluge a.d. , Dobanovci
25.12.2019.Ponuda za preuzimanje akcija - Intereuropa - logističke usluge a.d. , Dobanovci
25.12.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vatrosprem a.d. , Beograd
24.12.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Bora Kečić ATP a.d. , Obrenovac
24.12.2019.Obaveštenje o isplati V kupona - Grad, Šabac
24.12.2019.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Erozija a.d., Valjevo - EROZ
24.12.2019.Odluka o prestanku svojstva javnog društva - Niš ekspres a.d., Niš
24.12.2019.Izmena Statuta - Niš ekspres a.d., Niš
24.12.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Vatroservis a.d., Novi Sad
24.12.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Vatroservis a.d., Novi Sad
24.12.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Vatroservis a.d., Novi Sad
24.12.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Vatroservis a.d., Novi Sad
24.12.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Niš ekspres a.d., Niš
23.12.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Severtrans a.d. , Sombor
23.12.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Poslovni objekti a.d. , Beograd
23.12.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Vatroservis a.d., Novi Sad
23.12.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Vatroservis a.d., Novi Sad
23.12.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Vatroservis a.d., Novi Sad
23.12.2019.Sazivanje Skupštine akcionara dopuna dnevnog reda - Inex Loris a.d. , Beograd
23.12.2019.Završni račun budžeta za 2017. godinu - Grad, Šabac
23.12.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Vatroservis a.d., Novi Sad
23.12.2019.Završni račun budžeta za 2018. godinu - Grad, Šabac
23.12.2019.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Srbijaput a.d. , Beograd
23.12.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Nama a.d. , Beograd
23.12.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Voćar a.d. , Svilajnac
23.12.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
20.12.2019.Izveštaj sa održane vanredne sednice Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd
20.12.2019.Odbor direktora usvojio biznis plan za 2020. godinu - NIS a.d., Novi Sad
20.12.2019.Održana CXXXIX pisana sednica Odbora direktora - NIS a.d., Novi Sad
19.12.2019.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Severtrans a.d. , Sombor
19.12.2019.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Elektroizgradnja a.d. , Bajina Bašta
19.12.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Elektroizgradnja a.d. , Bajina Bašta
19.12.2019.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Vatroservis a.d., Novi Sad
18.12.2019.Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO19186
18.12.2019.Obaveštenje izdavaoca o značajnom učešću - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
17.12.2019.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica
17.12.2019.Obaveštenje - municipalne obveznice - Grad, Šabac
17.12.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Niskogradnja a.d. , Smederevo
17.12.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Žitosrem a.d. , Inđija
17.12.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
17.12.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
17.12.2019.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
16.12.2019.Sazivanje ponovljene redovne Skupštine akcionara - Min Div a.d. , Svrljig
16.12.2019.Odluka o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP - Dunav a.d., Smederevo
16.12.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Erozija a.d., Valjevo
16.12.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - VD Dunav a.d. , Bačka Palanka
13.12.2019.Kvartalni izveštaj za III kvartal 2019. godine - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
13.12.2019.Kvartalni izveštaj za II kvartal 2019. godine - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
13.12.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tigar a.d. , Pirot
13.12.2019.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Napredak a.d. , Pirot
12.12.2019.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Trgopromet a.d. , Kraljevo - TRPK
12.12.2019.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Oreovica a.d. , Oreovica - OREO
12.12.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - ZGOP a.d. , Novi Sad
12.12.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kadinjača a.d. , Bajina Bašta
10.12.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Erste bank a.d. , Novi Sad
10.12.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Goša montaža a.d. , Beograd
10.12.2019.Odluka o drugoj tački dnevnog reda Skupštine akcionara od 06.12.2019. godine - Auto kuća Zemun a.d., Zemun
10.12.2019.Odluka o prvoj tački dnevnog reda Skupštine akcionara od 06.12.2019. godine - Auto kuća Zemun a.d., Zemun
10.12.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Auto kuća Zemun a.d., Zemun
09.12.2019.Odluka sa Skupštine akcionara - Geomašina a.d. , Beograd
09.12.2019.Odluka sa Skupštine akcionara - Geomašina a.d. , Beograd
09.12.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Geomašina a.d. , Beograd
09.12.2019.Sazivanje 50. vanredne Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
09.12.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
09.12.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
06.12.2019.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
06.12.2019.Ponuda za preuzimanje akcija - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
06.12.2019.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Central a.d. , Vrbas
06.12.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Trayal Korporacija u restrukturiranju a.d. , Kruševac
06.12.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodina a.d. , Sombor
06.12.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - PP Feketić a.d. , Sombor
06.12.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - PP Miletić a.d. , Sombor
05.12.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav a.d., Smederevo
05.12.2019.Obaveštenje o isplati međudividende u 2019.godini
05.12.2019.Rešenje o prestanku statusa člana Berze - Sbd broker a.d. , Subotica
05.12.2019.Rešenje o prestanku statusa člana Berze - Belgrade Independent broker a.d. , Beograd
04.12.2019.Rešenje o smanjenju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO17153
04.12.2019.BELEX Monthly Report - November 2019.
03.12.2019.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Kačarevo a.d., Kačarevo - KCRV
03.12.2019.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Jugoelektro a.d. , Beograd - JGELM
03.12.2019.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Tržnica a.d. , Subotica
03.12.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Inex Loris a.d. , Beograd
02.12.2019.Ažurirani informatori - 02.12.2019
02.12.2019.Odložena Skupština akcionara - Min Div a.d. , Svrljig
02.12.2019.Sazivanje vanredne sednice Skupštine akcionara - Fabrika bakarnih cevi a.d. , Majdanpek
02.12.2019.Sazivanje vanredne sednice Skupštine akcionara - Fabrika bakarnih cevi a.d. , Majdanpek
02.12.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Fabrika bakarnih cevi a.d. , Majdanpek
02.12.2019.Obaveštenje o prinudnom otkupu akcija - PD Erozija ad Valjevo
02.12.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Goša montaža a.d. , Beograd
02.12.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
02.12.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Goša montaža a.d. , Beograd
02.12.2019.BELEXsentiment za decembar 2019. godine
29.11.2019.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Bora Kečić ATP a.d. , Obrenovac
29.11.2019.Ponuda za preuzimanje akcija - Bora Kečić ATP a.d. , Obrenovac
29.11.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Vatrosprem a.d. , Beograd
29.11.2019.Poziv za vanrednu Skupštinu akcionara - Niš ekspres a.d., Niš
29.11.2019.Obaveštenje o sazivanju Skupštine akcionara - Niš ekspres a.d., Niš
29.11.2019.Odluka o isplati međudividende za 2019. godinu - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
29.11.2019.Odluka o isplati dividende - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
29.11.2019.Odluka Skupštine o raspodeli dobiti - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
29.11.2019.Korigovani Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Avala a.d. , Požarevac
29.11.2019.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Jugoelektro a.d. , Beograd
29.11.2019.Dopuna dnevnog reda vanredne sednice Skupštine akcionara - Geomašina a.d. , Beograd
29.11.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Goša montaža a.d. , Beograd
29.11.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Pekarska industrija a.d. , Pančevo
28.11.2019.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Ravnište a.d. , Kruševac
28.11.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Goša montaža a.d. , Beograd
28.11.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Goša montaža a.d. , Beograd
28.11.2019.Obaveštenje izdavaoca o značajnom učešću - Komercijalna banka a.d. , Beograd
28.11.2019.Obaveštenje izdavaoca o značajnom učešću - Komercijalna banka a.d. , Beograd
28.11.2019.Obaveštenje Izdavaoca o značajnom učešću - Komercijalna banka a.d. , Beograd
28.11.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Goša montaža a.d. , Beograd
28.11.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Goša montaža a.d. , Beograd
28.11.2019.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Kompresor a.d. , Beograd
28.11.2019.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Goša montaža a.d. , Beograd
27.11.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Grupa Univerexport - Trgopromet a.d. , Subotica
27.11.2019.Predlog Odluke o izmenama i dopunama Statuta - Komercijalna banka a.d. , Beograd
27.11.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Komercijalna banka a.d. , Beograd
27.11.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Komercijalna banka a.d. , Beograd
27.11.2019.Poziv za vanrednu sednicu Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd
27.11.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Srbijaput a.d. , Beograd
25.11.2019.Ažurirani informatori - 25.11.2019
25.11.2019.Rešenje o smanjenju broju akcija uključenih na MTP Belex - Jugodrvo holding a.d. , Beograd - JUGD
25.11.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Beogradmontaža a.d. , Beograd
25.11.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hempro a.d. , Beograd
25.11.2019.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Rudo a.d. , Beograd
22.11.2019.Zapisnik sa održane Skupštine akcionara - Minel Koncern a.d. , Beograd
22.11.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Minel Koncern a.d. , Beograd
22.11.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Borići a.d. , Sjenica
22.11.2019.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - PD Erozija ad Valjevo
22.11.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Tigar a.d. , Pirot
22.11.2019.Poziv za vanrednu sednicu Skupštine akcionara - Tigar a.d. , Pirot
21.11.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Veterinarski centar a.d., Kraljevo
21.11.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Veterinarski centar a.d., Kraljevo
19.11.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Veterinarski centar a.d., Kraljevo
19.11.2019.Otkazana Skupština akcionara - Jadar a.d. , Loznica
19.11.2019.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Poslovni objekti a.d. , Beograd
19.11.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - VD Dunav a.d. , Bačka Palanka
19.11.2019.Obaveštenje izdavaoca o ažuriranju informatora i rezultatima poslovanja za prvih 9 meseci tekuće godine - Goša montaža a.d. , Beograd
18.11.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Veterinarski centar a.d., Kraljevo
18.11.2019.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Erozija a.d., Valjevo
18.11.2019.Ažurirani informatori - 18.11.2019
18.11.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Minel Rastavljači a.d. , Novi Pazar
18.11.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Agroindustrija a.d. , Novi Sad
18.11.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Agroindustrija a.d. , Novi Sad
18.11.2019.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2018. godinu - Granit Peščar a.d. , Ljig
18.11.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Granit Peščar a.d. , Ljig
15.11.2019.Ažurirani informatori - 15.11.2019
15.11.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Ukras a.d. , Novi Pazar
15.11.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Intereuropa - logističke usluge a.d. , Dobanovci
15.11.2019.Obaveštenje akcionarima - Kačarevo a.d., Kačarevo
15.11.2019.Predlog Odluke o promeni pravne forme - Kačarevo a.d., Kačarevo
15.11.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kompresor a.d. , Beograd
15.11.2019.Odluka o povlačenju akcija sa MTP tržišta Beogradske berze - Kačarevo a.d., Kačarevo
15.11.2019.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Kačarevo a.d., Kačarevo
15.11.2019.Kvartalni izveštaj za III kvartal 2019. godine - Jedinstvo a.d. , Sevojno
15.11.2019.Obaveštenje izdavaoca o značajnom učešću - VD Dunav a.d. , Bačka Palanka
15.11.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - VD Dunav a.d. , Bačka Palanka
15.11.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Trayal Korporacija u restrukturiranju a.d. , Kruševac
15.11.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
15.11.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
15.11.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
15.11.2019.Kvartalni izveštaj za III kvartal 2019. godine - Erste bank a.d. , Novi Sad
15.11.2019.Kvartalni izveštaj za III kvartal 2019. godine - Komercijalna banka a.d. , Beograd
15.11.2019.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Vojvodinaput Bačkaput a.d. , Novi Sad
14.11.2019.BELEX Monthly Report - October 2019.
14.11.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Kadinjača a.d. , Bajina Bašta
14.11.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Intereuropa - logističke usluge a.d. , Dobanovci
14.11.2019.Predlog odluke o izmenama i dopunama Statuta - Elektroizgradnja a.d. , Bajina Bašta
14.11.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Elektroizgradnja a.d. , Bajina Bašta
14.11.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Geomašina a.d. , Beograd
14.11.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Geomašina a.d. , Beograd
14.11.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
14.11.2019.Obaveštenje o prinudnom otkupu akcija - Excelsior a.d. , Beograd
14.11.2019.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Intereuropa - logističke usluge a.d. , Dobanovci
14.11.2019.Kvartalni izveštaj za III kvartal 2019. godine - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
14.11.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
14.11.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Auto kuća Zemun a.d., Zemun
13.11.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Avala a.d. , Požarevac
13.11.2019.Odluka o usvajanju korigovanog godišnjeg finansijskog izveštaja - Avala a.d. , Požarevac
13.11.2019.Kvartalni izveštaj za III kvartal 2019. godine - Fintel energija a.d. , Beograd
13.11.2019.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Avala a.d. , Požarevac
13.11.2019.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Centroistok a.d. , Bor
13.11.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Goša montaža a.d. , Beograd
13.11.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
13.11.2019.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
12.11.2019.Odluka o izmenama i dopunama Statuta - Dunav a.d., Smederevo
12.11.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav a.d., Smederevo
12.11.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
12.11.2019.Sazivanje vanredne sednice Skupštine akcionara - Niskogradnja a.d. , Smederevo
12.11.2019.Najava dostavljanja i objave Kvartalnog izveštaja za III kvartal 2019. godine - Komercijalna banka a.d. , Beograd
12.11.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sjaj u tami a.d. , Beograd
12.11.2019.Najava dostavljanja kvartalnog izveštaja za III kvartal 2019.g. - MPP Jedinstvo ad Sevojno
12.11.2019.Najava dostavljanja i objave Kvartalnog izveštaja za III kvartal 2019. godine - Erste bank a.d. , Novi Sad
12.11.2019.Ostale informacije - Obaveštenje o prinudnom otkupu akcija - Televizija Leskovac a.d., Leskovac
08.11.2019.Ažurirani informatori - 08.11.2019
08.11.2019.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - IRC NIC a.d. , Užice - IRCN
08.11.2019.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Reljin Slavko a.d. , Perlez - RLSL
08.11.2019.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Agora a.d. , Žabalj - AGOR
08.11.2019.Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO19181
08.11.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
08.11.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - ZGOP a.d. , Novi Sad
08.11.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
08.11.2019.Statut - Predlog izmena i dopuna Statuta - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
08.11.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
08.11.2019.Kvartalni izveštaj za treći kvartal 2019. godine - NIS a.d., Novi Sad
08.11.2019.Periodični sažeti konsolidovani finansijski izveštaji za prvih 9 meseci 2019. godine - NIS a.d., Novi Sad
08.11.2019.Periodični sažeti finansijski izveštaji za prvih 9 meseci 2019. godine - NIS a.d., Novi Sad
08.11.2019.Rezultati poslovanja NIS grupe u prvih 9 meseci 2019. godine - NIS a.d., Novi Sad
08.11.2019.Najava dostavljanja i objave Kvartalnog izveštaja za III kvartal 2019. godine - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
08.11.2019.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Dunav a.d., Smederevo
08.11.2019.Kvartalni izveštaj za III kvartal 2019. godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
08.11.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Minel Rastavljači a.d. , Novi Pazar
07.11.2019.Ažurirani informatori - 07.11.2019
07.11.2019.Rešenje o smanjenju broju akcija uključenih na MTP Belex - Bečejska Pekara a.d. , Bečej - PMLI
07.11.2019.Obaveštenje izdavaoca o prijemu o-zu obrasca - Minel Rastavljači a.d. , Novi Pazar
07.11.2019.Najava dostavljanja i objave Kvartalnog izveštaja za III kvartal 2019. godine - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
07.11.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Niš ekspres a.d., Niš
07.11.2019.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Trgopromet a.d. , Kraljevo - TRPK
07.11.2019.Najava dostavljanja i objave Kvartalnog izveštaja za III kvartal 2019. godine - Fintel energija a.d. , Beograd
07.11.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Minel Rastavljači a.d. , Novi Pazar
07.11.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Dedinje a.d. , Beograd
07.11.2019. Berzanski kalendar za 2020. godinu
06.11.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Nama a.d. , Beograd
05.11.2019.Najava dostave i objave Kvartalnog izveštaja za treći kvartal 2019. godine - NIS a.d., Novi Sad
05.11.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Grupa Univerexport - Trgopromet a.d. , Subotica
05.11.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
05.11.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Erste bank a.d. , Novi Sad
05.11.2019.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja za III kvartal 2019. godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
05.11.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
05.11.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - VD Dunav a.d. , Bačka Palanka
04.11.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Excelsior a.d. , Beograd
04.11.2019.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Valjaonica bakra Sevojno a.d. , Sevojno
01.11.2019.BELEXsentiment za novembar 2019. godine
01.11.2019.Rešenje o smanjenju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO17153
01.11.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Jadar a.d. , Loznica
01.11.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
01.11.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Bečejska Pekara a.d. , Bečej
01.11.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Bečejska Pekara a.d. , Bečej
01.11.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Telefonkabl a.d. , Beograd
01.11.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Hempro a.d. , Beograd
31.10.2019.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - HUP Balkan a.d. , Beograd - HTBL
31.10.2019.Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Sojaprotein a.d. , Bečej - SJPT
31.10.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tigar a.d. , Pirot
31.10.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tigar a.d. , Pirot
31.10.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - BAS a.d. , Beograd
30.10.2019.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
30.10.2019.Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO19184
30.10.2019.Obaveštenje o dopuni dnevnog reda za vanrednu Skupštinu akcionara - Goša montaža a.d. , Beograd
30.10.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Goša montaža a.d. , Beograd
30.10.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sojaprotein a.d. , Bečej
30.10.2019.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Bečejska Pekara a.d. , Bečej
30.10.2019.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Niskogradnja a.d. , Smederevo
29.10.2019.Obaveštenje o nameri isplate dividende - Luka Senta a.d. , Senta
28.10.2019.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - HUP Balkan a.d. , Beograd - HTBL
28.10.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - VD Dunav a.d. , Bačka Palanka
28.10.2019.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Imtel RTV a.d. , Beograd - IMRT
28.10.2019.Izveštaj o preuzimanju akcija - Hempro a.d. , Beograd
28.10.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - HUP Balkan a.d. , Beograd
25.10.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
25.10.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Goša montaža a.d. , Beograd
24.10.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
24.10.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ravnište a.d. , Kruševac
24.10.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
24.10.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Goša montaža a.d. , Beograd
24.10.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - VD Dunav a.d. , Bačka Palanka
24.10.2019.Ostale informacije - Severtrans a.d. , Sombor
24.10.2019.Otkazana Skupština akcionara - Hajdučica a.d. , Hajdučica
24.10.2019.Obaveštenje o isplati dividende - Informatika a.d. , Beograd
23.10.2019.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Kačarevo a.d., Kačarevo
22.10.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Severtrans a.d. , Sombor
22.10.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd
22.10.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Minel Koncern a.d. , Beograd
21.10.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
21.10.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugodrvo holding a.d. , Beograd
21.10.2019.Ostale informacije - Goša montaža a.d. , Beograd
21.10.2019.Statut - Goša montaža a.d. , Beograd
18.10.2019.Ažurirani informatori - 18.10.2019
18.10.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jubmes banka a.d. , Beograd
18.10.2019.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - GZP Dom a.d., Beograd
18.10.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Goša montaža a.d. , Beograd
18.10.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Goša montaža a.d. , Beograd
18.10.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Goša montaža a.d. , Beograd
18.10.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Napredak a.d. , Stara Pazova
18.10.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Napredak a.d. , Stara Pazova
18.10.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Goša montaža a.d. , Beograd
17.10.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Tehnopromet a.d. , Beograd
17.10.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Tehnopromet a.d. , Beograd
17.10.2019.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Erozija a.d., Valjevo
17.10.2019.Obaveštenje o isplati dividende - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
17.10.2019.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Bora Kečić ATP a.d. , Obrenovac
17.10.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Tehnopromet a.d. , Beograd
17.10.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Tehnopromet a.d. , Beograd
16.10.2019.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Centar za puteve Vojvodine a.d. , Novi Sad - CZPV
16.10.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
16.10.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Goša montaža a.d. , Beograd
16.10.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Niš ekspres a.d., Niš
16.10.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Niš ekspres a.d., Niš
16.10.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - ZGOP a.d. , Novi Sad
15.10.2019.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO19189
15.10.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Niš ekspres a.d., Niš
15.10.2019.Izveštaj o preuzimanju akcija - Niš ekspres a.d., Niš
15.10.2019.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
15.10.2019.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
15.10.2019.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Čiker a.d. , Čantavir - CIKR
15.10.2019.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Centar za puteve Vojvodine a.d. , Novi Sad - CZPV
15.10.2019.Ostale informacije - Termika-Beograd a.d. , Beograd
15.10.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Trivit Pek a.d. , Vrbas - TRVP
15.10.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Trivit Pek a.d. , Vrbas - TRVP
14.10.2019.Ažurirani informatori - 14.10.2019
14.10.2019.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Zastava auto promet a.d., Novi Sad - ZSAP
14.10.2019.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - S&A Capital Investments a.d., Beograd - SACI
14.10.2019.Rešenje o smanjenju broju akcija uključenih na MTP Belex -Trivit Pek a.d. , Vrbas - TRVP
14.10.2019.Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO19183
14.10.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - VD Dunav a.d. , Bačka Palanka
14.10.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Kompresor a.d. , Beograd
14.10.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
11.10.2019.Ažurirani informatori - 11.10.2019
11.10.2019.Rešenje o uključenju nove emisije akcija na MTP Belex - Betonjerka a.d., Sombor - BTSO
11.10.2019.Rešenje o smanjenju broja akcija uključenih na MTP Belex - Jadar a.d. , Loznica - JDAR
11.10.2019.Obaveštenje akcionarima o uvidu u materijal - Sojaprotein a.d. , Bečej
11.10.2019.Predlog Odluke o promeni pravne forme - Sojaprotein a.d. , Bečej
11.10.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Goša montaža a.d. , Beograd
11.10.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Sjaj u tami a.d. , Beograd
11.10.2019.Dopuna dnevnog reda Skupštine akcionara - Nama a.d. , Beograd
11.10.2019.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Trivit Pek a.d. , Vrbas
11.10.2019.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - Hempro a.d. , Beograd
10.10.2019.Ažurirani informatori - 10.10.2019
10.10.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
10.10.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
10.10.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Erste bank a.d. , Novi Sad
10.10.2019.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Avala a.d. , Požarevac
10.10.2019.Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO19181
10.10.2019.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Pobeda a.d. Timočka 10,, Beograd - POBD
10.10.2019.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Urbisinvest a.d. , Novi Sad - UINS
10.10.2019.Vanredna revizija indeksa Belexline
10.10.2019.Vanredna revizija indeksa Belex15
10.10.2019.Obaveštenje o isplati dividende - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
10.10.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
10.10.2019.Obaveštenje izdavaoca o prijemu obaveštenja o značajnom učešću - Duvanska industrija a.d. , Bujanovac
09.10.2019.Uključenje na MTP - Velprom a.d. , Aleksinac - VLPM
09.10.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Excelsior a.d. , Beograd
09.10.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Sojaprotein a.d. , Bečej
09.10.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Televizija Leskovac a.d., Leskovac
08.10.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Jubmes banka a.d. , Beograd
08.10.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - BAS a.d. , Beograd
08.10.2019.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Urbisprojekt a.d. , Novi Sad - URBSM
08.10.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Tigar a.d. , Pirot
08.10.2019.Obaveštenje o nameri isplate dividende - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
08.10.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Telefonkabl a.d. , Beograd
08.10.2019.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Betonjerka a.d., Sombor
08.10.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Betonjerka a.d., Sombor
08.10.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Nama a.d. , Beograd
08.10.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Severni Banat a.d. , Kikinda
08.10.2019.Izveštaj o preuzimanju akcija - Erozija a.d., Valjevo
07.10.2019.Izveštaj o preuzimanju akcija - Kompresor a.d. , Beograd
07.10.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Goša montaža a.d. , Beograd
07.10.2019.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Dunav a.d., Smederevo
07.10.2019.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Rudo a.d. , Beograd
04.10.2019.Obaveštenje akcionarima o prinudnom otkupu akcija - Sojaprotein a.d. , Bečej
03.10.2019.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Niskogradnja a.d. , Smederevo
03.10.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - HUP Balkan a.d. , Beograd
03.10.2019.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje - Hempro a.d. , Beograd
03.10.2019.Ponuda za preuzimanje akcija - Hempro a.d. , Beograd
03.10.2019.Izveštaj sa održane IV vanredne sednice Skupštine akcionara - Zmaj a.d. , Zemun
02.10.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Tabak a.d. , Niš
02.10.2019.BELEX Monthly Report - Septembar 2019
02.10.2019.Rešenje o produženju privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca - Urbisprojekt a.d. , Novi Sad - URBSM
02.10.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Napredak a.d. , Stara Pazova
02.10.2019.Poslovna vest - Ugovoren novi posao - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
02.10.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - VD Dunav a.d. , Bačka Palanka
01.10.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
01.10.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
01.10.2019.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Rudnap Group - Minel kotlogradnja a.d. , Beograd - MINK
01.10.2019.BELEXsentiment za oktobar 2019. godine
30.09.2019.Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd - EPEN
30.09.2019.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Hajdučica a.d. , Hajdučica
30.09.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dijamant a.d. , Zrenjanin
30.09.2019.Izveštaj sa održane vanredne sednice Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd
30.09.2019.Obaveštenje izdavaoca o značajnom učešću - VD Dunav a.d. , Bačka Palanka
30.09.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - HUP Balkan a.d. , Beograd
30.09.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Jugodrvo holding a.d. , Beograd
30.09.2019.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
27.09.2019.predlog odluke o izmenama i dopunama Statuta - Severtrans a.d. , Sombor
27.09.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Severtrans a.d. , Sombor
27.09.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Grot a.d. , Vranje
27.09.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sojaprotein a.d. , Bečej
27.09.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
26.09.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
26.09.2019.Obavestenje o promeni računovodstvene vrednosti akcije - Simpo a.d. , Vranje
26.09.2019.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Oreovica a.d. , Oreovica
26.09.2019.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Jugozan a.d. , Beograd - JZANM
26.09.2019.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Putnik a.d. , Novi Sad
25.09.2019.Ažurirani informatori - 25.09.2019
25.09.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Milan Blagojević a.d. , Smederevo
25.09.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Milan Blagojević a.d. , Smederevo
25.09.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Milan Blagojević a.d. , Smederevo
25.09.2019.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
25.09.2019.Odluka Nadzornog odbora o utvrđivanju isplate - Iritel a.d. , Beograd
25.09.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Ravnište a.d. , Kruševac
25.09.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Ravnište a.d. , Kruševac
23.09.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Budućnost Novi Sad a.d. , Novi Sad
23.09.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Budućnost Novi Sad a.d. , Novi Sad
23.09.2019.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - Kompresor a.d. , Beograd
23.09.2019.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - UTP Bela Crkva a.d. , Bela Crkva - BLCR
23.09.2019.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija od nesaglasnih akcionara - Štamparija Borba a.d. , Beograd
20.09.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Fero konstrukcije a.d. , Vranje
20.09.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Fero konstrukcije a.d. , Vranje
20.09.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dijamant a.d. , Zrenjanin
20.09.2019.Mišljenje uprave Društva o Ponudi za preuzimanje - PD Erozija ad Valjevo
20.09.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
20.09.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - STUP Vršac a.d. , Vršac
19.09.2019.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Hidrogradnja a.d. , Vršac - HDGR
19.09.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - STUP Vršac a.d. , Vršac
19.09.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Jubmes banka a.d. , Beograd
19.09.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jadar a.d. , Loznica
18.09.2019.Rešenje o produženju privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca - Jugozan a.d. , Beograd - JZANM
18.09.2019.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Prosveta a.d. , Beograd
18.09.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
17.09.2019.Redovna revizija indeksa BELEXline
17.09.2019.Redovna revizija indeksa BELEX15
17.09.2019.Promena metodologije za izračunavanje indeksa BELEXLine
17.09.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jadar a.d. , Loznica
17.09.2019.Obaveštenje o insajderskoj informaciji koja se neposredno odnosi na izdavaoca - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
16.09.2019.Obaveštenje o prinudnom otkupu akcija - GZP Dom a.d., Beograd
16.09.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Trayal Korporacija u restrukturiranju a.d. , Kruševac
16.09.2019.Polugodišnji izveštaj za 2019. godinu - Lasta a.d. , Beograd
16.09.2019.Obaveštenje o isplati dividende za 2018. godinu - NIS a.d., Novi Sad
16.09.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Vatroservis a.d., Novi Sad
16.09.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Telefonkabl a.d. , Beograd
16.09.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - VIK a.d., Vršac
13.09.2019.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija od nesaglasnih akcioanara - Telefonkabl a.d. , Beograd
13.09.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Minel Rastavljači a.d. , Novi Pazar
13.09.2019.Ponuda za preuzimanje akcija - Niš ekspres a.d., Niš
13.09.2019.Ponuda za preuzimanje akcija - Niš ekspres a.d., Niš
13.09.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
12.09.2019.Ažurirani informatori - 12.09.2019
12.09.2019.Rešenje o uključenju nove emisije akcija na MTP Belex a - ZGOP a.d. , Novi Sad - ZGOP
12.09.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Vatroservis a.d., Novi Sad
12.09.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
12.09.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Simpo a.d. , Vranje
12.09.2019.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje - Kompresor a.d. , Beograd
12.09.2019.Ponuda za preuzimanje akcija - Kompresor a.d. , Beograd
12.09.2019.Obaveštenje o isplati dividende - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
12.09.2019.Skraćeni tekst Ponude za preuzimanje akcija - Erozija a.d., Valjevo
12.09.2019.Ponuda za preuzimanje akcija - Erozija a.d., Valjevo
11.09.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
10.09.2019.Sazivanje vanredne sednice Skupštine akcionara - Severni Banat a.d. , Kikinda
10.09.2019.Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO19181
10.09.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Simpo a.d. , Vranje
10.09.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
10.09.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
10.09.2019.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Jugoelektro a.d. , Beograd
10.09.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
10.09.2019.Poziv za vanrednu sednicu Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd
09.09.2019.Odluka o izmenama i dopunama Statuta - Politika a.d. , Beograd
09.09.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Politika a.d. , Beograd
09.09.2019.Ažurirani informatori - 09.09.2019
09.09.2019.Rešenje o smanjenju broja akcija uključenih na MTP Belex - Vatroservis a.d., Novi Sad - VTSR
09.09.2019.Održana 43. vanredna sednica Skupštine akcionara - NIS a.d., Novi Sad
09.09.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Betonjerka a.d., Sombor
09.09.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica
09.09.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
09.09.2019.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - VD Dunav a.d. , Bačka Palanka
09.09.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Kopaonik a.d. , Beograd
09.09.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Kopaonik a.d. , Beograd
06.09.2019.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - ZGOP a.d. , Novi Sad
06.09.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - HUP Balkan a.d. , Beograd
06.09.2019.Predlog o izmenama i dopunama Statuta - Sojaprotein a.d. , Bečej
06.09.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Sojaprotein a.d. , Bečej
06.09.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Vatroservis a.d., Novi Sad
06.09.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Grot a.d. , Vranje
06.09.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
05.09.2019.Uključenje na Open Market - Simpo a.d. , Vranje - SMPOV
05.09.2019.Obaveštenje fizičkog i pravnog lica o značajnom učešću - Kopaonik a.d. , Beograd
05.09.2019.Odluka o visini naknada i pretplata - kursevi i Bilten Beogradske berze - 05.09.2019.
05.09.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Agroindustrija a.d. , Novi Sad
05.09.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
05.09.2019.Izveštaj o preuzimanju akcija - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
05.09.2019.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Zmaj a.d. , Zemun
05.09.2019.Odluka Odbora direktora o sazivanju IV vanredne Skupštine akcionara - Zmaj a.d. , Zemun
05.09.2019.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
05.09.2019.Obaveštenje pravnog lica o značajnom učešću - Kopaonik a.d. , Beograd
04.09.2019.Ažurirani informatori - 04.09.2019
04.09.2019.Rešenjeo uključenju nove emisije akcija na MTP Belex - Duvanska industrija a.d. , Bujanovac - DIBB
04.09.2019.Odluka o izmeni Statuta - Alfa plam a.d. , Vranje
04.09.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Alfa plam a.d. , Vranje
04.09.2019.Izveštaj o preuzimanju akcija - Sojaprotein a.d. , Bečej
04.09.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Vatroservis a.d., Novi Sad
03.09.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sremput a.d. , Ruma
03.09.2019.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Putnik a.d. , Novi Sad
03.09.2019.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - GZP Dom a.d., Beograd
03.09.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Milan Blagojević a.d. , Smederevo
03.09.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd
03.09.2019.Obaveštenje o nameri isplate dividende za 2018. godinu - NIS a.d., Novi Sad
03.09.2019.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2019. godinu - Progres a.d. , Beograd
03.09.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - JAA - autorska agencija za Srbiju a.d. , Beograd
03.09.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - JAA - autorska agencija za Srbiju a.d. , Beograd
03.09.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - JAA - autorska agencija za Srbiju a.d. , Beograd
02.09.2019.BELEX Monthly Report - August 2019
02.09.2019.Obaveštenje o prinudnom otkupu akcija - Jugoelektro a.d. , Beograd
02.09.2019.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Napredak a.d. , Pirot
02.09.2019.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Razvitak a.d. , Lazarevac - RZVK
02.09.2019.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Timas a.d. , Zaječar - TMSZ
02.09.2019.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Tekstil Fashion a.d., Požarevac - TKFS
02.09.2019.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Građevinar a.d. , Beograd - GRAV
02.09.2019.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Network Co a.d. , Beograd - NETW
02.09.2019.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Agrooprema Odžaci a.d. , Odžaci - AGRO
02.09.2019.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Gradska pekara a.d. , Sombor - GPKS
02.09.2019.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Autotransport a.d. , Bosilegrad - ATRB
02.09.2019.Polugodišnji izveštaj za prvo polugodište 2019. godine - Jubmes banka a.d. , Beograd
02.09.2019.Polugodišnji izveštaj za prvo polugodište 2019. godine - Lasta a.d. , Beograd
02.09.2019.BELEXsentiment za septembar 2019. godine
30.08.2019.Polugodišnji izveštaj za 2019. godinu - Alfa plam a.d. , Vranje
30.08.2019.Izveštaj sa održane ponovljene vanredne sednice Skupštine akcionara - Avala a.d. , Požarevac
30.08.2019.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Gradnja a.d. , Dimitrovgrad - GRDI
30.08.2019.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Jugolek a.d. , Beograd - JLEK
30.08.2019.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Okov a.d. , Novi Sad - OKOV
30.08.2019.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Ferum a.d. , Valjevo - FERM
30.08.2019.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Ciglana Obnova a.d. , Kać - CGOB
30.08.2019.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Beoenterijer a.d. , Beograd - BENT
30.08.2019.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Stari Đeram a.d. , Beograd - DJRM
30.08.2019.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Novopak a.d. , Beograd - NVPK
30.08.2019.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Minimel a.d. , Zrenjanin - MMEL
30.08.2019.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija (pro-rata) - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
30.08.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Dijamant a.d. , Zrenjanin
30.08.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Napredak a.d. , Stara Pazova
30.08.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Napredak a.d. , Stara Pazova
30.08.2019.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2019. godinu - Erste bank a.d. , Novi Sad
30.08.2019.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2019. godinu - Komercijalna banka a.d. , Beograd
30.08.2019.Polugodišnji izveštaj za 2019. godinu - Philip Morris Operations a.d. , Niš
29.08.2019.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Oreovica a.d. , Oreovica
29.08.2019.Ažurirani informatori - 29.08.2019
29.08.2019.Izveštaj o otuđenju sopstvenih akcija - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
29.08.2019.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2019. godinu - Tigar a.d. , Pirot
29.08.2019.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - SBM Holding Beomedicina a.d. , Beograd - SBMB
29.08.2019.Polugodišnji izveštaj za 2019. godinu - Tigar a.d. , Pirot
29.08.2019.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Neretva a.d., Beograd - NRTV
29.08.2019.Polugodišnji izveštaj za 2019. godinu - Sojaprotein a.d. , Bečej
29.08.2019.Polugodišnji izveštaj za 2019. godinu - Progres a.d. , Beograd
29.08.2019.Obaveštenje o povećanju osnovnog kapitala - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
29.08.2019.Obaveštenje o isplati dividende - Goša montaža a.d. , Beograd
28.08.2019.Ažurirani informatori - 28.08.2019
28.08.2019.Rešenje o produženju privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca - Imtel RTV a.d. , Beograd - IMRT
28.08.2019.Rešenje o smanjenju broja akcija uključenih na MTP Belex - Grupa Univerexport - Trgopromet a.d. , Subotica - TRGOM
28.08.2019.Polugodišnji izveštaj za 2019. godinu - Rimex a.d. , Beograd
28.08.2019.Polugodišnji izveštaj za 2019. godinu - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja
28.08.2019.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2019. godinu - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
28.08.2019.Polugodišnji izveštaj za 2019. godinu - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
28.08.2019.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2019. godinu - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
28.08.2019.Polugodišnji izveštaj za 2019. godinu - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
28.08.2019.Izveštaj o preuzimanju akcija - Milan Blagojević a.d. , Smederevo
27.08.2019.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2019. godinu - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
27.08.2019.Polugodišnji izveštaj za 2019. godinu - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
27.08.2019.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija od nesaglasnih akcionara - Rimex a.d. , Beograd
27.08.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Štamparija Borba a.d. , Beograd
27.08.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Telefonkabl a.d. , Beograd
27.08.2019.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Rudnap Group a.d. , Beograd - RDNP
27.08.2019.Najava dostavljanja polugodišnjeg kosolidovanog izveštaja za 2019. godinu - Erste bank a.d. , Novi Sad
27.08.2019.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Beočin a.d., Beočin - BCNB
27.08.2019.Polugodišnji izveštaj za 2019. godinu - Swisslion Miloduh a.d. , Kragujevac
27.08.2019.Prinudni otkup akcija - Kačarevo a.d., Kačarevo
27.08.2019.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2019. godinu - Impol Seval a.d. , Sevojno
27.08.2019.Najava dostavljanja polugodišnjeg kosolidovanog izveštaja za 2019. godinu - Komercijalna banka a.d. , Beograd
27.08.2019.Polugodišnji izveštaj za 2019. godinu - Impol Seval a.d. , Sevojno
26.08.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rapid a.d. , Beograd
26.08.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Hempro a.d. , Beograd
26.08.2019.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Jugoelektro a.d. , Beograd
26.08.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Trayal Korporacija u restrukturiranju a.d. , Kruševac
26.08.2019.Ostale informacije - Obaveštenje izdavaoca o prijemu O-ZU obrasca - Televizija Leskovac a.d., Leskovac
26.08.2019.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Erozija a.d. , Vladičin Han - ERZJ
23.08.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Duvanska industrija a.d. , Bujanovac
23.08.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Jadar a.d. , Loznica
23.08.2019.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za prvo polugodište 2019. godine - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
23.08.2019.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija od nesaglasnih akcionara - Erozija a.d. , Vladičin Han
23.08.2019.Mišljenje uprave Društva o Ponudi za preuzimanje - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
23.08.2019.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Hempro a.d. , Beograd
23.08.2019.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za prvo polugodište 2019. godine - MPP Jedinstvo a.d. , Sevojno
23.08.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Hempro a.d. , Beograd
23.08.2019.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
23.08.2019.Obavestenje o isplati dividende - STUP Vršac a.d. , Vršac
23.08.2019.Polugodišnji izveštaj za prvo polugodište 2019. godine - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
22.08.2019.Ažurirani informatori - 22.08.2019
22.08.2019.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za prvo polugodište 2019. godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
22.08.2019.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jedinstvo a.d. , Sevojno
21.08.2019.Odluka o dopuni dnevnog reda Skupštine - Min Div a.d. , Svrljig
21.08.2019.Dopunjen dnevni red za redovnu sednicu Skupštine - Min Div a.d. , Svrljig
21.08.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Šljunkara a.d. , Bela Crkva
21.08.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
21.08.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
21.08.2019.Mišljenje sindikalne organizacije u vezi sa Ponudom za preuzimanje - Sojaprotein a.d. , Bečej
21.08.2019.Mišljenje uprave Društva u vezi sa Ponudom za preuzimanje - Sojaprotein a.d. , Bečej
21.08.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Televizija Leskovac a.d., Leskovac
21.08.2019.Izveštaj o preuzimanju akcija - Televizija Leskovac a.d., Leskovac
21.08.2019.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - VD Dunav a.d. , Bačka Palanka
20.08.2019.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Inex Radulaška a.d. , Beograd - INXR
20.08.2019.Izveštaj o preuzimanju akcija - Napredak a.d. , Stara Pazova
20.08.2019.Najava dostavljanja konsolidovanog polugodišnjeg izveštaja za prvo polugodište 2019. godine - Jedinstvo a.d. , Sevojno
19.08.2019.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - NID Kompanija Novosti a.d. , Beograd - NVSTB
19.08.2019.Najava dostavljanja konsolidovnog polugodišnjeg izveštaja za prvo polugodište 2019. godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
19.08.2019.Obaveštenje o promeni ovlašćene pošte i poštanskog pregratka Berze
16.08.2019.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2019. godinu - Valjaonica bakra Sevojno a.d. , Sevojno
16.08.2019.Polugodišnji izveštaj za 2019. godinu - Valjaonica bakra Sevojno a.d. , Sevojno
16.08.2019.Skraćeni tekst izmene ponude za preuzimanje akcija - Milan Blagojević a.d. , Smederevo
16.08.2019.Izmena ponude za preuzimanje akcija - Milan Blagojević a.d. , Smederevo
16.08.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica
16.08.2019.Polugodišnji izveštaj za 2019. godinu - VD Dunav a.d. , Bačka Palanka
16.08.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zimpa a.d. , Ub
16.08.2019.Poziv za 43. vanrednu sednicu Skupštine akcionara - NIS a.d., Novi Sad
15.08.2019.Kvartalni izveštaj za II kvartal 2019. godine - Erste bank a.d. , Novi Sad
15.08.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Politika a.d. , Beograd
15.08.2019.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Hajdučica a.d. , Hajdučica
15.08.2019.Kvartalni izveštaj za II kvartal 2019. godine - Jedinstvo a.d. , Sevojno
15.08.2019.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2019. godinu - Fintel energija a.d. , Beograd
15.08.2019.Kvartalni izveštaj za II kvartal 2019. godine - Fintel energija a.d. , Beograd
15.08.2019.Kvartalni izveštaj za II kvartal 2019. godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
15.08.2019.Obaveštenje o prinudnom otkupu akcija - Grot a.d. , Vranje
15.08.2019.Kvartalni izveštaj za II kvartal 2019. godine - Komercijalna banka a.d. , Beograd
15.08.2019.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2019. godinu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
15.08.2019.Kvartalni izveštaj za II kvartal 2019. godine - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
14.08.2019.Poslovna vest - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
14.08.2019.Obaveštenje o odluci o sazivanju sednice Skupštine akcionara - NIS a.d., Novi Sad
14.08.2019.Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2019. godinu - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
14.08.2019.Polugodišnji izveštaj za 2019. godinu - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
13.08.2019.Ažurirani informatori - 13.08.2019
13.08.2019.Polugodišnji izveštaj za 2019. godinu - Kopaonik a.d. , Beograd
13.08.2019.Mišljenje uprave o ponudi za preuzimanje - Milan Blagojević a.d. , Smederevo
13.08.2019.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Kačarevo a.d., Kačarevo
13.08.2019.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica
13.08.2019.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
13.08.2019.Obaveštenje o prinudnom otkupu akcija - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
13.08.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Sremput a.d. , Ruma
13.08.2019.Odluka o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara - Sremput a.d. , Ruma
12.08.2019.Ažurirani informatori - 12.08.2019
12.08.2019.Najava dostavljanja i objave Kvartalnog izveštaja za II kvartal 2019. godine - Fintel energija a.d. , Beograd
12.08.2019.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Sojaprotein a.d. , Bečej
12.08.2019.Ponuda za preuzimanje akcija - Sojaprotein a.d. , Bečej
12.08.2019.Ponuda za preuzimanje akcija - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
12.08.2019.Ponuda za preuzimanje akcija - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
12.08.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Grot a.d. , Vranje
12.08.2019.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja za II kvartal 2019. godine - Erste bank a.d. , Novi Sad
12.08.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - ZGOP a.d. , Novi Sad
12.08.2019.Najava objavljivanja kvartalnog izveštaja za II kvartal 2019. godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
12.08.2019.Najava dostavljanja i objave Kvartalnog izveštaja za II kvartal 2019. godine - Komercijalna banka a.d. , Beograd
12.08.2019.Najava dostavljanja i objave Kvartalnog izveštaja za II kvartal 2019. godine - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
12.08.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara (ispravljen zbog tehničke greške) - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
12.08.2019.Najava dostavljanja kvartalnog izveštaja za II kvartal 2019. godine - Jedinstvo a.d. , Sevojno
09.08.2019.Mišljenje Uprave u vezi sa ponudom za preuzimanje - Televizija Leskovac a.d., Leskovac
09.08.2019.Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Energoprojekt industrija a.d. , Beograd - EPIN
09.08.2019.Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO19181
09.08.2019.Odluka o utvrđivanju rezultata poslovanja za 2018. godinu (gubitak ostaje nepokriven) - Excelsior a.d. , Beograd
09.08.2019.Najava dostavljanja i objave Kvartalnog izveštaja za II kvartal 2019. godine - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
09.08.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Excelsior a.d. , Beograd
09.08.2019.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Napredak a.d. , Pirot
09.08.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pekarska industrija a.d. , Pančevo
07.08.2019.Izveštaj o neodržanoj skupštini akcionara - Milan Blagojević a.d. , Smederevo
07.08.2019.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Timok a.d. , Negotin - TMKNE
07.08.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jubmes banka a.d. , Beograd
07.08.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Energoprojekt industrija a.d. , Beograd
07.08.2019.Polugodišnji izveštaj za 2019. godinu - Globos osiguranje a.d. , Beograd
06.08.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Alfa plam a.d. , Vranje
06.08.2019.Odluka o povlačenju akcija sa regulisanog tržištw, odnosno MTP-a - Inex Radulaška a.d. , Beograd
05.08.2019.Ažurirani informatori - 05.08.2019
05.08.2019.Rešenje o smanjenju broja akcija uključenih na MTP Belex - STUP Vršac a.d. , Vršac - STUP
05.08.2019.Rešenje o izmeni odluke o produženju trajanja privremene obustave trgovanja - S&A Capital Investments a.d., Beograd - SACI
05.08.2019.Godišnji izveštaj za 2017. godinu - Kolut a.d. , Kolut
05.08.2019.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Erozija a.d., Valjevo
02.08.2019.Ažurirani informatori - 02.08.2019
02.08.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Telefonkabl a.d. , Beograd
02.08.2019.Rešenje o uključenju nove emisije akcija na MTP Belex - Trayal Korporacija u restrukturiranju a.d. , Kruševac - TRAY
02.08.2019.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Stanservis a.d. , Beograd - STSR
02.08.2019.BELEX Monthly Report - July 2019
02.08.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Duvanska industrija a.d. , Bujanovac
01.08.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
01.08.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
01.08.2019.Ispravka izveštaja sa održane Skupštine akcionara - Inex Radulaška a.d. , Beograd
01.08.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Rapid a.d. , Beograd
01.08.2019.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - GZP Dom a.d., Beograd
01.08.2019.BELEXsentiment za avgust 2019. godine
31.07.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Avala a.d. , Požarevac
31.07.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Štamparija Borba a.d. , Beograd
31.07.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Stanservis a.d. , Beograd
31.07.2019.Odluka o izmenama Statuta - Fabrika maziva FAM a.d., Kruševac
31.07.2019.Odluka o promeni poslovnog imena - Fabrika maziva FAM a.d., Kruševac
31.07.2019.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Fabrika maziva FAM a.d., Kruševac
31.07.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica
31.07.2019.Obaveštenje da odluka o raspodeli neraspoređene dobiti nije usvojena - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
31.07.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg konsolidovanog izveštaja - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
31.07.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
31.07.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
30.07.2019.Ažurirani informatori - 30.07.2019
30.07.2019.Obaveštenje o nameri preuzimanja akcija - Niš ekspres a.d., Niš
30.07.2019.Izveštaj o prodaji (otuđenju) sopstvenih akcija pro-rata - Erozija a.d., Valjevo
30.07.2019.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Inex Radulaška a.d. , Beograd
30.07.2019.Polugodišnji izveštaj za 2019. godinu - Hempro a.d. , Beograd
30.07.2019.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Kompresor a.d. , Beograd
30.07.2019.Odluka o povlačenju sa stržišta Beogradske berze - NID Kompanija Novosti a.d. , Beograd
30.07.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - NID Kompanija Novosti a.d. , Beograd
30.07.2019.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2018. godinu - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
30.07.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
30.07.2019.Periodični sažeti konsolidovani finansijski izveštaji za prvih šest meseci 2019. godine - NIS a.d., Novi Sad
30.07.2019.Periodični sažeti finansijski izveštaji za prvih šest meseci 2019. godine - NIS a.d., Novi Sad
30.07.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama za 2018. godinu - PTK Panonija a.d. , Panonija
30.07.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama za 2017. godinu - PTK Panonija a.d. , Panonija
30.07.2019.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje - Napredak a.d. , Stara Pazova
30.07.2019.Ponuda za preuzimanje akcija - Napredak a.d. , Stara Pazova
29.07.2019.Odložena vanredna Skupština akcionara - Avala a.d. , Požarevac
29.07.2019.Ažurirani informatori - 29.07.2019
29.07.2019.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Milan Blagojević a.d. , Smederevo
29.07.2019.Ponuda za preuzimanje akcija - Milan Blagojević a.d. , Smederevo
29.07.2019.Rezultati poslovanja NIS grupe u prvom polugodištu 2019. godine - NIS a.d., Novi Sad
29.07.2019.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Televizija Leskovac a.d., Leskovac
29.07.2019.Ponuda za preuzimanje akcija - Televizija Leskovac a.d., Leskovac
29.07.2019.Kvartalni izveštaj za drugi kvartal 2019. godine - NIS a.d., Novi Sad
29.07.2019.Obaveštenje o isplati dividende - VD Dunav a.d. , Bačka Palanka
29.07.2019.Statut - Jubmes banka a.d. , Beograd
29.07.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - dopuna dnevnog reda - Jubmes banka a.d. , Beograd
26.07.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Inex-Uzor a.d., Negotin
26.07.2019.Odluka o pokriću gubitka - Inex-Uzor a.d., Negotin
26.07.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Inex-Uzor a.d., Negotin
26.07.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Inex-Uzor a.d., Negotin
26.07.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama 2018 i dalje - Jugoslovenski fond za žita a.d. , Beograd
26.07.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama za 2018. godinu - PP Pobeda a.d. , Pobeda
26.07.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama za 2017. godinu - PP Pobeda a.d. , Pobeda
26.07.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Univerzal a.d. , Kanjiža
26.07.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Rimex a.d. , Beograd
26.07.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - IO Beograd a.d. , Beograd
26.07.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama 2018. godine - Jugoslovenski fond za žita a.d. , Beograd
25.07.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Kavim Raška a.d., Raška
25.07.2019.Odluka o usvajanju izveštaja o poslovanju za 2018. godinu - Jugoslovenski fond za žita a.d. , Beograd
25.07.2019.Ostale informacije Odluka o usvajanju revizorskog izveštaja za 2018. godinu - Jugoslovenski fond za žita a.d. , Beograd
25.07.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Jugoslovenski fond za žita a.d. , Beograd
25.07.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2018. godinu - Jugoslovenski fond za žita a.d. , Beograd
25.07.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugoslovenski fond za žita a.d. , Beograd
25.07.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodinaput Bačkaput a.d. , Novi Sad
25.07.2019.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd
25.07.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Luka Senta a.d. , Senta
25.07.2019.Ponuda za prodaju (otuđenje) sopstvenih akcija - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
25.07.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
25.07.2019.Najava dostave i objave Kvartalnog izveštaja za drugi kvartal 2019. godine - NIS a.d., Novi Sad
24.07.2019.Izveštaj o otuđenju sopstvenih akcija - Niš ekspres a.d., Niš
24.07.2019.Izveštaj o otuđenju sopstvenih akcija - Niš ekspres a.d., Niš
24.07.2019.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2018. godinu - Putnik a.d. , Beograd
24.07.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Timok a.d. , Negotin
24.07.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Imtel Komunikacije a.d. , Beograd
24.07.2019.Odluka o raspodeli dobiti - Imtel Komunikacije a.d. , Beograd
24.07.2019.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Imtel Komunikacije a.d. , Beograd
24.07.2019.Ažurirani informatori - 24.07.2019
24.07.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - STUP Vršac a.d. , Vršac
24.07.2019.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - STUP Vršac a.d. , Vršac
24.07.2019.Izjava o pokriću gubitka - IO Beograd a.d. , Beograd
24.07.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - IO Beograd a.d. , Beograd
24.07.2019.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - IO Beograd a.d. , Beograd
24.07.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Rimex a.d. , Beograd
23.07.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Dedinje a.d. , Beograd
23.07.2019.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Odžačar a.d. , Sombor
23.07.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Odžačar a.d. , Sombor
23.07.2019.Ažurirani informatori - 23.07.2019
23.07.2019.Odluka o raspodeli dobiti - Odžačar a.d. , Sombor
23.07.2019.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
23.07.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kolut a.d. , Kolut
23.07.2019.Odluka o pokriću gubitka - Dedinje a.d. , Beograd
23.07.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2018. godinu - Dedinje a.d. , Beograd
23.07.2019.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Dedinje a.d. , Beograd
22.07.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - STUP Vršac a.d. , Vršac
22.07.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pekara 1. maj a.d. , Vršac
22.07.2019.Obaveštenje o isplati dividende - Impol Seval a.d. Sevojno
22.07.2019.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Kačarevo a.d., Kačarevo
19.07.2019.Ažurirani informatori - 19.07.2019
19.07.2019.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Putnik a.d. , Beograd
19.07.2019.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Centroprojekt arhitektura inst. i konst. a.d. , Beograd
19.07.2019.Dopunjen dnevni red za sednicu Skupštine - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
19.07.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Sojaprotein a.d. , Bečej
18.07.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - ZGOP a.d. , Novi Sad
18.07.2019.Sazivanje ponovljene sednice Skupštine akcionara - Milan Blagojević a.d. , Smederevo
18.07.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Projektni biro Arhitekt a.d. , Kikinda
18.07.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Projektni biro a.d. , Kikinda
18.07.2019.Predlog Odluke o izmenama Statuta - Excelsior a.d. , Beograd
18.07.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Lepenski vir a.d. , Pećinci
18.07.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Ukus a.d. , Pećinci
18.07.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Venac a.d. , Pećinci
18.07.2019.Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja i pokriću gubitka za 2018. godinu - Yumco a.d. , Vranje
18.07.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Excelsior a.d. , Beograd
18.07.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Grot a.d. , Vranje
18.07.2019.Izveštaj o preuzimanju akcija - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
17.07.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Centroistok a.d. , Bor
17.07.2019.Ažurirani informatori - 17.07.2019
17.07.2019.Odluka o raspodeli dobiti za 2018. godinu - Planum GP a.d. , Beograd
17.07.2019.Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2018. godinu - Planum GP a.d. , Beograd
17.07.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Planum GP a.d. , Beograd
17.07.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Yumco a.d. , Vranje
17.07.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Hajdučica a.d. , Hajdučica
16.07.2019.Ažurirani informatori - 16.07.2019
16.07.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Žitopek a.d. , Niš
16.07.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Vizor enterijeri a.d. , Temerin
16.07.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Vizor enterijeri a.d. , Temerin
16.07.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Duga a.d. , Beograd
16.07.2019.Odluka o raspodeli dobiti za 2018. godinu - Spektar invest a.d. , Paraćin
16.07.2019.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2018. godinu - Spektar invest a.d. , Paraćin
16.07.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Spektar invest a.d. , Paraćin
16.07.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - BAS a.d. , Beograd
16.07.2019.Obaveštenje o insajderskoj informaciji koja se neposredno odnosi na Izdavaoca - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
15.07.2019.Ažurirani informatori - 15.07.2019
15.07.2019.Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO19181
15.07.2019.Odluka Skupštine akcionara o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2018. godinu - Proleter a.d. , Ivanjica
15.07.2019.Odluka Skupštine akcionara o raspodeli dobiti za 2018. godinu - Proleter a.d. , Ivanjica
15.07.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Proleter a.d. , Ivanjica
15.07.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Energoprojekt industrija a.d. , Beograd
15.07.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Dimničar a.d. , Beograd
15.07.2019.Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2018. godinu - Centroistok a.d. , Bor
15.07.2019.Odluka o pokriću gubitka za 2018. godinu - Centroistok a.d. , Bor
15.07.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Centroistok a.d. , Bor
15.07.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Erozija a.d. , Vladičin Han
12.07.2019.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Napredak a.d. , Pirot
12.07.2019.Izveštaj o neodržavanju Skupštine akcionara - Saobraćaj i transport a.d. , Zrenjanin
12.07.2019.Rešenje o prestanku statusa člana Berze - CapitalOne a.d., Beograd
12.07.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Stanservis a.d. , Beograd
11.07.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Duga a.d. , Beograd
11.07.2019.Ažurirani informatori - 11.07.2019
11.07.2019.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2018. godinu - Pekarska industrija a.d. , Pančevo
11.07.2019.Odluka o pokriću gubitka za 2018. godinu - Pekarska industrija a.d. , Pančevo
11.07.2019.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
11.07.2019.Izveštaj o preuzimanju akcija - Duga a.d. , Beograd
11.07.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Vatroservis a.d., Novi Sad
11.07.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Vatroservis a.d., Novi Sad
11.07.2019.Zapisnik sa održane Skupštine akcionara - Žitopromet a.d. , Zaječar
11.07.2019.Izjava o Odluci o raspodeli dobiti odnosno pokriću gubitka - Žitopromet a.d. , Zaječar
10.07.2019.Ažurirani informatori - 10.07.2019
10.07.2019.Obaveštenje akcionarima o prinudnom otkupu akcija - Energoprojekt industrija a.d. , Beograd
10.07.2019.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2018. godinu - Žitopromet a.d. , Zaječar
10.07.2019.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2018. godinu - Omoljica a.d. , Omoljica
10.07.2019.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Fabrika maziva FAM a.d., Kruševac
10.07.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Grot a.d. , Vranje
10.07.2019.Predlog Odluke o izmenama i dopunama Statuta - Inex Radulaška a.d. , Beograd
10.07.2019.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Inex Radulaška a.d. , Beograd
10.07.2019.Odluka o pokriću gubitka za 2018. godinu - Omoljica a.d. , Omoljica
10.07.2019.Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2018. godinu - Omoljica a.d. , Omoljica
09.07.2019.Ažurirani informatori - 09.07.2019
09.07.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Omoljica a.d. , Omoljica
09.07.2019.Informacija o odlaganju Skupštine akcionara - PIK Pešter a.d. , Sjenica
09.07.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - 7. Juli Majke Jevrosime 47-49 a.d. , Beograd
09.07.2019.Odluka o pokriću gubitka za 2018. godinu - 7. Juli Majke Jevrosime 47-49 a.d. , Beograd
09.07.2019.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Simpo a.d. , Vranje - SMPO
09.07.2019.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - 5. oktobar a.d. , Srpska Crnja - PTOK
09.07.2019.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2018. godinu - 7. Juli Majke Jevrosime 47-49 a.d. , Beograd
09.07.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - 7. Juli Majke Jevrosime 47-49 a.d. , Beograd
09.07.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Jugoelektro a.d. , Beograd
09.07.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
09.07.2019.Informacija o neodržanoj Skupštini akcionara - Milan Blagojević a.d. , Smederevo
09.07.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Žitosrem a.d. , Inđija
09.07.2019.Odluka o pokriću gubitka za 2018. godinu - Aquatus a.d. , Beograd
09.07.2019.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2018. godinu - Aquatus a.d. , Beograd
09.07.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Ugoprom a.d. , Novi Kneževac
08.07.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
08.07.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ratko Mitrović a.d. , Beograd
08.07.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Saobraćaj a.d. , Odžaci
08.07.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Erste bank a.d. , Novi Sad
08.07.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - VIK a.d., Vršac
08.07.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - VIK a.d., Vršac
05.07.2019.Ažurirani informatori - 05.07.2019
05.07.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Simpo a.d. , Vranje
05.07.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Trgopromet a.d. , Kraljevo
05.07.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
05.07.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
05.07.2019.Rešenje o smanjenju broja akcija uključenih na MTP Belex - Excelsior a.d. , Beograd - EXCL
05.07.2019.Jedinstveni prospekt - Potisje precizni liv a.d. , Ada - PPLA
05.07.2019.Rešenje o uključenju nove emisije akcija na MTP Belex - Potisje precizni liv a.d. , Ada - PPLA
05.07.2019.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
05.07.2019.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
05.07.2019.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Excelsior a.d. , Beograd
05.07.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Dopuna dnevnog reda - NID Kompanija Novosti a.d. , Beograd
05.07.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Agroindustrija a.d. , Novi Sad
05.07.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Agroindustrija a.d. , Novi Sad
05.07.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Minel Rastavljači a.d. , Novi Pazar
05.07.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
05.07.2019.Obaveštenj o isplati dividende - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
05.07.2019.Ostale informacije - Centroslavija a.d., Novi Sad
05.07.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Centroslavija a.d., Novi Sad- KONSOLIDOVAN
05.07.2019.Ostale informacije - Centroslavija a.d., Novi Sad
05.07.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Centroslavija a.d., Novi Sad
05.07.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Centroslavija a.d., Novi Sad
05.07.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Centroslavija a.d., Novi Sad
05.07.2019.Izveštaj o preuzimanju akcija - Kačarevo a.d., Kačarevo
05.07.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tehnopromet a.d. , Beograd
05.07.2019.Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2018. godinu - Rimex a.d. , Beograd
05.07.2019.Odluka o pokriću gubitka za 2018. godinu - Rimex a.d. , Beograd
05.07.2019.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Rimex a.d. , Beograd
05.07.2019.Obaveštenje o ponudi za prodaju sopstvenih akcija - Niš ekspres a.d., Niš
05.07.2019.Obaveštenje o ponudi za prodaju sopstvenih akcija - Niš ekspres a.d., Niš
05.07.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
05.07.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - GZP Dom a.d., Beograd
05.07.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - GZP Dom a.d., Beograd
04.07.2019.Ažurirani informatori - 04.07.2019
04.07.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodinaput Bačkaput a.d. , Novi Sad
04.07.2019.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Aquatus a.d. , Beograd
04.07.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Svetlost a.d. , Beograd
04.07.2019.Odluka o pokriću gubitka za 2018. godinu - PD Zaječar a.d. , Zaječar
04.07.2019.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2018. godinu - PD Zaječar a.d. , Zaječar
04.07.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PD Zaječar a.d. , Zaječar
04.07.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Svetlost a.d. , Beograd
03.07.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Kompresor a.d. , Beograd
03.07.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Kompresor a.d. , Beograd
03.07.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kompresor a.d. , Beograd
03.07.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
03.07.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Yugoslavia Commerce a.d., Beograd
03.07.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Yugoslavia Commerce a.d., Beograd
03.07.2019.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - GZP Dom a.d., Beograd
03.07.2019.Ažurirani informatori - 03.07.2019
03.07.2019.Rešenje o uključenju nove emisije akcija na MTP Belex - Vojvodinaput Bačkaput a.d. , Novi Sad - VPBP
03.07.2019.Odluka o raspodeli dobiti - Ming kovačnica a.d. , Niš
03.07.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Ming kovačnica a.d. , Niš
03.07.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ming kovačnica a.d. , Niš
03.07.2019.Odluka o raspodeli dobiti - Avala a.d. , Požarevac
03.07.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Avala a.d. , Požarevac
03.07.2019.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Avala a.d. , Požarevac
03.07.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Agroindustrija a.d. , Novi Sad
03.07.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Nikola Tesla EI a.d. , Beograd
03.07.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Nikola Tesla EI a.d. , Beograd
03.07.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Nikola Tesla EI a.d. , Beograd
03.07.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Planum GP a.d. , Beograd
03.07.2019.Odložena Skupština akcionara - Planum GP a.d. , Beograd
03.07.2019.Odluka o usvajanju revizorskog konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2018. godinu - Progres a.d. , Beograd
03.07.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg konsolidovanog izveštaja za 2018. godinu - Progres a.d. , Beograd
03.07.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Progres a.d. , Beograd
03.07.2019.Odluka o usvajanju revizosrkog izveštaja - Progres a.d. , Beograd
03.07.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Progres a.d. , Beograd
03.07.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Svetlost a.d. , Beograd
03.07.2019.Obaveštenje izdavaoca o značajnom učešću - Vojvodinaput Bačkaput a.d. , Novi Sad
03.07.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ruma fabrika kože a.d. , Ruma
03.07.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Svetlost a.d. , Beograd
03.07.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Svetlost a.d. , Beograd
03.07.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Svetlost a.d. , Beograd
03.07.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Svetlost a.d. , Beograd
03.07.2019.Mišljenje sindikalne organizacije u vezi sa ponudom za preuzimanje - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
03.07.2019.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje ponuđača - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
03.07.2019.Odluka o raspodeli dobiti - Jugoelektro a.d. , Beograd
03.07.2019.Odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja i raspodeli dobiti - Kadinjača ad Užice
03.07.2019.Izveštaj sa redovne Skupštine akcionara - Kadinjača ad Užice
03.07.2019.Odluka o raspodeli dobiti za 2018. godinu - IPM "ZMAJ" a.d. Zemun
03.07.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2018. godinu- IPM "ZMAJ" a.d. , Zemun
03.07.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zmaj a.d. , Zemun
03.07.2019.Odluka o raspodeli dobiti - Panonija a.d. , Pančevo
03.07.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Panonija a.d. , Pančevo
03.07.2019.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Panonija a.d. , Pančevo
03.07.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Jugoelektro a.d. , Beograd
03.07.2019.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Jugoelektro a.d. , Beograd
02.07.2019.Odluka o raspodeli dobiti - Telefonkabl a.d. , Beograd
02.07.2019.Ažurirani informatori - 02.07.2019
02.07.2019.Odluka o usvajanju izveštaja revizora - Telefonkabl a.d. , Beograd
02.07.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg računa za 2018. godinu - Telefonkabl a.d. , Beograd
02.07.2019.Odluka o usvajanju godišnjih finansijskih izveštaja - Telefonkabl a.d. , Beograd
02.07.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Telefonkabl a.d. , Beograd
02.07.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Politika a.d. , Beograd
02.07.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Sojaprotein a.d. , Bečej - VICTORIA
02.07.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Sojaprotein a.d. , Bečej - SENT011
02.07.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Politika a.d. , Beograd
02.07.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
02.07.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
02.07.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
02.07.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Vojvodinaput Bačkaput a.d. , Novi Sad
02.07.2019.Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica - VZAS
02.07.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja - Trayal Korporacija u restrukturiranju a.d. , Kruševac
02.07.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Hajdučica a.d. , Hajdučica
02.07.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Simpo a.d. , Vranje
02.07.2019.Odluka o usvajanju konsolidovanog godišnjeg izveštaja - Simpo a.d. , Vranje
02.07.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Simpo a.d. , Vranje
02.07.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Simpo a.d. , Vranje
02.07.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2018.godinu - Goša FSO a.d. , Simićevo
02.07.2019.Odluka o raspodeli dobiti - Goša FSO a.d. , Simićevo
02.07.2019.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Goša FSO a.d. , Simićevo
02.07.2019.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Fasma a.d. , Beograd
02.07.2019.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Štamparija Borba a.d. , Beograd
02.07.2019.Odluka o pokriću gubitka - Vital a.d. , Vrbas
02.07.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Vital a.d. , Vrbas
02.07.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vital a.d. , Vrbas
02.07.2019.BELEX Monthly Report - June 2019
02.07.2019.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd
02.07.2019.Izveštaj sa ponovljene sednice skupštine - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
02.07.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
02.07.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
02.07.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica
02.07.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica
02.07.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica
02.07.2019.Obaveštenje o neodržavanju redovne Skupštine - Vino župa a.d. , Aleksandrovac
02.07.2019.Odluka o usvajanju revizorskog izveštaja za 2018. godinu - NID Kompanija Novosti a.d. , Beograd
02.07.2019.Obaveštenje akcionarima o prinudnom otkupu akcija - Stanservis a.d. , Beograd
02.07.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka finansijski izvešataji 2018. godine - NID Kompanija Novosti a.d. , Beograd
02.07.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja 2018 - NID Kompanija Novosti a.d. , Beograd
02.07.2019.Odluka o raspodeli dobiti - Trivit mlin a.d. , Vrbas
02.07.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Trivit mlin a.d. , Vrbas
02.07.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Trivit mlin a.d. , Vrbas
01.07.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Jubmes banka a.d. , Beograd
01.07.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Rapid a.d. , Beograd
01.07.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2018. godinu - Rapid a.d. , Beograd
01.07.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rapid a.d. , Beograd
01.07.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Lučić Prigrevica a.d. , Novi Sad
01.07.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Lučić Prigrevica a.d. , Novi Sad
01.07.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Lučić Prigrevica a.d. , Novi Sad
01.07.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
01.07.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg konsolidovanog izveštaja - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
01.07.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
01.07.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Tehnohemija a.d. , Sremska Mitrovica
01.07.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Tehnohemija a.d. , Sremska Mitrovica
01.07.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tehnohemija a.d. , Sremska Mitrovica
01.07.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Tehnohemija a.d. , Beograd
01.07.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Tehnohemija a.d. , Beograd
01.07.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tehnohemija a.d. , Beograd
01.07.2019.Ažurirani informatori - 01.07.2019
01.07.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
01.07.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Putnik a.d. , Beograd - Izjava
01.07.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Putnik a.d. , Beograd
01.07.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Putnik a.d. , Beograd
01.07.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Putnik a.d. , Beograd
01.07.2019.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Min Div a.d. , Svrljig
01.07.2019.Odluka o pokriću gubitka - PK Sombor Holding CO a.d. , Sombor
01.07.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - PK Sombor Holding CO a.d. , Sombor
01.07.2019.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - PK Sombor Holding CO a.d. , Sombor
01.07.2019.Poziv za ponovljenu Skupštinu akcionara - Vino župa a.d. , Aleksandrovac
01.07.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
01.07.2019.Odluka o usvajanju Izveštaja revizora - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
01.07.2019.Odluka o usvajanju Finansijkog izveštaja za 2018. godinu i Izveštaja o poslovanju - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
01.07.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
01.07.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Vojvodina a.d. , Sombor
01.07.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Vojvodina a.d. , Sombor
01.07.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - PP Miletić a.d. , Sombor
01.07.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - PP Miletić a.d. , Sombor
01.07.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - PP Feketić a.d. , Sombor
01.07.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - PP Feketić a.d. , Sombor
01.07.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Kopaonik a.d. , Beograd
01.07.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Kopaonik a.d. , Beograd
01.07.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kopaonik a.d. , Beograd
01.07.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Betonjerka a.d., Sombor
01.07.2019.Odluka o raspodeli dobiti - Betonjerka a.d., Sombor
01.07.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Betonjerka a.d., Sombor
01.07.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
01.07.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Sojaprotein a.d. , Bečej
01.07.2019.Odluka o razrešenju zastupnika Društva - STUP Vršac a.d. , Vršac
01.07.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - STUP Vršac a.d. , Vršac
01.07.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - STUP Vršac a.d. , Vršac
01.07.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PP Feketić a.d. , Sombor
01.07.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PP Miletić a.d. , Sombor
01.07.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodina a.d. , Sombor
01.07.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Vojvodinašped a.d. , Novi Sad
01.07.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara 28.06.2019. godine - NID Kompanija Novosti a.d. , Beograd
01.07.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - STUP Vršac a.d. , Vršac
01.07.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Napredak a.d. , Stara Pazova
01.07.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica
01.07.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica
01.07.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica
01.07.2019.Odluka o raspodeli dobiti - VD Dunav a.d. , Bačka Palanka
01.07.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - VD Dunav a.d. , Bačka Palanka
01.07.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - VD Dunav a.d. , Bačka Palanka
01.07.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Veterinarska stanica a.d., Kikinda
01.07.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Veterinarski centar a.d., Kraljevo
01.07.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Veterinarski centar a.d., Kraljevo
01.07.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Veterinarski centar a.d., Kraljevo
01.07.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Žitosrem a.d. , Inđija
01.07.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Đerdap turist a.d. , Kladovo
01.07.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Dimničar a.d. , Beograd
01.07.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Dimničar a.d. , Beograd
01.07.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Dimničar a.d. , Beograd
01.07.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dimničar a.d. , Beograd
01.07.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg revizorskog konsolidovanog izveštaja - Trayal Korporacija u restrukturiranju a.d. , Kruševac
01.07.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg revizorskog izveštaja - Trayal Korporacija u restrukturiranju a.d. , Kruševac
01.07.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Trayal Korporacija u restrukturiranju a.d. , Kruševac
01.07.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Trayal Korporacija u restrukturiranju a.d. , Kruševac
01.07.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Veterinarska stanica Koceljeva a.d. , Koceljeva
01.07.2019.Odluka o raspodeli dobiti - Dijamant a.d. , Zrenjanin
01.07.2019.Odluka o usvajanju konsolidovanog godišnjeg izveštaja - Dijamant a.d. , Zrenjanin
01.07.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Dijamant a.d. , Zrenjanin
01.07.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tekstil a.d. , Leskovac
01.07.2019.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Avala a.d. , Požarevac
01.07.2019.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Sojaprotein a.d. , Bečej
01.07.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Sojaprotein a.d. , Bečej
01.07.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dijamant a.d. , Zrenjanin
01.07.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Severni Banat a.d. , Kikinda
01.07.2019.Odluka o pokriću gubitka - Severni Banat a.d. , Kikinda
01.07.2019.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Severni Banat a.d. , Kikinda
01.07.2019.Odluka o pokriću gubitka - Excelsior a.d. , Beograd
01.07.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Proel a.d. , Beograd
01.07.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Proel a.d. , Beograd
01.07.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Excelsior a.d. , Beograd
01.07.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Proel a.d. , Beograd
01.07.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Yugoslavia Commerce a.d., Beograd
01.07.2019.Odluka o pokriću gubitka - Ratar a.d. , Pančevo
01.07.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Ratar a.d. , Pančevo
01.07.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ratar a.d. , Pančevo
01.07.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Excelsior a.d. , Beograd
01.07.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hidrograđevinar a.d. , Sremska Mitrovica
01.07.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hidrograđevinar a.d. , Sremska Mitrovica
01.07.2019.Ostale informacije - Intereuropa - logističke usluge a.d. , Dobanovci
01.07.2019.Ostale informacije - Severtrans a.d. , Sombor
01.07.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Intereuropa - logističke usluge a.d. , Dobanovci
01.07.2019.Ostale informacije - Severtrans a.d. , Sombor
01.07.2019.Ostale informacije - Severtrans a.d. , Sombor
01.07.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Severtrans a.d. , Sombor
01.07.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Severtrans a.d. , Sombor
01.07.2019.Ostale informacije - Zavod za sudska veštačenja a.d. , Novi Sad
01.07.2019.BELEXsentiment za jul 2019. godine
01.07.2019.Ostale informacije - Zavod za sudska veštačenja a.d. , Novi Sad
01.07.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Zavod za sudska veštačenja a.d. , Novi Sad
01.07.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zavod za sudska veštačenja a.d. , Novi Sad
01.07.2019.Odluka o usvajanju konsolidovanog godišnjeg izveštaja - Polet IGK a.d. , Novi Bečej
01.07.2019.Izjava direktora o pokriću gubitka - Sloga a.d. , Banatski Karlovac
01.07.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg konsolidovanog izveštaja - Sloga a.d. , Banatski Karlovac
01.07.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Sloga a.d. , Banatski Karlovac
01.07.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - dopuna - Miroč a.d. , Kladovo
01.07.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Miroč a.d. , Kladovo
01.07.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Timok a.d. , Negotin
01.07.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
01.07.2019.Ostale informacije - Timok a.d. , Negotin
01.07.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Timok a.d. , Negotin
01.07.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Timok a.d. , Negotin
28.06.2019.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Hidrogradnja a.d. , Vršac - HDGR
28.06.2019.Kvartalno prilagođavanje indeksa BELEX15 - Dopuna
28.06.2019.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2018. godinu - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
28.06.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu (korigovan) - Minos a.d. , Gornji Milanovac
28.06.2019.Konsolidovani godišnji izveštaj za 2018. godinu - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
28.06.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
28.06.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - PIK Pešter a.d. , Sjenica
28.06.2019.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Banatski Karlovac
28.06.2019.Odluka o raspodeli dobiti odnosno pokriću gubitka za 2018. godinu - Stanservis a.d. , Beograd
28.06.2019.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2018. godinu - Stanservis a.d. , Beograd
28.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Stanservis a.d. , Beograd
28.06.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Vizor enterijeri a.d. , Temerin
28.06.2019.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2018. godinu - Polet IGK a.d. , Novi Bečej
28.06.2019.Odluka o raspodeli dobiti za 2018. godinu - Polet IGK a.d. , Novi Bečej
28.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Polet IGK a.d. , Novi Bečej
28.06.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Sremput a.d. , Ruma
28.06.2019.Odluka o usvajanju Konsolidovanog godišnjeg izveštaja za 2018. godinu - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica konsolid.
28.06.2019.Odluka o pokriću gubitka za 2018. godinu - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
28.06.2019.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2018. godinu - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
28.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Industrija nameštaja Bajmok a.d. , Bajmok
28.06.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Geosonda - Fundiranje a.d. , Beograd
28.06.2019.Odluka o usvajanju Finansijkog izveštaja za 2018. godinu - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
28.06.2019.Odluka o pokriću gubitka za 2018. godinu - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
28.06.2019.Odluka o raspodeli dobiti za 2018. godinu - Geosonda - Fundiranje a.d. , Beograd
28.06.2019.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2018. godinu - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
28.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tigar a.d. , Pirot
28.06.2019.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2018. godinu - Geosonda - Fundiranje a.d. , Beograd
28.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Geosonda - Fundiranje a.d. , Beograd
28.06.2019.Izveštaj sa održane ponovljene Skupštine akcionara - Progres a.d. , Beograd
28.06.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - NID Kompanija Novosti a.d. , Beograd
28.06.2019.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
28.06.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Invest - Import a.d. , Beograd
28.06.2019.Odluka o raspodeli dobiti za 2018. godinu - Pobeda Metalac a.d. , Petrovaradin
28.06.2019.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2018. godinu - Pobeda Metalac a.d. , Petrovaradin
28.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pobeda Metalac a.d. , Petrovaradin
28.06.2019.Odluka o raspodeli dobiti za 2018. godinu - Pobeda Zara a.d. , Petrovaradin
28.06.2019.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2018. godinu - Pobeda Zara a.d. , Petrovaradin
28.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pobeda Zara a.d. , Petrovaradin
28.06.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Televizija Leskovac a.d., Leskovac
28.06.2019.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - NID Kompanija Novosti a.d. , Beograd
28.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Takovo transport a.d. , Beograd
28.06.2019.Osluka o izmeni i dopuni Statuta Društva - Fasil a.d. , Arilje
28.06.2019.Odluka o konstatovanju gubitka za 2018. godinu - Fintel energija a.d. , Beograd
28.06.2019.Odluka o usvajanju Godišnjeg i Konsolidovanog godišnjeg izveštaja za 2018. godinu - Fintel energija a.d. , Beograd
28.06.2019.Izveštaj sa redovne Skupštine akcionara - NIS a.d., Novi Sad
28.06.2019.Odluka o raspodeli dobiti za 2018. godinu - NIS a.d., Novi Sad
28.06.2019.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2018. godinu - NIS a.d., Novi Sad
28.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Fasil a.d. , Arilje
28.06.2019.Statut Društva (prečišćen tekst) - Fasil a.d. , Arilje
28.06.2019.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2018. godinu - Avala a.d. , Požarevac
28.06.2019.Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja - Vojvodina a.d., Srbobran
28.06.2019.Odluka o pokriću gubitka - Vojvodina a.d., Srbobran
28.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodina a.d., Srbobran
28.06.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodina a.d., Srbobran
28.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Invest - Import a.d. , Beograd
28.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodinašped a.d. , Novi Sad
28.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Duga a.d. , Beograd
28.06.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Duga a.d. , Beograd
28.06.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Duga a.d. , Beograd
28.06.2019.Mišljenje Uprave ciljnog društva u vezi sa ponudom za preuzimanje
28.06.2019.Mišljenje Odbora direktora u vezi sa Ponudom za preuzimanje
28.06.2019.Ponuda za prodaju (otuđenje) sopstvenih akcija - PD Erozija ad Valjevo
28.06.2019.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara sa odlukama - PD Erozija ad Valjevo
27.06.2019.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2018. godinu - Poslovni objekti a.d. , Beograd
27.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jubmes banka a.d. , Beograd
27.06.2019.Rešenje o produženju privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca - Rudnap Group a.d. , Beograd - RDNP
27.06.2019.Rešenje o produženju privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca - Beočin a.d., Beočin - BCNB
27.06.2019.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Aktiva Fitep a.d. , Beograd - VRFT
27.06.2019.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Ikarbus a.d. , Beograd - IKRB
27.06.2019.Odluka o raspodeli dobiti za 2018. godinu - Poslovni objekti a.d. , Beograd
27.06.2019.Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2018. godinu - Swisslion Miloduh a.d. , Kragujevac
27.06.2019.Odluka o raspodeli dobiti za 2018. godinu - Swisslion Miloduh a.d. , Kragujevac
27.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Swisslion Miloduh a.d. , Kragujevac
27.06.2019.Odluka o pokriću gubitka za 2018. godinu - Invest - Import a.d. , Beograd
27.06.2019.Odluke o usvajanju konsolidovanih izveštaja za 2018. godinu - Invest - Import a.d. , Beograd
27.06.2019.Odluke o usvajanju izveštaja za 2018. godinu - Invest - Import a.d. , Beograd
27.06.2019.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2018. godinu - PTK Panonija a.d. , Panonija
27.06.2019.Odluka o raspodeli dobiti za 2018. godinu - PTK Panonija a.d. , Panonija
27.06.2019.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - PTK Panonija a.d. , Panonija
27.06.2019.Odluka o raspodeli dobiti za 2018. godinu - Hempro a.d. , Beograd
27.06.2019.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2018. godinu - Hempro a.d. , Beograd
27.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hempro a.d. , Beograd
27.06.2019.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2018. godinu - PP Pobeda a.d. , Pobeda
27.06.2019.Odluka o raspodeli dobiti za 2018. godinu - PP Pobeda a.d. , Pobeda
27.06.2019.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - PP Pobeda a.d. , Pobeda
27.06.2019.Izjava o pokriću gubitka za 2018. godinu - Minel Rastavljači a.d. , Novi Pazar
27.06.2019.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2018. godinu - Minel Rastavljači a.d. , Novi Pazar
27.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Minel Rastavljači a.d. , Novi Pazar
27.06.2019.Odluka o raspodeli dobiti za 2018. godinu - Hemijska industrija a.d. , Vranje
27.06.2019.Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2018. godinu - Hemijska industrija a.d. , Vranje
27.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hemijska industrija a.d. , Vranje
27.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Fintel energija a.d. , Beograd
27.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
26.06.2019.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Timok a.d. , Negotin
26.06.2019.Odluka o raspodeli dobiti za 2018. godinu - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
26.06.2019.Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2018. godinu - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
26.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
26.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Venac a.d. , Pećinci
26.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ukus a.d. , Pećinci
26.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Lepenski vir a.d. , Pećinci
26.06.2019.Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju i pokriću gubitka za 2018. godinu - Unioninvest Inženjering i projektovanje a.d. , Beograd
26.06.2019.Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2018. godinu - Unioninvest Inženjering i projektovanje a.d. , Beograd
26.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Unioninvest Inženjering i projektovanje a.d. , Beograd
26.06.2019.Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2018. godinu - Lukoil Srbija a.d. , Beograd
26.06.2019.Statut Društva - Lukoil Srbija a.d. , Beograd
26.06.2019.Odluka o izmenama Statuta - Lukoil Srbija a.d. , Beograd
26.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Lukoil Srbija a.d. , Beograd
26.06.2019.Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2018. godinu - Megal a.d. , Bujanovac
26.06.2019.Odluka o raspodeli dobiti za 2018. godinu - Megal a.d. , Bujanovac
26.06.2019.Odluka o usvajanju Revizorskog izveštaja za 2018. godinu - Elektroizgradnja a.d. , Bajina Bašta
26.06.2019.Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2018. godinu - Elektroizgradnja a.d. , Bajina Bašta
26.06.2019.Odluka o raspodeli dobiti za 2018. godinu - Elektroizgradnja a.d. , Bajina Bašta
26.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Elektroizgradnja a.d. , Bajina Bašta
26.06.2019.Izveštaj sa održane redovne Skupštine sa odlukama - Jedinstvo a.d. , Sevojno
26.06.2019.Odluka o raspodeli dobiti za 2018. godinu - Žitosrem a.d. , Inđija
26.06.2019.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2018. godinu - Žitosrem a.d. , Inđija
26.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Somborske novine a.d. , Sombor
26.06.2019.Odluka o raspodeli dobiti za 2018. godinu - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
26.06.2019.Odluka o usvajanju Godišnjeg i Konsolidovanog godišnjeg izveštaja za 2018. godinu - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
26.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
26.06.2019.Odluka o usvajanju Izveštaja revizora za 2018. godinu - ZGOP a.d. , Novi Sad
26.06.2019.Odluka o raspodeli dobiti za 2018. godinu - Energoprojekt industrija a.d. , Beograd
26.06.2019.Odluka o usvajanju Konsolidovanog godišnjeg izveštaja za 2018. godinu - Energoprojekt industrija a.d. , Beograd
26.06.2019.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2018. godinu - Energoprojekt industrija a.d. , Beograd
26.06.2019.Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO19185
25.06.2019.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - ZGOP a.d. , Novi Sad
25.06.2019.Odluka o raspodeli dobiti za 2018. godinu - ZGOP a.d. , Novi Sad
25.06.2019.Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2018. godinu - ZGOP a.d. , Novi Sad
25.06.2019.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Crveni signal a.d. , Beograd
25.06.2019.Odluka o raspodeli dobiti za 2018. godinu - Jedinstvo - metalogradnja a.d. , Sevojno
25.06.2019.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja, Finansijskog izveštaja i Izveštaja o reviziji za 2018. godinu - Jedinstvo - metalogradnja a.d. , Sevojno
25.06.2019.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Jedinstvo - metalogradnja a.d. , Sevojno
25.06.2019.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
25.06.2019.Izveštaj sa održane redovne Skupštine sa odlukama - Albus a.d. , Novi Sad
25.06.2019.Odluka o pokriću gubitka za 2018. godinu - Albus a.d. , Novi Sad
25.06.2019.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja i Finansijskog izveštaja za 2018. godinu - Albus a.d. , Novi Sad
25.06.2019.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - RTC Šabac a.d., Šabac
25.06.2019.Odluka o raspodeli dobiti za 2018. godinu - Impol Seval a.d. , Sevojno
25.06.2019.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Energoprojekt industrija a.d. , Beograd
25.06.2019.Odluka o usvajanju Konsolidovanog godišnjeg i Konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2018. godinu - Impol Seval a.d. , Sevojno
25.06.2019.Odluka o usvajanju Godišnjeg i Finansijskog izveštaja za 2018. godinu - Impol Seval a.d. , Sevojno
25.06.2019.Zapisnik sa održane redovne Skupštine akcionara - Dinara a.d. , Beograd
25.06.2019.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Napredak a.d. , Pirot
25.06.2019.Odluka o pokriću gubitka za 2018. godinu - Tabak a.d. , Niš
25.06.2019.Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2018. godinu - Tabak a.d. , Niš
25.06.2019.Zapisnik sa održane redovne Skupštine akcionara - Tabak a.d. , Niš
25.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Utva silosi a.d. , Kovin
25.06.2019.Odluka o raspodeli dobiti za 2018. godinu - Utva silosi a.d. , Kovin
25.06.2019.Odluka o usvajanju godišnjeih izveštaja za 2018. godinu - Utva silosi a.d. , Kovin
25.06.2019.Odluka o usvajanju godišnjih konsolidovanih izveštaja za 2018. godinu - Utva silosi a.d. , Kovin
25.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Raketa a.d. , Sevojno
25.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
25.06.2019.Odluka o usvajanju Finansijskog i Godišnjeg izveštaja za 2018. godinu - Farmacoop a.d. , Kać
25.06.2019.Odluka o pokriću gubitka - Farmacoop a.d. , Kać
25.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Farmacoop a.d. , Kać
25.06.2019.Izjava Društva o odluci o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Ćele kula a.d. , Niš
25.06.2019.Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2018. godinu - Ćele kula a.d. , Niš
25.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ćele kula a.d. , Niš
25.06.2019.Odluka o usvajanju Izveštaja o reviziji - Luka Senta a.d. , Senta
25.06.2019.Odluka o usvajanju Finansijskog i Godišnjeg izveštaja za 2018. godinu - Luka Senta a.d. , Senta
25.06.2019.Odluka o raspodeli dobiti - Luka Senta a.d. , Senta
24.06.2019.Isključenje akcija sa Open Market i uključenje akcija na MTP Belex - Agrobačka a.d. , Bačka Topola - AGBC
24.06.2019.Odluka o pokriću gubitka iz 2018. godine - Inex Radulaška a.d. , Beograd
24.06.2019.Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2018. godinu - Inex Radulaška a.d. , Beograd
24.06.2019.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - BAS a.d. , Beograd
24.06.2019.Odluka o usvajanju finansijskog i izveštaja o reviziji za 2018. godinu - BAS a.d. , Beograd
24.06.2019.Odluka o raspodeli dobiti za 2018. godinu - BAS a.d. , Beograd
24.06.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Kosmaj mermer a.d. , Mladenovac
24.06.2019.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2018. godinu - Kosmaj mermer a.d. , Mladenovac
24.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kosmaj mermer a.d. , Mladenovac
24.06.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - BB Trade a.d. , Žitište
24.06.2019.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2018. godinu - BB Trade a.d. , Žitište
24.06.2019.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Inex Radulaška a.d. , Beograd
24.06.2019.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Luka Senta a.d. , Senta
24.06.2019.Odluka o raspodeli dobiti za 2018. godinu - Valjaonica bakra Sevojno a.d. , Sevojno
24.06.2019.Odluka o usvajanju Godišnjeg konsolidovanog izveštaja i Konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2018. godinu- Valjaonica bakra Sevojno a.d. , Sevojno
24.06.2019.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja i Finansijskog izveštaja za 2018. godinu - Valjaonica bakra Sevojno a.d. , Sevojno
24.06.2019.Izjava o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2018. godinu - Savremena administracija a.d. , Beograd
24.06.2019.Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2018. godinu - Savremena administracija a.d. , Beograd
24.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Savremena administracija a.d. , Beograd
24.06.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2018. godinu - Kavim Raška a.d., Raška
24.06.2019.Odluka o raspodeli dobiti za 2018. godinu - Sloga a.d. , Kać
24.06.2019.Odluka o usvajanju finansijkog izveštaja za 2018. godinu - Kavim Raška a.d., Raška
24.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kavim Raška a.d., Raška
24.06.2019.Odluka o usvajanju Godišnjeg i Finansijskog izveštaja za 2018. godinu - Sloga a.d. , Kać
24.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Kać
24.06.2019.Skraćeni tekst Ponude za preuzimanje akcija - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
24.06.2019.Ponuda za preuzimanje akcija - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
24.06.2019.Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2018. godinu - Bigz Publishing a.d. , Beograd
24.06.2019.Odluka o usvajanju Konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2018. godinu - Luka Beograd a.d. , Beograd
24.06.2019.Odluka o usvajanju Revizorskog izveštaja za 2018. godinu - Bigz Publishing a.d. , Beograd
24.06.2019.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Graditelj a.d. , Beograd
24.06.2019.Odluka o utvrđenom gubitku za 2018. godinu - Luka Beograd a.d. , Beograd
24.06.2019.Odluka o pokriću gubitka za 2018. godinu - Bigz Publishing a.d. , Beograd
24.06.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2018. godinu - Luka Beograd a.d. , Beograd
24.06.2019.Zapisnik sa održane redovne Skupštine akcionara - Bigz Publishing a.d. , Beograd
24.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Luka Beograd a.d. , Beograd
24.06.2019.Sazivanje vanredne sednice Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
24.06.2019.Odluka o raspodeli dobiti za 2018. godinu - Graditelj a.d. , Beograd
24.06.2019.Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2018. godinu - Graditelj a.d. , Beograd
24.06.2019.Odluka o usvajanju Izveštaja o reviziji - Imos a.d. , Šid
24.06.2019.Odluka o pokriću gubitka - Imos a.d. , Šid
24.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Imos a.d. , Šid
24.06.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Graditelj a.d. , Beograd
24.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Jadran a.d., Nova Gajdobra
24.06.2019.Zapisnik sa održane redovne Skupštine akcionara - Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd
24.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sremput a.d. , Ruma
24.06.2019.Izjava o primeni kodeksa korporativnog upravljanja - NBB Nekretnine a.d., Beograd
24.06.2019.Odluka o usvajanju Revizorskog izveštaja - NBB Nekretnine a.d., Beograd
24.06.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Televizija Leskovac a.d., Leskovac
24.06.2019.Odluka o pokriću gubitka - NBB Nekretnine a.d., Beograd
24.06.2019.Odluka o usvajanju finansijskog i godišnjeg izveštaja za 2018. godinu - NBB Nekretnine a.d., Beograd
21.06.2019.Uključenje na MTP - NID Kompanija Novosti a.d. , Beograd - NVSTB
21.06.2019.Ažurirani informatori - 21.06.2019
21.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - NBB Nekretnine a.d., Beograd
21.06.2019.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Televizija Leskovac a.d., Leskovac
21.06.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Televizija Leskovac a.d., Leskovac
21.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kluz Padobrani a.d. , Beograd
21.06.2019.Ostale informacije - Obaveštenje o nedostatku kvoruma za redovnu skupštinu i ponovljenoj sednici - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
21.06.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Elektrodizalica a.d. , Beograd
21.06.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Đuro Salaj a.d. , Beograd
21.06.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Đuro Salaj a.d. , Beograd
21.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Đuro Salaj a.d. , Beograd
21.06.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
21.06.2019.Statut - Rudnik Kovin a.d. , Kovin
21.06.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Rudnik Kovin a.d. , Kovin
21.06.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Rudnik Kovin a.d. , Kovin
21.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rudnik Kovin a.d. , Kovin
21.06.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
21.06.2019.Obaveštenje korisnicima internet stranice Beogradske berze - 22.06.2019.
21.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
21.06.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Auto kuća Zemun a.d., Zemun
21.06.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Autotehna a.d. , Topola
21.06.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Autotehna a.d. , Topola
21.06.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Cer a.d. , Čačak
21.06.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Geomašina a.d. , Beograd
21.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Valjaonica bakra Sevojno a.d. , Sevojno
21.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Autotehna a.d. , Topola
21.06.2019.Obaveštenje o ponudi za prodaju sopstvenih akcija - Centroprojekt arhitektura inst. i konst. a.d. , Beograd
20.06.2019.Ostale informacije ispravka tehničke greške - Rimex a.d. , Beograd
20.06.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
20.06.2019.Informacija o redovnoj skupštini Dijamant a.d. , Zrenjanin
20.06.2019.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Ikarbus a.d. , Beograd
20.06.2019.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - Kačarevo a.d., Kačarevo
20.06.2019.Ažurirani informatori - 20.06.2019
20.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - BB Trade a.d. , Žitište
20.06.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Nova Peščara a.d. , Deliblato
20.06.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Aktiva Fitep a.d. , Beograd
20.06.2019.Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2018. godinu - Aktiva Fitep a.d. , Beograd
20.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Aktiva Fitep a.d. , Beograd
20.06.2019.Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2018. godinu - Nova Peščara a.d. , Deliblato
20.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Nova Peščara a.d. , Deliblato
20.06.2019.Obaveštenje izdavaoca o prijemu O-ZU obrasca - Duvanska industrija a.d. , Bujanovac
20.06.2019.Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO19184
20.06.2019.Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO19182
20.06.2019.Rešenje o smanjenju broju akcija uključenih na MTP Belex - Centroprojekt arhitektura inst. i konst. a.d. , Beograd - CERO
20.06.2019.Sazivanje ponovljene sednice Skupštine akcionara - Ming kovačnica a.d. , Niš
19.06.2019.Ažurirani informatori - 19.06.2019
19.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jadar a.d. , Loznica
19.06.2019.Rešenje o smanjenju broju akcija uključenih na MTP Belex - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd - MSPK
19.06.2019.Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja - Vojvodina a.d., Novi Sad
19.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodina a.d., Novi Sad
19.06.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Vojvodina a.d., Novi Sad
19.06.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Vojvodina a.d., Novi Sad
19.06.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Đokić NTK a.d. , Knjaževac
19.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Impol Seval a.d. , Sevojno
19.06.2019.Odluka o usvajanju revizorskog izveštaja - Beozaštita a.d. , Beograd
19.06.2019.Odluka o raspodeli dobiti - Beozaštita a.d. , Beograd
19.06.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju - Beozaštita a.d. , Beograd
19.06.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Beozaštita a.d. , Beograd
19.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Beozaštita a.d. , Beograd
19.06.2019.Izveštaj sa Odlukama sa održane Skupštine akcionara - Bačka a.d., Sivac
19.06.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Minel Koncern a.d. , Beograd
19.06.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Veterinarska stanica Šabac a.d. , Šabac
19.06.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Veterinarska stanica Šabac a.d. , Šabac
19.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Veterinarska stanica Šabac a.d. , Šabac
19.06.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Jadar a.d. , Loznica
19.06.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Jadar a.d. , Loznica
19.06.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Jadar a.d. , Loznica
19.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jadar a.d. , Loznica
19.06.2019.Odluka o usvajanju redovnih finansijskih izveštaja za 2018. godinu - Fabrika maziva FAM a.d., Kruševac
19.06.2019.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju društva za 2018. godinu - Fabrika maziva FAM a.d., Kruševac
19.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jadar a.d. , Loznica
19.06.2019.Izveštaj sa Odlukama sa održane Skupštine akcionara - Novitet a.d. , Novi Sad
18.06.2019.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - 5. oktobar a.d. , Srpska Crnja
18.06.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Duvanska industrija a.d. , Bujanovac
18.06.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Ravnište a.d. , Kruševac
18.06.2019.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2018. godinu - Ravnište a.d. , Kruševac
18.06.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Ravnište a.d. , Kruševac
18.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ravnište a.d. , Kruševac
18.06.2019.Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2018. godinu - Fabrika maziva FAM a.d., Kruševac
18.06.2019.Odluka o usvajanju Godišnjeg konsolidovanog izveštaja o poslovanju za 2018. godinu - Fabrika maziva FAM a.d., Kruševac
18.06.2019.Odluka o usvajanju Godišnjeg konsolidovanog izveštaja za 2018. godinu - Fabrika maziva FAM a.d., Kruševac
18.06.2019.Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2018. godinu - Fabrika maziva FAM a.d., Kruševac
18.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Fabrika maziva FAM a.d., Kruševac
18.06.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Fabrika maziva FAM a.d., Kruševac
18.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodinaput Bačkaput a.d. , Novi Sad
18.06.2019.Rešenje o prestanku statusa člana Berze - Dil broker a.d. , Beograd
18.06.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Goč a.d. , Trstenik
18.06.2019.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2018. godinu - Goč a.d. , Trstenik
18.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Goč a.d. , Trstenik
18.06.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Budućnost a.d., Preševo
18.06.2019.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2018. godinu - Budućnost a.d., Preševo
18.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Budućnost a.d., Preševo
18.06.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Magistrala a.d. , Beograd
18.06.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2018. godinu - Magistrala a.d. , Beograd
18.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Magistrala a.d. , Beograd
18.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Interservis a.d. , Futog
18.06.2019.Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2018. godinu - Fadap a.d. , Vrdnik
18.06.2019.Odluka o usvajanju Izveštaja o reviziji - Fadap a.d. , Vrdnik
18.06.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2018. godinu - Interservis a.d. , Futog
18.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Fadap a.d. , Vrdnik
18.06.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Fadap a.d. , Vrdnik
18.06.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Interservis a.d. , Futog
18.06.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Interservis a.d. , Futog
18.06.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Mlava a.d., Vučak
18.06.2019.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2018. godinu - Mlava a.d., Vučak
18.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mlava a.d., Vučak
18.06.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2018. godinu - Senta - promet a.d. , Senta
18.06.2019.Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2018. godinu - Senta - promet a.d. , Senta
18.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Senta - promet a.d. , Senta
18.06.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2018. godinu - Inex Velepromet a.d. , Vučak
18.06.2019.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2018. godinu - Inex Velepromet a.d. , Vučak
18.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Inex Velepromet a.d. , Vučak
18.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Fabrika bakarnih cevi a.d. , Majdanpek
18.06.2019.Odluka o raspodeli dobiti za 2018. godinu - Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica
18.06.2019.Odluka o usvajanju finansijskog i godišnjeg izveštaja za 2018. godinu - Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica
18.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugodrvo holding a.d. , Beograd
18.06.2019.Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2018. godinu - Fabrika bakarnih cevi a.d. , Majdanpek
18.06.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Fabrika bakarnih cevi a.d. , Majdanpek
17.06.2019.Ispravka Izveštaja sa redovne Skupštine sa odlukama - Trivit Pek ad Vrbas
17.06.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - GZP Dom a.d., Beograd
17.06.2019.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Imtel Komunikacije a.d. , Beograd
17.06.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Centroprojekt arhitektura inst. i konst. a.d. , Beograd
17.06.2019.Odluka o usvajanju Revizorskog izveštaja za 2018. godinu - Sacen a.d. , Novi Sad
17.06.2019.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2018. godinu - Sacen a.d. , Novi Sad
17.06.2019.Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2018. godinu - Sacen a.d. , Novi Sad
17.06.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Sacen a.d. , Novi Sad
17.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sacen a.d. , Novi Sad
17.06.2019.Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2018. godinu - Stari Tamiš a.d. , Pančevo
17.06.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Stari Tamiš a.d. , Pančevo
17.06.2019.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Stari Tamiš a.d. , Pančevo
17.06.2019.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
17.06.2019.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Erste bank a.d. , Novi Sad
17.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica
17.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Srbijaput a.d. , Beograd
17.06.2019.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Saobraćaj i transport a.d. , Zrenjanin
17.06.2019.Izveštaj sa održane Skupština akcionara - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
17.06.2019.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara sa odlukama - Trivit Pek ad Vrbas
17.06.2019.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara sa odlukama - Potisje precizni liv a.d. , Ada
14.06.2019.Poslovna informacija - Objavljen Javni poziv za prikupljanje izjava o zainteresovanosti za učešće u postupku prodaje akcija - Komercijalna banka a.d. , Beograd
14.06.2019.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Grot a.d. , Vranje
14.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Bečejska Pekara a.d. , Bečej
14.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Užice
14.06.2019.Odluka o usvajanju finansijskog i konsolidovanog finsijskog izveštaja za 2018. godinu - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
14.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Bag ad Bačko Gradište
14.06.2019.Odluka o raspodeli dobiti za 2018. godinu - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
14.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
14.06.2019.Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2018. godinu - Glas Podrinja a.d. , Šabac
14.06.2019.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2018. godinu - Glas Podrinja a.d. , Šabac
14.06.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Glas Podrinja a.d. , Šabac
14.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Glas Podrinja a.d. , Šabac
14.06.2019.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Duga a.d. , Beograd
14.06.2019.Ponuda za preuzimanje akcija - Duga a.d. , Beograd
14.06.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Taratrans a.d. , Bajina Bašta
14.06.2019.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Napredak a.d. , Stara Pazova
14.06.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - GZP Dom a.d., Beograd
14.06.2019.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
14.06.2019.Kvartalno prilagođavanje indeksa BELEX15 - 14.06.2019.
13.06.2019.Izveštaj sa Skupštine akcionara sa odlukama - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja
13.06.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Goša FSO a.d. , Simićevo
13.06.2019.Dopuna dnevnog reda redovne Skupštine akcionara - RTC Šabac a.d., Šabac
13.06.2019.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Pupin Telecom a.d. , Beograd
13.06.2019.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara i Obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara - Erozija a.d. , Vladičin Han
13.06.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - HUP Balkan a.d. , Beograd
13.06.2019.Odluka o usvajanju finansijskogizveštaja za 2018. godinu - HUP Balkan a.d. , Beograd
13.06.2019.Odluka o usvajanju konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2018. godinu - HUP Balkan a.d. , Beograd
13.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - HUP Balkan a.d. , Beograd
13.06.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Đerdap turist a.d. , Kladovo
12.06.2019.Poslovna vest - Ugovoren novi posao - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
12.06.2019.Tehnička korekcija Obaveštenja o sazivanju redovne Skupštine akcionara - Goša FSO a.d. , Simićevo
12.06.2019.Odluka o pokriću gubitka za 2018. godinu - Institut za tržišna istraživanja a.d. , Beograd
12.06.2019.Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2018. godinu - Institut za tržišna istraživanja a.d. , Beograd
12.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Institut za tržišna istraživanja a.d. , Beograd
12.06.2019.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
12.06.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Erozija a.d. , Vladičin Han
12.06.2019.Odluka o raspodeli dobiti - Đokić NTK a.d. , Knjaževac
12.06.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštajaza 2018. godinu - Đokić NTK a.d. , Knjaževac
12.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Đokić NTK a.d. , Knjaževac
12.06.2019.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Sigma a.d. , Subotica
12.06.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Minel Koncern a.d. , Beograd
12.06.2019.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2018. godinu - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
12.06.2019.Odluka o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
12.06.2019.Odluka o raspodeli dobiti - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
12.06.2019.Skraćeni tekst Ponude za preuzimanje akcija - Kačarevo a.d., Kačarevo
12.06.2019.Ponuda za preuzimanje akcija - Kačarevo a.d., Kačarevo
11.06.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Srbija Tis a.d. , Zaječar
11.06.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - SU - marketi a.d. , Subotica
11.06.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Srbija Tis a.d. , Zaječar
11.06.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - SU - marketi a.d. , Subotica
11.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Srbija Tis a.d. , Zaječar
11.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - SU - marketi a.d. , Subotica
11.06.2019.Obaveštenje akcionarima o isplati dividende - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
11.06.2019.Izveštaj sa održane redovne Skupštine sa odlukama - Kosmaj a.d. , Mladenovac
11.06.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
11.06.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
11.06.2019.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara sa odlukama - Ciglana a.d. , Titel
11.06.2019.Otkazana Skupština akcionara 11.06.2019. godine zbog nedostatka kvoruma - Progres a.d. , Beograd
11.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
11.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Galeb GTE a.d. , Beograd
11.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Zimpa a.d. , Ub
11.06.2019.Ostale informacije - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
10.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
10.06.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Minel Rastavljači a.d. , Novi Pazar
10.06.2019.Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO19181
10.06.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Ratko Mitrović a.d. , Novi Sad
10.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Srbijatransport a.d. , Beograd
10.06.2019.Ostale informacije Odluka o usvajanju revizorskog izveštaja za 2018. godinu - Srbijatransport a.d. , Beograd
10.06.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2018. godinu - Srbijatransport a.d. , Beograd
10.06.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja 2018. godine - Srbijatransport a.d. , Beograd
10.06.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
10.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Goša montaža a.d. , Beograd
10.06.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Palisad a.d. , Zlatibor
10.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Prvi partizan Emo a.d. , Užice
10.06.2019.Izmena poziva za Skupštinu akcionara - Miroč a.d. , Kladovo
10.06.2019.Izveštaj o otuđenju sopstvenih akcija - Kompresor a.d. , Beograd
07.06.2019.Rešenje o produženju privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca - Simpo a.d. , Vranje - SMPO
07.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Galeb FSU a.d. , Beograd
07.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Galeb Metaloplastika a.d. , Šabac
07.06.2019.Izveštaj sa pisane sednice Odbora direktora - NIS a.d., Novi Sad
06.06.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - PIK Pešter a.d. , Sjenica
06.06.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Minel Rastavljači a.d. , Novi Pazar - Izdavaoc
06.06.2019.Sazivanje Skupštine akcionara (dopuna dnevnog reda) - Intereuropa - logističke usluge a.d. , Dobanovci
06.06.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Usluga a.d. , Bačka Topola
05.06.2019.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2018. godinu - Alfa plam a.d. , Vranje
05.06.2019.Odluka o raspodeli dobiti - Alfa plam a.d. , Vranje
05.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Alfa plam a.d. , Vranje
05.06.2019.BELEX Monthly Report - May 2019
05.06.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Autotransport a.d. , Beograd
05.06.2019.Zapisnik sa održane Skupštine akcionara - Insa a.d. , Zemun
05.06.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Rapid a.d. , Apatin
05.06.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Insa a.d. , Zemun
05.06.2019.Rešenje o smanjenju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO15102
05.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
05.06.2019.Ispravka tehničke greške u izveštaju o sazivanju Skupštine akcionara - Kosmaj mermer a.d. , Mladenovac
05.06.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Hidrograđevinar a.d. , Sremska Mitrovica
05.06.2019.BELEXsentiment za jun 2019. godine
04.06.2019.Ažurirani informatori - 04.06.2019
04.06.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Minel Rastavljači a.d. , Novi Pazar
04.06.2019.Poslovna vest - Ugovoren novi posao - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
04.06.2019.Poslovna vest - Ugovoren novi posao - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
04.06.2019.Sazivanje XXXI sednice Skupštine akcionara - Progres a.d. , Beograd
04.06.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Be - Be a.d. , Bajina Bašta
04.06.2019.Izveštaj o preuzimanju akcija - Minel Rastavljači a.d. , Novi Pazar
04.06.2019.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Zastava auto promet a.d., Novi Sad - ZSAP
04.06.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Inex Budućnost a.d. , Požega
04.06.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Saobraćaj a.d. , Odžaci
04.06.2019.Sazivanje redovne sednice Skupštine akcionara - Rad a.d. , Beograd
04.06.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Odžačar a.d., Vrbas
04.06.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Nikola Tesla EI a.d. , Beograd
04.06.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Goša montaža a.d. , Beograd
04.06.2019.Obaveštenje o isplati dividende za 2018. godinu - Philip Morris Operations a.d. , Niš
04.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Philip Morris Operations a.d. , Niš
03.06.2019.Rešenje o izmeni odluke o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Novopak a.d. , Beograd - NVPK
03.06.2019.Ažurirani informatori - 03.06.2019
03.06.2019.Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja i revizorskog izveštaja za 2018. godinu - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
03.06.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Rudo a.d. , Beograd
03.06.2019.Odluka o usvajanju revizorskog izveštaja za 2018. godinu - Rudo a.d. , Beograd
03.06.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2018. godinu - Rudo a.d. , Beograd
03.06.2019.Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2018. godinu - Rudo a.d. , Beograd
03.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rudo a.d. , Beograd
03.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Koprodukt a.d. , Novi Sad
03.06.2019.Odluka o izmeni i dopuni Statuta - Jubmes banka a.d. , Beograd
03.06.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Jubmes banka a.d. , Beograd
03.06.2019.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Okov a.d. , Novi Sad - OKOV
03.06.2019.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Timas a.d. , Zaječar - TMSZ
03.06.2019.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Gradnja a.d. , Dimitrovgrad - GRDI
03.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Stoteks a.d. , Novi Sad
03.06.2019.Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja i revizorskog izveštaja za 2018. godinu - Ribarsko gazdinstvo a.d. , Beograd
03.06.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2018. godinu - Ribarsko gazdinstvo a.d. , Beograd
03.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ribarsko gazdinstvo a.d. , Beograd
03.06.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2018. godinu - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
03.06.2019.Statut - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
03.06.2019.Odluke o usvajanju Konsolidovanog godišnjeg izveštaja - Centroprom ad, Beograd
03.06.2019.Odluke o usvajanju Finansijskog izveštaja, izveštaja revizora i Izveštaja o poslovanju - Centroprom a.d. , Beograd
03.06.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Centroprom a.d. , Beograd
03.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Centroprom a.d. , Beograd
03.06.2019.Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja i revizorskog izveštaja za 2018. godinu - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
03.06.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
03.06.2019.Statut - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
03.06.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
03.06.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Veterinarska stanica a.d., Kikinda
03.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
03.06.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
03.06.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Mladost a.d., Požega
31.05.2019.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - NID Kompanija Novosti a.d. , Beograd
31.05.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Kopaonik a.d. , Beograd
31.05.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Kopaonik a.d. , Beograd
31.05.2019.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Network Co a.d. , Beograd - NETW
31.05.2019.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Građevinar a.d. , Beograd - GRAV
31.05.2019.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Ferum a.d. , Valjevo - FERM
31.05.2019.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Tekstil Fashion a.d., Požarevac - TKFS
31.05.2019.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Minimel a.d. , Zrenjanin - MMEL
31.05.2019.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - SBM Holding Beomedicina a.d. , Beograd - SBMB
31.05.2019.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Autotransport a.d. , Bosilegrad - ATRB
31.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
31.05.2019.Odluka o izmenama i dopunama Statuta - Veterinarski centar a.d., Kraljevo
31.05.2019.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Gradska pekara a.d. , Sombor - GPKS
31.05.2019.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Agrooprema Odžaci a.d. , Odžaci - AGRO
31.05.2019.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Beoenterijer a.d. , Beograd - BENT
31.05.2019.Rešenje o ispravci greške u Rešenju o smanjenju broja akcija uključenih na MTP Belex - Kopaonik a.d. , Beograd - KOPB
31.05.2019.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - NID Kompanija Novosti a.d. , Beograd - NVST
31.05.2019.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Stari Đeram a.d. , Beograd - DJRM
31.05.2019.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Jugolek a.d. , Beograd - JLEK
31.05.2019.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Neretva a.d., Beograd - NRTV
31.05.2019.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Ciglana Obnova a.d. , Kać - CGOB
31.05.2019.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Razvitak a.d. , Lazarevac - RZVK
31.05.2019.Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO19188
31.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Kolut a.d. , Kolut
31.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Rubin a.d. , Kruševac
31.05.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Dinara Gradnja a.d. , Beograd
31.05.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Dinara Gradnja a.d. , Beograd
31.05.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dinara Gradnja a.d. , Beograd
31.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Betonjerka a.d., Sombor
31.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Ratko Mitrović a.d. , Novi Sad
31.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Pupin Telecom a.d. , Beograd
31.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Svetlost a.d. , Beograd
31.05.2019.Izveštaj sa Odlukama sa održane Skupštine akcionara - Central a.d. , Vrbas
31.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Rapid a.d. , Beograd
31.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Nikola Tesla EI a.d. , Beograd
31.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Stari Tamiš a.d. , Pančevo
30.05.2019.Ažurirani informatori - 30.05.2019
30.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Auto kuća Zemun a.d., Zemun
30.05.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Dunav Grocka a.d. , Grocka
30.05.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav Grocka a.d. , Grocka
30.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Geomašina a.d. , Beograd
30.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Miroč a.d. , Kladovo
30.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - 7. Juli a.d. , Beograd
30.05.2019.Poziv za Skupštinu akcionara - Fabrika hleba i mleka a.d. Surdulica
30.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Fabrika hleba i mleka a.d. Surdulica
30.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Duga a.d. , Beograd
30.05.2019.Predlog Odluke o izmeni Statuta - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
30.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
30.05.2019.Ostale informacije - Neostar a.d. , Novi Sad
30.05.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Neostar a.d. , Novi Sad
30.05.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Neostar a.d. , Novi Sad
30.05.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Neostar a.d. , Novi Sad
30.05.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Dinara Servis a.d. , Beograd
30.05.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Dinara Servis a.d. , Beograd
30.05.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dinara Servis a.d. , Beograd
30.05.2019.Godišnji izveštaj za 2017. godinu - Pobeda a.d. , Ljig
30.05.2019.Konsolidovani godišnji izveštaj za 2017. godinu - Granit Peščar a.d. , Ljig
30.05.2019.Godišnji izveštaj za 2017. godinu - Granit Peščar a.d. , Ljig
30.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Veterinarski centar a.d., Kraljevo
30.05.2019.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Milan Blagojević a.d. , Smederevo
30.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Vital a.d. , Vrbas
30.05.2019.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Vino župa a.d. , Aleksandrovac
30.05.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Putnik a.d. , Novi Sad
30.05.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2018. godinu - Putnik a.d. , Novi Sad
30.05.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Putnik a.d. , Novi Sad
30.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Beogradmontaža a.d. , Beograd
30.05.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Beogradmontaža a.d. , Beograd
30.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Beogradmontaža a.d. , Beograd
30.05.2019.Odložena Skupština akcionara - Beogradmontaža a.d. , Beograd
29.05.2019.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Štamparija Borba a.d. , Beograd
29.05.2019.Ažurirani informatori - 29.05.2019
29.05.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Kopaonik a.d. , Beograd
29.05.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Kopaonik a.d. , Beograd
29.05.2019.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Kopaonik a.d. , Beograd
29.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Pekara 1. maj a.d. , Vršac
29.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Niš ekspres a.d., Niš
29.05.2019.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - PK Sombor Holding CO a.d. , Sombor
29.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Centroslavija a.d., Novi Sad
29.05.2019.Sazivanje redovne sednice Skupštine akcionara - GZP Dom a.d., Beograd
29.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
29.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Hempro a.d. , Beograd
29.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Trgopromet a.d. , Kraljevo
29.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Ravnaja a.d., Mali Zvornik
29.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Planum GP a.d. , Beograd
29.05.2019.Sazivanje redovne sednice Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Banatski Karlovac
29.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Vino Kalem a.d. , Velika Drenova
29.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
29.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
29.05.2019.Konsolidovani goišnji izveštaj za 2018. godinu- Metalac a.d. , Gornji Milanovac
29.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Termovent SC Livnica čelika a.d. , Bačka Topola
29.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Dunav Re a.d. , Beograd
29.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Glas Podrinja a.d. , Šabac
29.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Čokolend a.d. , Paraćin
28.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja
28.05.2019.Ažurirani informatori - 28.05.2019
28.05.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tehnoradionica a.d. , Zrenjanin
28.05.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Tehnoradionica a.d. , Zrenjanin
28.05.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Tehnoradionica a.d. , Zrenjanin
28.05.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Tehnoradionica a.d. , Zrenjanin
28.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Trayal Korporacija u restrukturiranju a.d. , Kruševac
28.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Trayal Korporacija u restrukturiranju a.d. , Kruševac
28.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Centroslavija a.d., Novi Sad
28.05.2019.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Imtel RTV a.d. , Beograd - IMRT
28.05.2019.Rešenje o smanjenju broju akcija uključenih na MTP Belex - Kopaonik a.d. , Beograd - KOPB
28.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Ćele kula a.d. , Niš
28.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Savremena administracija a.d. , Beograd
28.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Ikarbus a.d. , Beograd
28.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Rubin a.d. , Kruševac
28.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Vodoprivreda a.d. , Smederevska Palanka
28.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Milan Blagojević a.d. , Smederevo
28.05.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Podunavlje a.d. , Bačka Palanka
28.05.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Auto kuća Zemun a.d., Zemun
28.05.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Auto kuća Zemun a.d., Zemun
28.05.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Auto kuća Zemun a.d., Zemun
28.05.2019.Obaveštenje o Odluci odbora direktora o sazivanju redovne sednice skupštine akcionara - IPM "ZMAJ" A.D. ZEMUN
28.05.2019.Izveštaj sa Odlukama sa održane Skupštine akcionara - 5. oktobar a.d. , Srpska Crnja
28.05.2019.Poziv za redovnu sednicu skupštine akcionara - Zmaj ad, Zemun
28.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodinaput Bačkaput a.d. , Novi Sad
28.05.2019.Sazivanje redovne sednice Skupštine akcionara - Aquatus a.d. , Beograd
28.05.2019.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Goša FSO a.d. , Simićevo
28.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
28.05.2019.Predlog odluke o izmenama i dopunama Statuta - NIS a.d., Novi Sad
28.05.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugoinspekt a.d. , Beograd
28.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - NID Kompanija Novosti a.d. , Beograd
28.05.2019.Poziv za XI redovnu sednicu Skupštine akcionara - NIS a.d., Novi Sad
28.05.2019.Obaveštenje o odluci o sazivanju sednice Skupštine akcionara - NIS a.d., Novi Sad
28.05.2019.Sazivanje redovne sednice Skupštine akcionara - Centroistok a.d. , Bor
28.05.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Geomašina a.d. , Beograd
28.05.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Geomašina a.d. , Beograd
28.05.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Geomašina a.d. , Beograd
28.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Lučić Prigrevica a.d. , Novi Sad
28.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Ratar a.d. , Pančevo
28.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Yugoslavia Commerce a.d., Beograd
28.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Partenon M.A.M. Sistem a.d. , Beograd
28.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Minel Rastavljači a.d. , Novi Pazar
28.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu- Partenon M.A.M. Sistem a.d. , Beograd
28.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu- Inex Budućnost a.d. , Požega
28.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Partenon M.A.M. Sistem a.d. , Beograd
28.05.2019.Odluka o izmenama i dopunama Statuta - Tigar a.d. , Pirot
28.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica
28.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Kopaonik a.d. , Beograd
28.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Tigar a.d. , Pirot
28.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
28.05.2019.Sazivanje redovne sednice Skupštine akcionara - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
28.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Vital a.d. , Vrbas
28.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara 2019. godine - Proleter a.d. , Ivanjica
27.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Đerdap turist a.d. , Kladovo
27.05.2019.Obaveštenje - Centroprom a.d. Beograd - Rešenje Komisije za hartije od vrednosti
27.05.2019.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Fasma a.d. , Beograd
27.05.2019.Sazivanje redovne sednice Skupštine akcionara - Avala a.d. , Požarevac
27.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Jedinstvo a.d. , Sevojno
27.05.2019.Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO19185
27.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
27.05.2019.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
27.05.2019.Godišnji konsolidovan izveštaj za 2018. godinu - Jedinstvo a.d. , Sevojno
27.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Duga a.d. , Beograd
27.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica
27.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Rudo a.d. , Beograd
27.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Tehnohemija a.d. , Beograd
27.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Lučić Prigrevica a.d. , Novi Sad
27.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Geosonda - Fundiranje a.d. , Beograd
27.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Pomoravlje a.d. , Niš
27.05.2019.Predlog Odluke o izmenama i dopunama Statuta - Inex Radulaška a.d. , Beograd
27.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Putnik a.d. , Beograd
27.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Proel a.d. , Beograd
27.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Kačarevo a.d., Kačarevo
27.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Inex Radulaška a.d. , Beograd
27.05.2019.Sazivanje redovne sednice Skupštine akcionara - Mlin a.d. , Bela Crkva
27.05.2019.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Vino Kalem a.d. , Velika Drenova
27.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
27.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Rapid a.d. , Beograd
27.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Tehnopromet a.d. , Beograd
27.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Politika a.d. , Beograd
27.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Pekarska industrija a.d. , Pančevo
24.05.2019. Odluka o pomoćnim radnim stanicama - 24.05.2019.
24.05.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Kačarevo a.d., Kačarevo
24.05.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2018. godinu - Kačarevo a.d., Kačarevo
24.05.2019.Odluka o izmenama i dopunama Statuta - Jedinstvo a.d. , Sevojno
24.05.2019.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Jedinstvo a.d. Sevojno
24.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Fintel energija a.d. , Beograd
24.05.2019.Najava dostavljanja Godišnjeg konsolidovanog izveštaja za 2018. godinu - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
24.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Kompresor a.d. , Beograd
24.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Nama a.d. , Beograd
24.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Sjaj u tami a.d. , Beograd
24.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - RTC Šabac a.d., Šabac
24.05.2019.Sazivanje redovne sednice Skupštine akcionara - Rimex a.d. , Beograd
24.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - RTC Šabac a.d., Šabac
24.05.2019.Sazivanje redovne sednice Skupštine akcionara - PTK Panonija a.d. , Panonija
24.05.2019.Sazivanje redovne sednice Skupštine akcionara - PP Pobeda a.d. , Pobeda
24.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Planum GP a.d. , Beograd
24.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Dimničar a.d. , Beograd
24.05.2019.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Interšped a.d. , Subotica - ITSP
24.05.2019.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Mlin a.d. , Bela Crkva - MLBC
24.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Luka Beograd a.d. , Beograd
24.05.2019.Statut - Lukoil Srbija a.d. , Beograd
24.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Lukoil Srbija a.d. , Beograd
24.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Interservis a.d. , Futog
24.05.2019.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Somborske novine a.d. , Sombor
24.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Energoprojekt industrija a.d. , Beograd
24.05.2019.Predlog Odluke o izmenama i dopunama Statuta - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
24.05.2019.Predlog Odluke za izmenu i dopunu Statuta - Hempro a.d. , Beograd
24.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Telefonkabl a.d. , Beograd
24.05.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Tehnogradnja a.d. , Zrenjanin
24.05.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2018. godinu - Tehnogradnja a.d. , Zrenjanin
24.05.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tehnogradnja a.d. , Zrenjanin
24.05.2019.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - AD Autokuća Raketa Sevojno
24.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodina a.d. , Sombor
24.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - PP Miletić a.d. , Sombor
24.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - PP Feketić a.d. , Sombor
24.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
24.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodinašped a.d. , Novi Sad
24.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
24.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Hempro a.d. , Beograd
24.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Excelsior a.d. , Beograd
24.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Proleter a.d. , Arilje
24.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Albus a.d. , Novi Sad
24.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - STUP Vršac a.d. , Vršac
24.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Jadar a.d. , Loznica
24.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
24.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Žitopromet a.d. , Zaječar
24.05.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Univerzal a.d. , Kanjiža
24.05.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Univerzal a.d. , Kanjiža
24.05.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Univerzal a.d. , Kanjiža
24.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
24.05.2019.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Jedinstvo - metalogradnja a.d. , Sevojno
24.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Fadap a.d. , Vrdnik
24.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Jugoinspekt a.d. , Beograd
24.05.2019.Sazivanje redovne sednice Skupštine akcionara - Jugoelektro a.d. , Beograd
24.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
24.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Fasma a.d. , Beograd
24.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Žitopek a.d. , Niš
23.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Cer a.d. , Čačak
23.05.2019.Ažurirani informatori - 23.05.2019
23.05.2019.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Novi dom - promet a.d. , Pančevo
23.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Intereuropa - logističke usluge a.d. , Dobanovci
23.05.2019.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Prodor a.d. , Novi Sad - PROD
23.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Bora Kečić ATP a.d. , Obrenovac
23.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Severtrans a.d. , Sombor
23.05.2019.Rešenje o produženju privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca - Ikarbus a.d. , Beograd - IKRB
23.05.2019.Odluka o usvajanju izveštaja revizora - Zlatarplast a.d. , Nova Varoš
23.05.2019.Odluka o raspodeli dobiti - Zlatarplast a.d. , Nova Varoš
23.05.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Zlatarplast a.d. , Nova Varoš
23.05.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zlatarplast a.d. , Nova Varoš
23.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Timok a.d. , Negotin
23.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Fadap a.d. , Vrdnik
23.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Unioninvest Inženjering i projektovanje a.d. , Beograd
23.05.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Metalac Home Market a.d. , Novi Sad
23.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Tehnohemija a.d. , Sremska Mitrovica
23.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Inles Komerc a.d. , Novi Sad
23.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Vatroservis a.d., Novi Sad
23.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Kosmaj mermer a.d. , Mladenovac
22.05.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Alfa plam a.d. , Vranje
22.05.2019.Sazivanje redovne sednice Skupštine akcionara - Panonija a.d. , Pančevo
22.05.2019.Ažurirani informatori - 22.05.2019
22.05.2019.Predlog odluke o izmeni statuta - Polet IGK a.d. , Novi Bečej
22.05.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Metalac Home Market a.d. , Novi Sad
22.05.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Metalac Home Market a.d. , Novi Sad
22.05.2019.Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO19182
22.05.2019.Rešenje o uključenju nove emisije akcija na MTP Belex - Elektroizgradnja a.d. , Bajina Bašta - EIBB
22.05.2019.Najava dostavljanja Godišnjeg konsolidovanog izveštaja za 2018. godinu - Jedinstvo a.d. , Sevojno
22.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Fabrika maziva FAM a.d., Kruševac
22.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Simpo a.d. , Vranje
22.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
22.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Veterinarska stanica Šabac a.d. , Šabac
22.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav a.d., Smederevo
22.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Pekarska industrija a.d. , Pančevo
22.05.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Alfa plam a.d. , Vranje
22.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Trayal Korporacija u restrukturiranju a.d. , Kruševac
22.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Polet IGK a.d. , Novi Bečej
22.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Luka Beograd a.d. , Beograd
22.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Stanservis a.d. , Beograd
22.05.2019.Obaveštenje o pravosnažnom usvojenom unapred pripremljenom planu reorganizacije - Vojvodinaput - Bačkaput ad, Novi Sad
22.05.2019.Predlog Odluke o izmeni Statuta - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
22.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
22.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Pomoravlje a.d. , Niš
22.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
22.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Interšped a.d. , Subotica
22.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Sremput a.d. , Ruma
22.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Sremput a.d. , Ruma
22.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Dijamant a.d. , Zrenjanin
22.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - PD Zaječar a.d. , Zaječar
22.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Uniprom a.d. , Novi Pazar
22.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Žitopromet a.d. , Zaječar
22.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Polet IGK a.d. , Novi Bečej
22.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Tabak a.d. , Niš
22.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara (korigovano) - Invest - Import a.d. , Beograd
22.05.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka 31.12.2018. godine - Autoventil a.d. , Užice
22.05.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja 31.12.2018. godine - Autoventil a.d. , Užice
21.05.2019.Rešenje o uključenju nove emisije akcija na MTP Belex - Duvanska industrija a.d. , Bujanovac - DIBB
21.05.2019.Predlog Odluke o izmenama i dopunama Statuta - PD Erozija ad Valjevo
21.05.2019.Ažurirani informatori - 21.05.2019
21.05.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara 20.05.2019. godine - Autoventil a.d. , Užice
21.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
21.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Lučić Prigrevica a.d. , Novi Sad
21.05.2019.Obaveštenje o promeni računovodstvene vrednosti akcija i smanjenju osnovnog kapitala - Sojaprotein a.d. , Bečej
21.05.2019.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Yumco a.d. , Vranje
21.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Sigma a.d. , Subotica
21.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Tržnica a.d. , Subotica
21.05.2019.Ponuda za otudjenje sopstvenih akcija - AK KOMPRESOR ad, Beograd
21.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Excelsior a.d. , Beograd
21.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Yumco a.d. , Vranje
21.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Politika a.d. , Beograd
21.05.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Inles Komerc a.d. , Novi Sad
21.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Ruma fabrika kože a.d. , Ruma
21.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Ruma fabrika kože a.d. , Ruma
21.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - NIP Zrenjanin a.d., Zrenjanin
21.05.2019.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - PD Erozija ad Valjevo
21.05.2019.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Interšped a.d. , Subotica
21.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Dinara Servis a.d. , Beograd
21.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Standard a.d. , Leskovac
21.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Dinara Gradnja a.d. , Beograd
21.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Betonjerka a.d., Sombor
21.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica
21.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Fabrika bakarnih cevi a.d. , Majdanpek
21.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Rudnik Kovin a.d. , Kovin, korekcija tehničke greške iz objavljenog poziva (godina održavanja Skupštine)
21.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Lepenski vir a.d. , Pećinci
21.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Ukus a.d. , Pećinci
21.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Venac a.d. , Pećinci
20.05.2019.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Inex - bakar a.d. , Majdanpek
20.05.2019.Obaveštenje Sazivanje Skupštine akcionara - NBB Nekretnine a.d., Beograd
20.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Vojvodina a.d., Srbobran
20.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Zavod za sudska veštačenja a.d. , Novi Sad
20.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Zavod za sudska veštačenja a.d. , Novi Sad
20.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Inos metalbiro a.d. , Beograd
20.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Prvi partizan Emo a.d. , Užice
20.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Industrija nameštaja Bajmok a.d. , Bajmok - INBB
20.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd
20.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
20.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
20.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Invest - Import a.d. , Beograd
20.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica
20.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Swisslion Miloduh a.d. , Kragujevac
20.05.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Elektroveze proizvodnja a.d. , Beograd
20.05.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Elektroveze proizvodnja a.d. , Beograd
20.05.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Elektroveze proizvodnja a.d. , Beograd
20.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
20.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Omoljica a.d. , Omoljica
20.05.2019.Obaveštenje Sazivanje Skupštine akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
20.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Trivit mlin a.d. , Vrbas
20.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Megal a.d. , Bujanovac
20.05.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Metaloplastika a.d. , Čajetina
20.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Tabak a.d. , Niš
20.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Srbija Tis a.d. , Zaječar
20.05.2019.Predlog odluke o izmeni statuta - Srbija Tis a.d. , Zaječar
20.05.2019.Odluka o dopuni dnevnog reda sednice Skupštine akcionara - Srbija Tis a.d. , Zaječar
20.05.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Borac a.d. , Šurjan
20.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Borac a.d. , Šurjan
20.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
20.05.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Senta - promet a.d. , Senta
20.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
20.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Borac H & H a.d. , Kula
20.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Ribarsko gazdinstvo a.d. , Beograd
20.05.2019.Sazivanje redovne sednice Skupštine akcionara - Jadar a.d. , Loznica
20.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
20.05.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vatroservis a.d., Novi Sad
20.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Zimpa a.d. , Ub
20.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
20.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Imos a.d. , Šid
20.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Intereuropa - logističke usluge a.d. , Dobanovci
20.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
20.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Centroprom a.d. , Beograd
20.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Makovica a.d. , Mladenovac
20.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Kopaonik a.d. , Beograd
20.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Makovica a.d. , Mladenovac
20.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Rad a.d. , Beograd
20.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Ming kovačnica a.d. , Niš
20.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - NBB Nekretnine a.d., Beograd
20.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - NBB Nekretnine a.d., Beograd
20.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Đuro Salaj a.d. , Beograd
20.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Informatika a.d. , Beograd
20.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Philip Morris Operations a.d. , Niš
20.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Grot a.d. , Vranje
20.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Albus a.d. , Novi Sad
20.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Ratar a.d. , Pančevo
20.05.2019.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara sa odlukama - Saobraćaj i transport a.d. , Zrenjanin
20.05.2019.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Homolje a.d. , Žagubica
20.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
20.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
20.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Luka Senta a.d. , Senta
20.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Takovo transport a.d. , Beograd
20.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Takovo transport a.d. , Beograd
20.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Zimpa a.d. , Ub
17.05.2019.Ažurirani informatori - 17.05.2019
17.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Trivit mlin a.d. , Vrbas
17.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Glas Podrinja a.d. , Šabac
17.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Utva silosi a.d. , Kovin
17.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Napredak a.d. , Stara Pazova
17.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Napredak a.d. , Stara Pazova
17.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Podunavlje a.d. , Beočin
17.05.2019.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
17.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Galeb Metaloplastika a.d. , Šabac
17.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Galeb FSU a.d. , Beograd
17.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Galeb GTE a.d. , Beograd
17.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Tehnopromet a.d. , Beograd
17.05.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Senta - promet a.d. , Senta
17.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Hemijska industrija a.d. , Vranje
17.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Energoprojekt industrija a.d. , Beograd
17.05.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Senta - promet a.d. , Senta
17.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Elektroizgradnja a.d. , Bajina Bašta
17.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Sjaj u tami a.d. , Beograd
17.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Nama a.d. , Beograd
17.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Kompresor a.d. , Beograd
17.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Omoljica a.d. , Omoljica
17.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Erste bank a.d. , Novi Sad
17.05.2019.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Budućnost a.d., Preševo
17.05.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - MD - EX a.d. , Kragujevac
17.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Spektar invest a.d. , Paraćin
17.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - BAS a.d. , Beograd
17.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Milan Blagojević a.d. , Smederevo
17.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Magistrala a.d. , Beograd
17.05.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - MD - EX a.d. , Kragujevac
17.05.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - MD - EX a.d. , Kragujevac
17.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Pobeda Zara a.d. , Petrovaradin
17.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Pobeda Metalac a.d. , Petrovaradin
17.05.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - NIP Zrenjanin a.d., Zrenjanin
17.05.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - NIP Zrenjanin a.d., Zrenjanin
17.05.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - NIP Zrenjanin a.d., Zrenjanin
17.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Žitosrem a.d. , Inđija
17.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Spektar invest a.d. , Paraćin
17.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Aktiva Fitep a.d. , Beograd
17.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Grupa Univerexport Bačka a.d. , Bačka Palanka
17.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Ming kovačnica a.d. , Niš
17.05.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Poslovni objekti a.d. , Beograd
16.05.2019.Ažurirani informatori - 16.05.2019
16.05.2019.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - BB Trade a.d. , Žitište
16.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Vagar a.d. , Futog
16.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Vagar a.d. , Futog
16.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Industrija nameštaja Bajmok a.d. , Bajmok
16.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Minel Rastavljači a.d. , Novi Pazar
16.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Severtrans a.d. , Sombor
16.05.2019.Odluka N.O. o izmenama člana 60. Statuta - Fasil a.d. , Arilje
16.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Putevi a.d. , Požega
16.05.2019.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - SMB - Mehanizacija i transport a.d. , Subotica - SMBM
16.05.2019.Rešenje o uključenju nove emisije akcija na MTP Belex - Trayal Korporacija u restrukturiranju a.d. , Kruševac - TRAY
16.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Impol Seval a.d. , Sevojno
16.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Miroč a.d. , Kladovo
16.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Tehnohemija a.d. , Sremska Mitrovica
16.05.2019.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Severni Banat a.d. , Kikinda
16.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Bigz Publishing a.d. , Beograd
16.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - ZGOP a.d. , Novi Sad
16.05.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - ZGOP a.d. , Novi Sad
16.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama 2019 - Autoventil a.d. , Užice
16.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Chemos a.d. , Palić
16.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Valjaonica bakra Sevojno a.d. , Sevojno
16.05.2019.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Dedinje a.d. , Beograd
16.05.2019.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Elektroizgradnja a.d. , Bajina Bašta
16.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara 22.06.2019 - Fasil a.d. , Arilje
16.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Rade Končar a.d. , Beograd
16.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
16.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Nova Peščara a.d. , Deliblato
16.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Rudnik Kovin a.d. , Kovin
15.05.2019.Upitnik o praksi korporativnog upravljanja - Komercijalna banka a.d. , Beograd
15.05.2019.Kvartalni izveštaj za I kvartal 2019. godine - Komercijalna banka a.d. , Beograd
15.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Komercijalna banka a.d. , Beograd
15.05.2019.Poziv akcionarima za 33. Skupštinu akcionara - Impol Seval a.d. Sevojno
15.05.2019.Kvartalni izveštaj za I kvartal 2019. godine - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
15.05.2019.Ažurirani informatori - 15.05.2019
15.05.2019.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Fabrika maziva FAM a.d., Kruševac
15.05.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Krušik plastika a.d. , Osečina
15.05.2019.Odluka o raspodeli dobiti - Krušik plastika a.d. , Osečina
15.05.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Krušik plastika a.d. , Osečina
15.05.2019.Kvartalni izveštaj - I kvartal 2019. godine - Erste bank a.d. , Novi Sad
15.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Aktiva Fitep a.d. , Beograd
15.05.2019.Poziv za redovnu skupštinu akcionara - Stari Tamiš a.d. Pančevo
15.05.2019.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Swiss - American Trade INC a.d. , Zrenjanin - SWIS
15.05.2019.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Agroprodukt a.d. , Kraljevo - AGRP
15.05.2019.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Stjenik a.d. , Čačak - STNK
15.05.2019.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Duvan promet a.d. , Zrenjanin - DVZR
15.05.2019.Kvartalni izveštaj za I kvartal 2019. godine - Jedinstvo a.d. , Sevojno
15.05.2019.Odluka o raspodeli dobiti - Informatika a.d. , Beograd
15.05.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg konsolidovanog izveštaja Nadzornog odbora za 2018. godinu - Informatika a.d. , Beograd
15.05.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja Nadzornog odbora za 2018. godinu - Informatika a.d. , Beograd
15.05.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg Revizorskog konsolidovanog izveštaja za 2018. godinu - Informatika a.d. , Beograd
15.05.2019.Odluka o usvajanju revizorskog izveštaja za 2018. godinu - Informatika a.d. , Beograd
15.05.2019.Odluka o usvajanju konsolidovanog godišnjeg izveštaja za 2018. godinu - Informatika a.d. , Beograd
15.05.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2018. godinu - Informatika a.d. , Beograd
15.05.2019.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Kadinjača a.d. , Užice
15.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Fintel energija a.d. , Beograd
15.05.2019.Kvartalni izveštaj za I kvartal 2019. godine - Fintel energija a.d. , Beograd
15.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Megal a.d. , Bujanovac
15.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Vojvodina a.d. , Sombor
15.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - PP Miletić a.d. , Sombor
15.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - PP Feketić a.d. , Sombor
15.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Tekstil a.d. , Leskovac
15.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Kavim Raška a.d., Raška
15.05.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Informatika a.d. , Beograd
15.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Kluz Padobrani a.d. , Beograd
15.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Kluz Padobrani a.d. , Beograd
15.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Rimex a.d. , Beograd
15.05.2019.Kvartalni izveštaj za I kvartal 2019. godine - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
14.05.2019.Ažurirani informatori - 14.05.2019
14.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Jedinstvo - metalogradnja a.d. , Sevojno
14.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodina a.d., Novi Sad
14.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Megal a.d. , Bujanovac
14.05.2019.Odluka o pokriću gubitka - Imos a.d. , Šid
14.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Imos a.d. , Šid
14.05.2019.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Vojvodina a.d., Novi Sad
14.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Užice
14.05.2019.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Bačka a.d., Sivac
14.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
14.05.2019.Kvartalni izveštaj za I kvartal 2019. godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
14.05.2019.Predlog Odluke o izmeni Statuta - Potisje precizni liv a.d. , Ada
14.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Lukoil Srbija a.d. , Beograd
14.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Inex Velepromet a.d. , Vučak
14.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Telefonkabl a.d. , Beograd
14.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Valjaonica bakra Sevojno a.d. , Sevojno
14.05.2019.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Trivit Pek a.d. , Vrbas
14.05.2019.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Bečejska Pekara a.d. , Bečej
14.05.2019.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Bag a.d. , Bačko Gradište
14.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Jadar a.d. , Loznica
13.05.2019.Ažurirani informatori - 13.05.2019
13.05.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Autoprevoz Janjušević a.d. , Priboj
13.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Kluz Padobrani a.d. , Beograd
13.05.2019.Odluka o raspodeli dobiti - Termovent SC Livnica čelika a.d. , Bačka Topola
13.05.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Termovent SC Livnica čelika a.d. , Bačka Topola
13.05.2019.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Novitet a.d. , Novi Sad
13.05.2019.Predlog izmene i dopune Statuta - Srbijaput a.d. , Beograd
13.05.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Jubmes banka a.d. , Beograd
13.05.2019.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Energoprojekt oprema a.d. , Beograd - ENOP
13.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica
13.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
13.05.2019.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Potisje-precizni liv ad Ada
13.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Jugodrvo holding a.d. , Beograd
13.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara 13.06.2019. godine - Fabrika bakarnih cevi a.d. , Majdanpek
13.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Nova Peščara a.d. , Deliblato
13.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Kać
13.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Farmacoop a.d. , Kać
13.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Fabrika bakarnih cevi a.d. , Majdanpek
13.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Mlava a.d., Vučak
13.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Rapid a.d. , Apatin
13.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Srbijaput a.d. , Beograd
13.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Beozaštita a.d. , Beograd
13.05.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - EI Autoservis a.d. , Niš
13.05.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Jubmes banka a.d. , Beograd
13.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Graditelj a.d. , Beograd
13.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Kadinjača a.d. , Užice
13.05.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Termovent SC Livnica čelika a.d. , Bačka Topola
13.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Sigma a.d. , Subotica
13.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - BB Trade a.d. , Žitište
13.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Sacen a.d. , Novi Sad- ispravka
13.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Sloga a.d. , Užice
13.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Veterinarski centar a.d., Kraljevo
13.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Ravnište a.d. , Kruševac
13.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Interservis a.d. , Futog
13.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Elektroizgradnja a.d. , Bajina Bašta
10.05.2019.Ažurirani informatori - 10.05.2019
10.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Kluz Padobrani a.d. , Beograd
10.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Interservis a.d. , Futog
10.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Sacen a.d. , Novi Sad
10.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja
10.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Stanservis a.d. , Beograd
10.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Ciglana a.d. , Titel
10.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
10.05.2019.Ostale informacije - Predlog izmena statuta - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
10.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Jubmes banka a.d. , Beograd
10.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Novitet a.d. , Novi Sad
10.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - PD Zaječar a.d. , Zaječar
10.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
10.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Goč a.d. , Trstenik
10.05.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Autoprevoz Janjušević a.d. , Priboj
10.05.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Autoprevoz Janjušević a.d. , Priboj
10.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Kosmaj mermer a.d. , Mladenovac
10.05.2019.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja za I kvartal 2019. godine - Fintel energija a.d. , Beograd
10.05.2019.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja za I kvartal 2019. godine - Komercijalna banka a.d. , Beograd
10.05.2019.Rešenje o uključenju nove emisije akcija na MTP Belex - Rad a.d. , Beograd - RBGD
10.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Somborske novine a.d. , Sombor
10.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Senta - promet a.d. , Senta
10.05.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Betonjerka a.d., Sombor
10.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Goša montaža a.d. , Beograd
10.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Vojvodina a.d., Novi Sad
10.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Pobeda Zara a.d. , Petrovaradin
10.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Pobeda Metalac a.d. , Petrovaradin
10.05.2019.Obaveštenje korisnicima internet stranice Beogradske berze - 10.05.2019.
10.05.2019.Najava dostavljanja i objave kvartalnog izveštaja - I kvartal 2019. godine - Erste bank a.d. , Novi Sad
10.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Jugoslovenski fond za žita a.d. , Beograd
10.05.2019.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Jadran a.d., Nova Gajdobra
10.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - HUP Balkan a.d. , Beograd
10.05.2019.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja za I kvartal 2019. godine - Jedinstvo a.d. , Sevojno
10.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
10.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
10.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - PK Sombor Holding CO a.d. , Sombor
10.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Yugoslavia Commerce a.d., Beograd
10.05.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Jubmes banka a.d. , Beograd
09.05.2019.Ažurirani informatori - 09.05.2019
09.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Tehnohemija a.d. , Beograd
09.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Duvanska industrija a.d. , Bujanovac
09.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Bag a.d. , Bačko Gradište
09.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Trivit Pek a.d. , Vrbas
09.05.2019.Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO19181
09.05.2019.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Ciglana a.d. , Titel
09.05.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodinaput Bačkaput a.d. , Novi Sad
09.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Sloga a.d. , Kać
09.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Kosmaj a.d. , Mladenovac
09.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama 2018. godine - Metalac Proleter Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
09.05.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Energoprojekt industrija a.d. , Beograd
09.05.2019.Izveštaj o preuzimanju akcija - Energoprojekt industrija a.d. , Beograd
09.05.2019.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja za I kvartal 2019. godine - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
09.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Bečejska Pekara a.d. , Bečej
09.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Hemijska industrija a.d. , Vranje
09.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Central a.d. , Vrbas
09.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
09.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Putnik a.d. , Beograd
09.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Napredak a.d. , Stara Pazova
08.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Tehnogradnja a.d. , Zrenjanin
08.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Srbijatransport a.d. , Beograd
08.05.2019.Statut - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
08.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
08.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Zimpa a.d. , Ub
08.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Erozija a.d., Valjevo
08.05.2019.Izveštaj sa održane vanredne sednice Skupštine akcionara - NID Kompanija Novosti a.d. , Beograd
08.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Jedinstvo a.d. , Sevojno
08.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - SU - marketi a.d. , Subotica
08.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - SU - marketi a.d. , Subotica
08.05.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Woksal a.d. , Užice
08.05.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Woksal a.d. , Užice
08.05.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Woksal a.d. , Užice
08.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Goša montaža a.d. , Beograd
08.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Galeb GTE a.d. , Beograd
08.05.2019.Kodeks korporativnog upravljanja - Jedinstvo a.d. Sevojno
08.05.2019.Najava dostavljanja Kvartalnog izvestaja za I kvartal 2019. godine - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
08.05.2019.Ažurirani informatori - 08.05.2019
08.05.2019.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja za I kvartal 2019. godine - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
08.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
08.05.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Energoprojekt oprema a.d. , Beograd
08.05.2019.Prospekt - Politika a.d. , Beograd - PLTK
08.05.2019.Rešenje o uključenju nove emisije akcija na MTP Belex - Politika a.d. , Beograd - PLTK
08.05.2019.Rešenje o smanjenju broju akcija uključenih na MTP Belex - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka - CRFS
08.05.2019.Rešenje o smanjenju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO17153
08.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
08.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Hotel Park a.d. , Novi Sad
08.05.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Usluga a.d. , Bačka Topola
08.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Magistrala a.d. , Beograd
08.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Jadran a.d., Nova Gajdobra
08.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - ZGOP a.d. , Novi Sad
08.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Institut za tržišna istraživanja a.d. , Beograd
08.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Unioninvest Inženjering i projektovanje a.d. , Beograd
08.05.2019.Odluka o raspodeli dobiti i isplati dividende - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
08.05.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd
08.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Autotehna a.d. , Topola
08.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Aquatus a.d. , Beograd
07.05.2019.Godišnji izveštaj 2018. godine - Metalac Proleter Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
07.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Nolit a.d. , Beograd
07.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Farmacoop a.d. , Kać
07.05.2019.Odbor direktora utvrdio predlog odluke o isplati dividendi - NIS a.d., Novi Sad
07.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - ZGOP a.d. , Novi Sad
07.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
07.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Putnik a.d. , Novi Sad
07.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Bačka a.d., Sivac
07.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Fadap a.d. , Vrdnik
07.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Revnost a.d. , Novi Sad
07.05.2019.Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO19182
07.05.2019.Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO19185
07.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Đuro Salaj a.d. , Beograd
07.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Niš ekspres a.d., Niš
07.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Neostar a.d. , Novi Sad
07.05.2019.BELEXsentiment za maj 2019. godine
07.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Sacen a.d. , Novi Sad
07.05.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Kačarevo a.d., Kačarevo
07.05.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Kačarevo a.d., Kačarevo
07.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Srbijaput a.d. , Beograd
07.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Dijamant a.d. , Zrenjanin
07.05.2019.Izveštaj o preuzimanju akcija - Inex Radulaška a.d. , Beograd
07.05.2019.Otkazana Skupština akcionara - Poslovni objekti a.d. , Beograd
07.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Poslovni objekti a.d. , Beograd
07.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Hajdučica a.d. , Hajdučica
07.05.2019.Poziv za redovnu sednicu skupstine akcionara - UTP Srbija - Tis a.d. Zaječar
07.05.2019.Odluka o sazivanju skupstine akcionara - UTP Srbija - Tis a.d. Zaječar
07.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Mladost a.d. , Aleksandrovac
07.05.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kadinjača a.d. , Bajina Bašta
06.05.2019.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - SP Laboratorija a.d., Bečej - SPLA
06.05.2019.Ažurirani informatori - 06.05.2019
06.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Centroprojekt arhitektura inst. i konst. a.d. , Beograd
06.05.2019.Obaveštenje o značajnom učešću- Kačarevo a.d., Kačarevo
06.05.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Kačarevo a.d., Kačarevo
06.05.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Kačarevo a.d., Kačarevo
06.05.2019.BELEX Monthly Report - April 2019
06.05.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Nikola Tesla EI a.d. , Beograd
06.05.2019.Izveštaj o preuzimanju akcija - Nikola Tesla EI a.d. , Beograd
06.05.2019.Odluka o pokriću gubitka - Sojaprotein a.d. , Bečej
06.05.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Sojaprotein a.d. , Bečej
06.05.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sojaprotein a.d. , Bečej
06.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Galeb Metaloplastika a.d. , Šabac
06.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Pomoravlje a.d. , Niš
06.05.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Magistrala a.d. , Beograd
06.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - STUP Vršac a.d. , Vršac
06.05.2019.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Kačarevo a.d., Kačarevo
06.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Stoteks a.d. , Novi Sad
06.05.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Miroč a.d. , Kladovo
06.05.2019.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2018. godinu - Energoprojekt oprema a.d. , Beograd
06.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Utva silosi a.d. , Kovin
06.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Obnova a.d. , Beograd
03.05.2019.Ažurirani informatori - 03.05.2019
03.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Sava a.d. , Šabac
03.05.2019.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Teretni transport Bor a.d. , Bor - TRTB
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Tehnohemija a.d. , Beograd
03.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Savremena a.d. , Beograd
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - BB Trade a.d. , Žitište
03.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Niskogradnja a.d. , Smederevo
03.05.2019.Izvestaj o sticanju sopstvenih akcija - Kompresor a.d. , Beograd
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Kluz Padobrani a.d. , Beograd
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Ukus a.d. , Pećinci
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018.godinu - Lepenski vir a.d. , Pećinci
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Venac a.d. , Pećinci
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Veterinarska stanica a.d., Kikinda
03.05.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Srbija Tis a.d. , Zaječar
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Pobeda Metalac a.d. , Petrovaradin
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Žitopromet a.d. , Zaječar
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Sigma a.d. , Subotica
03.05.2019.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2018. godinu - Centroslavija a.d., Novi Sad
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Lučić Prigrevica a.d. , Novi Sad
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Zimpa a.d. , Ub
03.05.2019.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2018. godinu - Galeb GTE a.d. , Beograd
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Galeb GTE a.d. , Beograd
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Goša FSO a.d. , Simićevo
03.05.2019.Konsolidovani godišnji izveštaj za 2018. godinu - Energoprojekt oprema a.d. , Beograd
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Energoprojekt oprema a.d. , Beograd
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Ratar a.d. , Pančevo
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Imos a.d. , Šid
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Centroslavija a.d., Novi Sad
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Hemijska industrija a.d. , Vranje
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Granit Peščar a.d. , Ljig
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Fero konstrukcije a.d. , Vranje
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Vojvodina a.d., Srbobran
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Madera a.d. , Beograd
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Juhortrans a.d. , Jagodina
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Miroč a.d. , Kladovo
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Podunavlje a.d. , Bačka Palanka
03.05.2019.Godišnji izveštaj - Medifarm a.d. , Beograd
03.05.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jubmes banka a.d. , Beograd
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Trgopromet a.d. , Kraljevo
03.05.2019.Konsolidovani godišnji izveštaj - IPM "ZMAJ" a.d. , Zemun za 2018.
03.05.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Galeb FSU a.d. , Beograd
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Interservis a.d. , Futog
03.05.2019.Godišnji izveštaj - Pobeda a.d. , Ljig
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Aktiva Fitep a.d. , Beograd
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Galeb FSU a.d. , Beograd
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu- Pobeda Zara a.d. , Petrovaradin
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Kaštel a.d. , Ečka
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2017. godinu - Tehnoservis a.d. , Beograd
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Dimničar a.d. , Beograd
03.05.2019.Redovan godišnji izveštaj - IPM "ZMAJ" a.d. , Zemun za 2018.
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Dimničar a.d. , Beograd
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Prosveta a.d. , Beograd
03.05.2019.Godišnji izveštaj - NID Kompanija Novosti a.d. , Beograd za 2018.
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Inos metalbiro a.d. , Beograd
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Luka Leget a.d. , Sremska Mitrovica
03.05.2019.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2018. godinu - GZP Dom a.d., Beograd
03.05.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Savremena a.d. , Beograd
03.05.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Savremena a.d. , Beograd
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu- Minel Rastavljači a.d. , Novi Pazar
03.05.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Savremena a.d. , Beograd
03.05.2019.Godišnji izveštaj Konsolidovani 2018. godine - Progres a.d. , Beograd
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Elektro industrijska servisna mreža a.d. , Beograd
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Progres a.d. , Beograd
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Pekara 1. maj a.d. , Vršac
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu- Milan Blagojević a.d. , Smederevo
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Rubin a.d. , Kruševac
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Jadar a.d. , Loznica
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Industrija nameštaja Bajmok a.d. , Bajmok
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Zlatibor gradnja a.d. , Beograd
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Jubmes banka a.d. , Beograd
03.05.2019.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2018.godinu - STUP Vršac a.d. , Vršac
03.05.2019.Sazivanje ponovne Skupštine akcionara - Poslovni objekti a.d. , Beograd
03.05.2019.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2018. godinu - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Napredak a.d. , Stara Pazova
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - HUP Evropa a.d. , Surdulica
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu- Sremput a.d. , Ruma
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Sacen a.d. , Novi Sad
03.05.2019.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2018. godinu - Min Div a.d. , Svrljig
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu- Kompresor a.d. , Beograd
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Agroexport a.d. , Beograd
03.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Agroexport a.d. , Beograd
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Politika a.d. , Beograd
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Institut za tržišna istraživanja a.d. , Beograd
03.05.2019.Godišnji izveštaj - Hidrograđevinar a.d. , Sremska Mitrovica
03.05.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Trgopromet a.d. , Kraljevo
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
03.05.2019.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2018. godinu - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Tekstil a.d. , Leskovac
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - PK Sombor Holding CO a.d. Sombor
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Goč a.d. , Trstenik
03.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Goč a.d. , Trstenik
03.05.2019.Konsolidovani godišnji izveštaj za 2018. godinu - HUP Balkan a.d. , Beograd
03.05.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Nolit a.d. , Beograd
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Homolje a.d. , Žagubica
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Intereuropa - logističke usluge a.d. , Dobanovci
03.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Fero konstrukcije a.d. , Vranje
03.05.2019.Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2018. godinu - Nolit a.d. , Beograd
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Srbija Tis a.d. , Zaječar
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Centroistok a.d. , Bor
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
03.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Insa a.d. , Zemun
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Yumco a.d. , Vranje
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Insa a.d. , Zemun
03.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Goč a.d. , Trstenik
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Goč a.d. , Trstenik
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - PP Miletić a.d. , Sombor
03.05.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Palisad a.d. , Zlatibor
03.05.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Hidrograđevinar a.d. , Sremska Mitrovica
03.05.2019.Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja - Hidrograđevinar a.d. , Sremska Mitrovica
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Elektrodizalica a.d. , Beograd
03.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Inex Velepromet a.d. , Vučak
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Tehnopromet a.d. , Beograd
03.05.2019.Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2018. godinu - Nolit a.d. , Beograd
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - PTK Panonija a.d. , Panonija
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - PP Pobeda a.d. , Pobeda
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Timok a.d. , Negotin
03.05.2019.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2018. godinu - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Farmacoop a.d. , Novi Sad
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Proleter a.d. , Ivanjica
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Inex Velepromet a.d. , Vučak
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Putevi a.d. , Užice
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Ming kovačnica a.d. , Niš
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - PP Feketić a.d. , Sombor
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - SU - marketi a.d. , Subotica
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Proel a.d. , Beograd
03.05.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Mlava a.d., Vučak
03.05.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Proleter a.d. , Arilje
30.04.2019.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2018. godinu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
30.04.2019.Ažurirani informatori - 30.04.2019
30.04.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Dunav a.d., Smederevo
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - PD Zaječar a.d. , Zaječar
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Spektar invest a.d. , Paraćin
30.04.2019.Godišnji konsolidovan izveštaj za 2018. godinu - Polet IGK a.d. , Novi Bečej
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Fabrika hleba i mleka ad, Surdulica
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Univerzal a.d. , Kanjiža
30.04.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Centroprom a.d. , Beograd
30.04.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kopaonik a.d. , Beograd
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Sloga a.d. , Kać
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Vojvodina a.d. , Sombor
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Vital a.d. , Vrbas
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Kopaonik a.d. , Beograd
30.04.2019.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2018. godinu - Dijamant a.d. , Zrenjanin
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Dijamant a.d. , Zrenjanin
30.04.2019.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2018. godinu - Centroprom a.d. , Beograd
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Centroprom a.d. , Beograd
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Dunav a.d., Smederevo
30.04.2019.Godišnji izveštaj - Srbija Tis a.d. , Zaječar
30.04.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama za 2018. godinu - Fero konstrukcije a.d. , Vranje
30.04.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Taratrans a.d. , Bajina Bašta
30.04.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Taratrans a.d. , Bajina Bašta
30.04.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Taratrans a.d. , Bajina Bašta
30.04.2019.Godišnji izveštaj - Taratrans a.d. , Bajina Bašta
30.04.2019.Upitnik o praksi korporativnog upravljanja - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
30.04.2019.Godišnji izveštaj - Srbija Tis a.d. , Zaječar
30.04.2019.Godišnji izveštaj - Srbija Tis a.d. , Zaječar
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu- Crveni signal a.d. , Beograd
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu- Rapid a.d. , Apatin
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Luka Senta a.d. , Senta
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu- Veterinarska stanica Šabac a.d. , Šabac
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Veterinarska stanica Koceljeva a.d. , Koceljeva
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Omoljica a.d. , Omoljica
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu- Rapid a.d. , Beograd
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Geosonda - Fundiranje a.d. , Beograd
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Sokolica a.d. , Despotovac
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu- Geomašina a.d. , Beograd
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - ZGOP a.d. , Novi Sad
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Uniprom a.d. , Novi Pazar
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu- Rimex a.d. , Beograd
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - JAA - autorska agencija za Srbiju a.d. , Beograd
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu- Glas Podrinja a.d. , Šabac
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu- Dunav Re a.d. , Beograd
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Takovo transport a.d. , Beograd
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Excelsior a.d. , Beograd
30.04.2019.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2018. godinu - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu- Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
30.04.2019.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2018. godinu - Srbijaput a.d. , Beograd
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - SMB - Mehanizacija i transport a.d. , Subotica
30.04.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Metalac Proleter Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
30.04.2019.Upitnik o praksi korporativnog upravljanja - NIS a.d., Novi Sad
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Grupa Univerexport - Trgopromet a.d. , Subotica
30.04.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kačarevo a.d., Kačarevo
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Cer a.d. , Čačak
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Voćar a.d. , Svilajnac
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Srbijaput a.d. , Beograd
30.04.2019.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Putnik a.d. , Novi Sad
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Bigz Publishing a.d. , Beograd
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Elektro industrijska servisna mreža a.d. , Beograd
30.04.2019.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2018. godinu - Energoprojekt industrija a.d. , Beograd
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Energoprojekt industrija a.d. , Beograd
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Nova Peščara a.d. , Deliblato
30.04.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Sojaprotein a.d. , Bečej
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Osnova projekt a.d. , Beograd
30.04.2019.Napomena uz Godišnji izveštaj u skladu sa članom 51. Zakona o tržištu kapitala - NIS a.d., Novi Sad
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Veterinarski centar a.d., Kraljevo
30.04.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Grupa Univerexport - Trgopromet a.d. , Subotica
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - NIS a.d., Novi Sad
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Inex - bakar a.d. , Majdanpek
30.04.2019.Godišnji izveštaj zy 2018. godinu - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
30.04.2019.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2018. godinu - Fabrika maziva FAM a.d., Kruševac
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Beozaštita a.d. , Beograd
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Trayal Korporacija u restrukturiranju a.d. , Kruševac
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Senta - promet a.d. , Senta
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Elektroizgradnja a.d. , Bajina Bašta
30.04.2019.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2018. godinu - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Oreovica a.d. , Oreovica
30.04.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - SP Laboratorija a.d., Bečej
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - IO Beograd a.d. , Beograd
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Beopan a.d. , Pančevo
30.04.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Fabrika maziva FAM a.d., Kruševac
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Lukoil Srbija a.d. , Beograd
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Hidrogradnja a.d. , Vršac
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Planum GP a.d. , Beograd
30.04.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica
30.04.2019.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Alfa plam a.d. , Vranje
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Severtrans a.d. , Sombor
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Ravnaja a.d., Mali Zvornik
30.04.2019.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Geomašina a.d. , Beograd
30.04.2019.Poziv za redovnu Skupštinu akcionara - Geomašina a.d. , Beograd
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - NBB Nekretnine a.d., Beograd
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Jadran a.d., Nova Gajdobra
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Bag a.d. , Bačko Gradište
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Hotel Park a.d. , Novi Sad
30.04.2019.Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2018. godinu - Vojvodinaput Bačkaput a.d. , Novi Sad
30.04.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2018. godinu - Vojvodinaput Bačkaput a.d. , Novi Sad
30.04.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Potisje precizni liv a.d. , Ada
30.04.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodinaput Bačkaput a.d. , Novi Sad
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Minos a.d. , Gornji Milanovac
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Albus a.d. , Novi Sad
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Chemos a.d. , Palić
30.04.2019.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Central a.d. , Vrbas
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Ciglana a.d. Titel
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Auto kuća Leskovac a.d. , Leskovac
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Kosmaj mermer a.d. , Mladenovac
30.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Zavod za sudska veštačenja a.d. , Novi Sad
30.04.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Grot a.d. , Vranje
30.04.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Univerzal a.d. , Kanjiža
25.04.2019.Kvartalni izveštaj za prvi kvartal 2019. godine - NIS a.d., Novi Sad
25.04.2019.Periodični sažeti konsolidovani finansijski izveštaji za prvi kvartal 2019. godine - NIS a.d., Novi Sad
25.04.2019.NIS objavljuje rezultate poslovanja u prvom kvaratalu 2019. godine - NIS a.d., Novi Sad
25.04.2019.Periodični sažeti finansijski izveštaji za prvi kvartal 2019. godine - NIS a.d., Novi Sad
25.04.2019.Ažurirani informatori - 25.04.2019
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Jedinstvo a.d. Sevojno
25.04.2019.Upitnik o praksi korporativnog upravljanja - Fintel energija a.d. , Beograd
25.04.2019.Konsolidovani godišnji izveštaj za 2018. godinu - Fintel energija a.d. , Beograd
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Trivit Pek a.d. , Vrbas
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godine - Auto kuća Zemun a.d., Zemun
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu- Pekarska industrija a.d. , Pančevo
25.04.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Vino Kalem a.d. , Velika Drenova
25.04.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Alfa plam a.d. , Vranje
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Vizor enterijeri a.d. , Temerin
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Unioninvest Inženjering i projektovanje a.d. , Beograd
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Fintel energija a.d. , Beograd
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Autotehna a.d. , Topola
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Nolit a.d. , Beograd
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Žitopek a.d. , Niš
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Agrovojvodina export - import a.d. , Novi Sad
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Betonjerka a.d., Sombor
25.04.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Intereuropa - logističke usluge a.d. , Dobanovci
25.04.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Tigar a.d. , Pirot
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
25.04.2019.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2018. godinu - Tigar a.d. , Pirot
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Tigar a.d. , Pirot
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godine - Inex Radulaška a.d. , Beograd
25.04.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Stoteks a.d. , Novi Sad
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Mlava a.d., Vučak
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Ruma fabrika kože a.d. , Ruma
25.04.2019.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2018. godinu - Jugoinspekt a.d. , Beograd
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Somborske novine a.d. , Sombor
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica
25.04.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Impol Seval a.d. , Sevojno
25.04.2019.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2018. godinu - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica konsolidovani
25.04.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sigurnost - As a.d. , Beograd
25.04.2019.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2018. godinu - Sigurnost - As a.d. , Beograd
25.04.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Insa a.d. , Zemun
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
25.04.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Tehnoradionica a.d. , Zrenjanin
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Alfa plam a.d. , Vranje
25.04.2019.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2018. godinu - Komercijalna banka a.d. , Beograd
25.04.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Chemos a.d. , Palić
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Bečejska Pekara a.d. Bečej
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Komercijalna banka a.d. , Beograd
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Erste bank a.d. , Novi Sad
25.04.2019.Mišljenje sindikalne organizacije u vezi sa ponudom za preuzimanje - Energoprojekt industrija a.d. , Beograd
25.04.2019.Mišljenje Uprave u vezi sa ponudom za preuzimanje - Energoprojekt industrija a.d. , Beograd
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Neostar a.d. , Novi Sad
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Budućnost a.d., Preševo
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Sigurnost - As a.d. , Beograd
25.04.2019.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd
25.04.2019.Upitnik o praksi korporativnog upravljanja - Komercijalna banka a.d. , Beograd
25.04.2019.Godišnji izveštaj za poslovnu 2018. godinu - Panonija a.d. , Pančevo
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Savremena a.d. , Beograd
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Telefonkabl a.d. , Beograd
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Ukus a.d. , Pećinci
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Sava a.d. , Šabac
25.04.2019.Upitnik o praksi korporativnog upraljanja - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
25.04.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara i o isplati dividende - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Lepenski vir a.d. , Pećinci
25.04.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Venac a.d. , Pećinci
25.04.2019.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - Minel Rastavljači a.d. , Novi Pazar
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Nikola Tesla EI a.d. , Beograd
25.04.2019.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2018. godinu - Simpo a.d. , Vranje
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Elkok a.d. , Kosjerić
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
25.04.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Minel Koncern a.d. , Beograd
25.04.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Osnova projekt a.d. , Beograd
25.04.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Auto kuća Zemun a.d., Zemun
25.04.2019.Poziv za redovnu sednicu Skupštine - Auto kuća Zemun a.d., Zemun
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja
25.04.2019.Odluka o dopuni dnevnog reda za Skupštinu akcionara - Vatroservis a.d., Novi Sad
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Kadinjača ad Užice
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Ćele kula a.d. , Niš
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Savremena administracija a.d. , Beograd
25.04.2019.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Duga a.d. , Beograd
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Stari Tamiš a.d. , Pančevo
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Kačarevo a.d., Kačarevo
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Grot a.d. , Vranje
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Stari Tamiš a.d. , Pančevo
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
25.04.2019.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2018. godinu - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
25.04.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - SP Laboratorija a.d., Bečej
25.04.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mlin a.d. , Bela Crkva
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Ikarbus a.d. , Beograd
25.04.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Ikarbus a.d. , Beograd
25.04.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Đokić NTK a.d. , Knjaževac
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Jugoslovenski fond za žita a.d. , Beograd
25.04.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Koprodukt a.d. , Novi Sad
25.04.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Koprodukt a.d. , Novi Sad
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Prvi partizan Emo a.d. , Užice
25.04.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Neostar a.d. , Novi Sad
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Ugoprom a.d. , Novi Kneževac
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Novitet a.d. , Novi Sad
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Kavim Raška a.d., Raška
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Globos osiguranje a.d. , Beograd
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Sjaj u tami a.d. , Beograd
25.04.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Jugoelektro a.d. , Beograd
25.04.2019.Statut - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
25.04.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
25.04.2019.Statut - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd
25.04.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
25.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Nama a.d. , Beograd
25.04.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Severni Banat a.d. , Kikinda
25.04.2019.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2018. godinu - Luka Beograd a.d. , Beograd
25.04.2019.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2018. godinu - Utva silosi a.d. , Kovin
24.04.2019.Ažurirani informatori - 24.04.2019
24.04.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Dinara Gradnja a.d. , Beograd
24.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Bora Kečić ATP a.d. , Obrenovac
24.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Minel Koncern a.d. , Beograd
24.04.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Dinara Servis a.d. , Beograd
24.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Dinara Servis a.d. , Beograd
24.04.2019.Rešenje o produženju privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca - Stjenik a.d. , Čačak - STNK
24.04.2019.Rešenje o produženju privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca - Swiss - American Trade INC a.d. , Zrenjanin - SWIS
24.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Jugoelektro a.d. , Beograd
24.04.2019.Rešenje o produženju privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca - Duvan promet a.d. , Zrenjanin - DVZR
24.04.2019.Rešenje o produženju privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca - Agroprodukt a.d. , Kraljevo - AGRP
24.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Interšped a.d. , Subotica
24.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Borac H&H a.d. , Kula
24.04.2019.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Budućnost Jagodina a.d. , Jagodina - BUJA
24.04.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Ravnište a.d. , Kruševac
24.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Metalac Home Market a.d. , Novi Sad
24.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Ravnište a.d. , Kruševac
24.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Mlin a.d. , Bela Crkva
24.04.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Termika-Beograd a.d. , Beograd
24.04.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Inex Divčibare a.d. , Kosjerić
24.04.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vagar a.d. , Futog
24.04.2019.Sazivanje redovne sednice Skupštine akcionara - Inex-Uzor a.d., Negotin
24.04.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Standard a.d. , Leskovac
24.04.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Rudo a.d. , Beograd
24.04.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sigurnost - As a.d. , Beograd
24.04.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Inles Komerc a.d. , Novi Sad
24.04.2019.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Standard a.d. , Leskovac
24.04.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Jugoinspekt a.d. , Beograd
24.04.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Vatroservis a.d., Novi Sad
24.04.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
24.04.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Globos osiguranje a.d. , Beograd
24.04.2019.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Prvi partizan Emo a.d. , Užice
24.04.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
24.04.2019.Obaveštenje o isplati dividende za 2018. godinu - Termika-Beograd a.d. , Beograd
24.04.2019.Zapisnik sa održane Skupštine akcionara - Minel Koncern a.d. , Beograd
24.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Magistrala a.d. , Beograd
24.04.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Interšped a.d. , Subotica
24.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Poslovni objekti a.d. , Beograd
24.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Utva silosi a.d. , Kovin
24.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
24.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Apos a.d. , Apatin
24.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Megal a.d. , Bujanovac
24.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Inex-Uzor a.d., Negotin
24.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Tabak a.d. , Niš
24.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018 godinu - Philip Morris Operations a.d. , Niš
24.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Inles Komerc a.d. , Novi Sad
24.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Vatroservis a.d., Novi Sad
24.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Niskogradnja a.d. , Smederevo
24.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Standard a.d. , Leskovac
24.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Dedinje a.d. , Beograd
24.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Inex Divčibare a.d. , Kosjerić
24.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Luka Beograd a.d. , Beograd
24.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Stoteks a.d. , Novi Sad
24.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Odžačar a.d. , Sombor
24.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Vagar a.d. , Futog
24.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Galeb Metaloplastika a.d. , Šabac
24.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Srbijatransport a.d. , Beograd
24.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Hempro a.d. , Beograd
24.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Žitosrem a.d. , Inđija
24.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Niš ekspres a.d., Niš
24.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Sistem FTO 011 a.d. , Beograd
24.04.2019.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2018. godinu - Lasta a.d. , Beograd
24.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Vojvodinaput Bačkaput a.d. , Novi Sad
24.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
24.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Invest - Import a.d. , Beograd
24.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Invest - Import a.d. , Beograd
24.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Rade Končar a.d. , Beograd
24.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Klanica 8. Oktobar a.d. , Petrovac
24.04.2019.Nacrt Odluke o izmenama Statuta - 5. oktobar a.d. , Srpska Crnja
24.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Vino župa a.d. , Aleksandrovac
24.04.2019.Odluka o sticanju sopstvenih akcija - Zlatarplast a.d. , Nova Varoš
24.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Vojvodinašped a.d. , Novi Sad
24.04.2019.Upitnik o praksi korporativnog upravljanja - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
23.04.2019.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Ikarbus a.d. , Beograd - IKRB
23.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Goša montaža a.d. , Beograd
23.04.2019.Ažurirani informatori - 23.04.2019
23.04.2019.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2018. godinu - Informatika a.d. , Beograd
23.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Putevi a.d. , Požega
23.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Hajdučica a.d. , Hajdučica
23.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Informatika a.d. , Beograd
23.04.2019.Odluka o raspodeli dobiti - Duvanska industrija a.d. , Bujanovac
23.04.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Duvanska industrija a.d. , Bujanovac
23.04.2019.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2018. godinu - Severni Banat a.d. , Kikinda
23.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Swisslion Miloduh a.d. , Kragujevac
23.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Be - Be a.d. , Bajina Bašta
23.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godine - Tehnoradionica a.d. , Zrenjanin
23.04.2019.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2018. godinu - Hajdučica a.d. , Hajdučica
23.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Fabrika opruga Čačak a.d. , Čačak
23.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Metalotehna Trade a.d. , Beograd
23.04.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Duvanska industrija a.d. , Bujanovac
23.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Lazar Nešić a.d. , Subotica
23.04.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Termika-Beograd a.d. , Beograd
23.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Simpo a.d. , Vranje
23.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Lasta a.d. , Beograd
23.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
23.04.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama u 2018. godini - Krušik plastika a.d. , Osečina
23.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Krušik plastika a.d. , Osečina
23.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - 4. juli a.d. , Crvenka
23.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Stanservis a.d. , Beograd
23.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Putnik a.d. , Beograd
23.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Saobraćaj a.d. , Odžaci
23.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Rudo a.d. , Beograd
23.04.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Elkok a.d. , Kosjerić
23.04.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Grupa Univerexport Bačka a.d. , Bačka Palanka
23.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Grupa Univerexport Bačka a.d. , Bačka Palanka
23.04.2019.Najava dostave i objave Godišnjeg izveštaja za 2018. godinu - NIS a.d., Novi Sad
23.04.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Galenika Fitofarmacija a.d., Zemun
23.04.2019.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2018. godinu - Galenika Fitofarmacija a.d., Zemun
23.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
23.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - HUP Balkan a.d. , Beograd
23.04.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Elektroizgradnja a.d. , Bajina Bašta
23.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - BAS a.d. , Beograd
23.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Termika-Beograd a.d. , Beograd
23.04.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Dinara a.d. , Beograd
22.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Autokuća Raketa a.d. Sevojno
22.04.2019.Ažurirani informatori - 22.04.2019
22.04.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Dunav Grocka a.d. , Grocka
22.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - PD Erozija a.d., Valjevo
22.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Koprodukt a.d. , Novi Sad
22.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Mladost a.d., Aleksandrovac
22.04.2019.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Tehnogradnja a.d. , Zrenjanin
22.04.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Ribarsko gazdinstvo a.d. , Beograd
22.04.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Reč naroda a.d. , Požarevac
22.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - SP Laboratorija a.d., Bečej
22.04.2019.Najava dostavljanja Godišnjeg izveštaja za 2018.godinu - Komercijalna banka a.d. , Beograd
22.04.2019.Najava dostavljanja Informatora o izdavaocu - Komercijalna banka a.d. , Beograd
22.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Vojvodina a.d., Novi Sad
22.04.2019.Najava dostavljanja Godišnjeg izveštaja za 2018. godinu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
22.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Sloga a.d. , Užice
22.04.2019.Godišnji izveštaj o poslovanju za 2018. godinu - Imtel Komunikacije a.d. , Beograd
22.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Polet IGK a.d. , Novi Bečej
22.04.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Hajdučica a.d. , Hajdučica
22.04.2019.Pravosnaznost resenja UPPR - Kompanija Progres a.d. , Beograd
22.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Đerdap turist a.d. , Kladovo
22.04.2019.Najava dostavljanja Godišnjeg izveštaja za 2018. godinu - Jedinstvo a.d. , Sevojno
22.04.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mladost a.d. , Aleksandrovac
22.04.2019.Godišnji izveštaj konsolidovanih FI za 2018. godinu - Sloga a.d. , Banatski Karlovac
22.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Sloga a.d. , Banatski Karlovac
22.04.2019.Najava dostavljanja godišnjih finansijskih izveštaja za 2018. - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
22.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Irmovo a.d. , Kisač
22.04.2019.Najava dostavljanja godišnjeg izveštaja za 2018. godinu - Erste bank a.d. , Novi Sad
22.04.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Globos osiguranje a.d. , Beograd
22.04.2019.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - 5. oktobar a.d. , Srpska Crnja
22.04.2019.Najava dostave i objave Kvartalnog izveštaja za prvi kvartal 2019. godine - NIS a.d., Novi Sad
22.04.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
22.04.2019.Predlog odluke o izmeni statuta - EI Autoservis a.d. , Niš
22.04.2019.Statut - EI Autoservis a.d. , Niš
22.04.2019.Najava dostavljanja godišnjeg izveštaja za 2018. godinu - Fintel energija a.d. , Beograd
22.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Elektroveze proizvodnja a.d. , Beograd
22.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018.godinu - Fasma a.d. , Beograd
22.04.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Irmovo a.d. , Kisač
22.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Dinara Gradnja a.d. , Beograd
22.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Yugoslavia Commerce a.d., Beograd
22.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Trivit mlin a.d. , Vrbas
22.04.2019.Izveštaj o poslovanju za 2018. godinu - Vojvodinašped a.d. , Novi Sad
22.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Dinara a.d. , Beograd
22.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Fabrika bakarnih cevi a.d. , Majdanpek
22.04.2019.Izveštaj o poslovanju za 2018. godinu - Ribnjak Sutjeska a.d. , Sutjeska
22.04.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Svetlost a.d. , Beograd
22.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Svetlost a.d. , Beograd
22.04.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Ribnjak Sutjeska a.d. , Sutjeska
22.04.2019.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Ribnjak Sutjeska a.d. , Sutjeska
22.04.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Minel Koncern a.d. , Beograd
22.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Central a.d. , Vrbas
22.04.2019.Godišnji izveštaj 2018 - Autotransport a.d. , Beograd
19.04.2019.Ažurirani informatori - 19.04.2019
19.04.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav Grocka a.d. , Grocka
19.04.2019.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Simpo a.d. , Vranje - SMPO
19.04.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - EI Autoservis a.d. , Niš
19.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godine celovit - Iritel a.d. , Beograd
19.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Tehnogradnja a.d. , Zrenjanin
19.04.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Autoventil a.d. , Užice
19.04.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Philip Morris Operations a.d. , Niš
19.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - 7. Juli a.d. , Beograd
19.04.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - SMB - Mehanizacija i transport a.d. , Subotica
19.04.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Iritel a.d. , Beograd
19.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - MD - EX a.d. , Kragujevac
19.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Fasil a.d. , Arilje
18.04.2019.Ažurirani informatori - 18.04.2019
18.04.2019.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2018. godinu - Impol Seval a.d. , Sevojno
18.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Impol Seval a.d. , Sevojno
18.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Dunav Grocka a.d. , Grocka
18.04.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Reč naroda a.d. , Požarevac
18.04.2019.Konsolidovani Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Valjaonica bakra Sevojno a.d. , Sevojno
18.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Valjaonica bakra Sevojno a.d. , Sevojno
18.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Duga a.d. , Beograd
18.04.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Betonjerka a.d., Sombor
18.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Borac a.d. , Šurjan
18.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
18.04.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Aktiva Fitep a.d. , Beograd
18.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Tržnica a.d. , Subotica
18.04.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Kosmaj a.d. , Mladenovac
18.04.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Borac a.d. , Šurjan
17.04.2019.Ažurirani informatori - 17.04.2019
17.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Reč naroda a.d. , Požarevac
17.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Nedeljne novine a.d. , Bačka Palanka
17.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Tehnohemija a.d. , Sremska Mitrovica
17.04.2019.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Geosonda - Mašinski centar a.d. , Beograd - GSMCB
17.04.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Rudnik Kovin a.d. , Kovin
17.04.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Podunavlje a.d. , Bačka Palanka
17.04.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Napredak a.d. , Pirot
17.04.2019.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - Inex Radulaška a.d. , Beograd
17.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Graditelj a.d. , Beograd
17.04.2019.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Vatroservis a.d., Novi Sad
17.04.2019.Pravosnažno rešenje suda o usvajanju UPPR-a -Simpo a.d. Vranje
16.04.2019.Ažurirani informatori - 16.04.2019
16.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Štamparija Borba a.d. , Beograd
16.04.2019.Skraćeni tekst Ponude za preuzimanje akcija - Energoprojekt industrija a.d. , Beograd
16.04.2019.Ponuda za preuzimanje akcija - Energoprojekt industrija a.d. , Beograd
16.04.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
16.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Đokić NTK a.d. , Knjaževac
16.04.2019.Ponuda za preuzimanje akcija - Minel Rastavljači a.d. , Novi Pazar
16.04.2019.Ponuda za preuzimanje akcija - Minel Rastavljači a.d. , Novi Pazar
16.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Pinki a.d. , Zemun
16.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Napredak a.d. Pirot
16.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Rudnik Kovin a.d. , Kovin - DOPUNJEN
16.04.2019.Saopštenje za investicionu javnost - Simpo ad Vranje
16.04.2019.Rešenje o sticanju članstva na Berzi u skraćenom postupku usled statusne promene člana Berze kome prestaje status člana Berze - Vojvođanska banka a.d. , Novi Sad
16.04.2019.Izveštaj sa Odlukama sa održane Skupštine akcionara - Revnost a.d. , Novi Sad
16.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Revnost a.d. , Novi Sad
16.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - AD IGM 5. oktobar Srpska Crnja
16.04.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama za 2018. godine - Iritel a.d. , Beograd
15.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Termovent SC Livnica čelika a.d. , Bačka Topola
15.04.2019.Ažurirani informatori - 15.04.2019
15.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Rudnik Kovin a.d. , Kovin
15.04.2019.Rešenje o smanjenju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO17153
15.04.2019.Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO19181
15.04.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sava a.d. , Šabac
15.04.2019.Rešenje o uključenju nove emisije akcija na MTP Belex - HUP Evropa a.d. , Surdulica - EVRP
15.04.2019.Izveštaj o preuzimanju akcija - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
15.04.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
15.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Autoprevoz Janjušević a.d. , Priboj
15.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Potisje precizni liv a.d. , Ada
12.04.2019.Ažurirani informatori - 12.04.2019
12.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Bačka a.d., Sivac
12.04.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Elektroveze proizvodnja a.d. , Beograd
12.04.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - MD - EX a.d. , Kragujevac
12.04.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PK Sombor Holding CO a.d. , Sombor
12.04.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
12.04.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
12.04.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Usluga a.d. , Bačka Topola
11.04.2019.Ažurirani informatori - 11.04.2019
11.04.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama za 2018. godinu - Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd
11.04.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama za 2018. godinu - Woksal a.d. , Užice
11.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Woksal a.d. , Užice
11.04.2019.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Napredak a.d. , Pirot
11.04.2019.Poziv za redovnu godišnju Skupštine akcionara - Krušik plastika a.d. , Osečina
11.04.2019.Najava dostavljanja informatora - Erste bank a.d. , Novi Sad
11.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Zlatarplast a.d. , Nova Varoš
10.04.2019.Ažurirani informatori - 10.04.2019
10.04.2019.Odluka o izmeni Odluke o Informatoru o izdavaocu
10.04.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - NIP Zrenjanin a.d., Zrenjanin
10.04.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Potisje precizni liv a.d. , Ada
10.04.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Kikindski mlin a.d. , Kikinda - LEDO
10.04.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Kikindski mlin a.d. , Kikinda - Fortenova grupa
10.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Jugodrvo holding a.d. , Beograd
10.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Kosmaj a.d. , Mladenovac
10.04.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Inex Radulaška a.d. , Beograd
10.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Insa a.d. , Zemun
10.04.2019.Odluka o utvrđivanju obrazaca zahteva za prijem u članstvo i ugovora o članstvu na Beogradskoj berzi a.d. Beograd
10.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Sojaprotein a.d. , Bečej
09.04.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Inex Radulaška a.d. , Beograd
09.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Jedinstvo - metalogradnja ad Sevojno
09.04.2019.Obaveštenje akcionarima u vezi sazivanja Skupštine akcionara - Informatika a.d. , Beograd
09.04.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Informatika a.d. , Beograd
09.04.2019.Odluka o minimalnim tehničkim i telekomunikacionim uslovima za pristup i korišćenje BelexFIX
09.04.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Trgopromet a.d. , Kraljevo
09.04.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Metaloplastika a.d. , Čajetina
09.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Novi dom - promet a.d. , Pančevo
09.04.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Niskogradnja a.d. , Smederevo
09.04.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Potisje precizni liv a.d. , Ada
08.04.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Potisje precizni liv a.d. , Ada
08.04.2019.Ažurirani informatori - 08.04.2019
08.04.2019.Sazivanje vanredne sednice Skupštine akcionara - NID Kompanija Novosti a.d. , Beograd
08.04.2019.Najava dostavljanja Informatora o izdavaocu - NIS a.d., Novi Sad
08.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Ribarsko gazdinstvo a.d. , Beograd
08.04.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Autoprevoz Janjušević a.d. , Priboj
08.04.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Termovent SC Livnica čelika a.d. , Bačka Topola
08.04.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Nolit a.d. , Beograd
08.04.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Zlatarplast a.d. , Nova Varoš
05.04.2019.Ažurirani informatori - 05.04.2019
05.04.2019.Skraćeni tekst Ponude za preuzimanje akcija - Inex Radulaška a.d. , Beograd
05.04.2019.Ponuda za preuzimanje akcija - Inex Radulaška a.d. , Beograd
05.04.2019.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Nikola Tesla EI a.d. , Beograd
05.04.2019.Ponuda za preuzimanje akcija - Nikola Tesla EI ad , Beograd
05.04.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Nolit a.d. , Beograd
05.04.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Miroč a.d. , Kladovo
05.04.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Savremena a.d. , Beograd
05.04.2019.Predlog odluke o izmenama Statuta - Sojaprotein a.d. , Bečej
05.04.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Sojaprotein a.d. , Bečej
05.04.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Kopaonik a.d. , Beograd
05.04.2019.Odluka sa pozivom akcionarima za održavanje sednice Skupštine akcionara - Magistrala a.d. , Beograd
05.04.2019.Obaveštenje o Odluci Odbora direktora o sazivanje Skupštine akcionara - Magistrala a.d. , Beograd
05.04.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica
05.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Putnik a.d. , Novi Sad
05.04.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - SP Laboratorija a.d., Bečej
04.04.2019.Ažurirani informatori - 04.04.2019
04.04.2019.Održana CXXVI pisana sednica odbora direktora - NIS a.d., Novi Sad
04.04.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vatroservis a.d., Novi Sad
04.04.2019.Izveštaj o preuzimanju akcija - Sojaprotein a.d. , Bečej
04.04.2019.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica
04.04.2019.Odluka o odobrenju sticanja sopstvenih akcija od svih akcionara pro rata - STUP Vršac a.d., Vršac
04.04.2019.Odluka o smanjenju osnovnog kapitala poništenjem sopstvenih akcija - STUP Vršac a.d., Vršac
04.04.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - STUP Vršac a.d. , Vršac
04.04.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama u 2018. godini i perioda do momenta objavljivanja predmetnog dokumenta - Saobraćaj i transport a.d. , Zrenjanin
03.04.2019.Ažurirani informatori - 03.04.2019
03.04.2019.Rešenje o uključenju nove emisije akcija na MTP Belex - Trayal Korporacija u restrukturiranju a.d. , Kruševac - TRAY
03.04.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Energoprojekt oprema a.d. , Beograd
03.04.2019.Rešenje o uključenju nove emisije akcija na MTP Belex - Aktiva Fitep a.d. , Zemun - VRFT
03.04.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Saobraćaj i transport a.d. , Zrenjanin
03.04.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Potisje precizni liv a.d. , Ada
03.04.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Proleter a.d. , Arilje
02.04.2019.Ažurirani informatori - 02.04.2019
02.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - NIP Zrenjanin a.d., Zrenjanin
02.04.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - MD - EX a.d. , Kragujevac
02.04.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tržnica a.d. , Subotica
02.04.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - dopuna dnevnog reda - Elektroizgradnja a.d. , Bajina Bašta
02.04.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Erste bank a.d. , Novi Sad
02.04.2019.Izveštaj akcionarima u vezi sa rezultatima poslovanja akcionarskog društva za 2018. godinu - Woksal a.d. , Užice
02.04.2019.BELEX Monthly Report - March 2018
01.04.2019.Ažurirani informatori - 01.04.2019
01.04.2019.Obaveštenje o prinudnom otkupu akcija - Betonjerka a.d., Sombor
01.04.2019.Godišnji izveštaj za 2018.godinu - Saobraćaj i transport ad Zrenjanin
01.04.2019.BELEXsentiment za april 2019. godine
01.04.2019.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
01.04.2019.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Vatroservis a.d., Novi Sad
01.04.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Taratrans a.d. , Bajina Bašta
29.03.2019.Ažurirani informatori - 29.03.2019
29.03.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tigar a.d. , Pirot
29.03.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Senta - promet a.d. , Senta
29.03.2019.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija Kompresor ad Beograd
29.03.2019.Statut - Erste bank a.d. , Novi Sad
29.03.2019.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Oreovica a.d. , Oreovica
29.03.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama za 2018. godinu - Sigurnost - As a.d. , Beograd
29.03.2019.Izveštaj o preuzimanju akcija - Sacen a.d. , Novi Sad
29.03.2019.Izveštaj o preuzimanju akcija - Lukoil Srbija a.d. , Beograd
28.03.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Inex Radulaška a.d. , Beograd
28.03.2019.Ažurirani informatori - 28.03.2019
28.03.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Minel Koncern a.d. , Beograd
28.03.2019.Obaveštenje o isplati međudividende - Luka Senta a.d. , Senta
28.03.2019.Odluka o isplati dividende za 2018. godinu - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
28.03.2019.Godišnji izveštaj za 2018.godinu - Duvanska industrija a.d. , Bujanovac
28.03.2019.Obaveštenje o odluci odbora direktora o sazivanju skupštine akcionara - SMB - Mehanizacija i transport a.d. , Subotica
28.03.2019.Odložena Skupština akcionara - Lasta a.d. , Beograd
28.03.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - SMB - Mehanizacija i transport a.d. , Subotica
28.03.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - STUP Vršac a.d. , Vršac
27.03.2019.Ažurirani informatori - 27.03.2019
27.03.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Klanica 8. Oktobar a.d. , Petrovac
27.03.2019.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - TSM Property a.d., Sremska Mitrovica - TKSM
27.03.2019.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Rudnap Group a.d. , Beograd - RDNP
27.03.2019.Obaveštenje o značajnom učešću pravnog lica - Inex Radulaška a.d. , Beograd
27.03.2019.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Beočin a.d., Beočin - BCNB
27.03.2019.Rešenje o smanjenju broju akcija uključenih na MTP Belex - Napredak a.d. , Stara Pazova - NASP
26.03.2019.Ažurirani informatori - 26.03.2019
26.03.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Žitosrem a.d. , Inđija
26.03.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Vojvodinaput Bačkaput a.d. , Novi Sad
26.03.2019.Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO19182
26.03.2019.Statut - Jubmes banka a.d. , Beograd
26.03.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Poslovni objekti a.d. , Beograd
26.03.2019.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd
26.03.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd
26.03.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
26.03.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
26.03.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - NIS a.d., Novi Sad
26.03.2019.Najava dostavljanja Informatora - Jedinstvo a.d. , Sevojno
26.03.2019.Obaveštenje o prinudnom otkupu akcija društva - Energoprojekt oprema a.d. , Beograd
26.03.2019.Predlog izmena i dopuna Statuta - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
26.03.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
26.03.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Niskogradnja a.d. , Smederevo
26.03.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Osnova projekt a.d. , Beograd
25.03.2019.Ažurirani informatori - 25.03.2019
25.03.2019.Skraćeni tekst izmene ponuda za preuzimanje akcija - Sojaprotein a.d. , Bečej
25.03.2019.Izmena ponuda za preuzimanje akcija - Sojaprotein a.d. , Bečej
25.03.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Prosveta a.d. , Beograd
25.03.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Proleter a.d. , Arilje
25.03.2019.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Inex Radulaška a.d. , Beograd
25.03.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Grupa Univerexport - Trgopromet a.d. , Subotica
25.03.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Aktiva Fitep a.d. , Zemun
25.03.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Kačarevo a.d., Kačarevo
25.03.2019.Švajcarska MET Grupa i NIS zajednički grade vetropark kod Plandišta - NIS a.d., Novi Sad
25.03.2019.Najava dostavljanja informatora o izdavaocu - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
25.03.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
25.03.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Kadinjača a.d. , Bajina Bašta
22.03.2019.Ažurirani informatori - 22.03.2019
22.03.2019.Odluka o raspodeli dobiti za 2017. godinu - Energoprojekt industrija a.d. , Beograd
22.03.2019.Odluka o usvajanju konsolidovanog godišnjeg izveštaja za 2017. godinu - Energoprojekt industrija a.d. , Beograd
22.03.2019.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2017. godinu - Energoprojekt industrija a.d. , Beograd
22.03.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Energoprojekt industrija a.d. , Beograd
22.03.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Chemos a.d. , Palić
22.03.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Elektroizgradnja a.d. , Bajina Bašta
22.03.2019.Rešenje o prestanku privremene obustave i organizovanju nastavka trgovanja akcijama na MTP Belex - Odžačar a.d., Vrbas - ODZV
22.03.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Jubmes banka a.d. , Beograd
22.03.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - TSM Property a.d., Sremska Mitrovica
22.03.2019.Odluka o izmeni i dopuni Statuta - Interšped a.d. , Subotica
22.03.2019.Obaveštenje o odluci odbora direktora o sazivanju skupštine akcionara - Interšped a.d. , Subotica
22.03.2019.Poziv za skupštinu akcionara - Interšped a.d. , Subotica
22.03.2019.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Grupa Univerexport Bačka a.d. , Bačka Palanka
22.03.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Mlin a.d. , Bela Crkva
22.03.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Vagar a.d. , Novi Sad
22.03.2019.Skraćeni tekst Ponude za preuzimanje - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
22.03.2019.Ponuda za preuzimanje akcija - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
21.03.2019.Ažurirani informatori - 21.03.2019
21.03.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Excelsior a.d. , Beograd
21.03.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Duvanska industrija a.d. , Bujanovac
21.03.2019.Predlog odluke o izmenama i dopunama Statuta - Globos osiguranje a.d. , Beograd
21.03.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Betonjerka a.d., Sombor
21.03.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Globos osiguranje a.d. , Beograd
21.03.2019.Nacrt izmene Statuta - PK Sombor Holding CO a.d. , Sombor
21.03.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Mladost a.d. , Aleksandrovac
21.03.2019.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Hajdučica a.d. , Hajdučica
21.03.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - PK Sombor Holding CO a.d. , Sombor
21.03.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Odžačar a.d., Vrbas
21.03.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Reč naroda a.d. , Požarevac
21.03.2019.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jedinstvo a.d. , Sevojno
20.03.2019.Ažurirani informatori - 20.03.2019
20.03.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Grot a.d. , Vranje
20.03.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Minel Koncern a.d. , Beograd
20.03.2019.Sazivanje Skupštine Berze
20.03.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Termika-Beograd a.d. , Beograd
20.03.2019.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
20.03.2019.Godišnji izveštaj za 2018. godinu - VIK a.d., Vršac
20.03.2019.Najava dostavljanja Godišnjeg izveštaja za 2018. godinu - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
20.03.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Standard a.d. , Leskovac
20.03.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Fabrika opruga Čačak a.d. , Čačak
19.03.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Intereuropa - logističke usluge a.d. , Dobanovci
19.03.2019.Ažurirani informatori - 19.03.2019
19.03.2019.Najava dostavljanja informatora o izdavaocu - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
19.03.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa donetim odlukama - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
19.03.2019.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Napredak ad Pirot
19.03.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Be - Be a.d. , Bajina Bašta
19.03.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Erste bank a.d. , Novi Sad
19.03.2019.Odluka o izmenama i dopunama Statuta - Iritel a.d. , Beograd
19.03.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Iritel a.d. , Beograd
19.03.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Timok a.d. , Negotin
18.03.2019.Ažurirani informatori - 18.03.2019
15.03.2019.Ažurirani informatori - 15.03.2019
15.03.2019.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Podunavlje a.d. , Čelarevo - PDCL
15.03.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Energoprojekt oprema a.d. , Beograd
15.03.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Hotel Park a.d. , Novi Sad
15.03.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Sigurnost - As a.d. , Beograd
15.03.2019.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - Mišljenje sindikalne zajednice - Sojaprotein a.d. , Bečej
15.03.2019.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - Sojaprotein a.d. , Bečej
14.03.2019.Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO19184
14.03.2019.Sazivanje Redovne Skupštine akcionara - Revnost a.d. , Novi Sad
14.03.2019.ODLUKA O o promeni metode trgovanja akcijama kotiraniim na tržišnom segmentu - MTP Belex-akcije - SA PRIMENOM OD 5.APRILA 2019.GODINE
14.03.2019.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - Lukoil Srbija a.d. , Beograd
14.03.2019.Odluka o dužini trajanja faza trgovanja u okviru metode trgovanja hartijama od vrednosti na segmentima regulisanog tržišta i MTP Belex-SA PRIMENOM OD 5.APRILA 2019.GODINE
14.03.2019.ZVONO BEOGRADSKE BERZE PRVI PUT ZVONILO ZA RODNU RAVNOPRAVNOST
14.03.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Podunavlje a.d. , Čelarevo
14.03.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Potisje precizni liv a.d. , Ada
13.03.2019.Ažurirani informatori - 13.03.2019
13.03.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Izmenjen poziv za 31. vanrednu sednicu Skupštine - Energoprojekt industrija a.d. , Beograd
13.03.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Trayal Korporacija u restrukturiranju a.d. , Kruševac
13.03.2019.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - Sacen a.d. , Novi Sad
12.03.2019.Ažurirani informatori - 12.03.2019
12.03.2019.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Kozara a.d. , Banatsko Veliko Selo - KZRA
12.03.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Ribnjak Sutjeska a.d. , Sutjeska
12.03.2019.Odluka o raspodeli međudividende - Luka Senta a.d. , Senta
12.03.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Nedeljne novine a.d. , Bačka Palanka
11.03.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Sava a.d. , Šabac
11.03.2019.Ažurirani informatori - 11.03.2019
11.03.2019.Rešenje o prestanku statusa člana Berze Halkbank a.d. Beograd
11.03.2019.Najava dostavljanja informatora - Fintel energija a.d. , Beograd
11.03.2019.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Napredak a.d. , Pirot
11.03.2019.Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO19181
11.03.2019.Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO19185
11.03.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Tigar a.d. , Pirot
08.03.2019.Ažurirani informatori - 08.03.2019
08.03.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Rudnik Kovin a.d. , Kovin
07.03.2019.Ažurirani informatori - 07.03.2019
07.03.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Irmovo a.d. , Kisač
07.03.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Erste bank a.d. , Novi Sad
07.03.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Erste bank a.d. , Novi Sad
07.03.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Metalac Home Market a.d. , Novi Sad
06.03.2019.Ažurirani informatori - 06.03.2019
06.03.2019.Najava dostavljanja informatora - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
06.03.2019.Poslovna vest - Ugovoren novi posao - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
06.03.2019.Konsolidovani finansijski izveštaji za 2018. godinu i izveštaj nezavisnog revizora - NIS a.d., Novi Sad
06.03.2019.Finansijski izveštaji za 2018. godinu i izveštaj nezavisnog revizora - NIS a.d., Novi Sad
05.03.2019.Skraćeni tekst Ponude za preuzimanje - Sacen a.d. , Novi Sad
05.03.2019.Ponuda za preuzimanje akcija - Sacen a.d. , Novi Sad
05.03.2019.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Sojaprotein a.d. , Bečej
05.03.2019.Ponuda za preuzimanje akcija - Sojaprotein a.d. , Bečej
05.03.2019.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Lukoil Srbija a.d. , Beograd
05.03.2019.Ponuda za preuzimanje akcija - Lukoil Srbija a.d. , Beograd
05.03.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - STUP Vršac a.d. , Vršac
04.03.2019.Prospekt - Erste bank a.d. , Novi Sad - NSBN02
04.03.2019.Uključenje na Standard Listing - Erste bank a.d. , Novi Sad - NSBN02
04.03.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Metalac Proleter Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
01.03.2019.Ažurirani informatori - 01.03.2019
01.03.2019.BELEX Monthly Report - February 2018
01.03.2019.Rešenje o smanjenju broju akcija uključenih na MTP Belex - Dunav a.d., Smederevo - TPDN
01.03.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - VIK a.d., Vršac
01.03.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - VIK a.d., Vršac
01.03.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - VIK a.d., Vršac
01.03.2019.BELEXsentiment za mart 2019. godine
01.03.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Minel Rastavljači a.d. , Novi Pazar
01.03.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Minel Rastavljači a.d. , Novi Pazar
28.02.2019.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Minel Rastavljači a.d. , Novi Pazar
28.02.2019.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Energoprojekt industrija a.d. , Beograd
28.02.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - TSM Property a.d., Sremska Mitrovica
28.02.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Tigar a.d. , Pirot
28.02.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - STUP Vršac a.d. , Vršac
28.02.2019.NIS objavljuje revidirane konsolidovane finansijske izveštaje za 2018. - NIS a.d., Novi Sad
28.02.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Senta - promet a.d. , Senta
28.02.2019.Izveštaj sa održane ponovljene redovne Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd
28.02.2019.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Centroprojekt arhitektura inst. i konst. a.d. , Beograd
28.02.2019.Ostale informacije - Intereuropa - logističke usluge a.d. , Dobanovci
27.02.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - STUP Vršac a.d. , Vršac
27.02.2019.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Telefonkabl a.d. , Beograd
27.02.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Prosveta a.d. , Beograd
26.02.2019.Ažurirani informatori - 26.02.2019
26.02.2019.Poziv za skupštinu akcionara - Tržnica a.d. , Subotica
26.02.2019.Odluka o sazivu skupštine akcionara - Tržnica a.d. , Subotica
26.02.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Lasta a.d. , Beograd
26.02.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Vatroservis a.d., Novi Sad
26.02.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Potisje precizni liv a.d. , Ada
25.02.2019.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO19188
25.02.2019.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Zlatibor Standard a.d. , Užice - ZLSTU
25.02.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Excelsior a.d. , Beograd
25.02.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Hempro a.d. , Beograd
25.02.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - VD Dunav a.d. , Bačka Palanka
25.02.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - ZGOP a.d. , Novi Sad
25.02.2019.Ispravka Obaveštenja o značajnom učešću - Nikola Tesla a.d. , Beograd
25.02.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - STUP Vršac a.d. , Vršac
25.02.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Žitosrem a.d. , Inđija
22.02.2019.Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO19182
22.02.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
22.02.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
22.02.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Graditelj a.d. , Beograd
22.02.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
22.02.2019.Izmena materijala za redovnu sednicu Skupštine akcionara - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
22.02.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Betonjerka a.d., Sombor
21.02.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Trayal Korporacija u restrukturiranju a.d. , Kruševac
21.02.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Trayal Korporacija u restrukturiranju a.d. , Kruševac
21.02.2019.Obaveštenje fizičkog lica o značajnom učešću - STUP Vršac a.d. , Vršac
21.02.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kozara a.d. , Banatsko Veliko Selo
20.02.2019.Rešenje o prestanku statusa člana Berze Sinteza Invest Group a.d., Beograd
20.02.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Energoprojekt oprema a.d. , Beograd
20.02.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
20.02.2019.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - MPP Jedinstvo ad Sevojno
18.02.2019.Ažurirani informatori - 18.02.2019
18.02.2019.Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO19181
18.02.2019.Rešenje o uključenju nove emisije akcija na Open Market - Tigar a.d. , Pirot - TIGR
18.02.2019.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Napredak ad Pirot
14.02.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Hempro a.d. , Beograd
14.02.2019.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
14.02.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Potisje precizni liv a.d. , Ada
14.02.2019.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Budućnost a.d. , Čonoplja - BUCO
14.02.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Nikola Tesla a.d. , Beograd
14.02.2019.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Nikola Tesla a.d. , Beograd
14.02.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Intereuropa - logističke usluge a.d. , Dobanovci
13.02.2019.Ažurirani informatori - 13.02.2019
13.02.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Timok a.d. , Negotin
13.02.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Timok a.d. , Negotin
13.02.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Timok a.d. , Negotin
13.02.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Potisje precizni liv a.d. , Ada
13.02.2019.Odluka o dužini trajanja faza trgovanja u okviru metode trgovanja hartijama od vrednosti na segmentima regulisanog tržišta i MTP Belex- 13.02.2019.
12.02.2019.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Đerdap turist a.d. , Kladovo
11.02.2019.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO19187
11.02.2019.Izvestaj o sticanju sopstvenih akcija - Luka Leget ad Sremska Mitrovica
11.02.2019.Izvestaj o sticanju sopstvenih akcija - Kompresor a.d. , Beograd
11.02.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Imos a.d. , Šid
11.02.2019.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO19186
11.02.2019.Obaveštenje o promenjenom broju akcija i povećanju osnovnog kapitala - Potisje precizni liv a.d. , Ada
11.02.2019.Poziv za ponovljenu Skupštinu akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd
08.02.2019.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Zlatibor Standard a.d. , Užice
08.02.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - STUP Vršac a.d. , Vršac
07.02.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - STUP Vršac a.d. , Vršac
07.02.2019.Ažurirani informatori - 07.02.2019
07.02.2019.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Vojvodinaput Zrenjanin a.d. , Zrenjanin - VPZR
07.02.2019.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Radnik a.d. , Bačka Palanka - RDNK
06.02.2019.Statut - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
06.02.2019.Ažurirani informatori - 06.02.2019
06.02.2019.Odluka o usvajanju Statuta - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
06.02.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
06.02.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Milan Blagojević a.d. , Smederevo
05.02.2019.Ažurirani informatori - 05.02.2019
05.02.2019.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Telefonkabl a.d. , Beograd
05.02.2019.Obaveštenje izdavaoca o promenama u značajnom učešću - Senta - promet a.d. , Senta
05.02.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Senta - promet a.d. , Senta
04.02.2019.Ažurirani informatori - 04.02.2019
04.02.2019.Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO19181
04.02.2019.Rešenje o uključenju nove emisije akcija na MTP Belex - Interšped a.d. , Subotica - ITSP
04.02.2019.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Teretni transport Bor a.d. , Bor - TRTB
04.02.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Interšped a.d. , Subotica
04.02.2019.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Autoservis a.d. , Čačak - ATSVS
04.02.2019.Obaveštenje o insajderskoj informaciji koja se odnosi na izdavaoca - Fintel energija a.d. , Beograd
04.02.2019.Obaveštenje o insajderskoj informaciji koja se odnosi na izdavaoca - Fintel energija a.d. , Beograd
04.02.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Fintel energija a.d. , Beograd
04.02.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - ZGOP a.d. , Novi Sad
01.02.2019.Obaveštenje o prinudnom otkupu akcija TSM Property a.d., Sremska Mitrovica
01.02.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - TSM Property a.d., Sremska Mitrovica
01.02.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Interšped a.d. , Subotica
01.02.2019.BELEX Monthly Report - January 2018
01.02.2019.BELEXsentiment za februar 2019. godine
31.01.2019.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Interšped a.d. , Subotica
31.01.2019.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Autoservis a.d. , Čačak
31.01.2019.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO19185
31.01.2019.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Sava Kovačević a.d. , Vrbas - SKVBPB
31.01.2019.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Sava Kovačević a.d. , Vrbas - SKVB
30.01.2019.Ažurirani informatori - 30.01.2019
30.01.2019.Rešenje o uključenju nove emisije akcija na MTP Belex - IO Beograd a.d. , Beograd - IOBGR
30.01.2019.Prospekt - Lukoil Srbija a.d. , Beograd - LOIL
30.01.2019.Rešenje o uključenju nove emisije akcija na MTP Belex - Lukoil Srbija a.d. , Beograd - LOIL
30.01.2019.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - British American Tobacco Vranje a.d., Vranje - DIVR
30.01.2019.Obaveštenje izdavaoca o prijemu O-ZU obrasca - Sojaprotein a.d. , Bečej
30.01.2019.Obaveštenje izdavaoca o prijemu O-ZU obrasca - Sojaprotein a.d. , Bečej
30.01.2019.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Energoprojekt Entel a.d. , Beograd
30.01.2019.Obaveštenje o isplati dividende - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
30.01.2019.Obaveštenje o neodržanoj Skupštini akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd
30.01.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Sacen a.d. , Novi Sad-ISPRAVKA
30.01.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Sacen a.d. , Novi Sad-ISPRAVKA
29.01.2019.Obaveštenje o prinudnom otkupu akcija - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica
29.01.2019.Obaveštenje o značajnom učešću usled pada ispod 5% u kapitalu izdavaoca - Sojaprotein a.d. , Bečej
29.01.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Energoprojekt industrija a.d. , Beograd
29.01.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Energoprojekt oprema a.d. , Beograd
29.01.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Telefonkabl a.d. , Beograd
29.01.2019.Obaveštenje o značajnom učešću usled pada ispod 5% u kapitalu Sojaprotein ad Bečej- - Sojaprotein a.d. , Bečej
28.01.2019.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO19184
28.01.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
28.01.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Sacen a.d. , Novi Sad
28.01.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Sacen a.d. , Novi Sad
28.01.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Magistrala a.d. , Beograd
25.01.2019.Ažurirani informatori - 25.01.2019
25.01.2019.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Budućnost Jagodina a.d. , Jagodina - BUJA
25.01.2019.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Sojaprotein a.d. , Bečej
24.01.2019.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Umetnost a.d. , Novi Sad - UMTN
24.01.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Sacen a.d. , Novi Sad
23.01.2019.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO19183
23.01.2019.Ažurirani informatori - 23.01.2019
23.01.2019.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - - Luka Leget ad, Sremska Mitrovica
23.01.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica
23.01.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Sacen a.d. , Novi Sad
23.01.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kozara a.d. , Banatsko Veliko Selo
23.01.2019.Odluka o povećanju osnovnog kapitala - Tigar a.d. , Pirot
23.01.2019.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Tigar a.d. , Pirot
22.01.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Jedinstvo a.d. , Vlajkovac
22.01.2019.Obaveštenje o ponudi za prodaju sopstvenih akcija - Centroprojekt arhitektura inst. i konst. a.d. , Beograd
22.01.2019.Predlog odluke o izmenama i dopunama statuta - Fintel energija a.d. , Beograd
22.01.2019.Ostale informacije - Obaveštenje akcionarima o izmeni predloga odluka - Fintel energija a.d. , Beograd
22.01.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Vizor enterijeri a.d. , Temerin
22.01.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Vizor enterijeri a.d. , Temerin
22.01.2019.Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Lukoil Srbija a.d. , Beograd
22.01.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
22.01.2019.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Sacen a.d. , Novi Sad
21.01.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zlatibor Standard a.d. , Užice
21.01.2019.Poslovna vest - Ugovoren novi posao - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
21.01.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Imos a.d. , Šid
21.01.2019.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
21.01.2019.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Jadran a.d., Nova Gajdobra
21.01.2019.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Lukoil Srbija a.d. , Beograd
18.01.2019.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - PD Erozija ad Valjevo
18.01.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Aktiva Fitep a.d. , Zemun
18.01.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Graditelj a.d. , Beograd
17.01.2019.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO19182
17.01.2019.Obaveštenje o značajnom učešću - Timok a.d. , Negotin
16.01.2019.Uključenje na Prime Listing - Republika Srbija, Beograd - RSO19181
16.01.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Senta - promet a.d. , Senta
16.01.2019.Godišnji izveštaj za 2016. godinu - Kolut a.d. , Kolut
16.01.2019.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Sloga a.d. , Novi Pazar - SLNP
16.01.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Telefonkabl a.d. , Beograd
15.01.2019.Ažurirani informatori - 15.01.2019
15.01.2019.Rešenje o smanjenju broja akcija uključenih na Open Market - Sojaprotein a.d. Bečej
15.01.2019.Predlog Statuta - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
15.01.2019.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
14.01.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
14.01.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
11.01.2019.Izveštaj o preuzimanju akcija - Betonjerka a.d., Sombor
10.01.2019.Predlog odluke o izmenama Statuta - Fintel energija a.d. , Beograd
10.01.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Fintel energija a.d. , Beograd
09.01.2019.Ažurirani informatori - 09.01.2019
09.01.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - IO Beograd a.d. , Beograd
09.01.2019.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Đerdap turist a.d. , Kladovo
08.01.2019.BELEX Monthly Report - December 2018
08.01.2019.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Kompresor a.d. , Beograd
08.01.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Prosveta a.d. , Beograd
08.01.2019.Održana sednica Skupštine akcionara - Kolut a.d. , Kolut
04.01.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Magistrala a.d. , Beograd
04.01.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - Magistrala a.d. , Beograd
04.01.2019.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Mitrosrem a.d. , Sremska Mitrovica
03.01.2019.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - ZIF Fima SEE Activist a.d. , Beograd - ACTV
03.01.2019.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Grot a.d. , Vranje
03.01.2019.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Milan Blagojević intertrans a.d. , Lučani - MBIT
03.01.2019.BELEXsentiment za januar 2019. godine
03.01.2019.Sazivanje Skupštine akcionara - TSM Property a.d., Sremska Mitrovica
03.01.2019.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Timok a.d. , Negotin

Arhiva vesti

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost888,04
Promena-11,83
% -1,31%
22.09.2023. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,1990
USD/RSD109,9737
Izvor NBS, 22.09.2023.
Tržišna kapitalizacija - 22.09.2023.
424.931.540.484 RSD
3.625.726.674 EUR
Vesti sa Berze
05.09.2023.
BELEXsentiment za septembar 2023. godine
01.09.2023.
BELEX Monthly Report - August 2023. - 01.09.2023.
31.08.2023.
IVAN LEPOSAVIĆ - Novi izvršni direktor Beogradske berze
Poslednje vesti
22.09.2023.
Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Metalac Home Market a.d. , Novi Sad
22.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Dedinje a.d. , Beograd
22.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Termovent SC Livnica čelika a.d. , Bačka Topola
22.09.2023.
Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Proel a.d. , Beograd - PRSPO
22.09.2023.
Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Zmaj a.d. , Zemun - ZMAJ