U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

- Vesti za oktobar 2012 godine

31.10.2012.Ažurirani informatori - 31.10.2012
31.10.2012.Obaveštenje o novom ukupnom broju akcija - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica - VZAS
31.10.2012.Privremena obustava trgovanja akcijama na Open Market - tržišni segment Open Market akcije - Vodoprivredno preduzeće a.d. , Ćuprija - VDPC
31.10.2012.Godisnji izvestaj za 2011. godinu - Morava a.d. , Žabari
31.10.2012.Godisnji izvestaj za 2011. godinu - Dedinje a.d. , Beograd
31.10.2012.Sazivanje vanredne sednice Skupštine akcionara - Zlatibor a.d. , Zlatibor
31.10.2012.Obaveštenje o značajnom učešću - Polet a.d. , Novi Pazar
31.10.2012.Obaveštenje o značajnom učešću - Polet a.d. , Novi Pazar
31.10.2012.Obaveštenje o značajnom učešću - Polet a.d. , Novi Pazar
31.10.2012.Obaveštenje o značajnom učešću - Polet a.d. , Novi Pazar
31.10.2012.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Mladost Subotica a.d. , Subotica
31.10.2012.Sazivanje vanredne sednice Skupštine akcionara - Fluid Utva a.d. , Pančevo
30.10.2012.Rešenje o uključenju nove emisije akcija na Open Market - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica - VZAS
30.10.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Komercijalna banka a.d. , Beograd - KMBN
30.10.2012.Obaveštenje o promenama informacija sadržanih u objavljenom jedinstvenom prospektu - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica - VZAS
30.10.2012.Obaveštenje o promenama u značajnom učešću - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica - VZAS
30.10.2012.Godisnji izvestaj za 2011. godinu - Daka servis a.d., Beograd
30.10.2012.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jubmes banka a.d. , Beograd - JMBN
30.10.2012.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Autovojvodina a.d. , Novi Sad
30.10.2012.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Bambi Banat a.d. , Beograd
30.10.2012.Godisnji izvestaj za 2011. godinu - Srednji Banat a.d., Sečanj
30.10.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Progres a.d. , Mladenovac
30.10.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
30.10.2012.Ponuda za preuzimanje akcija - GIP Građevinar a.d. , Bačka Palanka
30.10.2012.Potvrda Agencije za osiguranje depozita o prijemu u članstvo Fonda za zaštitu investitora - Alpha Bank Srbija a.d. Beograd
30.10.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - NIP Kompanija Novosti a.d. , Beograd
30.10.2012.Obaveštenje akcionarima banke o preuzimanju dela imovine i dela obaveza Nove Agrobanke a.d. Beograd - Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd
30.10.2012.Obaveštenje deponentima o preuzimanju dela imovine i dela obaveza Nove Agrobanke a.d. Beograd - Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd
29.10.2012.Ažurirani informatori - 29.10.2012
29.10.2012.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - 23. Novembar a.d. , Tutin - NVMT
29.10.2012.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja za III kvartal 2012. godine - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
29.10.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Astoria a.d., Beograd
29.10.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Novi Dom a.d. , Beograd
29.10.2012.Izveštaj o ishodu javne ponude - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica - VZAS
29.10.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Medela a.d. , Vrbas
29.10.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vital a.d. , Vrbas
29.10.2012.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam a.d. , Vranje - ALFA
29.10.2012.Jedinstveni prospekt za javnu ponudu akcija i uključenje akcija na Open Market - tržišni segment Open Market akcije - Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica - VZAS
26.10.2012.Odluka o promeni raspona zone fluktuacije za naredno trgovanje akcijama izdavaoca - Integral betonirci a.d. , Subotica - INTB
26.10.2012.Ažurirani informatori - 26.10.2012
26.10.2012.Izveštaj sa održane vanredne sednice Skupštine akcionara - Rudnap Group a.d. , Beograd
26.10.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd
26.10.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Nova Peščara a.d. , Deliblato
26.10.2012.Organizovanje primarnog trgovanja dužničkim hartijama od vrednosti - Erste Bank a.d. Novi Sad
26.10.2012.Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija - Agrovršac a.d., Vršac
26.10.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Nissa a.d., Niš
26.10.2012.Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara - Nissa a.d., Niš
26.10.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Autoprevozturist a.d. , Čačak
26.10.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Inex Budućnost a.d. , Požega
26.10.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Prvi maj Čačak a.d. , Čačak
26.10.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Betonjerka a.d. , Čačak
26.10.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Svetlost a.d. , Beograd
26.10.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pro galvano mikrometal a.d. , Beograd
26.10.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave i organizovanju nastavka trgovanja akcijama na MTP Belex, tržišni segment MTP akcije, izdavaoca - Duga a.d. , Beograd - DUGAPB
26.10.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave i organizovanju nastavka trgovanja akcijama na MTP Belex, tržišni segment MTP akcije, izdavaoca - Duga a.d. , Beograd - DUGAM
26.10.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave i organizovanju nastavka trgovanja akcijama na MTP Belex, tržišni segment MTP akcije, izdavaoca - Sreten Gudurić a.d. , Užice - SRGD
25.10.2012.Ažurirani informatori - 25.10.2012
25.10.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Luka Dunav a.d. , Pančevo
25.10.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Izoprogres a.d. , Beograd
25.10.2012.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Vez i rublje a.d. , Novi Sad
25.10.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Razvojna banka Vojvodine a.d. , Novi Sad
25.10.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Razvojna banka Vojvodine a.d. , Novi Sad
24.10.2012.Dopuna Polugodišnjeg izveštaja za prvo polugodište 2012. godine - Jedinstvo Sevojno a.d. , Sevojno - JESV
24.10.2012.Dopuna Konsolidovang izveštaja za prvo polugodište 2012. godine - Jedinstvo Sevojno a.d. , Sevojno - JESV
24.10.2012.Obaveštenje o prinudnom otkupu akcija - Zlatibor a.d. , Zlatibor
24.10.2012.Mišljenje UO u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - Napred Razvoj a.d., Beograd
24.10.2012.Mišljenje UO u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - Napred GP a.d. , Beograd
24.10.2012.Obaveštenje o poništavanju sopstvenih akcija - Kontaktor a.d. , Beograd
24.10.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Dijamant a.d. , Zrenjanin
24.10.2012.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Niva a.d. , Novi Sad
24.10.2012.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Elektro industrijska servisna mreža a.d. , Beograd
24.10.2012.Statut - Veterinarski zavod Zemun a.d. , Zemun
24.10.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Veterinarski zavod Zemun a.d. , Zemun
24.10.2012.Statut - Autoprevoz Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
24.10.2012.Osnivački akt - Autoprevoz Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
24.10.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Autoprevoz Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
23.10.2012.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Hotel Moskva a.d. , Beograd
23.10.2012.Ažurirani informatori - 23.10.2012
23.10.2012.Sklopljen novi posao u Srbiji - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
23.10.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Centrotextil a.d. , Beograd
23.10.2012.Godišnji izveštaj za 2011. godinu - Jadar a.d. , Loznica
23.10.2012.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2011. godinu - Veterinarski zavod Zemun a.d. , Zemun
23.10.2012.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Autoprevoz Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
23.10.2012.Rešenje o produženju privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca - Elan a.d. , Prijepolje - ELAN
23.10.2012.Obaveštenje o značajnom učešću - Novosadska fabrika kabela a.d., Novi Sad - NOVK
22.10.2012.Ažurirani informatori - 22.10.2012
22.10.2012.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Guča a.d. , Guča
22.10.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hotel Moskva a.d. , Beograd
22.10.2012.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Župa a.d. , Kruševac - ZUPA
22.10.2012.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Alfa plam a.d. , Vranje - ALFA
22.10.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Nafta a.d. , Beograd - NFTA
22.10.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Neostar a.d. , Novi Sad - ZVNS
22.10.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Sinter a.d. , Užice - SINTU
22.10.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - M - industry a.d. , Niš - MIND
22.10.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Madera a.d. , Beograd - MDRA
22.10.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Kontaktor a.d. , Beograd - KNTK
22.10.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Jedinstvo a.d. , Kikinda - JDKI
22.10.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Industrija precizne mehanike a.d. , Beograd - IPMB
22.10.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Central a.d. , Vrbas - CTVB
22.10.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market i uključenju akcija na MTP Belex, izdavaoca - Bora Kečić ATP a.d. , Obrenovac - BRKC
19.10.2012.Ažurirani informatori - 19.10.2012
19.10.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Zaštita na radu i z.ž.s. a.d. , Beograd
19.10.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pobeda holding a.d. , Petrovaradin
19.10.2012.Obaveštenje akcionarima o prinudnom otkupu akcija - Pobeda holding a.d. , Petrovaradin
19.10.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - TP Dunav a.d., Vučak
19.10.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Kopaonik a.d. , Beograd
19.10.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Panonka a.d. , Sombor
19.10.2012.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Vino župa a.d. , Aleksandrovac
19.10.2012.Godišnji izveštaj za 2011. godinu - Poljopromet a.d. , Ruma
19.10.2012.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Poljopromet a.d. , Ruma
19.10.2012.Obaveštenje o značajnom učešću - Transport - logistika a.d. , Beograd
19.10.2012.Obaveštenje o značajnom učešću - Transport - logistika a.d. , Beograd
19.10.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Transport - logistika a.d. , Beograd
19.10.2012.Korigovani godisnji izvestaj za 2011. godinu - C market a.d. , Beograd
19.10.2012.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - Tehno dizajn a.d. , Beograd - ABSM
19.10.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave i organizovanju nastavka trgovanja akcijama na MTP Belex, tržišni segment MTP akcije, izdavaoca - Novosadska fabrika kabela a.d., Novi Sad - NOVK
19.10.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Fabrika hartije a.d., Beograd
19.10.2012.Odluka o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - tržišni segment MTP akcije, izdavaoca - Duga a.d. , Beograd - DUGAPB
19.10.2012.Odluka o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - tržišni segment MTP akcije, izdavaoca - Duga a.d. , Beograd - DUGAM
19.10.2012.Statut - Gradnja a.d. , Beograd
19.10.2012.Osnivački akt - Gradnja a.d. , Beograd
19.10.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Gradnja a.d. , Beograd
19.10.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Bor a.d. , Bor
19.10.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Stari Tamiš a.d. , Pančevo
19.10.2012.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Kačarevo a.d., Kačarevo
19.10.2012.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Lipa a.d. , Novi Pazar
18.10.2012.Ugovoren novi posao u Rusiji - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
18.10.2012.Ugovoren novi posao u Peruu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
18.10.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Zvezda - Helios hemijska industrija a.d. , Gornji Milanovac
18.10.2012.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Izoprogres a.d. , Beograd
18.10.2012.Obaveštenje o nameri preuzimanja akcija - Uljaricakoop a.d. , Beograd
18.10.2012.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Mašinoprojekt kopring a.d. , Beograd
18.10.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Srednji Banat a.d., Sečanj
18.10.2012.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Budućnost a.d. , Preševo
17.10.2012.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - Partizanski put a.d. , Beograd - PRTP
17.10.2012.Izveštaj o preuzimanju akcija - Transport - logistika a.d. , Beograd
17.10.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Centroproizvod a.d. , Beograd
17.10.2012.Godišnji izveštaj za 2011. godinu - Utva Proing a.d. , Pančevo
17.10.2012.Obaveštenje o neodržavanju Skupštine akcionara - Budućnost Novi Sad a.d. , Novi Sad
17.10.2012.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Morava a.d. , Požarevac
17.10.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - FKL a.d. , Temerin
17.10.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Grupa Zastava Vozila u restrukturiranju a.d. , Kragujevac
17.10.2012.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - ABS Minel Fepo a.d. , Zrenjanin - MNLF
16.10.2012.Ažurirani informatori - 16.10.2012
16.10.2012.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - Vojvodinaput a.d. , Novi Sad - VPNS
16.10.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - Tamiš a.d. , Jaša Tomić - TMIS
16.10.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Maglić a.d. , Maglić
16.10.2012.Godišnji izveštaj za 2011. godinu - Kopex Min Mont a.d., Niš
15.10.2012.Rešenje o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - Ukus a.d. , Kovačica
15.10.2012.Godišnji izveštaj za 2011. godinu - Kopex min liv a.d. , Niš
15.10.2012.Objavljen dopunjen polugodišnji konsolidovani finansijski izveštaj za prvo polugodište 2012.godine - Komercijalna banka a.d. , Beograd - KMBN
15.10.2012.Godišnji izveštaj za 2011. godinu - Transport - logistika a.d. , Beograd
15.10.2012.Obaveštenje o načinu ostvarivanja prava nesaglasnih akcionara - Soko Nada Štark a.d. , Beograd
15.10.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Soko Nada Štark a.d. , Beograd
15.10.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Marfin bank a.d. , Beograd
15.10.2012.Obaveštenje o značajnom učešću - Jugoprevoz a.d., Velika Plana
15.10.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Akotex a.d. , Ada
15.10.2012.Obaveštenje o sticanju akcija sa pravom glasa - Agrovršac a.d., Vršac
15.10.2012.Godišnji izveštaj za 2011. godinu - Sigma a.d. , Subotica
15.10.2012.Ponuda za otkup 5.000 komada sopstvenih akcija - Imlek a.d. , Beograd - IMLK
15.10.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Topola univerzal a.d. , Bačka Topola
15.10.2012.Ponuda za preuzimanje akcija - Napred GP a.d. , Beograd
15.10.2012.Ponuda za preuzimanje akcija - Napred Razvoj a.d., Beograd
15.10.2012.Sazivanje odložene Skupštine akcionara - Medifarm a.d. , Beograd
15.10.2012.Sazivanje odložene Skupštine akcionara - Tehnoservis a.d. , Beograd
15.10.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Budućnost Novi Sad a.d. , Novi Sad
12.10.2012.Ažurirani informatori - 12.10.2012
12.10.2012.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - AMS Osiguranje a.d. , Beograd
12.10.2012.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Trivit Pek a.d. , Vrbas
12.10.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Trivit Pek a.d. , Vrbas
12.10.2012.Izveštaj sa XL vanredne sednice Skupštine akcionara - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
12.10.2012.Statut - Savremena a.d. , Beograd
12.10.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Savremena a.d. , Beograd
12.10.2012.Javni poziv i ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Trgopromet a.d. , Subotica
12.10.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - PKB Korporacija a.d. u restrukturiranju, Beograd
12.10.2012.Obaveštenje o značajnom učešću - GIP Građevinar a.d. , Bačka Palanka
12.10.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Ečka a.d. , Lukino Selo
12.10.2012.Obaveštenje o značajnom učešću - Interšped a.d. , Subotica
11.10.2012.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - Biljur a.d. , Niš - BILR
11.10.2012.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - Jedinstvo a.d. , Apatin
11.10.2012.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2011. godinu - Jugohemija a.d. , Beograd
11.10.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Asv Drina a.d. , Bajina Bašta
11.10.2012.Obaveštenje o značajnom učešću - Bor a.d. , Bor
11.10.2012.Obaveštenje o značajnom učešću - Avala TUP a.d. , Beograd
11.10.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vogel & Noot AgroSrb a.d. , Novi Bečej
11.10.2012.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Vesti a.d., Užice
10.10.2012.Izveštaj o preuzimanju akcija - Jugoprevoz a.d., Velika Plana
10.10.2012.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Galeb Metaloplastika a.d. , Šabac
10.10.2012.Konsolidovan polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Mlekara a.d. , Subotica
10.10.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Mlekara a.d. , Subotica
10.10.2012.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Industrijske nekretnine a.d., Beograd
10.10.2012.Javni poziv i ponuda za otkup akcija - Industrijske nekretnine a.d., Beograd
09.10.2012.Ažurirani informatori - 09.10.2012
09.10.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rudnap Group - Minel kotlogradnja a.d. , Beograd
09.10.2012.Odluka Odbora direktora društva - Philip Morris Operations a.d. , Niš
09.10.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Asv Drina a.d. , Bajina Bašta
09.10.2012.Obaveštenje o nameri preuzimanja akcija - Agrovršac a.d., Vršac
09.10.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Stoteks a.d. , Beograd
09.10.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Topola a.d. , Bačka Topola
09.10.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Srbija a.d. , Kragujevac
08.10.2012.Ažurirani informatori - 08.10.2012
08.10.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Grot a.d. , Vranje
08.10.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Terravita a.d. , Novi Sad
08.10.2012.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Jadar a.d. , Loznica
08.10.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Soko Nada Štark a.d. , Beograd
08.10.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav banka a.d., Zvečan
08.10.2012.Obaveštenje o značajnom učešću - Uljaricakoop a.d. , Beograd
08.10.2012.Polugodišnji izveštaj - Radijator a.d. , Zrenjanin
08.10.2012.Izveštaj o ishodu javne ponude - GIP Građevinar a.d. , Bačka Palanka
08.10.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
05.10.2012.Ažurirani informatori - 05.10.2012
05.10.2012.Rešenje o isključenju akcija sa Open Market - tržišni segment Open Market akcije, izdavaoca - Tekstilpromet a.d. , Zrenjanin - TPZR
05.10.2012.Nacrt Ugovora o pripajanju - Soko Nada Štark a.d. , Beograd
05.10.2012.Godišnji izveštaj o objavljenim informacijama - Galeb GTE a.d. , Beograd
05.10.2012.Godišnji izveštaj o objavljenim informacijama - Galeb FSU a.d. , Beograd
05.10.2012.Godišnji izveštaj za 2011. godinu - Trivit Pek a.d. , Vrbas
05.10.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hotel Narvik a.d. , Kikinda
05.10.2012.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - Vaga Mont a.d. , Beograd - VGMT
05.10.2012.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Bambi Banat a.d. , Beograd
05.10.2012.Konsolidovani godišnji izveštaj za 2011. godinu - Jugoinspekt a.d. , Beograd
05.10.2012.Obaveštenje o značajnom učešću - BB Minaqua a.d. , Novi Sad
05.10.2012.Godišnji izveštaj o objavljenim informacijama - Taratrans a.d. , Bajina Bašta
05.10.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Župa a.d. , Kruševac
05.10.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kopex Min Mont a.d., Niš
05.10.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kopex min liv a.d. , Niš
04.10.2012.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Veterinarska stanica Koceljeva a.d. , Koceljeva
04.10.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Bigz grafičko društvo a.d. , Beograd
04.10.2012.Statut - IRC NIC a.d. , Užice
04.10.2012.Osnivački akt - IRC NIC a.d. , Užice
04.10.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - IRC NIC a.d. , Užice
04.10.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kačarevo a.d., Kačarevo
04.10.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - BAS a.d. , Beograd
04.10.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Vital a.d. , Vrbas
04.10.2012.Obaveštenje o značajnom učešću - BB Minaqua a.d. , Novi Sad
04.10.2012.Obaveštenje o značajnom učešću - GIP Građevinar a.d. , Bačka Palanka
04.10.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Betonjerka a.d. , Vladičin Han
04.10.2012.Godišnji izveštaj za 2011. godinu - Zvezdara a.d. , Beograd
04.10.2012.Konsolidovani godišnji izveštaj za 2011. godinu - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
04.10.2012.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Sigma a.d. , Subotica
04.10.2012.Obaveštenje o nameri preuzimanja akcija - GIP Građevinar a.d. , Bačka Palanka
04.10.2012.Izveštaj o sticanju sosptvenih akcija - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
04.10.2012.Obaveštenje o promenjenom broju akcija sa pravom glasa - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
04.10.2012.Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
04.10.2012.Obaveštenje o promenjenom broju akcija sa pravom glasa - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
03.10.2012.Ažurirani informatori - 03.10.2012
03.10.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Monitor a.d. , Beograd
03.10.2012.Poslovna vest - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
03.10.2012.Izveštaj o preuzimanju akcija - Stoteks a.d. , Beograd
03.10.2012.Član Berze - Citadel Securities a.d., Beograd - postaje korisnik BELEX FIXAPI modula od 04.10.2012.godine
03.10.2012.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2011. godinu - Pro galvano mikrometal a.d. , Beograd
03.10.2012.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Aleksa Šantić u restrukturiranju a.d., Aleksa Šantić
03.10.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Autoprevoz Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
03.10.2012.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Jadar a.d. , Loznica
03.10.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Amb grafika a.d. , Novi Sad
03.10.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
03.10.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Pro galvano mikrometal a.d. , Beograd
03.10.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - ZGOP a.d. , Novi Sad
02.10.2012.Ažurirani informatori - 02.10.2012
02.10.2012.Poziv za XL vanrednu sednicu Skupštine akcionara - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
02.10.2012.Poslovna vest - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
02.10.2012.Statut - Termika a.d. , Beograd
02.10.2012.Osnivački akt - Termika a.d. , Beograd
02.10.2012.Izmena Statuta - Jugoinspekt a.d. , Beograd
02.10.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugoinspekt a.d. , Beograd
02.10.2012.Sazivanje Skupštine akcionara - Credy banka a.d. , Kragujevac
02.10.2012.Izveštaj o preuzimanju akcija - Bor a.d. , Bor
02.10.2012.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - Centrosrem promet a.d. , Stara Pazova - CSPR
02.10.2012.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex, tržišni segment MTP akcije - Centrosrem tekstil a.d. , Stara Pazova - CSRT
01.10.2012.Ažurirani informatori - 01.10.2012
01.10.2012.Poslovna vest - Ugovoren novi posao u Rusiji vredan 43,8 miliona dolara - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
01.10.2012.Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - Transport - logistika a.d. , Beograd
01.10.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugohemija a.d. , Beograd
01.10.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Srpska fabrika stakla a.d. , Paraćin
01.10.2012.Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu - Agrovršac a.d., Vršac
01.10.2012.Obaveštenje o značajnom učešću - Fluid Utva a.d. , Pančevo
01.10.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Naša škola a.d. , Obrenovac
01.10.2012.BELEXsentiment, oktobar 2012

Arhiva vesti

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost887,66
Promena0,77
% 0,09%
02.10.2023. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,1734
USD/RSD110,8442
Izvor NBS, 02.10.2023.
Tržišna kapitalizacija - 02.10.2023.
423.496.701.778 RSD
3.614.273.391 EUR
Vesti sa Berze
02.10.2023.
BELEXsentiment za oktobar 2023. godine
02.10.2023.
BELEX Monthly Report - September 2023. - 02.10.2023.
25.09.2023.
Statut Beogradske berze
Poslednje vesti
02.10.2023.
Obaveštenje o promenjenom broju akcija - NBB Nekretnine a.d., Beograd
02.10.2023.
Sazivanje Skupštine akcionara - Dinara Servis a.d. , Beograd
02.10.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Raketa a.d. , Sevojno
02.10.2023.
BELEXsentiment za oktobar 2023. godine
02.10.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - PP Pobeda a.d. , Pobeda