U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

- Vesti za jun 2021 godine

30.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godina - Veterinarska stanica Koceljeva a.d. , Koceljeva
30.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Veterinarska stanica Koceljeva a.d. , Koceljeva
30.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Veterinarska stanica Koceljeva a.d. , Koceljeva
30.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
30.06.2021.Održana XIII redovna sednica Skupštine akcionara - NIS a.d., Novi Sad
30.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ranijih godina, pokriću gubitka NIS a.d. Novi Sad za 2020. godinu, isplati dividendi i utvrđivanju ukupnog iznosa neraspoređene dobiti - NIS a.d., Novi Sad
30.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Dimničar a.d. , Beograd
30.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - NIS a.d., Novi Sad
30.06.2021.Ostale usvojene odluke sa redovne Skupštine akcionara - Goša FSO a.d. , Kragujevac
30.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Goša FSO a.d. , Kragujevac
30.06.2021.Odluka o pokriću gubitka za 2020. godinu - Goša FSO a.d. , Kragujevac
30.06.2021.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Goša FSO a.d. , Kragujevac
30.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Tekstil a.d. , Leskovac
30.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Tekstil a.d. , Leskovac
30.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Duga a.d. , Beograd
30.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Duga a.d. , Beograd
30.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Duga a.d. , Beograd
30.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Duga a.d. , Beograd
30.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti za 2020. godinu - Trivit mlin a.d. , Vrbas
30.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Trivit mlin a.d. , Vrbas
30.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Trivit mlin a.d. , Vrbas
30.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Elektrodizalica a.d. , Beograd
30.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Elektrodizalica a.d. , Beograd
30.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Elektrodizalica a.d. , Beograd
30.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ćele kula a.d. , Niš
30.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hidrograđevinar a.d. , Sremska Mitrovica
30.06.2021.Zapisnik sa održane Skupštine akcionara - Hidrograđevinar a.d. , Sremska Mitrovica
30.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
30.06.2021.Odluka o usvajanju revizorskog izveštaja za 2020. godinu - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
30.06.2021.Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja i Izveštaja o poslovanju - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
30.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
30.06.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Vojvodinašped a.d. , Novi Sad
30.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Polet IGK a.d. , Novi Bečej
30.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Panonija a.d. , Pančevo
30.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti za 2020. godinu - Panonija a.d. , Pančevo
30.06.2021.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Panonija a.d. , Pančevo
30.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Srbija Tis a.d. , Zaječar
30.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Srbija Tis a.d. , Zaječar
30.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Srbija Tis a.d. , Zaječar
30.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dimničar a.d. , Beograd
30.06.2021.Odluka o pokriću gubitka za 2020. godinu - Veterinarski centar a.d., Kraljevo
30.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Veterinarski centar a.d., Kraljevo
30.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Veterinarski centar a.d., Kraljevo
30.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Aquatus a.d. , Beograd
30.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Bigz Publishing a.d. , Beograd
30.06.2021.Odluka o pokriću gubitka za 2020. godinu - Aquatus a.d. , Beograd
30.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Geosonda - Fundiranje a.d. , Beograd
30.06.2021.Izveštaj sa redovne Skupštine sa odlukama - Jedinstvo a.d. , Sevojno
30.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Geosonda - Fundiranje a.d. , Beograd
30.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Geosonda - Fundiranje a.d. , Beograd
30.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg konsol.izveštaja za 2020. godinu - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
30.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
30.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti za 2020. godinu - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
30.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
30.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Veterinarska stanica a.d., Kikinda
30.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg konsolidovanog izveštaja za 2020. godinu - Dimničar a.d. , Beograd
30.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Dimničar a.d. , Beograd
30.06.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Dimničar a.d. , Beograd
30.06.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Dimničar a.d. , Beograd
30.06.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Dimničar a.d. , Beograd
30.06.2021.Odluka o usvajanju izveštaja ovlašćenog revizora za 2020. godinu - Politika a.d. , Beograd
30.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Politika a.d. , Beograd
30.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Politika a.d. , Beograd
30.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Ikarbus a.d. , Beograd
30.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Ikarbus a.d. , Beograd
30.06.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Omoljica a.d. , Omoljica
29.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Dunav Grocka a.d. , Grocka
29.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ratar a.d. , Pančevo
29.06.2021.Izveštaj sa redovne Skupštine sa odlukama - Trivit Pek a.d. , Vrbas
29.06.2021.Izveštaj sa redovne Skupštine sa odlukama - Bag a.d. , Bačko Gradište
29.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Megal a.d. , Bujanovac
29.06.2021.Odluka o pokriću gubitka za 2020. godinu - Pobeda Zara a.d. , Petrovaradin
29.06.2021.Izveštaj sa redovne Skupštine sa odlukama - Bečejska Pekara a.d. , Bečej
29.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Megal a.d. , Bujanovac
29.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Pobeda Zara a.d. , Petrovaradin
29.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pobeda Zara a.d. , Petrovaradin
29.06.2021.Odluka o pokriću gubitka za 2020. godinu - Imos a.d. , Šid
29.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ikarbus a.d. , Beograd
29.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja i revizorskog izveštaja za 2020. godinu - Imos a.d. , Šid
29.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Imos a.d. , Šid
29.06.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Borac a.d. , Šurjan
29.06.2021.Odluka o pokriću gubitka za 2020. godinu - Pobeda Metalac a.d. , Petrovaradin
29.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Pobeda Metalac a.d. , Petrovaradin
29.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pobeda Metalac a.d. , Petrovaradin
29.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
29.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
29.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Zmaj a.d. , Zemun
29.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
29.06.2021.Odložena Skupština akcionara - Min Div a.d. , Svrljig
29.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020.godinu - Zmaj a.d. , Zemun
29.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Savremena administracija a.d. , Beograd
29.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zmaj a.d. , Zemun
29.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Invest - Import a.d. , Beograd
29.06.2021.Odluka o usvajanju konsolidovanog godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Invest - Import a.d. , Beograd
29.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Invest - Import a.d. , Beograd
29.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Pekarska industrija a.d. , Pančevo
29.06.2021.Odluka o pokriću gubitka za 2020. godinu - Pekarska industrija a.d. , Pančevo
29.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pekarska industrija a.d. , Pančevo
29.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
29.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
29.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
29.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Invest - Import a.d. , Beograd
29.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tehnopromet a.d. , Beograd
29.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - RTC Šabac a.d., Šabac
29.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Vino Kalem a.d. , Velika Drenova
29.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Vino Kalem a.d. , Velika Drenova
29.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rapid a.d. , Apatin
29.06.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Be - Be a.d. , Bajina Bašta
29.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
29.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
29.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
29.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tehnohemija a.d. , Beograd
29.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Rapid a.d. , Beograd
29.06.2021.Izveštaj sa redovne Skupštine sa odlukama - Lazar Nešić a.d. , Subotica
29.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pekara 1. maj a.d. , Vršac
29.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti za 2020. godinu - Fero konstrukcije a.d. , Vranje
29.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Fero konstrukcije a.d. , Vranje
29.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Fero konstrukcije a.d. , Vranje
29.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Swisslion Miloduh a.d. , Kragujevac
29.06.2021.Otkazana Skupština akcionara - Progres a.d. , Beograd
29.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Vojvodina a.d., Novi Sad
29.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Vojvodina a.d., Novi Sad
29.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodina a.d., Novi Sad
29.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Aquatus a.d. , Beograd
29.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti za 2020. godinu - Đokić NTK a.d. , Knjaževac
29.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Đokić NTK a.d. , Knjaževac
29.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Đokić NTK a.d. , Knjaževac
29.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
29.06.2021.Odluka o usvajanju konsolidovanog godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
29.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
29.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
29.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Autotehna a.d. , Topola
29.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Autotehna a.d. , Topola
29.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Autotehna a.d. , Topola
29.06.2021.Obaveštenje izdavaoca o promenama u značajnom učešću - Autotehna a.d. , Topola
29.06.2021.Izveštaj sa redovne Skupštine akcionara sa odlukama - Jedinstvo - metalogradnja a.d. , Sevojno
29.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Žitopek a.d. , Niš
29.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti za 2020. godinu - Rapid a.d. , Beograd
29.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rapid a.d. , Beograd
29.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Proel a.d. , Beograd
29.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Proel a.d. , Beograd
29.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Proel a.d. , Beograd
28.06.2021.Izveštaj sa redovne Skupštine akcionara sa odlukama - Tehnogradnja ad Zrenjanin
28.06.2021.Izveštaj sa redovne Skupštine akcionara sa odlukama - Vino župa ad Aleksandrovac
28.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti za 2020. godinu - Krušik plastika a.d. , Osečina
28.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Krušik plastika a.d. , Osečina
28.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Krušik plastika a.d. , Osečina
28.06.2021.Izveštaj sa redovne Skupštine akcionara sa odlukama - BB Trade ad Žitište
28.06.2021.Odluka o pokriću gubitka za 2020. godinu - Severni Banat a.d. , Kikinda
28.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Severni Banat a.d. , Kikinda
28.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Severni Banat a.d. , Kikinda
28.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Termika-Beograd a.d. , Beograd
28.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Termika-Beograd a.d. , Beograd
28.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Nama a.d. , Beograd
28.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sjaj u tami a.d. , Beograd
28.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Termika-Beograd a.d. , Beograd
28.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Stoteks a.d. , Novi Sad
28.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Ming kovačnica a.d. , Niš
28.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti za 2020. godinu - Ming kovačnica a.d. , Niš
28.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ming kovačnica a.d. , Niš
28.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zlatarplast a.d. , Nova Varoš
28.06.2021.Izveštaj sa redovne Skupštine akcionara sa odlukama - Raketa a.d. , Sevojno
28.06.2021.Izveštaj sa redovne Skupštine akcionara sa odlukama - Somborske novine a.d. , Sombor
28.06.2021.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Prvi partizan Emo a.d. , Užice
28.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg konsolidovanog izveštaja za 2020. godinu - Lasta a.d. , Beograd
28.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Lasta a.d. , Beograd
28.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Lasta a.d. , Beograd
28.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Lasta a.d. , Beograd
28.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg konsolidov.fin. izveštaja za 2020. godinu - Trayal Korporacija u restrukturiranju a.d. , Kruševac
28.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg reviz. izveštaja za 2020. godinu - Trayal Korporacija u restrukturiranju a.d. , Kruševac
28.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg fin.izveštaja za 2020. godinu - Trayal Korporacija u restrukturiranju a.d. , Kruševac
28.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Trayal Korporacija u restrukturiranju a.d. , Kruševac
28.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Trayal Korporacija u restrukturiranju a.d. , Kruševac
28.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Rudnik Kovin a.d. , Kovin
28.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Rudnik Kovin a.d. , Kovin
28.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rudnik Kovin a.d. , Kovin
28.06.2021.Odluka o izmenama Statuta - Graditelj a.d. , Beograd
28.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Koprodukt a.d. , Novi Sad
28.06.2021.Izveštaj sa redovne Skupštine akcionara - Yumco a.d. , Vranje
28.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Kosmaj mermer a.d. , Mladenovac
28.06.2021.Odluka o pokriću gubitka za 2020. godinu - Kosmaj mermer a.d. , Mladenovac
28.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kosmaj mermer a.d. , Mladenovac
28.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine sa odlukama - Jadran a.d., Nova Gajdobra
28.06.2021.Izveštaj sa redovne Skupštine sa odlukama - Potisje precizni liv ad Ada
28.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Graditelj a.d. , Beograd
28.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Graditelj a.d. , Beograd
28.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Graditelj a.d. , Beograd
28.06.2021.Izveštaj sa redovne Skupštine akcionara sa odlukama - Hemijska industrija a.d. , Vranje
28.06.2021.Odluka pokriću gubitka za 2020. godinu - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
28.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
28.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
25.06.2021.Ažurirani informatori - 25.06.2021
25.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti za 2020. godinu - Imtel Komunikacije a.d. , Beograd
25.06.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Taratrans a.d. , Bajina Bašta
25.06.2021.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Imtel Komunikacije a.d. , Beograd
25.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti za 2019. godinu - Imtel Komunikacije a.d. , Beograd
25.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - Imtel Komunikacije a.d. , Beograd
25.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sremput a.d. , Ruma
25.06.2021.Izveštaj sa redovne Skupštine akcionara sa odlukama - Putnik ad Novi Sad
25.06.2021.Izmena skraćenog teksta ponude za preuzimanje akcija - PP Miletić a.d. , Sombor
25.06.2021.Izmena ponude za preuzimanje akcija - PP Miletić a.d. , Sombor
25.06.2021.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
25.06.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Tehnopromet a.d. , Beograd
25.06.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Borac a.d. , Šurjan
25.06.2021.Obaveštenje o nameri preuzimanja - PP Borac ad Šurjan
25.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Zlatarplast a.d. , Nova Varoš
25.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Zlatarplast a.d. , Nova Varoš
25.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Vojvodina a.d. , Sombor
25.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti za 2020. godinu - Vojvodina a.d. , Sombor
25.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - PP Feketić a.d. , Sombor
25.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti za 2020. godinu - PP Feketić a.d. , Sombor
25.06.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Prvi partizan Emo a.d. , Užice
25.06.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Prvi partizan Emo a.d. , Užice
25.06.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Prvi partizan Emo a.d. , Užice
25.06.2021.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Minel Koncern a.d. , Beograd
25.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Goša montaža a.d. , Beograd
24.06.2021.Izveštaj sa redovne Skupštine akcionara sa odlukama - Utva silosi ad Kovin
24.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
24.06.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Žitopek a.d. , Niš
24.06.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Žitopek a.d. , Niš
24.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tigar a.d. , Pirot
24.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti za 2020. godinu - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
24.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
24.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Kopaonik a.d. , Beograd
24.06.2021.Odluka o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora za 2020. godinu - Kopaonik a.d. , Beograd
24.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2020. godinu - Kopaonik a.d. , Beograd
24.06.2021.Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2020. godinu - Kopaonik a.d. , Beograd
24.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Insa a.d. , Zemun
24.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kopaonik a.d. , Beograd
24.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Insa a.d. , Zemun
24.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg konsolidovanog izveštaja za 2020. godinu - Insa a.d. , Zemun
24.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Insa a.d. , Zemun
24.06.2021.Ostale informacije - Hemofluid a.d., Kruševac
24.06.2021.Ostale informacije - Hemofluid a.d., Kruševac
24.06.2021.Ostale informacije - Hemofluid a.d., Kruševac
24.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg konsolidovanog izveštaja za 2020. godinu - Hemofluid a.d., Kruševac
24.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2020. godinu - Hemofluid a.d., Kruševac
24.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Hemofluid a.d., Kruševac
24.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hemofluid a.d., Kruševac
24.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Hemofluid a.d., Kruševac
24.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - BAS a.d. , Beograd
24.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - BAS a.d. , Beograd
24.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - BAS a.d. , Beograd
24.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - ZGOP a.d. , Novi Sad
24.06.2021.Odluka o pokriću gubitka za 2020. godinu - Tabak ad Niš
24.06.2021.Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2020. godinu - Tabak ad Niš
24.06.2021.Zapisnik sa održane redvone Skupštine akcionara - Tabak a.d. , Niš
24.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Fintel energija a.d. , Beograd
24.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Fintel energija a.d. , Beograd
24.06.2021.Odluka o konstatovanju gubitka za 2020. godinu - Fintel energija a.d. , Beograd
24.06.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Žitopek a.d. , Niš
24.06.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Žitopek a.d. , Niš
24.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Imtel Komunikacije a.d. , Beograd
24.06.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Dimničar a.d. , Beograd
24.06.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
24.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
24.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti za 2020. godinu - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
24.06.2021.Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja i revizorskog izveštaja za 2020. godinu - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
24.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
24.06.2021.Odluka o pokriću gubitka za 2020. godinu - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
24.06.2021.Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja i revizorskog izveštaja za 2020. godinu - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
24.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
23.06.2021.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Vojvodina a.d. , Sombor
23.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
23.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
23.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
23.06.2021.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Miteks a.d. , Stara Moravica - MTKS
23.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Goč a.d. , Trstenik
23.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Goč a.d. , Trstenik
23.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Goč a.d. , Trstenik
23.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Goč a.d. , Trstenik
23.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Centroistok a.d. , Bor
23.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Tehnoradionica a.d. , Zrenjanin
23.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg konsolidovanog izveštaja za 2020. godinu - Jugoinspekt a.d. , Beograd
23.06.2021.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2020. godinu - Jugoinspekt a.d. , Beograd
23.06.2021.Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja i revizorskog izveštaja za 2020. godinu - Ribarsko gazdinstvo a.d. , Beograd
23.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Ribarsko gazdinstvo a.d. , Beograd
23.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ribarsko gazdinstvo a.d. , Beograd
23.06.2021.Obaveštenje izdavaoca o promenama u značajnom učešću - Tehnopromet a.d. , Beograd
23.06.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Tehnopromet a.d. , Beograd
22.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg konsolidovanog izveštaja za 2020. godinu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
22.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
22.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti za 2020. godinu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
22.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
22.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tehnoradionica a.d. , Zrenjanin
22.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Tehnoradionica a.d. , Zrenjanin
22.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
22.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
22.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
22.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
22.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Albus a.d. , Novi Sad
22.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Albus a.d. , Novi Sad
22.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Albus a.d. , Novi Sad
22.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Borac a.d. , Šurjan
22.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Borac a.d. , Šurjan
22.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Borac a.d. , Šurjan
22.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Borac a.d. , Šurjan
22.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Magistrala a.d. , Beograd
22.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Magistrala a.d. , Beograd
22.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Stari Tamiš a.d. , Pančevo
22.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Magistrala a.d. , Beograd
22.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Stari Tamiš a.d. , Pančevo
22.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Stari Tamiš a.d. , Pančevo
22.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Stari Tamiš a.d. , Pančevo
22.06.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Dinara a.d. , Beograd
22.06.2021.Odluka o pokriću gubitka za 2020. godinu - Duvanska industrija a.d. , Bujanovac
22.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Duvanska industrija a.d. , Bujanovac
22.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Duvanska industrija a.d. , Bujanovac
22.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Be - Be a.d. , Bajina Bašta
22.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Be - Be a.d. , Bajina Bašta
22.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Tehnohemija a.d. , Sremska Mitrovica
22.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Tehnohemija a.d. , Sremska Mitrovica
22.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tehnohemija a.d. , Sremska Mitrovica
21.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica
21.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica
21.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica
21.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PP Feketić a.d. , Sombor
21.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodina a.d. , Sombor
21.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Galeb Metaloplastika a.d. , Šabac
21.06.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Jugoinspekt a.d. , Beograd
21.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
21.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
21.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
21.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Fabrika bakarnih cevi a.d. , Majdanpek
21.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Fabrika bakarnih cevi a.d. , Majdanpek
21.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Fabrika bakarnih cevi a.d. , Majdanpek
21.06.2021.Odluka o pokriću gubitka za 2020. godinu - Unioninvest Inženjering i projektovanje a.d. , Beograd
21.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Unioninvest Inženjering i projektovanje a.d. , Beograd
21.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Unioninvest Inženjering i projektovanje a.d. , Beograd
21.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugoinspekt a.d. , Beograd
21.06.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Planum GP a.d. , Beograd
21.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Fasil a.d. , Arilje
21.06.2021.Otkazana Skupština akcionara - Dinara a.d. , Beograd
21.06.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Ikarbus a.d. , Beograd
18.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Prvi partizan Emo a.d. , Užice
18.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Budućnost a.d., Preševo
18.06.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Termovent SC Livnica čelika a.d. , Bačka Topola
18.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Budućnost a.d., Preševo
18.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Budućnost a.d., Preševo
18.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sava a.d. , Pećinci
18.06.2021.Odluka o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora finansijskog izveštaja za 2020. godinu - Fasil a.d. , Arilje
18.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Fasil a.d. , Arilje
18.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Fasil a.d. , Arilje
18.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sigma a.d. , Beograd
18.06.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Ukus a.d. , Pećinci
18.06.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Sava a.d. , Pećinci
18.06.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Lepenski vir a.d. , Pećinci
18.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Iritel a.d. , Beograd
18.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Iritel a.d. , Beograd
18.06.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Venac a.d. , Pećinci
18.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Iritel a.d. , Beograd
18.06.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Fabrika hleba i mleka a.d. , Surdulica
18.06.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Fabrika hleba i mleka a.d. , Surdulica
18.06.2021.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Kavim Raška a.d., Raška
18.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Lepenski vir a.d. , Pećinci
18.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Venac a.d. , Pećinci
18.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ukus a.d. , Pećinci
17.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
17.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zimpa a.d. , Ub
17.06.2021.Sazivanje ponovljene Skupštine akcionara - Ming kovačnica a.d. , Niš
17.06.2021.Ostale informacije - Statusna promena pripajanja - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
17.06.2021.Mišljenje u vezi sa Ponudom za preuzimanje - PP Miletić a.d. , Sombor
17.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Galeb GTE a.d. , Beograd
17.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Galeb FSU a.d. , Beograd
17.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - JAA - autorska agencija za Srbiju a.d. , Beograd
17.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Globos osiguranje a.d. , Beograd
17.06.2021.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja - Elkok a.d. , Kosjerić
17.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti - Elkok a.d. , Kosjerić
17.06.2021.Zapisnik sa održane Skupštine akcionara - Elkok a.d. , Kosjerić
17.06.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Irmovo a.d. , Kisač
17.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Đuro Salaj a.d. , Beograd
16.06.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Dinara Servis a.d. , Beograd
16.06.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Đuro Salaj a.d. , Beograd
16.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd
16.06.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Dinara Gradnja a.d. , Beograd
16.06.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
16.06.2021.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Severtrans a.d. , Sombor
16.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Metaloplastika a.d. , Čajetina
16.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Severtrans a.d. , Sombor
16.06.2021.Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2020. godinu - Severtrans a.d. , Sombor
16.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Severtrans a.d. , Sombor
16.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Glas Podrinja a.d. , Šabac
16.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti - Glas Podrinja a.d. , Šabac
16.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Glas Podrinja a.d. , Šabac
16.06.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godina - Inles Komerc a.d. , Novi Sad
16.06.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Autotehna a.d. , Topola
16.06.2021.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
16.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Minel Koncern a.d. , Beograd
16.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Luka Senta a.d. , Senta
16.06.2021.Odluka o usvajanju Izveštaja o reviziji za 2020. godinu - Veterinarska stanica Šabac a.d. , Šabac
16.06.2021.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Veterinarska stanica Šabac a.d. , Šabac
16.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Veterinarska stanica Šabac a.d. , Šabac
16.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Veterinarska stanica Šabac a.d. , Šabac
16.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Termovent SC Livnica čelika a.d. , Bačka Topola
16.06.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Palisad a.d. , Zlatibor
15.06.2021.Ažurirani informatori - 15.06.2021
15.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Mlava a.d., Vučak
15.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Mlava a.d., Vučak
15.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Mlava a.d., Vučak
15.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mlava a.d., Vučak
15.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Inex Velepromet a.d. , Vučak
15.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Inex Velepromet a.d. , Vučak
15.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Inex Velepromet a.d. , Vučak
15.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Inex Velepromet a.d. , Vučak
15.06.2021.Obaveštenje izdavaoca o značajnom učešću - Autotehna a.d. , Topola
15.06.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Autotehna a.d. , Topola
15.06.2021.Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO20190
15.06.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Senta - promet a.d. , Senta
15.06.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Progres a.d. , Beograd
15.06.2021.Kvartalno prilagođavanje indeksa BELEXline - 15.06.2021.
15.06.2021.Kvartalno prilagođavanje indeksa BELEX15 - 15.06.2021.
15.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Nova Peščara a.d. , Deliblato
15.06.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Proleter a.d. , Arilje
14.06.2021.Izveštaj sa redovne Skupštine akcionara sa odlukama - Kosmaj a.d. , Mladenovac
14.06.2021.Ažurirani informatori - 14.06.2021
14.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Užice
14.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Takovo transport a.d. , Beograd
14.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg konsolidovanog izveštaja za 2020. godinu - Alfa plam a.d. , Vranje
14.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Alfa plam a.d. , Vranje
14.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti - Alfa plam a.d. , Vranje
14.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Alfa plam a.d. , Vranje
14.06.2021.Izveštaj sa redovne Skupštine akcionara sa odlukama - Ciglana a.d. , Titel
14.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Neostar a.d. , Novi Sad
14.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Neostar a.d. , Novi Sad
14.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Neostar a.d. , Novi Sad
14.06.2021.Odluka o usvajanju revizorskog izveštaja - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
14.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
14.06.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Kavim Raška a.d., Raška
14.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kavim Raška a.d., Raška
14.06.2021.Odluka o usvajanju revizorskog izveštaja za 2020. godinu - Srbijatransport a.d. Beograd
14.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Srbijatransport a.d. , Beograd
14.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Srbijatransport a.d. , Beograd
14.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Srbijatransport a.d. , Beograd
14.06.2021.Izveštaj sa neodržane odložena Skupština akcionara - Yumco a.d. , Vranje
11.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Philip Morris Operations a.d. , Niš
11.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Philip Morris Operations a.d. , Niš
11.06.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Elektrodizalica a.d. , Beograd
11.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
11.06.2021.Ispravka tehničke greške u Pozivu za redovnu sednicu Skupštine akcionara - Šljunkara a.d. , Bela Crkva
10.06.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Imos a.d. , Šid
10.06.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Hidrograđevinar a.d. , Sremska Mitrovica
10.06.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Trivit mlin a.d. , Vrbas
10.06.2021.Sazivanje vanredne sednice Skupštine akcionara - Centroistok a.d. , Bor
10.06.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Pinki a.d. , Zemun
10.06.2021.Odluka o usvajanju rvizorskog izveštaja - Centroprom a.d. , Beograd
10.06.2021.Odluka o usvajanju revizorskog izveštaja konsolidovanih finansijskih izveštaja - Centroprom a.d. , Beograd
10.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg konsolidovanog izveštaja o poslovanju - Centroprom a.d. , Beograd
10.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju- Centroprom a.d. , Beograd
10.06.2021.Odluka o usvajanju konsolidovanog finansijskog izveštaja - Centroprom a.d. , Beograd
10.06.2021.Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja - Centroprom a.d. , Beograd
10.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Centroprom a.d. , Beograd
10.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Centroprom a.d. , Beograd
10.06.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Centroprom a.d. , Beograd
09.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Dinara Gradnja a.d. , Beograd
09.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Dinara Gradnja a.d. , Beograd
09.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dinara Gradnja a.d. , Beograd
09.06.2021. BELEXsentiment za jun 2021. godine - 09.06.2021.
09.06.2021.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Rasadnik a.d. , Subotica - RSDK
09.06.2021.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Metalservis a.d. , Smederevo - MTSR
09.06.2021.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Rad a.d. , Vrnjačka Banja - RDVB
09.06.2021.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Fatex a.d. , Vučje - FATX
09.06.2021.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Krušik Akumulatori a.d. , Beograd - KSKA
09.06.2021.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Liming a.d. , Beograd - LMNG
09.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Dinara Servis a.d. , Beograd
09.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Dinara Servis a.d. , Beograd
09.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dinara Servis a.d. , Beograd
09.06.2021.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Rumatrans a.d. , Ruma - RMTR
09.06.2021.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Fluid Utva a.d. , Pančevo - FLUT
09.06.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - GP Izgradnja a.d. , Valjevo
09.06.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Srbija Tis a.d. , Zaječar
08.06.2021.Sazivanje redovne sednice Skupštine akcionara - Šljunkara a.d. , Bela Crkva
08.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Institut za tržišna istraživanja a.d. , Beograd
08.06.2021.Odluka o pokriću gubitka - Institut za tržišna istraživanja a.d. , Beograd
08.06.2021.Izveštaj sa održane redovne sednice Skupštine akcionara - Institut za tržišna istraživanja a.d. , Beograd
08.06.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Odžačar a.d., Vrbas
08.06.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Imos a.d. , Šid
08.06.2021.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - PP Miletić a.d. , Sombor
08.06.2021.Ponuda za preuzimanje akcija - PP Miletić a.d. , Sombor
08.06.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Politika a.d. , Beograd
08.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Impol Seval a.d. , Sevojno
08.06.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Centroistok a.d. , Bor
08.06.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - MD - EX a.d. , Kragujevac
08.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - MD - EX a.d. , Kragujevac
08.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - MD - EX a.d. , Kragujevac
08.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - MD - EX a.d. , Kragujevac
08.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kavim Raška a.d., Raška
07.06.2021.Ažurirani informatori - 07.06.2021
07.06.2021.Izveštaj sa redovne Skupštine sa odlukama - Bačka ad Sivac
07.06.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Agroexport a.d. , Beograd
07.06.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Vodoprivreda a.d. , Smederevska Palanka
07.06.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Fadap a.d. , Vrdnik
04.06.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Čokolend a.d. , Paraćin
04.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Jugoinspekt a.d. , Beograd
04.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Jugoinspekt a.d. , Beograd
04.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Proleter a.d. , Arilje
04.06.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Proleter a.d. , Arilje
04.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg Revizorskog izveštaja - NBB Nekretnine a.d., Beograd
04.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - NBB Nekretnine a.d., Beograd
04.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - NBB Nekretnine a.d., Beograd
04.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - NBB Nekretnine a.d., Beograd
03.06.2021. Promena poslovnog imena člana- OTP banka Srbija a.d., Beograd
03.06.2021.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Vojvodina a.d. , Sombor
03.06.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Apos a.d. , Apatin
03.06.2021. BELEX Monthly Report - May 2021- 03.06.2021.
03.06.2021.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Dijamant a.d. , Zrenjanin - DJMN
03.06.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Imos a.d. , Šid
03.06.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Imos a.d. , Šid
03.06.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Imos a.d. , Šid
03.06.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Centroslavija a.d., Novi Sad
03.06.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Centroslavija a.d., Novi Sad
03.06.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Putevi a.d. , Užice
03.06.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Putevi a.d. , Požega
03.06.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
02.06.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
02.06.2021.Ažurirani informatori - 02.06.2021
02.06.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Intereuropa - logističke usluge a.d. , Dobanovci
02.06.2021.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Metalac Home Market a.d. , Novi Sad
02.06.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - dopuna dnevnog reda - Kolut a.d. , Kolut
02.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Podunavlje a.d. , Bačka Palanka
02.06.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Jugoinspekt a.d. , Beograd
02.06.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
02.06.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Politika a.d. , Beograd
02.06.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Fadap a.d. , Vrdnik
02.06.2021.Sazivanje redovne sednice Skupštine akcionara - PP Pobeda a.d. , Pobeda
02.06.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Autotransport a.d. , Beograd
01.06.2021.Sazivanje redovne sednice Skupštine akcionara - PTK Panonija a.d. , Panonija
01.06.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Elektroveze proizvodnja a.d. , Beograd
01.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Elektroveze proizvodnja a.d. , Beograd
01.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Elektroveze proizvodnja a.d. , Beograd
01.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Elektroveze proizvodnja a.d. , Beograd
01.06.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Ratko Mitrović a.d. , Novi Sad
01.06.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Kolut a.d. , Kolut
01.06.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
01.06.2021.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Imos a.d. , Šid
01.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodina a.d. , Sombor
01.06.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Vital a.d. , Vrbas
01.06.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Čokolend a.d. , Paraćin
01.06.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Dunav Re a.d. , Beograd
01.06.2021.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Metalac Proleter Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
01.06.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
01.06.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Kopaonik a.d. , Beograd
01.06.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Elektrodizalica a.d. , Beograd
01.06.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Inos metalbiro a.d. , Beograd
01.06.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Proleter a.d. , Ivanjica
01.06.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Luka Beograd a.d. , Beograd

Arhiva vesti

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost888,04
Promena-11,83
% -1,31%
22.09.2023. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,1990
USD/RSD109,9737
Izvor NBS, 22.09.2023.
Tržišna kapitalizacija - 22.09.2023.
424.931.540.484 RSD
3.625.726.674 EUR
Vesti sa Berze
05.09.2023.
BELEXsentiment za septembar 2023. godine
01.09.2023.
BELEX Monthly Report - August 2023. - 01.09.2023.
31.08.2023.
IVAN LEPOSAVIĆ - Novi izvršni direktor Beogradske berze
Poslednje vesti
22.09.2023.
Obaveštenje o promenjenom broju akcija - Metalac Home Market a.d. , Novi Sad
22.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Dedinje a.d. , Beograd
22.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Termovent SC Livnica čelika a.d. , Bačka Topola
22.09.2023.
Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Proel a.d. , Beograd - PRSPO
22.09.2023.
Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Zmaj a.d. , Zemun - ZMAJ