U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

- Vesti za jun 2021 godine

30.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godina - Veterinarska stanica Koceljeva a.d. , Koceljeva
30.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Veterinarska stanica Koceljeva a.d. , Koceljeva
30.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Veterinarska stanica Koceljeva a.d. , Koceljeva
30.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Novosadski sajam a.d. , Novi Sad
30.06.2021.Održana XIII redovna sednica Skupštine akcionara - NIS a.d., Novi Sad
30.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ranijih godina, pokriću gubitka NIS a.d. Novi Sad za 2020. godinu, isplati dividendi i utvrđivanju ukupnog iznosa neraspoređene dobiti - NIS a.d., Novi Sad
30.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Dimničar a.d. , Beograd
30.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - NIS a.d., Novi Sad
30.06.2021.Ostale usvojene odluke sa redovne Skupštine akcionara - Goša FSO a.d. , Kragujevac
30.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Goša FSO a.d. , Kragujevac
30.06.2021.Odluka o pokriću gubitka za 2020. godinu - Goša FSO a.d. , Kragujevac
30.06.2021.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Goša FSO a.d. , Kragujevac
30.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Tekstil a.d. , Leskovac
30.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Tekstil a.d. , Leskovac
30.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Duga a.d. , Beograd
30.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Duga a.d. , Beograd
30.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Duga a.d. , Beograd
30.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Duga a.d. , Beograd
30.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti za 2020. godinu - Trivit mlin a.d. , Vrbas
30.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Trivit mlin a.d. , Vrbas
30.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Trivit mlin a.d. , Vrbas
30.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Elektrodizalica a.d. , Beograd
30.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Elektrodizalica a.d. , Beograd
30.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Elektrodizalica a.d. , Beograd
30.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ćele kula a.d. , Niš
30.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hidrograđevinar a.d. , Sremska Mitrovica
30.06.2021.Zapisnik sa održane Skupštine akcionara - Hidrograđevinar a.d. , Sremska Mitrovica
30.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
30.06.2021.Odluka o usvajanju revizorskog izveštaja za 2020. godinu - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
30.06.2021.Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja i Izveštaja o poslovanju - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
30.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
30.06.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Vojvodinašped a.d. , Novi Sad
30.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Polet IGK a.d. , Novi Bečej
30.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Panonija a.d. , Pančevo
30.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti za 2020. godinu - Panonija a.d. , Pančevo
30.06.2021.Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara - Panonija a.d. , Pančevo
30.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Srbija Tis a.d. , Zaječar
30.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Srbija Tis a.d. , Zaječar
30.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Srbija Tis a.d. , Zaječar
30.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dimničar a.d. , Beograd
30.06.2021.Odluka o pokriću gubitka za 2020. godinu - Veterinarski centar a.d., Kraljevo
30.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Veterinarski centar a.d., Kraljevo
30.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Veterinarski centar a.d., Kraljevo
30.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Aquatus a.d. , Beograd
30.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Bigz Publishing a.d. , Beograd
30.06.2021.Odluka o pokriću gubitka za 2020. godinu - Aquatus a.d. , Beograd
30.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Geosonda - Fundiranje a.d. , Beograd
30.06.2021.Izveštaj sa redovne Skupštine sa odlukama - Jedinstvo a.d. , Sevojno
30.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Geosonda - Fundiranje a.d. , Beograd
30.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Geosonda - Fundiranje a.d. , Beograd
30.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg konsol.izveštaja za 2020. godinu - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
30.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
30.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti za 2020. godinu - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
30.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun
30.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Veterinarska stanica a.d., Kikinda
30.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg konsolidovanog izveštaja za 2020. godinu - Dimničar a.d. , Beograd
30.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Dimničar a.d. , Beograd
30.06.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Dimničar a.d. , Beograd
30.06.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Dimničar a.d. , Beograd
30.06.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Dimničar a.d. , Beograd
30.06.2021.Odluka o usvajanju izveštaja ovlašćenog revizora za 2020. godinu - Politika a.d. , Beograd
30.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Politika a.d. , Beograd
30.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Politika a.d. , Beograd
30.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Ikarbus a.d. , Beograd
30.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Ikarbus a.d. , Beograd
30.06.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Omoljica a.d. , Omoljica
29.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Dunav Grocka a.d. , Grocka
29.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ratar a.d. , Pančevo
29.06.2021.Izveštaj sa redovne Skupštine sa odlukama - Trivit Pek a.d. , Vrbas
29.06.2021.Izveštaj sa redovne Skupštine sa odlukama - Bag a.d. , Bačko Gradište
29.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Megal a.d. , Bujanovac
29.06.2021.Odluka o pokriću gubitka za 2020. godinu - Pobeda Zara a.d. , Petrovaradin
29.06.2021.Izveštaj sa redovne Skupštine sa odlukama - Bečejska Pekara a.d. , Bečej
29.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Megal a.d. , Bujanovac
29.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Pobeda Zara a.d. , Petrovaradin
29.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pobeda Zara a.d. , Petrovaradin
29.06.2021.Odluka o pokriću gubitka za 2020. godinu - Imos a.d. , Šid
29.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ikarbus a.d. , Beograd
29.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja i revizorskog izveštaja za 2020. godinu - Imos a.d. , Šid
29.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Imos a.d. , Šid
29.06.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Borac a.d. , Šurjan
29.06.2021.Odluka o pokriću gubitka za 2020. godinu - Pobeda Metalac a.d. , Petrovaradin
29.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Pobeda Metalac a.d. , Petrovaradin
29.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pobeda Metalac a.d. , Petrovaradin
29.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
29.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
29.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Zmaj a.d. , Zemun
29.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Linde gas Srbija a.d. , Bečej
29.06.2021.Odložena Skupština akcionara - Min Div a.d. , Svrljig
29.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020.godinu - Zmaj a.d. , Zemun
29.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Savremena administracija a.d. , Beograd
29.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zmaj a.d. , Zemun
29.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Invest - Import a.d. , Beograd
29.06.2021.Odluka o usvajanju konsolidovanog godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Invest - Import a.d. , Beograd
29.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Invest - Import a.d. , Beograd
29.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Pekarska industrija a.d. , Pančevo
29.06.2021.Odluka o pokriću gubitka za 2020. godinu - Pekarska industrija a.d. , Pančevo
29.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pekarska industrija a.d. , Pančevo
29.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
29.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
29.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
29.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Invest - Import a.d. , Beograd
29.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tehnopromet a.d. , Beograd
29.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - RTC Šabac a.d., Šabac
29.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Vino Kalem a.d. , Velika Drenova
29.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Vino Kalem a.d. , Velika Drenova
29.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rapid a.d. , Apatin
29.06.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Be - Be a.d. , Bajina Bašta
29.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
29.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
29.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd
29.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tehnohemija a.d. , Beograd
29.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Rapid a.d. , Beograd
29.06.2021.Izveštaj sa redovne Skupštine sa odlukama - Lazar Nešić a.d. , Subotica
29.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pekara 1. maj a.d. , Vršac
29.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti za 2020. godinu - Fero konstrukcije a.d. , Vranje
29.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Fero konstrukcije a.d. , Vranje
29.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Fero konstrukcije a.d. , Vranje
29.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Swisslion Miloduh a.d. , Kragujevac
29.06.2021.Otkazana Skupština akcionara - Progres a.d. , Beograd
29.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Vojvodina a.d., Novi Sad
29.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Vojvodina a.d., Novi Sad
29.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodina a.d., Novi Sad
29.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Aquatus a.d. , Beograd
29.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti za 2020. godinu - Đokić NTK a.d. , Knjaževac
29.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Đokić NTK a.d. , Knjaževac
29.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Đokić NTK a.d. , Knjaževac
29.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
29.06.2021.Odluka o usvajanju konsolidovanog godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
29.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
29.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
29.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Autotehna a.d. , Topola
29.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Autotehna a.d. , Topola
29.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Autotehna a.d. , Topola
29.06.2021.Obaveštenje izdavaoca o promenama u značajnom učešću - Autotehna a.d. , Topola
29.06.2021.Izveštaj sa redovne Skupštine akcionara sa odlukama - Jedinstvo - metalogradnja a.d. , Sevojno
29.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Žitopek a.d. , Niš
29.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti za 2020. godinu - Rapid a.d. , Beograd
29.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rapid a.d. , Beograd
29.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Proel a.d. , Beograd
29.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Proel a.d. , Beograd
29.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Proel a.d. , Beograd
28.06.2021.Izveštaj sa redovne Skupštine akcionara sa odlukama - Tehnogradnja ad Zrenjanin
28.06.2021.Izveštaj sa redovne Skupštine akcionara sa odlukama - Vino župa ad Aleksandrovac
28.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti za 2020. godinu - Krušik plastika a.d. , Osečina
28.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Krušik plastika a.d. , Osečina
28.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Krušik plastika a.d. , Osečina
28.06.2021.Izveštaj sa redovne Skupštine akcionara sa odlukama - BB Trade ad Žitište
28.06.2021.Odluka o pokriću gubitka za 2020. godinu - Severni Banat a.d. , Kikinda
28.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Severni Banat a.d. , Kikinda
28.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Severni Banat a.d. , Kikinda
28.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Termika-Beograd a.d. , Beograd
28.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Termika-Beograd a.d. , Beograd
28.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Nama a.d. , Beograd
28.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sjaj u tami a.d. , Beograd
28.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Termika-Beograd a.d. , Beograd
28.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Stoteks a.d. , Novi Sad
28.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Ming kovačnica a.d. , Niš
28.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti za 2020. godinu - Ming kovačnica a.d. , Niš
28.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ming kovačnica a.d. , Niš
28.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zlatarplast a.d. , Nova Varoš
28.06.2021.Izveštaj sa redovne Skupštine akcionara sa odlukama - Raketa a.d. , Sevojno
28.06.2021.Izveštaj sa redovne Skupštine akcionara sa odlukama - Somborske novine a.d. , Sombor
28.06.2021.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Prvi partizan Emo a.d. , Užice
28.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg konsolidovanog izveštaja za 2020. godinu - Lasta a.d. , Beograd
28.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Lasta a.d. , Beograd
28.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Lasta a.d. , Beograd
28.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Lasta a.d. , Beograd
28.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg konsolidov.fin. izveštaja za 2020. godinu - Trayal Korporacija u restrukturiranju a.d. , Kruševac
28.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg reviz. izveštaja za 2020. godinu - Trayal Korporacija u restrukturiranju a.d. , Kruševac
28.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg fin.izveštaja za 2020. godinu - Trayal Korporacija u restrukturiranju a.d. , Kruševac
28.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Trayal Korporacija u restrukturiranju a.d. , Kruševac
28.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Trayal Korporacija u restrukturiranju a.d. , Kruševac
28.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Rudnik Kovin a.d. , Kovin
28.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Rudnik Kovin a.d. , Kovin
28.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rudnik Kovin a.d. , Kovin
28.06.2021.Odluka o izmenama Statuta - Graditelj a.d. , Beograd
28.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Koprodukt a.d. , Novi Sad
28.06.2021.Izveštaj sa redovne Skupštine akcionara - Yumco a.d. , Vranje
28.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Kosmaj mermer a.d. , Mladenovac
28.06.2021.Odluka o pokriću gubitka za 2020. godinu - Kosmaj mermer a.d. , Mladenovac
28.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kosmaj mermer a.d. , Mladenovac
28.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine sa odlukama - Jadran a.d., Nova Gajdobra
28.06.2021.Izveštaj sa redovne Skupštine sa odlukama - Potisje precizni liv ad Ada
28.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Graditelj a.d. , Beograd
28.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Graditelj a.d. , Beograd
28.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Graditelj a.d. , Beograd
28.06.2021.Izveštaj sa redovne Skupštine akcionara sa odlukama - Hemijska industrija a.d. , Vranje
28.06.2021.Odluka pokriću gubitka za 2020. godinu - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
28.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
28.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kikindski mlin a.d. , Kikinda
25.06.2021.Ažurirani informatori - 25.06.2021
25.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti za 2020. godinu - Imtel Komunikacije a.d. , Beograd
25.06.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Taratrans a.d. , Bajina Bašta
25.06.2021.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Imtel Komunikacije a.d. , Beograd
25.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti za 2019. godinu - Imtel Komunikacije a.d. , Beograd
25.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2019. godinu - Imtel Komunikacije a.d. , Beograd
25.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sremput a.d. , Ruma
25.06.2021.Izveštaj sa redovne Skupštine akcionara sa odlukama - Putnik ad Novi Sad
25.06.2021.Izmena skraćenog teksta ponude za preuzimanje akcija - PP Miletić a.d. , Sombor
25.06.2021.Izmena ponude za preuzimanje akcija - PP Miletić a.d. , Sombor
25.06.2021.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
25.06.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Tehnopromet a.d. , Beograd
25.06.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Borac a.d. , Šurjan
25.06.2021.Obaveštenje o nameri preuzimanja - PP Borac ad Šurjan
25.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Zlatarplast a.d. , Nova Varoš
25.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Zlatarplast a.d. , Nova Varoš
25.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Vojvodina a.d. , Sombor
25.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti za 2020. godinu - Vojvodina a.d. , Sombor
25.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - PP Feketić a.d. , Sombor
25.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti za 2020. godinu - PP Feketić a.d. , Sombor
25.06.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Prvi partizan Emo a.d. , Užice
25.06.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Prvi partizan Emo a.d. , Užice
25.06.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Prvi partizan Emo a.d. , Užice
25.06.2021.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Minel Koncern a.d. , Beograd
25.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Goša montaža a.d. , Beograd
24.06.2021.Izveštaj sa redovne Skupštine akcionara sa odlukama - Utva silosi ad Kovin
24.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
24.06.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Žitopek a.d. , Niš
24.06.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Žitopek a.d. , Niš
24.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tigar a.d. , Pirot
24.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti za 2020. godinu - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
24.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
24.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Kopaonik a.d. , Beograd
24.06.2021.Odluka o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora za 2020. godinu - Kopaonik a.d. , Beograd
24.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2020. godinu - Kopaonik a.d. , Beograd
24.06.2021.Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2020. godinu - Kopaonik a.d. , Beograd
24.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Insa a.d. , Zemun
24.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kopaonik a.d. , Beograd
24.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Insa a.d. , Zemun
24.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg konsolidovanog izveštaja za 2020. godinu - Insa a.d. , Zemun
24.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Insa a.d. , Zemun
24.06.2021.Ostale informacije - Hemofluid a.d., Kruševac
24.06.2021.Ostale informacije - Hemofluid a.d., Kruševac
24.06.2021.Ostale informacije - Hemofluid a.d., Kruševac
24.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg konsolidovanog izveštaja za 2020. godinu - Hemofluid a.d., Kruševac
24.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2020. godinu - Hemofluid a.d., Kruševac
24.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Hemofluid a.d., Kruševac
24.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hemofluid a.d., Kruševac
24.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Hemofluid a.d., Kruševac
24.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - BAS a.d. , Beograd
24.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - BAS a.d. , Beograd
24.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - BAS a.d. , Beograd
24.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - ZGOP a.d. , Novi Sad
24.06.2021.Odluka o pokriću gubitka za 2020. godinu - Tabak ad Niš
24.06.2021.Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2020. godinu - Tabak ad Niš
24.06.2021.Zapisnik sa održane redvone Skupštine akcionara - Tabak a.d. , Niš
24.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Fintel energija a.d. , Beograd
24.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Fintel energija a.d. , Beograd
24.06.2021.Odluka o konstatovanju gubitka za 2020. godinu - Fintel energija a.d. , Beograd
24.06.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Žitopek a.d. , Niš
24.06.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Žitopek a.d. , Niš
24.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Imtel Komunikacije a.d. , Beograd
24.06.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Dimničar a.d. , Beograd
24.06.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
24.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
24.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti za 2020. godinu - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
24.06.2021.Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja i revizorskog izveštaja za 2020. godinu - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
24.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka
24.06.2021.Odluka o pokriću gubitka za 2020. godinu - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
24.06.2021.Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja i revizorskog izveštaja za 2020. godinu - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
24.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj
23.06.2021.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Vojvodina a.d. , Sombor
23.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
23.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
23.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
23.06.2021.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Miteks a.d. , Stara Moravica - MTKS
23.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Goč a.d. , Trstenik
23.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Goč a.d. , Trstenik
23.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Goč a.d. , Trstenik
23.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Goč a.d. , Trstenik
23.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Centroistok a.d. , Bor
23.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Tehnoradionica a.d. , Zrenjanin
23.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg konsolidovanog izveštaja za 2020. godinu - Jugoinspekt a.d. , Beograd
23.06.2021.Godišnji konsolidovani izveštaj za 2020. godinu - Jugoinspekt a.d. , Beograd
23.06.2021.Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja i revizorskog izveštaja za 2020. godinu - Ribarsko gazdinstvo a.d. , Beograd
23.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Ribarsko gazdinstvo a.d. , Beograd
23.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ribarsko gazdinstvo a.d. , Beograd
23.06.2021.Obaveštenje izdavaoca o promenama u značajnom učešću - Tehnopromet a.d. , Beograd
23.06.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Tehnopromet a.d. , Beograd
22.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg konsolidovanog izveštaja za 2020. godinu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
22.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
22.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti za 2020. godinu - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
22.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
22.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tehnoradionica a.d. , Zrenjanin
22.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Tehnoradionica a.d. , Zrenjanin
22.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
22.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
22.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
22.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - VP Dunav a.d. , Bačka Palanka
22.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Albus a.d. , Novi Sad
22.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Albus a.d. , Novi Sad
22.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Albus a.d. , Novi Sad
22.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Borac a.d. , Šurjan
22.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Borac a.d. , Šurjan
22.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Borac a.d. , Šurjan
22.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Borac a.d. , Šurjan
22.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Magistrala a.d. , Beograd
22.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Magistrala a.d. , Beograd
22.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Stari Tamiš a.d. , Pančevo
22.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Magistrala a.d. , Beograd
22.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Stari Tamiš a.d. , Pančevo
22.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Stari Tamiš a.d. , Pančevo
22.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Stari Tamiš a.d. , Pančevo
22.06.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Dinara a.d. , Beograd
22.06.2021.Odluka o pokriću gubitka za 2020. godinu - Duvanska industrija a.d. , Bujanovac
22.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Duvanska industrija a.d. , Bujanovac
22.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Duvanska industrija a.d. , Bujanovac
22.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Be - Be a.d. , Bajina Bašta
22.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Be - Be a.d. , Bajina Bašta
22.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Tehnohemija a.d. , Sremska Mitrovica
22.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Tehnohemija a.d. , Sremska Mitrovica
22.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tehnohemija a.d. , Sremska Mitrovica
21.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica
21.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica
21.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica
21.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - PP Feketić a.d. , Sombor
21.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodina a.d. , Sombor
21.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Galeb Metaloplastika a.d. , Šabac
21.06.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Jugoinspekt a.d. , Beograd
21.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
21.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
21.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
21.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Fabrika bakarnih cevi a.d. , Majdanpek
21.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Fabrika bakarnih cevi a.d. , Majdanpek
21.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Fabrika bakarnih cevi a.d. , Majdanpek
21.06.2021.Odluka o pokriću gubitka za 2020. godinu - Unioninvest Inženjering i projektovanje a.d. , Beograd
21.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Unioninvest Inženjering i projektovanje a.d. , Beograd
21.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Unioninvest Inženjering i projektovanje a.d. , Beograd
21.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Jugoinspekt a.d. , Beograd
21.06.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Planum GP a.d. , Beograd
21.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Fasil a.d. , Arilje
21.06.2021.Otkazana Skupština akcionara - Dinara a.d. , Beograd
21.06.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Ikarbus a.d. , Beograd
18.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Prvi partizan Emo a.d. , Užice
18.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Budućnost a.d., Preševo
18.06.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Termovent SC Livnica čelika a.d. , Bačka Topola
18.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Budućnost a.d., Preševo
18.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Budućnost a.d., Preševo
18.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sava a.d. , Pećinci
18.06.2021.Odluka o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora finansijskog izveštaja za 2020. godinu - Fasil a.d. , Arilje
18.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Fasil a.d. , Arilje
18.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Fasil a.d. , Arilje
18.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sigma a.d. , Beograd
18.06.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Ukus a.d. , Pećinci
18.06.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Sava a.d. , Pećinci
18.06.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Lepenski vir a.d. , Pećinci
18.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Iritel a.d. , Beograd
18.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Iritel a.d. , Beograd
18.06.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Venac a.d. , Pećinci
18.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Iritel a.d. , Beograd
18.06.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Fabrika hleba i mleka a.d. , Surdulica
18.06.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Fabrika hleba i mleka a.d. , Surdulica
18.06.2021.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Kavim Raška a.d., Raška
18.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Lepenski vir a.d. , Pećinci
18.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Venac a.d. , Pećinci
18.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ukus a.d. , Pećinci
17.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
17.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zimpa a.d. , Ub
17.06.2021.Sazivanje ponovljene Skupštine akcionara - Ming kovačnica a.d. , Niš
17.06.2021.Ostale informacije - Statusna promena pripajanja - Energoprojekt holding a.d. , Beograd
17.06.2021.Mišljenje u vezi sa Ponudom za preuzimanje - PP Miletić a.d. , Sombor
17.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Galeb GTE a.d. , Beograd
17.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Galeb FSU a.d. , Beograd
17.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - JAA - autorska agencija za Srbiju a.d. , Beograd
17.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Globos osiguranje a.d. , Beograd
17.06.2021.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja - Elkok a.d. , Kosjerić
17.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti - Elkok a.d. , Kosjerić
17.06.2021.Zapisnik sa održane Skupštine akcionara - Elkok a.d. , Kosjerić
17.06.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Irmovo a.d. , Kisač
17.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Đuro Salaj a.d. , Beograd
16.06.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Dinara Servis a.d. , Beograd
16.06.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Đuro Salaj a.d. , Beograd
16.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Auto kuća 21. maj a.d. , Beograd
16.06.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Dinara Gradnja a.d. , Beograd
16.06.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
16.06.2021.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Severtrans a.d. , Sombor
16.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Metaloplastika a.d. , Čajetina
16.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Severtrans a.d. , Sombor
16.06.2021.Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2020. godinu - Severtrans a.d. , Sombor
16.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Severtrans a.d. , Sombor
16.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Glas Podrinja a.d. , Šabac
16.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti - Glas Podrinja a.d. , Šabac
16.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Glas Podrinja a.d. , Šabac
16.06.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godina - Inles Komerc a.d. , Novi Sad
16.06.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Autotehna a.d. , Topola
16.06.2021.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
16.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Minel Koncern a.d. , Beograd
16.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Luka Senta a.d. , Senta
16.06.2021.Odluka o usvajanju Izveštaja o reviziji za 2020. godinu - Veterinarska stanica Šabac a.d. , Šabac
16.06.2021.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Veterinarska stanica Šabac a.d. , Šabac
16.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Veterinarska stanica Šabac a.d. , Šabac
16.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Veterinarska stanica Šabac a.d. , Šabac
16.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Termovent SC Livnica čelika a.d. , Bačka Topola
16.06.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Palisad a.d. , Zlatibor
15.06.2021.Ažurirani informatori - 15.06.2021
15.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Mlava a.d., Vučak
15.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Mlava a.d., Vučak
15.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Mlava a.d., Vučak
15.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Mlava a.d., Vučak
15.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Inex Velepromet a.d. , Vučak
15.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Inex Velepromet a.d. , Vučak
15.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Inex Velepromet a.d. , Vučak
15.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Inex Velepromet a.d. , Vučak
15.06.2021.Obaveštenje izdavaoca o značajnom učešću - Autotehna a.d. , Topola
15.06.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Autotehna a.d. , Topola
15.06.2021.Rešenje o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO20190
15.06.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Senta - promet a.d. , Senta
15.06.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Progres a.d. , Beograd
15.06.2021.Kvartalno prilagođavanje indeksa BELEXline - 15.06.2021.
15.06.2021.Kvartalno prilagođavanje indeksa BELEX15 - 15.06.2021.
15.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Nova Peščara a.d. , Deliblato
15.06.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Proleter a.d. , Arilje
14.06.2021.Izveštaj sa redovne Skupštine akcionara sa odlukama - Kosmaj a.d. , Mladenovac
14.06.2021.Ažurirani informatori - 14.06.2021
14.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sloga a.d. , Užice
14.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Takovo transport a.d. , Beograd
14.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg konsolidovanog izveštaja za 2020. godinu - Alfa plam a.d. , Vranje
14.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Alfa plam a.d. , Vranje
14.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti - Alfa plam a.d. , Vranje
14.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Alfa plam a.d. , Vranje
14.06.2021.Izveštaj sa redovne Skupštine akcionara sa odlukama - Ciglana a.d. , Titel
14.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Neostar a.d. , Novi Sad
14.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Neostar a.d. , Novi Sad
14.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Neostar a.d. , Novi Sad
14.06.2021.Odluka o usvajanju revizorskog izveštaja - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
14.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
14.06.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Kavim Raška a.d., Raška
14.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kavim Raška a.d., Raška
14.06.2021.Odluka o usvajanju revizorskog izveštaja za 2020. godinu - Srbijatransport a.d. Beograd
14.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Srbijatransport a.d. , Beograd
14.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Srbijatransport a.d. , Beograd
14.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Srbijatransport a.d. , Beograd
14.06.2021.Izveštaj sa neodržane odložena Skupština akcionara - Yumco a.d. , Vranje
11.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Philip Morris Operations a.d. , Niš
11.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Philip Morris Operations a.d. , Niš
11.06.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Elektrodizalica a.d. , Beograd
11.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka
11.06.2021.Ispravka tehničke greške u Pozivu za redovnu sednicu Skupštine akcionara - Šljunkara a.d. , Bela Crkva
10.06.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Imos a.d. , Šid
10.06.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Hidrograđevinar a.d. , Sremska Mitrovica
10.06.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Trivit mlin a.d. , Vrbas
10.06.2021.Sazivanje vanredne sednice Skupštine akcionara - Centroistok a.d. , Bor
10.06.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Pinki a.d. , Zemun
10.06.2021.Odluka o usvajanju rvizorskog izveštaja - Centroprom a.d. , Beograd
10.06.2021.Odluka o usvajanju revizorskog izveštaja konsolidovanih finansijskih izveštaja - Centroprom a.d. , Beograd
10.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg konsolidovanog izveštaja o poslovanju - Centroprom a.d. , Beograd
10.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju- Centroprom a.d. , Beograd
10.06.2021.Odluka o usvajanju konsolidovanog finansijskog izveštaja - Centroprom a.d. , Beograd
10.06.2021.Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja - Centroprom a.d. , Beograd
10.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Centroprom a.d. , Beograd
10.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Centroprom a.d. , Beograd
10.06.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Centroprom a.d. , Beograd
09.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Dinara Gradnja a.d. , Beograd
09.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Dinara Gradnja a.d. , Beograd
09.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dinara Gradnja a.d. , Beograd
09.06.2021. BELEXsentiment za jun 2021. godine - 09.06.2021.
09.06.2021.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Rasadnik a.d. , Subotica - RSDK
09.06.2021.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Metalservis a.d. , Smederevo - MTSR
09.06.2021.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Rad a.d. , Vrnjačka Banja - RDVB
09.06.2021.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Fatex a.d. , Vučje - FATX
09.06.2021.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Krušik Akumulatori a.d. , Beograd - KSKA
09.06.2021.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Liming a.d. , Beograd - LMNG
09.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Dinara Servis a.d. , Beograd
09.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Dinara Servis a.d. , Beograd
09.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dinara Servis a.d. , Beograd
09.06.2021.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Rumatrans a.d. , Ruma - RMTR
09.06.2021.Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Fluid Utva a.d. , Pančevo - FLUT
09.06.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - GP Izgradnja a.d. , Valjevo
09.06.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Srbija Tis a.d. , Zaječar
08.06.2021.Sazivanje redovne sednice Skupštine akcionara - Šljunkara a.d. , Bela Crkva
08.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu - Institut za tržišna istraživanja a.d. , Beograd
08.06.2021.Odluka o pokriću gubitka - Institut za tržišna istraživanja a.d. , Beograd
08.06.2021.Izveštaj sa održane redovne sednice Skupštine akcionara - Institut za tržišna istraživanja a.d. , Beograd
08.06.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Odžačar a.d., Vrbas
08.06.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Imos a.d. , Šid
08.06.2021.Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - PP Miletić a.d. , Sombor
08.06.2021.Ponuda za preuzimanje akcija - PP Miletić a.d. , Sombor
08.06.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Politika a.d. , Beograd
08.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Impol Seval a.d. , Sevojno
08.06.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Centroistok a.d. , Bor
08.06.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - MD - EX a.d. , Kragujevac
08.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - MD - EX a.d. , Kragujevac
08.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - MD - EX a.d. , Kragujevac
08.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - MD - EX a.d. , Kragujevac
08.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Kavim Raška a.d., Raška
07.06.2021.Ažurirani informatori - 07.06.2021
07.06.2021.Izveštaj sa redovne Skupštine sa odlukama - Bačka ad Sivac
07.06.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Agroexport a.d. , Beograd
07.06.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Vodoprivreda a.d. , Smederevska Palanka
07.06.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Fadap a.d. , Vrdnik
04.06.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Čokolend a.d. , Paraćin
04.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Jugoinspekt a.d. , Beograd
04.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Jugoinspekt a.d. , Beograd
04.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Proleter a.d. , Arilje
04.06.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Proleter a.d. , Arilje
04.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg Revizorskog izveštaja - NBB Nekretnine a.d., Beograd
04.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - NBB Nekretnine a.d., Beograd
04.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - NBB Nekretnine a.d., Beograd
04.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - NBB Nekretnine a.d., Beograd
03.06.2021. Promena poslovnog imena člana- OTP banka Srbija a.d., Beograd
03.06.2021.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Vojvodina a.d. , Sombor
03.06.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Apos a.d. , Apatin
03.06.2021. BELEX Monthly Report - May 2021- 03.06.2021.
03.06.2021.Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Dijamant a.d. , Zrenjanin - DJMN
03.06.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Imos a.d. , Šid
03.06.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Imos a.d. , Šid
03.06.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Imos a.d. , Šid
03.06.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Centroslavija a.d., Novi Sad
03.06.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Centroslavija a.d., Novi Sad
03.06.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Putevi a.d. , Užice
03.06.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Putevi a.d. , Požega
03.06.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
02.06.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
02.06.2021.Ažurirani informatori - 02.06.2021
02.06.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Intereuropa - logističke usluge a.d. , Dobanovci
02.06.2021.Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija - Metalac Home Market a.d. , Novi Sad
02.06.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - dopuna dnevnog reda - Kolut a.d. , Kolut
02.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Podunavlje a.d. , Bačka Palanka
02.06.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Jugoinspekt a.d. , Beograd
02.06.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Institut za strane jezike a.d. , Beograd
02.06.2021.Godišnji izveštaj za 2020. godinu - Politika a.d. , Beograd
02.06.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Fadap a.d. , Vrdnik
02.06.2021.Sazivanje redovne sednice Skupštine akcionara - PP Pobeda a.d. , Pobeda
02.06.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Autotransport a.d. , Beograd
01.06.2021.Sazivanje redovne sednice Skupštine akcionara - PTK Panonija a.d. , Panonija
01.06.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Elektroveze proizvodnja a.d. , Beograd
01.06.2021.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Elektroveze proizvodnja a.d. , Beograd
01.06.2021.Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Elektroveze proizvodnja a.d. , Beograd
01.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Elektroveze proizvodnja a.d. , Beograd
01.06.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Ratko Mitrović a.d. , Novi Sad
01.06.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Kolut a.d. , Kolut
01.06.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - PPT Armature a.d. , Aleksandrovac
01.06.2021.Obaveštenje o nameri preuzimanja - Imos a.d. , Šid
01.06.2021.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodina a.d. , Sombor
01.06.2021.Obaveštenje o značajnom učešću - Vital a.d. , Vrbas
01.06.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Čokolend a.d. , Paraćin
01.06.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Dunav Re a.d. , Beograd
01.06.2021.Ponuda za sticanje sopstvenih akcija - Metalac Proleter Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
01.06.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Agrobačka a.d. , Bačka Topola
01.06.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Kopaonik a.d. , Beograd
01.06.2021.Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Elektrodizalica a.d. , Beograd
01.06.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Inos metalbiro a.d. , Beograd
01.06.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Proleter a.d. , Ivanjica
01.06.2021.Sazivanje Skupštine akcionara - Luka Beograd a.d. , Beograd

Arhiva vesti

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost1.002,07
Promena2,18
% 0,22%
12.06.2024. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,0672
USD/RSD109,0011
Izvor NBS, 12.06.2024.
Tržišna kapitalizacija - 12.06.2024.
454.877.361.843 RSD
3.885.608.965 EUR
Vesti sa Berze
12.06.2024.
MREL obveznice Raiffeisen banke uključene na Open Market segment Regulisanog tržišta Beogradske berze a. d. Beograd
04.06.2024.
BELEXsentiment za jun 2024. godine
03.06.2024.
BELEX Monthly Report - May 2024.- 03.06.2024.
Poslednje vesti
12.06.2024.
Prospekt dugoročnih obveznica I emisije - Raiffeisen banka a.d. Beograd, Beograd - RFBN01
12.06.2024.
Odluka o uključenju dužničkih hartija od vrednosti na Open Market - Raiffeisen banka a.d. Beograd, Beograd - RFBN01
12.06.2024.
Obaveštenje o značajnom učešću - Srbija Tis a.d. , Zaječar
12.06.2024.
Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Woksal a.d. , Užice
12.06.2024.
Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Đuro Salaj a.d. , Beograd